Aug 17, 2018

Posted by in Ứng dụng thực hành | 59 Comments

Trần sao âm vậy: Một trò cười lố bịch của những kẻ mê tín dị đoan, hậu quả khôn lường cho đời sống văn hóa xã hội

Kính gửi: _Hội nhà báo Việt Nam _Hội nhà báo Hà Nội _Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng biên tập Baomoi.com Tôi là Phạm Đức Dũng, hiện đang sinh sống tại Quận Tân Bình, TPHCM. Tôi viết thư này nhằm phản ánh về hai bài viết trên baomoi.com mang tên: + “’Đại gia cô hồn’: Trong nhà cả trăm sổ đỏ, sẵn chục cô chân dài” https://baomoi.com/dai-gia-co-hon-trong-nha-ca-tram-so-do-san-chuc-co-chan-dai/c/27194758.epi?utm_source=dapp&utm_medium=zalochat&utm_campaign=share + ‘Sắm vàng mã tận răng’ cho người cõi âm: Từ váy vóc điệu đà, iphone, điện tử cầm tay cho đến… nội y https://baomoi.com/sam-vang-ma-tan-rang-cho-nguoi-coi-am-tu-vay-voc-dieu-da-iphone-dien-tu-cam-tay-cho-den-noi-y/c/27312605.epi?utm_source=dapp&utm_medium=zalochat&utm_campaign=share Thưa quý hội, trước đây, tôi đã từng gửi thư đến quý hội nhưng hoàn toàn không nhận được câu trả lời nào xoay quanh việc tuyên truyền cho đốt vàng mã này. Nay tôi tiếp tục nhận thấy baomoi.com vẫn đưa tin cổ súy cho hủ tục đốt vàng mã khiến tôi phải cất lên tiếng nói bất bình trước thực trạng


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status