Nov 11, 2016

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 61 Comments

XÂY NHÀ TRÊN NƯỚC- TÂM SỰ CỦA NGƯỜI TỪNG TRẢI

XÂY NHÀ TRÊN NƯỚC- TÂM SỰ CỦA NGƯỜI TỪNG TRẢI

Bạn Nguyễn Thị Tuyết !

Tôi đã đọc được comment sám hối và chấp nhận sai sót của bạn, và hoan hỷ với tinh thần muốn làm người cao thượng thứ 2 mà Đức Phật đánh giá là cao quý. Tuy nhiên, sẵn đây tôi muốn tâm sự đến bạn một đôi điều tâm niệm……..
Bạn Nguyễn Thị Tuyết!

Vị Thầy chính là Bản Sơ của Chư Phật vì Ngài mang trí tuệ giác ngộ của Chư Phật thông qua lòng từ bi để truyền đạt đến chúng sinh, giúp cho chúng sinh lìa mê về giác. Bởi thế Vị Thầy chính là Tam Bảo ( Giác – Chánh – Tịnh).
Học trò của chư Phật ( Phật tử) là những người nhận thấy thế gian vô thường, khổ đau thường trực… thấy thế mà sinh tâm nhàm chán với thế tục đầy rẫy lừa lọc hư dối, mà sinh tâm muốn đoạn lìa nên phát tâm thành khẩn  tầm Sư học lấy Đạo Mầu mà giảo thoát ( không nô lệ) khỏi ngu mê.
Nhưng bạn đã mang cái tâm nào đề cầu Đạo tầm Sư?
Bạn cho rằng trò của Thầy gần hơn Thầy?
Bạn có tâm lý sợ Thầy, muốn học Pháp  mà không cần đến sự giúp đỡ của Vị Thầy.?
Tôi xin thưa: Bạn đang xây nhà trên mặt nước!
Bạn có thể nói khi chưa có người dạy? Bạn có thể ăn khi chưa có người đút/ bạn có thể đi khi chưa có người nương ?
Qua tìm hiều tôi biết bạn làm nghề dạy học. Thế thì bạn đã biết quá rõ câu “ Tiên học lễ. Hậu học văn” và
“Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy Thầy”
Đấy, bạn thấy chưa, thế tục người ta còn day nhau thế. Huống hồ  chi đây là bạn đi tầm Sư để học Đạo Mầu giải thoát cho mình khỏi đau khổ hiện tại và giải thoát trong những đời sau đề không bỏ phí kiếp người quý hiếm. Lớn lao thế cơ mà! Sao bạn lại lấy  tâm ý nhỏ hẹp để so vời lượng Bể?
Người xưa đúc kết “ Nhân thân nan đắc. Phật pháp nan văn”.Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status