Sep 8, 2017

Posted by in Giáo điển | 10 Comments

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP: VẤN ĐƯỢC NHƯNG ĐÁP CHẲNG RA GÌ, BỞI LUẬN GIẢI TỪ MỘT LOẠI NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ RA CHÂN TƯỚNG QUA KINH PHÁP CÚ, QUA HẬU HÁN THƯ: TỲ KHEO THÍCH PHƯỚC TIẾN!

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP: VẤN ĐƯỢC NHƯNG ĐÁP CHẲNG RA GÌ, BỞI LUẬN GIẢI TỪ MỘT LOẠI NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ RA CHÂN TƯỚNG QUA KINH PHÁP CÚ, QUA HẬU HÁN THƯ: TỲ KHEO THÍCH PHƯỚC TIẾN!

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP: VẤN ĐƯỢC NHƯNG ĐÁP CHẲNG RA GÌ, BỞI LUẬN GIẢI TỪ MỘT LOẠI NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ RA CHÂN TƯỚNG QUA KINH PHÁP CÚ, QUA HẬU HÁN THƯ: TỲ KHEO THÍCH PHƯỚC TIẾN!

I/ DẪN ĐỀ:

Thầy Thích Phước Tiến là tỳ kheo tu tập theo tông môn nào, tôi không biết! Và cũng chẳng cần biết làm gì! Nhưng mà tôi biết chắc vị này không phải là hành giả Mật tông. Có nói rằng “Giáo pháp mà không tinh chuyên là phiến diện”; từ đây suy ra chất lượng “giải đáp” của đại đức Thích Phước Tiến về Mật tông là như thế nào rồi! Trò Mật Diệu Hằng vô tình nghe bài giảng của Thích Phước Tiến mà cười hoài, nhưng cười khẩy mà bỏ đi sau khi để lại một bài viết phản biện. Tôi trân trọng giới thiệu bởi vì Mật Diệu Hằng là hành giả Mật tông Tây Tạng, dòng truyền thừa Ninh mã, pháp hệ Quán thế âm, tịnh trú  Mật gia Song Nguyễn .

II/ NỘI DUNG PHẢN BIỆN

Gửi đại đức Thích Phước Tiến

Tôi là Nguyễn Thị Thúy Nga, là Phật tử đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Pháp danh của tôi là Mật Diệu Hằng, đang hành trì theo pháp môn Mật tông, dòng truyền thừa Ninh Mã. Tôi có nghe file video của đại đức Thích Phước Tiến với tiêu đề: vấn đáp: Pháp môn Mật Tông & Những điều cần biết – Thầy Thích Phước Tiến.(https://youtu.be/vEfw8aUV2rM). Tôi không đồng tình với những luận điểm thầy đưa ra. Tôi sẽ trình bày cụ thể, chi tiết, mong thầy hoan hỷ đón nhận. Sau khi nghe xong bài giảng của Thầy về Mật tông, tôi rút ra những điểm chính bị sai lệch trầm trọng như sau :

1/ Mật tông không giúp hành giả liễu ngộ mà chỉ giúp vượt qua chướng ngại trên đường tu.

2/ Tất cả pháp môn nào không có thiền là không phải của đạo Phật

3/ Mật là bí mật

Giờ đây tôi nương theo trí huệ Đạo sư, Bổn tôn, Dakini và đặc biệt là gia trì của Thầy tôi là đạo sư Mật giáo, dòng Ninh mã, pháp hệ Quán thế âm, tịnh trú Mật gia Song Nguyễn, đồng thời cũng là chủ nhiệm CLB Unesco Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng mà chỉ ra những lỗi sai của Thầy như sau:

1/ Mật tông không giúp được hành giả liễu ngộ như thầy nói thì xin Thầy nhớ về Đức Đạt lai lạt ma XIV (thứ 14), là lãnh đạo tinh thần và tâm linh tối cao của Phật giáo Mật tông Tây Tạng. Ngài viết nhiều sách với biện chứng khoa học về tâm linh, được tặng thưởng giải thưởng cao quý là giải Nobel Hòa Bình. Tôi tự hỏi không biết thầy Thích Phước Tiến viết được sách nào không, thế giới có ai biết đến thầy không? Hay là thầy loay hoay trong ngôi chùa Tường Vân của mình, giảng thuyết cho những người nghe vốn không hiểu biết nhiều về Phật pháp, nên họ cứ tưởng lời thầy là thánh ngôn nhưng thực sự là xảo ngôn. Vì sao?

