Sep 19, 2017

Posted by in BÀI MỞ, Lá thư người tâm đạo | 22 Comments

MẬT GIA SONG NGUYỄN đối luận THƯ VIỆN HOA SEN – Võ Đình Khôi điểm vào tử huyệt của Nguyễn Xuân Chiến (Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh): ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM ĐỂ ĐIỀU HƯỚNG CÔNG LUẬN THEO Ý MÌNH! MƯU SÂU BỊ LẬT TẨY, MẶT NẠ RƠI XUỐNG LỘ RA NGUYÊN HÌNH LÀ KẺ TRÌ NIỆM “SỢ VỢ CHÂN KINH” VÀ “DẠI GÁI TOÀN THƯ” : NGUYỄN XUÂN CHIẾN SỞ HỮU NGUYÊN MỘT BÌA RỪNG VÔ TÀM BẤT QUÝ, VÔ ƠN VỚI THẦY TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG!

MẬT GIA SONG NGUYỄN đối luận THƯ VIỆN HOA SEN – Võ Đình Khôi điểm vào tử huyệt của Nguyễn Xuân Chiến (Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh): ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM ĐỂ ĐIỀU HƯỚNG CÔNG LUẬN THEO Ý MÌNH! MƯU SÂU BỊ LẬT TẨY, MẶT NẠ RƠI XUỐNG LỘ RA NGUYÊN HÌNH LÀ KẺ TRÌ NIỆM “SỢ VỢ CHÂN KINH” VÀ “DẠI GÁI TOÀN THƯ” : NGUYỄN XUÂN CHIẾN SỞ HỮU NGUYÊN MỘT BÌA RỪNG VÔ TÀM BẤT QUÝ, VÔ ƠN VỚI THẦY TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG!

Võ Đình Khôi điểm vào tử huyệt của Nguyễn Xuân Chiến (Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh):

Đánh tráo khái niệm để điều hướng công luận theo ý mình! Mưu sâu bị lật tẩy, mặt nạ rơi xuống lộ ra nguyên hình là kẻ trì niệm ” Sợ vợ chân kinh” và ” Dại gái toàn thư”: Nguyễn Xuân Chiến sở hữu nguyên một bìa rừng vô tàm bất quý, vô ơn với Thầy tổ Tịnh độ tông!

Kính gửi ông Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh!

Tôi tên Võ Đình Khôi, hiện đang sinh sống tại TP.HCM, là đọc giả thường xuyên của các trang mạng Phật giáo, đặc biệt là trang chanhtuduy.comvà thuvienhoasen.org.

Vừa qua, tôi thấy trên thuvienhoasen.org xuất hiện bài viết của ông Hoàng Liên Tâm với tựa đề “Cái gọi là “đạo sư” Thinley Nguyên Thành” với nội dung xuyên tạc, vu khống, đả kích cá nhân Thầy Thinley Nguyên Thành và Mật gia Song Nguyễn. Ngay sau đó, trên chanhtuduy.com xuất hiện loạt bài (tổng cộng là 13 bài) đối luận với bài viết của ông Hoàng Liên Tâm. Tuy nhiên, từ đó đến nay tôi chưa thấy ông Hoàng Liên Tâm đăng đàn đối luận với loạt bài nêu trên của Mật gia Song Nguyễn.

Nay, trên thuvienhoasen.org xuất hiện bài viết của ông Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh với tựa đề “Vài nhận xét về hội chứng Giáo chủ”; bài này ông viết với nội dung rất chung chung, “ba phải”, “quơ đủa cả nắm”, chứ không mang tính đối luận Phật học. Nhưng người đọc đều hiểu rằng ông đang “giương Đông kích Tây”, mục đích chính của bài viết là nhắm vào Thầy Thinley Nguyên Thành.

Tôi đã đọc khá kỹ bài viết của ông Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh, tôi thấy khá nhiều “hạt sạn” trong đó.

Trong bài viết này, tôi chỉ nhặt ra vài “hạt sạn lớn”, cần quan tâm. Tôi xin có đôi dòng chia sẻ sau đây, mong ông hoan hỷ đón nhận:

1/ Xem thường người khác.

