Jul 2, 2021

Posted by in Giáo điển | 49 Comments

BÀI 2: THỌ LẠC LÀ THỌ PHÁP, ĐỐI CẢNH TỨC GIEO DUYÊN

Giáo pháp của Đức Thế Tôn có từ hơn 2,500 năm trước, được truyền lại cho đời sau và cho đến tận bây giờ không chỉ thông qua kinh điển, sách luận mà còn do công cuộc hoằng pháp của tăng sĩ và cư sĩ với nhiều pháp sự dày đặc trong và ngoài nước. Vì vậy, đạo Phật bắt nguồn ở Ấn Độ nhưng được lan tỏa rộng rãi khắp nơi, trở thành con đường tĩnh thức cho tất cả hữu tình trên khắp thế giới. Ngay thời Đức Phật còn tại thế, Ngài và các học trò của Ngài không ngừng nỗ lực hoằng dương chánh pháp. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật có dạy:

Này các Tỳ kheo, hãy đi vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người. Các ông hãy đi, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngả, hãy truyền bá chánh pháp. Này các Tỳ kheo, chánh pháp toàn thiện ở phần đầu, phần giữa cũng như phần cuối, cả trong ý tứ và lời văn. Hãy tuyên bố về cuộc sống toàn thiện và thanh tịnh… Chính Như Lai cũng đi, Như lai sẽ đi về hướng Uruvela (Ưu Lâu Tần Loa) ở Sanànigàma để hoằng dương giáo pháp. Hãy phất lên ngọn cờ của bậc tuệ trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác; được vậy, là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ

 

Này các Tỳ kheo, hãy đi vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người…

Đức Phật khuyên những ai có năng lực hoằng pháp đi nhiều nơi để mang lợi lạc cho tất cả hữu tình, giúp chúng sanh hiểu được thực nghĩa giáo pháp Như Lai và giúp họ thực hành Phật pháp thông qua những phương pháp phù hợp. Chính bản thân Như Lai cũng thân giáo, là tấm gương sáng trong suốt 49 năm hoằng hóa độ sinh. Nghĩ cũng lạ, ngày nay, biết bao nhiêu tăng sĩ đi đó đi đây, đi hành hương du hý, không ai lên tiếng chỉ trích hay bài xích? Thậm chí còn ủng hộ, hùa theo để được đi cùng; dù rằng rất nhiều người chỉ tổ chức du lịch tâm linh bên ngoài, chứ không viết bài, giảng pháp?

Khi luận về vấn đề tâm linh và nhận định về niềm vui “du sơn ngoạn thủy”, ngài Liên Trì đánh giá: “Du sơn ngoạn thủy không bằng vui thú điền viên; vui thú điền viên không bằng đọc sách thánh hiền; đọc sách thánh hiền không bằng tịnh tâm tu tập”; ở đây chỉ nói đến niềm vui tăng dần theo mức độ cá nhân trên hành trình đạo pháp chứ không nói đến vai trò hoằng pháp của một sứ giả Như Lai. Giả sử tất cả các bậc Đạo sư có thành tựu tâm linh đều ở trong tịnh trú tịnh tâm tu tập thì làm sao giáo pháp của Như Lai được phổ truyền rộng rãi ? Nếu Đức Phật chỉ giữ chân lý tối thượng cho bản thân mình thì đâu có câu “phụng sự chúng sanh là cúng dường Tam Bảo” và chắc chắn Tịnh độ tông hay Kim cang thừa hay bất kỳ tông phái nào khác cũng không tồn tại và phát triển.

Ngài Liên Trì đánh giá: “Du sơn ngoạn thủy không bằng vui thú điền viên; vui thú điền viên không bằng đọc sách thánh hiền; đọc sách thánh hiền không bằng tịnh tâm tu tập”

Hơn nữa, Việt Nam có Ban hoằng pháp. Ở quốc tế, Đại lễ Vesak được tổ chức long trọng hằng năm để tôn vinh giá trị cao đẹp của Đạo Phật. Vào năm 2000, lần đầu tiên Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được long trọng tổ chức tại Trụ sở chính Liên Hiệp Quốc New York, Hoa Kỳ với sự tham dự của các truyền thống tông môn pháp phái Phật giáo thuộc 34 quốc gia. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã từng phát biểu nhân Đại lễ Vesak 2007: “Hơn 2.500 năm qua, những lời dạy của Đạo sư Giác ngộ, Đức Phật Thích Ca vẫn tiếp tục là kim chỉ nam và đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới. Việc tổ chức hàng năm Đại lễ này là cơ hội để Phật tử xác quyết niềm tin vào giáo lý của Ngài, đồng thời phát huy tinh thần Từ bi-Trí tuệ và Hòa bình mà đức Phật Tổ đã truyền trao”

Điều cốt yếu chính là hoạt dụng bồ đề, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh như Đức Phật đã từng xác quyết trong kinh Tương Ưng. Không phải dựa vào việc cố định ở chùa, tịnh trú hay thực hiện các chuyến pháp sự khắp nơi; không phải “du sơn ngoạn thủy” hay “vui thú điền viên” hay “tịnh tâm tu tập” mà điều quan trọng là mang lại lợi lạc cho tất cả hữu tình. So với việc thực hành pháp tại tịnh trú thì “du sơn ngoạn thủy” sẽ có nhiều cơ hội gieo duyên bồ đề và hoạt dụng bồ đề hơn. Hơn nữa, không phải ai cũng có đủ nội lực, công hạnh, kinh nghiệm sống và dũng khí ra khỏi vùng an toàn của bản thân và đi khắp muôn nơi làm lợi lạc cho tất cả hữu tình. Chỉ những vị Thầy đã trải nghiệm tâm linh cá nhân “du sơn ngoạn thủy, vui thú điền viên, đọc sách thánh hiền, tịnh tâm tu tập” và có được thành tựu tâm linh mới có thể “ra đời giúp người” hoạt dụng Bồ đề.

Đức Phật luôn đề cao “nhiêu ích hữu tình giới” và Ngài chỉ ra rằng chính bồ đề tâm vì lợi lạc của hữu tình là giới thanh tịnh của hàng Bồ tát. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có ghi như sau:

“Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : “ Thế nào là Bồ Tát tu trì giới thanh tịnh tâm không hối hận nhẫn đến thấy rõ Phật tánh ?”

“Này Thiện nam tử ! Giới cấm của thế gian chẳng gọi là thanh tịnh. Vì giới cấm của thế gian để cầu pháp có, vì tánh bất định, vì chẳng rốt ráo, chẳng thể khắp vì tất cả chúng sanh. Do nghĩa này nên gọi là chẳng thanh tịnh. Vì chẳng thanh tịnh nên có tâm hối hận. Vì hối hận nên tâm không vui mừng. Vì không vui mừng thì không thỏa thích. Vì không thỏa thích thời tâm không an ổn. Vì không an ổn nên không có chánh định bất động. Vì không chánh định bất động nên không có tri kiến chơn thật. Vì không tri kiến chơn thật thì tâm không nhàm lìa. Vì không nhàm lìa thời không được giải thoát. Vì không giải thoát nên chẳng thấy Phật tánh. Vì không thấy Phật tánh nên trọn chẳng đặng Đại Niết Bàn. Đây gọi là giới cấm của thế gian chẳng thanh tịnh.

Này Thiện nam tử ! Giới của Đại Bồ Tát thanh tịnh : Vì giới mà chẳng phải giới, vì chẳng phải là có, vì quyết định rốt ráo, vì lợi ích chúng sanh. Đây gọi là giới thanh tịnh của Bồ Tát.

