May 18, 2015

Posted by in Pháp là cuộc sống | 42 Comments

TỪ ÁC MỘNG ĐẾN CẢM NIỆM THỰC TẾ

Kính bạch Thầy Nương theo oai lực của Thầy, Bổn Tôn, Đakini con xin được viết lên vài dòng chia sẻ, cảm niệm của mình qua cơn ác mộng vừa qua. Bài viết có gì sai xót, con cúi xin Thầy chỉ dạy và cho con tịnh hóa lỗi lầm của mình. Thứ 2, sau khi đi học về,vẫn như thường lệ, tôi chuẩn bị nấu cơm và ăn cơm trưa,rồi sau đó vào phòng ngủ một giấc thật say. Và rồi tôi bắt đầu mơ màng đi vào một cơn ác mộng khiến tôi rùng nguời sợ hãi. Tôi vẫn còn nhớ lời Thầy luôn nhắc nhở chúng tôi rằng :” Sau khi quy y thì trò sẽ được sự tịnh hóa bằng các cơn ác mộng,thị phi,hao tài,tai nạn,bệnh tật..”. Đối với tịnh hóa bằng ác mộng thì tôi đã trải qua rất nhiều,tuy nhiên lần này khá


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
Please login to read more or kindly send an email of request to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status