Mở đầu bài “Vài nhận xét về hội chứng Giáo chủ”, ông Nhất Tâm đã viết: “Đối với những người Phật tử không chịu nghiên cứu cẩn thận và nghiêm túc thì sẽ không có cái nhìn đúng đắn, “thật giả bất phân” và dẫn tới những kết quả tai hại.” [Hết trích]

Kế đến, trong mục “Chỉ có giáo pháp của mình là cao siêu nhất”, ông Nhất Tâm đã viết như sau: “…Hay là chỉ quyến rũ được một số đệ tử mê muội, kém học và kém cơ duyên, những người Tây phương vốn có trình độ văn minh vật chất thừa mứa tiện nghi, nhưng căn cơ tâm linh thì dường như vẫn còn trong tình trạng man dã? Chân lý nhà Phật đâu cần được bảo chứng bởi bọn mắt xanh mũi lõ và bọn trí thức Tây học?” [Hết trích]

Tôi thấy ông Nhất Tâm quá chủ quan, xem thường người khác khi đưa ra những nhận xét như trên.

Sao ông biết những học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành là “mê muội, kém học và kém cơ duyên”? Theo tôi được biết, trình độ học vấn thế gian của các học trò Mật gia Song Nguyễn trên 80% là có trình độ từ Cử nhân (BA, BS) trở lên, trong số đó không dưới 30% có trình độ Master hoặc Ph.D (tốt nghiệp trong và ngoài nước), thậm chí có những học trò đã có học hàm Giáo sư danh giá. Hơn nữa, các học trò này đa phần đều có địa vị xã hội, có vị trí cao trong quan hệ xã hội, chứ đâu phải hạng “mê muội, kém học” như ông tự tưởng tượng. Những học trò trí thức này, họ đâu dễ bị “xỏ mũi” mà dắt đi, thưa ông?

Sao ông biết họ là “những người Phật tử không chịu nghiên cứu cẩn thận và nghiêm túc”? Ông đã tìm đọc những bài viết ngút ngàn chánh kiến trên chanhtuduy.com hay chưa? Ông có thấy Thầy Thinley Nguyên Thành và các học trò trò ở Mật gia Song Nguyễn, khi viết họ đều đưa ra luận cứ, luận chứng rất đầy đủ, rõ ràng, theo Thánh giáo lượng, chứ không tự ý lập ngôn?

Ông hãy tìm trên chanhtuduy.com, với hơn 1.650 bài viết và hơn 100 bài giảng, có chỗ nào Thầy Thinley Nguyên Thành và các học trò của Thầy nói/viết trái với Thánh giáo lượng Phật đà, đi lệch quỹ đạo Chánh pháp (giải thoát)?

2/ Đánh tráo khái niệm, làm lạc hướng vấn đề.

Trích nguyên văn: “Tại Việt Nam gần đây, xuất hiện nhiều giáo chủ có ít nhiều quan điểm liên hệ tới đạo Phật như: Ông Tư Sự, Thanh Hải, Lương Sỹ Hằng, Chơn Tánh Nguyên Hương, Tịnh Vương Nhất Tôn, Ông Đạo Hú, đạo sư Chơn Quang, Đạo sư Duy Tuệ, và gần đây xuất hiện một đạo sư mới ra lò: Thinley Nguyên Thành…” [Hết trích]

Tôi thấy ông Nhất Tâm đang cố tình đánh tráo khái niệm, làm lạc hướng vấn đề, khiến những người ngoài cuộc sẽ hiểu lầm theo kiểu Thầy Thinley Nguyên Thành là “cá mè một lứa” với những “giáo chủ” mà ông đã nêu ở trên.

