Apr 26, 2017

Posted by in Giáo điển | 68 Comments

TRUNG ĐẠO TRONG QUỸ ĐẠO NHẬP THẾ NHƯ THẾ NÀO?

TRUNG ĐẠO TRONG QUỸ ĐẠO NHẬP THẾ NHƯ THẾ NÀO? TRUNG ĐẠO TRONG QUỸ ĐẠO NHẬP THẾ NHƯ THẾ NÀO? Đáng xấu hổ cho những trường hợp “con vẹt chỉ biết đọc tụng”, càng đáng xấu hổ hơn cho những câu hỏi ngu muội, gây nhân xấu ác hiện tại bởi căn bệnh “chủ nghĩa Bổn sư”. TỪ CHUYỆN CŨ NHƯNG Ý NGHĨA VẪN MỚI… Tục ngữ có câu rằng “Sau cơn mưa, trời lại sáng”. Vừa qua, những đợt “mưa” tấn công mạng từ những kẻ hacker (tin tặc) bán mình cho quỷ đã liên tiếp diễn ra nhằm vào trang chanhtuduy.com. Tuy nhiên, văn đàn Phật giáo với hơn 1400 bài viết, hơn 50.000 comment không những đã trụ vững mà còn hoàn thiện hơn với những vòng đai an ninh mới thiết lập, và huệ quang chánh kiến lại thêm phần rực rỡ hơn bởi ánh sáng trí tuệ. Chỉ sau hai ngày bị “bạo lực’ công nghệ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status