Mar 23, 2017

Posted by in BÀI MỞ | 126 Comments

TỎA KHẮP MUÔN NƠI

TỎA KHẮP MUÔN NƠI Kính bạch Thầy! Con rất xúc động và cảm thấy tự hào khi con đọc những dòng comment của một bạn đọc nước ngoài với nick name Dedicated server tán thán bồ đề tâm và trí huệ của Thầy: “Venerable holy gurus, in the space of your truth body, from billowing clouds of your wisdom and love, let fall the rain of the profound and extensive Dharma in whatever form is suitable for subduing sentient beings.” (con xin được tạm dịch là:Kính thưa vị Đạo sư thiêng liêng tôn quý, bằng tâm chân thật của một bậc Đạo sư liễu ngộ lý đạo và hành thâm Phật đạo, với vầng mây rực rỡ ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi của ngài, con xin ngài hãy ban cơn mưa pháp uyên thâm và sâu xa đến mọi nơi nhằm xua tan đau khổ của chúng sanh hữu duyên.”) ConĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status