Ông có biết, chính Thầy Thinley Nguyên Thành đã viết rất nhiều bài tác pháp chiếu quang đăng trên chanhtuduy.com nhằm bảo vệ Chánh pháp, phân định chân-ngụy, nhận rõ chánh-tà những kẻ núp bóng Phật giáo để “mượn đạo tạo đời” như Chân Tánh Nguyên Hương, Thanh Hải “vô thượng sư”, đạo sư Chơn Quang, “Minh sư” Trần Tâm, bọn Linh căn – Linh môi dựa danh Phật giáo để hành nghề mê tín dị đoan, v.v…? Ông chỉ cần tìm trên google là sẽ rõ thôi, tôi không cần viết thêm.

Ông thử tìm trên chanhtuduy.com, có chỗ nào Thầy Thinley Nguyên Thành nói/viết rằng Thầy là “Giáo chủ” không? Theo Từ điển, “giáo chủ” có nghĩa là “người sáng lập hoặc đứng đầu một tôn giáo”. Trong khi đó, Thầy Thinley Nguyên Thành đã giới thiệu rất rõ ràng trên chanhtuduy.com rằng Thầy là một Đạo sư Mật giáo, thuộc Phật giáo Mật tông Tây Tạng, Dòng truyền thừa Ninh Mã, Pháp hệ Quán Thế Âm, chứ Thầy tự xưng Thầy là “giáo chủ” chỗ nào? Ngay cả từ “Pháp chủ” còn không thấy, huống hồ chi là “Giáo chủ”. Đây là sự vu khống trắng trợn đối với Thầy Thinley Nguyên Thành.

Còn về danh từ “Đạo sư” với hàm nghĩa gì, tại sao được gọi là Đạo sư, tôi thấy các học trò Mật gia Song Nguyễn đã phân tích, minh định rất rõ, chuẩn xác, ông hãy đọc theo các đường link sau thì sẽ rõ:

http://chanhtuduy.com/tam-sen-vang-ma-trai-tim-den-dua-biet-thi-thua-thot-khong-biet-thi-dua-cot-ma-nghe/

http://matgiasongnguyen.net/vai-cau-hoi-nho-khien-hoang-lien-tam-bi-lo-nguyen-hinh-thu-vien-hoa-sen-lien-roi-mat-na-tam-thuc/

3/ Vay mượn lý lẽ của ngoại đạo, thế tục.

Tôi biết ông là một Phật tử, nhưng toàn bộ bài viết của ông chỉ trích dẫn từ ngoại đạo, thế tục, chẳng liên hệ gì đến kinh điển Phật môn, không theo Thánh giáo lượng.

Lời dạy của Đức Phật giúp chúng sanh đi đến giác ngộ, giải thoát. Trong khi đó, kinh điển ngoại đạo hoặc những danh ngôn tục ngữ thế gian vẫn còn luẩn quẩn trong vòng luân hồi sanh tử. Vậy, ông dùng những lý lẽ của ngoại đạo, thế tục để luận giải những vấn đề liên quan đến Phật pháp, làm sao phù hợp?

Hơn nữa, ông là một Phật tử, nhưng ông không dùng luận điểm nhà Phật mà lại đi vay mượn ngoại đạo, đó là hành vi tà kiến, là phỉ báng Như Lai, đích thị không phải là Phật tử chân thật.

Kết luận:

Tôi thấy ông a-dua theo mấy tay “công công”, “thái dám” khác mà viết bài đả kích Thầy Thinley Nguyên Thành và Mật gia Song Nguyễn theo kiểu “đứng bên ngoài cổng nhà mà mô tả về cảnh trí bên trong ngôi nhà”. Đó đâu phải là cách “đối luận” của người trí thức?

Tôi có vài dòng chia sẻ như trên, dẫu biết rằng “trung ngôn nghịch nhĩ” nhưng vì “Chánh ngữ” nên phải viết ra những điều có thể là khó nghe (đối với ông), mong ông chớ nổi sân mà ảnh hưởng đến sức khỏe!

Cầu mong ông sớm tỉnh ngộ!

TP.HCM ngày 19/09/2017.

Võ Đình Khôi

 1. Mật Thuỷ says:

  Mô Phật!

