Mar 21, 2014

Posted by in Giáo điển | 4 Comments

Xuất gia tránh được phiền não?

Xuất gia tránh được phiền não? Tác giả: Trương Vũ Lương Nguồn: xinsheng.net Đường đời nên đi như thế nào, có thể có rất nhiều lựa chọn, xuất gia có phải là một lựa chọn đúng đắn chăng? Thật ra lựa chọn thế nào không phải là vấn đề, quan trọng chính là cần phải hiểu rõ vì sao bản thân lựa chọn như vậy, và làm thế nào để chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình. Dương Vạn Lý tề danh cùng Vưu Mậu, Phạm Thành Đại, Lục Du, được hợp xưng là “Nam Tống tứ đại gia”, ông có viết bài thơ tặng một vị xuất gia đi khất thực, nguyên thơ là: ” Lịch huyết sao kinh nại nhược hà, Thập niên y cựu nhất đầu đà; Cà sa vị trứ sầu đa sự, Trứ liễu cà sa sự canh đa. Dịch nghĩa: Sao chép kinh sách đến nỗi chảy máu


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status