May 29, 2021

Posted by in Giáo điển | 14 Comments

Cảm niệm về phương tiện thiện xảo qua bài giảng thứ 14 của Thầy BẤT KỲ THIỆN PHÁP NÀO KHÔNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG BỒ ĐỀ TÂM ĐỀU LÀ TÀ PHÁP

Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ được nghe vị Thầy thuyết giảng: “Thế nào là phương tiện thiện xảo của Đạo sư”. Qua bài giảng của vị Thầy, bằng những những luận giải ngắn gọn, dễ hiểu dựa trên nền tảng chánh kiến Phật đà, cùng những minh định rõ ràng giúp con hiểu được khái niệm về phương tiện thiện xảo(PTTX) của Đạo sư. Theo đó, cụm từ PTTX, thì “phương tiện” là một mô thức, một phương thức thực hành hiệu quả, tiện lợi; Còn “thiện xảo” là những hành vi thân, ngữ, tâm mà có hiệu suất cao nhất về khuyến tấn làm thiện, tránh ác gọi là PTTX; “xảo” theo nghĩa bóng là hiệu suất cao nhất, còn nghĩa đen thì “xảo” là tinh hoa nhất. Dựa trên Kinh Hoa Nghiêm, vị Thầy tóm tắt và chỉ ra PTTX của Đạo sư là: “Tất cả thiềnĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status