Mar 27, 2021

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 73 Comments

Cảnh giác thủ đoạn gian manh của những kẻ khuyết tật tâm hồn: Bài 5 : RUNG CHÀ CÁ NHẢY

– Trời ơi ! Huynh biết gì chưa?

– Cái gì vậy?

– Mô Phật Thư viện Hoa Sen (Mỹ), trang Chùa A di đà (Úc) đăng 3 bài viết về Thầy đó! Đọc chưa? Mô Phật, tôi nghe đâu Công an vào cuộc, đang điều tra sự vụ bởi những bằng chứng tố cáo đã gửi khắp nơi. Huynh là Phó chủ tịch của một Hội X, là viên chức Nhà nước mà là đệ tử ruột của thầy tà nầy coi như là “đồng phạm”!. Đệ thương huynh mà cảnh báo, nếu ở lại e rằng con đường công danh của huynh đứt đoạn giữa chừng! Bộ huynh không biết sao! Gần 3/4 đệ tử đã ra khỏi Mật gia để khỏi liên lụy. Hèn gì giờ đây đệ mới hiểu vì sao có những người đã tìm cách đi trước như Mật Quốc Sanh, Mật Ngã, Mật Tịnh Dung, Mật Đạo Pháp, Mật Như Mai, sau này là Mật Huệ Pháp, Mật Khuê Minh, Mật Hoàng Hạ, Mật Hoàng Mai ..v..v..

 

Thư sám hối vị Thầy  thống thiết của Mật Thái Dương ( Trần Huyền Trang)

Comment của Mật Thái Dương ( Trần Huyền Trang) tán thán vị Thầy, tác pháp chiếu quang TVHS khi còn ở Mật Gia. Thế mà giờ đây bị ra khỏi Mật Gia sao tráo trở lật lọng nhanh như vậy nhỉ?

( Lời  cảm niệm ơn phước lớn lao từ vị Thầy  của Mật Thái Dương ( Huyền Trang) mà nhờ đó thoát khỏi âm mưu xấu xa của người quản lý Nhật , vậy mà sao bây giờ bị ra khỏi Mật Gia thì lại lật lọng tráo trở là Thầy ” xúi kiện” ? )

Cũng với thủ đoạn này, phản đồ tà tâm Khuê Minh, Thái Dương, Huệ Pháp rỉ tai cho những học trò, đệ tử Mật gia Song Nguyễn đang làm doanh nhân, giám đốc, đang là người nổi tiếng…. Tội nghiệp! Họ đâu ngờ toàn là bịa đặt, rơi vào bẫy truyền thông bẩn của phản đồ, đôi khi lại cảm ơn Khuê Minh, Thái Dương, Huệ Pháp nữa chứ! Cho nên đây là những chiêu trò đơm đặt, bịa đặt mà thời gian qua Thầy trò chúng ta đã dùng luận cứ, luận chứng làm cho những sự kiện bịa đặt, vu vạ, vu khống của họ bị phơi bày như :

(  Đoạn ghi âm từ anh Việt là bằng chứng tố cáo  bản chất địa bịa, xuyên tạc, lật lọng, tráo trở của Trần Huyền Trang (Nguyễn Tánh))

(1) đoạn băng ghi âm từ anh Việt lật tẩy vụ Nguyễn Tánh (Trần Huyền Trang) vu vạ Thầy phải ra Hội sở Hà Nội họp khẩn về sự cố đơn thư khiếu nại vào dịp Tết vừa qua, nhưng hoàn toàn không có (xem bài “Cảnh giác trước thủ đoạn gian manh của những kẻ khuyết tật tâm hồn Bài 4 LẬT TẨY THÊM THỦ ĐOẠN PHÓNG HỎA MÙ ĐỂ NGƯỜI KHÁC NHÌN GÀ HÓA CUỐC NHƯNG LẠI BỊ GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG, VÌ SAO? VÌ BỊA CHUYỆN QUÁ LỐ); http://chanhtuduy.com/canh-giac-truoc-thu-doan-cua-nhung-ke-khuyet-tat-tam-hon-bai-4-lat-tay-them-thu-doan-phong-hoa-mu-de-nguoi-khac-nhin-ga-hoa-cuoc-nhung-lai-bi-gay-ong/

(2) Phản đồ vu vạ Thầy “dung nạp” nhiều hội viên để quy y kiếm tiền nhưng chính Nguyên Tánh (Trần Huyền Trang) tự tố cáo mình đã bịa qua comment gửi Tú Viên (xem bài “MẬT TÚ VIÊN GỬI ĐẾN TRẦN HUYỀN TRANG – MẬT THÁI DƯƠNG cũ vì ánh mặt trời đã tắt”) http://chanhtuduy.com/mat-tu-vien-gui-den-tran-huyen-trang/,bởi vì trong đó Nguyên Tánh (từ đâu ra mà biết chuyện Mật gia nếu không phải là miệng lưởi của Thái Dương?) bới móc quá khứ Tú Viên (Diệu Viên Nguyên- Nguyễn Hà Liên) năm lần bảy lượt xin vào quy y Mật gia mà không được! Mới đây nhất Thư thỉnh nguyện xin Quy y của Mật Thái Xuyên trong bài “Thư gửi các trò 329: GIỌT NƯỚC MẮT KHÔNG PHẢI VÌ ĐAU KHỔ” ,( http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-329-giot-nuoc-mat-khong-phai-vi-dau-kho/), trong đó viết sau 4 năm học pháp mới được quy y, chớ đâu phải phản đồ tà tâm như Trương Thanh Long nói gợi ý con hắn, một kẻ từng ăn cắp từ nhà ra phố, đến quy y Mật gia để Thầy được kiếm tiền?

Thầy (chụp tháng 3/ 2021) hom hem như “khẳng định ” của Trương Thanh Long

Trương Thanh Long ( người đầu hói) chụp năm 2015, đang nghe Thầy giảng bài tại Thanh Phong các

 

Trương Thanh Long ( Mật Huấn) cầu xin Thầy cho con ông được đến Mật gia để được quy y sau khi trải nghiệm được oai lực của thần chú qua sự gia hộ của Bổn tôn thông qua vị Thầy khi con ông bị quỷ nhập

Trương Thanh Long ( Mật Huấn) đã cảm nhận được giá trị to lớn của việc quy y và thực hành pháp qua sự  tiến bộ của đứa con và sự chuyển hóa tâm của bản thân. Vậy mà sao bây giờ lật lọng tráo trở vậy?

(3) Vụ “Heo con xinh đẹp” là tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn bị chúng vu vạ, bịa đặt là sử ra để tận thu nhưng thực tế “heo con” này là một tâm pháp cúng dường hiệu quả, không tính bằng tiền, chỉ xét bằng chánh niệm mà sau Quy y 2 năm mới được thực hành, Thầy đã phản luận trên bài (Thư gửi các trò 325: TRÔNG NGƯỜI LẠI MỪNG CHO TA), (http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-325-trong-nguoi-lai-mung-cho-ta/)

(4) Vụ bêu xấu và hạ bệ thanh danh hành pháp của Thầy rằng Thầy nhập thất 3 năm ở đâu, ai biết, chùa nào? Thầy đợi cơ hội đúng thời điểm đã đưa bằng chứng qua bài “ Thư gửi các trò 326: HÃY LẮNG NGHE TIẾNG LÒNG!”. (http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-326-hay-lang-nghe-tieng-long/)

( 5) Vụ cúng dường xây Tịnh thổ Tây phương thì chúng phao tin rằng Thầy dùng tiền ấy vào túi riêng, thực tế quả là vu cáo, bịa đặt mà Thầy phản luận qua bài “Cảnh giác trước thủ đoạn gian manh của những kẻ khuyết tật tâm hồn; Bài 3: PHÓNG HỎA MÙ ĐỂ NGƯỜI KHÁC NHÌN GÀ HÓA CUỐC” (http://chanhtuduy.com/canh-giac-truoc-thu-doan-cua-nhung-ke-khuyet-tat-tam-hon-bai-3-phong-hoa-mu-de-nguoi-khac-nhin-ga-hoa-cuoc/)

( 6) Quy chụp Thầy “ăn cắp giáo pháp” mà thực tế chúng mới là kẻ ăn cắp! Thầy đưa bằng chứng phản luận hết đường chối cải qua bài “Thư gửi các trò 329: GIỌT NƯỚC MẮT KHÔNG PHẢI VÌ ĐAU KHỔ” (http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-329-giot-nuoc-mat-khong-phai-vi-dau-kho/). Còn những trò bịa đặt, nói xấu do ganh tỵ , hờn căm sự thành đạt của những học trò, đệ tử Mật gia như Mật Hải, Mật Thủy, Mật Diệu Hằng, Mật Từ, Mật Hồng Tuyến, Mật Giác Đăng, Mật  Tấn Giác, Mật Tú Viên..những trò thành công là cái gai trong mắt thất bại của chúng. Tất cả đều có bằng chứng phản hồi, lật tẩy sự bịa đặt, sân hận cá nhân, ganh tỵ của bọn chúng qua những bài đăng trđăn chanhtuduy.com.

Ngay cả trang chuadida.com sau khi Thầy trưng ra bằng chứng, họ liền đăng phản hồi của Thầy và trò Mật Từ một cách trang trọng, đủ biết là chúng ta đã được hiểu như thế nào!

(https://chuaadida.com/chi-tiet-trang-a-di-da-xung-danh-duc-phat-hay-trang-a-dua-a-tong-32882/

( Trang Chuaadida.com đã đăng phản luận bịa đặt quá lốcủa Nguyễn Tánh ( Huyền Trang))

Trở lại vấn đề về thủ đoạn “rung chà cá nhảy” Thầy phân tích rõ rằng hủ đoạn này nằm trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử gọi là “Phạt thảo kinh xà” (nhổ cỏ làm cho rắn sợ), nói nôm nà theo tiếng Việt là “đe dọa” kẻ khác bằng những sự kiện có thật nhưng suy diễn lệch hướng theo ác tâm của mình. Đối với người có chức vị xã hội, chúng dọa coi chừng liên lụy bởi lý do như Thầy đã nêu trên, cho nên trò đó dầu theo lâu năm rồi nhưng vì cái danh của mình nên …  “đánh bài chuồn”!

