Oct 26, 2020

Posted by in Giáo điển | 48 Comments

Bài 5: PHẬT GIÁO LÀ NGHỆ THUẬT LÀM NGƯỜI?

Lời dẫn: Kênh Nhân Quả Luân Hồi mượn những bài giảng của Hòa thượng Tuyên Hóa để câu view và câu likes cho mình, nhưng tiếc rằng thủ đoạn này đã phản tác dụng, vì làm như vậy chẳng khác gì phản bội sư môn là hòa thượng Tịnh Không và đừng vỗ ngực xưng tên là môn đệ của sư Ông Thích Thanh Từ. Mới đây đã không biết xấu hỗ,  kênh này chuyển hướng “bắt quàng làm sang”, khi dựa vào bài giảng của hòa thượng Thích Trí Quảng. Rồi đây mai mốt kênh này cũng “gá” vào những kênh luân hồi có nhiều người nghe để “mượn” ánh sáng của họ mà soi chiếu cho kênh mờ ám của mình. Song, mọi nỗ lực dường như không thành bởi sư thầy Trung Quốc họ “mượn tay” là những vòng xoay tùy tiện giảng luận, tùy tiện chế tác những điều huyền hoặc trái với chánh kiến quang minh của thánh giáo. Cao Diệu Mật Từ tiếp tục phân tích hiện lượng này qua bài viết số 5 sau đây…

 

PHẬT GIÁO LÀ NGHỆ THUẬT LÀM NGƯỜI (!)

HT Tuyên Hoá khi sinh thời không chỉ là một danh tăng, người mở ra đạo tràng và chi nhánh VPTT ở Mỹ và một số nước khác; mà còn là người sáng lập hệ thống trường học từ tiểu học đến viện đại học tại VPTT. Trong các bài giảng của mình, HT cũng ưu ái nhắc nhiều đến chức năng giáo dục, đào tạo, ví dụ như các bài Nghĩa vụ giáo dục của Vạn Phật Thánh Thành, Trẻ em là rường cột của nước nhà, Khổng Tử – nhà đại giáo dục, Cái đạo của bậc “Đại học”, vv. Vào ngày 25/8/1978 tại Hồng Kong, HT Tuyên Hoá đã nói rằng “Phật giáo là nghệ thuật làm người”. Các đệ tử của HT Tuyên Hoá ngày nay cũng tiếp bước truyền thống này, như thầy Hằng Thật từng trả lời về những gì được học từ HT Tuyên Hoá rằng “Ngài dạy tôi từ nền tảng đạo đức: “Làm người cũng quan trọng như tu tập. Làm người chính là khởi đầu cho việc tu hành”. Ngài dạy tôi rất nhiều về Khổng tử cũng nhiều như về Đức Phật. Một điều khác mà Ngài tiêm sâu vào cốt tủy tôi là tầm quan trọng của sự giáo dục” (http://vanphatthanh.org/di-tim-ton-giao-cua-toi/). Qua đây, có thể nói rằng ngoài là một hoà thượng, HT Tuyên Hoá là một nhà giáo dục. Bài viết này sẽ đi vào tìm hiểu về phương pháp và năng lực sư phạm của HT Tuyên Hoá.

http://vanphatthanh.org/di-tim-ton-giao-cua-toi/

Ngày 5 tháng 3 năm 1984, khi khuyến tấn các em học sinh theo học tại VPTT, HT Tuyên Hoá khai thị như sau:

“Hỡi các em học sinh! Thời gian tốt nhất của đời người là lúc trước hai mươi tuổi, đó gọi là: “Thời đại hoàng kim.” Trong thời kỳ nầy, Phật tánh vốn có của các em chưa bị mất và tự tánh thanh tịnh vẫn còn tồn tại. Lúc bấy giờ, nếu các em được tiếp xúc với người tốt, các em sẽ làm người tốt. Còn nếu các em qua lại với người xấu, các em sẽ làm người xấu”

Hãy nhớ lấy! Tự tánh của các em ví như tấm vải trắng thuần khiết, nếu các em đem nhuộm màu xanh thì nó xanh, nhuộm màu vàng thì nó vàng.

Hiện nay các em đã đến đây, ngoài thời giờ chăm lo học tập, nếu các em lại biết nắm giữ cơ hội tốt nầy mà thường tu trì, thành tâm niệm Phật, lễ Phật, tham thiền, tĩnh tọa và tu hành như thế, tức các em có thể sẽ đạt được một năng lực siêu quần như: Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thậm chí đến cả thần túc thông hay lậu tận thông nữa.

 

Ở đây, có thể thấy HT Tuyên Hoá sử dụng thuật ngữ không đúng đối tượng và diễn giải thuật ngữ đạo Phật theo ý mình. Đối tượng ở đây là học sinh, thuật ngữ “Phật tánh” được nhắc đến như vậy là hoàn toàn không phù hợp và không có hiệu quả về nhận thức. Đây là điểm thường thấy trong nhiều bài giảng của HT Tuyên Hoá khi HT sử dụng thuật ngữ cao siêu mà không để tâm đến đối tượng đang thuyết giảng. Ví dụ, khi hướng dẫn đạo chúng gồm nhiều cư sĩ mới đến tham thiền lần đầu tại VPTT, HT Tuyên Hoá giảng như sau: “…Khởi đầu dụng công, chúng ta phải giữ tâm cho chánh đáng. Không chánh đáng thì dù công phu ra sao cũng thành ma đạo. Tâm đã chánh đáng, thì dụng công cách gì cũng có thể thành Phật. Con đường dẫn tới Phật hay tới ma chỉ khác nhau ở một niệm. Quý vị hãy đặc biệt chú ý” (bài giảng ngày 1 tháng 4 năm 1985, Khai thị nhân khoá Quán Âm thất, tại điện Quán Âm https://www.dharmasite.net/khaithi4.htm). Đây là cách dùng thuật ngữ xa lạ, đánh đố, tựa như chương trình học vừa mới bắt đầu đã vào môn chuyên ngành, bỏ qua các môn học cơ sở. Quay lại lời khai thị dành cho các em học sinh ở trên, do chủ trương sử dụng đạo Phật làm phương tiện để truyền bá cả đạo Nho và đạo Khổng cho nên HT dường như nhầm lẫn, đánh đồng nghiêm trọng giữa khái niệm “Nhân chi sơ tính bản thiện” trong tư tưởng của Khổng Tử với “Phật tánh” trong đạo Phật. Chưa bàn về sai lầm nghiêm trọng trong việc gượng ép đánh đồng khái niệm giữa hai lĩnh vực đạo Phật và đạo Khổng (đã được chứng minh qua nhiều bài giảng ở những bài trước), thay vì hướng đến song hành tích luỹ kiến thức với phát triển đạo đức, HT Tuyên Hoá lại đề cao đào tạo các “bậc nhân tài” thực chứng bằng năng lực siêu nhiên?!

https://www.dharmasite.net/khaithi4.htm

Nói về thanh quy và giới luật, các tăng, ni, cư sĩ và các thanh thiếu niên sinh hoạt tại VPTT phải tuân theo quy định chung như sau:

Các vị Tăng, Ni, cư sĩ trú tại Vạn Phật Thánh Thành đều sống thanh đạm, hướng theo Sáu Tông-chỉ của Thánh Thành là: Không tranh, Không tham, Không truy cầu, Không ích kỷ, Không tự lợi và Không dối trá. Thanh, thiếu niên nam và nữ ở Vạn Phật Thánh Thành sống biệt lập; các em hằng ngày có thể theo học trường Tiểu Học Dục Lương hay trường Trung Học Bồi Ðức, là bộ phận trực thuộc của trường Ðại Học Pháp Giới. Ở đây, học sinh, sinh viên đều giữ nếp sống thanh khiết: Ăn chay, không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, xa rời truyền hình, chiếu bóng và các tập quán ngoài đời”.

