Feb 9, 2020

Posted by in Giảng Pháp | 82 Comments

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC NHỎ ĐỪNG MONG LÀM ĐƯỢC VIỆC LỚN!

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC NHỎ ĐỪNG MONG LÀM ĐƯỢC VIỆC LỚN!             http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2020/02/Không-làm-được-việc-nhỏ-đừng-hy-vọng-làm-việc-lớn-hoan-chinh.mp3 Các bài liên quan: Pháp hội đầu năm 2020: ” Khai Xuân Tâm Thức”, Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: KHAI XUÂN TÂM THỨC Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC NHỎ ĐỪNG MONG LÀM ĐƯỢC VIỆC LỚN! Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: TÂM SỰ ĐẦU NĂM Thư gửi các trò 306: TẶNG THƯỞNG MỚI ĐẦU NĂM Thư gửi các trò 305: NGÀY ĐẦU CỦA TẾT CANH TÝ 2020 Thư Thụy Điển: “GIA TÀI” CỦA MỘT GIÁO SƯ, TIẾN SỸ PHẬT HỌC Trong chân kinh cũng ẩn tàng thủ đoạn của kẻ ngụy tu Thư Ấn Độ: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN Thư Hà Nội: ĐỪNG KHÁM PHÁ RA CHÂU MỸ LẦN THỨ 2! TIN MỪNG CHO CHÚNG CON VÀ CHÚNG SANH Thư Hà Nội: BÀI HỌC NHỎ, Ý NGHĨA LỚN ThưĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status