Đối với những người có uy tín và quan hệ xã hội rộng đang được nhiều người “ngưỡng mộ”, chúng dọa rằng vị thầy như thế nếu báo chí, công an vào cuộc điều tra, đưa lên mặt báo thì uy tín của những vị này sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Những vị này nghe qua sợ hãi, hoặc không sợ nhưng không muốn “bị ảnh hưởng xấu” nên đánh bài chạy mất dép. Nếu những vị này kiên tâm bền chí thì chúng truyền tai đến các mụ vợ của họ để đạt được kế “lệnh ông không bằng cồng bà”.

Đối với những người ít vị thế thường bị Khuê Minh chèn ép, dọa dẫm với tư cách là chủ đầu tư, ban phát những quyền lợi về thầu từng mảng công trình, từ bên ngoài cho đến nội thất bên trong, hoặc cho hợp đồng hoặc cắt hợp đồng thi công, giám sát.

Đối với bạn bè là đồng đạo cũ, đã lỡ mượn tiền của Khuê Minh thì phải chịu khuynh loát mà nghe theo như M.K.L, và M.T.V.

Đối với những người làm ngân hàng như Mật Khánh Văn bị đe dọa sẽ rút tiền gửi sau khi “tố giác” với cấp trên của Khánh Văn bằng giọng than thở “đạo đức” bố thí, ban ơn. Song, thực ra Khuê Minh chẳng có tiền và quyền gì, ngoài sự lân mẫn cấp trên mà ra tay nạt cấp dưới. Táo bạo hơn, Khuê Minh cùng đồng bọn đêm hôm khuya khoắt kéo đến nhà trọ Mật Khánh Văn để uy hiếp tinh thần khiến trò này sợ hãi và đến nay do sợ phiền phức nên đã ra khỏi Mật gia mặc dù có trong lớp học Cao Diệu.

 

Bên cạnh chiêu thức đe dọa rằng Công an vào cuộc, Hội sở “khiển trách”, Cục thuế để ý…, bọn này còn tung đòn “kiện ra Tòa với đầy đủ bằng chứng”. Thầy nghe mà buồn cười, Thầy cũng mong ngày ấy để xem thử bọn này hay ai bị thiệt hại đây! Sau đây là phân tích của Thầy:

(1)Tất cả những gì bài viết chúng dùng bút danh Trang Đài và Diệu Tâm đăng lên trên trang Hải ngoại là một bằng chứng tố áo đồng lõa và cấu kết với bọn phản động như Mật Tấn Giác đã phân tích trong bài http://chanhtuduy.com/thu-vien-hoa-sen-lua-dao-va-bia-dat-thong-tin-nhu-the-nao-tam-dieu-trang-dai-dieu-trang-va-nhung-bong-hong-qua-lua-qua-lua-may-lan-phong-ue-bua-bai-tai-mai-chua-dan-toc-nhu-the-naobai-6/

Trước tiên, bọn này phải bị An ninh Việt Nam đặt dấu hỏi về hoạt động của bọn chúng. Vậy trước khi Công an vào cuộc như chúng nói, họ sẽ mời chúng lên đặt những câu hỏi đó vì sự gìn giữ đoàn kết dân tộc, chống lại những hoạt động tôn giáo gây chia rẻ từ hải ngoại bởi lẽ trang Hải ngoại mà viết về một Viện nghiên cứu hợp pháp của Việt Nam đương nhiên phải có sự tiếp tay, cấu kết của người trong nước! Lúc đó, Trang Đài và Diệu Trang sẽ bị TVHS bán đứng không thương tiếc bởi họ bị thiệt hại uy tín vì nghe lời bọn này! Đó cũng là TVHS dạy cho bọn này bài học bịa đặt! Như thế Trạng Quỳnh chưa chết mà Chúa (bịa) đã băng hà!

( 2) Trang tin Hải ngoại và bài viết Hải ngoại không thể là một bằng chứng hình sự cho cơ quan điều tra Việt Nam bởi lẽ những trang Hải ngoại thường nói xấu Việt Nam lẽ nào An ninh Việt Nam nghe theo mà truy vấn? Do vậy, nói theo ngôn ngữ học thuật rằng tư liệu Hải ngoại chẳng bao giờ là cứ liệu hình pháp học trong ngành tư pháp Việt Nam, ngược lại cần phải làm rõ người viết tại Việt Nam có mối liên hệ gì! Từ đây, bao nhiêu quan hệ móc nối ban đầu viết về Thầy, sau này nhận tiền phản động bọn này dám viết những bài chống pháp Nhà nước mà khoảng cách này không xa nếu với đà liên kết này!

 

Thầy ( chụp tháng 3/2021) hom hem như “khẳng định ” của Trương Thanh Long

Đây là Trương Thanh Long đẹp zai ! (Chụp năm 2018). Không biết hiện giờ đẹp zai như thế nào?

Kết lại, Thầy vừa phân tích thủ đoạn “rung chà cá nhảy” của phản đồ tà tâm. Chúng vì sự căm hờn, ganh ghét Thầy và đệ tử thành đạt của Thầy mà vô tình dần dần rơi vào bẫy hải ngoại, tự trở thành những cây viết bất mãn, may mà chúng đã ra khỏi Mật gia Song Nguyễn nên Thầy mừng. Chỉ sợ cho những ai nghe theo bọn này, có tên trong nhóm zalo bọn này, đương nhiên là An ninh không bỏ xót! Hồi đó mới biết “giận quá mất khôn” .

Thầy cảnh báo đôi dòng cho những học trò, đệ tử cũ bị khuynh loát, bị dụ dỗ và bị lôi kéo theo những kẻ bất hảo như thế đang trở thành vấn đề “nhạy cảm” chính trị hiện nay! Các trò hãy coi chừng! Các trò không thích hợp Thanh Trí tâm pháp thì dừng lại, nhưng đừng dại dây dưa với những bè lũ liên quan đến hải ngoại mà làm mờ lý lịch của mình vốn trước giờ chưa có tiền sự tiền án! Thử hỏi các trò, ai mà dám học dám nhận, dám chứa chấp và dám làm bạn với những kẻ dính dáng chính trị? Thôi! Thầy không dám nghĩ thêm! Cầu nguyện khổ đau của chúng sanh được lắng dịu!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 27/03/2021

Thinley- Nguyên Thành

https://chuaadida.com/chi-tiet-trang-a-di-da-xung-danh-duc-phat-hay-trang-a-dua-a-tong-32882/
( Trang Chuaadida.com đã đăng phản luận bịa đặt quá lốcủa Nguyễn Tánh ( Huyền Trang))
———————————————————————————————————————————–

(Tiến sĩ Vinkas Singh pháp danh Tantra Dharma Bodhisita cảm tạ Thầy Thinley Nguyên Thành truyền pháp)

Lời cảm tạ dịch sang tiếng Việt:

Kính bạch Thầy tôn quý,
Con là tiến sĩ Vikas Singh – pháp danh Dharma Bodhisita, đến từ Ấn Độ.
Con cúi đầu trước trí tuệ uyên thâm và những tâm pháp của Thầy.
Hôm nay con nhận được video Thầy dạy con thực hành liên hoa bách bộ thần chú đà la ni. Con đã xem xong video đó và con chắc chắn sẽ thực hành theo hướng dẫn của Thầy. Và sau khi thực hành xong con sẽ gửi Thầy video về việc thực hành của con.
Con thật ơn phước khi lần đầu được nghe giọng của Thầy.
Con chân thành cảm tạ ơn Thầy.


Lời cảm tạ bằng tiếng Anh:

Namo Buddhya Guru!
I am doctor Vikas Singh (Dharma Bodhisita)
From India
And I bow my head under your supreme knowledge and traditions.
Today I received your video about the Lotus Walking Dharani
And I have seen it and I will definitely practice according to your guidance
And after it I will show you my video on my practicing journey
And I am very thankful and first time I have listen your voice Guru.
So thank you, thank you very much Guru
Thank you


Các bài liên quan:

1, Cảnh giác thủ đoạn của những kẻ gian manh bởi khuyết tật tâm hồn: Bài 1:  MẠO DANH TÊN HỌC TRÒ CŨ GÂY MÂU THUẪN

2, Cảnh giác thủ đoạn gian manh của những kẻ khuyết tật tâm hồn: Bài 2:  TÌM NGUYÊN CỚ ĐỂ BÊU XẤU

3, Cảnh giác trước thủ đoạn của những kẻ khuyết tật tâm hồn: Bài 3: PHÓNG HỎA MÙ ĐỂ NGƯỜI KHÁC “NHÌN GÀ HÓA CUỐC”

4, Cảnh giác trước thủ đoạn của những kẻ khuyết tật tâm hồn: Bài 4 : LẬT TẨY THÊM THỦ ĐOẠN “PHÓNG HỎA MÙ” ĐỂ NGƯỜI KHÁC “NHÌN GÀ HÓA CUỐC” NHƯNG LẠI BỊ “GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG”. VÌ SAO? VÌ BỊA CHUYỆN QUÁ LỐ

5, Cảnh giác thủ đoạn gian manh của những kẻ khuyết tật tâm hồn: Bài 5 : RUNG CHÀ CÁ NHẢY

6, Cảnh giác trước thủ đoạn gian manh của những kẻ khuyết tật tâm hồn: Bài 6: CHO ĂN BÁNH VẼ, “NẠN NHÂN” BỊ LỪA ÊM ÁI

7, Cảnh giác thủ đoạn gian manh của những kẻ khuyết tật tâm hồn: Bài 7: GIƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY

8, Cảnh giác thủ đoạn gian manh của những kẻ khuyết tật tâm hồn: Bài 8: “MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI” BẰNG KẾ LY GIÁN

9, Cảnh giác thủ đoạn gian manh của những kẻ khuyết tật tâm hồn: Bài 9: ĐIỆU HỔ LY SƠN KHÓ LẮM! VÌ SAO? VÌ CỌP CHỚ KHÔNG PHẢI DÊ

 1. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy!
  Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu về thủ đoạn “rung chà cá nhảy” đe dọa kẻ khác bằng sự kiện có thật nhưng suy diễn lệch hướng theo ác tâm của mình. Con ngày càng thấy sợ hãi những kẻ mưu mô đầy đủ đoạn này, vì lòng sân hận của bản thân mà bán đứng vị Đạo sư họ đã từng mang ơn, lại còn đe dọa các huynh đệ khác khiến họ từ bỏ chí nguyện giải thoát, thật sự quá khủng khiếp.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc.
  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Chỉ lo cho những kẻ nghe theo mà dính vào tội đồng lõa chính trị!