  Một kẻ học đạo từ vị thầy của mình là Thích Thiền Tâm (một vị thầy nổi tiếng về Tịnh độ, đã viết nhiều quyển sách về Tịnh độ tông) mà giờ đây lại ra sức bảo vệ cho kẻ phỉ báng Tịnh Độ tông, thật là một kẻ vong ân bội nghĩa! Thật chẳng còn gì để nói với kẻ vô tàm bất quý, “ăn cháo đá bát”, vô ơn với Thầy tổ Tịnh độ tông như vậy!

  Mật Thủy hoan hỷ với bạn đọc Võ Đình Khôi đã điểm trúng tử huyệt của kẻ này!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Ôi thôi! Nói làm gì con, sợi dây thần kinh của họ bị đứt bởi tính bộ phái mà người đời gọi là bè lũ 4 tên!

 2. Mật Ngã says:

  Mô Phật!

  Mật Ngã hoan hỷ với bài viết của Võ Đình Khôi đã điểm vào tử nguyệt của Nhất Tâm Quyết Vãng Sanh.

  Ông ta đưa mình lên cao và xem thường, hạ thấp người khác là “mê muội, kém học thức và kém cơ duyên” ấy vậy mà hơn 10 bài viết đối luận của các huynh đệ Mật gia gửi đến Thư viện hoa sen họ im hơi lặng tiếng và “nhẹm” đi không dám đăng. Nếu học trò Mật gia mà “mê muội, kém học và kém cơ duyên” như Nhất Tâm Quyết Vãng Sanh nói mà họ “sợ hãi” đến thế à? Mật Ngã nghĩ rằng có lẽ giờ này ông ta đã thấm thía “sự mê muội, kém học” của học trò Mật gia rồi.

  Cầu nguyện chúng sanh dừng lại các ý niệm bất thiện. Om Ah Hum!

 3. Mô Phật!

  Mật Ba hoan hỷ vơi thiện hạnh của đạo huynh Mật Tịnh Giác đã điểm vào tử huyệt của Nguyễn Xuân Chiến. Nguyễn Xuân Chiến chẳng khác “một đứa trẻ có râu”. Mặt mài tuổi tác thì già mà ăn nói quàng xiêng, không luận cứ luận chứng quy chụp, chê bai người khác. Thế nhưng không xem lại bản thân mình thế nào, lấy một cái tên thật kêu Nhất Tâm _Quyết  Vãng Sanh mà làm chuyện tà vạy cái kiểu này chỉ có Nhất Tâm Vào Cõi Thấp mới có “dũng khí” làm như vậy.

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy, thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu trong công cuộc đả tà xây chánh. Cũng nhờ vào sự tác duyên này các bọn tà sư và “băng nhóm” đã vô tình làm tăng thêm phẩm hạnh của vị Thầy và oai lực của MGSN tuy nhỏ không chùa to cổng lớn không có một sự che chở nào nhưng MGSN không dễ dàng bị chà đạp lên nhân phẩm đạo đức và phẩm hạnh cao quý của người tu. Vì MGSN luôn luôn làm theo lời Phật dạy dưới sự truyền tải hướng dẫn  của vị Thầy với tinh thần vô úy, dạo bước trên con đường trí tuệ nhà Phật, với ngập tràn ánh sáng chánh kiến nên những thế lực tà linh, tà sư, tà quyền không dễ xâm hại.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 4. Mô Phật !

  Mật Phụng hoan hỷ với bài viết của Võ Đình Khôi , chỉ vài hạt sạn lớn đã lộ ra bộ mặt vô ơn của ông Nhất Tâm, chỉ cho rằng giào pháp của mình là cao siêu nhất ” tự tin vào tâm ý của mình “.

  Mật Phụng hoan hỷ xin tán thán thiện hạnh của các đạo huynh , đạo hữu đã tác pháp chiếu quang với những luận cứ, luận chứng rõ ràng , công khai , minh bạch , theo thánh giáo lượng chứ không tự ý lập ngôn.

