Apr 9, 2015

Posted by in Giáo điển | 88 Comments

TÍNH QUỶ TRONG NGƯỜI TU

TÍNH QUỶ TRONG NGƯỜI TU Bản đồ 10 pháp giới Đầu tiên cần hiểu thế nào là tính quỷ (quỷ tính)? Bản thân thì tham lam vô độ, với người thì bỏn xẻn keo kiệt, bất chấp thủ đoạn thì đó là quỷ tính. Giáo lý đạo Phật khẳng định rằng ngay trong tâm của con người sẽ hiện ra 10 pháp giới: (1) địa ngục (2) ngạ quỷ (3) súc sanh (4) thần (5) người (6) trời (7) thanh văn (8) duyên giác (9) bồ tát (10) Phật. Những biểu hiện pháp giới ấy trong thuật ngữ dùng từ “tính” hay “tánh”. Ví dụ: tính súc sanh, tính quỷ, tính trời… Trong bài này tôi chỉ giới hạn quỷ tính. Tu pháp cúng dường cao quý   Người đời chất chứa quỷ tính trong tâm thức đã đành, người tu cũng bị chi phối bởi ảnh hưởng của nó.


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status