Jan 27, 2015

Posted by in Giáo điển | 68 Comments

YẾU NGHĨA THỰC HÀNH QUY Y TAM BẢO

DẪN ĐỀ: Mật Tịnh Giác đã nghe nhiều lần bài pháp này. Tuy vậy, để nhớ hết 8 lợi ích tâm linh và 8 thực hành quy y thực sự không dễ, nhất là đối với những ai khó nhớ, nhanh quên sau khi nghe pháp. Từ đó trò Mật Tịnh Giác có ý nguyện muốn trình bày trên văn tự những yếu nghĩa thực hành quy y Tam bảo ngõ hầu ai nấy đều dễ dàng trong hoạt động tâm linh này. Thầy nhận thấy đây là một pháp sự có ý nghĩa thiết thực, liền hoan hỷ và giới thiệu cùng các trò và bạn đọc…

——————————————————————————————————————————————

Kính bạch Thầy,
Con rất hoan hỷ khi được nghe Thầy từ bi giảng giải tường tận về cốt lõi, yếu nghĩa và những điều cần phải tuân thủ sau khi Quy y.
Con đã nghe đi nghe lại nhiều lần bài pháp này, và con tự nghĩ: có thể nhiều huynh đệ MGSN (trong đó có con), dẫu đã nghe bài pháp này nhiều lần, nhưng vì theo năm tháng tuổi tác sẽ tăng lên, trí nhớ suy giảm, do vậy sẽ khó mà nhớ hết những điều chính yếu mà Thầy đã từ bi giảng giải.
Do vậy, con xin mạo muội ghi chép lại những vấn đề cốt lõi trong bài pháp này để các huynh đệ MGSN cũng như con thường xuyên đọc lại và chiêm nghiệm, nhằm tinh tấn hơn nữa trên đường tu.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy!

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status