  • Mật Phê Rô says:

   Kính bạch Thầy!
   Con cảm ơn Thầy đã dạy.
   Om Mani Padme Hum!

 2. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu ” rung chà cá nhảy ” của những kẻ phản đồ,với tâm sân hận mà dùng bất thử đoạn hèn hạ để bán đứng vị Thầy mà mình đã từng ngợi ca với lòng biết ơn, vì tâm ganh tị với những hanh thông của các huynh đệ Mật Gia mà họ dùng những lời đe dọa và thủ đoạn để huynh đệ từ bỏ chí giải thoát vì sợ liên lụy, vì sự kiện có thật mà bọn chúng suy diễn lệch hướng . Con thật là ngày càng thấy sợ và kinh tỏm những kẻ đầy mưu mô, xảo quyệt như vậy.
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi viết bài để canh tỉnh chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 3. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Đọc bài viết số 5: RUNG CHÀ CÁ NHẢY của vị Thầy, trong con không khỏi phẫn nộ trước những thủ đoạn hiểm ác của bè lũ phản đồ. Trong những phản đồ ấy, có 2 người còn từng là hành giả Bồ Tát Giới. Con tự hỏi, vì sao chưa đầy 1 năm mà những kẻ đó lại biến chất đến mức độ khủng khiếp như vậy. Uy hiếp, hù dọa, đe nẹt những đồng đạo cũ, còn kéo đến tận nơi ở của họ để dọa dẫm không khác gì xã hội đen. Vậy thì ăn chay đẹp lên ư khi “tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt”. Những việc làm của họ chính là cản trở Bồ Tát giới tử đang hoạt dụng Bồ đề tâm, cản trở người khác đạt đến sự toàn giác. Thật không dám nghĩ tưởng đến hậu quả mà họ phải gánh chịu trong hiện kiếp và kiếp sau. Ngọn lửa sân hận tục sinh đã khiến họ mất trí mất rồi.
  Và cũng thật đáng tiếc cho những ai đã rời khỏi Mật gia vì trót tin theo, bị ảnh hưởng bởi những lời hù dọa của những kẻ phản đồ, đã đứt mất duyên lành đạo pháp. Và càng xót xa hơn cho những huynh đệ Kim Cang vẫn có tâm đạo nhưng chịu sự vây ép tứ phía nên đành chịu buông tay như huynh Khánh Văn.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài số 5 vạch trần thủ đoạn “rung chà cá nhảy” mà bè lũ phản đồ đã và đang thực hiện. Con cầu mong cho những gì mà chúng đang cho là lợi thế của mình: tiền, quyền, mối quan hệ xã hội sẽ nhanh chóng bị vô hiệu, tiêu tan để chúng không còn bất cứ quyền hành gì để nắm thóp hay đe dọa được bất kì ai nữa. Cầu nguyện chúng con luôn vững niềm tin nơi vị Thầy như tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Bồ tát giới ư? Không phải! Đó gọi là Bồ đề tâm nguyện giới, khác với Đại thừa Hiển giáo! Thầy hỏi trò nếu muốn biết bình chứa bằng đất nung chắc chắn hay không trước khi xuất khẩu, trò làm phép thử không theo kiểu gọi là “kiểm tra chất lượng”? Thầy cũng vậy! Sau khi thấy dấu hiệu rạn nứt của bình chỉ còn một cách là hàn gắn hoặc nén chặt để thử nghiệm độ bền của bình đất! Cũng vậy, Mật Khuê Minh và Mật Huệ Pháp cần phải làm phép thử cuối cùng để cho ra đáp số ngõ hầu trở thành một trưởng lão đạo pháp đúng nghia hay là kẻ cơ hội chủ nghĩa? Và quả thật, sư tử tuyết chỉ được chứa trong bình vàng ròng, còn trong bình đất sẽ bị thiu, hỏng! Nhờ phép thử này, ngày nay chúng ta mới hiểu họ như thế nào trước 8 ngọn gió thế gian, và cũng có bình đất chắc chắn dùng được lâu ngày nhưng khi đụng phải chùy kim cang mới bị vở thì mọi người mới hiểu đó là bình vàng được mạ một lớp mõng bên ngoài thôi! Cho nên trong kinh Pháp hoa có phẩm “PHƯƠNG TIỆN”, Thầy đợi chính miệng hỏi hoặc tay viết Thầy sẽ minh định! Còn những gì kể lể khác, thì Thầy khuyên họ nên đọc kinh văn trong phẩm “Trưởng giả Di ba la cúng dường”, kinh “Pháp cú” và kinh “Phân biệt cúng dường” hoặc kinh ” Tăng chi bộ” sẽ không biến thành con “thạch sùng”!

 4. Cao Diệu Đăng Tâm
  Cao Diệu Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài cảnh tỉnh cho chúng con cảnh giác trước chiêu trò của những kẻ phản đồ vì “ôm hận” với vị Thầy, vì ghen tức với sự thành đạt, hạnh phúc của các huynh đệ Mật gia mà không từ mọi thủ đoạn kế bẩn mưu hèn.
  Sự kiện có thực suy diễn lệch hướng chúng dùng “đòn tâm lý” với từng đối tượng khiến đối tượng rơi vào tròng, vậy là “con mồi” khờ dại vì bỏ quên lời Thầy và rơi vào bẫy trận đồ bát quái của tên “thợ săn” nham hiểm, xảo quyệt. Nhưng sự việc không đơn giản như họ tưởng bởi đã liên đới với những kẻ bắt tay với trang Hải ngoại phản động thì sao tránh được ngày bị an ninh hỏi thăm. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 5. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn thủ đoạn đầy nham hiểm của chúng , vì lòng thù hận ganh ghét đố kị mà đi bán đứng người mà từng cứu với mình từ vực thẳm để có được cuộc sống sáng lạng như hôm nay. Ôi không còn từ gì để diễn tả nổi
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 6. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài này cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho con hiểu thiêm về chiêu trò của kẻ phản đồ Huyền Trang và Hà Giang Trường Thanh Long lúc trước khi còn ở Mật Gia thì khuê Mình tuần chia sẻ cảm niệm ơn phước khi con được làm đệ tử của Thầy nhờ ơn Thầy con đã chúng mánh mua được xe hơi đó là chia sẻ của Khuê Minh sao lúc đó ông không nói là Thầy tà Đạo Sư dổm đi giờ bị Thầy tẩn sức khỏi Mật Gia thì đem lòng sân hận vây lại vụ khống Thầy là Đạo Sư dổm Thầy tà tôi nói nhỏ cho ông nghe chuyện này nè nhờ tôi theo Đạo Sư dổm Thầy tà và được thực hành pháp yoga thanh trí mà giờ đây tôi đã có nhà ở thành phố Mỹ Tho nhà cửa đon trang tình cảm vợ chồng trở nên hạnh phúc đời đạo sông hành còn ông theo Thầy chân chánh mà sao vợ chồng lục đục có quy cơ tan vỡ còn Huyền Trang Thái Dương bị mẹ chồng côi rẻ chồng thì côi thường bị chồng bỏ nên mồi trai nhựt không được thì trai Úc thấy được bản tánh xấu xa của Thái Dương nên bỏ của chạy lấy người dành câm nín đâu dám nói với ai mình bị trai vụ lấy hết tiền và vỡ mộng nước ngoài còn tên đầu hối thì gia cảnh bất hòa con cái bất hiếu ngày càn bị rụng tóc nên hối muốn chọc đầu rồi . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 7. Cao Diệu Mật Từ
  Cao Diệu Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ, và bồ đề tâm của Thầy đã đọc vị, lật tẩy toàn bộ thủ đoạn của những kẻ gian manh, côn đồ tâm linh. Con cũng từng là nhân vật chứng kiến nhiều lần nỗi sợ hãi khi bị đe doạ từ nạn nhân là đạo hữu Khánh Văn qua lời tâm sự của đạo hữu, ngay từ khi Khuê Minh (KM) còn ở Mật gia. Từ đó con bất ngờ khi biết được rằng ngoài việc bắt ép những đạo hữu mà KM tự cho mình trên quyền với vai trò đạo huynh phục vụ như cấp dưới phục vụ cấp trên (đưa đón ở sân bay mặc dù buổi tối khuya, điều xe hơi đưa đón con của KM, nạt nộ như con cháu, sai vặt, vv), thì sau khi ra khỏi Mật gia KM dùng nhiều thủ đoạn từ nhẹ đến nặng đối với đạo hữu Khánh Văn để ép rời khỏi Mật gia. Người này ban đầu giả vờ đòi khoản vay gấp, sau khi KV đưa ra bằng chứng đã trả rồi thì bày ra nhiều chiêu trò để rào trước đón sau theo đúng nghĩa đen để đưa KV vào bẫy như côn đồ. Đạo hữu KV quá kiệt quệ và mệt mỏi trước chiêu trò, có những hôm kêu cứu một cách tuyệt vọng và sợ hãi vào lúc nửa đêm! Con hiểu rằng thân cô thế cô, đạo hữu ấy khó lòng nào thoát khỏi vòng vây của kẻ đã có sẵn kinh nghiệm xã hội đen như KM nên đành buông tay mong lấy lại sự bình yên cho mình. Giờ đây đọc kỹ những thủ đoạn gian manh của bè lũ côn đồ tâm linh này qua những gì Thầy đã phân tích, con mới nhận ra rằng những gì chúng vu vạ, bịa đặt vị Thầy đều là lấy từ chính những động cơ trong sâu thẳm của chúng, với những thủ đoạn, chiêu trò mà chúng đã thực sự bày ra quá nhiều lần với nhiều con mồi khác nhau. Đây không chỉ là hành vi của kẻ tiểu nhân không màng thủ đoạn – trong đó có “lấy bụng ta suy ra bụng người”, mà còn là những kẻ ác nhân không sợ mùi máu tanh, sẵn sàng ra tay tàn độc để hãm hại người khác. Con càng thấm thía lời Thầy rằng mừng thay những kẻ như vậy cùng nhau rời khỏi Mật gia, nếu không với từng đó nọc độc, họ càng ở lâu thì càng làm ô uế từ trường thanh tịnh của Mật gia, cũng như gây nên nỗi ám ảnh, nghi hối giáo pháp cho nhiều huynh đệ khác. Đây cũng là cơ hội quý báu để thử thách bản lĩnh của hành giả chân chính, những ai nhẹ dạ cả tin, yếu bóng vía, nhu nhược, tu hành chỉ để hộ thân lánh nạn không tránh khỏi việc ra đi chỉ sau một vài phép thử. Dưới sự vận hành của nhân quả, chưa kể cuộc đời con người khá ngắn so với các cõi giới khác thì những hậu quả mà những kẻ này phải chịu ập đến một ngày không xa khiến con không khỏi cảm thấy sợ hãi thay cho họ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích cho chúng con rõ thủ đoạn “rung chà cá nhảy” của phản đồ tà tâm, để những ai dù không hợp với giáo pháp Thanh Trí cũng không bị vạ lây mà lãnh nhận hậu quả khôn lường không chỉ đời này mà còn đời sau.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Dựa vào đâu KM làm chuyện khuynh đảo, áp bức đe nẹt kẻ khác, người khác? Chính tự nó hiểu mà nhục nhã cho những giọt nước mắt của ả khi nói chuyện qua điện thoại với Thầy! Thầy được nghe như vậy, như trò đang viết và không ngạc nhiên, vấn đề là như thế nào để xử lý sau những lần nộ pháp không thành, Thầy sẽ viết sau nêu họ còn gân cổ gào thét!