https://www.dharmasite.net/6DaiTongChi.htm

https://www.dharmasite.net/6DaiTongChi.htm

Trong đạo Phật, Đức Phật đã định ra phạm vi giới luật riêng áp dụng phù hợp với từng đối tượng tăng sĩ và cư sĩ. Hơn nữa ngay trong giới cũng có các phạm trù giá, khai, trì, phạm thể hiện sự linh hoạt và đề cao tư duy trong trì giới. Qua nhiều câu chuyện giáo hoá của Đức Phật, với các đối tượng khác nhau, Đức Phật sử dụng phương tiện và phương pháp khác nhau. Song tại VPTT, chưa kể cư sĩ tại gia mà ngay cả học sinh từ bậc tiểu học đã bị đặt trong môi trường cô lập, không chỉ phải tuân theo quy củ ngặt nghèo không khác với tăng, ni trong môi trường tự viện mà còn tách biệt mình ra khỏi sự phát triển của thế giới văn minh bên ngoài. Không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc có thể hiểu và chấp nhận được; tuy nhiên, ăn chay, xa rời truyền hình, chiếu bóng và các tập quán ngoài đời thì với lý do gì?! Nói đến đây, tôi không thể không nhắc đến bài giảng mang tên “Yêu quái xuất thế” (https://www.dharmasite.net/khaithi2.htm#27), được HT Tuyên Hoá giảng vào ngày 30 tháng 9 năm 1982, trong đó HT khẳng định “Hiện tại yêu quái lớn nhất là máy tính”. Với quan điểm cực đoan, vô căn cứ như vậy, HT Tuyên Hoá đã lấy mất quyền được bắt kịp thời đại của những thanh thiếu niên và những người đang tu tập tại VPTT, đánh mất nhiều cơ hội quý báu được mở mang tri thức, cũng như tiếp cận những phương pháp nhanh, đơn giản hơn trong phương pháp truyền thụ. Tóm lại, HT Tuyên Hoá bỏ qua tính thời đại, tính dân tộc và tính quốc độ khi giáo hoá chúng sanh. Hơn nữa, thay vì đối trị với ngũ dục bằng tâm thức, HT Tuyên Hoá lại chọn cách đối trị bằng thân, chẳng khác nào lấy đá đè cỏ.

Nhìn chung, về cả mặt lý và sự, HT Tuyên Hoá hầu như bỏ qua tầm quan trọng của tư duy, đẩy người học vào thế bị động, áp đặt. Về lý thuyết thì HT chủ trương Phật giáo ngu si, khù khờ; về thực hành thì gây ức chế về tâm lý. Một ví dụ điển hình khác cho thấy lý do hình thành bị động trong tư duy là khuyến khích việc “học thuộc lòng” kinh điển.

Trong bài giảng ngày 27/5/1983, quyển Khai thị 3, HT Tuyên Hoá giảng như sau:

Các bạn muốn học Giới, tu Ðịnh, phát Huệ, thì trước hết phải học Kinh Lăng Nghiêm. Phật Pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn, song Kinh Lăng Nghiêm thì đầy đủ, vừa đúng, không dư không thiếu. Chúng ta phải học bộ Kinh này, và phải học cho thuộc, cho nhuần nhuyễn. Phương pháp học là mỗi ngày các bạn học một đoạn kinh văn, và hằng ngày đều phải ôn lại những phần đã thuộc.

Phương pháp học kinh có “ba tới.” Thứ nhất là “mắt tới”; thứ nhì là “miệng tới”; và thứ ba là “tâm tới.” Khi cả mắt, miệng và tâm đều chuyên nhất, chăm chú hướng tới kinh, thì các bạn sẽ học thuộc rất dễ dàng.

Lại còn có ba chỗ có thể để học thuộc kinh. Thứ nhất là trên đường đi, thứ nhì là trên gối, thứ ba là tại nhà tiêu. Ba chỗ này là những nơi rất thuận tiện cho việc học thuộc kinh. Nếu các bạn áp dụng phương pháp này thì có thể học thuộc kinh rất là nhuần nhuyễn. Các bạn hãy thí nghiệm xem!

(Trích https://www.dharmasite.net/khaithi3.htm)

https://www.dharmasite.net/khaithi3.htm

Ngay ở nền giáo dục thông thường, nếu chỉ đọc vanh vách lý thuyết mà không trải nghiệm, thực hành cũng đã cho ra đời nhiều tiến sĩ giấy, không giúp ích gì cho đời rồi huống gì là trong đạo pháp. Có ích gì khi đọc tụng, học thuộc kinh điển mà không hiểu nghĩa của kinh? Trong tác phẩm “14 thất bại trầm trọng của đời tu”, thánh tăng Gampopa đã nhắc đến hai trong 14 thất bại trầm trọng như sau: “Luyện tập cái lưỡi nói theo lời hay ý đẹp mà không thấm vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng” và “Thông thái giáo lý trong khi cạn cợt về kinh nghiệm tâm linh cũng giống như người giàu đánh mất chìa khoá mở kho tàng của mình”. Tóm lại, HT Tuyên Hoá không chỉ phạm phải thất bại trầm trọng của người tu, mà còn sai lầm trong phương pháp sư phạm ở vai trò một người làm về giáo dục: không hiểu rõ mục tiêu đào tạo, không có phương pháp sư phạm phù hợp với nhiều đối tượng, không tạo động lực, cảm hứng cho học viên, giáo án không hiệu quả,…

Với chất lượng đào tạo và năng lực sư phạm như vậy, những học viên, học trò, đệ tử được đào tạo tại VPTT sẽ như thế nào?

Cao Diệu Mật Từ.


Các bài liên quan:

1, Mật gia Song Nguyễn đối luận với những luận điểm cực đoan của hòa thượng Tuyên Hóa qua kênh Nhân Quả Luân Hồi (kênh NQLH): Bài 1: ĐỐI LUẬN THEO TINH THẦN SÁCH TẤN CỦA ĐỨC PHẬT QUA KINH “KALAMA” ( Bài mở)

2, Bài 2: NGÀI TUYÊN HÓA GIẢNG LUẬN BẰNG SỰ TỰ Ý LẬP NGÔN, TIỀN HẬU BẤT NHẤT, DÙNG “THIỀN NGỮ” KHÔNG ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG ( Bài mở)

3, Bài 3: PHẬT GIÁO “THAM LAM”, “NÓNG GIẬN”, “NGU SI” – MỘT CÁCH PHÂN LOẠI GÀN RỠ

4, Bài 4: CỔ SÚY THẦN THÔNG, PHÔ DIỄN THẦN THÔNG, HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA LÀM TRÁI THÁNH GIÁO PHẬT MÔN

5, Bài 5: PHẬT GIÁO LÀ NGHỆ THUẬT LÀM NGƯỜI?


Các bài liên quan khác:

1THƯ GỬI “NGƯỜI DẠO MẠNG”

2, CAO DIỆU MẬT TỪ PHẢN LUẬN “NGƯỜI DẠO MẠNG”

3, Thư Tiền Giang: “ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ” ( Bài mở)

4, ĐÁNH CẮP THÔNG TIN CÁ NHÂN, CHIẾM ĐOẠT FACEBOOK CỦA NGƯỜI TỐ CÁO – KÊNH NHÂN QUẢ LUÂN HỒI VI PHẠM ĐIỀU 6 LUẬT AN NINH MẠNG

 

 1. Admin
  Cao Diệu Diệu Hằng says:

  Mô Phật!
  Diệu Hằng hoan hỷ đọc tiếp bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ. Từ bài đầu đến bài 5, điểm nổi trội trong những luận điểm lệch quỹ đạo chánh pháp của HT Tuyên Hóa đó là không phát huy “thần thông giáo hóa” của đạo Phật, trong khi đó “thần thông giáo hóa” là điều mấu chốt đức Phật đã thực hiện trong suốt những năm tháng giáo hóa của Ngài. Những điều HT Tuyên Hóa luận giảng gây khó hiểu cho người nghe, và không hướng đến mục đích giải thoát tối thượng mà chỉ hạn cuộc trong hai chữ “thần thông” huyền hoặc.
  Ngay cả những lời dạy HT Tuyên Hóa đưa ra cho học sinh: “Phật tánh vốn có của các em chưa bị mất và tự tánh thanh tịnh vẫn tồn tại… Tự tánh của các em ví như tấm vải trắng thuần khiết, nếu các em đem nhuộm màu xanh thì nó xanh, nhuộm màu vàng thì nó vàng” Thực sự rất khó hiểu vì tự tánh vốn có thì làm sao mất được? đã là tự tánh thanh tịnh thì làm sao có thể “đem nhuộn màu vàng hay xanh”?
  Hơn nữa, việc HT Tuyên Hoa bắt học sinh sống đời sống biệt lập và cho rằng đó là “đều giữ nếp sống thanh khiết: Ăn chay, không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, xa rời truyền hình, chiếu bóng và các tập quán ngoài đời” cũng không đúng với tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” của đạo Phật. Phải chăng HT Tuyên Hóa chú trọng về xả ly thân mà quên mất đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu? HT Tuyên Hóa tước mất quyền tự do được phát triển trí tuệ, nhận thức, tiếp nhận thông tin trên thế giới liệu có phải là phương pháp tốt, lấy người học làm trung tâm hay làm cho họ mất đi tính sáng tạo, khả năng tự tìm hiểu, minh định chân ngụy? Cực đoan hơn nữa khi HT Tuyên Hóa cho rằng “Hiện tại yêu quái lớn nhất là máy tính”. Thông tin được phổ cập là nhờ sự ra đời của máy tính và internet. Ngay cả Phật tử có thêm kiến thức Phật pháp là nhờ máy tính, nhờ internet và những bài giảng của HT Tuyên Hóa được đăng tải trên mạng cũng nhờ có chiếc máy tính và đến được với hữu tình cũng nhờ những chiếc máy tính kết nối internet. Nếu HT Tuyên Hóa khăng khăng cho rằng “Hiện tại yêu quái lớn nhất là máy tính” thì Vạn Phật Thánh Thành đăng tải thông tin bài giảng của HT Tuyên Hóa, thông tin các khóa tu, các chương trình học trên mạng làm gì? Lẽ nào lại dùng “yêu quái lớn nhất” để truyền tải thông điệp chánh pháp?
  Những bài giảng của HT Tuyên Hóa khi nhìn về phạm trù giáo dục thế gian chưa thấy rõ sự luận giảng minh bạch, rõ ràng và càng không có một chút nào “truyền cảm hứng” cho học trò. Còn về Phật pháp, các bài giảng của HT Tuyên Hóa không hề khai thác “thần thông giáo hóa” Phật đà để giúp chúng sanh lìa mê về giác. Không những vậy, những bài giảng ấy còn đậm chất cực đoan, vô căn cứ, gây khó khăn cho những người tầm cầu giác ngộ.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài đối luận sâu sắc, ý nghĩa.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Từ viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 2. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ ,

