Sep 6, 2017

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 12 Comments

TÒA SOẠN BÁO ZING.VN GIỞ TRÒ “BẮT CÁ HAI TAY” BẰNG CHIÊU BÀI THÁNG CÔ HỒN!

TÒA SOẠN BÁO ZING.VN GIỞ TRÒ “BẮT CÁ HAI TAY” BẰNG CHIÊU BÀI THÁNG CÔ HỒN! Kính gửi: Bạn đọc chanhtuduy.com Tôi là một Phật tử, pháp danh là Mật Quốc Sanh. Về thế tục, tôi tên là Lương Đức Hiếu, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hà Nội. Vừa qua, tôi đọc được bài báo “Năm nay có hai “tháng cô hồn”, doanh nghiệp địa ốc làm ăn ra sao?” (http://news.zing.vn/nam-nay-co-hai-thang-co-hon-doanh-nghiep-dia-oc-lam-an-ra-sao-post770855.html) của tác giả Hiếu Công – Hồng Nguyên được đăng ngày 12/8/2017. Trước hết, tôi bàn đến tiêu đề của bài viết “Năm nay có hai “tháng cô hồn” là do tác giả tự ý đặt hay là trách nhiệm thuộc về Ban biên tập của tòa soạn? Bởi lẽ, vì sao tiêu đề lại khẳng định một điểm khinh suất, vô căn cứ như vậy? Chỉ sau 11 ngày đăng tải nội dung bài viết này, trên báonews.zing.vn lại đăng ngay một bài viết khác có tựa đề là “Tháng cô hồn và những


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status