 8. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con thấy được thêm thủ đoạn “Rung chà cá nhảy” của những kẻ phản đồ qua chuỗi “dùng sự kiện có thật nhưng suy nghĩ lệch hướng theo ác tâm của mình”. Qua đó, con vừa tội cho họ vì ngọn lữa “sân hận” nay đã đốt hết toàn bộ “rừng chiên đàn” xưa kia họ từng nâng niu khi được nhận hạt giống từ vị Thầy trao. Con vừa hiểu được lời khuyến cáo của ngài Thogme Zangpo về sự nguy hại khi “thân cận ác tri thức sẽ làm tam độc gia tăng, tâm từ thoái thất trong khi ta đang học hỏi, suy tư và tu tập”. Vì lỡ lầm thân cận các “Ác tri thức” – kẻ Phản đồ với những thủ đoạn chiêu trò, gài bẫy của họ đã làm cho “tam độc” gia tăng qua danh và lợi, dẫn đến thoái thất dần rồi từu bỏ chí nguyện giải thoát vì sợ hãi cũng như mang thêm những tai họa như Thầy đã cảnh tỉnh “ai mà dám học dám nhận, dám chứa chấp và dám làm bạn với những kẻ dính dáng chính trị”. Con cầu nguyện đau khổ của chúng sanh được lắng dịu. Cầu nguyện huynh đệ chúng con sẽ tinh tấn, tỉnh thức chánh niệm, trưỡng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, luôn đi đúng quỹ đạo chánh pháp nhờ ơn phước của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 9. Phùng Kim Hiền says:

  Kính bạch Thầy !
  Cho con hỏi 1 câu
  Căn cứ vào đâu mà thầy cứ Huệ Pháp là kẻ phản đồ ạ ? Huệ Pháp đã viết ở đâu, làm gì ảnh hưởng đến thầy và đồng đạo ạ ? Thầy hãy cho dẫn chứng nếu đúng con chấp nhận là kẻ phản đồ đồng lõa, nếu không có chứng cớ thầy phải chịu trách nhiệm trước linh thánh bổn tôn và những gì thầy đã nói và làm
  Con vô cùng thất vọng

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Sau đây là phản hồi của tôi :
   1/ Đầu tiên tôi phải hỏi tư cách của trò! Phùng Kim Hiền là ai, là kẻ không phải ở trong nhóm đệ tử cũ của tôi, lấy tư cách gì để hỏi? Tại sao tôi phải trả lời? Tựa như người lang thang đầu đường xó chợ, bỗng dưng chui rúc vào nhà người ta bằng ống cống, rồi hỏi gia chủ: “tại sao bác nói đứa con này của bác tốt, lại chê đứa kia xấu, bác hãy chứng minh cho tôi đi, nếu không bác phải chịu trách nhiệm trước tôi, trước pháp luật?”. Tôi hỏi trò lúc ấy gia chủ tră lời hay dùng chổi đánh vào đầu kẻ ngu lắm chuyện như vậy?
   2/ Bây giờ trước khi tôi phân tích vì sao, tôi đề nghị trò trả lời một sự kiện có thực, chứng cớ đành rành: Tại sao bài viết chê bai đứa con ruột của mình gây nhiều tội lỗi, lật lọng vô ơn, miệng rộng lắm mồm sao người mẹ ruột bấm like cho bài viết đó? Lạ không! Ngán ngẫm chưa!
   3/ Lại nữa, nếu trò muốn tôi trả lời trước tiên tôi hỏi ngược lại rằng “trò viết (hoặc lũ phản đồ bị ê chề cay đắng mà ai cũng miệt khinh bởi quá khứ đời và đạo) viết là Mật Huệ Pháp ra đi thanh thoát, vậy sao biết? Thanh thoát chỗ nào? Ô hay! Chuyện Huệ Pháp mà mấy người tự nhận xét, tự đánh giá tự sướng, có phải là các người tự bịa không? Sao Mật Huệ Pháp không chính tay trò ấy viết, nói mà trò kia đơm đặt? Nếu Huệ Pháp nói viết bằng chính tên của mình, bài của mình gửi đến chanhtuduy.com, tôi sẽ gửi lại cơ quan tận nơi để trò ấy thỏa mãn khúc mắc, chớ không phải kẻ mất dạy bên ngoài bày đặt nhảy vào nhà người khác tọc mạch đâu!
   4/ Mặt khác, trò sợ tôi trả lời nên dùng email giả “[email protected]” thì ngay điều này tố cáo trò ly gián giữa tôi và Huệ Pháp cũng như trò lấy tên Đức Hiếu gây mâu thuẩn Quốc Sanh với tôi, lấy tên Tât Kiên gây mâu thuẩn tôi và Tất Kiểm, lấy tên Tuệ Lan gây mâu thuẩn tôi với Tuệ Tri…và nhiều kiểu nhái của trò. Song, thực chất họ là những người không như trò coi thường dưới mức làm người, đâu phải họ nhát cáy như trò mà cứ chui lùm núp bụi, ném đá dấu tay, mà họ sẽ trực tiếp nói viết chớ đâu phải nhờ tay một kẻ miệng rộng đang cấu kết trang Hải ngoại phản động mai sau sẽ mang họa, hiện đời bị An ninh để ý bởi vì đó là nghiệp vụ của mình! Trò muốn thì hãy cho tôi email thực, tôi sẽ gửi cứ liệu chứng mình rồi sau đó trò sẽ sợ toát mồ hôi hột bởi trò ngu của trò mà gây họa cho những người bị trò lôi kéo theo!
   5/ Tôi đề nghị trò giải nghĩa cho rõ thế nào gọi là “phản đồ”, thế nào gọi là “thanh thoát”, từ đó trò tự hiểu mình đang lảm nhảm như bà điên ngoài chợ, đêm khuya vẫn còn ấm ức, nặng lòng, cay đắng khiến cho đang nằm mà bật dậy như chó đói tìm mồi lót dạ! Đúng là như vậy vì đồ ăn của trò hiện nay là tru tréo, kêu gào, mà lảm nhảm!
   6/ Tôi phải chịu trách nhiệm trước Bổn tôn ư? Trò đâu phải là Huệ Pháp đâu mà hiểu thế nào gọi là tội lỗi học trò chất vấn Thầy, và viết thường danh từ riêng Bổn tôn là “bổn tôn”! Đức Phật dạy “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”, cũng vậy nếu học đạo ở Kim cang thừa, thực hành pháp Thanh Trí mà không hiểu, bất tuân thanh quy là phỉ báng Đạo sư vậy! Vài lời ngôn tại ý ngoại, trò nhờ Huệ Pháp giảng lại để thông thoáng đầu óc loạn thần của trò. Nhớ mà “thanh thoát” ra đi tìm đường lấy Tây nhé! Đừng cần phải bán xe, tận hiến, sửa mặt, niềng răng chẳng “thanh thoát” chút nào! Lại nữa, hãy nhìn hiện tại quả thì biết quá khứ nhân! Trò nhìn lại trò, và bọn đồng phản đồ mà trò khéo dụ như dụ dỗ Trương Thanh Long, hiện giờ ra sao thì tự hiểu và trả lời cho nỗi gặm nhấm hờn căm trong củi sắt Green life!

