Aug 1, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 40 Comments

TỪ CHỐI VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ TỚI

TỪ CHỐI VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ TỚI TỪ CHỐI VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ TỚI Là hành giả đạo Phật, chúng ta mỗi ngày đều dùng cán chổi thần chú mà quét rác ra khỏi ngôi nhà tâm thức. Song hành với việc này, chúng ta cố gắng đừng nhận rác vào để khỏi phải dọn rác. Nhưng làm sao để nhận diện rác tâm thức mà từ chối, trong khi chúng vốn là vi tế nhỏ nhiệm, đến nỗi các nhà khoa học dùng kính hiển vi cũng không thấy được? Một số người tu đạo Phật và ngoài đạo Phật dùng một cách duy nhất là tránh những môi trường ô nhiễm ấy! Chẳng hạn cho rằng ở chợ, ở nhà dễ bị hứng rác tâm thức nên liền vào chùa để tránh. Hoặc số khác cho rằng ở phố thị náo nhiệt, phồn hoa, nên vào ẩn cư vùng núi non hẻo lánh để

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status