Jul 8, 2014

Posted by in Pháp là cuộc sống | 52 Comments

VÀI CẢM NIỆM VỀ BỐ THÍ, TỪ THIỆN CHO THA NHÂN, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề Bài 2: Đôi điều cảm nghĩ về “14 thất bại trầm trọng”: TOA THUỐC ĐẮNG Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG! Bài 4: ĐỪNG TRỞ LẠI VỚI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH Bài 5: CHẾT KHÁT BÊN CẠNH HỒ NƯỚC MÁT Bài 6: RÌU BÉN BÊN CẠNH GỐC CÂY Bài 7: THẰNG BỜM VÀ KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ Bài 8: CON VẸT CHỈ BIẾT ĐỌC TỤNG Bài 9: GIẶT ÁO DA CỪU TRONG NƯỚC VÀI CẢM NIỆM VỀ BỐ THÍ, TỪ THIỆN CHO THA NHÂN, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO Bài 10: CHO NGƯỜI MẸ THỊT CỦA CHÍNH ĐỨA CON BÀ Bài 11: MÈO GIẾT CHUỘT Bài 12: TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA. Bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC Bài 14: KHI NGƯỜI


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status