Này Thiện nam tử ! Đại Bồ Tát ở trong giới thanh tịnh, dầu chẳng muốn sanh lòng không hối hận, nhưng lòng không hối hận tự nhiên sanh. Như người cầm gương sáng chẳng trông mong thấy mặt mình mà ảnh của mặt mình tự nhiên hiện.”

Trong mỗi chuyến pháp sự, Thầy không chỉ gieo duyên bồ đề cho hữu tình mà Thầy đều có bài giảng, bài viết đậm chất pháp là cuộc sống, không những cho học trò được áp dụng lời dạy của Đức Thế Tôn vào cuộc sống đời thường mà còn cho đệ tử nhiều kiến thức thế gian khác như lịch sử, địa lý, các bài học đạo đức, văn hóa. Chỉ có vị Thầy có tri kiến giải thoát và kiến thức sâu rộng mới có thể viết nên những bài viết sinh động và ý nghĩa như vậy. Chỉ những người thuộc nhóm tà kiến mới không biết hoan hỷ về điều này. Sự thiếu hiểu biết của họ còn tạo ra biết bao ác nghiệp nặng nề. Những bài viết của Thầy còn được đăng tải rộng rãi trên trang chanhtuduy.com, được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, giúp chúng sanh hữu tình khắp nơi trên thế giới được đọc, được học và hành pháp một cách thiết thực, dễ dàng. Điều đặc biệt là chánh kiến quang minh tam muội không chỉ là việc đọc các bài viết trên lâu đài Duy Ma Cật thông thường, đó còn là phương pháp tâm tịnh trí thanh, nương vào ba đại nguyện của Thầy mà kết nối với trường tâm linh thanh tịnh của Thầy, Phật Pháp Tăng mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn.

Lâu đài Duy Ma Cật : Chanhtuduy.com

Do vậy, việc Thầy thực hiện pháp sự khắp nơi còn là phương tiện thiện xảo vun bồi cho gốc rễ Bồ đề ngày càng lớn mạnh và gieo mầm chánh pháp cho tất cả chúng sanh thông qua tâm pháp chánh kiến quang minh tam muội. Học trò, đệ tử Mật gia nhờ những bài viết của Thầy thông qua các chuyến pháp sự trong và ngoài nước mà có thêm cơ hội được thực hành pháp, có thêm niềm hứng khởi trong thực hành diễn tập tâm pháp Thanh trí chánh kiến quang minh tam muội. Không phải ngẫu nhiên mà các giáo sư, tiến sĩ Phật học khắp nơi trên thế giới quy tựu về Mật gia chủ yếu thông qua tâm pháp chánh kiến quang minh tam muội như giáo sư tiên sĩ Avinash Kumar Srisvatava (Tantra SutraDaka), phó giáo sư tiến sĩ Phật học Vikas Singh (Tantra Dharma Bodhisita), giáo sư tiến sĩ Chukwugozie Maduka  (Tantra Dharma Sunyata), giáo sư tiến sĩ Dhan Singh Ravi, giáo sư tiến sĩ Laxma Aucharmal….

tiến sĩ, giáo sư Phật học Avinash Kumar Srivastava (Ấn Độ)

phó giáo sư tiến sỹ Phật học Vingkas Sing

tiến sĩ, giáo sư Chukwugozie Maduka (Nenigia)

Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã viết những bài viết từ chất liệu thực tế cuộc sống, ứng dụng pháp là cuộc sống, cho học trò và đệ tử nhiều bài học sâu sắc, và đặc biệt làm cho lâu đài Duy Ma Cật càng lộng lẫy ánh đạo vàng, cho chúng tôi nhiều cơ hội thực hành, diễn tập tâm pháp chánh kiến quang minh tam muội để lìa mê về giác.

Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.

Om mani padme hum.

CAO DIỆU DIỆU HẰNG

Rùa trên lá sen trong hồ Dấu Chân Phật


 

Các bài liên quan: 

Bải 1: Thư Tân Tây Lan: THỌ LẠC LÀ THỌ PHÁP, ĐỐI CẢNH TỨC GIEO DUYÊN

BÀI 2″ THỌ LẠC LÀ THỌ PHÁP, ĐỐI CẢNH TỨC GIEO DUYÊN

Bài 3: THỌ LẠC LÀ THỌ PHÁP, ĐỐI CẢNH LÀ GIEO DUYÊN

 

 1. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỉ đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Con hiểu rằng trên mỗi hành trình của Thầy đều mang theo tâm bồ đề đến với chúng sanh cũng như cho chúng con những bài pháp giá trị. Chính vì vậy nơi Thầy đến đều mang theo dấu ấn chánh pháp không phải chỉ là những cuộc dã ngoại tâm linh hay du sơn ngoạn thủy. Tất cả đã đọng lại trên mỗi bài viết Thầy lưu lại trên chánh tư duy, là cầu kết nối chúng sanh với chánh pháp. Trong mọi khía cạch cuộc sống Thầy đều nhìn thấy pháp và cho chúng sanh hữu tình những bài pháp đích thực. Không phải vị thầy nào cũng có khả năng nhìn thấy pháp khắp mọi nơi hơn nữa còn đúc kết thành những bài học đúng pháp cho học trò. Con nghĩ nếu ai đó có những suy nghĩ lệch lạc thì cũng hãy làm như Thầy sẽ thấy lối suy nghĩ của mình ở mức độ nào.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 2. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng chia sẻ bài viết “Bài 2 Thọ Lạc Là Thị Pháp, Đối Cảnh Tức Gieo Duyên”.
  Con thiết nghĩ, để nhận định một tỷ phú cần nhìn vào túi tiền của ông ta chứ không nhìn vào ông ta là ai, ở đâu, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi v.v.. Cũng vậy, một vị Đạo sư cần nhìn vào đạo hạnh, trí tuệ, năng lực tâm linh của vị ấy chứ không nhìn hình trạng bên ngoài, soi mói vị Thầy ăn gì, mặc gì, đi xe gì, đi đâu… Trong khi, vị Thầy đã đầy đủ 8 yếu tố của một Tổ sư: Giáo chủ, giáo thuyết, giáo điển, giáo pháp, giáo nghi, giáo luật, giáo hóa, giáo trình. Chưa kể, có nhiều Giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ Phật học quy ngưỡng cầu Pháp nơi vị Thầy. Còn mỗi chuyến pháp sự của vị Thầy ngoài việc giáo hóa chúng sanh mà vị Thầy còn dạy cho chúng con, chúng sanh nhiều bài pháp gắn liền cuộc sống lưu chứng trên chanhtuduy.com. Vả lại, cũng không có kinh điển nào dạy Đạo sư không được đi vân du đó đây. Ngược lại, Đức Phật còn khuyến khích đệ tử nên đi để truyền bá chánh pháp đến chúng sanh.
  Ngược lại, những người “chê” việc vân du đó đây của vị Thầy thì họ đã làm được gì để lợi lạc cho chúng sanh. Hay chỉ bày trò hù dọa Phật tử phải thường xuyên đến chùa làm công quả, lao tác cúng dường, có chăng tụng kinh gõ mõ tích phước. Chưa kể họ gieo rắc tà kiến mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, cúng cô hồn, tụ tập bất chấp luật pháp đất nước. Do đó không ngẫu nhiên Thánh Tăng Atisa có dạy: “ở trong chùa mà không tu tập thì không được gọi là tỳ kheo, vì con chim, con vượn, con cá cũng ở trong chùa được vậy”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Cao Diệu Mật Ba says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cả tạ ơn Thầy từ bi sách tấn con ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
    Om ah hum.