  Con cảm ơn Thầy ạ ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 3. Cao Diệu Chánh Tấn
  Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Mô Phật!
  Đệ hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ trong bài viết này. Bài viết cùng với những luận cứ, luận chứng rõ ràng đã chỉ rõ ra những áp đặt mang tính hà khắc, không hề thấy dựa trên Thánh giáo lượng mà Hòa thượng (HT) Tuyên Hóa đặt ra.
  Sự hà khắc và không hề dựa theo Thánh giáo lượng ở đây thể hiện qua việc VPTT đưa ra thanh quý và giới luật áp dụng cho với mọi đối tượng khác nhau, ví dụ như: Ăn chay, xa rời truyền hình, chiếu bóng và các tập quán ngoài đời. Trong khi đó, Đức Phật không hề nói rằng theo học Phật Pháp thì phải ăn chay, phải xa rời tập quán ngoài đời. Đức Phật đã chỉ dạy là “Đơn sơ gìn giữ đạo. Trí tuệ là đạo nghiệp” (kinh Bát đại Nhân giác). Ngài nói là đơn sơ có nghĩa là có gì dùng đó miễn sao đáp ứng theo đúng nguyên tắc “Tam Tịnh Nhục” (1/Không thấy con vật bị giết; 2/Không nghe con vật kêu la; 3/Không nghi con vật bị giết vì mình). Trong tác phẩm “Giáo huấn Dakini”, chương “Mười điều không đức hạnh”, đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khuyến cáo giới cấm sát sinh, chỉ rõ ra hành động sát sinh hoàn tất khi hội tụ đủ 4 phương diện sau đây:
  1/ Ý nghĩa tiên khởi của chủ ý là “mình sẽ làm điều tội lỗi này”!
  2/ Sự tạo ý định thành hành vi và nỗ lực trong thực hiện.
  3/ Việc sát sinh xảy ra thật sự, có kinh nghiệm trong hành động
  4/ Kết thúc hành động: tâm vui mừng, không cảm thấy hối hận.
  Bên cạnh đó, Ngài Tilopa đã từng chỉ dạy: “Ngũ dục vốn không có hại, tai hại ở chỗ thái độ bám chấp vào chúng”. Nếu như sử dụng các công cụ hiện đại như máy tính, truyền hình làm phương tiện để truyền bá chánh pháp thì là điều tốt, chứ cớ sao lại cấm. Đến ngay cả VPTT cũng đang sử dụng website, internet để cung cấp thông tin, thông tin các hoạt động ra ngoài đó đấy thôi. Chẳng lẽ sử dụng website, internet không được coi là các “tập quán ngoài đời”. Hơn nữa, trong giới luật còn có 3 phương tiện ứng dụng (Luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới, Nhiêu ích hữu tình giới) và 4 phạm trù giá, khai, trì, phạm để biết vận dụng vào trong cuộc sống, trong đó câu chuyện của Mạc Lợi phu nhân là một minh chứng rõ ràng.
  Qua đó, điểm quan trọng cần lưu ý là người hành giả cần chuyển hóa tâm mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp và trong sự ăn, hay sử dụng các phương tiện ngoài đời thì quan trọng là “ăn hay sử dụng như thế nào” với thái độ ra sao, chứ không phải là ăn gì, sử dụng gì.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Từ hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Cao Diệu Chánh Tấn
    Cao Diệu Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.

    Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

    Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.

    Om ah hum!

 4. Mật Ánh Dương says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài đối luận sâu sắc tiếp theo của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ. Bài viết đã luận rõ về năng lực sư phạm của HT Tuyên Hóa thông qua những luận chứng, luận cứ xác đáng. Theo đó con nhận ra rằng không chỉ “giáo điển” có vấn đề mà giáo học pháp của ngài ấy cũng cực đoan, phi lý không kém. Một số cảm niệm của con khi đọc bài viết này như sau:
  HT Tuyên Hóa có nhiều mâu thuẫn trong lời khai thị, ví dụ ban đầu mục tiêu khuyến tấn học sinh theo học tại VPTT là “tiếp xúc với người tốt, làm người tốt”, thì chỉ ngay câu sau, ngài ấy lại hứa hẹn kết quả có thể đạt được là “năng lực siêu quần – tức thần thông”. Sự thiếu nhất quán trong chính tư duy của người đứng đầu thật khiến người ta nghi ngại về năng lực, chất lượng và hiệu quả đào tạo của VPTT, như huynh Mật Từ đã có phân tích.
  Về các quy định chung trong sinh hoạt tại VPTT như sống biệt lập, xa rời truyền hình, chiếu bóng, các tập quán ngoài đời… tuy bên ngoài là “giữ nếp sống thanh khiết”, nhưng lại dường như chủ đích để cô lập, triệt để cách ly học sinh, sinh viên – lứa tuổi đang cần tiếp thu kiến thức và rèn luyện năng lực tư duy, phản biện trước thế giới quan bên ngoài. Phương pháp “bế quan tỏa cảng” cực đoan này có lẽ để đảm bảo cho quá trình đồng hóa hệ thống tư tưởng, giáo lý của ngài Tuyên Hóa trở nên dễ dàng hơn chăng khi không còn bị cản trở hay ảnh hưởng từ bất kỳ nguổn thông tin nào khác. Điều này lại một lần nữa, chứng minh HT Tuyên Hóa luôn đi ngược lại với giáo huấn trong kinh Kalama của Đức Phật.
  Sự nghiệp giáo dục ở thế gian hay vai trò dạy đạo xuất thế gian không phải là việc mà bất kỳ ai cũng gánh vác được bởi sự ảnh hưởng trực tiếp, lớn lao đến đối tượng được chỉ dạy. Có rất nhiều tiêu chuẩn cần có để được công nhận là một vị Thầy dạy đạo (Đạo sư) nhưng có lẽ tiêu chuẩn quan yếu nhất chính là “có năng lực chuyển hóa tâm học trò” như khẳng định của Đức Liên Hoa Sanh. Sự chuyển hóa tâm là một kết quả kỳ diệu tự nhiên, xuất phát từ điểm bắt đầu của quá trình “tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn” nhưng, nhìn lại giáo điển, giáo pháp, giáo luật, giáo trình, giáo thuyết,… tại VPTT đều quanh quẩn trong sự gò bó, áp đặt một cách cực đoan, khuôn khổ, phi lý, hoàn toàn không có cơ hội cho sự “tự giác” thì làm sao có được kết quả cuối cùng là “chuyển hóa tâm thức”. Một lần nữa, con cảm thấy mình có quyền được nghi ngờ về con đường, phương pháp giáo dục thế gian lẫn xuất thế gian của HT Tuyên Hóa.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết trên trang nhà để chúng con, chúng sanh được lợi lạc. Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh Pháp.
  Con cảm ơn đạo huynh Mật Từ với bài phân tích sâu sắc này. Cầu nguyện đạo huynh sớm được thành tựu những ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm vượt qua mọi khó khăn và khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Pad Me Hum.

