Apr 22, 2016

Posted by in BÀI MỞ | 159 Comments

VAI TRÒ ĐẠO SƯ NHƯ NGƯỜI THỢ CHẾ TÁC KIM HOÀN

VAI TRÒ ĐẠO SƯ NHƯ NGƯỜI THỢ CHẾ TÁC KIM HOÀN VAI TRÒ ĐẠO SƯ NHƯ NGƯỜI THỢ CHẾ TÁC KIM HOÀN DẪN ĐỀ: Bạn đọc chanhtuduy.com là Nguyễn Ngọc Sơn trình bày khúc mắc tâm linh, tôi sẽ kiến giải để đáp ứng sở vấn này. Sau đây là nội dung câu hỏi được trích nguyên văn từ email của người hỏi: Thắc mắc muốn hỏi thầy Hộp thư đến x   Nguyễn Ngọc Sơn <[email protected]> 11:01 (3 giờ trước)   tới tôi Con kính bạch thầy con là phật tử Nguyễn Ngọc Sơn pháp danh Deshek Thukje được đạo sư Guru Kyabje Ugyen Choephel Ripoche thọ nhận quy y con theo dòng Ninh Mã , phái Mật tông Tây Tạng. con đã được thầy truyền dạy các nghi quỹ theo truyền thống Mật thừa của Tây tang.   con được biết thầy có truyền dạy một số pháp như Pháp Quan Âm, Pháp Chuẩn đề để  hành giả vừa

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status