 3. Cao Diệu Nhất Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng. Qua đó cho thấy những người thuộc nhóm tà kiến chỉ chấp vào giới thế gian (hoặc giới họ tự nghĩ ra) để chỉ trích một vị Đạo Sư dù cho đó là đúng theo lời Đức Phật và các bậc thánh đức đã dạy. Giữ những giới đó không thanh tịnh, chẳng lợi mình lợi người thì tại sao phải làm theo. Con hoan hỉ vì những chuyến pháp sự của vị Thầy đều đem lại cho chúng con những bài học giá trị, vào gieo duyên cho tất cả chúng sanh hữu tình khắp bốn phương.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được soi sáng muôn nơi. Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Pamde Hum.

 4. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài 2 “Thọ lạc là thọ pháp, đối cảnh tức gieo duyên” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Qua bài chia sẻ này giúp con nhận ra rằng, lời dạy của Đức Phật tựa như một mục tiêu mà Ngài đề ra cần hướng đến, cho nên người tu là Phật tử có năng lực hoằng pháp thì nương theo đó mà “dùng tuệ làm nghiệp”(mà Ngài đã chỉ ra trong kinh Bát đại nhân giác), tìm cách, kiếm phương tiện cốt yếu để hoạt dụng Bồ đề vì lợi lạc và hạnh phúc của chúng sanh; chứ không phải như hiện nay nhiều tăng sĩ đi đó đây chỉ để hành hương du hý, tổ chức du lịch tâm linh mà không ai chỉ trích hay bày xích. Trong khi, trong mỗi chuyến pháp sự hay “du sơn ngoạn thủy” vị Thầy không những gieo duyên Bồ đề mà còn giảng pháp, viết bài đưa “pháp vào cuộc sống” giúp chúng sanh hữu duyên đưa “cuộc sống vào pháp” bằng nhiều hình thức, đề tài như lịch sử, địa lý, văn hoá và đạo đức con người …chỉ có những người tà kiến, tà sư, tà linh, tà đồ mới không hoan hỷ điều này.
  Con hoan hỷ tán tán công hạnh, trí tuệ và tâm Bồ đề của vị Thầy luôn tạo ra nhiều phương tiện thiện xảo để chuyển hoá “ngủ dục thành ngủ trí Như Lai” vì lợi lạc và hạnh phúc của chúng con, chúng sanh.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Chân Tính (14 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 6. Mật Tường Vi
  Mật Tường Vi says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua những luận giải của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng, khiến cho con thêm thấm thía về tấm lòng từ bi của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy. Đệ hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã có một bài viết sâu sắc và thấu triệt về con đường hoằng dương chánh pháp.
  Thưa Thầy,
  Con hiểu rằng điều cốt yếu chính trong con đường hoằng dương chánh pháp là hoạt dụng bồ đề, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh bất kể là ở cố định tại chùa, tịnh trú, hay thực hiện chuyến pháp sự. Và cũng chỉ những vị Thầy đã trải nghiệm tâm linh cá nhân, có được thành tựu tâm linh mới có thể hướng dẫn hoạt dụng Bồ đề. Vì vậy, chúng con cảm thấy may mắn khi gặp được Thầy và được theo bước chân của Thầy trên hành trình Giải thoát. Thầy đã truyền cảm hứng cho không chỉ đệ tử, học trò chúng con mà tất cả các chúng sanh hiểu và gần gũi hơn với các giáo lý Phật đà, Yoga Thanh trí qua các phương tiện thiện xảo như các bài giảng Pháp, các bài viết đậm chất Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp; rồi những chuyến pháp sự đến khắp nơi trên tổ quốc, những “trận nộ pháp” làm chúng con sợ hãi nhưng cũng kéo chúng con khỏi lầm đường lạc lối, mất tỉnh thức, thoát khỏi vô minh. Và đặc biệt là chánh kiến quang minh tam muội là tâm pháp Thanh trí đặc biệt nhất của Mật gia Song Nguyễn với những lợi lạc miễn bàn.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy sức khỏe trường thọ và thân tâm an tịnh!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Con cầu nguyện cho dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 7. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ với những chia sẽ pháp của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng “Bài 2: Thọ lạc là thọ pháp, đối cảnh tức gieo duyên”.
  Qua bài viết, con hiểu rằng vì tôn chỉ của đạo Phật là “Duy tuệ thị nghiệp” cùng với Bồ đề tâm mang đến lợi lạc cho chúng sanh đặc biệt là hướng chúng sanh đi trên con đường quỹ đạo chánh pháp, cũng thế đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã huấn thị “Dùng tất cả những gì hiện hữu như một nguyên nhân mà nhờ đó, tất cả chúng sanh nhanh chóng thành tựu Phật quả” “. Vì lẽ đó, trên mỗi hành trình “du sơn ngoại thủy” vị Thầy đều từ bi chắt lọc để chúng con có được những bài pháp đích thực, được nhìn rõ bản chất thật của những sự kiện, hiện tượng. Trong thời đại “tà sư nhiều như cát sông Hằng” hiện tại thì có mấy vị Thầy chân chính có thể làm điều này?! Hơn nữa trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã chỉ dạy “ Nhân thấy Tuệ tri thức tùy thuận theo hạnh phiền não, đừng sanh lòng hiềm quái” thì những kẻ phản bác ấy lấy nhục nhãn mà nhìn vào công hạnh của các vị Đạo sư chân chính chẳng khác chi những kẻ mù xem voi.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cám ơn đạo huynh cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài. Cầu nguyện đạo huynh thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con hoan hỷ thán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng, những bằng chứng từ kinh điển trong bài viết khẳng định thêm về công hạnh của vị Thầy, sau mỗi chuyến ” du sơn ngoạn thuỷ” của vị Thầy, chúng con không chỉ được hân thưởng cảnh đẹp tại nơi đó mà còn được ban tặng bài pháp quý giá theo đúng tinh thần ” Pháp là cuộc sống”, ” thọ lạc là thọ pháp”. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ cùng Bồ đề tâm của vị Thầy, luôn vì lợi lạc chúng con và chúng sanh mà không ngơi nghỉ, không ngừng lao động giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Cao Diệu Diệu Hằng viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài 2: THỌ LẠC LÀ THỌ PHÁP , ĐỐI CẢNH TỨC LÀ GIEO DUYÊN .
  Con hoan hỷ với bài vết của đạo hữu Cao Diệu Diệu Hằng , lại một lần nữa , bằng sự am hiểu sâu sắc về đạo Phật, qua những dẫn chứng từ kinh điền nhà Phật thời tại thế , đạo hữu đã cho chúng con thấy rằng những chuyến đi đó đây ngoài thực tế là lời dạy của Đức Phật, con đường Hoằng dương chánh pháp trên viễn trình Bồ tát đạo cần phải sát thực với cuộc sống của hữu tình , bởi đạo Phật là đạo ” Tĩnh thức ” và là ” Duy tuệ thị nghiệp ” , chứ không phải là viếng chùa , niệm Phật và ăn chay , như nhiều chùa thường tổ chức , không giúp ích gì được cho tư duy và trí tuệ , ngõ hầu đạt đến giải thoát tối thượng.
  Không phải ra đường để du sơn ngoạn thủy , ở đây với vị Thầy, bậc Tổ sư dòng phái Thanh Trì là cả một hành trình giáo hóa chúng sanh dựa trên phương thức hóa thân đồng dạng trong tùy trường hợp. Và như thế , sau mỗi chuyến đi , Thầy đều lưu lại dấu , định hình lại mà khởi tâm từ bi và trí tuệ để vừa ban phát , vừa cảnh tỉnh giáo hóa chúng sanh , chúng đệ tử trên con đường tầm cầu học đạo , song hành cùng với đời sống thực tiễn , ngõ hầu giúp chúng ta không phải lầm đường lạc lối , xoay chuyển theo đúng quỹ đạo nhà Phật.
  Kính bạch Thầy! Chúng con thật may mắn với duyên lành được hạnh ngộ cùng vị Thầy, không dễ gì có được người Thầy thứ hai trong cõi ta bà này , chính vì điều này nên rất nhiều nhà Tiến sĩ Phật học nổi tiếng ở Ấn Độ đã cúi đầu đảnh lễ trước vị Thầy, mong muốn được học đạo pháp nơi vị Thầy. Bằng chứng và minh chứng hiển hiện , không thể phủ nhận được , khi mà tất cả những học trò , đệ tử của Thầy với Tâm pháp Thanh Trí đã mang lại an lạc đời này , cực lạc đời sau , hanh thông thế sự .
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ và thân tâm an tịnh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cảm ơn đạo hữu Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài , con cầu cho mọi ước nguyện của đạo hữu luôn được viên thành chính đáng.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 10. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “Bài 2: Thọ lạc là thọ pháp, đối cảnh tức gieo duyên” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết với nhiều điểm mới và trích dẫn đạo pháp giá trị của huynh Diệu Hằng. Qua chia sẻ của huynh Cao Diệu Diệu Hằng, con hiểu rằng Đức Phật không cấm việc du sơn ngoạn thủy, thậm chí Ngài còn khuyến khích các đệ tử của mình đi để truyền bá chánh pháp, mang lại lợi lạc và an vui cho chúng sanh. Con hiểu rằng đi đâu, làm gì, ăn gì, uống gì,… không quan trọng. Quan trọng là Bồ đề tâm, vì lợi ích của chúng sanh. Con tâm đắc với chia sẻ của huynh Diệu Hằng rằng: “Giả sử tất cả các bậc Đạo sư có thành tựu tâm linh đều ở trong tịnh trú tịnh tâm tu tập thì làm sao giáo pháp của Như Lai được phổ truyền rộng rãi?”. Giáo pháp Như Lai là để giúp người, cứu đời chứ đâu phải để giữ cho riêng mình.

