Oct 6, 2017

Posted by in Giáo điển | 26 Comments

TIẾN SĨ TRIẾT HỌC THÍCH NHẬT TỪ NHẬN ĐỊNH SAI LỆCH VỀ MẬT TÔNG MANG TÍNH KHÍCH BÁC VÀ QUY CHỤP VÔ CĂN CỨ, TRÁI GIÁO ĐIỂN PHẬT ĐÀ, THIẾU CƠ SỞ BIỆN CHỨNG TÂM LINH; TỰA NHƯ BÁC SĨ NHA KHOA LẠI  GIẢNG GIẢI VỀ NHÃN KHOA ĐỂ KHOE KIẾN THỨC

TIẾN SĨ TRIẾT HỌC THÍCH NHẬT TỪ NHẬN ĐỊNH SAI LỆCH VỀ MẬT TÔNG MANG TÍNH KHÍCH BÁC VÀ QUY CHỤP VÔ CĂN CỨ, TRÁI GIÁO ĐIỂN PHẬT ĐÀ, THIẾU CƠ SỞ BIỆN CHỨNG TÂM LINH; TỰA NHƯ BÁC SĨ NHA KHOA LẠI  GIẢNG GIẢI VỀ NHÃN KHOA ĐỂ KHOE KIẾN THỨC Kính gửi: Bạn đọc chanhtuduy.com Tôi là Mật Hạnh Giác, Phạm Đức Dũng. Tôi đã từng gửi phản biện về tác phẩm “Đạo Phật Pháp Môn và Đạo Phật Nguyên Chất”. Trong bài trước, tôi đã bàn về “84.000 Pháp Môn” mà Thượng Tọa Thích Nhật Từ cho là của Trung Quốc tạo ra. Đi sâu vào cuốn sách này, ở những chương tiếp theo, tôi không khỏi giật mình khi thấy thầy Thích Nhật Từ có những lập luận không chính xác về các tông phái của Đại Thừa, trong đó có Mật Tông. Tôi được biết


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status