Bởi vì khi đồ chúng đặt câu hỏi về Mật Tông, thầy Thích Phước Tiến khẳng định bản thân không hành trì pháp môn Mật Tông nhưng vẫn lập luận theo quan kiến chủ quan để luận giảng về pháp môn Mật Tông. Điều này chẳng khác gì không chuyên môn mà đòi đi truyền kinh nghiệm! Ô hô! Sao thầy liều quá nhỉ!

Trong khi đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật từng thuyết: “đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” để nhắc nhở người con Phật cẩn ngôn và cẩn trọng trong hành vi thân ngữ tâm, tránh rơi vào tình trạng tự ý lập ngôn, vô căn cứ, không luận cứ, luận chứng Phật đà

Vậy luận về giới Bồ tát, thầy đã phạm trọng giới là “PHÊ BÌNH GIÁO PHÁP” . Tôi mời thầy đọc lại những quyển sách viết về Mật tông để trau dồi thêm tri kiến Mật giáo nhé! Sẵn đây tôi trích cho thầy hiểu một câu sau đây trích từ “Luận Bảo vương Tam muội” của Đức Từ Thị (Metreiya): “Không ai sỡ hữu được Pháp, ngoài những người thực hành Pháp tinh tấn”. Thêm một câu nữa nghe! “Ai đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ Bát nhã, người ấy đăng tọa Kim cương tòa”. Một thí dụ nữa nghe: Tiểu Bộ và Tăng Chi Bộ của kinh tạng nguyên thủy, Ngài cũng dạy rằng: “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát.”
Vậy, các bậc thánh đức có nói đến tông phái nào không mà Thầy quả quyết Mật tông không liễu ngộ. Còn thầy đó! Thầy tu thiền đó, có liễu ngộ chưa mà sao nói phần đầu, phần giữa, phần cuối chỏi nhau, mâu thuẩn nhau như chàng say rượu quàng xiên bước đi!

Qua luận điểm khinh xuất này, thầy còn phạm lỗi cản trở người tu trên con đường tầm cầu đạo pháp. Bởi có nhiều tông môn, nhiều tu pháp thì căn cơ hợp chỗ nào thì học nơi đó, sao lại phân biệt bất bình đẳng?

2/ Thầy nói không phải thiền thì không phải người tu đạo Phật, là tà ma ngoại đạo phải không?

Bài giảng “Vấn đáp: Pháp môn Mật Tông & Những điều cần biết” đăng trên Youtube

Thưa thầy! Tôi bàng hoàng với kiến thức Phật học của thầy! Thầy có biết là trên thế giới tâm linh có bao nhiêu thiền phái không? Nếu tôi nói có 114 thiền phái thì theo khẳng định của thầy 113 đạo Phật? Vậy, đâu là phân biệt tà ma ngoại đạo? Sẵn đây tôi khuyến cáo thầy rằng tà ma ngoại đạo là người tu Phật mà giảng thuyết trái với chánh kiến Phật môn, tham đắm vào thanh danh, cung kính, lợi dưỡng. Thầy hiểu chánh kiến Phật đà có mấy loại không? Nếu hiểu ra thì thầy tự đánh giá mình là ai?

Đây, tôi nhắc lại cho thầy nhớ rằng đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu và “duy tuệ thị nghiệp” là tuyên ngôn của đạo Phật, chứ không phải “duy thiền thị nghiệp”. Trí tuệ Bát Nhã là yếu tố siêu việt trong đạo Phật, giúp người tu vượt sông sinh tử. Thiền chỉ là 1 trong lục độ ba la mật và là 1 trong 10 hoạt động tâm linh. Thiền chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh tối thượng. Trong 37 pháp hành bồ tát đạo, thánh giả Thogme Zangpo đã xác quyết: “Có 5 Ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả. Bởi vậy, hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí tuệ để khỏi lạc vào 3 cõi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.”

3/ Thầy nói Mật tông là “bí mật” phải không?

