Mar 28, 2015

Posted by in Giáo điển | 19 Comments

GIẢI MÃ MÊ CUNG CUỘC ĐỜI

GIẢI MÃ MÊ CUNG CUỘC ĐỜI Có một ngày thực hành pháp nọ, tôi đến hơi muộn trong khi các huynh đệ đã tề tựu đông đủ. Đa tạ các đạo huynh ngày hôm đó đã kiên nhẫn đợi tôi như thế. Chưa cần phải thanh minh gì, một đạo huynh đã bắt bài tôi ngay vì lí do đi muộn này: _Mật Hạnh Giác bữa nay lại bể bánh xe hay đi lạc nữa đây? Tôi cười xòa vì đạo huynh ấy đoán đúng quá, không cần tới “Tha Tâm Thông” cũng biết. Không biết từ bao giờ, chắc là từ lúc biết đi xe, chuyện lạc đường với tôi đã thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Giả sử tôi đi lạc ở các thành phố xa lạ như Hà Nội, Đà Nẵng thì không có gì để nói, đằng này nhiều khi hỏi đường ở Sài Gòn mà


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status