Dec 30, 2018

Posted by in Giáo điển | 108 Comments

Viết tiếp về loạt bài “nguyên tố sự”: THẾ NÀO LÀ TRI KIẾN THANH TỊNH?

Viết tiếp về loạt bài “nguyên tố sự”: THẾ NÀO LÀ TRI KIẾN THANH TỊNH?

Kính bạch Thầy!

Con hoan hỷ được đọc bài 5: giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng”.

Con hiểu rằng khi hành giả kết nối với nguyên tố tinh túy của trường tâm linh thanh tịnh từ Thầy Phật Pháp Tăng thì khi đó tâm của hành giả sẽ được quân bình. Đó là sự quân bình khi nằm trong bầu trời tánh không đại lạc, chứ không phải là của tâm phàm. Do vậy, khi đã kết nối được với trường thanh tịnh của Thầy Phật Pháp Tăng thì tâm hành giả được chơi đùa, bất cầu, vô ngại và tăng cường được năng lượng thanh tịnh tự nhiên. Khi kết nối với trường thanh tịnh của Thầy, Phật Pháp Tăng thì dù hành giả hân thưởng cuộc sống thì vẫn được thọ pháp. Bởi lẽ, tánh không và mọi sự vật hiện tượng là bất khả phân. Ở đâu có hiện tượng thì ở đó có tánh không, ở đâu có tánh không, ở đó có hiện tượng. Tương tự vậy, nguyên tố tịnh túy của trường thanh tịnh trải rộng bao la, bao trùm tất cả các sự vật hiện tượng. Nhưng nếu dùng tâm nhị nguyên đối đãi thì sẽ không nhận biết được, chỉ khi tâm được kết nối với trường thanh tịnh của Thầy, Phật Pháp Tăng thì dù thọ lạc hành giả cũng không nằm ngoài quỹ đạo thanh tịnh.

Về biểu hiện thực tế, tâm quân bình khi kết nối với trường thanh tịnh của Thầy, Phật Pháp Tăng hoàn toàn khác với tâm bình phàm. Thầy dạy chúng con tâm quân bình trong công cuộc đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang vì lợi lạc của mình và tha nhân. Khi tác pháp chiếu quang theo lời dạy của đức Phật thì hành giả không phải nằm trong hơn thua được mất phàm tục mà khi đó tâm an trú trong trường thanh tịnh của Thầy, Phật Pháp Tăng, cùng lúc thực hành lục độ ba la mật để từ đó gia tăng năng lượng thanh tịnh tự nhiên. Đồng thời, khi được kết nối liên tục với trường thanh tịnh của chư Phật thông qua vị Thầy, hành giả càng được đắm mình trong trường quang minh thanh tịnh của Thầy và chư Phật; quỷ tính trong người hành giả sẽ bị đánh bật và chuyển hóa thành năng lực yêu thương, bồ đề tâm càng phát triển. Với những học trò rời khỏi Mật gia mà vẫn thực hành theo tu pháp của Mật gia sẽ không đạt được kết quả gì; hoặc những học trò, đệ tử Mật gia tự ý làm theo tâm ý mình, đi lệch quỹ đạo không những không có được thành quả mà còn nhận lãnh hậu quả nghiêm trọng bởi vì khi ấy không có sự để tâm của vị Thầy, tâm của họ không còn được kết nối với trường thanh tịnh của vị Thầy.

Bên cạnh đó, con hiểu rằng nguyên tố tinh túy bao trùm khắp không gian, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ. Nếu hành giả bị che chướng bởi truyền thống, quốc độ, giai cấp, giáo phẩm, chức sắc, hình tướng thì hành giả sẽ không kết nối được với nguyên tố tinh túy từ bản chất tâm thanh tịnh. Nếu hành giả không quan tâm đến phẩm tánh tâm linh thanh tịnh của vị Thầy mà chỉ quan tâm đến hình tướng, đến xuất xứ, quốc độ, nơi chốn thì hành giả chỉ hiểu được tâm trí tuệ qua danh nghĩa nên không thể kết nối được với trường tâm linh thanh tịnh.

Nhiều hành giả mãi miết trong các chuyến hành hương đến Ấn Độ vì quan niệm rằng vì Ấn Độ là nơi đức Phật Thích Ca Mầu Ni đã đản sinh nên chỉ có nơi đó có trường tâm linh thanh tịnh là sai lầm, bởi vì đức Phật đã khẳng định giáo lý chân thực không phụ thuộc vào chủng tộc, không gian và thời gian mà nằm trong tận hư không biến pháp giới. Nếu chỉ bám chấp vào nguyên tố thô và vi tế thì hành giả sẽ không nhìn được thực tánh, không nhận được nguồn năng lượng thanh tịnh vô biên, vi diệu của nguyên tố tinh túy mang lại, giúp hành giả tiêu trừ nghiệp chướng và thanh tịnh thân ngữ tâm.

Tương tự vậy, trang mạng chanhtuduy.com nếu nhìn hình tướng bên ngoài với nhục nhãn thì đó chỉ là một trang mạng hoạt động như bao trang mạng khác. Nhưng ẩn chứa bên trong là nguồn năng lượng tinh túy vô tận bao trùm khắp hư không biến pháp giới giúp những ai được kết nối đều có được tâm quân bình. Bởi vì từng bài viết của trang mạng đều gắn kết với năng lượng thanh tịnh của vị Thầy, của chư Phật. Và người học ở khắp mọi nơi đều có cảm nhận an lạc, bình an khi được kết nối với tâm thanh tịnh của vị Thầy thông qua việc đọc bài và viết comment. Không chỉ học viên trong nước mà kể cả các đạo hữu như Tantra Upatissa (Akshay Kumar) ở Ấn Độ, Tantra Mikaya (Jane) ở Đức, Tantra Citta (Jeffrey Bernard Forest), Tantra Amishuta ( Jennifer) ở Mỹ, Tantra Mahavita (ở Argentina) đến các bạn đọc ở các nước khác như giáo sư Avinash Kumar srivastava (Ấn Độ), Sonam Shering ( Bhutan), Sonia Kohli (Dubai), Joseph M plocki (Mỹ), Jaison Chakma (Bangladesh), Das Bishnu (Ấn Độ)….trong đó có đạo hữu theo đạo Tin Lành, Hindu….như Jennifer, Joseph M plocki, Das Bishnu..đều cảm nhận được sự an lạc nội tại khi được đọc bài và viết comment trên chanhtuduy.com

Rõ ràng là, nguyên tố tinh túy chứa đựng trường thanh tịnh từ Thầy, Phật Pháp Tăng trên chanhtuduy.com không hề phân biệt chủng tộc, giai cấp, tôn giáo và khi hữu tình kết nối được với trường thanh tịnh của căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại chanhtuduy.com thì lúc đó hữu tình đều có được tâm quân bình, tiêu trừ nghiệp chướng với thái độ hân thưởng cuộc sống. Càng ngày con càng hiểu lời dạy của ngài H.E Garchen Rinpoche: “Tinh tuý của Tam bảo tất cả nằm ở vị Đạo Sư bằng tri kiến thanh tịnh chúng ta phải nhận thức rằng: Thân của của Đạo Sư là Tăng Đoàn, Khẩu của Đạo Sư là Pháp, và Tâm của Đạo Sư là Phật. Với tri kiến Thanh tịnh chúng ta nhìn Đạo Sư như thật với lòng sùng mộ…Trong khi, không có tri kiến thanh tịnh thì ngay cả khi chúng ta thân cận một vị Đạo Sư vĩ đại thì sự gia trì cũng sẽ rất nhỏ bé. Tinh tuý của Kim Cương Thừa chính là Tri kiến thanh tịnh.” Và tà kiến với Đạo sư là lỗi lầm lớn nhất trong các hành vi bất thiện như lời ngài Patrul Rinpoche đã khuyến cáo: “Nếu con có tà kiến (với Đạo sư), cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, điều ấy sẽ phá vỡ tất cả các giới nguyện của con và con tự loại mình ra khỏi cộng đồng Phật tử.” Đồng thời, ngài Tịch Thiên cũng khuyến cáo: “Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với bậc Bồ Tát giới tử đang hoạt dụng bồ đề tâm thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp. Ðức Như Lai đã tuyên bố như thế.”

Liên Hoa Đài của Mật gia Song Nguyễn

Được thực hành hay diễn tập tu pháp “chánh kiến quang minh tam muội” hàng ngày đúng là đặc ân mà Thầy đã ban cho chúng con. Trong khi đó, ngồi nát bồ đoàn, phải trải qua nhiều năm thực hành pháp khổ cực, đọc hàng nghìn quyển kinh Phật chưa chắc chúng con đã có được tâm quân bình, nhưng giờ đây nhờ trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy, chúng con chỉ cần một cú click chuột, chúng con đã có được tâm quân bình để hân thưởng cuộc sống và tiếp cận với trí tuệ Bát Nhã, tích tập hai bồ tư lương công đức để về đất Phật.

Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội quý báu được thực hành pháp, được kết nối với trường tâm linh thanh tịnh của Thầy và chư Phật để được tịnh hóa nghiệp chướng và có được tâm quân bình, thái độ hân thưởng trên đạo lộ giải thoát.

Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

Om Mani Padme Hum.

Đệ tử tàm quý Mật Diệu Hằng


Bản dịch tiếng Anh: More about Buddhist Perspectives on Elements: WHAT IS PURE PERCEPTION? 

Bản dịch tiếng Nga: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ О АСПЕКТАХ ЭЛЕМЕНТОВ В БУДДИЗМЕ: ЧТО ТАКИЕ «ЧИСТЫЕ ВОСПРИЯТИЯ»?

 1. Nguyên Thành says:

  Các trò thân mến!

  Có ai đó trong Mật gia đã viết: “ Mặc dù chưa hết mực sùng kính Thầy nhưng con luôn tán thán công hạnh của Thầy..” thì tại sao họ vẫn còn bám vào Mật gia để sống, sao họ không đi tìm một vị Thầy cao tăng thạc đức, giáo phẩm, học vị nhỉ? Có ai đó viết rằng con chưa chú tâm vào “nền tảng giác ngộ” trái ngược những gì mình viết trước đó 2 bài đậm đà tính chất của “nền tảng giác ngộ”, hóa ra tráo trở vậy ư? Có kẻ miệng rêu rao thanh danh của vị Thầy cũng chỉ để nhằm đánh bóng bản ngã của mình, tại sao họ không tự lực làm điều đó? Có kẻ vị Thầy trọng thị vì nỗ lực xã hội và tâm linh của họ, đến khi vị nộ pháp theo tinh thần của kinh Đại bát nhã ba la mật đa thì âm thầm tìm kiếm vị Thầy khác; cho đến khi không đâu bằng Mật gia Song Nguyễn nên đành âm thầm bấm bụng ở lại mà đợi ngày…Có kẻ ngã mạn đến mức không thèm để mắt đến bài viết của các huynh đệ Kim cang bởi vì cho rằng mình cao hơn, và cũng chẳng chịu comments dù đó là bài của Thầy; nhưng đến khi có bài nào đối luận liền đăng đàn “tỏ rõ” khí phách, nhưng thực chất là khoe khoang sự hiểu biết”ói mữa”! Có kẻ ghim mãi trong bụng những nỗi oán hờn vì bị Thầy khiển trách nặng nề bằng việc đánh trúng vào khuyết điểm tiềm ẩn của họ; đến khi có dịp, liền “xả ly” trên FB của mình cho vơi niềm uất hận. Có trò dường như đa số, được khen, được trọng, được tin dùng liền làm hết sức như chưa bao giờ được làm; sau khi bị trách cứ liền yểu xìu như chiếc bánh bao chiều mà “gắng gượng” cho qua ngày đoạn tháng. Có kẻ bị huynh đệ tác pháp chiếu quang trên FB bởi vì họ viết như kẻ điên lảm nhảm, liền giận đến cành hông; quyết không chấp nhận mà hủy kết bạn, chặn FB của huynh đệ Kim cang như kẻ thù không đội trời chung….Ôi thôi, những kẻ như vậy đã tự biết mình là loại người thứ 4 trong kinh “Người chăn ngựa”, nên đành phải đội nón ra đi trong buổi chiều cuối đông hiu hắt.

  Các trò thân mến!

  Mật Diệu Hằng viết một bài hay và ý nghĩa về tri kiến thanh tịnh. Tuy nhiên, Thầy sẽ tàm quý khi được sánh với các bậc Thánh đức, nên chỉ nhận là người Thầy “duyên phận” của các trò. Những trò ra đi và sắp rời khỏi Mật gia Song Nguyễn vì tự ngã to đùng của họ, cũng bởi vì Thầy chưa đủ đạo lực, đạo hạnh như những bậc Đạo sư khác! Thầy không thể đòi hỏi họ có “tri kiến thanh tịnh” khi trong họ luôn dấy động tâm phàm! Thầy không thể giữ họ thêm vì đã quá đủ thời gian Thầy chịu đựng! Thầy không thể cản họ đi vào chỗ khổ nghèo vì họ đã cạn kiệt 7 gia tài quý báu Phật gia. Thầy không thể chăm sóc đệ tử theo “Bồ đề tâm nguyện giới” số 42 vì họ chỉ ưa được “quan tâm”, dù họ chẳng lo gì đến Mật gia ngoài mục đích được mất, khen chê, vinh nhục! Thầy không thể để tâm khi họ là những kẻ không thuộc loại người thứ 3 khó gặp (biết ơn và biết trả ơn). Sau rốt, Thầy chắc chắn là không giữ lại kẻ làm việc nhỏ như cọng cỏ mà tự xem lớn như là núi Thái Sơn; cho nên họ âm thầm hay công khai kể công, tự nêu luận kiến để “tranh công”, “khoe mẻ”…

  Và kết lại, Thầy tự thú nhận với họ, những đối tượng như vừa nêu trên, Thầy là Đạo sư bình thường; cầu mong họ hạnh ngộ những bậc Bồ tát đắc địa, Đạo sư chứng đắc để họ được thỏa mãn những gì họ mong cầu, mong muốn và mong đợi. Thầy chẳng có gì ngoài “duyên phận” Sư – Đệ” nhiều kiếp với các trò thôi!

  Ôi! Thời mạt pháp đúng là nhiều biểu hiện tà mỵ, kẻ không ra gì cũng đòi thiên hạ coi mình như là có thần thông, tâm lực cho đến nỗi thốt ra lời đại vọng ngữ là “họ cầu nguyện cho đại sự quốc gia được thành công:cầu nguyện U23 thắng trận?!. Có kẻ chưa hiểu một chữ thực nghĩa lại mang kinh điển ra mà bình luận, chẳng khác nào nông dân mà khen hay hoặc chê dỡ vũ điệu Ba lê; kẻ không biết hát mà đòi nhận xét cuộc thi Ca sĩ ?!.

  Vài lời như vậy, nguyện cho bài viết Mật Diệu Hằng được đọc với tri kiến thanh tịnh để khỏi uế tạp vì những ác kiến, tà niệm của kẻ thứ ba mà Lão Tử gọi là “hạ căn”, nghe xong, đọc xong liền cười khẩy mà lên FB buông lời vô ơn bất lễ, chỉ mục đích vơi đi nỗi niềm thế tục, vốn là nhân đọa lạc vào 3 cõi thấp là không tránh khỏi; và sẽ không bao lâu nhận lãnh hậu quả trầm trọng. Trước hết là những pháp tu từ “lục diệu pháp môn” của họ sẽ hoàn toàn mất tác dụng bởi bị tắt nghẽn đường truyền bởi Thầy không còn là Đạo sư của họ; tựa như đổi mật khẩu thì liệu wifi có được kết nối không? Có bao giờ Thầy dự cảm sai không? Có bao giờ Thầy nói sau kết quả không? Không! Thầy cầu nguyện cho chúng sanh có được ý thức tàm quý và đức tính khiêm tốn. Om ah hum!

  • Kính bạch Thầy!

   Con đã đọc xong bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời dạy của Thầy trong comment dưới bài viết. Con thường ngu muội với những tập khí ương ngạnh và những niệm tưởng bất chánh của mình để rồi có khi mất tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm. Mật điển có dạy rằng, nếu xem vị Thầy như đức Phật thì sẽ được ơn phước từ vị Phật chuyển qua, nhưng nếu người hành giả chỉ xem vị Thầy như một Đạo sư bình thường thì chẳng nhận được chút ơn phước nào. Bởi lẽ, “Thầy con công đức như lớp lớp mây, nhưng trừ phi con có cánh đồng của lòng sùng mộ, trận mưa ban phước sẽ không bao giờ rơi xuống” (lời dạy của Đại sĩ Liên Hoa Sanh). Đọc những luận cứ, luận cứ huynh Mật Diệu Hằng viết ra trong bài, cùng với những trường hợp mà vị Thầy ban giáo huấn “đánh thẳng vào lỗi lầm” trong phần comment, con mới hiểu hơn về tri kiến thanh tịnh. Chúng con từ vô minh mà sinh ra, có được chút ánh sáng le lói nào thì cũng tựa viên ngọc dạ minh châu thô được mài rũa dưới tay bậc thợ kim hoàn – chính là vị Thầy từ bi, trí tuệ. Con nhớ lại một lần con gái của con được Thầy ban pháp danh là Mật An Nhiên bị đau mắt đỏ, ghèn trong mắt nhiều đến nỗi không thể mở mắt ra được, vì còn nhỏ nên chỉ biết khóc thật to. Khi con mua được lọ thuốc nhỏ mắt phù hợp để điều trị thì mỗi lần nhỏ vì tác dụng của thuốc mà mắt sẽ không tránh khỏi nhức ban đầu, vậy nên tra thuốc là khó khăn và An Nhiên càng khóc to hơn, tay chân vùng vẫy tựa như người bị tra tấn. Nhưng chỉ sau một vài lần là đỡ hẳn, đến 2-3 ngày sau là khỏi và mắt trở lại bình thường. Con chợt cảm niệm rằng, chúng con nhìn sự vật, hiện tượng với tri kiến tựa như đôi mắt đầy ghèn của trẻ thơ, với tâm vô minh chẳng biết thế nào là xấu tốt. Với đôi mắt ghèn sự thấy trở nên bất tịnh, nhưng được vị Thầy ban thuốc đặc trị thì với bản ngã căng phồng lại vùng vẫy, giãy giụa như đỉa phải vôi để rồi xa rời trường năng lượng thanh tịnh của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Và một khi, với cái thấy bất tịnh và tiêu cực về vị Thầy, như lời dạy của ngài Patrul Rinpoche thì tự mình phá vỡ các giới nguyện, tự mình loại ra khỏi cộng đồng Phật tử và trải nghiệm đau khổ nơi địa ngục với thời gian tương ưng (lời dạy ngài Tịch Thiên Bồ tát trong bài). Con cũng xin được dẫn lời dạy của ngài Patrul Rinpoche để tự cảnh tỉnh bản thân và lợi lạc cho những ai đọc được như sau:

   “Bất cứ khi nào bạn nhận thấy những lỗi lầm trong bất kỳ điều gì vị Thầy siêu phàm của bạn làm thì bạn phải tự cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ một cách thật sâu sắc trong lòng. Hãy quán chiếu rằng chính cái thấy của tâm thức bạn là bất tịnh, và tất cả mọi hành động của Ngài đều không có tì vết và không sai trái; hãy làm cho tri kiến thanh tịnh này trở nên vững chắc và làm tăng trưởng tín tâm của bạn. 

