Sep 10, 2018

Posted by in Giáo điển | 22 Comments

Trò Mật Diệu Hằng đối luận với đại đức Thích Thiện Thông: BẰNG CHỨNG KHÔNG THỂ CHỐI CÃI ĐƯỢC GHI TRONG KINH ĐIỂN TỐ CÁO HÀNH VI LỘNG NGÔN CỦA NHỮNG KẺ GỌI LÀ “TU SĨ” MUỐN DÌM HÀNG “CƯ SĨ TẠI GIA” (Bài mở)

Mô Phật! Mật Diệu Hằng hoan hỷ với thiện hạnh và công đức tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Tịnh Dung cho đại đức Thích Thiện Thông: Đã tự xưng là “tu sĩ” sao lại không “sửa mình”; không cho phép người khác chỉ ra lỗi sai của mình, chẳng khác nào bảo đức Phật “dung túng” cho môn đồ? Rõ ràng là đại đức TTT không cho Phật tử chỉ lỗi sai của các thầy thì chẳng khác nào nói đức Phật “dung túng” cho môn đồ. Nhưng trong kinh Pháp Cú, đức Phật rõ rằng khẳng định rằng: “Nếu thấy bậc hiền trí, Chỉ lỗi và khiển trách, Như chỉ chỗ chôn vàng Hãy thân cận người trí! Thân cận người như vậy, Chỉ tốt hơn, không xấu.” Vậy đại đức TTT có tư cách gì mà không cho Phật tử chỉ lỗi và khiển trách


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status