 5. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi
  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ .Bài viết cùng với những luận cứ luận chứng rõ ràng đã chỉ ra những áp đặt mang tính hà khắc không dựa trên thánh giáo lượng mà HT tuyên hóa đặt ra.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Con cầu nguyện cho dịch covid sớm tiêu trừ
  Om mani padme hum

 6. Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con cám ơn và hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang sâu sắc của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ.
  Mỗi bài viết với những luân chứng, luận cứ sắc đáng dựa trên thánh giáo lượng đạo huynh đã phân tích, trình bày con cảm nhận sốc và sốc hơn với những lời dạy tưởng là “chân ái” của một danh tăng nhưng thật ra lại toàn tự ý lập ngôn của HT Tuyên Hóa. Là một người mang danh sứ giả Như Lai nhưng thay cho “thần thông giáo hóa” đế hướng đến mục đích giải thoát thì HT Tuyên Hóa chỉ chú trọng đến “Thần thông biến hóa” đầy huyền hoặc và tự sáng tạo chứ không dựa trên thánh giáo lượng Phật đà.
  Qua những luân chứng, luận cứ về phương pháp giáo dục có phần bị động, áp đặt do bỏ qua phần tư duy cho thấy được ngay từ đầu vì theo tôn chỉ Phật giáo Ngu si nên việc “dùng trí tuệ làm nghiệp” như lời Đức Phật dạy đã không được HT Tuyên Hóa áp dụng. Vì thế nên thay cho Luật Nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới, Nhiêu ích hữu tình giới thì người theo học lại bị đông cứng trong những quy định về sinh hoạt biệt lập, xa rời cuộc sống chứ không còn “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”. Thay cho quán xét “tâm ta đang ở trạng thái nào” mà sử dụng bốn phạm trù giá, khai, trì, phạm trong giữ giới, trong ứng dụng cuộc sống thì HT Tuyên Hóa lại chỉ chú ý đến xả ly về “thân” với các điều cấm trong kết nối xã hội như bài “Yêu quái lớn nhất là máy tính”, giống như cuộc sống có cảnh tốt cảnh xấu, vì một vài cảnh xấu mà tự bịt mắt, bịt tai mình lại, để không thấy, không nghe như “người tật nguyền”. Nếu vậy thì cuộc sống “làm người” bình thường đã khó khăn, nói chi con đường tầm cầu giác ngộ xa vời, nói chi đến việc giúp chúng sanh lìa mê về giác khi HT Tuyên Hóa sử dụng những phương cách cực đoan như trên.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Từ viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được nạn lũ lụt, mọi khó khăn sẽ sớm vượt qua.
  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang tiếp theo của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ. Qua những luận giải và luận chứng đạo huynh đưa ra đầy thuyết phục quả thật những lời thuyết giảng này của HT Tuyên Hóa đều nói theo tâm ý của hoà thượng. Phương pháp sư phạm của hoà thượng cũng cổ hủ không hợp thời đại thật xứng với câu “khổ như tu” khiến cho chúng sanh xa rời Phật pháp nhiều hơn là muốn tu tập. Hơn nữa hoà thượng không chủ trương đến vấn đề thực hành mà chỉ khuyến tấn cách học thuộc lòng kinh điển như vẹt vậy chưa tính đến sự ngụy hiểm rình rập trên đường đi nếu tập trung vào học thuộc kinh.
  Con thấy thật ơn phước khi được học và thực hành tâm pháp của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ được đọc bài viết ” Phật giáo là nghệ thuật làm người” của huynh Cao Diệu Mật Từ. Qua bài viết đã chỉ ra 2 trong 14 thất bại trầm trọng mà Hòa Thượng Tuyên Hóa đã mắc phải là:” luyện tập cái lưỡi nói theo lời hay ý đẹp mà không thấm vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc thuộc” hay lỗi thứ hai là: ” thông thái giáo lí nhưng cạn cợt về kinh nghiệm tâm linh cũng giống như người giầu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình” _( HT Gampopa). Chính vì lẽ đó mà những gì HT Tuyên Hóa đã chỉ dạy cho học trò cách học thuộc làu làu kinh Phật và nơi học dễ thuộc nhất mà không chú trọng vào dạy các học trò phải hiểu và biết vẫn dụng lời Phật dạy vào cuộc sống cho phù hợp với tính thời đại, quốc độ,dân tộc thì đó quả là những thất bại trầm trọng của người tu mà HT Tuyên Hóa đã mắc phải. Với vai trò là một nhà sư phạm thì HT Tuyên Hóa đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong phương pháp giáo dục của mình khi không hiểu rõ mục tiêu đào tạo, phương pháp đào tạo phù hợp cho từng đối tượng và đặc biết không hề sáng tạo hay kích thích học viên sáng tạo mà trái lại HT đã áp đặt học trò của mình phải học thuộc lòng kinh điển rong một môi trường biệt lập với thế gian, ngặt nghèo như của các chư tăng trong chùa, không được tiếp cận với công nghệ tiên tiến của thời đại. Chưa kể đến khi giảng Phật pháp cho đối tượng là học sinh, những người chưa có hiểu biết căn bẳn về Phật học vậy mà HT đã dùng những thuận ngữ mang tính học thuật cao. Vậy rõ rằng HT chưa có được phương pháp sư phạm phù hợp cho mọi đối tượng. Chưa kể việc giáo dục không chỉ mang lại tri thức, mở mang trí tuệ và khơi dậy tính sáng tạo và được đi vào thực tiễn ứng dụng trong cuộc sống thì HT lại không ngừng cổ súy phải học thuộc lòng kinh điển tức là chỉ đọc vanh vách mà không hiểu gì về kinh điển. Chưa kể đến HT sẵn sàng đi ngược lại với tiến bộ của khoa học khi phát biểu ” hiện tại yêu quái lớn nhất hiện nay là máy tính” trong khi đó ngài chưa hiểu rằng máy tính là phương tiện giúp Phật tử hay bạn đọc có thể mở rộng và tiếp cận với thông tin, kiến thức về Phật giáo từ nhiều nguồn trên thế giới. Ngoài ra nó giúp cho học viên ở khu vực xa xôi vẫn có tiếp cận thông tin bài giảng pháp qua trang mạng.
  Càng đọc bài con càng cảm thấy con ơn phước vô cùng khi được theo học vị Thầy tuệ tri thức.
  Con thành tâm cầu nguyện cho vị Thầy luôn sức khỏe và trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

 9. Cao Diệu Nhất Nguyên
  Cao Diệu Nhất Nguyên says:

  Mô Phật,
  Pháp đệ đã đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ. Đọc những mô tả trong bài về trường học các bậc ở VPTT đệ liên tưởng đến những cộng đồng tôn giáo khép kín bị cắt đứt khỏi đời sống hiện đại, ngày nay vẫn mưu sinh chủ yếu dựa vào làm nông và những nghề thủ công. Chắc chắn nhiều gia đình sẽ rất ái ngại đưa con em mình đến đây bởi những tư duy lạc hậu khắc khổ. Đúng như huynh đã nhận định: “HT Tuyên Hoá bỏ qua tính thời đại, tính dân tộc và tính quốc độ khi giáo hoá chúng sanh.”

  Khi học Pháp từ vị Thầy, đệ luôn cảm thấy tự hào vì tính thực tiễn và linh hoạt để phù hợp với chúng sanh đủ mọi căn cơ, rất khác biệt với các tôn giáo khác. Nay HT Tuyên Hóa lại làm điều ngược lại, chẳng “truyền thụ với lòng bi mẫn,” chẳng nghĩ đến giải thoát chúng sanh mà chỉ đạo tạo ra những con vẹt chỉ biết đọc tụng, những nô lệ tâm linh theo cái chủ trương đạo Phật ngu si của ông ta. Đệ cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.

  Cảm ơn huynh vì bài viết và cầu nguyện huynh thành tựu mọi ước nguyện chính đáng. Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Cao Diệu Nhất Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi sách tấn cho con.
  Om Mani Padme Hum.