   Chưa làm chủ được những tri kiến riêng, 
   tìm kiếm những lỗi lầm nơi người khác, 
   Đây là một sai lầm vô hạn. 
   Mặc dù thuộc lòng mười hai loại giáo lý
   Tỳ kheo Sunaksatra bị năng lực của cái ác chế ngự
   Và nhìn thấy hành động của Đức Phậtgiả dối
   Hãy cẩn thận suy ngẫm về điều này và chỉnh sửa bản 
   thân”

   Giữa thời mạt pháp này, chúng con có được thân người quý báu với 18 tự do và thuận cảnh, và quan trọng nhất và là một trong 20 điều khó gặp mà đức Thế tôn tuyên thuyết thì chúng con đã hạnh ngộ bậc Tuệ tri thức. Được sống trong trường năng lượng thanh tịnh, được sự để tâm chăm sóc của vị Thầy với lòng bi mẫn, vậy mà chúng con lại không trân quý và với tri kiến riêng, quan kiến lầm lạc để rồi phạm trọng giới và tạo ác nghiệp chẳng thể sám hối.

   Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy và hoan hỷ với thiện hạnh viết bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

   Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng được tinh tấn tu tập, viên thành các ước nguyện chính đáng.

   Con xin sám hối về tất cả những ác nghiệp nào với tri kiến bất tịnh mà con đã gieo, cầu nguyện Thầy, Bổn tôn, Đạo sư, Dakini gia hộ cho con được tịnh hóa lỗi lầm. Con xin được trùng tuyên ba chìa khóa tâm linh:

   Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp,

   Hỡi những bậc Toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém,

   Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.

   Om Mani Padme Hum.

  • Kính bạch Thầy!

   Con xúc động và cảm thấy nghẹn đắng khi đọc những dòng chữ giáo huấn của Thầy.

   Bồ đề tâm của Thầy với chúng con và hữu tình không bao giờ dừng nghỉ và cũng nhờ được hạnh ngộ với Thầy mà bản thân con được thoát ra khỏi vũng bùn tăm tối của tà kiến, của những khổ đau, phiền não Ta Bà. Cũng nhờ vào bồ đề tâm của Thầy mà một chúng sanh với tâm phàm phu xấu xa chất chứa đầy quỷ tính như con được ngày ngày gột rửa qua từ quang và tuệ quang của Thầy. Chúng con vô minh không hiểu được rằng được hạnh ngộ vị Thầy Mật giáo chân chính, từ bi trí tuệ và luôn đau đáu với vận mệnh tâm linh của đệ tử, học trò và chúng sanh là một cơ hội hy hữu ngàn năm có một. Vậy mà do tâm phàm phu đầy quỷ tính, niệm tưởng bất chánh, tập khí ương ngạnh mà con có những khi khởi những niệm xấu ác đến vị Thầy. Nhưng Thầy vẫn luôn từ bi, thực hiện tốt bồ đề tâm nguyện thứ 42.

   Học trò phạm lỗi, Thầy tốn công nhọc sức uốn nắn bằng những nộ pháp chỉ thẳng lỗi lầm, giúp học trò tịnh hóa nghiệp chướng; nhưng khi quỷ tỉnh của học trò quá nhiều không vượt qua nỗi cái ngã của bản thân, Thầy lại tự nhận “Thầy chưa đủ đạo lực, đạo hạnh như những bậc Đạo sư khác!”“Thầy tự thú nhận với họ, những đối tượng như vừa nêu trên, Thầy là Đạo sư bình thường; cầu mong họ hạnh ngộ những bậc Bồ tát đắc địa, Đạo sư chứng đắc để họ được thỏa mãn những gì họ mong cầu, mong muốn và mong đợi. Thầy chẳng có gì ngoài “duyên phận” Sư – Đệ” nhiều kiếp với các trò thôi!” Con tự hỏi, tìm ở đâu trong thời mạt pháp ở cõi Ta Bà này một vị Thầy từ bi, luôn nhiệt tâm vì vận mệnh tâm linh của học trò như Thầy? Chỉ có Thầy quá từ bi mới chấp nhận những học trò đầy quỷ tính như chúng con, chỉ có vị Thầy luôn rộng lượng thứ tha mới “chịu đựng” nỗi những học trò ương ngạnh như chúng con. Thầy còn cộng nghiệp với học trò vì những hành vi thân ngữ tâm không đúng với quỹ đạo chánh pháp của học trò.

   Nhìn lại bản thân, con thật sự thấy xấu hổ với những gì Thầy ban cho chúng con. Tâm Thầy luôn bình đẳng, từ bi với mọi hữu tình. Thầy luôn cố gắng dùng mọi phương tiện thiện xảo để khơi dậy Phật tánh dù nhỏ nhoi hay mới nhen nhóm trong chúng con và ban cho chúng con phương pháp để thoát khỏi khổ đau Ta Bà. Thầy luôn dự cảm trước mọi điều sẽ đến theo đường đi nhân quả để cảnh tỉnh chúng con. Nhưng ngược lại, chúng con không những không biết ơn người đã chỉ ra sai lầm và chỉ cho con đường đến hạnh phúc chân thật mà chúng con còn mang tâm phàm phu quỷ tính so đo với bồ đề tâm của vị Thầy.

   Với tâm đầy rẫy quỷ tính như vậy làm sao chúng con có thể kết nối được với chư Phật và Bồ tát mà lại ảo tưởng sức mạnh? Chỉ có Thầy mới luôn luôn lắng nghe và tìm mọi giải pháp để chúng con được sự thong dong trên đạo lộ giải thoát. Chánh kiến quang minh tam muội chính là một trong những phương pháp và phương tiện Thầy ban cho chúng con. Và những khi khó khăn, gặp chướng duyên trên con đường tu tập, Thầy lại là người đứng ra giải quyết, bảo vệ để đệ tử và học trò không bị thất thoát công đức và không bị mê lầm trong tà kiến, ngã mạn. Lúc không còn ai bên cạnh chúng con thì Thầy là người đầu tiên dang rộng vòng tay với chúng con. 

   Con hiểu rằng khoảng cách giữa tri và hành luôn cách xa nhau vạn dặm bởi vì tâm phàm phu ngã mạn che lấp đường về chân tâm. Con hiểu rằng Thầy chưa bao giờ từ bỏ hay dừng mỏi trong việc độ hóa cho những ai còn muốn nương tựa nơi Thầy để tìm về Cực Lạc. Con cầu nguyện Thầy để tâm gia hộ cho con rút ngắn khoảng cách giữa tri và hành, cho con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để được ở trong trường tâm linh thanh tịnh của Thầy và Tam Bảo. Con xin sám hối với Thầy vì những khi thất niệm con đã phạm lỗi lầm, mang tâm phàm phu so đo với tâm từ bi, trí huệ của Thầy.

   Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

   Con xin được trùng tuyên ba chìa khóa tâm linh.

   Hỡi đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp,

   Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém,

   Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các ngài chẳng khác, xinđể tâm đến con.

   Cầu nguyện cho con và tất cả chúng sanh có được ý thức tàm quý và đức tính khiêm tốn.

   Om Mani Padme Hum.

  • Kính bạch Thầy,

   Con đã đọc những lời dạy của Thầy và bài chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng. Đọc bài viết và những lời dạy của Thầy, con chợt hiểu rằng bằng tri kiến thanh tịnh thì trong bất kỳ một hành vi thân ngữ tâm nào hành giả cũng được tiếp cận với từ trường thanh tịnh của Đạo sư, Bổn Tôn, Dakini. Con nhớ trong bài viết gần đây nhất của Thầy khi Thầy dạy rằng chúng con không nên khởi tâm hoan hỷ với sự kiện phòng khám Thế giới bị đóng cửa, mà chỉ hoan hỷ khi thấy luật tắc nhân quả vi diệu trong phản hồi những lực tác động ác nhân. Đó là một bài học để chúng con tự quán xét lại tâm mình và tìm lại trạng thái tâm quân bình khi trong cuộc chiến đả tà xây chánh. Cũng là một hành vi dùng chánh kiến mà Thầy đã trang bị để đả phá tà kiến song thái độ của người hành giả khi thực hiện việc đó lại hướng bản chất hành vi và dẫn đến kết quả hoàn toàn khác biệt. Nếu chúng con chỉ chực chờ có người tà kiến mà lao vào đó công kích thì cho dù những vũ khí mang ra chiến đấu là chánh kiến Thầy đã chỉ dạy đi chăng nữa thì kết quả nhận được cũng không phải là công đức và trí tuệ vì việc làm đó không xuất phát từ bồ đề tâm, không khởi đầu từ tri kiến thanh tịnh cho nên xét về bản chất cũng chỉ là một việc làm hơn thua, đấu đá tầm thường của thế gian. Cũng như vậy, với những lời chỉ trích Kim cương hoặc lời dạy của Thầy, nếu chúng con nhìn nhận đó là lời chỉ trích bình thường và đánh giá theo chủ ý cá nhân mình mà sinh tâm đánh giá là đúng hay sai, hoặc là có phù hợp hay không thì đó cũng là từ tri kiến không thanh tịnh. Cũng giống như khi “xem Thầy là người bình thường thì không có chút nào công đức”. Khi đọc những bài viết, nghe bài giảng trên chanhtuduy.com, chúng con được tiếp cận trực tiếp với tri kiến thanh tịnh mà Thầy đã luận giảng trên tinh thần giáo pháp, nhờ vậy chúng con được tỉnh thức và chánh niệm. Song điều đó chỉ có thể được thành tựu khi chúng con hiểu bằng tri kiến thanh tịnh, vì cho dù ở giữa một kho báu mà nghi ngờ về thành phần hay giá trị thực sự của báu vật thì cũng không thể tận dụng được chút nào. Con tâm đắc với chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng về lời dạy của Ngài H.E Garchen Rinpoche:” Tinh tuý của Tam bảo tất cả nằm ở vị Đạo sư bằng tri kiến thanh tịnh chúng ta phải nhận thức rằng: Thân của Đạo sư là tăng đoàn, khẩu của Đạo sư là pháp và tâm của Đạo sư là Phật. Với tri kiến thanh tịnh chúng ta nhìn Đạo sư như thật với lòng sùng mộ”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con mặc dù chúng con còn chất ngất phàm phu và còn đó những suy nghĩ phàm tình, vô tình bất kính với vị Thầy. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.

   Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

   Đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng vì bài viết ý nghĩa và lợi lạc. Cầu nguyện huynh luôn tinh tấn và thành tựu những ước nguyện chính đáng.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

   Om Mani Padme Hum.

   • Mô Phật
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy rồi ạ. Đây tuy là những lời nghiêm giáo Thầy dành cho học trò nhưng không hiểu sao khi đọc khiến con không khỏi nghẹn ngào xúc động. Từ lúc được theo bước chân Thầy học đạo, con chưa bao giờ thấy Thầy từng ngơi nghỉ trong công cuộc hoằng dương chánh pháp cũng như quan tâm chỉ dạy từng học trò. Mỗi chặng đường pháp sự là mỗi bài pháp thấm đẫm trí tuệ bát nhã và Bồ đề tâm dành cho chúng con, chúng sanh. Những bài pháp không chỉ chứa đựng tri kiến thanh tịnh là nguồn năng lượng tâm linh tinh tuý từ vị Thầy mà ẩn sâu trong đó là nỗi niềm đau đáu của bậc Đạo sư trước màn đêm tà kiến, vô minh còn đang bao phủ chúng sanh. Đó còn là nỗi niềm dành cho các học trò sao cho không chỉ giúp chúng con có được niềm tin nương tựa nơi Tam Bảo từ lúc ban đầu mà còn làm thế nào để niềm tin ấy luôn kiên cố, vững vàng trên suốt đạo trình giải thoát. Là những hành giả sơ cơ, chúng con không khỏi có những lúc phạm lỗi lầm gây nên bởi chính tâm thức còn nhiều uế trược của mình. Nhờ được đắm chìm trong nguồn năng lượng thanh tịnh không ngừng tuôn chảy của vị Thầy thông qua tu pháp Chánh kiến quang minh tam muội mà những uế trược đó được gột tẩy dần dần cho đến hết. Nhưng thay vì biết làm hạng người thứ ba trong ba hạng người khó gặp mà đức Phật chỉ ra, nhiều lúc chúng con lại trở thành hạng người thứ 4 trong Kinh “Kẻ chăn ngựa” khi lấy oán báo ơn, lấy màu u tối của quỷ tính để so đo với ánh từ quang chói lọi của vị Thầy, để đến lúc tỉnh ngộ không khỏi giật mình khi nhìn lại tâm thức phi đạo đức của mình. Con cầu nguyện Thầy, Phật, Pháp, Tăng gia hộ cho chúng con có thêm sức mạnh để chiến thắng bản ngã của chính mình, luôn giữ chánh niệm và tỉnh thức trước mọi cạm bẫy ngũ dục, bát phong.

    Con xin được sám hối trước Thầy, Bổn tôn vì những hành vi và niệm tưởng bất thiện đối với vị Thầy. Xin Thầy từ bi cho con được tịnh hoá những lỗi lầm này.

    Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết lợi lạc này.

    Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh và chúng con
    Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng sức khoẻ, đạt thành tựu những ước nguyện chính đáng.
    Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn
    Om Ah Hum

 2. Kính bạch Thầy!
  Dù cho Thầy tự nhận là một vị Đạo sư bình thường, Thầy tự nhận chỉ “là một người quét lá đa trong sân chùa ở thời kỳ chánh pháp”… Nhưng thưa Thầy, ngược lại trước mắt chúng con lại hiện ra hình ảnh, công hạnh của một bậc Đạo sư tôn quý với đầy đủ “giới đức, trí huệ, đa văn, nhiều phương tiện”, với ngọn lửa Bồ đề tâm rực cháy ngày đêm giúp chúng sanh chúng con lìa thoát bóng tối vô minh. 
  Vị Thầy tuy nhận mình “bình thường” nhưng chúng con nhận thấy Thầy lại làm được nhiều việc “phi thường”. Con tự hỏi rằng, nếu không phải là vị Thầy tâm linh – bậc Sư Phạm Kim Cang Đạo sư Quán độ chúng thì:
   – Ai là người đã có những phát kiến tâm linh với “Lục diệu pháp môn”, đã khai bảo tạng Mật từ kho tàng tâm giác ngộ của Đại sĩ, chư Phât, thánh chúng trong thời kỳ hiện đại này?
   – Ai đã đưa lên một luận điểm mà đã trở thành một luận đề, một tác phẩm trí huệ hết sức chấn động trong thời kỳ hiện đại này: “Một đời người – Một câu Thần chú”, tựa như lạt ma Zopa Rinpoche nói: “thực hành pháp mọi sự hanh thông, không thực hành pháp mọi vấn đề sẽ trở nên rắc rối”?
  – Ai đã xiển dương Chánh pháp, giáo huấn học trò, đệ tử trong và ngoài nước; là tác giả của hơn 1.200 bài viết về Phật học đăng trên chanhtuduy.com, mà có nhiều học trò nước ngoài như bác sỹ CH Lakshminarayan ở Ấn độ đã từng tốt nghiệp Phật học viện, năm nay 79 tuổi, giáo sư tiến sỹ Auchamal L.Y dạy 4 trường đại học lớn và nhiều nhiều học trò khắp nơi trên thế giới.. xin đảnh lễ dưới chân?
  – Ai đã lập nên căn phòng Duy Ma Cật với đại nguyện hóa độ chúng sanh, giúp chúng sanh hướng về quỹ đạo chánh kiến, tuệ tri Phât đà?
  – Ai trong thời kỳ hiện đại này đã phát ba thệ nguyện lớn, sáu thệ nguyện hùng tâm để bảo vệ sự chân thật của của cõi giới Tây phương Cực lạc và đức Phật A Mi Đà…
  Và còn nhiều .. nhiều hơn nữa những sản phẩm trí tuệ, công hạnh Bồ đề, phương tiện thiện xảo của vị Thầy đã chứng minh cho sự “vĩ đại” của bậc Đạo sư trong tâm tưởng học trò, đệ tử tàm quý chúng con.

  Kính bạch Thầy! chúng con tự biết mình là kẻ phàm phu, đâu mong có vị Thầy là bậc Bồ tát thánh giả “chứng đắc” hay hòa thượng, thượng tọa, tiến sỹ… nọ kia. Con chỉ mong tìm được vị Thầy truyền cảm hứng cho chúng con tiệm tu, tiến tu dần đến Tự tu mà lợi mình, lợi người là đã quá ơn phước, quá hạnh phúc với học trò vô minh chúng con rồi!
  Còn ai đó với tự ngã trương phồng, mạn độc tràn căng trong tâm và với thất thánh tài dần cạn kiệt… họ sẽ tự tìm thấy lối thoát cho riêng mình trong ngõ hẹp sinh tử với diễn trình bất biến của Nhân Quả không bao giờ sai chạy.

  Con thành kính đảnh lễ tri ân vị Thầy. Cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chấp nhận làm vị Thầy giáo đạo, bậc Đạo sư hướng dẫn chúng con và chúng sanh trên con đường đi đến thành phố giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho công hạnh hoằng pháp, độ sanh của vị Thầy, chư Tuệ tri thức luôn được nhiều thuận lợi, hanh thông và chúng sanh bớt ương ngạnh, dễ hoá độ hơn.
  Om Mani Padme Hum.

 3. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc những huấn dụ của Thầy, bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi vẫn tiếp tục vì chúng con, những chúng sanh còn đầy dẫy tâm phàm phu chỉ ra cho chúng con cơ hội tiếp cận tri kiến thanh tịnh. Bằng phương tiện thiện xảo hiện hữu, những bài viết, những lời huấn dụ được phổ truyền thông qua trang mạng chanhtuduy.com. Và bản thân chúng con có được cơ duyên, còn đủ đầy duyên lành để đọc bài, bày tỏ cảm nghĩ là đã được kết nối trường thanh tịnh đó, nhờ đó là những gì hiện hữu chúng con có được cơ hội không trở thành người thứ ba  hay hơn thế trở thành kẻ thứ 5 trong kinh người chăn ngựa. Những biểu hiện vi tế, thường ẩn khuất tiềm tàng song cũng như những con mọt làm tấm gỗ tạp vô minh của chúng con thêm lần rung rinh, vỡ vụn trước bát phong thế tục. Song, bằng bồ đề tâm của Thầy, chúng con được gạt dần những lần như thế, được những toa thuốc tưới mát bởi lòng từ bi của vị Thầy. Con cũng hiểu được rằng, trong khắp hư không pháp biến, không giới hạn trong không gian, thời gian, nơi chốn, mà cứ nơi nào có sự để tâm của vị Thầy, thì nơi đó, lúc đó trường thanh tịnh của Thầy, Bổn tôn, Dakini và chư vị thánh chúng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy được lan tỏa và nếu tâm phàm phu của chúng con không tiếp cận được đó là vì bản thân chúng con, còn đó những cái ngã, vị kỷ cá nhân, những hơn thua được mất trước vinh nhục cuộc đời. Và vòng xoáy cuộc đời làm cho chúng con ngày càng rời xa trường thanh tịnh, xa tri kiến giải thoát trong hiện kiếp làm người khó khăn này.

  Kính bạch Thầy, hình ảnh những biểu trạng từ thô, vi tế trong từng biểu trạng của người tu đã và không còn được cơ hội tiếp tục hành trình tu tập. Con cũng hiểu rằng dù trong vô lượng kiếp quá khứ cho đến hiện kiếp không phải là bảo chứng để có thể tiếp tục hành trình đến an lạc, thanh tịnh trong hiện kiếp mà cần sự cố gắng của bản thân, để nhờ đó nhận được sự để tâm của vị Thầy để những nghiệp quả được hóa giải, để có được cơ hội tiếp dẫn về Tây phương Cực lạc Quốc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được những cơ hội như vậy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh hữu tình.

  Cảm ơn bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cầu nguyện đạo huynh viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Con xin trùng tuyên ba chìa khóa tâm linh

  HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

  HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  HỠI VÌ THẦY TỪ BI,  đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Om Mani Padme Hum!

