Sep 8, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 3 Comments

Tỳ kheo Thích Thiện Thuận phá vỡ tinh thần lục hòa

Tỳ kheo Thích Thiện Thuận phá vỡ tinh thần lục hòa

Mô Phật!

Pháp đệ tán thán bài viết với những lập luận xác đáng của  đạo huynh Mật Diệu Hằng gửi đến tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Bài viết khiến đệ nhận ra một vấn đề, những tỳ kheo như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận họ phân biệt đối xử giữa Tăng Sĩ và Cư Sĩ và chiếu theo kinh Pháp Cú thứ 194, họ không có và không hề muốn hạnh phúc.

Trong Kinh Pháp Cú, câu thứ 194, Ngài dạy rằng:

“Hạnh phúc thay, Phật ra đời

Hạnh phúc thay, Pháp tuyệt vời

Hạnh phúc thay, Tăng đoàn hòa hợp.

Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu.”

1/ Huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ rõ ra bài giảng của tỳ kheo Thích Thiện Thuận đã phản lại cả bốn điều hạnh phúc này.  Đầu tiên là tinh thần “Tứ chúng đồng tu” đã bị xâm hại nghiêm trọng trong bài giảng của ông ta. Thể hiện ở việc rất nhiều lần nâng cao vai trò của người tăng sĩ mà “dìm hàng” khả năng tu tập của người cư sĩ tại gia bằng những lời xuyên tạc đầy nguy hại như:

+ Cho rằng “tổ chức tu mà không cần đến chùa” là “không có cơ hội giải thoát”. Hay cho một người tự tiện quyết định cơ hội Giải Thoát của người khác. Giống như chỉ có ở chùa mới phát “phiếu giải thoát” còn ở ngoài thì không vậy. Phật dạy mỗi người hãy “Tự mình thắp lên ngọn đuốc mà đi với Chánh Pháp” chứ không phải đi vào chùa. Trong chùa chắc gì đã có Chánh Pháp, nhiều khi có “Chán Pháp” thì có.

+ Cho rằng chỉ có người xuất gia mới khai thị được cho hương linh. Kinh khủng hơn là cho rằng người tại gia còn đầy tham sân, chấp ngã. Đây là lối nói chủ quan, vọng tưởng, tin theo ý mình. Nói cách khác hơn là Ác Ngữ nhắm vào người cư sỹ tại gia. Thầy đã giảng rằng “xuất gia” tức là xuất khỏi “ba nhà lửa” là thế sự gia, phiền não gia, Tam Giới Gia. Một người có thể cạo đầu đi tu nhưng vẫn “gợi ý cúng dường” nhiều nhiều cho khỏi mất 20% đổi tiền, tức là còn cuốn vào thế sự. Một người mặc áo vuông nhưng vẫn buồn phiền khi chùa bị giải tỏa, tức là còn trong nhà phiền não. Một người tự nhận là “thượng tọa” mà còn rao giảng Tà Kiến, tin theo ý mình tức là còn trôi lăn trong nhà Tam Giới. Nói tóm lại, những kẻ như vậy mới chính là “còn đầy tham sân chấp ngã”, những kẻ tưởng là “xuất gia” mà lại là “nhập ma”.

+ Bác bỏ vai trò của ban hộ niệm, cho rằng đó là “tà ma ngoại đạo”. Ông ta chỉ tán thành cho giới tăng sỹ chủ trì việc hộ niệm. Kinh khủng nhất là khi có người cư sỹ lên hộ niệm, khai thị cho hương linh thì ông ta đe nẹt, bảo “bước xuống”. Đây là hành động trịch thượng không thể chấp nhận, phá tan tinh thần “Tứ chúng đồng tu” mà Đức Phật chỉ dạy.