  • Mật Khánh Thảo says:

   Kính bạch Thầy!
   Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của huynh Cao Diệu Mật Từ.
   Với những luận giải và luận chứng thuyết phục đã chỉ ra những sai lầm của HT Tuyên Hoá. Khi chưa đắc thánh quả HT Tuyên Hoá luôn tin vào tâm ý của mình và có những lập luận sai lệch quỹ đạo Chánh pháp.
   Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
   Om Mani Padme Hum

 11. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với bài tác pháp chiếu quang thứ năm của huynh Cao Diệu Mật Từ đã làm rõ những năng lực sư phạm độc tài, hà khắc và chỉ ra những sai phạm trong phương pháp giảng dạy của hoà thượng Tuyên Hoá. Qua đây con thấy được hoà thượng Tuyên Hoá đang có một lối tư duy lệch lạc khi đánh đống Đức Phật với Khổng Tử một bên là giải thoát một bên là luân hồi, một bên là thế gian một bên là xuất thế gian đây là một sự cuồng ngôn loạn ngữ bởi Đạo Phật là để giải thoát chứ không phải chỉ để làm người. Hoà thượng Tuyên Hoá quá áp đặt và hà khắc khi đưa ra những giới luật phải ăn chay, xa rời truyền hình, chiếu bóng và các tập quán ngoài đời đó là những quy định cứng rắn khuôn khổ xa rời thực tế khiến cho những ai là học trò của hoà thượng Tuyên Hoá đều trở xên xa lánh cộng đồng, kìm hãm sự phát triển của chúng sanh đây cũng là một trong những rào cản khiến chúng sanh ái ngại khi muốn học Phật pháp . Điều đó không khác gì nhốt chúng sanh trong một cái lồng nhỏ hẹp không nhìn thấy được thế giới bên ngoài khi Đức Phật đã dạy ” Duy tuệ thị nghiệp” chứ đâu có kinh điển nào nói phải ăn chay hay ăn mặn cùng với đó lý thuyết luôn đi đôi với thực hành chứ không phải chỉ cần làu thông kinh điển không biết ứng dụng vào cuộc sống thì không khác gì một con vẹt chỉ biết đọc tụng kinh điển. Qua đây con cũng thấy được tác hại của việc một vị Thầy chỉ cần ” sai một ly đi một dặm” khiến biết bao thế hệ kế thừa cái sai đó nhất là trong Đạo Phật sẽ giết chết biết bao thân căn huệ mạng của chúng sanh khi đặt niềm tin nhầm chỗ.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 12. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ khi được đọc tiếp bài 5 của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ.
  Qua bài viết với những luận cứ,luận chứng được trích từ thánh giáo điển đã chỉ ra những lỗi sai trầm trọng đi lệch quỹ đạo chánh pháp của ht Tuyên Hóa,
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ .
  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng muôn nơi. Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã tác pháp chiếu quang và luận chứng, luận cứ chỉ ra những điểm sai lầm của HT Tuyên Hóa, qua những bài giảng của HT Tuyên Hóa thật sự là lộng ngôn, lố bịch, ở thời đại 4.0 mà HT lại đem máy tính là ma quỷ của chúng sanh.HT Tuyên Hóa đã biết không biết đến lời giáo hóa, tính thời đại, tính dân tộc và quốc độ để giáo hóa chúng sanh ,mà chỉ biết làm theo những gì mình nghĩ ra,không theo con đường tránh kiến của đức Phật dạy. Đệ tạ ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã chia sẻ bài viết thật là sâu sắc và lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 14. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
  Con xin tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ.
  Thêm một lần nữa con thấy được Hòa thượng lại đam mê thần thông. Khi Hòa thượng khai thị, tạo cảm hứng cho các em học sinh tu tập thì Hòa thượng lại đem thần thông ra dẫn dụ. Trong khi mục đích tối thượng của tu Phật để được giác ngộ giải thoát, thoát khỏi khổ đau luân hồi thì Ngài không đề cập lại đề cập đến thần thông. Trong giai thoại Ngài Mục Kiền Liên sử dụng thần thông bay lên cao để lấy bát gỗ quý theo sự thách đố của ngoại đạo đã được Đức Phật khiển trách nặng nề. Từ đó Đức Phật không cho phép lạm dụng thần thông. Thế nhưng Hòa thượng Tuyên Hóa cứ năm lần bảy lượt đều đề cao thần thông các giai thoại ma mị theo sức tưởng tượng của mình.
  Ngoài ra, con lại bất ngờ trước Hòa thượng Tuyên hóa: Ngài ca ngợi đạo Khổng của Khổng tử. Trong khi Ngài là người tu Phật, sao Ngài lại vi phạm điều cơ bản của Quy y: “Quy y Phật không thờ, thiên thần quỷ vật, Quy y Pháp không giết hại chúng sanh, Quy y tăng không giao tiếp thân mật với ngoại đạo trên bình diện tâm linh”. Ngài không những thân thiết, giao tiếp mà còn đam mê nghiên cứu các đề mục ngoại đạo: “Khổng Tử _ nhà đại giáo dục, Cái đạo của Bậc đại học”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum!

 15. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ, đã có bài đối luận chỉ ra những quan điểm sai lầm của Hòa thượng Tuyên Hóa, không chỉ phạm phải thất bại trầm trọng của người tu mà còn sai lầm trong phương pháp sư phạm ở vai trò một người làm về giáo dục, đưa chúng sanh vào con đường ngu si vốn là nhân tái sanh vào cõi súc sanh trong 6 cõi luân hồi mà Đức Phật đã dạy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.
  Om ah hum.

 16. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã có bài tác pháp chiếu quang thứ 5 đến hòa thượng Tuyên Hóa. Bằng những luận điểm của mình, đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã chỉ ra sự phạm phải thất bại trầm trọng của người tu cùng với sai lầm trong phương pháp sư phạm của hòa thượng Tuyên Hóa. Thật quá khập khiễng khi hòa thượng Tuyên Hóa đánh đồng khái niệm, tư tưởng đạo Khổng với đạo Phật, một bên còn hạn hẹp trong luân hồi, một bên thì giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Đọc đến những quy định chung dành cho học sinh, sinh viên tại trường con không khỏi ngao ngán ” Ở đây, học sinh, sinh viên giữ nếp sống thanh khiết : Ăn chay, không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, xa rời truyền hình, chiếu bóng và các tập quán ngoài đời “. Những quy định này thật khắc khe và thật là không phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc, nhất là với đối tượng. Nếu áp dụng cách này thì các em học sinh sẽ sống cách biệt, không được tiếp thu với sự phát triển của nền văn minh xã hội, từ đó Đất nước sao phát triển khi các em là thế hệ tương lai sau này.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Từ hanh thông mọi việc.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 17. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ạ. Bài viết phân tích với những dẫn chứng cụ thể của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã cho thấy HT Tuyên Hóa đã áp dụng phương pháp sư phạm không đúng đối tượng sư phạm. Việc học sinh phải ăn chay, xa rời truyền hình, chiếu bóng và các tập quán ngoài đời, như vậy chẳng khác nào khiến các em phải phải cách ly với xã hội hiện đại. Nếu vậy, sau này khi tốt nghiệp VPTT, các lứa học sinh ra ngoài xã hội sao có thể hòa nhập được với cuộc sống hiện đại, làm sao có thể theo kịp thời đại công nghệ 4.0 khi mà các em được tiêm nhiễm vào đầu tư tưởng “Hiện tại yêu quái lớn nhất là máy tính” từ chính người đứng đầu hệ thống trường học. Thêm vào đó, việc ăn chay được áp dụng với các học sinh thực sự là quy định hà khắc. Đâu phải thể chất học sinh nào cũng thích hợp với việc ăn chay, chẳng lẽ người đặt ra việc ăn chay không nghĩ đến sức khỏe của học sinh hay sao. Ngày trước Đức Phật đã bác bỏ đề nghị của Đề Bà Đạt Đa về việc áp dụng ăn chay trường đối với Tăng đoàn, nay HT Tuyên Hóa lại đưa sự ăn chay áp dụng cho trường học của mình, vừa đi ngược lại lời Phật dạy “đơn sơ với thức ăn”, vừa áp dụng không đúng đối tượng.
  Việc HT Tuyên Hóa khuyến tấn học sinh học tập và tu tập có thể sẽ đạt được “một năng lực siêu quần” thì e rằng HT đang hướng học sinh về những yếu tố huyền hoặc, trong khi còn quá sớm để nói về thần thông với đối tượng là học sinh. Và trí tuệ mới là đạo nghiệp của người tu chứ không phải là đạt được ngũ thần thông. Ngoài ra, việc HT Tuyên Hóa khuyến khích “học thuộc lòng” Kinh điển như dẫn chứng trong bài không khác gì việc học nhồi nhét, học như 1 con vẹt. Không thấy HT chỉ cách làm sao cho hiểu được ý nghĩa Kinh văn, mà Ngài chỉ dạy cách làm sao để thuộc lòng nhuần nhuyễn kinh văn (chưa nói đến việc học thuộc kinh trong nhà tiêu là ý tưởng lạ đời và vô cùng khó hiểu). Như vậy cho thấy HT tập trung vào hình thức bên ngoài hơn là làm sao để ý nghĩa lời Kinh thấm sâu vào tâm trí học sinh.
  Qua những phân tích, lập luận và dẫn chứng xác đáng của đạo huynh Mật Từ cho thấy phương pháp sư phạm của HT Tuyên Hóa bộc lộ nhiều bất cập, không phù hợp với đối tượng sư phạm, không phù hợp tính thời đại.
  Qua đó, con càng cảm thấy ơn phước khi được theo học vị Thầy với con đường khoa học biện chứng tâm linh trên nền tảng trí tuệ Phật đà, lý sự viên dung, áp dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống để chuyển hóa tâm chứ không phải là một con vẹt.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Từ hanh thông thế sự, thành tựu ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện đất nước vượt qua mọi khó khăn thiên tai lũ lụt.
  Om Mani Padme Hum.