 10. Mật Chân Tính (14 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Qua bài viết, con thấy được nhiều thủ đoạn tinh vi của bọn phản đồ chúng lôi kéo những người khác ra khỏi Mật gia sau khi mình bị đuổi chỉ vì lòng sân hận của bọn chúng quá lớn sau khi bị đuổi khỏi Mật gia, chúng lôi kéo bằng hình thức đe dọa những người khác là sẽ bị ảnh hưởng đến danh vọng của mình vì dính dáng đến thầy tà nhưng tất cả những gì chúng nói đều chỉ là xuyên tạc, khích tướng và đe dọa người khác để lôi kéo họ ra khỏi Mật gia và còn dọa là họ sẽ kiện ra tòa, vậy bao giờ họ mới kiện ta ra tòa những đâu phải là để buộc tội Mật gia nhưng Mật gia làm gì có xuyên tạc, bịa đặt người khác như bọn chúng mà quang minh chính đại đoàng hoàng nên chúng kiện ta ra tòa chỉ là để chúng buộc tội cho cái mặt nạ đạo đức giả của mình mà thôi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 11. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ ra cho chúng con, cũng như bạn đọc thấy được thêm một thủ đoạn hèn hạ nữa đó là ” rung chà cá nhảy” trong hàng loạt những thủ đoạn của những kẻ khuyết tật tâm hồn, những kẻ vong ân, bội nghĩa đã bày ra nhằm hãm hại Mật gia, bêu xấu vị Thầy.
  Qua đó con thấy thật đáng sợ cho những hành vi xấu ác của bọn khuyết tật tâm hồn này, khi Bồ tát Tịch Thiên đã khẳng định trong ” Nhập Bồ tát hạnh” rằng:” Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây, đối với hành giả Bồ tát thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp”, và con tiết thay cho họ khi đã uổng phí một kiếp làm người.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 12. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
  Con xin tán thán công hạnh và lòng từ bi của vị Thầy đã vạch ra những thủ đoạn “rung chà cá nhảy” của phản đồ tà tâm. Bài viết là hồi chuông cảnh tỉnh giúp cho những nạn nhân đừng vì sự sợ hãi, bám chấp vào những huyễn cảnh thế gian mà xa lìa chánh pháp như như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, như con voi bị chết bởi mê đắm bùn lầy, con cá chết vì mê mồi của lưỡi câu, con ruồi chết vì mật ngọt. Theo vận hành của luật nhân quả kẻ thủ đoạn, gây chuyện ác sẽ gặp hậu quả tương ưng bởi “lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát”. Đối với pháp luật hiện hành các tội phạm cũng sẽ sa lưới pháp luật không chạy thoát.
  Nguyễn Minh Tiến cũng là một trợ thủ đắc lực của TVHS. Nhưng khi bị phát hiện việc họ cộng tác luộc sách, TVHS thẳng thừng đâm nhát dao chí mạng vào Nguyễn Minh Tiến, đưa Nguyễn Minh Tiến ra chịu trận. Nhìn nội bộ họ đối xử với thế nào thì những người đang đầu quân cho họ tự hiểu để biết được tương lai của mình mà cảnh tỉnh.
  Qua đây con hiểu được, Đức Phật đã dạy “tòa kim cang của Ta không dành riêng cho ai cả, chỉ những ai đầy đủ từ bi và trí tuệ”. Mật Điển cũng xác quyết “không ai sở hữu được Pháp trừ những ai tinh tấn thực hành pháp”. Trên con đường tu Phật cần sự tự lực hành pháp thì tha lực mới hộ trì. Thực hành pháp đúng theo quỹ đạo chánh pháp thế sự hanh thông như lời xác quyết của Mật điển “Ai tìm giải thoát nơi chốn luân hồi thì nơi đó sẽ gia tăng thịnh vượng”. Do đó, thực hành pháp mới là gốc, hanh thông thế sự là ngọn. Đừng vì “yếu bóng vía” nghe lời thỏ thẻ, rỉ tai hù dọa của những người tà tâm mà đánh mất gốc giữ lấy ngọn. Cái ngọn không có gốc nuôi dưỡng sẽ nhanh chóng lụi tàn. Hiện tại bọn họ đã rơi vào cảnh bi đát, không chấp nhận ai hơn mình nên mới lôi kéo người khác xuống.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò trích dẫn thánh huấn giá trị! Tuy nhiên do bản thân mấy ả phản đồ mạnh quỷ lực đến nỗi biến thằng khùng thành “anh hùng” bàn phím, siêu nhân tru tréo. Kệ! Chừng nào Công an hỏi thăm hồi đó nói cứng thì Thầy mới chịu là kẻ ba r lĩnh có tư duy phản biện! Còn bây giờ ai cũng được hà hơi, rỉ tai nên mấy ai chịu mình là kẻ yếu bóng vía? Thế đấy, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ! Thầy đợi thời điểm tung thư sám hối từ 2 trò bị dự dỗ từ nhóm phản đồ sau khi họ đồng ý !

 13. Ngọc Yến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om ah hum.

 14. Cao Diệu Minh Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Đọc những luận giải của vị Thầy con thấy rằng những kẻ phản đồ quả thật đã giận quá mất khôn rồi ạ. Chúng có thể không còn là đệ tử vị Thầy nữa nhưng chúng vẫn là một công dân của đất nước này, sao có thể vì chút ít tư thù cá nhân mà sẵn sàng vứt bỏ lòng tự tôn dân tộc, lãng quên ơn đất nước để cấu kết với một tổ chức phản động hải ngoại đăng bài viết chống phá hoạt động của Viện nghiên cứu hợp pháp trong nước. Đọc những bài viết của chúng, chỉ cần là người biết tư duy, sẽ nhìn thấy rõ ràng những lời vu khống, suy diễn lệch lạc vô căn cứ, không có bằng chứng nào. Những bài viết xứng vứt vào thùng rác như vậy, chỉ có Thư viện hoa sen ở hải ngoại, một thư viện tạp nham, xú uế, phản động, từng bị Mật gia tác pháp chiếu quang mới “đồng thanh tương ứng” để hưởng ứng, đăng tải mà thôi.
  Nhưng con nghĩ lại cũng thấy đúng là mọi sự không phải khuyết điểm. Nhờ những lời vu vạ của chúng mà vị Thầy có cơ hội phân trần, làm sáng tỏ sự quang minh của Mật gia, để mai này, bất kỳ ai phát ngôn những điều tương tự đều không thể gây nghi hối cho bạn đọc. Mà thật ra, nếu như không phải nói xấu, công kích mà được một trang web đậm mùi chống phá nhà nước như Thư viện hoa sen ca ngợi, tán thán, thì con thấy càng đáng lo hơn. Chẳng thà họ cứ vu vạ, cứ công kích, cứ chê bai chúng ta đi, đó mới là bản chất hoạt động của họ, chẳng bao giờ hoan hỷ với sự phát triển của đất nước, con người Việt Nam, như chính cái cách mà họ vẫn đâm thọt, nói xấu, sỉ nhục giáo hội Phật giáo trong nước mà huynh Mật Tuệ Tín đã phân tích trong bài http://chanhtuduy.com/thu-vien-hoa-sen-lua-dao-va-bia-dat-thong-tin-nhu-the-nao-thu-vien-hoa-sen-si-nhuc-tang-ni-viet-nam-nhu-the-nao-vi-sao-bai-5/ .

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm thấy thật đáng sợ khi những lớp mặt nạ giả tạo của những người từng là đồng đạo của mình lần lượt bị bóc ra đến rướm máu. Con hoàn toàn có thể thấu hiểu cho những ấm ức nào đó của họ nếu có khi không còn được ở lại Mật gia, dẫn đến sự oán giận đối với vị Thầy, nhưng, dù sự oán giận đó có lớn đến đâu đi nữa thì đó cũng là một cơ hội để thử thách nghĩa khí của một con người. Ân oán cá nhân trên cuộc đời này nhiều lắm, vì những hiểu lầm, vì những mâu thuẫn, nhưng, nếu ai cũng chọn cách cực đoan như họ để “trả thù đời”, để ta không được thì người khác cũng đừng hòng được, thì những giá trị tốt đẹp sẽ không còn chỗ đứng trên cuộc đời này. Con đau lòng khi có những huynh đệ đã không đủ niềm tin với vị Thầy và giáo pháp mà khuất phục trước những lời đe dọa thâm độc của những kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Con chỉ biết cầu nguyện cho họ sẽ còn chút tĩnh thức để quán xét và rời xa những kẻ lòng dạ thâm hiểm ấy, để dù gián đoạn duyên lành với chánh pháp trong kiếp này, họ vẫn còn cơ hội tái sinh làm người trong kiếp sau.

  Con cầu nguyện cho khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và trường thọ.
  Cầu nguyện cho tòa án Nhân quả sẽ sớm vận hành hậu quả thích đáng với những kẻ mưu đồ hãm hại chúng sanh, hãm hại một Bồ tát giới tử đang hoạt dụng Bồ đề tâm.

  OM Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng là “giận quá mất khôn”! Đây là minh chứng sống động thế nào là sân hận của tâm tục sinh và pháp sinh!

 15. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “Bài 5: Rung chà cá nhảy” rồi ạ.

  Qua phân tích cùng những bằng chứng của Thầy, con thấy rằng bọn họ thật thủ đoạn và côn đồ. Những kẻ như vậy, họ đi khỏi Viện ITA thật là tốt quá! Những kẻ bị dụ dỗ đi theo, con nghĩ rằng đến một lúc nào đó họ sẽ hiểu ra và hối hận! Bởi Thầy không bao giờ bỏ đệ tử, học trò dù trong gian khó, còn nhóm phản đồ đến với nhau vì lợi ích, nền tảng đạo đức của họ cũng không tốt, họ sẽ sớm tan rã khi quyền lợi bị đụng chạm, khi không được vừa ý mình, không đạt được mục đích. Trong nội bộ nhóm phản đồ, vốn dĩ họ đã chẳng ưa nhau. Khuê Minh nào có ưa Thái Dương. Thái Dương thích người giỏi giang, thành đạt, phong độ thì sao ưa nổi lão đầu hói xấu người, xấu nết, dốt nát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài!

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ, thân tâm an tịnh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum.

 16. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài lật tẩy thủ đoạn “rung chà cá nhảy” của bè lũ phản đồ, và cảnh tỉnh cho chúng con trước âm mưu thâm độc của chúng.
  Con thấy bọn phản đồ đã cả giận mất khôn,đứt dây thần kinh xấu hổ, thành ra nghĩ quẩn,tâm trí loạn thần nên nói năng tiền hậu bất nhất, nói tới đâu sai tới đó, tự làm lòi ra đuôi hồ ly của chúng vậy mà chúng vẫn “cố đấm ăn xôi” trong khi vị Thầy đã đưa ra đầy đủ chứng cứ lật tẩy thủ đoạn nham hiểm của chúng.
  Con trùng lòng khi nghĩ đến những đạo hữu đã bị phản đồ Khuê Minh uy hiếp,hù doạ,đe nẹt, chỉ vì “ôm hận” vị Thầy ghen tị với hạnh phúc của huynh đệ Mật Gia mà tự làm nhơ bẩn nhân cách biến bản thân thành kẻ hạ tiện đáng khinh, con cũng thật buồn cho những người dù có thông minh đó nhưng không đủ bản lĩnh,thiếu niềm tin vào vị Thầy vào chánh pháp,nhu nhược,hèn nhát, đã không vượt qua được những cạm bẫy của quỷ, giờ đây khi sự thật phơi bày biết tất cả chỉ là sự vu khống bịa đặt âm mưu hại người vì tư thù thì không thể rút chân ra khỏi sự nhơ nhớp bởi sự nhúng tay liên quan liên đới bắt tay với trang Hải ngoại phản động, thì sao chánh được hậu quả từ pháp luật lẫn nhân quả tìm đến.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thế mới gọi là quỷ quyệt . Hết chuyện này chúng xọ chuyện kia, bất chấp thử đoạn để bù đắp cái like từ mẹ ruột và 2 hồi đáp tưng Tú Viên và Mật Từ!

