Sep 6, 2017

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 12 Comments

TÒA SOẠN BÁO ZING.VN GIỞ TRÒ “BẮT CÁ HAI TAY” BẰNG CHIÊU BÀI THÁNG CÔ HỒN!

TÒA SOẠN BÁO ZING.VN GIỞ TRÒ “BẮT CÁ HAI TAY” BẰNG CHIÊU BÀI THÁNG CÔ HỒN! Kính gửi:                – Bộ Thông tin và truyền thông;                – Hội nhà báo Việt Nam;                – Hội nhà báo Hà Nội;                – Ban biên tập Báo điện tử news.zing.vn. Tôi là một Phật tử, pháp danh là Mật Quốc Sanh. Về thế tục, tôi tên là Lương Đức Hiếu, một sĩ quan quân đội. Hiện nay, tôi đang sống đang mang quân hàm đại úy và làm việc tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Vừa qua, tôi đọc được bài báo “Năm nay có hai “tháng cô hồn”, doanh nghiệp địa ốc làm ăn ra sao?” (http://news.zing.vn/nam-nay-co-hai-thang-co-hon-doanh-nghiep-dia-oc-lam-an-ra-sao-post770855.html) của tác giả Hiếu Công – Hồng Nguyên được đăng ngày 12/8/2017. Trước hết, tôi bàn đến tiêu đề của bài viết “Năm nay có hai “tháng cô hồn” là do tác giả tự ý đặt hay là trách nhiệm thuộc về Ban biên tập của tòa soạn? Bởi lẽ, vì sao tiêu đề lại


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status