Sẵn đây tôi trích bài viết của Thầy tôi phân tích về ngữ nghĩa và bóc trần thủ đoạn của những vị thầy tự xưng Mật tông qua bài “Mật! Mật là gì?..”

Tôi từng nghe nhiều đạo hữu kể lại rằng những vị Thầy của họ khi được thỉnh nguyện dạy Mật pháp thì thường bị tạt một gàu nước lạnh! “Mật tông là Mật pháp là bí mật không phải với ai, lúc nào cũng truyền được!”, nghe xong họ tiu nghĩu mà lặng thinh, thầm nghĩ rằng mình chưa đủ duyên, đạt căn lành nên đành chịu vậy! Kỳ lạ thay, bao năm hầu Thầy, làm biết bao công quả, cúng biết bao tịnh tài, tịnh vật được vị Thầy coi như “đệ tử ruột”, nhưng vẫn không được truyền pháp? Hóa ra, họ (những vị Thầy ấy) có biết gì để truyền? Vì ngại đệ tử, học trò “bắt bí”, “hỏi sâu” mà lộ chân tướng “kẻ chém gió tâm linh” nên cứ nương tựa vào ý nghĩa “bí mật” để gạt ngang mà thực chất họ đã gạt lường niềm tin của học trò!

Thực ra, nguyên nghĩa từ “Mật tông” từ gốc Hán ngữ, có nghĩa là “cao diệu” (cao thâm như núi và kỳ diệu như mái ấm chở che của Giáo pháp) chớ không phải là “bí mật”, “ẩn mật”, “cẩn mật”. Là kinh văn và tu pháp do các vị Phật và Bồ tát, Thánh tăng cổ đức truyền thụ để chúng sanh thực hành nhằm đạt giải thoát, lẽ nào lại không lưu bố mà giữ kín? Trong tất cả các đạo, các tông phái, hệ phái luôn có sự “cẩn mật” truyền pháp là bởi vị Thầy cẩn trọng với đối tượng thọ pháp, chớ nào phải do có chữ “Mật” mà lại được chấp nhận tính chất ấy? Chẳng hạn như bên Thiền tông, Huệ Khả nhị tổ năm xưa chặt tay mới được truyền pháp, lục tổ Huệ Năng đủ căn cơ thượng thừa, ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới truyền pháp tối hậu, mà không phải là đại giáo thọ Thần Tú.

Tiếp đến, tôi sẽ chứng minh cho đại đức Thích Phước Tiến pháp tu Mật tông có phương pháp hành trì lớp lang thứ tự chứ không phải là không có đường lối như cái kiểu tự ý lập ngôn của ông.
Khi thực hành Mật tông Tây Tạng, tác phẩm nổi tiếng ai cũng biết đến là Giáo huấn Dakini và khai thị của đức Liên Hoa Sanh. Bên cạnh đó,  hành giả luôn ghi  nhớ pháp tu quan trọng nhất là: sùng kính vị Thầy. Điều này được thánh giả Mã Minh đúc kết: sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ trong trước tác 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư.

Ngoài ra, ngài Atisha cũng khẳng định: “vị Thầy từ bi hơn đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”; và ngài Atisha còn để lại cho hậu thế tác phẩm “đèn soi nẻo giác” là kim chỉ nan cho hành giả Mật Thừa. Ngài Patrul Rinpoche cũng có tác phẩm nổi tiếng “Lời vàng của Thầy tôi” giúp hành giả Mật thừa thực hành tu tập Mật tông theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

Lạt ma Zopa cũng có tác phẩm: the heart of the Path: seeing the Guru as Buddha (sùng kính Đạo sư như vị Phật – trái tim của giác ngộ) và rất nhiều tác phẩm khác của các thánh giả, thành tựu giả, cao tăng, thạc đức trong pháp môn Mật tông đúc kết cho đồ chúng nhằm giúp hành giả Mật tông viên thành đạo quả.

Hành giả tu Mật tông còn tuân theo ba tinh yếu giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm và tánh không để thực hành các hoạt động tâm linh nhằm viên thành đạo quả. Và hành giả Mật thừa đi trên viễn trình Bồ tát đạo luôn ghi nhớ bồ đề tâm là cốt lõi của đại thừa. Do vậy, thực hành bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng là điều mà hành giả Mật tông luôn hướng tới để tích tập hai bồ tư lương công đức và trí tuệ nhằm vượt luân hồi vào Tịnh độ.