 4. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời dạy của Thầy rồi ạ. Con thực sự bị chấn động trước những chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng về lời dạy của Ngài H.E Garchen Rinpoche: “Tinh túy của Tam Bảo tất cả nằm ở vị Đạo Sư bằng tri kiến thanh tịnh chúng ta phải nhận thức rằng: Thân của Đạo Sư là Tăng Đoàn, Khẩu của Đạo Sư là Pháp và Tâm của Đạo Sư là Phật. Với tri kiến thanh tịnh chúng ta nhìn Đạo Sư như thật với lòng sùng mộ…Trong khi, không có tri kiến thanh tịnh thì ngay cả khi chúng ta thận cận một vị Đạo Sư vĩ đại thì sự gia trì cũng rất nhỏ bé.” Thì ra những biểu hiện bất kính hoặc ngụy kính Đạo sư mà Thầy từ bi chỉ điểm cho chúng con, đều xuất phát từ tri kiến bất tịnh của chúng con về vị Thầy.

  Dù cho là Trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã hiển bày rực rỡ qua những tác phẩm tâm linh và Lục diệu Pháp môn, cùng vô số phương tiện thiện xảo để giúp cho chúng con cùng chúng sanh quay về nẻo giác, thì với tâm thức nhiễm ô chứa đầy vị kỷ, ngã mạn,…tinh thần “biết ơn và biết trả ơn” của chúng con cũng trồi sụt lên xuống tỉ lệ thuận với cảm giác được quan tâm, trọng thị nhiều hay ít từ vị Thầy. Thật tai hại, nếu chúng con cứ vô tư để cho tâm thái vô ơn đó phát triển, không kịp thời quán xét và chuyển hóa, chúng con sẽ dễ dàng có những hành vi lệch khỏi quỹ đạo chánh pháp,  mà trở thành loại người thứ tư trong kinh “Người chăn ngựa”. Đến lúc đó mới nhận ra “duyên phận” Sư- đệ đã hết thì cũng đã muộn màng vì phạm trọng giới. Con cảm tạ ơn Thầy đã cảnh tỉnh cho chúng con!

  Con biết bản thân chỉ là phàm phu, không thể có trình độ, khả năng nào đánh giá đạo lực, đạo hạnh của một vị Đạo Sư, nhưng vì tất cả những sự chuyển hóa tâm ngoạn mục ( đối với bản thân con) theo chiều hướng tích cực nhờ vào phương tiện của Thầy, những cảm hứng mà Thầy đã truyền trao cho chúng con trên con đường tiến tới thành phố Giải thoát, khiến cho con cảm thấy mình không cần phải tìm cầu một đạo sư chứng đắc nào khác (mà ngay chúng bản thân chúng con lại cũng không có khả năng thẩm định). Con cầu nguyện cho huynh đệ chúng con luôn hướng mình tới tri kiến thanh tịnh để có thể nhìn Đạo sư như thật với lòng sùng mộ, làm nền tảng vững chắc trên con đường Giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!

  Om mani padme hum!

  • Mật Tường Vân says:

   Kính bạch Thầy!

   Con đã đọc bài viết của huynh Mật Diệu Hằng cùng lời huấn thị của Thầy. Con xin tạ ơn, ghi nhớ và sám hối trước Thầy vì những lỗi lầm mà con mắc phải.  

   Nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trường thọ.

   Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

   Om Mani Padme Hum

 5. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy rồi ạ. Con không khỏi cám cảnh cho tình trạng một số đạo hữu là học trò vị Thầy Mật Giáo nhưng đã khởi lên những hành vi Thân-Ngữ-Tâm lệch chuẩn, xa rời quỹ đạo của lòng sùng mộ và tinh thần của người hiếm gặp thứ 3.

  Bạch Thầy, vị Thầy đã từng dạy rằng, hãy sùng kính vị Thầy bằng tấm lòng chân thành. Những sự sùng mộ giả tạo, gọi là “ngụy kính”, không sớm thì muộn cũng lộ diện ra và hủy hoại đi đường truyền tâm linh của Thầy và trò. Bao nhiêu là lời tán thán, ngợi ca, bày tỏ tấm lòng sùng mộ bỗng chốc trở thành vô giá trị khi hành vi của học trò bán đứng lời nói của mình. Chưa kể có những người còn mượn thanh danh của vị Thầy, của chanhtuduy.com mà nói lảm nhảm những điều xằng bậy, đánh bóng bản ngã của mình trước đồ chúng. Có những trường hợp đối đãi với vị Thầy theo tâm Được-Mất, Khen-Chê, Vinh-Nhục, Sướng- Khổ chẳng khác gì người thế gian. Đối với vị Thầy dạy Đạo của mình, truyền trao cho mình Chánh Tri, Chánh Kiến mà mình còn khởi lên những Ác niệm như vậy thì thử hỏi ở đời này họ còn gì mà không dám làm?

  Một vị Đạo Sư “Chư Phật mười phương ba thời đều kính trọng”, dạy bảo họ nhiều năm trời, lo cho họ những đường đi nước bước trong cuộc đời mà họ còn “chưa hết mực sùng kính Thầy” thì con tự hỏi ai mới là người mà họ sùng kính? Họ muốn đích thân Đức Phật hiện ra trước mắt họ thì họ mới sùng kính hay sao? Trong khi nhìn lại bản thân họ là ai? Họ tu học chỉ vài năm, cùng lắm là mới có một chút tri kiến tâm linh mà đã “coi trời bằng vung”, cho rằng chỉ có bậc Thánh hay các Đạo Sư chứng đắc mới dạy nổi họ. Có kẻ thực chứng không nắm bắt mà đi đòi giảng luận kinh điển, ảo tưởng rằng mình có thần thông đem lại vinh quang cho nước nhà. Thầy chưa giảng kinh mà học trò giảng kinh thì học trò ấy là kẻ như thế nào?

  Con tự hỏi, nếu họ thực sự có tri kiến thì họ có tác phẩm tâm linh nào chưa, đã làm Đạo Sư hay chưa? Họ nhìn lại xem họ là Thầy hay là trò? Đã là học trò mà lời Thầy dạy chỉ như nước đổ lá khoai với họ. Đã là học trò mà “ơn lớn cũng quên, nói chi ơn nhỏ”. Đã là học trò mà Thầy khen thì họ mới chịu,  Thầy khiển trách thì ủ rũ, hờn lẫy, “làm mình làm mẩy” với Thầy, đi bêu xấu Mật Gia khắp nơi, ôm “một khối căm hờn trong cũi sắt”. Đã là học trò mà lúc nào cũng toan tính thiệt hơn với Thầy, “đứng núi này trông núi nọ” với Thầy.  Đã là học trò mà không làm đúng thân phận học trò, tư cách học trò, thái độ của học trò và tâm thức học trò.

  Kính Bạch Thầy, Thầy hay dạy rằng người ta khổ vì không biết mình hạnh phúc. Và cái một trong những cái tai hại lớn nhất đó là không biết mình là ai. Chúng học trò Mật Gia Song Nguyễn được thực hành pháp trong trạng thái hân thưởng, an lạc với hiện tại và bay bổng trên bầu trời đại lạc tánh không. Chúng học trò được hưởng không biết bao nhiêu là thuận lợi từ những pháp tu của vị Thầy phù hợp với tính Quốc Độ, Dân Tộc, Thời Đại. Thế nhưng bất chấp những niềm hạnh phúc mà những người học trò kia nhận từ Thầy, họ vẫn sẵn sàng quay lưng lại để thỏa mãn hạnh phúc thế gian tầm thường và vỗ vễ Bản Ngã.

  Bạch Thầy, Bồ Tát Tịch Thiên trong Nhập Bồ Tát Hạnh có câu rằng:

  “Với bệnh nhẹ tầm thường

  Đã tuân lời thầy thuốc

  Huống chi trăm thứ bệnh

  Sinh từ tham, sân, si!”

  Kính Bạch Thầy, con tưởng tượng vào một ngày xấu trời nào đó. Những người đã rời xa Mật Gia gặp phải cơn bạo bệnh, thân Tứ Đại này rã rời. Lúc đó trong phòng khám tuyền một màu trắng lạnh lẽo, bác sĩ bắt họ uống thuốc A thì họ uống thuốc A, thuốc B thì họ uống thuốc B. Bác sĩ bảo dùng liệu pháp này, liệu pháp kia để trị bệnh thì liệu họ có dám cãi lời hay không? Trong khi vị Thầy Mật Giáo trị bệnh về Tâm thì lợi lạc hơn trị bệnh về Thân rất nhiều nhưng lời của “vị bác sĩ tâm linh” là vị Thầy thì các “bệnh nhân” ấy không nghe lời, làm sao có thể chữa khỏi?

  Bạch Thầy, những “bệnh nhân” trái gió trở chứng như vậy thì không có thuốc bác sĩ nào chữa khỏi cho họ. Cũng vậy, tất cả các tu pháp của Mật Gia Song Nguyễn sẽ không còn bất kỳ tác dụng nào với họ. Lúc đó họ có thể tự chữa bệnh tâm cho mình được hay không như cách họ “dạy” chúng sanh về kinh điển?

  Con cầu nguyện cho chúng con và chúng sanh đã có duyên lành gặp vị Thầy Mật Giáo trong đời này, không khởi lên những niệm tưởng đưa đến thất bại trầm trọng như vậy.

  Con xint rung tuyên 3 chìa khóa tâm linh:

  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

  Hỡi những bậc Toàn Giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum

 6. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời dạy của Thầy ở comment dưới bài.

  Con thật bàng hoàng khi đọc qua những biểu trạng mà Thầy đã chỉ ra nơi đệ tử chúng con. Chúng con, vốn từ chúng sanh vô minh với dày đặc quỷ tính lèn chặt, ẩn tàng tinh vi, đã may mắn được theo học bậc Đạo sư, được Thầy uốn nắn, chỉ dạy, được ban cho những giáo huấn đánh thẳng vào lỗi lầm tiềm ẩn. Vậy mà chúng con vẫn còn trơ lì, vẫn còn dính mắc vào cái thấy biết bất tịnh, đầy tà niệm, ác kiến của mình.

  Dù duyên lành có sâu dày nhưng nếu chúng con cứ không biết tàm quý, cứ ảo tưởng sức mạnh mà trông chờ “tha lực hộ trì” trong khi chẳng nỗ lực hành pháp, cứ ỷ y đợi hứng cơn mưa ơn phước trong khi tâm thức khô cằn thiếu vắng lòng sùng mộ chân thật, thì chỉ ngày càng đi xa dần sự nối kết với trường thanh tịnh của vị Thầy. Mà trong bể khổ luân hồi này, nếu không còn được bảo bọc và soi đường trong ánh từ quang và tuệ quang của bậc Đạo sư chân chính, thì chúng con rồi sẽ đi về đâu. Con chưa và không nghĩ tới sẽ còn vị thầy nào khác ngoài kia sẽ thu nhận, kiên nhẫn rèn giũa, từ bi chỉ dạy chúng con như Thầy đã và đang làm.

  Thưa Thầy, là do chúng con phàm phu ương ngạnh, không biết trân trọng may mắn hy hữu của bản thân, đã nhiều lần khiến Thầy phải “chịu đựng”. Con xin sám hối trước Thầy về bất cứ tà niệm nào khởi lên do tri kiến bất tịnh hướng tới vị Thầy. Con kính mong Thầy cho con được tịnh hóa lỗi lầm.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn từ bi gia hộ để con và các huynh đệ luôn hướng tới tri kiến thanh tịnh, giữ được lòng sùng mộ chân thành, tri hành hợp nhất.

  Con xin trùng tuyên ba chìa khóa tâm linh:
  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi những bậc Toàn giác, xin đừng để con rơi vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc comment những lời giáo huấn của Thầy và bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ. Con xúc động trước Bồ đề tâm của vị Thầy đã luôn vì học trò chúng con, chúng sanh mà giáo huấn để đưa chúng con về quỹ đạo chánh pháp. Nhưng thật đáng tiếc thay cho những ai đã từng được đón nhận ánh sáng chánh pháp từ vị Thầy rồi mà giờ lại để cho những ác hạnh ngăn che, dần dần tự biến mình thành những “cái hang quay về hướng Bắc”. Con thấy buồn cho ai đã âm thầm đi kiếm vị Thầy khác mà sao không chuyên tâm diễn tập, thực hành 6 phát kiến tâm linh mà Thầy đã phát lồ. Con vẫn nhớ câu chuyện trong bài giảng của Thầy, đó là có một người đệ tử mặc dù có vị Thầy mình nhưng vẫn mong muốn được gặp Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cho đến khi gặp được thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy rằng vị Thầy của người đệ tử đó chính là Đức A Mi Đà Phật. Qua đó và qua bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng, con hiểu rằng nếu mang cái tâm nhị nguyên đối đãi với đầy rẫy tính quỷ thì thật khó mà nhận biết được. Để rồi tự bản thân mình ngắt đi sự kết nối với trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Quả thật là rất đáng tiếc. Càng đáng tiếc hơn nữa khi con nhận ra rằng ở giữa thời đại mạt pháp này với đầy rẫy tà sư, tà linh mà chúng con vẫn có thể tìm được đến vị Đạo sư chân chính thì thật là rất khó. Thế nhưng với sự may mắn và ơn phước chúng con đã được hạnh ngộ vị Thầy, được Thầy từ bi chấp thuận những kẻ ngu si, bao kiếp trầm luân trong luân hồi như chúng con làm đệ tử. Nhờ có Thầy mà đời này chúng con mới biết đến ánh sáng chánh pháp, mới biết đến con đường giải thoát, mới có những phương tiện dễ dàng để về với Tây phương Cực Lạc quốc. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con cơ hội giải thoát ngay trong đời này. Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con xin được sám hối về những lần mất tỉnh thức, tránh niệm để rồi gây ra những lỗi lầm. Con cầu nguyện Thầy, Bổn tôn, Đạo sư, Dakini cho con được tịnh hoá những lỗi lầm đó. Con cầu nguyện cho bản thân con và những huynh đệ nào đang mắc phải những lỗi lầm sớm tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm để quay về với đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con xin được trùng tuyên ba chìa khoá tâm linh

  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

  Hỡi những bậc Toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Om Mani Padme Hum!

 8. Mật Thủy says:

   

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết của đạo hữu Mật Diệu Hằng và những lời giáo huấn của Thầy! Con lặng người vì sự nổi dậy của tự ngã của một số đạo hữu trong Mật gia vừa qua đã được Thầy điểm trúng “tim đen”! Trước vị Thầy, những ai mang trên mình mặt nạ tâm thức không chóng thì chày cũng phải rơi rụng!

  Con nhớ trước đây có người từng trích lời trong Quy Sơn Cảnh Sách rằng: “Nơi nào có pháp thì dù bị đánh đập, chưởi mắng cũng ở lại. Nơi nào không có pháp dù được nuông chiều cũng quyết ra đi”, sao giờ đây lại tỏ thái độ hờn lẫy trước nhiều lần giáo huấn của Thầy? Trước đây có người từng hết sức ca ngợi, tán thán Thầy, tán thán các tu pháp của Thầy, thậm chí còn giới thiệu cho nhiều người khác về vị Thầy, về chanhtuduy.com, vậy mà lại lên Facebook, Zalo than vãn, thậm chí xem đó là nơi “xả” những hờn oán với vị Thầy vì họ không thích làm theo lời Thầy dạy! Thì ra họ nói nhiều, viết hay, nhưng thực tâm không như mình nói, mình viết. Thì ra họ muốn mượn thanh danh vị Thầy, Mật gia Song Nguyễn để đánh bóng bản thân mình, hoặc thực hành tu pháp của Thầy để được hanh thông thế sự! Có người trước đây gặp nhiều trường hợp các đạo hữu khác phạm lỗi bất kính vị Thầy và tự rời Mật gia Song Nguyễn thì vô cùng thắc mắc, chắc nịch rằng mình sẽ ở lại Mật gia bằng bất cứ giá nào, nhưng khi đến bản thân mình mắc vào lỗi lầm tương tự thì có khuynh hướng đi theo vết xe đổ của họ!

  Kính bạch Thầy! Trong thời buổi nhiễu nhương, tà sư nhiều như cát sông Hằng như hiện nay, con nhận thức được việc gặp được một vị Thầy chân chính đã hiếm như sao buổi sớm, nói gì đến việc vị Thầy ấy có 6 phát kiến tâm linh, vị Thầy ấy chấp nhận mình làm học trò, và thậm chí chăm lo cho học trò trong đời sống tâm linh lẫn thế sự từng li từng tí! Từ thực tế “được nghe” những vị “danh tăng” thuyết giảng chỉ nói lời mình, không trích dẫn kinh điển, tự ý chủ quan suy luận, luận giảng trái chánh pháp, mà qua các bài tác pháp chiếu quang của các huynh đệ Mật gia vừa qua trên chanhtuduy.com đã làm con chới với và hoàn toàn mất niềm tin về các sư thầy nổi tiếng, có hàng ngàn đệ tử. Tìm đâu ra một vị Thầy mà chúng con ơn phước đang được có? Con thật thấy khó còn hơn hái sao trên trời, khó hơn tìm kim đáy bể! Vậy nên con thật sự lo lắng cho những đạo hữu đang tự mình xa cách với trường bảo hộ tâm linh của Thầy, những giáo huấn của Thầy và khước từ lòng từ bi của Thầy đang nỗ lực kéo họ khỏi hiểm họa rơi xuống vực thẳm sao?

  Vậy nên con luôn tự nhủ, luôn dặn với lòng rằng được Thầy chấp nhận làm đệ tử trong đời này, kiếp này là điều may mắn nhất cuộc đời con, hay nói đúng hơn là ơn  phước quá đỗi lớn lao mà có lẽ nhờ duyên lành trong vô vàn kiếp trước với Thầy mà nay con mới có được! Con thầm cầu nguyện cho các đạo hữu đang nhận được lời giáo huấn của Thầy trên đây sẽ kịp thức tỉnh trước mạn độc và làm người tối thượng thứ hai. Cầu nguyện cho con và các huynh đệ kim cang biết trân quý những lời cảnh tỉnh của Thầy để lấy đó làm bài học cho mình, tránh rơi vào hố thẳm của tự ngã, nhìn Thầy, nhận lấy lời Thầy bằng tri kiến nhiễm ô, bất tịnh.

  Mật Thủy hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Mật Diệu Hằng.

  Con cảm tạ những lời dạy của Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Con xin trùng tuyên 3 mấu chốt của chìa khóa tâm linh:

  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!

  Hỡi các bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Om mani padme hum!

 9. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Ở thời mạt pháp này, chúng con thật may mắn biết bao khi được hạnh ngộ vị Thầy, một Đạo sư Mật giáo, người luôn khiêm cung tự nhận mình là “Đạo sư bình thường” nhưng với tấm lòng từ bi và trí tuệ, Thầy đã kiến tạo nên Căn phòng Duy Ma Cật có một không hai bằng tâm lực, nguyện lực, trí lực. Nhờ đó học trò chúng con luôn được kết nối với nguyên tố tinh tuý của từ trường thanh tịnh từ Thầy, Phật, Pháp, Tăng, mặc dù hân thưởng cuộc sống nhưng vẫn được thọ pháp. Vị Thầy với lòng từ bi rộng lớn, luôn “kiên nhẫn dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ”, nhưng chúng con vốn tập khí ương ngạnh, tính quỷ đầy rẫy, nên khi được vị Thầy “đánh thẳng vào những lỗi lầm tiềm ẩn” thì lại sinh lòng hờn trách vị Thầy bởi chỉ là “hành giả mang danh ” vì không biết quán xét lỗi lầm, tri hành bất nhất, từ đó dần rời xa từ trường thanh tịnh của Thầy và chư Phật.

  Con cầu nguyện bản thân và các huynh đệ Kim cang sẽ luôn tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm để có thể “nhìn Thầy, thấy Phật”, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chân thật để không bao giờ phải ra đi trong một chiều cuối đông hiu hắt, ngõ hầu có thể theo chân vị Thầy từ nay cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum.