  Ở Mật gia Song Nguyễn, vị Thầy đi là để gieo duyên Bồ đề, giáo hóa chúng sanh. Thầy viết các bài viết gần gũi, thấm đẫm tinh thần “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp” giúp chúng con có thêm cơ hội diễn tập/thực hành Tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 11. Cao Diệu Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Bài 2: Thọ lạc là thọ pháp, đối cảnh tức gieo duyên” của đạo hữu Cao Diệu Diệu Hằng. Con hoan hỷ với những lập luận, luận kiến cùng luận chứng trong bài viết, giúp giải tỏa những mối nghi hối, những lợn cợn còn dính mắc của bất cứ ai còn sót lại với hành trạng của các bậc Đạo sư đó đây “du sơn ngoạn thủy”, nhưng về bản chất là vân du giáo hóa chúng sanh, hoằng pháp vì lợi lạc của chúng sanh. Một lần nữa cho thấy công hạnh của các bậc Đạo sư khó thể nghĩ bàn, càng không thể đo lường bởi tâm phàm phu ganh ghét, đố kỵ của kẻ tiểu nhân. Con tâm đắc với tôn chỉ “Thọ lạc là thọ pháp” của Mật gia Song Nguyễn mà vị Thầy là người thân giáo lẫn truyền cảm hứng đến chúng con, giúp chúng con được thấy rõ thế nào là đưa pháp vào cuộc sống, lấy chất liệu cuộc sống để phổ truyền chánh pháp, đặc biệt qua những loạt bài viết về những chuyến pháp sự vân du giáo hóa của vị Thầy. Con hoan hỷ và cầu nguyện cho chúng sanh cũng sẽ nhận được lợi lạc từ tâm Bồ đề hoạt dụng qua những phương tiện thiện xảo của vị Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khỏe, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp phổ truyền tâm pháp Thanh Trí mang đến lợi lạc cho chúng con và chúng sanh!
  Om mani padme hum!

 12. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những luận chứng, luận cứ từ kinh điển mà đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã trích dẫn. Qua đó giúp cho con không khỏi ngưỡng phục xin tán thán công hạnh ,trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy đã vì lợi lạc chúng sanh hữu tình mà không quảng ngại thân sơ, vân du đó đây giáo hóa,phổ truyền bộ yoga Thanh Trí vì lạc chúng sanh hữu tình.Từ những chuyến pháp hội , pháp sự ,hay chuyến ” du sơn ngoạn thủy ” vị Thầy đi ngang qua không những gieo duyên giúp cho chúng sanh biết đến chánh pháp Như Lai mà ban cho chúng con  những bài pháp vô cùng quý giá thấm đẫm tin thần ” pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp ” bằng nhiều hình thức, đề tài như lịch sử, địa lý, văn hoá và đạo đức ,con người vẫn còn lưu chứng trong căn phòng duy Ma Cật. Điều đó cũng đã được  rất nhiều nhà Tiến sĩ Phật học nổi tiếng ở Ấn Độ tán thán công hạnh và đã cúi đầu đảnh lễ trước vị Thầy bậc Đạo Sư Thanh Trí với mong muốn được học đạo pháp nơi vị Thầy điều này chứng tỏ công hạnh hạnh vị Thầy không thể nghĩ bàn .Chỉ có những kẻ mang tâm tà kiến mới không hoan hỷ với điều này mà thôi .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho bệnh dịch corona sớm được tiêu trừ.
  OM AH HUM.

 13. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẽ bài viết của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng
  Qua bài viết của đạo huynh đã cho chúng con hiểu rằng không có kinh điển nào dạy Đạo Sư không được du sơn ngoạn thủy vì trong mỗi chuyến đi của Thầy đã đưa Pháp vào cuộc sống cuộc sống là Pháp đem lợi lạc cho chúng con và chúng sanh
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh Pháp
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 14. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viêt này rồi .Con hoan hỉ và tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp”Thọ lạc là thọ pháp ,đối cảnh tức gieo duyên” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.Con rất hoan hỉ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của vị Thầy ,với những chuyến vân du pháp sự và du sơn ngoạn thủy ,ban cho chúng con những bài pháp vô cùng ý nghĩa và sâu sắc ,nhằm giúp chúng con lìa mê về giác ,đi theo con đường tỉnh thức ,giác ngộ mà Đức Phật đã chỉ dạy để về đến bến bờ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng thế sự được hanh thông và mọi ước nguyện được viên thành.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức ,giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 15. Mai Trầnk says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đọc hết bài rồi ạ! Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy được dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu cho tấc cả chúng sanh mau vượt qua bệnh dịch,

 16. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài 2: THỌ LẠC LÀ THỌ PHÁP, ĐỐI CẢNH TỨC GIEO DUYÊN.
  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Con hoan hỷ với những chuyến “du sơn ngoạn thủy” của vị Thầy để cho chúng con học được những bài Pháp gắn liền với cuộc sống
  “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”.
  Con hiểu rằng không phải ai cũng có đủ tuệ tri để viết bài, giảng bài. Nếu viết được chưa chắc đã viết hay, và viết hay thì chưa chắc đã viết đúng theo Thánh giáo lượng nhà Phật. Vậy nếu những kẻ gato rằng “Đạo sư gì mà thích đi du lịch đó đây” thì con muốn hỏi lại rằng : Liệu những kẻ gato ấy khi đi du lịch đó đây có viết được bài nào để làm lợi lạc cho chúng sanh không hay ngay cả comments hoan hỷ với thiện hạnh người khác cũng không viết nổi.
  Con cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài. Cầu nguyện huynh luôn hạnh phúc tự tâm, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện.
  Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc.
  Om Mani Padme Hum!

