Nov 12, 2017

Posted by in Giáo điển | 112 Comments

TRÁNH HIỂU LẦM VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN

TRÁNH HIỂU LẦM  VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN

TRÁNH HIỂU LẦM

VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN

Bồ tát Tịch Thiên hồi còn tỳ kheo trong tự viện Nalanda, suốt ngày ngủ khì ở góc vườn. Giám tự quở trách:

  • Ông làm tỳ kheo mà không biết xấu hổ sao?
  • Về vụ gì?
  • Tại sao không làm những việc của thầy tu?
  • Làm gì?
  • Ngồi thiền!
  • Tôi có bao giờ xao lãng đâu mà phải ngồi thiền?

Giai thoại trên để lại cho chúng ta, những người đang tu Phật một thực nghĩa tối hậu về thiền, tránh đi sự hiểu lầm và thái độ về thiền; mở ra một tầm nhìn rộng thoáng trong phương diện tâm linh này.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status