Sep 8, 2017

Posted by in Giáo điển | 11 Comments

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP: VẤN ĐƯỢC NHƯNG ĐÁP CHẲNG RA GÌ, BỞI LUẬN GIẢI TỪ MỘT LOẠI NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ RA CHÂN TƯỚNG QUA KINH PHÁP CÚ, QUA HẬU HÁN THƯ: TỲ KHEO THÍCH PHƯỚC TIẾN!

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP: VẤN ĐƯỢC NHƯNG ĐÁP CHẲNG RA GÌ, BỞI LUẬN GIẢI TỪ MỘT LOẠI NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ RA CHÂN TƯỚNG QUA KINH PHÁP CÚ, QUA HẬU HÁN THƯ: TỲ KHEO THÍCH PHƯỚC TIẾN! VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP: VẤN ĐƯỢC NHƯNG ĐÁP CHẲNG RA GÌ, BỞI LUẬN GIẢI TỪ MỘT LOẠI NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ RA CHÂN TƯỚNG QUA KINH PHÁP CÚ, QUA HẬU HÁN THƯ: TỲ KHEO THÍCH PHƯỚC TIẾN! I/ DẪN ĐỀ: Thầy Thích Phước Tiến là tỳ kheo tu tập theo tông môn nào, tôi không biết! Và cũng chẳng cần biết làm gì! Nhưng mà tôi biết chắc vị này không phải là hành giả Mật tông. Có nói rằng “Giáo pháp mà không tinh chuyên là phiến diện”; từ đây suy ra chất lượng “giải đáp” của đại đức Thích Phước Tiến về Mật tông là như thế nào rồi! Trò Mật Diệu Hằng vô tình nghe bài giảng của Thích Phước Tiến mà cười hoài, nhưng cười khẩy mà bỏ đi sau khi để lại một bài viết phản biện. Tôi trân trọng giới thiệu bởi vì Mật Diệu


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status