  Đạo Phật không phải là tôn giáo, vậy sao ông Nhất Tâm lại gán ghép vị Thầy tâm linh vào những hạn người kia( mượn đạo tạo đời của chân Tánh Nguyên Hương , đạo sư Chơn Quang…. bọn linh căn ,linh môi dựa vào danh Phật mà hành nghề , trục lợi cho bản thân.

  Đọc xong bài viết thật hổ thẹn cho gia tài Tàm – Quý của ông Nhất Tâm, Luật tác nhân quả sẽ theo ông như bóng với mình.

  Quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy

  Bằng những cách này hoặc cách khác

  Địa ngục dầu sôi đợi bạn sẳn sàng.( 50 kệ tụng sùng kính đạo sư).

  Cảm ơn Võ Đình Khôi đã đánh vào thẳng tim đen của Nhất Tâm, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Nguyện cho ánh sáng Phật pháp được tỏa sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Phước says:

  Mô Phật!
  Mật Phước hoan hỷ với bài viết của Nguyễn Đình Khôi điểm trúng vào huyệt tử Nguyễn Xuân Chiến ( Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh) .
  Ông này đúng là đã luyện đến đỉnh ” Sợ vợ chân kinh và Dạy gái toàn thư ” nên cũng đạt đến hàng ” vô tàm bất quý ” thượng thừa .
  Nghĩ lại mà buồn cười nhỉ ! Ông ta xem thường đệ tử của Thầy Thinley-Nguyên Thành là ” mê muội, kém học, kém cơ duyên” mà trong khi Thư Viện Hoa Sen không dám công khai minh bạch để đối luận lén lúc chạy vạy nhờ vả đủ người và hiện trạng cho thấy ông cũng không thể đáp lại nổi những bài đối luận đó vậy mà không biết nhục mặt.
  Thật không con gì để nói nổi với loại người vô ơn như ông Nguyễn Xuân Chiến, lại ra sức bao che cho những người, những nơi đã phỉ báng Tịnh Độ Tông mà mình theo họ, phỉ báng thầy của mình.
  Ông Nhất Tâm- Quyết Vãng Sanh nhưng không biết sẽ sanh về đâu trong ba đường ác bởi ” Nghiệp thiện và ác sẽ theo sát con như bóng với hình ” mà Đức Phật đã chỉ ra, khi ông adua theo những bọn công công cổ súy tà kiến, bảo vệ tà sư, phá hoại Chánh Pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh đóng lại cánh cửa đi vào cõi thấp.
  Om Mani Padme Hum.

 6.  

  Mô Phật !

  Mật Thiệu hoan hỷ với thiện hạnh của Võ Đình Khôi đã góp phần vào công cuộc đã tà xây chánh. Bằng những luận điểm của mình, bạn đã giúp ông Nhất Tâm Quyết vãng sanh nhặt ra những hạt sạn lớn khi ông ta viết bài” Vài Nhận Xét Về Hội Chứng Giáo Chủ” đăng trên Thuvienhoasen.org. Đúng là ông ta đã mắc quá nhiều sai lầm trong bài viết của mình từ tư cách không công khai, lập luận tiền hậu bất nhất, vay mượn lý lẽ ngoại đạo…Hơn nữa, ông ta xem thường người khác” quy chụp” người khác mê muội, kém học kém cơ duyên. Dường như ông ta nghĩ ” ai cũng như mình” nên mới có cái kiểu vơ đũa cả nắm. Luật nhân quả không sai chạy một ai, mong rằng ông ta biết ” quay đầu là bờ”.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 7. Mật Tịnh Như says:

  Mô Phật!

  Mật Tịnh Như hoan hỷ với bài viết của bạn đọc Võ Đình Khôi.

  Bài viết đã cho thấy được những lỗi sai phạm mang tính quy chụp, đánh đồng cá mè một lứa, mang tính chung chung, không có luận cứ, luận chứng của ông Nguyễn Xuân Chiến( Nhất Tâm- Quyết Vãng Sanh)

  Xét về mặt pháp luật ông đã phạm tội vu khống, tổn hại danh dự của Thầy Nguyên Thành, còn về mặt đạo pháp ông đã phạm tội vọng ngữ, phỉ báng chánh pháp, hậu quả mà ông nhận lấy thì thời gian sẽ trả lời sớm thôi, mong ông hãy hoan hỷ mà nhận lấy.