 10. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời chỉ dạy của Thầy trong comment rồi ạ.

  Con xin sám hối trước vị Thầy về những lần khi bản thân con còn bị mất tỉnh thức, chưa biết trân quý cơ hội được trở thành học trò của vị Thầy mà còn lười biếng, buông lung, giải đãi. Qua những chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng, con hiểu được rằng nhờ có tinh thần trân quý giáo pháp, nghe và thực hiện theo lời Thầy dạy không chút nghĩ suy nên rất nhiều đạo hữu đã có cơ hội được kết nối với trường thanh tịnh của chư Phật thông qua vị Thầy. Và kết quả là những tiến triển khả quan, sự an lạc nội tại mà rất nhiều đạo hữu cảm nhận được và trân quý.

  Rồi đến khi con nhìn lại bản thân mình, con thấy mình giống như một “con vẹt chỉ biết đọc tụng”. Bản thân con nhận ra rằng mình mới chỉ biết đọc nhưng chưa biết ứng dụng được vào thực tế những lời dạy của vị Thầy. Vậy mà khi mới biết một chút về Phật pháp, viết một chút comment, chia sẻ một số bài viết, mà bản thân con đã khởi lên những niệm ngã mạn, để rồi cái “tôi” to dần, nhấn chìm con vào trong bùn đen luân hồi mà con không hề hay biết. Đến khi vị Thầy từ bi, vì lo lắng cho vận mệnh tâm linh của học trò mà đánh thẳng vào những lỗi lầm tiềm ẩn bằng những chiếc roi nộ pháp, giúp chúng con nhận ra đâu là rác tâm thức cần phải dọn sạch.

  Không chỉ có vậy, khi bản thân con xuất hiện một niệm tà ẩn dật dưới thái độ của sự tự ti, mặc cảm, dỗi hờn nhưng thực chất đó cũng chỉ một biểu hiện khác của sự ngã mạn trong bản thân con, của cái “tôi” đang to dần bên trong con. Đến đây, con lại nhớ tới lời dạy của Đạo sư Sogyal Yeshe: “Khởi sự trên hành trình tu tập là một chuyện, kiên nhẫn và khiêm hạ để theo đến cùng là một chuyện khác. Bạn có thể nhờ duyên nghiệp mà tìm được một vị Thầy nhưng cốt lõi là chính bạn cần phải tạo ra duyên lành để theo vị Thầy ấy!”. Như vậy, chính bản thân con cần rèn luyện cho mình sự kiên nhẫn và khiêm hạ để theo bước từng lời dạy của vị Thầy, để đạt được mục tiêu lớn khi bước trên con đường Phật pháp chính là được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, được vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc.

  Con xin sám hối về tất cả những ác nghiệp, ác niệm mà con đã gieo. Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Bổn tôn, Đạo sư, Dakini gia hộ cho con được tịnh hóa những lồi lầm này.

  Con xin trùng tuyên ba chìa khóa tâm linh:

  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!

  Hỡi những bậc Toàn giác, xin đừng để con rơi vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng tinh tấn tu tập, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả các huynh đệ Kim cang tinh tấn tu tập, trưởng dưỡng lòng sùng kinh Đạo sư chân thành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 11. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ Thế Nào Là Tri Kiến Thanh Tịnh” của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy và các đạo huynh, đạo hữu.

  Con hiểu được khi hành giả thực hành pháp để được trạng thái tâm quân bình thì cần kết nối với nguyên tố tinh túy của từ trường tâm linh  thanh tịnh từ Thầy Phật Pháp Tăng. Thế nhưng hành giả kết nối được với nguyên tố tinh túy của từ trường tâm linh thanh tịnh chỉ bằng con đường duy nhất “sùng kính Đạo Sư” và chỉ khi hành giả “sùng kính Đạo sư” với tâm thanh tịnh chứ không phải tâm nhị nguyên đối đãi. Khi hành giả thật sự “sùng kính Đạo sư” với tâm thanh tịnh trong thực hành pháp, kết nối với vị Thầy  thực hành các tu pháp  Thầy truyền dạy thì mới nhận ra giá trị cao quý, điều hi hữu ân  phước lớn lao khi được làm người, được cận kề bậc Đạo sư chân chánh, kết nối, sở hữu suối nguồn vô tận của giáo pháp, ngập tràn chánh kiến trên chanhtuduy.com, đặc biệt là những “liều thuốc quý” khi vị Thầy phát hiện ra mầm mống của lỗi lầm làm tiêu hao công đức, tắt nghẽn con đường đạt tới sự giác ngộ.

  Ngược lại khi hành giả với tâm nhị nguyên đối đãi thì việc thực hành pháp chỉ là vòng hoa trang hoàng bản ngã. Ngày ngày tự mình nuốc những nộc độc ngã mạn làm hủy hoại huệ mạng của bản thân. Dù cho có tinh tấn thực hành “lục diệu Pháp môn”, ngồi nát bồ đoàn cũng không được kết quả gì vì không nhận được sự để tâm của vị Thầy. Mặc dù Thầy con có nhiều công đức như lớp lớp mây nhưng bản thân chúng con không có lòng sùng mộ thì trận mưa ơn phước sẽ không rơi xuống. Dụ như điện thoại, máy tính loại  xịn, loại tốt mà  không kết nối với wifi cũng sẽ vô hiệu khi truy cập các trang wesite.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Con cầu nguyện cho con và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức trong mọi hành vi thân ngữ tâm của mình để tránh những điều bất thiện.

  Om ah hum!

   

 12. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment những lời dạy của Thầy bên dưới bài rồi ạ.
  Con xúc động trước Bồ đề tâm của vị Thầy đã luôn từ bi với học trò chúng con và chúng sanh mà ban lời giáo huấn, cảnh tỉnh và giúp chúng con tự quán xét bản thân trong từng hành vi thân, ngữ, tâm để đi đúng quỹ đạo chánh pháp và không trở thành loại người thứ tư trong kinh ” người chăn ngựa “.
  Con cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn, Đạo sư Dakyni thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy gia hộ cho tất cả chư huynh đệ kim cang chúng con luôn trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thành, chân quý cơ hội được làm đệ tử của Thầy. Xin các ngài ban cho chúng con vũ khí tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để được hướng tới từ trường thanh tịnh nơi vị Thầy và chư Phật, để không bao giờ phải ra đi trong một chiều cuối đông hưu hắt, đến lúc đó có ân hận về ” duyên phận ” Sư – đệ thì cũng đã quá muộn màng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết ý nghĩa lợi lạc. Cầu nguyện huynh tinh tấn, thành tựu đạo pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng cùng những lời giáo huấn của vị Thầy rồi ạ.
  “Tinh túy của Kim Cương Thừa chính là tri kiến thanh tịnh. Và tà kiến với Đạo sư là lỗi lầm lớn nhất trong các hành vi bất thiện như lời ngài Patrul Rinpoche đã khuyến cáo.”Nếu con có tà kiến (với Đạo sư) ,cho dù chỉ trong một khoẳnh khắc, điều ấy sẽ phá vỡ tất cả những giới nguyện của con và con tự loại mình ra khỏi cộng đồng Phật tử.”” Những dòng viết ấy khiến con bàng hoàng hiểu rằng dẫu tận hư không biến pháp giới vốn được bao trùm bởi nguyên tố tinh túy, dẫu chúng con có nỗ lực ngày đêm thì vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong chạm đến được nếu thiếu tri kiến thanh tịnh. Con hiểu rằng đây chính nơi khơi thông mạch nguồn tinh túy. Con hoan hỉ cảm tạ ân Thầy đã điểm chỉ những lỗi lầm tiềm ẩn nơi chúng con, những hoang tưởng bản thân vì để con quỷ bên trong dẫn dắt. Cầu nguyện cho bản thân con bớt dần những tập tính ương ngạnh, thiêu rụi những niệm tưởng bất chánh, cho con được theo chân vị Thầy tâm linh tôn quý từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  Pháp đệ cảm ơn những chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cầu nguyện đạo huynh cùng gia đình kim cang thành tựu mọi ước nguyện thầm kín.
  Con xin cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường tồn vì lợi lạc hữu tình. Cầu nguyện cho đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô thành tựu viên mãn.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 14. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng ” Viết tiếp về loạt bài ”Nguyên tố sự” thế nào là tri kiến thanh tịnh? và những lời dạy quý báu của Thầy ở comment dưới bài.

  Con cảm tạ duyên lành, con đã được trở thành học trò của vị Thầy Bồ Đề Tâm, được học tập mỗi ngày qua những lời dạy của Thầy và những bài chia sẻ lợi lạc  của quý huynh đệ MGSN, xoá dần những vô minh.

  Con xin cầu nguyện bản thân và các huynh đệ MGSN biết trân trọng những lời cảnh tỉnh quý báu của Thầy!

  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!

  Hỡi các bậc toàn giác, xin đừng để con rơi vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô!

  Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo!

  Om Mani Padme Hum!

 15. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời huấn dụ của vị Thầy.

  Qua bài này, con đã biết được thì ra để tâm quân bình trong bầu trời đại lạc tánh không đó là sự kết nối với từ trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng và khi đó “dù thọ lạc hành giả cũng không nằm ngoài quỹ đạo thanh tịnh”. Hiện tại, hiểu cuộc sống thế sự bộn bề của học trò , vị Thầy với lòng từ bi đã tạo ra lâu đài Duy Ma Cật là trang mạng chanhtuduy.com, để chúng con chỉ với một cú click chuột đã có thể liên kết với vị Thầy thông qua việc diễn tập hay thực hành pháp tu “Chánh kiến quang minh Tam muội” bằng cách đọc bài và comment. Nếu nói rằng “Tinh túy của Tam Bảo  tất cả nằm ở vị Đạo sư bằng tri kiến thanh tịnh chúng ta phải nhận thức rằng: Thân của Đạo sư là Tăng đoàn, Khẩu của Đạo sư là Pháp, và Tâm của Đạo sư là Phật. Với tri kiến thanh tịnh chúng ta nhìn Đạo sư như thật với lòng sùng mộ… Trong khi, không có tri kiến thanh tịnh thì ngay cả khi chúng ta thân cận với một vị Đạo sư vĩ đại thì sự gia trì cũng rất là nhỏ bé. Tinh túy của Kim Cương thừa chính là Tri kiến thanh tịnh”. Vì trong Mật giáo, “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ” và nếu chúng con sùng kính vị Thầy như vị Phật thì chúng con nhân được ơn phước từ vị Phật truyền qua, sùng kính vị Thầy như Bồ Tát chúng con sẽ nhân được ơn phước từ Bồ Tát chuyển qua và nếu con chỉ xem Thầy như người bình thường thì không nhận được ơn phước nào. Vậy thì thay cho những tri kiến thanh tịnh thì những tri kiến bất tịnh là do chính bản thân chúng con đã dùng nó để thể hiện sự bất kính hoặc ngụy kính đến vị Đạo sư. Để cho bản ngã trương phồng, mỗi ngày thay vì uống tinh túy cam lồ qua những bài pháp của vị Thầy lại tự mình nuốt viên thuốc Mạn độc rồi rốt cục là ra đi trong một chiều đông giá lạnh để “Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong”.

  Con cám ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khỏe mạnh và an tịnh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng được hanh thông thế sự, sớm viên thành những ước mơ thầm kín.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con xin trùng tuyên ba chìa khóa tâm linh:

  Hỡi  Đạo sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

  Hỡi các bậc Toàn Giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : viết tiếp về loạt bài “nguyên tố sự ” THẾ NÀO LÀ TRI KIẾN THANH TỊNH của đạo huynh Mật Diệu Hằng cùng lời dạy của Thầy .

  Con hoan hỷ thiện hạnh đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ cho con hiểu thêm tầm quan trọng của việc kết nối và giữ được đường truyền tâm linh từ vị Thầy dạy đạo “chỉ khi tâm được kết nối với trường thanh tịnh của Thầy , Phật , Pháp , Tăng thì dù thọ lạc hành giả củng không nằm ngoài quỷ đạo thanh tịnh”.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài . Cầu nguyện cho huynh luôn được hanh thông trên đường đạo , thành tựu trên đường đời , viên thành mọi ước nguyện .

  Thưa Thầy ! Sống trong thời đại tà sư nhiều như cát sông Hằng này mà được gặp Thầy là ơn phước quá đỗi với học trò chúng con rồi , phương chi còn được Thầy tận tâm dạy dỗ bằng nhiều phương tiện thiện xảo lợi lạc không thể nghĩ bàn . Mỗi lần con thấy ai đó phạm lỗi mà không thể sám hối đành phải ra đi trong một chiều mưa cuối đông thì lòng con chạnh lại , con chợt nhận ra cánh cửa giải thoát đã khép dần lại với người đó cho tới khi đóng hẳn .  Con cầu nguyện Bỗn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho học trò chúng con luôn giữ được tĩnh thức và chánh niệm để không phải là hạng ngựa thứ 4 ( nên giết đi) .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 18. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của huynh Mật Diệu Hằng và comment chỉ dạy của Thầy rồi ạ.

  Được biết đến căn phòng Duy ma cật chanhtuduy.com chính là do duyên, mà cái duyên này không thể tồn tại mãi mãi được nếu con không biết gìn giữ và cố gắng. Tuy Thầy chỉ nhận mình là một vị Đạo sư bình thường nhưng theo con thấy rằng nếu tìm một vị Đạo sư có đầy đủ trí tuệ và bồ đề tâm e rằng rất khó. Lúc trước khi con chưa được biết đến vị Thầy thì con cũng chỉ là một người thế gian bình thường, vẫn phải sống trong vô minh không biết đến con đường giải thoát thì sau khi gặp Thầy, con đã xác định được đường đi cho mình, không còn tin vào những kẻ tà sư ngoại đạo gieo rắc tà kiến gây hao tổn phước đức. Con thấy thật đáng tiếc cho những người đã tìm được con đường giải thoát chân chính nhưng lại không biết kiên trì, để bản ngã của mình huỷ hoại chính mình qua những hành vi thân, ngữ, tâm mà làm trái lời vị Thầy. Để rồi cuối cùng vẫn phải gánh chịu hậu quả của mình gây ra do luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có ý thức khiêm tốn và hổ thẹn.

  Om mani padme hum.

 19. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy.

  Con nhớ đến lời dạy của Ngài Jamgon Kongtrul Rinpoche trong “Bậc Thầy – cội nguồn của ân phước gia trì” rằng “Lòng sùng mộ mà một hành giả cần có với bậc Thầy không giống cảm xúc khi gặp một vị Thầy đối xử tốt đẹp với mình. Nếu ngài mỉm cười hay nói năng theo cách thức dễ chịu, một cảm xúc sùng mộ có thể khởi lên, nhưng đó được gọi là “sự khởi lên của cảm xúc vì những điều kiện”. Tuy nhiên, lòng sùng mộ được truyền cảm hứng với bậc Đạo sư là cảm xúc ở sâu bên trong, không phụ thuộc vào những điều kiện ngoại cảnh như vậy. Ban đầu, nó vẫn phụ thuộc vào những thứ bên ngoài;  sau đấy nó trở thành cảm xúc bên trong, thứ xuất hiện chẳng phụ thuộc vào ngoại cảnh và các kinh nghiệm tạm thời. Chỉ khi lòng sùng mộ sâu sắc này và niềm tin tưởng không dao động khởi lên, ân phước gia trì mới có thể phát huy tác dụng để các ý niệm bình thường cùng những thứ tương tự tự nhiên lắng dịu”. Bất cứ điều gì thành tựu cũng đều xuất phát từ nền tảng ban đầu, nếu nền tảng không vững chắc thì tựa như xây nhà trên cát, một cơn gió nhẹ cũng ngã nghiêng, sụp đổ. Cũng giống như vậy, nền tảng giác ngộ là sùng kính Đạo sư, một sự sùng kính chân thật – tự nhiên – không có điều kiện, chứ không phải khi Thầy khen ngợi, nhẹ nhàng thì mình hô hào sùng kính, tán thán công hạnh, nhưng khi nhận được nộ pháp kim cương thì “điều kiện kích hoạt” không còn, lòng sùng mộ cũng tan biến như chưa từng xuất hiện!

  Con cảm thấy nhói lòng khi đọc những dòng comment của Thầy, chúng con vì vô minh, vì thiếu niềm tin và lòng sùng mộ mà không biết trân quý vị Thầy, người đã mang giáo Pháp đến và truyền thụ cho chúng con tri kiến giải thoát, cho chúng con nơi nương tựa vững chắc giữa cõi trần ô trược. Không phải vị Thầy không đủ đạo lực, đạo hạnh, vì công hạnh của Thầy chỉ chư Phật, các bậc Thánh đức mới có thể luận bàn, có chăng chỉ là chúng con, những phàm phu mang trong mình tri kiến bất tịnh, không thể nhìn thấy “Thân của Đạo sư là Tăng đoàn, khẩu của Đạo sư là Pháp và tâm của Đạo sư là Phật”. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ điểm những lỗi lầm tiềm ẩn của chúng con, những hành động và tri kiến bất tịnh của chúng con, để chúng con tự quán xét lại bản thân mình và ghi nhớ làm bài học về lòng sùng kính Đạo sư chân thật. Cầu nguyện cho bản thân con và huynh đệ Kim Cang sẽ có được vũ khí tĩnh thức, chánh niệm, chú tâm mà phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện, cầu nguyện cho chúng con sẽ tuân lời vị Thầy để kịp thời nhận ra và trực diện xoay chuyển những mạn độc đang chực chờ để hãm hại thân căn huệ mạng của chúng con.

  Con cầu nguyện cho những đạo hữu đang bị mạn độc hoành hành mà gieo nhân bất kính vị Thầy sẽ sớm tỉnh thức nhận ra lỗi lầm của mình mà kịp thời sám hối, trở thành người tối thượng thứ hai.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài chia sẽ ý nghĩa. Cầu nguyện đạo huynh và gia quyến thân tâm an lạc.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

   

 20. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy ở comment cuối bài rồi ạ. Bản thân chúng con thật quá đổi may mắn sinh ra ở cõi Ta bà này với đầy đủ tự do và thuận lợi gặp được vị Thầy Mật Giáo trong thời mạt pháp Tà sư nhiều như cát sông Hằng, lại được vị Thầy truyền trao phương pháp phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại cho chúng con để chúng con có thể tích tập công đức và trí tuệ, đặc biệt là phương pháp chánh kiến quang minh tam muội giúp chúng con có thể kết nối với trường lực thanh tịnh của Thầy và ” khi đã kết nối với trường thanh tịnh của Thầy Phật Pháp Tăng thì tâm hành giả được chơi đùa ,bất cầu vô ngại và tăng cường được năng lực tự nhiên.Khi kết nối với trường thanh tịnh của Thầy Phật Pháp Tăng thì dù hành giả hân thưởng cuộc sống thì vẫn được thọ pháp” và học trò của Thầy từ khắp mọi nơi trên thế giới đều cảm thấy sự an lạc nội tại khi đọc bài và comment trên chanhtuduy, đó là liều thuốc quý chữa bệnh về tâm cho chúng con giúp chúng con dần dần thoát khỏi vô minh và ngàn năm lạnh lẽo trong sinh tử luân hồi. Nhưng khi vị Thầy phát hiện và đánh thẳng vào lỗi lầm tiềm ẩn của chúng con thì chúng con lại không biết quán xét lỗi lầm, lại tiếp tục là hành giả mang danh rồi lại trược dài và dần rời xa trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp Tăng. Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm và luôn quán xét lỗi lầm của mình để trở thành người tối thượng thứ 2.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ cuả Thầy Cô vì lợi lại cuả tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om Ah Hùm.

