Oct 2, 2014

Posted by in Giáo điển | 49 Comments

TẠI SAO TU HÀNH LINH CĂN VẪN NIỆM PHẬT, TRÌ CHÚ?

TẠI SAO TU HÀNH LINH CĂN VẪN NIỆM PHẬT, TRÌ CHÚ? Qua loạt bài “Huyền hoặc chuyện tu hành linh căn” đến kỳ thứ 8, chúng ta thấy gì? Tại sao hầu như tất cả những linh môi ở nước ta đều mang những sắc thái đạo Phật mà không thuộc các đạo khác? Bởi vì như loạt bài Quỷ sự đã viết, thuở xưa trong mỗi lần Pháp hội ở núi Linh Thứu thuộc cõi Ta bà, ở Long cung thuộc cõi Rồng, ở thiên cung thuộc cõi Trời, tất cả Quỷ vương và quyến thuộc của họ thường nương theo oai thần của Phật mà vào nghe giảng pháp. Quỷ ta nghe được rất nhiều khía cạnh tâm linh, những giáo điển cao siêu, những pháp hành tinh túy đạo Phật nhưng họ không hiểu gì mấy, có khi hiểu lệch chuẩn quỹ đạo Chánh pháp. Rất nhiều


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status