 18. Cao Diệu Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài viết của Thầy, con đã thấy rõ hơn thủ đoạn “Rung chà cá nhảy” của bọn phản đồ. Chúng đã sử dụng chiêu bài “sự kiện có thật, suy diễn lạc hướng” để lôi kéo những học trò Mật gia vào chiếc bẫy hận thù chúng dệt nên. Vậy nhưng, con hiểu rằng, như kẻ “chò bổng”, “ống chề” không thể khuyên người khác làm cách nào để có hạnh phúc lứa đôi, như kẻ thất bát không thể khuyên người khác làm sao để thành công, như kẻ lắm tai tiếng không thể dạy người khác xây dựng uy tín,… thì lời của kẻ đã năm lần bảy lượt sám hối vẫn không thể tồn tại trong Mật gia, sẽ không có một trọng lượng gì với những người còn lại. Cho nên, con hiểu rằng, chúng đã không còn cách nào ngoài cách tạo ra những hoạt cảnh “vô tình giải bày” để than thở, xuyên tạc, vu khống về Thầy và Viện ITA của chúng ta. Và đối tượng bị “sa chân” vào chiếc bẫy đó chỉ có thể là ai đang bị chi phối bởi danh và lợi.
  Con tin rằng, ai trong chúng con đều hiểu rằng, xưa nay tất cả chúng con đều được tự do đứng trước lựa chọn đến và đi của mình, Thầy chưa từng giữ chân, huống hồ năn nỉ, đe dọa ai để giữ họ lại như lời tà đồ vu khống, cụ thể như trường hợp Trần Huyền Trang mang 30 triệu đến tận Mật gia sám hối thống thiết trong đêm nhưng Thầy vẫn không chấp nhận. Nay con thật cảm động trước tấm lòng của Thầy đối với những huynh đệ chúng con, dù còn học tâm pháp Thanh Trí hay không, khi đã cảnh tỉnh chúng con trước chiêu trò “cõng rắn cắn gà nhà” của chúng, tránh vướng vào những vấn đề chính trị phức tạp.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 19. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài5: RUNG CHÀ,CÁ NHẢY của Thầy rồi.
  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi và trí huệ của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí đã không ngừng nghĩ hoạt dụng Bồ đề tâm, đả tà xây chánh không phút giây sờn lòng, mặc dù vị Thầy đang gặp phải những kẻ phản đồ, cấu kết với bọn phản động hải ngoại, trên danh nghĩa TVHS cùng với hai tên côn đồ tâm linh là Trang Đài. Diệu Tâm, nhằm hạ bệ thanh danh của bậc Đạo sư Thanh Trí.
  Nhưng tiếc thay, lần nào ra quân cũng đều bị đánh té ngửa,bởi ở họ là những kẻ không chính nhân quân tử,đơm đặt, vu khống trắng trợn, lật lọng đổi trắng thay đen, đe dọa như băng nhóm xã hội đen,ma manh xảo trá, không bằng chứng, không minh họa, chỉ là màn lý thuyết suông,bao phủ bởi màu xám nghịt vậy thì làm sao giàn trận và điều hành đội quân đánh giặc, thất bại thảm hại là đúng rồi.Từng bước thất bại,khiến họ đau đớn ê chề,gậy ông đập lại lưng ông,hỗn loạn chạy tan tác như con cá nhảy bành bạch, không khéo lại nhảy lên tấm thớt để sẵn gần đó.
  Đời người ngắn ngủi,có được thân người với 8 thuận cảnh và 10 tự do là quý hiếm như rùa mù lọt vào bọng cây,phải chú tâm thực hành pháp,tham sân si,ôm hận thù như con thiêu thân bay vào biển lửa để làm gì?,mà giờ đây,sống trong địa ngục tăm tối,với bao phiền não, không phút giây bình yên,rõ ràng là người trí thức mà lại quá ngu và quá tham,hãy đón chờ ngày lụi tàn trong nay mai thôi, bởi đã bất kính với bậc Đạo sư, phỉ báng giáo pháp nhà Phật.
  Chỉ tội cho những kẻ tòng phạm, đã theo Thầy bao nhiêu năm , gần tuệ trí thức mà tâm vẫn vô minh, thật trái ngược với nhiều đạo hữu khác, nương cậy nơi bậc Thầy, Thiện trí thức thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, đạo hạnh sẽ tăng trưởng, điều này chứng tỏ bọn phản đồ này ẩn chứa tâm ngạ quỷ, súc sanh nên không thể chuyển hóa được mà cuối cùng họ phải sách dép chạy dài hàng trăm km. Mong rằng, những kẻ tòng phạm hãy tĩnh thức trước thái độ bất nhã của bọn côn đồ tâm linh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ,thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia luôn thành tựu hạnh phúc của Phật tánh và tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Con cầucho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 20. Cao Diệu Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi tiếp tục vạch trần một thủ đoạn gian manh khác của những kẻ khuyết tật tâm linh. Vì sân hận mà chúng không ngần ngại vu khống vị Thầy, “rung chà cá nhảy” để “làm cho người khác từ bỏ tinh thần giải thoát cá nhân”. Sau khi đọc được những dòng phân tích của Thầy con càng thấy tội nghiệp cho những kẻ khuyết tật tâm linh ấy. Một bài viết được đăng trên một trang hải ngoại đã đăng tải nhiều bài mang tính phản động thì đương nhiên An ninh Việt Nam sẽ làm việc với tác giả bài viết – những kẻ hợp tác với trang phản động ấy, xem xét người viết ấy có phải là phản động trước hay không. Đến lúc đó người bị thiệt là bản thân họ chứ không phải là vị Thầy và Viện ITA, một nơi minh bạch với đầy đủ giấy phép hoạt động. Con cảm tạ Thầy vì bài viết lợi lạc giúp con nhìn rõ bộ mặt, thủ đoạn gian manh của phản đồ. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vị lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Mật Tấn Giác lo chuyện ấy!

  • Mật Tấn Pháp says:

   Kính bạch Thầy .
   Con đã đọc bài viết này rồi ạ .
   Con cảm tạ ơn vị Thầy đã cảnh tỉnh chúng con trước những âm mưu thủ đoạn gian manh , tráo trở của những con người khuyết tật tâm hồn .. vì đem lòng sân hận mà họ đã vu khống , nói xấu vị Thầy và bằng nhiều cách khác nhau ( đe dọa , uy hiếp , kích động lôi kéo , rung chà dọa cá …) nhằm chia rẽ , cản trở học trò Mật Gia trong quá trình thực hành chánh pháp . Thế nhưng họ không biết được rằng họ càng mưu mô , xảo quyệt đến đâu thì tâm hồn dơ bẩn, hèn hạ lại càng bộc lộ dõ bấy nhiêu , chỉ khiến cho người khác càng thêm khinh bỉ , coi thường . Bởi sao ? Những kẻ tâm thần bởi tâm hồn tràn đầy sự sân hận , trong đầu chất chứa nhiều phiền não , uất ức, căm hờn ngày đêm đang gào thét trong cũi sắt , nghĩ đủ những mưu hèn kế bẩn để phục vụ cho mục đích trả thù của mình . Đầu óc họ bây giờ đã không còn tỉnh táo như bình thường bởi độc khí đã lấp đầy não , họ giống như những con trâu điên húc càn đến khi kiệt quệ , thân tàn danh liệt tựa như hình ảnh gã điên tóc tai bù xù , xơ xác , dơ bẩn sau mỗi trận lên cơn . Kết quả là họ bị người đời xa lánh , dè bỉ bởi không ai giám đến gần kẻ điên vì nay cắn người này mai cắn kẻ khác, thế sự dở dang vì hằng ngày quên ăn mất ngủ nghĩ mưu hãm hại người khác… .Lúc đó mới biết được bài học gieo nhân nào thì gặt quả đó .
   Con cảm tạ ơn vị Thầy đã cảnh tỉnh chúng con trước những chiêu trò của phản đồ . Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh .
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ .
   Om Mani Padme Hum .

 21. Cao Diệu Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cảnh giác chúng con trước thủ đoạn gian manh “Rung chà cá nhảy” của những phường vô ơn, tiểu nhân nham hiểm. Khi những thủ đoạn gian manh này đã bị bóc trần, mọi người càng nhìn chúng bằng cái nhìn khinh bỉ, tởm lợm. Ảo tưởng rằng mình có “quyền lực”, có thể thâu tóm mọi thứ theo mưu đồ trả thù riêng, chúng càng trở nên thê thảm khi giờ đây thân bại danh liệt, nhục nhã sống quãng đời sẽ còn thảm hại hơn trong thời gian sắp tới. Chúng nên liệu mà lo đối chất với cơ quan An ninh cho sự móc nối với tổ chức phản động nước ngoài, đừng phí thời giờ bày mưu giả danh xuyên tạc, chia rẽ Mật gia cho vơi nỗi uất hận và nỗi nhục nhã. Vơi đâu không thấy, chỉ thấy chúng càng lún sâu trong vũng lầy chính trị.
  Con cầu nguyện cho những ai đã bị khuynh loát, bị dụ dỗ và bị lôi kéo bởi chúng sẽ cắt đứt được đường dây với chúng để tránh bị liên lụy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thì chơi bạn xấu đời ầy tai tiếng, đời sau đọa coi thấp! Thầy cũng từ bi cảnh giác rồi, không ân hận nữa!

 22. Mật Định Sơn says:

  Kính bạch Thầy .
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin cảm ơn Thầy . Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sinh.
  Om mani padme hum.

 23. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài 5: Rung Chà Cá nhảy của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh, và trí tuệ của vị Thầy đã vạch ra” rung chà cá nhảy” của những kẻ phản đồ tà tâm, sao khi bị vị Thầy đuổi ra khỏi Mật Gia thì lộ rõ nguyên hình là những con quỷ gá thân người. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp thật sắc bén, để chúng con được thức tỉnh và giác ngộ ạ.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 24. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ .
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã chỉ ra cho chúng con thấy được những âm mưu ,thủ đoạn gian manh tráo trở của những kẻ khuyết tật tâm hồn ,những kẻ ăn không được thì đạp đổ .Hành trạng của họ đúng là ” Rung chà cá nhảy ” nhằm kích động lôi kéo ,thậm chí là rung dọa , uy hiếp những thành phần yếu hèn ,kém nhận thức , những thành phần mắc chứng bệnh a dua ,a tòng ,để xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo ,thổi phồng ,nhằm công kích vị Thầy và MGSN .
  Song với tất cả những gì mà họ đã làm cũng chỉ như lấy chứng trọi đá .Bởi vì một bên Vị Thầy và MGS N là quang minh chính đại ,còn bọn họ chỉ là những kẻ núp trong bóng tối với lòng đầy sân hận mà soi mói, ghen tỵ với những thành quả của người khác. Và cho dù họ có vu vạ ra sao thì những thành tựu tâm linh của Thầy ,lục diệu pháp môn của Thầy và những thành công trong đời sống thế sự và trên con đường đạo pháp của đệ tử và học trò thì không thể chối cãi .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài nhằm phơi bày những tâm thức thối rữa của những kẻ ” ăn cháo đá bát “và cũng là cảnh tỉnh chúng con không nên bước vào những hố sâu vực thẳm mà chịu chung số phận giống như những kẻ phản đồ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme hum!