 21. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Qua bài này, con biết nguyên tố tinh túy bao khắp không gian, khi người hành giả kết nối với trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng thì lúc đó tâm sẽ được quân bình. Nguyên tố tinh túy không phụ thuộc vào nơi chốn, quốc độ. Bất kỳ khi nào người hành giả có tri kiến thanh tịnh thì sẽ tiếp cận được trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Bằng những phương tiện thiện xảo, Thầy đã cho chúng con tiếp cận với nguyên tố tinh túy một cách dễ dàng. Tuy xa Thầy nhưng chúng con vẫn được gần Thầy, khoảng cách lúc này không còn là trở ngại. Đối với người có tri kiến bất tịnh thì cho dù có gần Thầy, có diễn tập hay thực hành những tu pháp Thầy ban thì khó tiếp cận được trường thanh tịnh của Thầy, Chư Phật. Giống như cái hang quay về hướng Bắc thì khó nhận được ánh nắng đến từ hướng Đông.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ rõ những hiện trạng, đánh trúng vào những lỗi lầm tiềm ẩn của chúng con. Những quỷ tính, bản ngã căn phồng, tự ngã dâng cao của chúng con còn nhiều bao nhiêu thì khoảng cách tiếp cận với nguyên tố tinh túy càng xa bấy nhiêu. Nếu không quán xét, loại trừ lỗi lầm thì chúng con chỉ mang danh hành giả, và sẽ trở về tay không khi đã đến đảo châu báu.

  Con cầu nguyện Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy ban cho chúng con vũ khí tĩnh thức, chú tâm và chánh niệm, cho chúng con trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng, cho chúng con thu gọn khoảng cách giữa tri và hành.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng viên thành mọi ước nguyện.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thiêu rụi cảm xúc phiền não.

  Om mani padme hum.

   

 22. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc lời dạy của Thầy, bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng cùng comment của các huynh đệ Kim cang.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban lời giáo huấn. Cầu nguyện tất cả huynh đệ chúng con luôn giữ được sự tỉnh thức, chú tâm, chánh niệm trong mọi hành vi thân, ngữ, tâm.

  Con xin được cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài.

  Om mani padme hum.

 23. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Vị Đạo sư tôn quý, vị giáo thọ tuệ tri thức với tấm lòng từ bi và bồ đề tâm rộng lớn luôn vì lợi lạc chúng sanh, người mà chúng con phải có ơn phước sâu dày mới có thể hạnh ngộ đời này và được trở thành đệ tử của Ngài, vậy nhưng Ngài luôn chỉ “ ẩn mình chẳng tự hào” và chỉ nhận mình là “ Đạo sư bình thường”. Con thật sự xúc động khi Thầy đã luôn vì vận mạng tâm linh của chúng đệ tử mà rung lên những hồi chuông cảnh tỉnh, để chúng con có cơ hội kịp thời quán xét lại hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Trong thời kỳ Mạt Pháp, thời kỳ mà “ tà sư nhiều như cát sông Hằng” còn “ người tu chánh pháp thì hiếm như sao buổi sớm”, nhưng chúng con lại có thể gặp được vị Thầy thông qua căn phòng Duy Ma Cật thế kỷ 21 là trang Chanhtuduy.com với “ẩn chứa bên trong là nguồn năng lượng tinh túy vô tận bao trùm khắp hư không biến pháp giới giúp cho những ai kết nối đều có tâm quân bình. Bởi từng bài viết của trang mạng đều gắn kết với năng lượng thanh tịnh của vị Thầy, của Chư Phật.” Chúng con, những chúng sanh đầy vô minh nhưng lại có duyên kiếp được là đệ tử của vị Thầy Mật Giáo, chúng con còn mong ước gì hơn khi nhờ có Thầy mà đã thoát khỏi những tri kiến sai lầm về tu tập; thoát khỏi sự ngu si do tin lầm tà sư, tà linh, tà đạo; nhờ có Thầy mà chúng con những người cư sĩ có cuộc sống thế sự bận rộn đã được thực hành Yoga Thanh Trí với tinh thần “ pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp” để được an lạc đời này cực lạc đời sau. Tuy nhiên bản thân chúng con với tập khí ương ạnh, tính quỷ đầy rẫy đã mất tỉnh thức, chánh niệm mà tự bản thân khiến mình xa rời sự để tâm của Thầy, rời xa khỏi trường tâm linh thanh tịnh của vị Thầy và Tam Bảo.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã  từ bi chỉ dạy và đánh thẳng vào những lỗi lầm tiềm ẩn của chúng con, con xin sám hối với vị Thầy vì những hành vi thân ngữ tâm đi lệch với quỹ đạo chánh pháp. Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ Mật gia luôn trưởng dưỡng niềm tin vào vị Thầy, vào Tam bảo, tỉnh thức, chú tâm, chánh niệm để luôn được thân cận bậc Tuệ tri thức để được an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ, cầu nguyện đạo huynh sức khỏe, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng

  Con xin được trùng tuyên ba chìa khóa tâm linh

  HỠI ĐẠI SỸ LIÊN HOA SANH, XIN HƯỚNG TÂM CON VÀO PHẬT PHÁP

  HỠI NHŨNG BẬC TOÀN GIÁC, ĐỪNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM

  HỠI VỊ THẦY TƯ BI ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM ĐẾN CON

   

   

 24. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng trong bài viết ạ.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy cho chúng con đi đúng theo con đường Chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Tấn Khải says:

   

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy  rồi ạ.

  Vị Thầy từ bi với tấm lòng Bồ đề tâm luôn vì lợi lạc học trò, chúng sanh, Thầy tạo nên căn phòng “Duy Ma Cật”  trang chanhtuduy.com.  nhờ đó học trò chúng con may mắm có duyên lành được vị Thầy tâm linh chấp nhận làm đệ tử, chúng con luôn được kết nối với nguyên tố tinh túy của từ trường thanh tịnh từ Thầy, Phật Pháp Tăng. Vị Thầy với lòng từ bi rộng lớn luôn “ kiên nhẫn dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ” nhờ Thầy chỉ dạy chúng con  mới biết được Giáo Pháp thật sự là gì. Nếu không có sự chỉ dạy, không có được nương tựa vào những giáo huấn tâm yếu cốt tuỷ của một vị Thầy, thì chúng con sẽ chẳng bao giờ biết được làm cách nào để cô đọng các điểm trọng yếu của tất cả những giáo lý đó để thực hành. với nhiều phương pháp sư phạm, phương tiện thiện sảo của Thầy chỉ dạy học trò thực hành giáo pháp đúng, phương pháp đúng một cách dễ dàng mà không ngăn ngại bởi không gian và thời gian, chúng con được tiếp cận nền tảng chánh kiến Phật đà trong vườn hoa chánh pháp trang chanhtuduy.com của vị Thầy. con cảm tạ ơn  Thầy đã luôn từ bi với học trò, chúng sanh mà ban lời giáo huấn cảnh tỉnh và giúp chúng con tự quán xét bản thân trong từng hành vi thân, ngữ, tâm để đi đúng quỹ đạo chánh pháp .Con cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy cho học trò chúng con luôn giữ được tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để không trở thành hạng người thứ tư trong kinh “ Người chăn ngựa”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Pháp đệ cám ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài ý nghĩa và lợi lạc . Cầu nguyện đạo huynh  và gia đình tinh tấn tu tập hanh thông thế sự, đời đạo song hành thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam bảo, thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 26. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy trong comment ở cuối bài ạ.

  Con xin tán thán Bồ đề tâm của Thầy khi mà mặc dù Thầy không để tâm tới những học trò ra đi và sắp ra đi nhưng Thầy vẫn “cầu mong họ hạnh ngộ những bậc Bồ tát đắc địa, Đạo sư chứng đắc để họ được thỏa mãn những gì họ mong cầu, mong muốn và mong đợi”.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy và luôn để tâm đến vận mệnh tâm linh của chúng con. Con xin sám hối về những hành vi, ác khẩu, ác niệm trong thân ngữ tâm của con chưa đúng với quỹ đạo Chánh pháp xin Thầy từ bi cho con tịnh hóa lỗi lầm.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện cho đạo huynh hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho bản thân con cùng các huynh đệ Kim cang luôn tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm trong mọi hành vi thân, ngữ, tâm để được kết nối với trường tâm thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 27. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy..!!!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, cảm ơn Huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ và con cũng rất vui mừng khi được vào “chanhtuduy .com  đọc bài và hiểu dược nhiều điều. Cám ơn vị Thầy đã từ bi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy, Cô Vì lợi lạc chúng sanh.

   

  Om Mani. Padme Hum.

 28. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 29. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc comment huấn thị của vị Thầy và bài chia sẻ đầy lợi lạc của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Từ khi mới là bạn đọc của chanhtuduy.com những bài đọc đầu tiên Thầy luôn dạy rằng hãy là người biết ơn và biết trả ơn. Thầy luôn quan tâm đến học trò của mình dù họ đã ra đi hay họ không còn muốn làm học trò của Thầy nữa. Nhưng vẫn luôn mong những điều tốt đẹp đến với họ bằng việc tránh giúp họ phạm phải trọng giới số 1 là bất kính với Đạo sư. Vị Thầy tôn quý, vị giáo thọ tuệ tri thức, Thầy vẫn luôn từ bi và bồ đề tâm rộng lớn luôn vì chúng sanh, Ngài mà chúng con phải mang ơn sâu rộng mới có duyên lành được gặp và được trở thành học trò của Thầy.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy và luôn để tâm đến vận mệnh tâm linh của chúng con. Con xin xam hối về những hành vi  thân- tâm- ngữ của con chưa đúng với quỹ đạo chánh pháp xin Thầy từ bi cho con tịnh hoá lỗi lầm.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự và viên thành những ước nguyện chánh đáng.

  om mani padme hum

 30. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài chia sẻ ý nghĩa của đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luôn từ bi chỉ dạy và hướng tâm chúng con đi đúng hướng với quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 31. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này và comment của Thầy rồi ạ .

  Con tán thán tấm lòng Bồ đề tâm của vị Thầy, luôn để tâm và cảnh tỉnh chúng con để chúng con không rơi vào.14 thất bại trầm trọng của một đời người ” Ở gần một bậc minh triết mà vẫn sống trong vô minh cũng giống như một người chết khác bên cạnh hồ nước mát. Đây là một thất bại trầm trọng” (Đạo sư GAMPOPA).

  Con xin sám hối trước Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy,  về thân, ngữ, tâm  đã không đúng vĩ đạo chánh Pháp, dù vô tình hay cố ý đã phạm phải. Xin Ngài từ bi cho con tịnh hóa lỗi lầm và xin Ngài ban cho con vũ khí tỉnh thức và chánh niệm để con phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.

  Cầu nguyện cho con và các đạo huynh đạo hữu, trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo Sư từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 32. Kính bạch Thầy,

  Con rất hoan hỷ khi được đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua bài viết con đã hiểu thêm được những lợi ích mình đã may mắn có được nhờ việc đọc và comment trên chanhtuduy.com.

  Trang mạng dù mang một bề ngoài khiêm tốn nhưng là phương tiện giúp chúng con kết nối với trường thanh tịnh của Thầy Phật Pháp Tăng, vượt qua những rào cản về vùng miền, ngôn ngữ, thời gian. Khi đó chúng con dù thọ lạc cũng không nằm ngoài quỹ đạo thanh tịnh. Dần dần chúng con có được tâm quân bình, tiêu trừ nghiệp chướng với thái độ hân thưởng cuộc sống, giảm trừ quỷ tính và phát triển Bồ đề tâm.

  Con nhận thấy rằng, trước đây dù mình đã cố gắng suy nghĩ khách quan, dù đã lắng nghe lời hay ý đẹp của người thế gian nhưng không thể thay đổi nhiều tính xấu và tư tưởng tiêu cực. Ngược lại, những lúc đọc bài và comment trên trang mạng Chánh Tư Duy, con thấy mình dừng ngay những suy nghĩ tiêu cực không đáng. Đó là do con được kết nối với trường tâm linh thanh tịnh của Thầy Phật Pháp Tăng. Đó là do con đọc được những lời dạy của vị Thầy rằng phải giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng, không tin vào tâm ý của mình…Con nhận thấy, dù bản thân tâm trí còn mê muội, không thể hiểu tưởng được tận được lời dạy của vị Thầy và ý nghĩa cao diệu của Phật pháp, những bài viết trên chanhtuduy.com đem lại cho con rất nhiều niềm vui và lợi ích mà chưa từng có 1 cuốn sách hay bài viết nào của người thế gian mà con từng đọc có thể so sánh được. Con thấy mình hiểu bản thân mình hơn và ít lo lắng đi nhiều.

  Giờ đây, con hoan hỉ vì nhận thức được, dù ở mức độ ban sơ nhất, lời dạy của ngài H.E Garchen Rinpoche mà huynh Mật Diệu Hằng đã tích dẫn: “Tinh tuý của Tam bảo tất cả nằm ở vị Đạo Sư bằng tri kiến thanh tịnh chúng ta phải nhận thức rằng: Thân của của Đạo Sư là Tăng Đoàn, Khẩu của Đạo Sư là Pháp, và Tâm của Đạo Sư là Phật. Với tri kiến Thanh tịnh chúng ta nhìn Đạo Sư như thật với lòng sùng mộ…Trong khi, không có tri kiến thanh tịnh thì ngay cả khi chúng ta thân cận một vị Đạo Sư vĩ đại thì sự gia trì cũng sẽ rất nhỏ bé. Tinh tuý của Kim Cương Thừa chính là Tri kiến thanh tịnh.”

  Baì viết của đạo huynh Mật diệu hằng đã giúp con nhìn nhận được hiệu quả của pháp tu “chánh kiến quang minh tam muội.” Con cảm tạ vị Thầy từ bi đã cho chúng con cơ hội quý báu được thực hành pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 33. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Thế nào là tri kiến thanh tịnh” của đạo huynh Mật Diệu Hằng, trong loạt bài viết về nguyên tố sự. Cùng comment lời dạy của Thầy. Qua đó con hiểu rằng nguyên tố tinh túy của trường thanh tịnh trải rộng bao la, bao trùm tất cả các sự vật hiện tượng. Nhưng nếu dùng tâm nhị nguyên đối đãi sẽ không nhận biết được, chỉ khi tâm được kết nối với trường thanh tịnh từ Thầy, Phật Pháp, Tăng thì dù thọ lạc hành giả cũng không nằm ngoài quỹ đạo chánh Pháp. Con cũng hiểu rằng, khi hành giả đã rời xa từ trường thanh tịnh từ vị Thầy, mà vẫn thực hành theo tu pháp mà vị Thầy đã chỉ dạy thì sẽ không đạt được kết quả gì. Hoặc những học trò tự tin vào tâm ý mình, đi lệch với quỹ đạo không những không có thành quả gì mà còn nhận lãnh những hậu quả nghiêm trọng bởi phạm lỗi bất kính vị Thầy. Con tạ ơn Thầy đã chỉ thẳng vào những lỗi lầm tiềm ẩn trong tất cả học trò chúng con, giúp cho chúng con còn có cơ hội tự quán xét bản thân, để không phải ra đi trong một chiều mưa ảm đạm. Con xin được sám hối những hành vi bất tịnh, do vô tình hay cố ý của con. Cầu nguyện các Ngài cho con được tịnh hóa lỗi lầm này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 34. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy
  ,Thầy nhận mình là một đạo sư bình thường nhưng sản phẩm trí tuệ của Thầy mang lại lợi ích cho chúng sanh là hai quyển sách Một đời người một câu thần chú, pháp là cuộc sống theo quan kiến phật môn và căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy. com với chánh kiến ngút ngàn, con nhớ lại lời dạy của thánh tăng Mã Minh : vị Thấy tài đức trí tuệ cao, Ngài chỉ ẩm mình chẳng tự hào
  Con xin xám hối những hành vi thân ngữ tâm không đúng vĩ đạo chánh pháp, con xin Thầy tịnh hóa lỗi lầm này của con
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 35. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin hoan hỷ với những chia sẽ  của  huynh  Mật  Dịu  Hằng

  Con xin cầu  nguyện  cho sức  khỏe  và  sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sanh thành  tựu hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani padme hum

   

 36. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy. Con thật sự tiếc cho những đạo hữu may mắn được làm học trò Thầy, được tu những pháp tu đơn giản, hiệu quả do Thầy phát kiến nhưng vì không biết quán xét lỗi lầm để tự ngã phát triển mà đã mất cơ hội giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 37. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ” Viết tiếp về loạt bài “Nguyên tố sự” : Thế Nào Là Tri Kiến Thanh Tịnh?” của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment khai thị của vị Thầy rồi ạ.
  Qua đó giúp con thêm hiểu được rằng, khi hành giã nối kết với nguyên tố tinh túy từ trường tâm linh thanh tịnh “Thầy, Phật, Pháp, Tăng” thì tâm hành giã sẽ được quân bình, dù khi thọ lạc hành giã cũng không nằm ngoài quỹ đạo thanh tịnh. Trong Mật Tông “Sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ”, vì thế nếu không có được sự cho phép hay sự để tâm của vị Thầy, thì dù có thực hành Pháp tinh tấn đến cỡ nào đi nữa cũng chẳng đạt được kết quả gì. Đặc biệt nếu tà kiến với vị Đạo Sư là lỗi lầm lớn nhất trong các hành vi bất thiện như lời Ngài Patrul Rinpoche đã chỉ ra “Nếu con có tà kiến (với Đạo sư), cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, điều ấy sẽ phá vỡ tất cả các giới nguyện của con và con tự loại mình ra khỏi cộng đồng Phật tử.” Đồng thời, ngài Tịch Thiên cũng khuyến cáo: “Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với bậc Bồ Tát giới tử đang hoạt dụng bồ đề tâm thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp. Ðức Như Lai đã tuyên bố như thế.”
  Con cảm tạ ơn tâm Bồ đề của vị Thầy, đã luôn chịu đựng và dạy vỗ bởi sự vô minh, ngu muội của đệ tử chúng con và chúng sanh trên con đường giải thoát.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Lưu Ly says:

   

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con cơ hội quý báu được thực hành pháp, được kết nối trường tâm linh thanh tịnh qua chanhtuduy.com hàng ngày. Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ dạy lỗi lầm cho học trò chúng con, con xin sám hối vì những hành vi đã đi lệch quỹ đạo chánh pháp.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 39. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời dạy của Thầy trong comment dưới bài viết.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

 40. Kính bạch Thầy!

  Con đã bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời dạy sâu sắc của vị Thầy giúp chúng con thức tỉnh mà quán xét lỗi lầm của mình.

  Qua bài viết này con hiểu được trường lực thanh tịnh của chư Phật có khắp muôn nơi, không phân biệt quốc độ, màu da nhưng muốn kết nối được phải thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy đầy lòng bi mẫn và trí tuệ , căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại là nơi mà vị Thầy đã để hết tâm lực với vô vàng bài pháp quý báu , khi đọc bài và comment thì đã kết nối được với năng lượng thanh tịnh giúp hành giả có được tâm quân bình , chúng con vô minh chất ngất , bị che mờ bởi những ố trược của cỏi ta bà giả tạo này, đôi lúc có những khởi niệm bất thiện với vị Thầy thì hậu quả chúng con phải nhận lấy là lẻ đương nhiên, con xin xám hối những lỗi lầm này , nếu không có được duyên lành hạnh ngộ vị Thầy thì không biết bao giờ mới thoát ra được vòng xoáy nhân gian lăn lộn với luân hồi sanh tử đầy khổ đau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn để tâm đến chúng đệ tử , không bỏ rơi chúng con giữa cõi ta bà rực lữa, luôn sách tấn và chỉ ra những lầm lỗi tìm ẩn của chúng con để viên ngọc tự tánh dần dần được loé sáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khởe vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 41. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy, con cảm tạ ơn Thầy và xin ghi nhớ những lời huấn thị của Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy

  Để được có duyên lành hạnh ngộ, và được làm đệ tử của vị Đạo sư chân chính giữa thời Mạt pháp này là 1 điều hết sức may mắn và khó gặp. Với lòng Bồ đề tâm rộng lớn, Thầy luôn vì chúng sanh vì học trò chỉ ra những lỗi lầm nghiêm trọng ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh. Ấy vậy mà bản thân con lười biếng trong việc đọc bài và comment trên trang chanhtuduy.com, đánh mất tỉnh thức và chánh niệm mà phạm phải lỗi lớn nhất là Bất kính với Đạo sư trong năm 2017

  Con xin Thầy cho con được tịnh hoá những lỗi lầm này

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

  • Nguyên Thành says:

   Không sao! Biết lỗi là sẽ sửa lỗi!

