Oct 1, 2014

Posted by in Ứng dụng thực hành | 13 Comments

TRÁNH QUAN KIẾN LẦM LẠC

  Dẫn lộ: Mật Giác Phương làm bài tập hàm thụ số 5, tâm đắc với 3 câu hỏi và trình bài cảm nghĩ của mình. Thầy giới thiệu đến các trò…   Đề bài: Qua những câu hỏi đúng – sai của bài tập hàm thụ số 5, trò chọn ra 3 câu tâm đắc bày tỏ suy nghĩ của mình (mỗi câu không quá 500 từ).   Bài làm:   Kính bạch Thầy, con vừa đọc lại toàn bộ 20 câu trong bài hàm thụ số 5, và con chọn ra 3 câu sau để bày tỏ suy nghĩ của mình:   Quan tâm thế gian còn hơn cả Phật pháp. Có thể hưởng được những quả lành do thực hành Pháp trong khi mình cố tình nói dối bậc đạo sư. Không tin nhân quả, chỉ tin bói toán, phong thuỷ, vận may.   Thưa Thầy, 3 câu


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status