Trong Phật giáo Mật tông, khởi phát và trưởng dưỡng Bồ đề tâm là một trong những thực hành tâm linh tiên quyết. Điều này được hiểu như là toàn bộ mục đích tu tập từ khi bước vào đường đạo cho đến khi chứng đắc thánh quả, đều vì lợi ích cho chúng sanh muôn loài. Giá trị của Bồ đề tâm được Bồ tát, đại thành tựu giả Shantideva (Tịch Thiên) đánh giá như sau: “Mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy lại, tinh tuý của tất cả chính là tâm bồ đề”. Thánh tăng Atisha so sánh: “Dù biết được quá khứ vị lai, thấy được linh ảnh Bổn tôn, nhập định vững như trái núi, tất cả so với tâm Bồ đề chẳng có gì đáng nói”. Thực hành tiếp cận trí huệ Bát nhã, hành giả Mật thừa thực hành thiền quán Bổn tôn cùng với các phương tiện thiện xảo đi kèm.
Ngoài ra, hành giả Mật thừa còn được thực hành cụ thể, lớp lang trong giai đoạn pháp tu dự bị- giai đoạn Ngondro. Ở giai đoạn đầu của Ngondro, hành giả thiền quán bốn phép chuyển hóa tâm gồm: quán thân người quý hiếm, cuộc đời vô thường, luật tắc nhân quả và sự khổ trong luân hồi. Bước tiếp theo trong pháp tu dự bị Ngondro là hành giả thực hiện năm bước: quy y và lễ lạy, phát bồ đề tâm, thanh tịnh nghiệp chướng, tích lũy công đức và tu tập để nhận sự gia trì của vị Thầy. Tiếp đến hành giả thực hành 3 tu pháp Du già trong giai đoạn Phát triển, thông qua: thiền quán Bổn tôn bên ngoài, thiền quán Bổn tôn bên trong.
Hơn nữa, tu pháp Mật tông còn mang một tính đặc trưng là chuyển ngũ dục thành ngũ trí, hân thưởng cuộc sống với tâm quân bình. “Kim Cương Thừa đồng một quan điểm với hai Thừa trước, chỉ có chút khác về phương tiện. Phương tiện thiện xảo để trực tiếp chuyển hoá giận dữ, ái dục, vô minh, tật đố… thành trí tuệ. Tất cả những loại năng lượng của những xúc tình tiêu cực, thông qua các phương tiện đều chuyển thành trí tuệ. Đó là sự khác biệt duy nhất của Kim Cương Thừa với hai Thừa trên….. Hay trở thành phương tiện giúp chúng ta thực hành các thiện hạnh của Bồ tát, thông qua Bồ đề tâm chúng ta trưởng dưỡng tình yêu thương và chuyển hoá các xúc tình tiêu cực thành tuệ giác. Ví dụ ái dục chuyển thành Diệu quan sát trí, sân hận chuyển thành Đại viên cảnh trí, vô minh chuyển thành Pháp giới thể tính trí…rất nhiều trí tuệ ở trong nền tảng của tâm thức. Nếu chúng ta thực hành Kim Cương Thừa là phương tiện tốt giúp chúng ta chuyển hoá”.( CHUYỂN HÓA VÔ MINH THÀNH TRÍ TUỆ – Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII khai thị).
Trong truyền thống Kim cang thừa của Phật giáo Phát triển hậu kỳ, những bậc thành tựu giả Mật thừa sừng sững bóng núi qua “Bồ đề đề đạo thứ đệ luận”; “ Lục diệu pháp môn Naropa”; “Đạo sư quán”, “Thiền quán Bổn tôn”; “Pháp tu Thanh trí”; “ Giải thoát qua tri giác thanh tịnh trong thân trung ấm”, “Tứ pháp Gampopa”…Riêng Mật gia Song Nguyễn góp phần vào đạo nghiệp ấy ngang qua “Sáu phát kiến tâm linh làm phương tiện hanh thông hiện đời và giải thoát trong thân trung ấm” là “Bát pháp Quy y”, “Cúng dường bất khả gián đoạn”, “Chánh kiến quang minh tam muội”, “Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni”, “Bồ đề tâm định quán”, “Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ”.
Rõ ràng, Mật tông có phương pháp thực hành lớp lang cụ thể giúp hành giả Mật thừa đạt được giác ngộ tối thượng chứ không phải như sự hiểu biết hạn hẹp của đại đức Thích Phước Tiến cho rằng Mật tông không có đường lối nên không giúp hành giả liễu ngộ. Có câu nói rằng: “biết thì thưa thốt” để tránh rơi vào ba cái ngu của Hậu Hán thư rồi tự hại mình và hại người