   • Kính bạch Thầy

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

    OM MANI PADME HÙM.

 43. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy. Qua đó con hiểu được rằng vị Thầy luôn từ bi tạo ra nhiều phương tiện thiện xảo cho chúng con tiếp cận đến ánh sáng chánh pháp cũng như trường thanh tịnh một cách dễ dàng nhất. Chỉ có chúng con bị tám ngọn gió thế gian làm mờ mắt khiến cho khoảng cách giữa chúng con với trường thanh tịnh ngày một khó khăn hơn. Vì vô minh chúng con đón trường tâm linh thanh tịnh với tâm mong cầu, chứ không phải đón nhận bằng lòng sùng mộ. Chính bởi vậy nên quả nhận được là sợi dây thanh tịnh từ Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy ngày một yếu đi và đứt hẳn vào một chiều đông buồn lay lắt.  Con chợt nhớ đến một đoạn trong Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát :”  Phật pháp  không hiện hữu chỉ vì lợi ích tầm thường là nhằm bảo vệ các con khỏi nỗi sợ hãi và đáp ứng mọi ước muốn của con. Phật pháp không đơn thuần là sự giả tạo như thế, vì vậy hãy nhìn vào tâm thức phi đạo đức của các con.”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con,  chỉ thẳng vào những lỗi lầm tiềm ẩn của chúng con, dù đó là liều thuốc đắng nhưng được Thầy ban cho liều thuốc ấy đã là ơn phước rồi, vì Thầy còn để tâm đến thì Thầy mới “kê đơn và ban thuốc”, còn việc uống được hay không lại là sự thể hiện quyết tâm vượt qua của chúng con. Nếu vững tin vượt qua được “vị đắng” của thuốc  thì trường tâm linh thanh tịnh sẽ không còn bị gián đoạn nữa.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy , Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 46. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy đã đánh trúng lỗi lầm tiềm ẩn của học tròM

  Trong Mật điển người học trò trước hết cần có lòng sùng kính đạo sư một cách chân thành mới kết nối được trường thanh tịnh tâm linh từ Thầy, Phật, pháp, Tăng để dần tịnh hóa nghiệp chướng, thấm đẫm trong hồng ân tam bảo, vui tu vẫn thọ lạc trong pháp, thong dong trên đạo lộ giải thoát, nhờ có căn phòng duy ma cật mà giờ đây chúng con dễ dàng thực hành pháp tích lũy công đức và trí tuệ, so với các chùa khác thì đọc tụng hằng đêm mà vẫn không sánh bằng. Ánh sáng phật pháp không phân biệt chủng tộc, quốc độ, ngôn ngữ, mà chủ yếu là niềm tin kiên cố trong tam bảo. Giúp đa số chúng con từ con người vô minh tà kiến trở về quỹ đạo chánh pháp, tích lũy gia tài tàm quý để xứng đáng là hành giả chân chính như ngài Liên Hoa Sanh đại sĩ khẳng định rằng trong thực hành giáo pháp , có được niềm tin coi như thành công một nửa.

  Cầu nguyện con và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chú tâm, chánh niệm trong mọi hành vi thân, ngữ, tâm của mình

  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 47. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết cùng comment của Thầy rồi ạ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh tỉnh thức, là người biết ơn  và biết trả ơn.

  Om mani padme hum.

 48. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỉ với những chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng cùng lời dạy quý báu của Thầy dành cho chúng con. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng danh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Om mani padme hum

 49. Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết ” Viết tiếp về loạt bài “nguyên tố sự”: THẾ NÀO LÀ TRI KIẾN THANH TỊNH?” của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy rồi ạ .
  Qua bài giúp con hiểu được khi hành giả kết nói với nguyên tố tinh tý với năng lượng thanh tịnh” Thầy, Phật, pháp, tăng” với lòng sùng mộ sẽ giúp cho hành giả giữ được tâm quân bình và không rời xa quỹ đạo chánh pháp. Bằng ngược lại nếu như hành giả mang tâm thái đứng ” núi này trong núi nọ ” hoặc chấp vào chức sắc, giáo phẩm, hình tướng đầu tròn, áo vuông, … bị che chắng bởi truyền thống vốn là nguyên tố thô thì sẽ không thể nhận ra được nguyên tố tinh tý để kết nói với năng lượng thanh tịnh ” Thầy,Phật,pháp, tăng” cho dù có ngồi nát bồ đoàn. Trong thời mạc pháp này chúng con thật may mắn khi có duyên lành hành ngộ vị Thầy Mật Giáo Thầy đã từ bi sắng lập ra căn phòng suy ma Cật thời @ ” ẩn chứa bên trong là nguồn năng lượng tinh túy vô tận bao trùm khắp hư không biến pháp giới giúp những ai được kết nối đều có được tâm quân bình. Bởi vì từng bài viết của trang mạng đều gắn kết với năng lượng thanh tịnh của vị Thầy, của chư Phật.” Giúp cho chúng con được kết với Năng lượng thanh tịnh qua việc đọc bài comment và tích tập được công đức và trí tuệ làm hai bồ tư lương về đất phật. Ấy vậy mà chúng con lại mất tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm, không biết mình là ai , ở vị trí nào nên có những suy nghĩ tiêu cực đến vị đến vị Thầy trở thành người vô ơn cạn kiệt gia tài tàm ,quý.
  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy ban cho con chung vũ khí tỉnh thức chú tâm và chánh niệm trong tươi lai tri hành hợp nhất để không trở người vô ơn cô phụ tấm lòng từ bi của vị Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ .
  OM AH HUM

 50. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này và comment giáo huấn của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ và cảm ơn bài chia sẽ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Đọc những dòng giáo huấn của Thầy mà con chấn động tâm thức, con như chết lặng đi vì thấy bóng dáng mình trong đó! Ôi con thấy đau xót và xấu hổ quá thưa Thầy… nhưng nếu không nhờ vị Thầy trí tuệ và từ bi chỉ ra thì làm sao đệ tử có thể nhận ra được lỗi này? Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nghiêm giáo.

  Pháp đệ cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng nhanh chóng thành tựu các ước nguyện chính đáng.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 51. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời chỉ dạy của Thầy trong comment rồi thưa Thầy.

  Con xin cảm tạ ơn những lời dạy của vị Thầy ngõ hầu giúp cho chúng con không đi lệch quỹ đạo của chánh pháp.

  Có thể thấy được rằng trong thời kỳ mạt pháp tà sư nhiều như cát Sông Hằng nhưng thật may mắn và quá đổi ơn phước khi chúng con có được duyên lành sâu dày được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh tôn quý trong kiếp này với những pháp tu vô cùng lợi lạc là nền tảng để đạt giải thoát trong hiện kiếp . Đọc bài viết này con càng cảm thấy thấm thía lời dạy  của Đạo sư Sogyal Yeshe rằng : “Khởi sự trên hành trình tu tập là một chuyện, kiên nhẫn và khiêm hạ để theo đến cùng là một chuyện khác. Bạn có thể nhờ duyên nghiệp mà tìm được một vị Thầy nhưng cốt lõi là chính bạn cần phải tạo ra duyên lành để theo vị Thầy ấy!”.

  Con cảm tạ ơn  Thầy đã luôn từ bi với học trò, chúng sanh mà ban lời giáo huấn cảnh tỉnh và giúp chúng con tự quán xét bản thân trong từng hành vi thân, ngữ, tâm để đi đúng theo quỹ đạo của chánh pháp.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 52. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc những lời khai thị của vị Thầy và bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng “Viết tiếp loạt bài “nguyên tố sự”: Thế nào là tri kiến thanh tịnh?”. Con nhận ra bản thân quả thực ngu muội khi thường xuyên giải đãi, buông lung, biếng nhác trong việc đọc bài và viết comment trên chanhtuduy.com (tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội”) vốn là một trong “Lục diệu pháp môn” do vị Thầy phát lồ và từ bi cho phép con thực hành để có được những tri kiến thanh tịnh, và “kết nối với trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng”. Và cũng không ít lần khác vì tin vào tâm ý mình, vì thiếu tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm mà quấy nhiễu tâm tư vị Thầy. Con kính mong vị Thầy từ bi cho con được tịnh hóa những lỗi lầm ấy để giữ lại chút gia tài “tàm quý” còn ít ỏi và hướng tâm mình về trường thanh tịnh của vị Thầy và Tam Bảo.

  Con lòng thành biết ơn vị Thầy với trí tuệ thấu suốt và Bồ Đề tâm đã không ngừng tạo ra những phương tiện thiện xảo để đánh trúng và những lỗi lầm từ thô tế đến vi tế trong con, từ đó chiếu ánh sáng Chánh kiến và tuệ quang Phật đà để chúng con có thể tìm ra con đường “sáng” giữa biển tăm tối “vô minh, ngã mạn” giữa “tám ngọn gió thế gian” và những con sóng “ngũ độc” nhấn chìm. Đã có được chiếc phao cứu sinh kỳ diệu ấy, thế mà con lại không nỗ lực để giữ chặt chiếc phao ấy để về đến con thuyền “Bát nhã” mà để chìm dần xuống, phụ đi tấm “chân tình” của người thuyền trưởng đang nỗ lực cứu mình lên trên những cơn sóng giữ. Vẫn còn có nhiều chúng sanh vô minh vẫn nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội sóng sót bởi những con thuyền khác, những vị thuyền trưởng khác giữa lúc sự sống chỉ còn trong gang tấc. Con thật xấu hổ cho tinh thần “nhớ ơn và biết trả ơn” của bản thân mình. Mô Phật!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh hữu tình.

  Pháp đệ cảm đơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài chi sẻ ý nghĩa và lợi lạc.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng cùng các huynh đệ Kim Cang Mật Gia Song Nguyễn luôn tuân lời vị Thầy, tinh tấn thực hành Yoga Thanh Trí để có được những tri kiến Thanh Tịnh, kết nối và nhận được “gia lực hộ trì” từ trường Thanh tịnh thù thắng của Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 53. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết: “Viết tiếp loạt bài về “nguyên tố sự”, thế nào là tri kiến thanh tịnh” của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời giáo huấn của Thầy ạ.
  Nhờ duyên lành đến với Chanhtuduy.com, con mới biết được thế nào là học Phật chân chính. Chúng con được nghe Pháp và chia sẻ Pháp theo đúng tiến trình văn, tư, tu một cách thuận lợi bằng những phương tiện hiện đại của thế gian.Thầy dạy học trò thông qua những câu chuyện kể hấp dẫn nhưng không khi nào rời xa tinh thần: Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp. Con cảm thấy vô cùng may mắn khi trong thời kỳ mạt Pháp này, con đã tìm được vị Đạo sư chân chính dẫn dắt vận mệnh tâm linh của con. Vị Đạo sư ẩn mình chẳng tự hào nhưng nhiệt tâm giáo hóa chúng sinh chưa bao giờ giảm sút. Thầy chưa từng bỏ rơi học trò nào còn niềm tin nơi Thầy với câu nói quen thuộc: “Không sao đâu con” và chỉ dạy cho chúng con đến khi mọi việc theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Thầy đã truyền lửa và tiếp thêm sức mạnh cho chúng con trên hành trình tu tập và cả trên phương diện thế sự. Thầy động viên để chúng con thêm tinh tấn tu tập. Thầy nộ pháp để chúng con nhận ra bản chất xấu xí của mình mà tìm cách đối trị.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã kịp thời giáo huấn để chúng con quán xét lại tâm mình, tránh tâm bị uế tạp bởi những ác kiến và tà niệm.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con xin được trùng tuyên ba chìa khóa tâm linh.
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp.
  Hỡi các bậc toàn giác, xin đừng để con rơi vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh.
  Om Mani Padme Hum.

 54. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc lời dạy của Thầy và bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con hiểu rằng người học trò muốn giữ được tâm quân bình và thái độ hân thưởng, để có thể trong cuộc sống của một hành giả cư sĩ còn nhiều vướng bận thế tục, sao cho “ thọ lạc thân không chìm trong lạc” và sau rốt là được thong dong tiến về thành phố Giải thoát thì người học trò ấy phải được kết nối với trường thanh tịnh nơi vị Thầy. Bởi vị Thầy là hiện thân của Phật, Pháp, Tăng; công trình tâm linh được lộ xuất từ trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy – trong đó có trang mạng chanhtuduy.com chính là đoá hoa tâm nở rộ từ tâm thanh tịnh của vị Thầy. Con hiểu rằng như đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết: “ nguyên tố thanh tịnh từ Thầy, Phật, Pháp, Tăng trên chanhtuduy.com không hề phân biệt chủng tộc, giai cấp, tôn giáo, và khi hữu tình kết nối được với trường thanh tịnh của căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại chanhtuduy.com thì khi đó hữu tình đều có được tâm quân bình, tiêu trừ nghiệp chướng với thái độ hân thưởng cuộc sống”. Nếu người học trò không có được tri kiến thanh tịnh khi nhận thức về vai trò Kim cang Đạo sư của vị Thầy cùng với lòng sùng mộ chân thật thì dù một niệm tà kiến nảy sinh cũng đủ làm tắc nghẽn, đứt nối đường truyền tâm linh tới vị Thầy và để lại những hậu quả kinh khủng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con cho dù chúng con với tập khí ương ngạnh và tâm phàm phu đã không ít lần gây ra lỗi lầm cô phụ tấm lòng của vị Thầy. Con xin được sám hối trước Thầy, Bổn tôn vì những niệm tưởng và hành vi bất thiện đối với vị Thầy mà con đã gây ra. Con cầu nguyện Thầy cho con được tịnh hoá những lỗi lầm này. Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang luôn có được sự tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm để được an trú trong trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng và nhờ đó chiếc bình dơ tâm thức còn nhiều uế trược của chúng con sẽ dần được gột rửa bởi nhờ có suối nguồn thanh tịnh nơi vị Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô khoẻ mạnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn. Om mani padme hum.

 55. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy ạ.

  Hoan hỷ với thiện hạnh viết bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Thưa Thầy, đọc bài viết con hiểu hơn về đường truyền tâm linh kỳ diệu của học trò với vị Thầy. Trong xã hội hiện đại, chúng con được may mắn đọc những bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com như chạm tay vào nguồn thanh tịnh xua tan đi phiền não và khai sáng trí tuệ.

  Thưa Thầy, trong một xã hội bát phong mạnh như cơn lốc xoáy khổng lồ, tà sư nổi lên như một cơn giông đen xì nhả ra mưa độc tà kiến. Chúng con may mắn được ở trong ngôi nhà Mật Gia Song Nguyễn với mái chánh kiến bảo vệ. Ở nơi ấy chúng con được vị Thầy từ bi chỉ dạy và dẫn dắt chúng con đến con đường giải thoát.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết của huynh Mật Diệu Hằng và comment giáo huấn của Vị Thầy rồi ạ.

  Qua những lời dạy của Thầy và qua bài viết của huynh Mật Diệu Hằng, con quán xét lại bản thân mình. Đã có lúc con mải mê với thế sự mà lơ đễnh việc đọc bài, thực hành Pháp. Con cảm thấy thật hổ thẹn.  Con biết rằng mỗi khi chúng con mắc sai lầm, Thầy dùng nộ pháp để giáo huấn cho chúng con biết được cái sai và kịp thời đối trị, sửa lại cái sai. Chúng con từ đó tinh tấn hơn trong tu tập mà đi đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm tạ Thầy đã luôn để tâm, chỉ bảo cho chúng con những điều hay lẽ phải. Thầy giảng dạy cho chúng con và cảnh tỉnh kịp thời cho chúng con quán xét lại bản thân để không mắc phải những sai lầm

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

   

 57. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết của huynh Mật Diệu Hằng và lời huấn dụ của Thầy ở comment dưới bài viết.

  Con thật xúc động trước Bồ đề tâm của vị Thầy đã luôn vì học trò mà giáo huấn để đưa chúng con về đúng quỹ đạo chánh pháp.Thật may mắn cho chúng con khi gặp được vị Thầy Mật giáo trong kiếp này với phương tiện thiện xảo Thầy giúp hành giả biết lối dẫn, bảng chỉ trên con đường Chánh pháp tới thành phố Giải thoát,bên cạnh đó Thầy còn giúp bảo vệ giữ gìn công đức ít ỏi do vẫn còn u mê trong vô minh mà chúng con  làm rơi rớt.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe cô Thầy và sự trường thọ.

  Con cầu nguyện cho con và các huynh đệ luôn tỉnh thức trong mọi hành vi thân tâm ngữu để tránh những điều bất thiện.

  Hỡi Đạo sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

  Hỡi các bậc Toàn Giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác,xin để tâm đến con!

  Om Mani Padme Hum

 58. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Diệu Hằng và lời huấn thị của vị Thầy rồi ạ!

  Qua lời huấn thị của vị Thầy và bài viết của huynh Mật Diệu Hằng giúp cho con thấm thía hơn lời dạy của Ðại Sỹ Liên Hoa Sanh:
  “ Thầy con công ðức như lớp lớp mây,
  Trừ phi con ngýời có cánh ðồng lòng sùng mộ,
  Trận mưa ban phước sẽ không rơi xuống”

  Tấm lòng bồ đề của vị Thầy luôn tỏa sáng muôn phương nhưng chúng sanh sẽ không bao giờ ðón nhận được ơn phước – năng lượng thanh tịnh nếu không có tâm sùng kính Ðạo sư thuần khiết chân thành – tuân lời vị Thầy không chút lỗi gì, không chút nghĩ suy.
  Ðức Phật đã khẳng định: “Ngài không thể hóa độ chúng sanh không duyên với Ngài”.
  Vị Thầy cũng như Ðức Phật tâm bồ ðề luôn tỏa sáng khắp muôn phương cứu vớt với chúng sanh trong ngục tù tăm tối của luân hồi sinh tử. Nhưng vì duyên lành với Phật Pháp của chúng sanh không có mà tập khí thì ương ngạnh, niệm týởng bất chánh như hang quay về hýớng bắc không thấy mặt trời chiếu soi.
  Nghĩ ðến ðây chúng con càng trân quý biết bao duyên lành được nương tựa nơi Thầy – Tam Bảo và tự nhủ bản thân luôn tự quán xét ðể loại trừ lỗi lầm vô minh của mình, trưởng dưỡng tâm sùng kính Ðạo sý chân thành thuần khiết, tri hành hợp nhất lời dạy của Thầy ,Phật, Pháp, Tăng ðể không vụt mất duyên lành ngàn kiếp hy hữu được thấm ðẫm trong trường thanh tịnh của chư Phật thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện:
  “Hỡi Ðại Sỹ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật Pháp.
  Hỡi những bậc Toàn giác xin ðừng ðể con lạc vào tà ðạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi ðồng với các Ngài chẳng khác xin ðể tâm ðến con.”