 18. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Phong Tuyết đã đọc bài viết này rồi ạ .Con hoan hỉ và tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ với những quan điểm sai lầm của hòa thượng Tuyên Hóa .Bằng những luận chứng ,luận cứ được trích ra từ thánh giáo điển ,đao huynh đã chỉ rõ những lỗi sai lầm trầm trọng trong những bài thuyết giảng của hòa thượng Tuyên Hóa ,xa rời chánh pháp .
  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa và dẫn dắt chúng con đi đúng quỷ đạo chánh pháp . Con cầu nguyện cho Thầy được nhiều sức khỏe ,thân tâm an tịnh và trụ thế lâu dài vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Pháp đệ cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Mật Từ luôn viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho người dân miền trung vượt qua thiên tai bão lũ ,ổn định cuộc sống.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 19. Cao Diệu Tấn Giác
  Cao Diệu Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ “Phật giáo là nghệ thuật làm người?” cho Hòa thượng Tuyên Hóa. Đến bài thứ 5 này con đã nhận rõ được những luận điểm trái quỹ đạo chánh pháp của người được coi là danh tăng, thánh tăng bên Trung Quốc. HT Tuyên Hóa đã đi ngược với lời dạy của Đức Phật khi quá chú trọng “thần thông biến hóa” hơn là “thần thông giáo hóa”, đặt ra “giới luật” riêng với 6 điểm và thanh quy hà khắc.
  Ở bài viết này con được biết thêm về một quan điểm khác lạ nữa trong cách dạy học trò của HT Tuyên Hóa là “Phật giáo là nghệ thuật làm người?” khi đan xen Phật giáo và đạo Khổng, mà đối với “Phật giáo ngu si” thì Hòa thượng sẽ dạy làm người gì đây? Ngoài ra, HT Tuyên Hóa không hướng học trò lấy “tâm làm chủ, trí làm đầu, duy tuệ thị nghiệp” mà quay sang tu thân là chính, bắt học sinh sống đời biệt lập, giữ nếp sống thanh khiết, lấy học thuộc kinh điển là chính mà không am tường yếu nghĩa, không biết ứng dụng pháp vào cuộc sống. Đặc biệt là sự cực đoan khi cho rằng “Hiện tại yêu quái lớn nhất là máy tính” trong khi vẫn lấy mạng internet để truyền bá các bài giảng của mình ra thế giới?! Điều này đã mâu thuẫn với chính những quy định của HT Tuyên Hóa đưa ra.
  Qua những phân tích về quan niệm, phương pháp sư phạm của HT Tuyên Hóa trong loạt bài đối luận của đạo huynh Mật Từ, con hiểu được mình thật may mắn khi được theo học bởi một Đạo sư chân chính với đầy đủ công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm và phương pháp sư phạm hoàn hảo cùng những phát kiến tâm linh, phương tiện đầy thiện xảo giúp chúng con tiến nhanh trên đạo lộ Giải thoát. Con cầu nguyện sẽ ngày càng có nhiều chúng sanh được hạnh ngộ vị Thầy và được soi sáng bởi ngọn đuốc trí huệ của người.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Đệ cảm on đạo huynh Mật Từ về bài viết ý nghĩa lợi lạc. Cầu nguyện huynh thành tựu tất cả những ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM

 20. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc tiếp bài viết của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ. Qua những bài viết với luận chứng, luận cứ, trích dẫn của huynh Cao Diệu Mật Từ, cho thấy HT Tuyên Hóa không chỉ thuyết giảng theo tâm ý của mình, còn tự ý lập ngôn xa rời giáo lý Phật đà. Ngài lập ra đạo tràng và VPTT có hệ thống giáo dục từ tiểu học đến đại học nhưng với những khuông khổ cực đoan, hạn chế sự tiếp cận của học viên với thế giới bên ngoài và nhưng phương tiện khoa học kỷ thuật hiện đại, thông tin đại chúng như TV, máy vi tính. Điều này không phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ, chỉ mang tính cực đoan cá nhân.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết tác pháp chiếu quang tiếp theo của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ và con cảm ơn huynh đã phân tích đưa ra những luận chứng, luận cứ chỉ rõ những luận điểm lệch lạc quỹ đạo chánh pháp của hòa thượng Tuyên Hóa với tư duy giáo hóa cực đoan, áp đặt mang tính hà khắc ,phi lý ,hoàn toàn theo tâm ý chủ quan không theo Thánh giáo lượng không phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại, xa rời tinh thần ” duy tuệ thị nghiệp” của đạo Phật , chẳng chú trọng dùng thần thông giáo hóa giúp chúng sanh có sự chuyển hóa tâm thức để đi đến giác ngộ giải thoát, mà lại dùng thần thông biến hóa theo tâm ý chủ quan để cố biến chúng sanh thành nô lệ tâm linh và những con vẹt chỉ biết đọc thuộc lòng, điều này làm phí thì giờ cuộc sống thân người kiếp người quý báu dùng để tu tập giải thoát của đồ chúng , làm tổn hại đến thân căn huệ mạng tâm linh của rất nhiều chúng sanh, HT đã gián tiếp cản trở và gây khó khăn cho chúng sanh trên con đường giác ngộ.
  Con cầu nguyện ánh sáng chánh kiến Phật đà soi sáng khắp muôn nơi giúp chúng sanh lìa mê về giác.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã đưa ánh sáng chánh kiến Phật đà,ánh sáng trí tuệ của vị Thầy chiếu soi qua lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com giúp chúng con có được sự chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp với những bài học ” pháp là cuộc, cuộc sống chính là pháp” gần gũi dễ hiểu dễ áp dụng từ đó có được cuộc sống thong dong hạnh phúc tự tâm,hanh thông thế sự, thành đạt xã hội mà không cân phải tu khổ hạnh hay tách dời xã hội mà vẫn đi đến được thành tựu tâm linh một cách nhanh chóng trên con đường rộng thoáng mà Đức Thế Tôn đã mở ra nhờ sự dẫn dắt của vị hoa tiêu lão luyện, chính là vị Thầy.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài phản luận thứ 5 của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ .
  Từ những luận chứng ,luận cứ xác đáng mà đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã chỉ ra cho mọi người thấy được những điểm sai lệch trong những bài thuyết giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa là hoàn toàn đi ngược với quỹ đạo chánh pháp, đi ngược với lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh Đức ,là tự ý lập ngôn không dựa trên cốt lõi của đạo Phật .Bởi tôn chỉ của đạo Phật là ” Duy Tuệ Thị Nghiệp ” và giáo hóa thần thông giúp chúng sanh lìa mê về giác. Còn những bài thuyết giảng của HT Tuyên Hóa lại thiên về tà ma ngoại đạo ,là phô diễn biến hóa thần thông ,khiến chúng sanh mãi luẩn quẩn trong luân hồi bể khổ . Hơn thế nữa giờ là thời đại 4.0 là thời công nghệ mới ,hiện đại mới, con người phải quyền tự do ,bình đẳng, được tiếp cận với cổng thông tin điện tử , được hòa nhập với cộng đồng để giao lưu và học hỏi nền văn hóa tiên tiến của các nước thì HT lại cho rằng ‘ Hiện tại yêu quái lớn nhất là máy tính ” .Vậy HT có biết rằng thế giới vừa qua phải trải qua một cuộc đại dịch virus corona , nếu không có cổng thông tin đại chúng cập nhật những tin tức hàng ngày ,hàng giờ thì chúng sanh sao nắm bắt được tình hình dịch bệnh, biết thế nào mà phòng chống, còn nữa nếu không có website ,internet thì thử hỏi các em học sinh lấy gì mà học trực tuyến đây ? Như thế chả phải HT áp đặt cho chúng sanh phải sống đời sống cô lập ,phải tách biệt với thế giới bên ngoài để giam mình trong tu viện ,thiền phòng mà ra rả tụng kinh gõ mõ … Thì chả khác nào con vẹt chỉ biết đọc tụng . Trong khi đó Đức Phật đã dạy rằng : Thực hành chánh pháp là chuyển hóa tâm thức , là áp dụng vào cuộc sống hàng ngày ( Đời- Đạo song hành) và mục tiêu cuối cùng là giải thoát .
  Như vậy chả phải HT Tuyên Hóa đã vô tình hay cố ý mà dẫn dắt chúng sanh theo con đường khổ tu ( Tu theo khổ hạnh ),chứ không phải tu giải thoát .
  Kính bạch Thầy ! Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi trí tuệ đã vì vận mệnh tâm linh của chúng con, chúng sanh hữu tình mà Thầy đã dùng mọi phương tiện thiện xảo để “giáo hóa thần thông ” chỉ dạy cho chúng con những phương pháp sư phạm tuyệt vời ,không những giúp chúng được tiếp cận với nền tảng chánh kiến phật pháp của Đức Thế Tôn mà hơn thế nữa chúng con có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt Xã Hội và an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài phản luận .
  Cầu nguyện cho huynh Mật Từ hanh thông thế sự,viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho thiên tai, dịch bệnh sớm dứt trừ.
  Om Mani padme hum!