Bạch Thầy, chỉ nhiêu đó thôi đã thấy tỳ kheo TTT đã khước từ hạnh phúc của “Tứ chúng đồng tu”. Nói thẳng ra là tước đi quyền định đoạt vận mệnh tâm linh của người cư sĩ tại gia. Và vì như vậy, tiếp tục phá đi cái thứ hai” Hòa hợp Tăng Đoàn”

2/ Chiếu theo tinh thần “Lục Hòa” nhà Phật, Tăng đoàn (bao gồm Tứ chúng) chẳng thể nào hòa hợp nổi khi Tỳ kheo TTT còn ưu ái cho hàng tăng sỹ rồi dìm hàng cư sỹ thế kia. Điển hình như:

Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu

+ Thân hòa đồng trú: TTT “dọa” người cư sỹ phải lên chùa mới có cơ hội Giải Thoát. Như vậy người cư sỹ phải “ký sinh” vào chùa chiền, tự viện. Lai còn cho rằng người cư sỹ tu cách mấy không không bằng tăng sỹ.  Ngay từ đầu đã phân biệt vai vế, co hẹp không gian như vậy thì lấy đâu ra “thân hòa”

+ Khẩu hòa vô tranh: Cũng với lý ở trên, khi tỳ kheo TTT cho rằng tu ở chùa “ưu việt” hơn thì tức là người tu ở chùa có quyền “áp đặt” mà người cư sỹ tại gia không được phép có ý kiến. Khẩu như vậy không thể tính là “khẩu hòa”. Chỉ có thể dẫn đến tình trạng “sự im lặng của bầy cừu” mà thôi.

+ Ý hòa đồng duyệt: Cũng không thể xảy ra khi ý kiến người cư sỹ không được phê duyệt. Tỳ kheo TTT còn nói rằng người cư sỹ “làm gì có năng lực đứng ra khai thị”.

+ Giới hòa đồng tu: Ngay việc tỳ kheo TTT vu khống cho người cư sỹ còn đầy “tham sân chấp ngã” là đủ biết ông ta xem thường việc giữ giới của người cư sỹ như thế nào. Trong khi Thầy dạy Giới luật có 4 phạm trù và 3 phương diện thì ông ta cố tình lờ đi, chỉ chấp vào “Luật Nghi Giới” mà áp đặt. Người cư sỹ nếu biết phát huy đầy đủ các khía cạnh của giới luật, đặc biệt là “Nhiêu Ích Hữu Tình Giới” thì công đức còn vượt xa hơn nhiều vì lợi ích cho chúng sanh.

+ Kiến hòa đồng giải: Tương tự như trên, cũng sẽ không xảy ra. Nếu có thì tỳ kheo Thích Thiện Thuận cũng đã đăng đàn đối luận với các lá đơn kiến nghị của các hành giả cư sỹ trong thời gian vừa qua về sai phạm của mình rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn “bặt vô âm tín”.

+ Lợi hòa đồng quân: Cũng sẽ không có khi chỉ có tăng sỹ mới được hộ niệm. Cũng tức là chỉ có thầy tu tăng sỹ mới được cung kính, được cúng dường còn người cư sỹ thì không.

Bạch Thầy, tóm lại, tinh thần “Lục Hòa” nhà Phật cũng sẽ không tồn tại với những luận kiến áp đặt chủ quan của tỳ kheo Thích Thiện Thuận.

3/ Với định nghĩa về Pháp là “Chánh Tri Chánh Kiến”, tỳ kheo TTT cũng đã làm hoen ố Giáo Pháp khi cho rằng thành tựu tâm linh phải gắn liền với môi trường, tức là “Duy Chùa Thị Nghiệp” thay vì “Duy Tuệ Thị Nghiệp”. Pháp đệ tán thán đạo huynh Mật Diệu Hằng trích dẫn hàng loạt dẫn chứng để chứng minh vai trì “Duy Tuệ Thị Nghiệp” đã hoàn toàn bị tỳ kheo TTT lờ đi. Ông ta bảo người tu phải “làm đúng Chánh Pháp” mà chính bản thân ông ta không thốt ra được một câu Thánh Giáo Lượng Phật Đà nào mà toàn là tin theo ý mình.

