May 18, 2015

Posted by in Ứng dụng thực hành | 45 Comments

TÔI TỰ MÌNH DẦN DẦN XÓA ĐI MẶC CẢM

  “Nhân duyên đưa tôi về nơi ấy,vầng mây làng Phước Thành” “Nhân duyên đưa tôi về nơi ấy,vầng mây làng Phước Thành”. Đây là lời bài hát của Cô Mật Diệu chuyển từ nhạc đời sang nhạc đạo,tựa bài hát “Buâng khuâng lối về”. Tôi rất thích bài hát này vì nó rất giống tâm trạng của tôi.Nhân duyên tôi biết đến Thầy cách đây không lâu lắm,và lúc ấy tôi cũng may mắn được Thầy chấp nhận cho quy y tu tập.Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy vui mừng và cảm thấy bản thân tôi giống như câu Quan Âm Bồ Tát nói trong Đại nguỵện của Ngài: “Nhận ra rằng do họ tự gây nhân ác,lỗi lầm vô minh,Ta tìm thấy họ vẫn xứng đáng với lòng bi mẫn của ta”. Trước đây,tôi thường bị cám dỗ,rủ rê từ những cuộc vui của thế gian,từ bạn bè.Cuộc

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status