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trýờng thọ của Thầy Cô và ðạo nghiệp hoằng dương chánh pháp ðả tà xây chánh của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn ðuwợc thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh có ðức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 59. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này và lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Qua bài viết con hổ thẹn về gia tài tàm- quý của con, không biết quý trọng viên ngọc như ý trong tay , có hành vi lười biếng trong việc đọc bài comment trên trang mạng chanhtuduy.com .Con thành tâm sám hối trước vị Thầy xin Thầy từ bi cho con tịnh hóa lỗi lầm .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.

  Con hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cảm tạ Thầy đã giáo huấn cho chúng con, chỉ ra những việc sai trái của con đang làm trái với quỹ đạo chánh.

  Con cầu nguyện cho con và các huynh đệ kim cang lúc nào cũng trưỡng dưỡng lòng sùng mộ đối vị Thầy.

  Cầu nguyên cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài chia sẽ của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Đại sỹ Liên Hoa Sanh đã dạy “Người tu hành đúng chánh pháp hiếm như sao buổi sớm” và thực trạng đó thể hiện rõ ở thời mạt pháp hiện nay khi Phật tử sa đà cúng kiến, mê tín dị đoan và tin lầm tà sư. Từ đây, con hiểu rằng bản thân đã may mắn khi sở hữu 8 tự do (thoát khỏi 8 nạn sinh vào (1) loài địa ngục, (2) ngạ quỷ, (3) súc sinh, (4) chư thiên trường thọ, (5) những kẻ man rợ, (6) những người tà kiến, (7) một thế giới chưa có Phật xuất hiện, (8) người ngu si) và 10 thuận cảnh, đặc biệt trong đó là nhân duyên gặp được vị Thầy Mật giáo với đầy đủ phương tiện thiện xảo, giới luật tinh nghiêm, giáo pháp tinh tấn, giáo điển am tường. Nhờ vậy, đệ tử chúng con có được niềm cảm hứng thực hành Du già thanh trí, niềm kiêu hãnh linh thánh, dần chuyển hoá tâm thức để chuyển hoá nghiệp, thân-tâm được hanh thông, và sau cùng là vãng sanh Tây phương cực lạc quốc.

  “Vị Thầy xứng đáng không dể thấy” (thánh sư Mã Minh) và kiên nhẫn dạy đệ tử chúng con dù không ít lần phạm lỗi. Ngay cả việc đọc bài và viết comment để kết nối tâm với vị Thầy, tích luỹ công đức và trí tuệ mà huynh đệ chúng con phải để vị Thầy nhắc nhở, cảnh tỉnh nhiều lần. Bên cạnh đó là những lỗi lầm tiềm ẩn (chúng con khó nhận ra) được vị Thầy chỉ rõ (dù bằng hiền minh hay phẫn nộ) nhằm giúp đệ tử quán xét, tiêu trừ lỗi lầm, dần hoàn thiện đức hạnh. Con hiểu rằng những trường hợp phải ra đi trong buổi chiều cuối đông hiu hắt do ma vương ngã chấp sai sử. Con cầu nguyện cho con và huynh đệ Kim Cang luôn giữ được nhiệt tâm với đạo pháp, lòng sùng mộ và tri kiến thanh tịnh với vị Đạo sư Mật giáo để có thể đạt giải thoát, lợi mình lợi người.

  Qua bài viết, con hiểu rằng hành giả cần giữ chánh niệm, tĩnh giác để nhận ra tâm đang ở trạng thái nào trong các hoạt động khác như tác pháp chiếu quang, cúng dường,….Một khi hành giả làm với tâm hơn-thua, được-mất, vinh-nhục, khen-chê chính là thất bại trầm trọng của đời người.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy và hoan hỷ với thiện hạnh viết bài chia sẽ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 61. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết về  ” trí kiến thanh tịnh ” của huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy trong comment.

  Qua đó chúng con hiểu rằng, chúng con hằng ngày được đọc bài trên chanhtuduy.com chính là kết nối với trường thanh tịnh của vị Thầy và khi kết nối với nguyên tố  tinh túy của trường tâm linh thanh tịnh từ Thầy  Phật Pháp Tăng thì khi đó tâm của chúng con sẽ được quân bình.. Nhớ lại trước khi con biết đến chanhtuduy.com và vị Thầy, con là cô sinh viên mới ra trường trong tâm luôn bất an , lo lắng , trăn trở với những vất vả khó khăn (xin việc, gia đình, bạn bè ,…) và luôn có những câu hỏi tại sao mình lại luôn khó khăn vậy?,… . Nhưng từ khi con có duyên lành biết đến vị Thầy và  trang mạng chanhtuduy.com , được đọc bài viết và comment trên đó thì những lo lắng, trăn trở  trong tâm đó của con dần dần được chút bỏ,những câu hỏi được giải đáp, con thật may mắn .

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi để tâm , chỉ rõ những lỗi lầm còn tiềm ẩn của học trò để giúp cho chúng con không đi lệch quỹ đạo chánh pháp, luôn quán xét lại hành vi thân , ngữ , tâm.

  Pháp đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã có bài viết lợi lạc, bài viết của huynh giúp cho chúng đệ nhìn nhận lại bản thân. Cầu nguyện huynh Mật Diệu Hằng sức khỏe, thành tựu mọi ước nguyện chánh đáng

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả huynh đệ trong Mật Gia luôn tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm, ngày càng trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng mộ vị Thầy.

  Om mani padme hum

 62. Thưa Thầy!

  Con đã độc xông bài rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng và con cũng độc xông comment của vị Thầy rồi ah con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho con và bạn đọc hiểu  ah con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 63. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời dạy của Thầy  trong comment  dưới bài viết

  Con cảm tạ ơn Thầy  đã từ bi để tâm đến chúng con Thầy luôn luôn cho chúng con cơ hội

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng  luôn tinh tấn thực hành pháp  viên thành những ước  nguyện chính đáng

  Cầu mong tất cả  chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 64. Mật Quảng Lợi says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài : viết tiếp về loạt bài “nguyên tố sự” thế nào là tri kiến thanh tịnh? của Mật Diệu Hằng và comment lời giáo huấn của Thầy đối với chúng con.

  Con hoan hỷ khi đọc hết bài viết này và hiểu là bằng “tri kiến thanh tịnh” thì ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào hành vi thân ngữ tâm của mình cũng được tiếp cận với từ trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng và đây là ơn phước lớn lao của con và các huynh đệ kim cang trong đời này khi gặp được Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì từ bi mà có lời giáo huấn đánh thẳng vào trực tâm của mổi hành giả chúng con dần phá tan quỹ tính rẫy đầy, tập khí ương ngạnh đã được tích tụ không biết bao lâu trong quá khứ.

  Con xin sám hối với Thầy vì những lổi lầm của con vì thế sự đa đoan mà buông lung tu học, giãi đãi trong việc thực hành pháp mặc dù luôn được vị Thầy quan tâm, nhắc nhở, con xin Thầy cho con được tịnh hóa lổi lầm này của con thưa Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài ” Viết tiếp về loạt bài  : Nguyên tố sự : thế nào là tri kiến thanh tịnh ” của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy trong phần comment rồi ạ.

  Đối với tâm phàm như chúng con thi bản ngã vẫn còn to đùng khó mà gọt giũa, nhưng chúng con vẫn còn may mắn mỗi khi chúng con phạm lỗi , vì lòng từ bi và tấm lòng bồ đề và tội cho con, chúng sanh rơi vào 3 cõi thấp mà vị Thầy đã từ bi chỉ ra ,

  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con cơ hội để kết nối với trường năng lực thanh trị của Thầy , Phật , Pháp , Tăng là việc đọc bài và comment trên căn phòng duy ma cật thời @ là chanhtuduy.com.

  Mật Mai cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẽ bài viết ý nghĩa này

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

 66. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này  và lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng, giúp đệ có thêm những kiến thức quý báu ứng dụng vào trong quá trình thực hành của mình, để có được tâm quân bình, thọ lạc không ngăn ngại qua Bồ đề tâm và không rời quỹ đạo chánh pháp là phải thường xuyên kết nối với trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 67. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc lời huấn thị của vị Thầy ở phần comment rồi ạ, qua lời huấn thị của Thầy con cảm thấy chúng con may mắn khi ở khiếp người này, được hạnh ngộ vị Thầy từ bi, trí tuệ, nhiều phương tiện thiện xảo giúp chúng con thực hành, thực tập Pháp đơn giản hơn, thông qua chanhtuduy.com. đọc bài và comment là chúng con đang thực hành Pháp và tích tập công đức, con cảm tạ ơn Thầy,

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng, đã viết bài” Thế Nào Là Trí Kiến Thanh Tịnh” qua đó chúng đệ hiểu rõ hơn được kết nối với vị Thầy Phật Pháp Tăng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy quả là lợi lạc cho chính mình và chúng sanh,

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng thành tựu những ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padmehum

 68. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 69. Mật Thường Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này của huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum.

 70. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ thiện hạnh đạo hữu Mật Diệu Hằng đã nương vào trí huệ vị Thầy (qua bài viết số 5 của Thầy về Nguyên tố sự “Giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng”) để chia sẻ bài viết sắc sảo đem lại nhiều lợi lạc cho huynh đệ đồng môn “Thế nào là tri kiến thanh tịnh”. Con cảm ơn những lời cảnh tỉnh của Thầy về những trường hợp đã, đang, và sẽ rơi vào vòng tri kiến bất tịnh về Thầy-Phật-Pháp-Tăng mà Thầy là đối thể trung tâm. Con thật ngỡ ngàng với những trường hợp rơi vào tri kiến bất tịnh Thầy đã nêu, dẫu biết rằng khó có ai hoàn hảo “không chút lỗi gì” trong quá trình thúc liễm thân tâm.
  Con nguyện cầu Thầy, Cô nhiều sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.
  Nguyện chúc Mật Diệu Hằng thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM.

 71. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Om mani padme hum !

 72. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment của vị Thầy rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi cảnh tỉnh chúng con, giúp chúng con tự quán xét lại bản thân mình và loại trừ những lỗi lầm tiềm ẩn, những con quỷ tự ngã đang nằm sâu trong tâm thức để chúng con không tự đưa bản thân vào tình cảnh phải ra đi trong một chiều đông lạnh giá. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài viết này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện huynh Mật Diệu Hằng và gia đình tinh tấn thực hành Pháp và hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm nhường và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết ạ.

  Đệ hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng,cảm ơn huynh đã chia sẻ ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 74. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Aman Prakash sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết này.

  Con không muốn mình kết nối với năng lượng tiêu cực. Con tránh xa được năng lượng tiêu cực chỉ khi con được kết nối với những lời dạy của Thầy tựa như “dù thực hành pháp ít những nếu được kết nối với năng lượng thanh tịnh từ những bài viết của Thầy thì việc thực hành dù ít ỏi đó sẽ có được rất nhiều kết quả, giúp tâm chúng con bình an”, nếu không được kết nối với Thầy, thì không đạt được kết quả gì.

  Đầu tiên khi con tiếp cận với trang chanhtuduy.com, con không đọc bài vì con nghĩ rằng: bài viết quá dài và có quá nhiều kiến thức trong đó. Con đã từng nghĩ rằng “đạo Phật không cần hoc thêm kiến thức nữa mà điều cần thiết là biết đến bản tâm chân thật của chúng con.” Vì vậy, con hạn chế không kết nối gần hơn với Thầy. Nhưng sau này con hiểu rằng, thực chất những lời dạy của Thầy không chỉ giúp con có thêm tri kiến Phật đà mà còn giúp con xóa bỏ những bụi bẩn của tà kiến, bất tịnh trong cách nhìn của con. Khi đọc các bài viết của Thầy, chắc hẳn bạn đọc nào cũng nhận thấy rằng: “trường hợp trong bài sao giống của mình thế”. Điều đó, giúp chúng con khám phá được bản chất của mình, và bây giờ con sẽ tinh tấn đọc các bài viết của Thầy. Con hiểu rằng điều quan trọng là chúng học để biết về chính mình và giúp đỡ những người khác. Con chợt hiểu ra rằng “chúng con giống như dòng nước chảy”, chấp nhận quá khứ, sẳn sàng đối diện với khó khăn đến với mình và hân thưởng chúng trong chánh niệm và chúng con không nên nghĩ về quá khứ. Bởi lẽ, khi nghĩ về quá khứ là chúng con đang bám chấp. Không có gì là thường hằng do vậy, không nên bám víu vào bất kỳ suy nghĩ nào.

  Nếu con viết có điều gì sai, con mong Thầy từ bi lượng thứ và chỉ dạy cho con ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được giác ngộ.

 75. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua những lời chỉ dạy của vị Thầy trong comment và những chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng trong bài viết, con hiểu được rằng để một người hành giả có thể kết nối được với năng lượng thanh tịnh từ Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ, thì người hành giả cần trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư. Bởi vì vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo, kết nối người hành giả đến với tri kiến thanh tịnh. Điều này có thể nhìn thấy rõ ràng cho những bài viết, bài giảng mà vị Thầy đã từ bi chỉ dạy, luận giải cho đệ tử, học trò chúng con và chúng sanh hữu duyên. Những bài viết, bài giảng đều dựa trên Thánh giáo lượng là những lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh Đức, được thể hiện dưới ngôn từ dễ hiểu, gần gũi với cuộc sống, giúp cho con có thể hiểu thêm được góc nhìn “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”. Ví dụ như bài viết “Thư gửi các trò 188: Mua vé số” hay bài “Thư gửi các trò 259: Mua trái vải mà buồn lòng nhắc lại hạng người khó gặp thứ 3” đều đề cập tới lời dạy của Đức Phật về tinh thần “biết ơn và biết trả ơn” ngay trong sự kiện, cuộc sống thực tế hàng ngày.

  Do đó, khi bản thân con đã hiểu được rằng những lời chỉ dạy của vị Thầy có thể giúp con kết nối với tri kiến thanh tịnh, ứng dụng những lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh chúng vào ngay trong cuộc sống của mình, thì bản thân con hiểu rằng điều mình cần làm tiếp theo chính là trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, thể hiện rõ nhất qua việc nghe và làm theo lời dạy của vị Thầy. Cụ thể hơn nữa chính là việc tinh tấn thực hành, diễn tập bộ môn Yoga Thanh Trí mà vị Thầy đã từ bi phát lồ, trong đó đọc bài và comment trên Chanhtuduy.com là điều quan trọng để giúp cho con phát triển tư duy giải thoát, bước đi vững chắc trên con đường tới thành phố Giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 76. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc những lời giáo huấn của vị Thầy và bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con cảm tạ ơn Thầy đã xây dựng và phát triển Mật gia Song Nguyễn, lâu đài duy ma cật chanhtuduy.com với hàng nghìn bài viết xoay quanh trục Thầy, Phật Pháp Tăng, mỗi bài viết, bài giảng như những hạn đế châu lấp lánh chánh kiến Phật đà, soi tỏ từng bước đi chập chững của biết bao đệ tử, học trò, bạn đọc trong và ngoại quốc. Mỗi viên châu báu mang sẵn nguồn năng lượng thanh tịnh tựa như ánh hào quang tỏa rọi khắp muôn phương không bị ngăn ngại bởi không gian, thời gian, quốc độ.

  Đệ tử, học trò chúng con còn nhiều chướng duyên trong cuộc sống, chướng ngại trên hành trình tu tập, và cũng không ít lần những tập khí vô minh trỗi dậy, đẩy đưa chúng con trở lại thói quen luân hồi, những tập khí là nhân gieo những nghiệp chướng, những tác nhân làm cho ngày một cách xa con đường tìm lại Phật tánh đã, đang còn bị bụi mờ bởi vô vàn những “mặt nạ” tâm thức. Qua việc thường ngày tự giác soi tỏ và rèn luyện từ ánh sáng trí huệ Phật đà ẩn chứa trong mỗi bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com, chúng con nhận được “trường thanh tịnh” loại dần những nghiệp chướng, thong dong tiến bước trên hành trình đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được bao trùm, kiến tạo trong trường thanh tịnh của Thầy, Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 77. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc lại bài này và lời huấn dụ của vị Thầy.

  Dù rằng vị Thầy luôn nhận rằng Ngài chỉ là bậc “Đạo sư bình thường”. Nhưng học trò chúng con không khỏi ngưỡng mộ trước những công hạnh của vị Thầy về sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc cho chúng sang dù đang sống tại thời mạt pháp. Bằng bồ đề tâm và sự từ bi, vị Thầy đã tạo cho chúng con phương tiện  kết nối với từ trường thanh tịnh của Phật Pháp Tăng cũng như kết nối với vị Thầy dù không gian cách trở nhưng vẫn thật gần bằng việc đọc và comment trong lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com. Mỗi bài viết trên chanhtuduy.com đều xoay quanh chủ đề Phật Pháp Tăng và mỗi comment của chúng con là thể hiện sự đọc hiểu và kết nối với từ trường thanh tịnh sau mỗi bài pháp được tiếp thu. Từ đó mà chúng con  dần dần được thấm pháp, có được tri kiến thanh tịnh qua sự dạy bảo của vị Thầy mà “chuyển hoá tâm”  và đi đến ba mục tiêu “hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội”. Nếu như chúng con vẫn giữ tính quỷ trong bản thân, vẫn bám chấp vào vô mình, vẫn nuông chiều bản ngã qua những hành vi vị Thầy đã nêu trong comment là do bản thân đã tự  ngắt kết nối với từ trường thanh tịnh bằng việc không dùng mật khẩu  “ sùng kính vị Thầy” trong khi vị Thầy là kênh vận chuyển đến Bổn Tôn thì hiển nhiên kết quả là ra đi trong một chiều đông giá lạnh với “việc đời thì dỡ giang việc đạo cũng không thành”. Con nguyện cầu cho bản thân con và cách huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức bằng việc trân quí con hội hạnh ngộ vị Thầy, tinh tấn thực hành pháp, thực hành Yoga Thanh Trí, tuân lời vị Thầy để dần dần loại bỏ những tập khí vô minh gieo nhân luân hồi mà thong dong trên đạo lộ giải thoát, không phí bỏ kiếp người quí giá với 8 tự do và 10 thuận cảnh.

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khoẻ và an tịnh vì sự nghiệp hoằnh dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn tinh tấn thực hành pháp, ước nguyện chánh đáng sơm viên thành.

  Nguyện cầu Yoga Thanh Trí sẽ được phổ truyền muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 78. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Viết tiếp về loạt bài nguyên tố sự: Thế nào là tri kiến thanh tịnh?” cùng lời dạy của Thầy.

  Qua bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của vị Thầy, con hiểu được sự quan trọng của tri kiến thanh tịnh. Con hiểu rằng chúng con cần phải có được tri kiến thanh tịnh nếu muốn tiến bộ trên bước đường tu, đi đúng quỹ đạo chánh pháp, lợi mình, lợi người. Nếu chúng con tư duy, hành xử với tri kiến bất tịnh thì chúng con sẽ không được lợi lạc gì cả mà ngược lại sẽ âm đức tổn phước nặng nề, cuối cùng vị Thầy cũng vì từ bi mà xếp chúng con là hạng người thứ 4 trong kinh “Người chăn ngựa” mà thôi.

  Con cảm tạ ơn Thầy! Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng vì bài viết hay và ý nghĩa.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 79. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ .Con cảm ơn vị Thầy đã cho con được lam học trò của Thầy và Cô ạ.lúc trước con cũng không tin và thành tâm sừng kính đạo Sư và vị Thầy. Giờ con con đọc nhiều và comment nhiều nên con cũng đã hiểu sao là sùng kính vị Thầy rồi ạ.Con mật hữu tâm có gì không phải và viết sai lời,con xin vị Thầy từ bi giảng dạy cho con ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh. Cầu cho chúng sanh được giác ngộ và tịnh thức ạ

  Om Mani Padme Hum

 80. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc lời dạy của Thầy và  bài viết “ Thế nào là tri kiến thanh tịnh” của đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ.

