Jul 8, 2017

Posted by | Comments Off on Thư Ấn Độ: CÁI BÌNH LẬT ÚP VÀ CÁI BÌNH BỊ THỦNG

Thư Ấn Độ: CÁI BÌNH LẬT ÚP VÀ CÁI BÌ...

...

Jul 4, 2017

Posted by | 15 Comments

Letter from India: THE FLOW ON THE B...

Letter from India: THE FLOW ON THE BODHI RIVER (Dòng chảy trên sông Bồ đề)

Respected Guruji,          Buddhism sharanam  Gachami !          Dhammam...

Jul 4, 2017

Posted by | 124 Comments

Thư Ấn Độ: DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG BỒ ĐỀ...

Thư Ấn Độ: DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG BỒ ĐỀ

“Kính bạch Thầy tôn quý, Mọi người thường thực hành quy y Tam bảo: “Con Quy y...

Jun 22, 2017

Posted by | 36 Comments

Letter from Germany: “MANY COOKS SPO...

Letter from Germany: “MANY COOKS SPOIL THE PORRIDGE” (Nhiều đầu bếp làm hỏng nồi cháo)

Letter from Germany: “Many cooks spoil the porridge” Dear holy guru, Thank...

Jun 10, 2017

Posted by | 18 Comments

Letter from Canada: The spiritual lo...

Letter from Canada: The spiritual lotus (Hoa sen tâm thức)

Dear Holy Guru, Flower’s beautify the life. When seeing a flower blooming in...

Jun 10, 2017

Posted by | 141 Comments

Thư Canada: HOA SEN TÂM THỨC

Thư Canada: HOA SEN TÂM THỨC

Kính bạch Thầy! Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Citta (Jeffrey...

May 30, 2017

Posted by | 207 Comments

Thư Ấn Độ: “THUỐC NGỦ” T...

Thư Ấn Độ: “THUỐC NGỦ” TÂM LINH

Kính bạch vị Thầy tâm linh tôn quý, Sau khi con gửi email đến Thầy để thỉnh...

May 27, 2017

Posted by | 8 Comments

Letter from Canada: A few thoughts a...

Letter from Canada: A few thoughts about the way to Pure Mind (Vài cảm niệm về phương pháp Thanh trí)

Dear Holy Guru, One of the principal views of Buddhism is that of “dependent...

May 23, 2017

Posted by | 15 Comments

Letter from Germany: ASKING MYSELF (...

Letter from Germany: ASKING MYSELF (Tự vấn)

Dear holy Guru My sincere thanks for teaching the Dharma and the translation....

May 8, 2017

Posted by | 18 Comments

Letter from Germany: COMMENTARY ON R...

Letter from Germany: COMMENTARY ON RENUNCIATION (Đôi điều quán niệm về xả ly)

Letter from Germany: Commentary on renunciation To holy Guru, I have read...

May 8, 2017

Posted by | 90 Comments

Thư nước Đức: ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ ...

Thư nước Đức: ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ XẢ LY (Commentary on renunciation)

Kính bạch vị Thầy tâm linh tôn quý, Con đã được đọc một số bài trong các bài...

May 3, 2017

Posted by | 15 Comments

Letter from CANADA: Dear Guru, I am ...

Letter from CANADA: Dear Guru, I am not destined to be a Catholic! (Thầy ơi, duyên nghiệp của con không thuộc về Thiên chúa giáo!)

To the holy Guru, I would like to thank you for your generosity in which...

May 3, 2017

Posted by | Comments Off on Thư CANADA: Thầy ơi, duyên nghiệp của con không thuộc về Thiên chúa giáo! (Dear Guru, I am not destined to be a Catholic!)

Thư CANADA: Thầy ơi, duyên nghiệp củ...

...

Apr 24, 2017

Posted by | 116 Comments

Thư từ Bhutan: LỜI VÀNG THẦY TÔI (Th...

Thư từ Bhutan: LỜI VÀNG THẦY TÔI (The Words of My Perfect Guru)

Chanhtuduy.com: Sau khi đọc bài “Đôi dòng về chanhtuduy.com” trò...

Apr 24, 2017

Posted by | 19 Comments

Letter from Bhutan: THE WORDS OF MY ...

Letter from Bhutan: THE WORDS OF MY PERFECT GURU (Lời vàng Thầy tôi)

The conquer of peace and Buddhahood, The supreme holder of all the oceans of...

Apr 13, 2017

Posted by | 23 Comments

Letter from India: The tiny ray beco...

Letter from India: The tiny ray becomes a huge light source

Respected Holy Guru, I have been going through all your articles with never...

Apr 13, 2017

Posted by | 109 Comments

Thư từ Ấn Độ: TIA SÁNG SẼ TRỞ THÀNH ...

Thư từ Ấn Độ: TIA SÁNG SẼ TRỞ THÀNH NGUỒN SÁNG

Chanhtuduy.com: Trò Vivek. S là một Phật tử Ấn Độ đã đọc những bài viết của...

Page 5 of 512345
DMCA.com Protection Status