  Tôi biết ông cũng quyết vãng sanh lắm mà là vãng sanh vào cỏi địa ngục mới tương ưng với những gì mà ông đã hồ đồ, a dua theo bọn ” công công, thái dám” cổ suý tà kiến, huỷ báng chánh pháp.

  Om mani padme hum!

 8. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài chia sẻ của bạn đọc Nguyễn Đình Khôi rồi ạ.

  Mật Thái Hòa hoan hỷ tán thán thiện hạnh của bạn đọc Nguyễn Đình Khôi, đã có bài tác pháp chiếu quang cho ông Nhất Tâm – Quyết vãng sanh và đã bóc trần bộ mặt  tà kiến của kẻ vô tàm, bất quý, vô ơn với Thầy Tổ Tịnh độ tông.

  Ông Nhất Tâm – Quyết vãng sanh là một phật tử Tịnh độ với Thầy của mình là  Thích Thiền Tâm mà ông Nhất Tâm trả ơn Thầy của  mình bằng một sự bất kính, phỉ báng Thầy Mình, phỉ báng Tịnh độ, a dua nịnh bợ với bọn tà sư mang danh thượng tọa, đại đức, hòa thượng chuyên gieo rắc tà kiến cho chúng sanh  và đã từng phủ nhận không có Phật A mi đà và cõi Tây phương tịnh thổ là chỗ dựa và niềm tin duy nhất mà các Phật tử Tịnh độ đang tu tập, thực hành tinh tấn để được vãng sanh về thế giới  cực lạc này.

  Ông Nhất Tâm –  Quyết vãng sanh nhận những kẻ tà sư làm cha vô ơn bội nghĩa, hủy hoại, bất kính với  Thầy của mình chẳng khác nào là những kẻ hai mặt, ba phải, gió chiều nào thì ngã theo chiều đó. Ông thân là một Phật tử mà thể hiện sự yếu kém trong tri kiến  giải thoát Phật môn, thiếu chánh  kiến Phật đà, không trích dẫn được luận chứng, luận cứ trong luận giải Phật học của mình, mà toàn vay mượn lý lẻ của ngoại đạo, thế tục để thể hiện sự bất kính, vu khống, xem thường người khác, trong khi mình là một kẻ vô minh, mờ mịt chánh kiến, vô tàm, bất quý, bất kính vị Thầy, phỉ báng chánh pháp ( trong khi Thầy dạy đạo của mình còn không kính trọng huống gì là các bậc Đạo sư của tông phái khác).

  Tóm lại ông Nhất Tâm là  một kẻ nô lệ tâm linh, ba phải, a dua, bất phân chân, nguyện, vô minh nghe theo lời của bọn tà sư mà vội vã viết bài đả kích, vu khống bậc Đạo sư Mật giáo, Mật gia song Nguyễn theo kiểu “Đứng bên ngoài cổng nhà mà mô tả về cảnh trí bên trong ngôi nhà”. Như vậy ông không xứng đáng là một Phật  tử đạo Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 9. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hủy với bài viết của Vỏ Đình Khôi đã chỉ thẳng vào Nhất Tâm

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh có được đức khiêm tốn và hổ thẹn

  Om mani padme hum

 10. Mật Pháp Bảo says:

  Kính bạch Thầy, con vui mừng khi đạo hữu Võ Đình Khôi đã chỉ rõ thấy khuất tất trên bài viết của ông Nhất Tâm.

  Con thầy được trong bài viết, Ông dẫn chứng ra những người theo quan kiến của ông là mắc “hội chứng giáo chủ”.  Theo một hình thức kể dẫn chứng của mình về những người có tiếng tăm không hay ho gì, ông lặng lẽ để tên Thầy cuối danh sách. Đây là giống như một cách tuyên truyền biến đúng thành sai, bằng cách nói thật về một vấn đề nào đó khi lấy lòng tin của người khác thì sẽ nói theo cách mình muốn.

