Jan 5, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 30 Comments

Tỳ kheo Thích Thiện Thuận phá vỡ tinh thần lục hòa

Tỳ kheo Thích Thiện Thuận phá vỡ tinh thần lục hòa Mô Phật! Pháp đệ tán thán bài viết với những lập luận xác đáng của  đạo huynh Mật Diệu Hằng gửi đến tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Bài viết khiến đệ nhận ra một vấn đề, những tỳ kheo như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận họ phân biệt đối xử giữa Tăng Sĩ và Cư Sĩ và chiếu theo kinh Pháp Cú thứ 194, họ không có và không hề muốn hạnh phúc. Trong Kinh Pháp Cú, câu thứ 194, Ngài dạy rằng: “Hạnh phúc thay, Phật ra đời Hạnh phúc thay, Pháp tuyệt vời Hạnh phúc thay, Tăng đoàn hòa hợp. Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu.” 1/ Huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ rõ ra bài giảng của tỳ kheo Thích Thiện Thuận đã phản lại cả bốn điều hạnh phúc này.  Đầu tiên là tinh thần “Tứ chúng đồng tu” đã bị xâm hại nghiêm


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status