 17. Mật Hồng Thức says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng. Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát, với tấm lòng từ bi với chúng sanh ngài truyền dạy cho các đệ tử của mình con đường giải thoát, mỗi người đi mỗi hướng giáo hóa làm lợi lạc chúng sanh, bản thân Đức Phật cũng vì chúng sanh mà thân giáo. Các bậc thánh đức đã nổi gương Đức Phật mang chánh pháp làm lợi lạc cho hữu tình , lợi mình lợi người và họ đã thành tựu, một đời thành Phật. Ngày nay tại mảnh đất hình chữ S này vị Thầy nôi gương Đức Phật và các bậc thánh đức mang nguồn sáng chánh kiến đến với hữu tình khắp thế giới với hơn 164 quốc gia.

  Con tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến ra bộ môn Yoga Thanh Trí với lục diệu pháp môn mang tính học thuật cao thâm, mang lại nhiều lợi lạc cho hữu tình, gắn liền với cuộc sống, phù hợp với tính quốc độ và tính thời đại, dễ thưc hiện, cuộc sống và pháp gắn liền nhau không tách rời, pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp, thọ lạc là thọ pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Mật Hồng Thức says:

    Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Định Kiên
  Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ. Qua bài viết của huynh Cao Diệu Diệu Hằng con hiểu được những chuyến du sơn ngoạn thủy của vị Thầy là nương theo lời dạy của Đức Phật, vị Thầy cũng như Đức Phật và các bậc thánh Đức vì Bồ đề tâm mà đi khắp nơi để phổ truyền giáo Pháp Phật đà. Ở thời kỳ hiện đại công nghệ thông tin phát triển vị Thầy kết hợp giữa những chuyến Du sơn ngoạn thủy, sau đó đưa những trải nghiệm thực tế vào những bài viết, bài giảng lên lâu đài “Duy Ma Cật” phổ truyền đến năm châu.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 19. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết. Qua bài viết con hiểu được rằng vị Thầy có công hạnh, trí tuệ, đầy đủ tám yếu tố của một bậc Tổ sư là noi gương giáo hóa của Đức Phật, mang giáo pháp đến với chúng sanh hữu duyên, đưa pháp vào cuộc sống, thọ lạc là thọ pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát kiến ra lục diệu pháp môn giúp cho chúng con dễ dàng thực hành tu tập, không bị ngăn ngại bởi không gian và thời gian, phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 20. Mật Thiệu
  Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc ” bài 2: Thọ Lạc Là Thọ Pháp, Đối Cảnh Tức Gieo Duyên ” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng. Bằng những luận cứ luận chứng trong bài, đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã cho thấy được công hạnh của bậc Đạo sư trong việc giáo hóa chúng sanh. Vị Thầy làm theo lời Phật dạy và noi gương của Ngài là ” đi vì lợi lạc chúng sanh “, truyền trao giáo pháp để chúng sanh tiếp cận được chánh pháp của Đức Thế Tôn để được giải thoát mai sau. Trong quá khứ có không ít các bậc Thánh đức, các vị tổ sư đi vân du để gieo cho những chúng sanh hữu tình. Nếu các vị chỉ ở tịnh trú thì ngoài kia có biết bao chúng sanh đang cần sự giúp đỡ của các Ngài, làm sao biết được chánh pháp mà lìa mê về giác. Chỉ có những người tà mới không hoan hỷ trước việc làm của vị Thầy vì Bồ đề tâm đến chúng sanh.
  Con cầu nguyện vị Thầy thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 21. Mật Tuấn Nguyên
  Mật Tuấn Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài ạ.
  Qua bài viết giúp con thấy được rằng công hạnh của bậc đạo sư trong việc giáo hoá chúng sanh.Ngoài ra còn cho chúng con hiệu được ngày xưa các vị tổ sư và các bậc thánh đức đã bắt đầu du ngoạn để truyền bá phật pháp cho chúng sanh hữu duyên và ngày ngày nay vị Thầy cũng noi theo các bậc thánh đức để tiếp tục ngao du, truyền bá phật pháp cho chúng sanh hữu duyên cũng như giúp chúng sanh sớm ngày giác ngộ.
  Con nguyện cầu sức khoẻ của vị Thầy vì sự nghiệp chúng sanh.
  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cầu dịch covid sớm được tiêu trừ .
  Om mani padme hum.

 22. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết lợi lạc.
  Qua những lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức cho chúng con thấy được, cùng là một sự việc, một hành trạng như nhau nhưng mục đích hoạt dụng của mỗi người lại khác nhau. Cũng như việc du sơn ngoạn thủy đối với người phàm phu thế tục thì đó chỉ là việc đi du lịch đây đó cho vui vẻ, thoải mái tinh thần, cũng như thỏa mãn sự ham muốn hưởng thụ dục lạc của bản thân. Nhưng đối với bậc trí thì ngược lại,các Ngài du sơn ngoạn thủy là vì sự lợi lạc cho chúng sanh là vì Bồ đề tâm của các Ngài, các Ngài chỉ xem việc du sơn ngoạn thủy là một phương tiện để giáo hóa cho chúng sanh, để thực Bồ đề tâm trên con đường hành Bồ tát đạo và đây cũng là việc noi gương, nối gót Như Lai của các bậc Đạo sư, theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Bảo Tích:” Ta thị hiện ở cõi Ta bà này là để chỉ ra tri kiến giải thoát cho chúng sanh”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 23. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 24. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng , cảm ơn huynh đã viết bài này cho Mật Thúy hiểu thêm chúc nữa về sự thọ lạc là thọ pháp một trong những phương tiện mà vị Thầy đã từ bi chỉ dạy học trò đệ tử ta mỗi lần vị Thầy đi pháp sư điều mang về cho học trò đệ tử chúng ta nhiều ngón quà pháp nhiều ý nghĩa con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 25. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc ” bài 2: Thọ Lạc Là Thọ Pháp, Đối Cảnh Tức Gieo Duyên ” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Qua bài viết con hiểu được rằng vị Thầy với bồ đề tâm luôn mang lại lợi lạc chúng sanh làm theo lời dạy của Đức Thế Tôn nên vân du giáo hóa mang giáo pháp đến với chúng sanh hữu duyên những nơi ngài đi qua . Không những vậy mà Thầy còn viết bài mang đậm chất pháp là cuộc sống ,cuộc sống là pháp giúp lan tỏa chánh kiến giúp chúng sanh lìa mê về giác.
  Con xin tán thán Công Hạnh ,Trí Tuệ, Bồ Đề Tâm rộng lớn của vị đã luôn miệt mài lao động giải thoát và lộ xuất Tâm Pháp Thanh Tri ́ mang lại lợi lạc chúng sanh không thể nghĩ bàn.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid -19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 26. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng trong bài viết này. Những luận cứ, luận chứng rõ ràng là những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tương Ưng Bộ, Kinh Đại Bát Niết Bàn cùng với những bài viết thực tế trên Chanhtuduy.com đã khẳng định rõ một sự thật rằng vị Thầy đã và đang hoạt dụng Bồ đề tâm để đem ánh sáng chánh pháp tới khắp muôn nơi, kể cả qua hình thức “du sơn ngoạn thủy”.