4/ Thầy nói trì chú mà không bắt ấn để tăng năng lực?

                Trong Mật điển có cụm từ “tam mật tương ưng” thầy hiểu không? Có nghĩa tay bắt ấn, miệng niệm thần chú, ý tập trung vào thánh tướng Bổn tôn. Hợp nhất như vậy mới có được công năng (chớ không phải từ “năng lực” như thầy dùng ẩu đâu!), nhưng nếu không đủ điều kiện cần như xả ly, bồ đề tâm hành giả cũng chưa chắc được gia trì công năng (kính ái, tăng ích, tiêu tai, câu triệu, hàng phục). Vậy mà thầy bảo “tôi trì chú mà không bắt ấn để tăng năng lực”? Ở đâu chỉ dạy như vậy, thầy trích dẫn kinh điển để chứng minh đi! Tôi sợ thầy không biết ấn gì mà bắt, chớ đừng có nỗ như bắp rang! Có bao nhiêu ấn quyết thầy biết không?

Tôi cũng buồn cười,  một đại đức ngay cả tông môn của mình đang hành trì mà không giúp ông gia tăng năng lực, không giúp ông vượt qua chướng duyên thì làm sao ông có thể thuyết giảng cho người khác về tông môn ông đang tu tập cũng như các tông môn khác? Những gì ông thuyết giảng chẳng qua là con vẹt chỉ biết đọc tụng và rơi vào điều thất bại trầm trọng mà thánh giả Gampopa đã khuyến  cáo trong 14 điều thất bại trầm trọng của người tu: “Suy gẫm thánh ngôn của Bậc Giác Ngộ mà không giúp đoạn trừ  được những phiền não cũng giống như mang theo liều thuốc quý mà không sử dụng. Đây là một thất bại trầm trọng.”

Tôi hy vọng đại đức Thích Phước Tiến quán xét lại những gì ông thuyết giảng để thực sự giúp chúng sanh đoạn trừ đau khổ và đạt được niềm hạnh phúc chân thật như lời dạy của đức Phật.
Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
Om Mani Padme Hum.

Mật Diệu Hằng – Nguyễn Thúy Nga


Bài liên quan:

Đại đức Thích Phước Tiến: “Phật pháp ứng dụng”, lẽ nào ứng dụng vào bói toán, vào xem tướng, vào làm giàu thế gian sao? Lập luận khinh suất, luận kiến trái chánh đạo! Tôi muốn hỏi thầy Thích Phước Tiến có phải là tỳ kheo đạo Phật hay không?

Mật Hạnh Giác chỉ ra lỗi sai trầm trọng của đại đức Thích Phước Tiến

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP: VẤN ĐƯỢC NHƯNG ĐÁP CHẲNG RA GÌ, BỞI LUẬN GIẢI TỪ MỘT LOẠI NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ RA CHÂN TƯỚNG QUA KINH PHÁP CÚ, QUA HẬU HÁN THƯ: TỲ KHEO THÍCH PHƯỚC TIẾN!

Nhắn gửi thầy Thích Phước tiến về vụ cúng cô hồn

 1. Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán tinh thần tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng.  Đọc bài viết của huynh với những luận điểm, luận cứ, luận chứng, những trích dẫn kinh điển, thánh giáo lượng hết sức xác đáng giúp đệ cùng các bạn đọc thấy được kiến thức Phật học của tỳ kheo Thích Phước Tiến thật chẳng đâu vào đâu, chỉ thấy xảo ngôn, nói nhảm. Không chỉ vị tỳ kheo này mà các vị tỳ kheo khác thật giống với cái ngu của sách “Hậu Hán Thư”: “Biết không rành những gì mình đã biết”, thành ra gieo nhân tà kiến, phỉ báng chánh pháp. Điều tai hại nhất  là họ đi giảng cho các Phật tử khác, gây nên nghiệp xấu thật không tưởng.