 25. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy!Con cảm tạ ân đức từ bi của Thầy đã sách tấn con.
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn trụ thế dài lâu và thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh .
  Om Mani Padme Hum.

 26. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết của vị Thầy.
  Từ những lập luận và chứng cứ được trích dẫn cho thấy bản chất lươn lẹo lừa đảo bóp méo sự thật của những phản đồ đã hiện ra một cách rõ ràng khiến ai cũng cảm thấy ngán ngẩm. Con thật sự không hiểu nổi mấy anh chị này đầu óc có còn minh mẫn hay rảnh quá không có việc gì làm thành ra nhàn cư vi bất thiện.Những hành vi dọa nạt hay rung cây dọa khỉ như vậy thật sự cũng chẳng dọa được ai chỉ thể hiện sự dơ dáy của mình. Con cảm thấy không nên phí tâm sức vào những kẻ không đáng như vậy. Bao năm ẩn mình đúng là nếm mật nằm gai mà kết quả lại chẳng được như Câu Tiễn. Vì hành vi tà vạy không bao giờ có chỗ đứng mà nó chỉ giống như những chiếc ung nhọt mọc lên làm nhức nhối cơ thể sau đó bị cắt hết vĩnh viễn. Con thật lấy làm đáng tiếc cho những ai yếu lòng đã bị chúng rung dọa và tiêm nhiễm.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Nó sao ví như Câu Tiển con! Một bên vì quốc gia đại sự một bên vì cục tức nghẹn cổ sao giống nhau được!

 27. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Qua bài viết con thật sự cảm thấy đáng sợ trước những chiêu trò, lời hâm doạ của những kẻ phản đồ. Khi còn ở Mật Gia đã nhận được bao ơn phước từ Tâm pháp Thanh Trí và được nương tựa bóng lành nơi vị Thầy nhưng không biết trân quý. Đến khi rời đi còn bắt tay với Thư viện xú uế và trang mạng A Di Đà để bôi bác, gây áp lực Mật Gia. Cầu nguyện những kẻ phản đồ sớm giác ngộ dừng ác nghiệp để không bị đoạ địa ngục.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Không dừng đâu con, như trâu điên húc càng sao đừng được cho đến khi kiệt sức! Vấn đề là càng làm người ta càng khinh bỉ họ!

 28. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của vị Thầy. Qua đây cho thấy được những thủ đoạn nham hiểm của những kẻ phản đồ, không từ một thủ đoạn nào, từ hăm dọa, hù dọa, tác động vào những học trò có chức danh, địa vị, có sức ảnh hưởng hay được nhièu người trong xã hội biết đến, vì sợ ảnh hưởng mà rút êm, vô tình trúng kế hiểm của bọn chúng. Chứ còn viện ITA là tổ chức hợp pháp tại Việt Nam, nhìn vào thực trạng của những kẻ phản đồ, thất bát đủ thứ, lại đi cấu kết với TVHS là tổ chức nước ngoài với nhiều hành trạng liên quan đến hoạt động chính trị, phản động. Thử hỏi bọn chúng kêu gào, vụ họa cho tổ chức hợp pháp tại Việt Nam thì công an sẻ hỏi thăm họ chớ ai, giờ thì cá nhân và tổ chức trong nước, mai kia có chút lợi ích chúng trở thành Nguyễn Ánh năm xưa không chừng. Thôi hãy tỉnh ngộ quây đầu còn kịp, chớ liên quan đến tổ chức hoạt động chính trị ngoại quốc lý lịch này đen hơn mục tàu, ảnh hưởng cháu con mai sao không xóa được đâu.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Hoàng Dũng says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cám ơn Thầy đã con thấy truyền thông của những kẻ phản đồ tà tâm bằng cách “rung chà cá nhảy”, tức là phao tin để hù doạ qua “sự kiện có thật, suy diễn lệch hướng” khiến cho người nhẹ dạ sợ hãi mà chạy mất dép..
  Con nhận ra rằng, những chiêu trò bịa đặt để nói xấu người khác của họ là bởi do nỗi căm hờn và ganh ghét , cho nên sự thành đạt của người khác là cái gai trong mắt của kẻ thất bại (phản đồ tà tâm).
  Con cám ơn Thầy viết bài giúp con cảnh giác những tên lưu manh tâm linh này.
  Om Mani Padme Hum .

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Nhiều gai trong mắt chúng lắm con! Nếu cô gái nào lấy trai Tây là gai, nếu bị không cho về Mật gia vì dễ bị Khuê Minh vu vạ cũng là gai! Ai có người tình Tây được yêu thương cũng là gai. Ai thành đạt ở nước ngoài cũng là gai! Ai mặt sáng răng đẹp cũng là gai! Ai chưa thất nghiệp cũng là gai! Ai là đầu hói đồng hương, lăng loàn trắc nết là nhung mềm, thẩm đổ!

 30. Mật Quảng Lượng says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn phước Thầy đã luôn từ bi chỉ dạy và để tâm đến học trò và bạn đọc hữu tình ạ!
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh xa lìa mê, quay về giác, sớm thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Con cầu nguyện cho bản thân và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, tinh tấn thực hành và trường dưỡng lòng sùng kính Đạo sư!
  Con cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om Mani Pahme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Không họ lìa quê tận hiến! Dưới trăng bỏ chồng, Ly hương đắc ái!

 31. Mai Trần says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc hết bài “rung chà cá nhảy rồi ạ”
  Con cãm ơn Thầy . Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy được dài lâu .
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu &hạnh phúc,

 32. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được bài viết này .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi mà cảnh tỉnh chỉ ra những thủ đoạn thâm độc đê hèn của những kẻ phản đồ. Qua đó giúp cho con thấy được bộ mặt thật của họ đúng như câu ” quỷ kế đa đoan ” thật đáng sợ .
  Con nghe qua mà giật mình bởi thủ đoạn “xã hội đen” đúng nghĩa để chèn ép ,lôi kéo, ly gián những người từng là huynh đệ của mình. Tay họ đã nhúng chàm nên bất chấp dùng mọi thủ đoạn để lừa Thầy hại bạn nhằm để thỏa mãn tâm sân hận ,ghen ăn tức ở.
  Luật tắc nhân quả sao có thể bỏ sót một ai, tự tay những kẻ phản đồ đã tự mình đưa đầu vào sợi dây thòng lọng chỉ chờ đến thời khắc vận hành. Hiện tiền là liên quan đến pháp luật và sau đó là cửa địa ngục đợi họ sẵn sàng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài cảnh tỉnh chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có được sự tỉnh thức với t rạng thái giác ngộ.
  Cầu Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thôi, từ nay hết rồi con bởi ả đó vừa vào nhà thương điên Biên Hòa rồi con!

 33. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài phân tích và cảnh báo cho chúng con, trước những thủ đoạn của bọn tà tâm, chuyện có thật nhưng qua cái miệng bà tám thì theo hướng khác, cho thỏa nỗi câm hờn, có kẻ như Trương Thanh Long mặt dày, đã xấu người mà lại còn xấu nết nữa chứ, bản thân thì hom hem xấu xí lại tự khoe mình đẹp trai, thật tình là hết thuốc chữa cho bọn tà tâm này. Còn hình ảnh vị Thầy phương phi qua đó chúng minh, Thầy thực hành pháp mới tha lực hộ trì, Thầy tăng sức khỏe mới vào Nam ra Bắc giảng bài.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 34. Nguyễn Hoàng Duy says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được bài viết ” Rung chà cá nhảy ” rồi ạ .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ ra những thủ đoạn của những kẻ phản đồ vô ơn .
  Những kẻ ” khinh sư diệt tổ “mà còn cấu kết với bọn lưu vong để thực hiện âm mưu ” cõng rắn cắn gà nhà ” thì thật quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn nhân vật độc ác trên phim.
  Con mong rằng họ thức tỉnh mà dừng lại ác nghiệp của mình trước khi quá muộn.
  Om Mani Padme Hum.

 35. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi cảnh giác cho chúng con cũng như chúng sanh thấy được thủ đoạn gian manh của những kẻ phản đồ để từ đó không rơi vào bẫy của chúng. Bằng thủ đoạn cũ ” sự kiện có thật, suy diễn lệch hướng ” rồi bọn chúng ” rung chà cho cá nhảy ” cho những ai đang xao động, sợ ảnh hưởng đến mình và chúng sẽ được thỏa mãn cơn sân hận của mình. Cũng bởi sự căm hờn, ganh ghét Thầy và các đạo huynh, đạo hữu được hanh thông mà bọn chúng rơi vào cái bẫy của hải ngoại. Chúng ngây thơ khi nghĩ rằng bên hải ngoại sẽ ủng hộ, giúp đỡ và bọn chúng được ” toại nguyện ” khi cùng xuyên tạc vị Thầy và Mật gia. Đến khi An ninh vào cuộc điều tra thì bên phản động ở hải ngoại có còn đứng ra lãnh trách nhiệm không, hay bọn chúng giả vờ chẳng quen biết vì chúng chỉ thường hay lợi dụng lẫn nhau ở cái gọi là ” mã tầm mã, ngưu tầm ngưu ” mà thôi.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Bọn này giận quá mất khôn nhưng bây giờ thì đi vào bệnh viên tâm thần rồi!

 36. Mật Hoàng Như
  Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con thật bất ngờ với những thủ đoạn của những kẻ phản đồ. Hóa ra bản chất của họ vẫn luôn thường trực chưa hề thay đổi, bởi ngay những ngày còn ở Mật gia mà vẫn khuynh loát các huynh đệ khác. Nhưng như biển lớn không chấp nhận tử thi, bản chất của họ dù che đậy kỹ càng thế nào cũng không thể che mắt được vị Thầy. Khi không còn lợi ích thì họ liền trở mặt và giở đủ các thủ đoạn để hãm hại Mật gia. Nhưng rồi chúng đồng loạt phải nhận những hậu quả ê trề bởi làm sao thắng được chánh pháp.
  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái Giác ngộ
  Cầu nguyện dịch bệnh covid sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng rồi con! Đâu còn gì lợi nữa con! Huynh không còn, trai đã mất, to con thì đi rồi, con cái bắt đầu lần mò tìm cửa sắt ô vuông! Hic!

