Aug 22, 2014

Posted by in Giáo điển | 20 Comments

TU NHIỀU ĐƯỢC ÍT: NỖI NIỀM KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Dẫn lộ: Đọc hiểu 30 bài trong mục “Lá thư người tâm đạo” để phân tích chứng minh vì sao tu nhiều được ít. Đây là một câu hỏi khó, trò Mật Diệu Hằng đã ròng rã 2 tháng vẫn chưa viết xong. Tuy vậy, nhờ sự gia trì của Bổn tôn, Đạo sư, Dakini, Mật Diệu Hằng được đầy đủ thuận duyên bên ngoài, nội cảnh an lạc bên trong nên cuối cùng cũng hoàn thành bài tập này. Tuy rằng đây không phải là đáp án tối ưu nhưng những gì Mật Diệu Hằng viết là đúng theo chánh kiến Phật môn. Thầy vô cùng hoan hỷ và giới thiệu cho các trò Mật gia Song Nguyễn bài viết của trò Mật Diệu Hằng, một đệ tử theo học Chương trình Hàm thụ của Mật gia Song Nguyễn…    TU NHIỀU ĐƯỢC ÍT: NỖI NIỀM KHÔNG CỦA RIÊNG


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status