  Cảm ơn huynh đã noi theo tấm gương vị Thầy, liên tục viết bài tác pháp chiếu quang, vạch trần những kiến thức cũng như trình độ tâm linh của các vị tỳ kheo, đại đức này, ngõ hầu giúp cho cõi tà bà giảm đi vấn nạn tà sư, giúp cho chúng sanh tỉnh thức mà tránh “Nhầm lẫn vị thầy giống như uống nhầm thuốc độc” như lời của Đạo sư Khetsun Sangpo Rinpoche. 

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn tinh tấn thực hành pháp, hanh thông, thành tựu đời đạo song hành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có một đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 2. DohoangChinh says:
  Kính Bạch Thầy con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi  ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 3. Mật Tuệ Tri says:
  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng dành cho tỳ kheo, đại đức Thích Phước Tiến.

  Lập luận chặt chẽ của đạo huynh cho thấy Thích Phước Tiến xứng đáng là “kẻ ngu” như Kinh Pháp Cu đã chỉ ra:

  Người ngu biết mình ngu

  Nhờ vậy thành có trí

  Kẻ ngu tưởng mình trí

  Thật xứng gọi chí ngu.

  Thích Phước Tiến đã khẳng định bản thân qua thói quen phóng tưởng, tự tin vào tâm ý mình khi nói về mật thừa một cách trắng trợn, liều lĩnh. Ông ấy không biết rằng hậu qua khi nói sai về mật thừa sẽ nghiêm trọng như thế nào ư? Một tỳ kheo đã được tấn phong thành “đại đức” mà không hiểu nhân quả của việc phê bình giáo pháp, gieo rắc tà kiến cho chúng sanh, cản trở họ tìm đến pháp môn thù thắng được chư Phật mười phương bảo hộ hay sao? Đúng là kẻ đại vọng ngữ. Vậy là cùng với Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận và Thích Phước Tiến đang từng ngày chứng minh họ là quyến thuộc trung thành của ma vương, bị mũi tên độc “ngu si” làm hoại diệt thân căn huệ mạng của bản thân và biết bao người tin nghe theo chúng.

  Đệ cảm ơn bồ đề tâm của đạo huynh đã vì chúng sanh tà kiến, mê lầm mà tác pháp chiếu quang.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp được tỏa sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh noi gương theo vị Thầy đã tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng về sự sai lệch trong việc lạm bàn về Mật Tông trong bài giảng “Pháp môn Mật Tông và những điều cần biết” của đại đức Thích Phước Tiến.

  Điều  đầu tiên là việc đại đức Thích Phước Tiến không phải là người tu hành theo Mật Tông, không hành trì thì lấy đâu tư cách mà luận giảng về pháp môn Mật Tông. Giống như ông là bác sỹ về mắt mà đòi đi phẩu thuật tim thì kết quả như thế nào chắc ông ấy sẽ tự biết. Đó mới chỉ ra sự lạm bàn về tông môn không thuộc bên tu tập của bản thân, Thích Phước Tiến còn “Phê bình giáo pháp” khi khẳng định  khẳng định là tu tập Mật Tông không liễu ngộ cũng như càng nói càng thế hiện bản thân trình độ như thế nào mà khi tiếp tục lập luận Không có Thiền là không phải đạo Phật, Không cần bắt ấn mà vẫn trì chú để tăng năng lực. Qua đó chính đại đức Thích Phước Tiến đã “ thân giáo” cho mọi người thấy được mình là ai trong kinh Pháp Cú : Người ngu biết mình ngu/ Nhờ vậy thành có trí/ Người ngu tưởng mình trí/ Thật xứng gọi chí ngu.

  Pháp đệ cám ơn bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh giúp chúng đệ và các bạn đọc thấy được bản chất thật cũng như trình độ tâm linh của những vị mang danh sứ giả Như Lai nhưng bên trong thật sự chỉ là những con Trùng đang ngo ngoe vì thanh danh lợi dưỡng.