4/ Cuối cùng, với hàng loạt lập luận xuyên tạc và Tà Kiến trên, tỳ kheo TTT đã gây ra một nỗi hoang mang không tưởng cho người cư sỹ tại gia và những người cư sỹ làm việc hộ niệm. Bài giảng gieo rắc một tâm lý mặc cảm quá đỗi nặng nề cho người cư sỹ rằng có tu cách mấy cũng chẳng thể Giải Thoát. Họ mang một nỗi niềm đau đáu khi họ muốn tu tập mà cứ phải nương tựa vào chùa chiền, vào tăng lữ. Điều này hoàn toàn đi ngược lại tấm lòng từ bi không phân biệt mà Đức Phật đã dành cho chúng sanh và các đệ tử của Ngài. Ngài còn dạy rằng “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành” mà tỳ kheo TTT lại nhẫn tâm tước đi chí nguyện Giải Thoát của người cư sỹ, thật quá đáng lắm thay.

Kính Bạch Thầy, có thể thấy tỳ kheo Thích Thiện Thuận cũng như những đối tượng khoác áo Tăng mà khinh chê người cư sỹ giống như ông ta chính là đang phá đi niềm hạnh phúc trong Phật Pháp mà Ngài đã thuyết. Chẳng những họ phá đi hạnh phúc của chính mình mà còn hủy hoại đi hạnh phúc Giải Thoát của biết bao nhiêu người khác. Họ đem niềm vui tu tập của người cư sỹ ra làm những viên gạch lót đường để đưa họ đến với quyền lực và danh vọng. Thật đáng căm giận thay những kẻ táng tận lương tâm như thế.

Con tán thán vị Thầy Mật Giáo đã không ngừng đả phá những kẻ thầy tu biến chất thối nát này mà trả lại quyền tu tập, quyền bình đẳng cho người cư sỹ tại gia. Nhờ ơn vị Thầy chỉ ra, con hiểu được rằng người cư sỹ cũng có khả năng tu tập Giải Thoát, vẫn được quyền có “niềm kiêu hãnh linh thánh”, vẫn có thể ngẩng cao đầu trên hành trình Giải Thoát.

Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

Om Ah Hum.

Mật Hạnh Giác

 1. Mat Kha Phuc says:
  Mô Phật,

  Mật Khả Phúc hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Hạnh Giác cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận nhưng không hề “thiện” và “thuận” mà chuyên gieo rắc tà kiến, trái với quỹ đạo chánh pháp và lời Phật dạy.

  Đạo huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương vị Thầy, giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, củng cố niềm tin và “niềm kiêu hãnh linh thánh” cho cư sĩ trên hành trình Giải Thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Hạnh Giác thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất  cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 2. Mật Tịnh Như says:
  Mô Phật!

  Mật Tịnh Như hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo hữu Mật Hạnh Giác và tinh thần tác pháp chiếu quang ngõ hầu giúp chúng sanh hữu duyên tiếp cận được ánh sáng chánh Pháp khi mà thời mạc pháp tà sư, tà linh đang hoành hành.

  Không biết các chùa chiềng họ vân tập như thế nào vì bản thân không có cơ hội đến chùa , nhưng con rất tự hào về nơi con theo học pháp dưới sự hướng dẩn của vị Thầy tâm linh, chúng đệ tử được học nhiều điều bổ ích, Thầy luôn đưa pháp vào cuộc sống và có những pháp tu phù hợp với những người bận rộn, lúc nào cũng có thể tích tập công đức.

  Một nơi không phải là chùa nhưng được Thầy dạy các huynh đệ đồng tu có được tinh thần lục hoà mà chắc rằng không nơi nào có được, luôn luôn tương trợ lẫn nhau, bấy nhiêu thôi cũng đủ vui vẻ thoả mái trên con đường tầm cầu giải thoát, cần chi phải đi đến chùa chiềng mà chắc gì nơi đó không còn sân si.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con được tinh thần vô uý giữa tâm bảo đang càng quét , ném đá, chơi xấu Mật Gia Song Nguyễn, càng làm cho chúng con thêm đoàn kết và tin tưởng vào Thầy  và Tam Bảo.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 3. Mật Thái Xuyên says:
  Mô Phật

  Pháp đệ hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh, huynh đã tác pháp chiếu quang cho tỳ kheo Thích Tiện Thuận với những lời nói mang đậm chất tà kiến . Cảm ơn huynh với bài chia sẻ này. Cầu nguyện huynh sức khỏe, thành tựu mọi ước nguyện chánh đáng.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status