   

  Con thấy rằng nếu ông Nhất Tâm thật sự là Phật tử, ông Nhất Tâm nên đến gặp trực tiêp Thầy, tự nêu vấn đề theo quan kiến của ông và cùng đối luận thay vì viết bài đăng lên rồi khi có sự phản hồi thì biến mất.

  Tuy vậy, con vui mừng khi càng có nhiều bạn đọc tìm đến trang chanhtuduy.com, tìm được những điều mình mong muốn và bảo vệ chánh Pháp.

  Nguyện cầu Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om ah hum vajra guru pad ma siddhi hum

   

 11. Mật Hạnh Liên says:

  Đọc xong con thật cảm thấy đáng lên án. Phật tại tâm, miệng nói tu nhưng tâm không hướng phật.

 12. Mật Tuyết Hoa says:

  Mô Phật,

  Mật Tuyết Hoa hoan hỷ  và cám ơn thiện hạnh của bạn đọc Võ Đình Khôi.  Qua những lập luận phân tích của bạn đọc Võ Đình Khôi đã điểm trúng tử huyệt của Nhất Tâm Quyết Vãng Sanh. Một người tự đưa mình lên cao rồi hạ thấp người khác là “mê muội, kém học thức”. Vậy mà sau loạt bài của những người “mê muội, kém học thức” ông ấy chuyển sang nghề “thợ lặn ”  mất tăm.  Chắc giờ đây, “với cái bình dưỡng khí” ở một nơi nào đó ông ấy đang “Đôi khi nghĩ về họ, về cuộc đời – chúng tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ chắp tay khấn nguyện âm thầm giá như đừng nghe lời mấy đứa “công công” để giờ già mà phải đeo mo ra đường”.

  Con nguyên cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh đóng được cánh cửa cõi thấp.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Tịnh Giác đã bài này Mật thúy hiểu rằng vì ông Nhất Tâm vãng sanh đã già rồi nên không vào được Google  sệt  được nên không hiểu được từ  Đao Sư  vì bồ đề tâm  nên các huynh ở Mật Gia đã viết bài giải  thích  từ Đạo sư cho ông hiểu rồi  đó con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 14. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 15. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Om mani padme hum !

 16. Đỗ Trường Giang says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
  Con cảm ơn Thầy!

 17. Mật Chân tính (12 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của bạn đọc Võ Đình Khôi ạ. Qua bài viết, con thấy được những điều mà ông Nguyễn Xuân Chiến ( Nhất Tâm- Quyết Vãng Sanh) nói chỉ đều là xuyên tạc, tự ý lập ngôn đến lúc bị đem ra đối luận thì câm như hến, không nói một lời nào.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 18. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của huynh Mật Tịnh Giác, con hoan hỷ tán thán thiện  hạnh tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh của huynh Mật Tịnh Giác đối với ông Nhất Tâm Quyết Vãng Sanh (NTQVS). Cũng giống như ông Hoàng Liên Tâm, với sự xảo trá thì ông NTQVS đã thể hiện cho mọi người và Phật tử chân chính gần xa thấy được “trí ngu” và khả năng siêu trộm của mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện huynh Mật Tịnh Giác sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con xin hồi hướng công đức này cho bố con được thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

 19. Nguyễn Thị Quyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cảm ơn đạo hữu Võ Đình Khôi đã viết bài chia sẻ
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 20. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 21. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài viết của bạn đọc Võ Đình Khôi. Ông Nguyễn Xuân Chiến ( Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh) tự đưa mình lên và hạ người khác xuống ( mặc dù không đưa được luận điểm nào đàng hoàng) nên bị điểm trúng tử huyệt thì liền tháo chạy như mọi khi không thể đối luận lại được.
  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung và hổ thẹn!
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona được tiêu trừ!
  Om mani padme hum !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status