Apr 7, 2015

Posted by in Giáo điển | 30 Comments

TỪ CON KIẾN ĐẾN CON NGƯỜI

Đạo hữu Mật Hảo Như thường lệ cứ hẹn lại lên,vào mỗi tuần chúng tôi ở Đạo tràng một lần cùng thực hành pháp với nhau. Chúng tôi ai nấy cũng hoan hỷ chờ đợi ngày ấy đến để có cơ hội,thời gian tích tập công đức,trí tuệ,trưởng dưỡng niềm tin,lòng sùng mộ… nơi Thầy,nơi Tam bảovà cùng chia sẻ những hanh thông, sách tấn nhau để vượt qua những khó khăn mà chúng tôi gặp phải.Thật hoan hỷ! Lần thực hành pháp này ai cũng chia sẻ về những trải nghiệm mà mình gặp phải,nhưng chúng tôi ai nấy đều hoan hỷ,bất ngờ với chia sẻ của Mật Hảo. Mật Chi và Mật Ấn _Mật Hảo thì quá hoan hỷ vì chuyến pháp sự vừa rồi đã xả ly một ngày ở nhà học bài ôn thi,khi về thì cũng không có học chữ nào luôn.Sáng hôm sau đi thi


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
Please login to read more or kindly send an email of request to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status