  Như đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ trong bài, nếu như các vị Bồ Tát không vì lợi lạc và hạnh phúc chân thật của chúng sanh mà đem ánh sáng chánh pháp tới khắp muôn nơi, thì ngày nay chúng sanh hữu tình sao có thể thấy được con đường giác ngộ mà Đức Phật, cùng với các bậc Thánh Đức đã chỉ ra.

  Cũng cùng với ý nghĩa đó, nếu như vị Thầy không mở ra chanhtuduy.com thì liệu các huynh đệ Kim Cang, cũng như chúng sanh khắp nơi trên thế giới có được cơ hội để biết tới, thực hành và ứng dụng Phật Pháp vào trong đời sống bận bịu ngày nay, thông qua Tâm pháp Thanh Trí.

  Thông qua các chuyến vân du, vị Thầy đã sử dụng những chất liệu của cuộc sống và đưa tinh túy chánh pháp vào đó, giúp cho đệ tử, học trò và chúng sanh khắp nơi cảm nhận Phật Pháp gần gũi với cuộc sống, gần gũi với chính mình. Chính nhờ sự gần gũi ấy mà sự thẩm thấu giáo pháp được trở nên dễ dàng hơn. Thay vì cứ phải ê a những câu chữ trong trang sách, nhưng thực nghĩa lại không hiểu thì thực không khác gì học vẹt.

  Bởi vậy mà Thánh giả Gampopa đã chỉ dạy rõ trong “14 thất bại trầm trọng”: “Luyện tập cái lưỡi nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng. Đây là một thất bại trầm trọng.” Và chính nhờ sự gần gũi qua các bài pháp sử dụng chất liệu cuộc sống như vậy, nên nhiều người mới có thể dễ dàng thấm sâu được vào tâm trí của mình những lời dạy của Đức Phật, của các bậc Thánh Đức. Và kết quả điển hình là sự thành lập Mật gia Philipin và Mật gia Châu Mỹ là một minh chứng rõ ràng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh khắp muôn phương có cơ hội được tiếp cận chánh pháp thông qua các bài viết trên Chanhtuduy.com

  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chỉ sẻ bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện huynh hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Cao Diệu Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.

    Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .
  Con xin hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ pháp của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng .
  Từ những lời dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ khi Đức Phật đã khuyến khích các đệ tử của Ngài du hành để thuyết pháp là vì hạnh phúc cho quần chúng vì an lạc cho quần chúng , vì lòng thương tưởng cho đời ,vì lợi ích ,vì hạnh phúc ,vì an lạc cho Chư Thiên và loài người .
  Đức Phật luôn tràn đầy lòng từ bi với tất cả loài hữu tình cho đến khi nằm nghỉ Ngài cũng ” Tâm từ thương chúng sanh ” vì thế xưa cũng như nay giáo pháp của Ngài chỉ nói lên sự khổ và diệt khổ .Ngài có thuyết pháp cũng chỉ vì tình thương của Ngài đối với mọi loài .
  Qua đó đã cho con hiểu rằng chuyến ” Du Sơn Ngoạn Thủy ” của vị Thầy không phải là chuyến du lịch bình thường như người thế gian là để giải khuây tâm ý hay là thỏa mãn sự ham muốn hưởng thụ dục lạc của bản thân mình .Mà là chuyến ‘ Du lịch tâm linh ” của người mang trên mình trọng trách của xứ giả Như Lai ,vì lợi lạc của chúng sanh ,vì bồ đề tâm và sự thương tưởng tới chúng sanh mà Thầy vẫn luôn miệt mài dùng mọi phương tiện để giáo hóa .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi ,trí tuệ đã thị hiện nơi cõi Ta Bà rực lửa này để ban cho chúng con nguồn ánh sáng chánh pháp ,để xóa tan đi màn đêm cô tịch .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum !

 28. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng nói về hành động của bậc Bồ Tát nhập thế vào đời để gieo duyên mang đến cho chúng sanh hữu tình tri kiến giải thoát bằng nhiều phương tiện thiện xảo giúp diệt khổ ban vui chứ không phải mục đích đắm say ngũ dục phàm tình , chỉ là sự hoá thân đồng dạng ngang qua chất liệu cuộc sống để lại những bài học tinh túy trường tồn bất hoại với thời gian, là pháp thân của vị Tổ sư dòng phái Thanh Trí để lại lưu dấu trên trang chanhtuduy.com nhờ phương tiện thời hiện đại để chuyển tải đến với chúng sanh hữu tình khắp năm Châu nhờ đó mà người tâm đạo quy tụ về bến đò Mật Gia Song Nguyễn nương nhờ từ quang và tuệ quang thanh tịnh bậc Đạo sư đệ tử của Như Lai, như người thuyền trưởng con thuyền Bát Nhã đưa chúng sanh trong cõi ta bà khổ đau vượt sông sinh tử cập bến bờ giải thoát.