 37. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy. Con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 38. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, cảnh báo để học trò, đệ tử chúng con và chúng sanh hữu duyên không bị rơi vào cạm bẫy lừa lọc của những kẻ tà kiến, tà đồ.
  Từng bằng chứng qua hình ảnh, file ghi âm và 6 điểm mà vị Thầy đã đưa trong bài, đi cùng với đó là những bằng chứng xác thực tương ứng trong từng bài viết đã chứng minh sự vô ơn, xảo trá và đầy vu khống của những kẻ tà kiến, tà đồ. Con thấy buồn cười là những kẻ tà đồ ấy tỏ vẻ như mình là “người tốt” khi đi “khuyên nhủ” những người khác, nhưng chúng càng dùng các chiêu trò mà vị Thầy đã “chỉ mặt, điểm danh” thì chúng càng hiện lên là những kẻ đầy quỷ tính. Điều có thể thấy rõ nhất chính là việc chúng ghen tỵ, chê bai những thành công của các đạo huynh, đạo hữu khác càng chứng tỏ chúng đang quay cuồng trong vòng xoáy của “vinh-nhục, được-mất”. Đó là chưa kể không hề có bất kỳ bằng chứng nào để minh chứng cho những lời nói của chúng. Điều buồn cười hơn nữa là chúng “khuyên” người khác nên “ra đi trong thanh thoát” nhưng chính chúng lại quay lại tung lời vu khống, giả dối thể hiện sự vô ơn đối với vị Thầy. Điều đó càng tố cáo sự “hai mặt” của chúng.
  Đó là chưa kể việc chúng có hành vi “bắt tay” với những trang mạng có dấu hiệu phản động thì càng khẳng định sự xấu xa, sai trái của chúng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cảnh báo để học trò, đệ tử và chúng sanh hữu duyên nhận biết được chánh – tà. Từ đó, chúng con cẩn trọng để không rơi vào cạm bẫy, mê lầm bởi những “miệng lưỡi rắn độc” từ bè lũ tà đồ, phản động.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Chúng làm màu như một kiểu đạo đức giả, như tinh thần Bồ đề nhưng chỉ sau khi bị tẫn xuất còn trước đó im re mặc dù Mặt gia tác pháp chiếu quang trên nhiều mặt trận. Bây giờ chúng “thanh thoát” bịa chuyện, thanh thoát bước vào bệnh viện Tâm thần Biên Hòa, thanh thoát gặm nhấm nỗi niềm bị hắt hủi từ chính người mẹ ruột của mình!

 39. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con không khỏi ngán ngẩm cho những kẻ phản đồ không chỉ tung tin đồn nói xấu vị Thầy mà đã từng ca tụng lên tận mây xanh, mà còn cấu kết với trang Hải ngoại để thực hiện âm mưu xấu xa của mình. Khuê Minh từng là một đạo huynh nhận được sự kính trọng, nhưng vì bản tính xấu ác quá mãnh liệt nên đã sớm để lộ bộ mặt và phải ra khỏi Mật gia. Chưa dừng lại ở đó, ông ta liên tục chèn ép đồng nghiệp, cấp dưới, lợi dụng chức danh, vị thế của mình mà ép buộc nhiều học viên mà chính ông ga từng gieo duyên phải rời khỏi Mật gia. Thật may mắn khi chúng con đủ tỉnh thức để không bị lôi kéo, đủ chánh kiến để đáp trả lại những tin đồn thất thiệt mà TVHS ” dệt” lên. Trong lúc ” trận mạc” hiểm ác, cũng là lúc để nhìn ra ai sẽ là người có ý chí kiên cường, lòng sùng mộ Đạo sư được ở lại, ai là kẻ thiếu niềm tin dù chỉ là một chút đều sẽ bị ra đi. Để rồi trong cánh cổng Mật gia ấy là những huynh đệ ” chất lượng” được gắn kết bởi chất keo lục hoà, luôn song hành cùng nhau trên mọi chiến tuyến dưới sự chỉ huy của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyênn đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thầy cũng mừng vì các trò đã hiểu Thầy và nhìn thấu tim đen bọn đó!

 40. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã luận giải cho chúng con thấy được thủ đoạn ” rung chà cá nhảy” ngày càng mưu mô xảo quyệt của những tên phản đồ ôm trong mình nỗi hận thù lớn đến nỗi tâm trí quay cuồng khiến lời nói hành động trở nên điên loạn dù có tinh vi đến đâu cũng không qua mắt được vị Thầy với trạch pháp nhãn tất cả sẽ được nhìn thấu, chiếu soi hiện nguyên hình qua lăng kính chánh pháp . Những con người miệng luôn đòi người khác sự ” minh bạch” nhưng mình thì chuyên núp bụi rậm chỉ biết làm anh hùng bàn phím giấu mặt giấu cả tên để công khích, khích bác người khác để thoả mãn sự đố kị , sân hận tột cùng trong tâm khảm của mình thì thật là câu chuyện hài hước cho những kẻ phản đồ. Tà không bao giờ thắng được chánh đó là điều bất di bất dịch vậy nên những kẻ đang muốn thay đổi quy luật đó sẽ nhận lại những kết quả xứng đáng cho hành vi bất chánh của mình như mất xe, mất người tình, sự nghiệp suy sụt, dập tắt giấc mộng trời Âu.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thế mới là tính quỷ! Chỉ biết đòi hỏi người khác, kẻ khác! Rốt lại, chính họ tự tố cáo con người họ là ai và hậu quả như con thấy rồi: mất tình, tiền, con cái, danh dự, và cuối cùng là sống trong bóng tối căm hờn, nửa đêm thức dậy không phải đi tiểu mà là …viết comment, bài viết bịa đặt. Kẻ như vậy mà TVHS làm tay sai dù đã 74 tuổi rồi, tự nhận mình là “cẩm nang” của “cứ xí” sợ vợ và dại gai!?!

 41. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy từ bi luận giải cho con hiểu về thủ đoạn “rung chà cá nhảy” đe dọa kẻ khác bằng sự kiện có thật nhưng suy diễn lệch hướng của những kẻ phản đồ lấy dạ tiểu nhân làm thước công hạnh của vị Thầy bậc Đạo Sư Thanh Trí mà trước đây cũng chính họ từng tán thán công hạnh bồ đề tâm vị Thầy lên tận mây xanh. Để giờ đây khi ra khỏi Mật Gia Song Nguyễn thì họ liền thay đổi 180 độ tìm đủ mọi cách vu cho vị Thầy là “Thầy tà đạo sư dởm  ” vì tâm ganh tị với những hanh thông của các huynh đệ Mật Gia mà họ dùng những lời đe dọa và thủ đoạn để huynh đệ từ bỏ chí giải thoát cá nhân thì con lấy làm sợ hãi cho những ác nghiệp mà họ đã gieo bởi luật tắt nhân quả không sai chạy mà Bồ tát Tịch Thiên đã khẳng định trong ” Nhập Bồ tát hạnh” rằng:” Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây, đối với hành giả Bồ tát thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp”.
  Con cầu nguyện cho bọn họ sớm hồi quang tự kỷ để phần nào giảm bớt ác nghiệp trong tương lai.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho bên corona sớm được tiêu trừ.
  OM AH HUM.

 42. Trương Mỹ Trân says:

  Kính thưa Thầy, con đã đọc xong bài này.

  Đọc mà con thấy rùng mình trước sự gian xảo của bọn người này. Thật đúng là mưu ma chước quỷ, ác tâm hại người.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Cầu nguyện Thầy dồi dào sức khỏe.

 43. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 44. Cao dieu bich Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài ” Cảnh giác thủ đoạn gian manh của những kẻ khuyết tật tâm hồn “. Bài 5: ” Rung chà cá nhảy “.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích giúp cho chúng con hiểu rõ ” rung chà cá nhảy ” của bọn phản đồ tà tâm. Vì sự sân hận, ganh ghét vị Thầy, ganh ghét bởi không được làm ” huynh ” hay “gato” trước thành công của các huynh đệ khác đã làm che mờ đi lý trí của chúng, biến chúng thành những kẻ cố chấp lươn lẹo, qủy quyệt, trơ trẽn, giảo hoạt nói những lời đạo đức giả, chiêu trò đơm đặt, đe dọa, bịa đặt cố ý gây hiểu nhầm bằng những ” sự kiện có thật suy diễn lệch hướng” để lôi kéo nhiều đạo hữu nhẹ dạ cả tin rời khỏi Mật Gia, chia rẽ tăng đoàn làm cản trở con đường tiến tu của người tu học Phật. Với bản chất qủy quyệt như vậy, trong cuộc sống thường nhật cũng không ai muốn dây dưa với chúng vì có ngày cũng sẽ gặp họa. Trong môi trường đạo pháp cũng vậy cũng cần phải loại bỏ để không bị sự nhiễm ô bởi chúng. Ở Mật Gia, vị Thầy đã thanh lọc, tẫn xuất những kẻ phản đồ ra khỏi Mật Gia để môi trường luôn được quang minh chánh đại và không để có sự nghi hối nào khác cho các bạn đọc, hội viên. Con cảm tạ ơn Thầy đã cảnh báo cho chúng con biết để tránh những cái bẫy truyền thông của những kẻ phản đồ giăng ra nhằm gây mất niềm tin bằng xuyên tạc, bới móc qúa khứ, đánh vào tâm lý sợ hãi, sợ liên lụy, sợ được mất, khen chê, vinh nhục, sướng khổ của luân hồi mà từ đó xa rời chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả khổ đau của chúng sanh được lắng dịu. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Những chiêu trò bịa đặt, vu khống của kẻ phản đồ xuất phát từ sự sân hận, gato được phơi bày qua các bài viết của vị Thầy và các huynh đệ kim cang với những bằng chứng không thể chối cãi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cảnh tỉnh giúp chúng con cảnh giác trước những thủ đoạn của kẻ phản đồ tà tâm mà tránh rơi vào bẫy lừa bẩn thỉu của chúng.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thì có những kẻ yếu bóng vía là phần con nhiều thì bị sa bẫy thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status