  Con xin tán thán tấm lòng từ bi, Bồ Đề Tâm của vị Thầy luôn cảnh tỉnh giúp học trò chúng con không đi lệch quỹ đạo chánh pháp. Con hoan hỷ tán thán tinh thần viết bài chia sẻ những cảm niệm về tri kiến thanh tinh của huynh Mật Diệu Hằng. Qua bài viết con hiểu được rằng để “ giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng” trong cuộc sống bận rộn như hiện nay thì một người hành giả phải luôn kết nối với năng lượng thanh tịnh của Thầy,Phật, Pháp, Tăng và chúng con may mắn khi trong hiện kiếp này  được kết nối bằng một phương pháp đơn giản không bị ngăn cách bởi không gian, thời gian, bất kì ai cũng vào được đó là căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com và để thong dong trên đạo lộ giải thoát thì quan trọng hơn hết đó là tấm lòng sùng kính vị Thầy của mỗi học trò bởi vì “ sùng kính vị Thầy, chính là nên tảng giác ngộ”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 81. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời giáo huấn của Thầy

  Con cảm ơn Thầy đã cho con có duyên lành đến với Thầy , với Phật thông qua trang chanhtuduy.com. Con xin thành tâm xám hối vì sự lười đọc và comment của mình ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy, Cô và trụ đế lâu dài của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

  om mani padme hum

 82. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này cùng những lời giáo huấn của vị Thầy. Con cảm tạ ân Thầy đã từ bi cho đăng lại bài viết này.
  Con nhớ đến hình ảnh chiếc thìa trong muỗng canh nhưng trơ lỳ chẳng thể thẩm thấu được vị ngon bổ của chất dinh dưỡng có trong bát canh đó. Con hiểu rằng, nguyên tố tinh túy tràn ngập tận  khắp hư không biến pháp giới, bản thân chúng con dẫu có được cơ hội hy hữu ngàn năm được hạnh ngộ vị Thầy Mật giáo, được truyền trao giáo pháp nhưng với tri kiến bất tịnh thì cũng không thể kích hoạt nguyên tố tinh túy ấy. Con hiểu rằng hành giả chỉ có thể “đăng nhập”, được vẫy vùng trong sóng trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng bởi password tự động hóa là tri kiến thanh tịnh và con hiểu dầu một niệm tưởng bất tịnh nhỏ nhiệm như dây tơ chiều nếu chúng con không kịp thời trực diện và xoay chuyển, chúng con sẽ  bị trượt xa dần khỏi quỹ đạo ấy bởi hệ thống tự động hóa không ngăn mé. Con cũng hiểu rằng, đã không biết bao lần Đức Phật rồi các bậc thánh đức khẳng định tinh túy của Tam bảo tất cả nằm ở vị Đạo sư, vì  lòng từ bi mà chỉ cho chúng con thấy kim chỉ nam của nền tảng giác ngộ, nguyện cho bản thân con mỗi ngày được thấm nhuần những lời dạy ấy để được an trú trong sóng trường thanh tịnh, có được tần số tương ưng với dòng năng lượng hùng vĩ bất tận, bất diệt ấy. Con cảm tạ vị Thầy đã tạo ra phương tiện thiện xảo chanhtuduy.com, nhờ đọc bài, comment trên chanhtuduy.com chúng con được kết nối dễ dàng vào trường tinh túy ấy.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cho chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Om Mani Padme Hum

 83. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ chân thành của huynh Mật Diệu Hằng. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 84. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc những lời dạy của vị Thầy và bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi với học trò chúng con con tự quán sét bản thân con về hành vi  lười biếng đọc bài và comment con thành tâm xám hối trước vị Thầy xin Thầy từ bi cho con  tịnh hóa lỗi lầm

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết thật ý nghĩa và lợi lạc

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng tinh tấn thực hành thành tựu những ước nguện chính đáng

  Con thành  tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô  trụ thế dài lâu để giáo hóa chúng sanh chúng con

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 85. Mật thúy says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con cũng đọc xong comment của vị Thầy rồi ah, Mật thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng,   Cầu mông tất cả chúng sanh luôn có ý thức khiên tốn và hỗ thẹn Om ah hum.

 86. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này và lời dạy của Thầy qua comment rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hoằng đã chia sẻ bài viết  ” Viết tiếp loạt bài nguyên tố sự: Thế nào là tri kiến thanh tịnh?” nhằm góp phần làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh hữu tình được đến với Mật gia song Nguyễn.

  Qua bài con hiểu được, Ngài H.E Garchen Rinpoche đã dạy rằng:” Tinh túy của Tam bảo tất cả nằm ở vị Đạo sư bằng tri kiến thanh tịnh chúng ta phải nhận thức rằng: Thân của Đạo sư là Tăng đoàn, lời của Đạo sư là Pháp, tâm của Đạo sư là Phật. Với tri kiến thanh tịnh chúng ta nhìn Đạo sư như thật với lòng sùng mộ…Trong khi, không có tri kiến thanh tịnh thì ngay cả chúng ta thân cận một vị Đạo sư vĩ đại thì sự gia trì cũng chỉ rất nhỏ bé. Tinh túy của Kim Cương Thừa chính là tri kiến thanh tịnh”. Chanhtuduy.com ( Chánh kiến quang minh Tam muội) mà tất cả các bạn đọc, học trò, đệ tử ở Mật gia song Nguyễn đọc và comment hàng ngày là nguyên tố tinh túy giúp cho chúng con được kết nối với trường lực thanh tịnh từ Thầy, Phật, Pháp, Tăng, giúp chúng con được nằm trong trường lực tâm linh thanh tịnh của Tam bảo mà luôn giữ được sự chú tâm và chánh niệm, giữ được tâm quân bình và dần tiếp cận đến sự giác ngộ bằng sự tích lũy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu luôn được thành công viên mãn.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh nhận được hồng ân của Tam bảo.
  Om Mani Padme Hum.
   

 87. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc xong bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comments lời cảnh tỉnh, chỉ dạy của vị Thầy đối với chúng trò rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết, giúp con hiểu rằng “trì kiến thanh tịnh” dù ở hoàn cảnh nào thì hành vi Thân – Ngữ – Tâm của chúng con cũng được kết nối với từ trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng, mang lại lợi lạc cho mình và chúng sanh… Từ đó, con thực sự ngưỡng phục và tạ ơn phước của vị Thầy với trí tuệ và tấm lòng Bồ đề tâm bao la, đã dành hơn 25 năm trải nghiệm, nghiên tầm, đúc kết để phát minh ra “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh trí” mà tới ngày hôm nay trên thế giới chưa có vị Thầy, Đạo sư nào có được!. Công trình tâm linh vĩ đại này, đã được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc, tính Thời đại; Đặc biệt vị Thầy phát kiến “ngôi nhà Duy ma cật – chanhtuduy.com”!, nơi ngút ngàn ánh sáng chánh kiến Phật đà – nơi chứa đựng hơn hai ngàn bài viết và hàng trăm bài giảng pháp của vị Thầy, Cô và huynh đệ Kim Cang; trong đó, số bài viết của vị Thầy chiếm phần lớn… giúp bạn đọc, học trò, đệ tử trong và ngoài nước diễn tập, thực hành dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy của vị Thầy tôn quý, mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn!.

  Kính bạch Thầy!

  Là học trò mới, tuổi đã “lục tuần”, con vô cùng may mắn khi ở kiếp này có được duyên lành được là học trò của vị Thầy – bậc Đạo sư Mật giáo – Tuệ trí thức – Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học và YOGA Thanh trí (Viện ITA) Thinley Nguyên Thành. Con đã được vị Thầy từ bi cho phép diễn tập hai pháp tu trong ” Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh trí”: Đó là tu pháp: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội và tu pháp: Bồ Đề Tâm Định Quán.

  Tu pháp Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội: Là hàng ngày con được đọc các bài viết, nghe giảng pháp và viết comments. Tu pháp Bồ Đề Tâm Định Quán, con được diễn tập hàng ngày thông qua các động tác sinh hoạt mà không phụ thuộc vào thời gian, không gian… đến nay, con luôn có được sức khỏe tốt, hanh thông thế sự; Đặc biệt là có sự chuyển hóa tâm “ngoạn mục”- luôn có được “tâm quân bình”…

  Pháp đệ Mạt Tấn Lực cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì thành tựu của Việt ITA, vì lợi lạc chúng sanh.

  Pháp đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và viên thành mọi ước nguyện chính đáng, song hành Đời – Đạo.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 88. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.
 89. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc những lời dạy của Thầy và bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ. Chúng con thật may mắn biết bao khi có được chìa khoá mở cửa lâu đài Duy Ma Cật, nơi chứa đựng nguồn năng lượng tinh tuý vô tận giúp chúng con có được tâm quân bình bởi lâu đài này chính là sự kết nối với bản tâm thanh tịnh của vị Thầy, nhờ đó chúng con đạt được ba mục tiêu trong đời sống hiện tại: hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội. Vì sao khi kết nối với bản tâm thanh tịnh của vị Thầy lại được lợi lạc không thể nghĩ bàn như vậy thì Ngài H.E Garchen Rinpoche đã giải thích rõ rằng: “Tinh tuý của Tam Bảo tất cả nằm ở vị Đạo sư. Bằng tri kiến thanh tịnh, chúng ta phải nhận thức rằng: Thân của Đạo sư là Tăng đoàn, Khẩu của Đạo sư là Pháp, và Tâm của Đạo sư là Phật. Với tri kiến thanh tịnh, chúng ta nhìn Đạo sư như thật với lòng sùng mộ… Trong khi không có tri kiến thanh tịnh thì ngay cả khi chúng ta thân cận một vị Đạo sư vĩ đại thì sự gia trì cũng sẽ rất nhỏ bé. Tinh tuý của Kim cương thừa chính là Tri kiến thanh tịnh.” Ý, khẩu, Thân của vị Thầy (chân chính) chính là Phật, Pháp, Tăng, là sự đại diện cho Tam Bảo, cho chư Phật mười phương của ba thời. Vị Thầy chính là sự nối kết với nguồn năng lượng tinh tuý vô tận bao trùm hư không pháp giới thông qua trường thanh tịnh của vị Thầy. Con hiểu rằng người học trò có thể nhận biết và nhận được sự gia trì từ trường tâm linh thanh tịnh của vị Thầy khi và chỉ khi họ có được tri kiến thanh tịnh, “nhìn Đạo sư như thật với lòng sùng mộ”. Chừng nào người học trò còn nhìn vị Thầy với tâm phàm phu đầy quỷ tính thì chừng đó cơn mưa ơn phước từ chư Phật sẽ không bao giờ rơi xuống họ. Cũng giống như “Cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó chứa đựng. Tương tự người ngu không thể hiểu được trí tuệ của vị Thầy dù có thân cận vị Thầy ấy (Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14), trong đó “người ngu” còn có thể hiểu rộng hơn chính là cái nhìn đầy tạp niệm, quỷ tính của người học trò đối với vị Đạo sư của mình. Chúng con, chúng sanh vốn chìm trong vô minh, tà kiến đã lâu, nếu để nói có tri kiến thanh tịnh ngay quả không phải là điều có thể làm được ngày một ngày hai. Thấu hiểu điều này, Thầy đã ban cho chúng con những phương pháp và phương tiện thực hành giúp gọt giũa tính quỷ trong tâm chúng con như tu pháp chánh kiến quang minh tam muội, cúng dường bất khả gián đoạn…, đồng thời Thầy cũng chính là tấm gương thân giáo sáng chói về tấm lòng Bồ đề, giúp chúng sanh lìa mê về giác với những hoạt động pháp sự không mệt mỏi dù có phải tiêu hao bao sức lực, tâm lực, trí lực, tài lực. Chúng con được vẻ vang như ngày hôm nay là nhờ sự để tâm, chỉ dạy của Thầy. Con cầu nguyện bản thân con luôn chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm, đồng thời tri hành hợp nhất hơn nữa để không cô phụ tấm lòng Bồ đề của vị Thầy. Cầu nguyện bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng được đọc với tri kiến thanh tịnh để khỏi uế tạp bởi những tà kiến, tà niệm của kẻ “hạ căn”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng sức khoẻ, đạt thành tựu những ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hum

 90. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 91. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài chia sẽ của đạo huynh Mật Diệu Hằng, và những lời chỉ dạy của vị Thầy ở dưới comment ạ.
  Con vô cùng may mắn vì nhờ duyên lành con được hạnh ngộ vị Thầy , đã cho con có cơ hội được tu tập và hiểu biết nhiều hơn về đạo pháp, thoát khỏi sự ngu muội vô minh mê tín mà thời gian trước kia con phạm phải. Bên cạnh đó con còn được vị Thầy cho tham gia Pháp Hội được nghe Thầy giảng dạy trực tiếp đc hội ngộ  với các huynh đệ kim cang Mật Gia lục hòa.
  Con cám ơn các huynh đệ kim cang Mật Gia đã viết các bài chia sẽ cho chúng con có cơ hội học hỏi đọc bài.
  Xin Thầy từ bi bỏ qua và chỉ dạy cho con nếu con có dùng từ sai quỹ đạo chánh Pháp ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

   

   

   

 92. Mật Như Ý says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài chia sẻ của Mật Diệu Hằng, đặc biệt là bài giáo huấn của Thầy.Con cảm tạ ơn Thầy,với tâm Bồ đề của Thầy với chúng con,nơi còn nhiều phàm phu, chất chứa quỷ tínhngayf ngày được gột rửa qua Từ quang và Tuệ quang của Thầy.Con hiểu rằng để kết nối được với Chư Phật và Bồ tát chỉ thông qua bởi vị Thầy.Con rất tâm đắc với câu nói:” Tinh tuý của Tam Bảo tất cả nằm ở vị Đạo sư bằng tri kiến thanh tịnh,chúng ta phải nhận thức rằng: thân của Đạo sư là Tăng đoàn,Khẩu của Đạo sư là Pháp,và Tâm của Đạo sư là Phật.Với tri kiến thanh tịnh chúng ta nhìn Đạo sư như thật với lòng sùng mộ…Trong khi,không có tri kiến thanh tịnh thì ngay cả khi chúng ta thân cận với một vị Đạo sư vĩ đại thì sự gia trì cũng rất nhỏ bé” .Con luôn tin tưởng vào vị Đạo sư Thanh Trí của mình,nguyện làm theo lời chỉ dạy của vị Thầy, một lòng sùng kính vị Đạo sư chân chính để có được tâm quân bình,tiêu trừ nghiệp chướng với thái độ hân thưởng cuộc sống.

  Con cầu mong

  Hoiwx Đại Sĩ Liên Hoa Sanh,xin hướng tâm con về Phật Pháp

  Hỡi Những Bậc Toàn Giác,đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy Từ Bi,đồng với các Ngài chẳng khác,xin để tâm đến con!

  Cảm ơn Mật Diệu Hằng chia sẻ bài viết rất bổ ích, cầu cho huynh hanh thông thế sự,đạt được ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Caauf nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm Hồng Ân Tam Bảo

  Om Mani Padme Hum

 93. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời chỉ dạy của Thầy trong comment rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho đệ tử học trò chúng con những lời giáo huấn cảnh tỉnh để chúng con tự quán xét bản thân trong mọi hành vi thân ngữ tâm , gột rửa những lỗi lầm tiềm ẩn trong tâm thức , những niem tưởng bất chánh , mộng tưởng điên đảo  mà đã bị quỷ tính trỗi dạy nếu không có vị Thầy từ bi luôn lấy tâm bồ đề quán xét và soi rọi vào tâm thức phi đạo đức và đầy quỷ tính của mỗi chúng con thì liệu chúng con  có được sống trong niềm vui  an lạc như ngày hôm nay không hay vẫn sống trong bóng tối vô minh và đầy quỷ kế .

  Kính bạch Thầy! Chúng con thật ơn Phước và may mắn biết bao vì trong thời mạt pháp này chúng con đã tìm được nơi nương tựa vững chắc đó là Thầy , Phật ,Pháp , Tăng thì chẳng khác nào tìm được Bảo Châu như ý .Là những hành giả sơ cơ chúng con không khỏi có những phạm lỗi lầm gây nên bởi tâm thức của nhiều uế trược của mình . Nhưng nhờ được đắm chìm trong nguồn năng lượng thanh tịnh không ngừng tuôn chảy của vị Thầy Thông qua pháp tu Chánh kiến Quang Minh Tam Muội , những bài viết bài giảng của Thầy không chỉ chứa đựng những tri kiến thanh tịnh là nguồn năng lượng tâm linh tinh tuý vì vậy hàng ngày chúng con đọc và comment trên trang Chanhtuduy .com là chúng con được kết nối với từ trường tâm linh thanh tịnh của Thầy và Chư Phật để được tịnh hoá nghiệp chướng và có được tâm quân bình , thái độ hân hưởng trên đạo lộ giải thoát .

  Con cầu nguyện Bổn Tôn Da KiNi thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy gia hộ cho tất cả huynh đệ chúng con luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo Sư trân quý cơ hội được làm học trò của vị Thầy .xin các ngài ban cho chúng con vũ khí tỉnh thức và chánh niệm , chú tâm hơn nữa về những hành động và tri kiến bất định của mình để chúng con quán xét lại bản thân mình và ghi nhớ thêm bài học về lòng sùng Kính Đạo Sư chân thật .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài thật ý nghĩa và lợi lạc .

  Cầu nguyện cho huynh và gia đình sức khỏe , đời đạo song hành , viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum! 

 94. Mật Tuệ Linh says:
  Mô Phật!

  Đệ đã đọc bài viết đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời chỉ dạy của Thầy trong bài viết “Thế nào là tri kiến thanh tịnh”. Đệ hoan hỷ chia sẻ của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Bài viết giúp đệ ngộ ra nhiều điều. Cầu nguyện huynh luôn hanh thông thế sự và trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 95. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 96. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỉ với bài chia sẻ đầy ý nghĩa của đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời huấn thị của vị Thầy để chúng con quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm của mình để không lạc khỏi quỹ đạo chánh pháp luôn được kết nối trường tâm linh thanh tịnh với vị Thầy. Con cảm thấy thật may mắn khi trong thời mạt pháp này đã tìm được vị Đạo sư chân chánh khi tuổi còn trẻ, không phải mất nhiều công sức thời gian tìm kiếm như nhiều huynh đệ trong Mật Gia Song Nguyễn. Con xin trân quý cơ hội được thân cận nơi tuệ tri thức. Con xin sám hối lại hành vi thân, ngữ, tâm của mình và xin Thầy cho con cơ hội được tịnh hoá lỗi lầm.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 97. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Upatissa sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã  cho con được đọc bài viết này.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Diệu Hằng đã viết bài, cảm ơn đạo hữu Mật Huệ Pháp đã dịch bài viết sang tiếng Anh.

  Nhờ ơn phước Thầy ban mà chúng con được kết nối với nhau, được thực hành pháp, được đọc bài và viết comment.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được đọc những bài viết của Thầy, giúp chúng con có được tâm bình an khi đọc bài.

  Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh và trụ thế lâu dài.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ đau khổ và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 98. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Amishuta sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài  viết này. Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy vì những bài học quý báu và phương pháp thực hành đọc bài, viết comment cũng như ơn phước Thầy đã ban cho chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả huynh đệ kim cang đều viên thành đạo quả.

  Om Mani Padme Hum.”

   

 99. NGÔ VĂN HOÀN says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài: “THẾ NÀO LÀ TRI KIẾN THANH TỊNH”

  Cầu nguyện cho Thầy, Cô được trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện cho chúng sinh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cảm ơn Mật Diệu Hằng đã viết bài.

  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status