 23. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con thật hoan hỷ được đọc tiếp bài tác Pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ với những luận chứng luận cứ rõ ràng
  Đạo huynh đã chỉ ra những sai lầm trầm trọng của Hòa thượng Tuyên Hóa
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covi19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum

 24. Mật Như Pháp
  Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ đến HT Tuyên Hoá rồi ạ.
  Không chỉ tự ý lập ngôn trong các bài giảng của mình, ngài ta còn sai trong cả phương pháp sư phạm khi bắt học trò của mình tu bằng cách học thuộc Kinh Lăng Nghiêm. Dù cho ai đó có thuộc làu làu quyển Kinh ấy, nhưng trên thực tế lại không nhận thức rõ ràng, đọc nhưng không hiểu thì kết quả cũng bằng không. Bởi “ học phải đi đôi với hành”, mà trên phương diện “ pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp” thì việc học kinh điển nhưng phải áp dụng và đạt kết quả trong cuộc sống hàng ngày mới giúp học trò phân định, có góc nhìn trực diện hơn nữa tự bản thân cảm nhận được sự vi diệu trong quá trình tu tập. Còn nữa, ngài ta đặt ra quy tắc học trò của mình phải ăn chay, xa rời truyền hình và các tập quán ngoài đời và khẳng định “Hiện tại yêu quái lớn nhất chính là máy tính”. Có khi nào ngài sợ những mâu thuẫn, sai trái trong việc giảng dạy của mình bị phanh phui trên mạng, bị các học trò của mình nhìn thấy mà chê cười hay không?! Không một ai có thể phủ nhận được lợi ích của máy tính cũng như mạng internet. Nhờ có nó mà chúng ta tiếp cận được những thông tin trong và ngoài nước, phục vụ việc học tập, công việc, liên lạc mà ngài lại nói đó là “ yêu quái”. Mong rằng những học trò của ngài đang bị gò bó trong quan niệm, sự giảng dạy sai lầm về Phật pháp sẽ có cơ hội thoát ra tiếp cận được tới nguồn ánh sáng chánh kiến chân chính.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 25. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc được tiếp bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ, với những luận chứng cứ luận xác đáng đã chỉ ra những áp đặt, hà khắc trong phương pháp giảng dạy của hoà thượng Tuyên Hóa bộc lộ nhiều bất cập mang tính chủ quan theo tâm ý mình, phương pháp dạy không phù hợp với đối tượng sư phạm, với tính thời đại, tà kiến không đưa đến giải thoát, nhận thức không đúng bản chất chân thật sự vật hiện tượng đi ngược với lời Đức Phật đã dạy khi chú trọng thần thông biến hoá hơn là thần thông giáo hoá. Qua đó con hiểu được tầm quan trọng của việc có được phương pháp thực hành phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại để có được chuyển hoá tâm là điều tuyệt vời nhất. Kinh điển phật giáo thường đặt ra mục tiêu tu tập là lý sự viên dung, tri hành hợp nhất không phải chỉ để đọc tụng cho thuộc, không khác gì đọc thuộc toa thuốc sao có thể chữa được bệnh lành.
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán trí huệ của Thầy qua những phát kiến tâm linh vĩ đại, những người phương tiện thiện xảo phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại đã và đang đưa chúng con và chúng sanh vượt dòng sanh tử, tích tập công đức và trí huệ để đi đến thành phố giải thoát trong tương lai.
  Con cầu nguyện thật nhiều chúng sanh có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy và giáo pháp cùng phương pháp của vị Thầy ngõ hầu được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho người dân miền Trung vuợt qua khó khăn của thiên tai, lũ lụt.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Pame Hum!

 26. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Đệ hoan hỷ với thiện hạnh “tác pháp chiếu quang” của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ, bằng những luận chứng; luận cứ nhà Phật xác đáng huynh đã cho thấy HT Tuyên Hóa không chỉ rơi vào thất bại trầm trọng của một đời tu mà còn sai lầm trong phương pháp sư phạm của một nhà giáo.
  Sai lầm trầm trọng của một danh tăng Trung Quốc là đánh đồng khái niệm và sử dụng đạo Phật để làm phương tiện truyền bá đạo Nho và đạo Khổng.
  Càng không thể tin nỗi một danh tăng như HT Tuyên Hóa; một mặt thì giáo huấn các em rằng :”Tự tánh của các em ví như tấm vải trắng thuần khiết, nếu các em đem nhuộm xanh thì nó sẽ xanh, nhuộm vàng thì nó vàng” ; còn một mặt thì hành động, tự tay nhuốm màu đen tối lên tấm vải trắng của các em, bằng sự áp đặt các em trong một môi trường cô lập (xa truyền hình, chiếu bóng và các tập quán ngoài đời…), gây trở ngại cho việc mở mang tri thức, bỏ qua cơ hội quý báo cập nhật những phương pháp nhanh theo tính thời đại; dân tộc; quốc độ. Thử hỏi, tương lai của các em học sinh sẽ về đâu, khi gần gũi một danh tăng tự ý lập ngôn, làm trái lời Phật dạy; một nhà giáo không có phương pháp phù hợp, giáo án không có hiệu quả ? Như vậy là tốt hay xấu, là tuệ tri thức hay ác tri thức ? Qua đó con suy ngẫm đến lời dạy ngài Khetsun Sangpo rằng:”Nhầm lẫn vị Thầy giống như nhầm lẫn thuốc độc. Nếu thuốc đọc giết chết ta một thân mạng thì vị Thầy giả mạo hại ta trong nhiều kiếp” .
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức của huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài tác pháp chiếu quang thứ 5 chỉ ra những sai lầm trầm trọng của HT Tuyên Hoá .
  Những phương pháp giảng dạy của HT Tuyên Hoá thể hiện sự bất cập mang tính chủ quan theo tâm ý mình , không phù hợp với đối tượng sư phạm , không phù hợp tính thời đại , quốc độ đi ngược lại với tinh thần “ DUY TUỆ THỊ NGHIỆP” mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng sanh . HT Tuyên Hoá Áp đặt học trò của mình ăn chay , sống trong môi trường biệt lập không truyền hình , chiếu bóng , không tiếp xúc phong tục đời sống bên ngoài . Như vậy HT không những kìm hãm sự phát triển về sinh dưỡng cơ thể của học trò mà còn kìm hãm học trò trau dồi kiến thức và phát triển về trí tuệ . Cùng với sự phát triển của thời đại , máy tính và mạng Internet ra đời để phục vụ cho người tìm hiểu kiến thức , truyền bá , tiếp nhận thông tin về khoa học , cuộc sống ….nhưng HT tuyên hoá lại phủ nhận phát minh vĩ đại đó biến nó trở thành “ Yêu Quái lớn nhất” trong mắt học trò mình . Phải chăng HT Tuyên Hoá không muốn học trò mình am hiểu kiến thức của từng sự việc hiện tượng để phân biệt Chân – Nguỵ , hay HT muốn học trò mình trở thành “ ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG” ( bởi trong mắt con ếch bầu trời luôn hình tròn và chỉ bé bằng chiếc miệng giếng ) . Cũng vậy HT muốn học trò mình luôn coi mình là bầu trời vĩ đại của họ , trong mắt họ HT luôn là người có trí tuệ , am tường kiến thức Phật học luôn dạy họ những điều đúng đắn từ đó trở thành nô lệ tâm linh .Để làm được điều đó HT phải biến họ trở thành những người “ Ngu Si” như trong lời giảng của HT ở những bài trước . Nhưng đau khổ thay , bầu trời chánh kiến thì luôn cao rộng và trong xanh tuyệt đẹp , còn đáy giếng thì luôn tối tăm bởi có người cố tình che đi những tỉa sáng của chánh kiến chiếu soi .
  Kính bạch Thầy . Chúng con thì may mắn hơn , mỗi bước của chúng con đi đều có ánh sáng chánh kiến từ vị Thầy từ bi , trí tuệ rõi theo khiến cho bóng tối vô minh không có cơ hội lấn át . Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luôn theo sát chúng con trên đạo lộ giải thoát .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ .
  Om mani Padme Hum .

