Dec 26, 2012

Posted by in Trang chủ, Ứng dụng thực hành | 23 Comments

Tung bụi ngược chiều gió

Thầy nhận thấy comment của đạo huynh Mật Hải mang ý nghĩa sâu sắc và thiết thực nên đăng thành bài: “Tung bụi ngược chiều gió“. ————————————————————————————————————– Tung bụi ngược chiều gió Chúng con cảm đội ơn Thầy đã từ bi ban Pháp nhũ. Con cảm đội ơn Thầy đã từ bi hiển lộ nhiều phương tiện thiện xảo (như trang Chanhtuduy.com đây), để chúng con có cơ hội được uống những dòng tinh túy cam lồ mà nhờ đó tâm thức chúng con được an lành và ngày qua ngày, đạo tâm được trưởng dưỡng tròn đầy hơn. Đấng Điều Ngự Trượng Phu từng dạy: “Được uống nước Chánh Pháp thì tâm sẽ được thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng ưa nghe Thánh nhân thuyết Pháp” (Phẩm Trí Giả – Pháp Cú Kinh). Thời gian qua, nhờ sự gia hộ của Thầy nên chúng con


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status