Sep 19, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 10 Comments

TỰ MÌNH KHẲNG ĐỊNH MÌNH LÀ “NHẤT TÂM” dại gái và sợ vợ như ông ấy tự xưng!

Gửi Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh(NT-QVS), Tôi là Mật Từ, một hội viên của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và thực hành Yoga Tây Tạng. Chiều nay khi đang tìm kiếm email của trang thuvienhoasen.org để gửi thư góp ý về một bài viết của tác giả Hoàng Liên Tâm khi ông này vừa mới đây mặc dù tuổi cao sức yếu mà vẫn quyết tâm biên một bài nhằm làm rõ nghĩa hai chữ “đạo sư” (vốn dễ như ăn cháo) thì tôi vô tình bắt gặp bài viết “Vài nhận xét về Hội chứng giáo chủ” của NT-QVS. Chia sẻ với Ban biên tập báo thuvienhoasen.org và NT –QVS, qua hai bài viết của hai “tác giả” trên tôi phần nào nắm được tinh thần chung của tờ thuvienhoasen.org với 2 đặc tính nổi bật sau: Chuyên tầm phân tích những đề tài liên quan đến môn “từ ngữ” và đặc biệt


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status