May 30, 2014

Posted by in Ứng dụng thực hành | 76 Comments

THỰC HÀNH PHÁP BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Vừa qua Mật gia Song Nguyễn nhận được email từ đạo hữu Võ Ngọc Thùy Trang, thỉnh nguyện Thầy giải đáp những trăn trở khi bắt đầu tu tập Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Nhận thấy đây là câu hỏi chung của rất nhiều đạo hữu trên con đường tầm cầu học đạo, trong đó có những bạn đọc của trang mạng chanhtuduy.com. Sau đây là nội dung câu hỏi của đạo hữu Thùy Trang và lời giải đáp của Thầy: 1. From:  [email protected] <[email protected]> To:  “[email protected]” <[email protected]> Date:  10:11 30 May 2014 Subject:  Tầm đạo Kính bạch Thầy, Từ năm 2013, con có duyên may được một số bạn bè tu Mật Tông dẫn dắt con vào con đường Kim Cương Thừa. Con đã nhận được nhiều quán đảnh từ ngài Sonam, đức Pháp Vương, ngài Nhiếp Chính Vương, ngài Garchen và ngài Khangser. Đó là những lễ quán


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status