Jun 12, 2015

Posted by in Ứng dụng thực hành | 43 Comments

TÔI THẤY GÌ, NGHĨ GÌ TRONG BỆNH VIỆN?

Hai câu đối trên thiền phòng Mật gia Song Nguyễn Tiền Giang “Cơn mưa bão cuốn phăng tất cả,ngoại trừ phiền não.Trận mưa pháp không làm trôi vật nào nhưng quét sạch vô minh.”Hai câu đối trên thiền phòng làm tôi có nhiều hoan hỷ.Tôi nghĩ rằng bản thân tôi trước đây cũng là một trong những chúng sanh đây vô minh,phiền não.Nhờ được những trận mưa pháp của Thầy quét dần những vô minh,phiền não trong tôi,giúp tôi có thể vượt qua những khó khăn mà tôi gặp phải, chứ không phải thật vất vả để vượt qua như trước đây, và biết nên làm những gì để tạo thiện nghiệp và giảm dần tạo ác nghiệp. Bản thân tôi vừa trải qua một sự tịnh hoá cũng khá nặng, làm tôi phải tạm dừng công việc cho đến hôm nay đã gần 20 ngày,và cũng đã gần 20

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status