  Qua bài viết với những trích dẫn từ lời Đức Phật và các bậc Thánh đức đã cho con thấy cốt tủy của việc hoạt dụng bồ đề tâm mà vị Thầy bậc Đạo sư đang làm là vì hạnh phúc lợi ích chúng sanh hữu tình ngang qua các phương tiện thiện xảo của bậc Đạo sư sử dụng khi Ngài đã đầy đủ 8 tiêu chí nhà Phật và hoàn toàn tuân theo Thánh giáo lượng.
  Vì vậy những việc Đạo sư làm là sự thấu thị từ đôi mắt Tuệ nhãm thấu xuốt của bậc trí đã am tường tri kiến giải thoát, là trí tuệ xuất thế gian,khi làm việc gì các Ngài đã tính trước chi li hành động của bậc Đạo sư khi nhập thế vào đời tuy làm những việc của phàm nhân nhưng không xa lìa Phật sự,mục đích là cứu cánh,nên phàm nhân đừng dùng nhục nhãn nhìn vào phương tiện,mang tâm nghi hối,khởi niệm bất kính,rơi vào nhóm tà kiến mà tự tố cáo trình độ nhận thức của mình, nghiệp cũng từ đó mà sanh.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy giúp chúng con biết nhìn vào mục đích cứu cánh vì lợi ích chúng sanh vị Thầy chân chính làm với tâm thanh tịnh,xứng đáng là đệ tử của Như Lai mà theo chân Ngài, như lời tôn giả Punna Man tà ni putta trình bày với tôn giả Sà ri putta một cách tóm tắt rằng.
  “Này hiền giả.
  _ giới thanh tịnh là nhằm mục đích đạt đến tâm thanh tịnh.
  _Tâm thanh tịnh là nhằm đạt đến tri kiến thanh tịnh.
  _Tri kiến thanh tịnh là nhằm đạt đến đoạn nghi thanh tịnh.
  _Đoạn nghi thanh tịnh là nhằm đạt đến Đạo phi,đạo tri kiến thanh tịnh.
  _Đạo phi,đạo tri kiến thanh tịnh, là nhằm đạt đến Trí tuệ thanh tịnh.
  _Trí tuệ thanh tịnh là nhằm đạt đến Vô Thủ Trước Niếp Bàn.
  Này hiền giả,sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn là nhằm đạt đến Vô Thủ Trước Niếp Bàn chứ không có gì khác”. (Trung Bộ kinh ||| trang 150)
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ pháp.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với những cảm niệm sâu sắc của huynh Cao Diệu Diệu Hằng thông qua việc ” du sơn ngoạn thuỷ” cùng một sự việc nhưng mỗi người sẽ có cái nhìn, cách nghĩ cũng như cách thực hiện khác nhau nhất là sự khác biệt giữa một vị Đạo sư và những người thế gian một bên với tâm pháp sanh còn một bên là tâm tục sanh với mục đích một bên hoạt dụng Bồ đề tâm vì chúng sanh còn một bên để thoả mãn thua vui , sở thích của bản thân . Vị Thầy miệt mài hoằng dương chánh pháp, gieo duyên hoá độ chúng sanh bằng nhiều phương pháp, du sơn ngoạn thuỷ chỉ là một trong những phương pháp giúp nhiều chúng sanh dễ dàng có duyên lành với giáo pháp của Như Lai để bước vào con đường giác ngộ không phải như nhiều chuyến hành hương, du lịch tâm linh được nhiều người kể cả thượng toạ, đại đức tổ chức đi hết chùa này đến chùa kia, nước này qua nước nọ nhưng đọng lại trong chúng sanh chẳng có gì ngoài sự nhàm chán, mệt mỏi và cũng không giúp ích được gì cho chúng sanh bởi cái tâm của họ toàn sự mong cầu danh lợi . Những nơi vị Thầy đã đi qua, đã dừng chân chúng con đều nhận được những món quà pháp đầy ý nghĩa, những bài giảng pháp lợi lạc mang đậm chất pháp là cuộc sống và cuộc sống chính là pháp bằng chất liệu gần gũi giúp chúng con dễ dàng cảm nhận và thấy thú vị khi tâm thức của mình được tư duy theo quỹ đạo chánh pháp với những điều tưởng lạ mà quen bởi vậy quá trình học pháp của chúng con được vị Thầy ban cho nhiều màu sắc tươi mới với nhiều bông hoa phong phú trong vườn hoa đạo pháp không phải chỉ có màu nâu với những quyển kinh dày cộp hay những khuôn khổ cứng nhắc như những gì chúng con nhìn thấy trước đây về Đạo Phật. Nhờ có vị Thầy chúng con mới dám can đảm bước chân vào con đường tu tập để đạt giải thóat như Đức Phật và các Ngài đã đi trước và để lại cho chúng sanh.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 30. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết: “Bài 2: THỌ LẠC LÀ THỌ PHÁP, ĐỐI CẢNH TỨC GIEO DUYÊN” của huynh Cao Diệu Diệu Hằng rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã không quản ngại sức khoẻ, đường xá, khoảng cách địa lý để thực hiện những chuyến pháp sự vì lợi lạc của chúng sanh, giúp chúng con có được những bài học sâu sắc và có cơ hội được thực hành chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện huynh Cao Diệu Diệu Hằng sức khoẻ, hanh thông thế sự.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tâm pháp Thanh Trí được phổ truyền nơi nơi.
  Om mani padme hum.

 31. Mật Tấn Khải
  Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng chia sẻ pháp với những luận chứng, luận cứ từ kinh điển trong bài viết của đạo huynh con hiểu rằng Đức Phật không cấm việc du sơn ngoạn thủy (Đức Dromtönpa) đã dạy: “Điều gì đối nghịch với những đam mê trói buộc, điều đó là Pháp. Nếu không, không phải là Pháp. Nếu nó không phù hợp với người thế tục, đó là Pháp. Nếu nó phù hợp với người thế tục, đó không phải là Pháp. Nếu nó phù hợp với giáo lý của Đức Phật, đó là Pháp. Nếu nó không phù hợp, đó không phải là Pháp. Nếu tuân thủ triệt để, đó là Pháp. Nếu tuân thủ sơ sài, đó không phải là Pháp.” Đạo Phật là con đường tỉnh thức để phát triển trí tuệ Phật đà trong thực hành, có nghĩa là áp dụng pháp vào cuộc sống trong thực tế đời sống, để thực hành những điều Đức Phật dạy trong cuộc sống hàng ngày chứ không phải đạo cầu xin để được cái này, cái kia. Thật sự thực hành, thực tập trong cuộc sống để được thực chứng, chứ không chỉ ngồi thiền mà chứng ngộ được hạnh phúc chân thật trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Qua đó con cảm niệm sự độc đáo khác biệt của vị Thầy thân giáo, ngữ giáo, tâm giáo của của Bậc Tổ sư, Đạo sư dòng Thanh Trí luôn vì Bồ đề tâm trên viễn trình Bồ tát đạo, vì lợi lạc của học trò và tất cả chúng sanh hữu duyên trên đạo lộ giải thoát mà không ngừng nghỉ trong công cuộc hoằng Pháp độ sanh. Sự hoá thân đồng dạng của vị Thầy (GIỐNG mọi người mà không NHƯ mọi người) vị Thầy dùng nhiều phương tiện thiện xảo tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh, địa phương đưa pháp vào cuộc sống trong những chuyến “du sơn ngoạn thủy” của vị Thầy đã ban cho chúng con, chúng sanh nhiều bài học pháp là cuộc sống trên nền tảng trí tuệ nhà Phật để giáo hóa học trò thấy rõ được lý chân thật để lựa chọn phân định rạch ròi trên con đường giải thoát hiện tại và tương lai.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết lợi lạc. Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đàng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng, con tán thán thiện hạnh chia sẻ Pháp của đạo huynh với những trích dẫn từ kinh điển đã cho con hiểu rằng con đường truyền bá chánh pháp Phật đà của bậc Đạo sư qua hình thức “du sơn ngoạn thủy” không bị Đức Phật cấm mà ngược lại còn nhận được sự khuyến khích, đã chứng minh những việc vị Thầy làm đều tuân theo lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức, là sự từ bi,bồ đề tâm, trí tuệ và trình độ trải nghiệm tâm linh của bậc Đạo sư khi sử dụng phương tiện tùy thuận giáo hóa mang đến lợi ích hạnh phúc an vui cho chúng sanh.

  Đọc bài viết con tâm đắc với chia sẻ của đạo huynh “Giả sử tất cả các bậc Đạo sư có thành tựu tâm linh đều ở trong tịnh trú tịnh tâm tu tập thì làm sao giáo pháp của Như Lai được phổ truyền rộng rãi? Nếu Đức Phật chỉ giữ chân lý tối thượng cho bản thân mình thì đâu có câu “phụng sự chúng sanh là cúng dường Tam Bảo””.