  Con thành tâm nuyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyên cầu đạo huynh luôn tinh tấn vui tu, đời đạo hanh thông.

  Nguyên cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Liễu Nguyên ( Bùi Thị Liên) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Liễu Nguyên tán thán tinh thần tác pháp chiếu quang đả tà xây chánh của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Đọc bài viết của huynh với đầy đủ luận chứng luận cứ, luận điểm được trích dẫn từ kinh điển, thánh giáo lượng của giáo pháp Phật đà đã giúp cho các chúng sinh hiểu và thoát khỏi mê lầm. Đồng thời vạch trần kiến thức Phật học quá yếu kém, xảo ngôn, tự nói theo tâm ý mình của đại đức Thích Phước Tiến. Một đại đức nhưng không hiểu kiến thức Phật đà, lại phê bình giáo pháp, gieo rắt tà kiến làm cản trở cho các chúng sinh đến với Pháp môn ( Mật thừa) thù thắng được chư phật mười phương bảo hộ, chắc chắn sẽ phải lãnh hậu quả tương ưng vì luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum.

 6. Mật Mai says:
  Mô Phật !

  Mật Mai hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng , với những luận cứ, luận chứng phật đà cho vị tùy kheo, đại đức Thích Phước Tiến.

  Con cầu nguyệ Thầy và Cô trụ thế dài lâu để quay bánh xe chánh pháp vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện ánh sánh phật pháp chiếu khắp muôn nơi. OM MANI PADME HUM!

 7. Mật Thiệu says:

  Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho đại đức Thích Phước Tiến. Bằng những lập luận chặt chẽ kết hợp với trích dẫn những lời của các bậc Thánh, đạo huynh đã chỉ ra chân tướng của một loại người qua kinh Pháp cú, qua Hậu thán thư. Đệ cũng “cảm thông” cho đại đức Thích Phước Tiến khi “được vấn đáp”, nếu không trả lời được thì đồ chúng nghĩ sao đây nên đành trả lời một cách chủ quan, theo tâm ý mình. Ông ta có tu bên Mật tông không mà lại lạm bàn, giảng giải cho người khác về Mật tông. Ngay cả học giả mà không phải là hành giả mà lạm bàn về một vấn đề Phật học nào đó thì sẽ mang tính chủ quan. Tại sao? Vì họ có trãi nghiệm thực tế không mà biết để mà nói. Tựu trung, những bài giảng của những người giảng sư lệch quỹ đạo chánh pháp, trái lời Phật dạy thì hậu quả sẽ để lại cho người giảng và người nghe.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng thành tựu mọi ước nguyện.

  Cầu mong đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum.

 8. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng dành cho ông Thích Phước Tiến Mật thúy rất cảm ơn huynh đã phân tích cho Mật thúy và bạn đọc hiểu được về pháp môn mình đan theo tu tập  không như một số người tu tập cả đời ma không biết mình tu tông phải mào con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 9. Mật Tuấn Giác says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi, đệ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng đối với ông Thích Phước Tiến.

  Con cầu nguyện cho Thấy Cô luôn khỏe mạnh ạ .

  Om mại padme hum.

 10. Mật Pháp Bảo says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài rồi ạ.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã có bài tác pháp chi tiết, phân tích thật rõ ràng. Pháp Bảo cũng cảm thấy giống như huynh Mật Thiện là cảm thông cho Thầy Thích Phước Tiến.

  Tuy vậy, như huynh Mật Diệu Hằng đã đề cập trong bài viết, Đức Phật đã thuyết :”Đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”. và Thầy Thích Phước Tiến cũng nêu trong bài thuyết của Thầy là quan điểm riêng của Thầy nhưng với địa vị hiện tại của Thầy thì  khi Thầy luận giảng với đại chúng như vậy sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn. Các đồ chúng có thể sẽ hiểu theo quan điểm của Thầy và truyền bá theo quan điểm đó tạo nên hiệu ứng dây chuyền gây ra hậu quả to lớn.

  Con mong Thầy Thích Phước Tiến sớm đính chính lại.

  con nguyện cầu Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  mong cầu chúng sanh luôn luôn trong trạng thái tỉnh giác.

  Om  ma ni pad me hum.

   

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status