 28. Mật Tuấn (Nguyễn Thanh Thái)12 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ng

 29. Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua bài viết này con hiểu được rằng: Ngoài việc là một người tu đạo Phật thì HT Tuyên Hóa còn là một nhà giáo dục, tuy nhiên, ở cả hai vị trí này dường như hòa thượng chưa thực hiện được trọn vẹn vai trò của mình:
  Có câu nói rằng “Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng”. Trong khi đó, HT Tuyên Hóa nói theo tâm ý mình, không dẫn chứng kinh điển, áp đặt quan điểm cực đoan, tư duy khắc kỷ, sử dụng thuật ngữ không phù hợp với đối tượng thính giả … và kết quả là đào tạo ra một lớp học trò tách biệt với thế giới bên ngoài, lạc hậu so với thời đại. Do vậy, HT Tuyên Hóa không hẳn là một người thầy giỏi, xuất chúng, vĩ đại như nhiều người vẫn ca ngợi.
  Trong lĩnh vực tâm linh, HT Tuyên Hóa cũng cách rất xa tiêu chí của một bậc Đạo sư chân chính: “Biết đúng những gì cần gạt bỏ; Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng; Biết đúng đối tượng cần thực hành; Biết thấu đáo những phương pháp thực hành chúng; Truyền thụ với lòng bi mẫn”. Thay vì hướng dẫn đạo chúng đối trị với ngũ dục bằng tâm, sử dụng nhưng không lạm dụng thì HT Tuyên Hóa lại chọn cách đối trị bằng thân, chỉ ly mà không xả, làm như vậy chẳng khác nào lấy đá đè cỏ. Thay vì giảng luận, giúp chúng sanh hiểu được thực nghĩa, ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống thì HT Tuyên Hóa lại khuyến khích học thuộc lòng kinh điển và mục đích thực hành pháp cũng không phải để giải thoát mà là để “đạt được một năng lực siêu quần”. Và nếu như HT Tuyên Hóa có tấm lòng bi mẫn, để tâm đến chúng sinh hữu tình thì có lẽ hòa thượng đã không truyền thụ với những thuật ngữ cao siêu, đánh đố như vậy.
  Con hoan hỷ tán thán công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ noi theo tấm gương vị Thầy đã tác pháp chiếu quang với những sai lầm của HT Tuyên Hóa trong vai trò là một người tu đạo Phật và một nhà giáo dục.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện đất nước sớm vượt qua thiên tai, địch họa.
  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết “Phật giáo là nghệ thuật làm người” rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những chia sẻ đầy lợi lạc của huynh Cao Diệu Mật Từ. Qua những lý luận của huynh, con đã hiểu được những lời nói của HT Tuyên Hóa là chủ quan, xa rời giáo lý Phật đà.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho người dân miền trung sớm qua qua thiên tai.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 31. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh huynh Mật Từ đã noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang đến những bài giảng không đúng chánh pháp của hòa thượng Tuyên Hóa.
  Con bàng hoàng với lời dạy của hòa thượng Tuyên Hóa khi vị ấy cổ xúy tu Phật để đạt được thần thông trong khi mục tiêu tối hậu của tu Phật là để đạt giải thoát chứ không phải chỉ để đạt được thần thông. Nếu muốn có ngũ thông thì đâu cần phải tu Phật mà chỉ cần tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, thâm độc thì chết rơi vào ngạ quỷ sẽ có thôi, trong loạt bài quỷ sự đã được vị Thầy chỉ rõ vấn đề này. Hơn nữa nếu tu Phật mà chỉ để đạt được thần thông thì còn thua cả bà lão mù chữ niệm Phật, bởi vì thần thông không giúp con người ra khỏi luân hồi nhưng niệm Phật thì có.
  Luận điểm thứ 2 hòa thượng Tuyên Hóa đưa ra là “máy tính là yêu quái lớn nhất” thì ngài ấy rõ là bỏ qua tính thời đại, trong thời tại tân tiến này nhờ có máy tính và internet mà nhiều Phật tử có thể nghe Pháp thông qua đó mà không cần phải vượt nghìn vạn dặm như chặng đường đi thỉnh kinh của Pháp sư Trần Huyền trang lúc xưa chẳng phải tốt sao. Thêm nữa con hiểu rằng máy tính vốn không có lỗi mà lỗi là do người sử dụng nó vào mục đích gì.
  Con cảm ơn huynh Mật Từ đã viết bài. Cầu nguyện huynh luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện .
  Con cầu nguyện vị Thầy sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đất nước sớm vượt qua thiên tai dịch họa.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc.
  Om Mani Padme Hum!

 32. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Cao Diệu Tấn Lực đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã tác pháp chiếu quang qua bài viết số 5: “Phật giáo là nghệ thuật làm người” tới Hòa thượng Tuyên Hóa (HTTH). Theo đó, bằng những phân tích sâu sắc cùng những dẫn chứng cụ thể, huynh Cao Diệu Mật Từ đã chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng qua những bài giảng của HTTH theo “đạo Phật ngu si” của Ngài!. Chính vì vậy mà ngoài pháp danh Hòa thượng Ngài còn là một nhà giáo dục, nhưng những giáo trình giảng dạy áp dụng không đúng đối tượng, không có thứ tự lớp lang…Bởi HTTH đã “…bỏ qua tính thời đại, tính quốc độ và tính dân tộc”, biến chúng sanh thành nô lệ tâm linh. HTTH cực đoan đặt ra quy tắc hà khắc, áp đặt; Như học trò của Ngài phải ăn chay, biệt lập với xã hội bên ngoài, không được sử dụng các phương tiện nghe, nhìn (ti vi, intenet…), rồi HTTH còn khẳng định “hiện tại yêu quái lớn nhất là máy tính”!, mà máy tính là một trong những phương tiện da dụng trong thời đại khoa học công nghệ 4.o; Nhưng mâu thuẫn và trớ trêu thay HTTH vẫn sử dụng mạng intent để đăng tải, truyền bá những bài giảng của Ngài ra thế giới???. Điều nguy hại là các bài giảng của HTTH trái với quỹ đạo chánh pháp, đi ngược với lời day của Đức Phật là “lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đâu, duy tuệ thị nghiệp”. HTTH đã quá chú trọng tới yếu tố “biến hóa thần thông”, coi nhẹ’giáo hóa thấn thông”; Vì vậy làm ảnh hưởng xấu tới thân căn huệ mạng của chúng sanh. Qua những luận giải của huynh Cao Diệu Mật Từ, con thực sự ngưỡng phục, tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm và những phát kiến tâm linh vĩ đại cùng những phương pháp sư phạm thiện xảo của vị Thầy – bậc tuệ tri thức – Tổ sư dòng Thanh trí – Viện trưởng Viện ITA Thinley Nguyên Thành tôn quý, đã giúp cho chúng con và chúng sanh hữu duyên ở trong nước và khắp nơi trên thế giới có cơ hội được “Lìa mê – về giác”.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy. con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Từ về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện huynh thế sự hanh thông và thành tự những ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyên cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho người dân miên trung sớm vượt qua khó khăn lũ lụt.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid – 19 sơm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 33. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Mật Thúy hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ dành cho HT Tuyên Hóa , mông rằng HT Tuyên Hóa xóm ngày tỉnh thức kịp thời không deo nhân tự ý lập ngôn sai với lời dạy của đức Phật . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 34. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 35. Mật Tuệ Tín
  Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Cao Diệu Mật Từ với những lập luận không đúng chánh pháp của hoà thượng Tuyên Hoá (TH.).
  Là người mang danh sứ giả Như Lai, thay vì hoằng dương chánh pháp (trí tuệ giải thoát) mà Đức Thế Tôn để lại thì ngài TH. lại thuyết giảng thêm đạo Khổng (tri kiến luân hồi). Điều này chẳng khác nào hạ thấp đạo Phật vì Tam tạng kinh điển (kinh luật luận) đã quá đủ cho Phật tử tu học cả đời, không cần thiết truyền bá pháp thế gian vốn là việc của các tổ chức giáo dục khác.
  Qua bài viết, có thể thấy phương pháp giáo dục của hoà thượng Tuyên Hoá là cực đoan khi bắt ăn chay, xa rời truyền hình, chiếu bóng, các tập quán ngoài đời và xem máy tính là yêu quái. Con không rõ các thanh thiếu niên sau khi tốt nghiệp sẽ hoà nhập như thế nào với cuộc sống bên ngoài? Phương pháp đối trị với ngũ dục bằng thân của ngài TH. là câu trả lời cho việc phát triển không tương xứng của Vạn Phật thánh thành trong 70 năm qua trong khi Đức Quán Thế Âm Bồ tát đã dạy : “Hãy sử dụng tất cả những gì hiện hữu như một nguyên nhân mà nhờ đó tất cả chúng sanh nhanh chóng thành tựu Phật quả” (trích Đại nguyện Quán Thế Âm Bồ tát).
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo hữu Cao Diệu Mật Từ hanh thông thế sự & thành tựu mọi ước nguyện.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status