  Con cảm niệm ơn phước của bản thân khi con được hạnh ngộ vị Thầy bậc Đạo sư phiêu bồng đã chỉ dạy cho chúng con hiểu về những lời Đức Phật dạy ngang qua những bài học pháp là cuộc sống từ sự thân giáo qua các chuyến “du sơn ngoạn thủy” của vị Thầy mà Phật pháp đối với chúng con thật thực tế gần gũi và dễ dàng tiếp nhận dù đời sống cư sĩ bận rộn nhưng vẫn đi đến kết quả tâm linh nhờ tâm bồ đề cùng phương tiện thiện xảo của vị Thầy.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ pháp.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết này của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng ạ. Qua bài, con được hiểu thêm về công cuộc hoằng dương Chánh Pháp, phổ truyền bộ môn Yoga Thanh Trí của vị Thầy qua phương tiện “du sơn ngoạn thủy”. Vị Thầy vân du giáo hóa khắp nơi vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh hữu tình, theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tương Ưng. Giả sử vị Thầy luôn ở Tịnh trú để tịnh tâm tu tập, những chúng sanh ở rất xa sẽ có rất ít cơ hội được hạnh ngộ vị Thầy trực tiếp. Con hiểu rằng vì Bồ đề tâm, vị Thầy sẵn sàng khởi hành trên con đường Giải thoát cho tất cả chúng sanh, dù phía trước là những hiểm nguy, bất trắc khó có thể lường trước được, sự quấy phá của ma quân…Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã không quản ngại mọi khó khăn để đến nhiều vùng đất khác nhau. Mỗi vùng đất vị Thầy đi qua đều được lưu lại dấu chân Mani của Thầy, để những vùng đất ấy dù là đất cằn cỗi vô minh cũng sẽ được nở hoa chánh pháp, những chúng sanh có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy dù trong hoàn cảnh, tình huống nào cũng sẽ được gieo hạt mầm Giải thoát để được trổ quả vào mai sau.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài lợi lạc. Đệ cầu nguyện huynh và gia đình tinh tấn thực hành Pháp, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng, thong dong trên đạo lộ Giải thoát.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Tấn Lực
  Mật Tấn Lực says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết và hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng qua bài chia sẻ pháp sâu sắc.
  Qua bài viết của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng, từ những luận giải dựa trên Thánh giáo lượng “TỨ Y CỨ” là “Y PHÁP BẤT Y NHÂN”, cùng những trích dẫn kinh điển thuyết phục, giúp con hiểu sâu hơn và tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã noi theo gương Đức Phật và các bậc thánh đức mà không dừng nghỉ, miệt mài lao động giải thoát trên viễn trình của đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp. Đặc biệt, dựa trên nền tảng chánh kiến Phật đà vị Thầy đã dành gần 30 năm trải nghiệm, dồn hết tâm lực, nguyện lực, trí lực trong nghiên cứu, khảo cứu, thực hành, ứng dụng và có hiệu quả rõ rệt, phát kiến nhiều công trình tâm linh mang tầm Quốc tế; Trong đó, Tâm pháp Thanh trí: LỤC DIỆU PHÁP MÔN, “tinh túy”, “lý sự viên dung”, phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc, tính Thời đại, mà tới nay trên thế giới chưa nơi nào có được!. Từ đó, vị Thầy trở thành vị TỔ SƯ DÒNG PHÁI THANH TRÍ duy nhất ở Việt Nam và trên thế giới!. Trong nhiều năm qua vị Thầy đã không dừng nghỉ đạo nghiệp phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh trí(Tâm pháp Thanh trí). Ngài đã “Du sơn ngoạn thủy”, đã “hóa thân”, đồng dạng để giáo hóa chúng sanh hữu duyên khắp mọi miền ở trong nước và nhiều nước trên thế giới…Nhờ có giáo pháp đúng, phù hợp, phương tiện truyền pháp thiện xảo theo tinh thần “PHÁP LÀ CUỘC SỐNG, CUỘC SỐNG LÀ PHÁP” mà đệ tử, học trò, bạn đọc hữu duyên(trong đó có Giáo sư, Phó Giáo sư, tiến sĩ Phật học… quy ngưỡng tôn xưng là học trò của vị Thầy) từ 160 nước trên thế giới có cơ hội được kết nối với bậc Tổ sư dòng phái Thanh trí, được tiếp cận nguồn anh sáng chánh kiến Phật đà, và đã có biết bao đệ tử, học trò của Ngài đã hanh thông thế sự, thành tựu tâm linh nhờ được diễn tập/thực hành những Tâm pháp Thanh trí do Ngài cho phép và chỉ dạy.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy.
  Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Diệu Hằng về bài chia sẻ lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Đệ cầu nguyện huynh Cao Diệu Diệu Hằng thành tựu những ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme Hum!

 35. Cao Diệu Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Thọ lạc là thọ pháp, đối cảnh tức gieo duyên” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức viết bài chia sẻ của huynh với luận điểm sâu sắc, những luận chứng, luận cứ đắt giá từ kinh điển nhà Phật. Con tâm đắc với lời của huynh rằng “Giả sử tất cả các bậc Đạo sư có thành tựu tâm linh đều ở trong tịnh trú tịnh tâm tu tập thì làm sao giáo pháp của Như Lai được phổ truyền rộng rãi? Nếu Đức Phật chỉ giữ chân lý tối thượng cho bản thân mình thì đâu có câu “phụng sự chúng sanh là cúng dường Tam bảo” và chắc chắn Tịnh độ tông hay Kim cang thừa hay bất kỳ tông phái nào khác cũng không tồn tại và phát triển”. Trong suốt nhiều năm qua, những chuyến pháp sự của Thầy luôn đi cùng với vô số những bài pháp lợi lạc, những người may mắn được gặp Thầy trên chặng đường vân du giáo hoá đều trở thành những bài học mang đầy tinh thần “pháp là cuộc sống” cho chúng con. Chưa kể rằng với ơn phước được hạnh ngộ vị Thầy như vậy, họ đã được gieo nhân lành trong tương lai, như người nghệ sĩ hát khúc Phượng Hoàng cầm, anh thanh niên bán bánh ở vỉa hè, hay cậu bé bán vé số, vv. Ngẫm lại mới thấy rằng trong kinh điển nhà Phật cũng có vô số những câu chuyện giáo hoá đời thường với đầy đủ các thành phần trong xã hội, chứ không gói gọn loanh quanh trong môi trường tự viện, chính Đức Phật với chính cuộc đời Ngài và những lời dạy ghi nhận trong kinh điển chưa từng nhấn mạnh việc không được vân du giáo hoá. Đây cũng chính là điểm một lần nữa khẳng định rằng Thầy đã “..đồng với các Ngài chẳng khác”. Bởi vậy, chỉ có những kẻ đầu óc thiển cận, moi móc tiểu tiết nhằm thoả mãn tâm địa hẹp hòi của mình mới có kiểu chỉ trích, bài xích việc vân du giáo hoá của một bậc Đạo sư. Nếu Thầy chỉ muốn thành tựu sự giải thoát cho chính mình, hay hưởng thụ riêng cho bản thân mình thì chẳng phải việc không mất công đi đây, đi đó, ở yên một chỗ mới chính là sự lựa chọn phù hợp? Chỉ có những kẻ vô ơn, chuyên đi cắn càn mới đủ vô tàm bất quý mà nói ra những điều như vậy.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ hay và ý nghĩa. Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho huynh luôn tinh tấn và thành tựu những ước nguyện chính đáng của mình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 36. Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc Bài 2: THỌ LẠC LÀ THỌ PHÁP, ĐỐI CẢNH TỨC GIEO DUYÊN của Đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng rồi ạ. Con hoan hỷ với những luận giải sâu sắc, những trích dẫn từ giáo điển của Đạo Huynh đã đẫn chứng sâu hơn về công hạnh, trí huệ, Bồ đề tâm rộng lớn của Vị Đạo Sư qua những chuyến “Du sơn ngoạn thủy”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

 37. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài viết của Đạo Huynh Cao Diệu Diệu Hằng ”THỌ LẠC LÀ THỌ PHÁP,ĐỐI CẢNH TỨC GIEO DUYÊN” rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho Thầy trụ thế dài lâu.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc trong Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Manin Padme Hum.

 38. Mật Định Châu
  Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công đức chia sẻ pháp của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Diệu Hằng hanh thông thế sự.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status