Apr 25, 2021

Posted by in Giáo điển | 94 Comments

Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí: LỐI VỀ CHÂN TÂM THỨ 8 Bài 1 : THẾ NÀO GỌI LÀ ĐẠO SƯ?

Khác với hai trường phái Nguyên thủy và Đại thừa, sùng kính Đạo sư là tâm điểm vòng tròn đạo pháp của Kim cang thừa, là đối tượng trung tâm để hành trì giáo pháp. Không ngẫu nhiên mà thánh sư Mã Minh (Agvagosha) xác quyết:

Sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ

 Các Kinh và Mật điển đều khẳng định

  Công đức của bạn sẽ nhiều vô số

Bạn sẽ trở thành pháp khí Mật thừa

Tuy vậy, không phải ai cũng được gọi là Đạo sư. Vậy thế nào được gọi là Đạo sư? Trước tiên nên phân biệt giữa khái niệm Đạo sư và Bổn sư. Đạo là đường, sư là Thầy. Đạo sư là người thầy dạy đạo, bất kỳ đạo nào (Phật pháp và phi Phật pháp). Đương nhiên, ngoại đạo cũng có những Đạo sư  được gọi là Guru, ở Đại thừa Phật giáo gọi là Sư phụ (theo cách gọi của Việt Nam và Trung Quốc xưa nay). Bổn sư là vị Thầy đầu tiên đã làm lễ Quy y cho mình (ý chỉ trong đạo Phật, ở ngoại đạo gọi là lễ báp-têm hay còn gọi là lễ “tuyên xưng là con của Chúa Trời”), có khi Bổn sư nhưng không phải là Đạo sư vì họ không dạy pháp (lý thuyết và thực hành); đôi khi Bổn sư là Đạo sư bởi năng lực giáo huấn của họ.

Đạo sư là người thầy dạy đạo

Chưa có kinh văn nào khẳng định Đạo sư phải là tỳ kheo hay cư sĩ bằng chứng là Bồ tát Trừ cái chướng cầu pháp từ một cư sĩ bán cá ở thành phố Ba la nại (trích Đại thừa Bảo vương Trang nghiêm kinh). Thiện Tài đồng tử tham vấn 53 vị Thầy (Đạo sư) trong đó nhiều vị Thầy là cư sĩ (cận sự nam, cận sự nữ tức là ưu bà tắc, ưu bà di) là những người tu tại gia mặc đồ trắng gọi là bạch y; có cả những trưởng giả, (tỷ phú giàu sang) và quân vương với sắc phục nhiều màu; có những vị Thầy nam hoặc nữ, đương nhiên là có tỳ kheo và tỳ kheo ni; thậm chí Thiện Tài đồng tử còn cầu pháp ở vị Thầy là hạng kỹ nữ lầu xanh (ngài Tu bà mật đa)…

Tóm lại vị Thầy dạy đạo hay còn gọi là Đạo sư không nhất thiết phải là giới tính nào, giai cấp nào, thành phần nào trong xã hội miễn là ở họ đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn đạo Phật. Những bậc trí như vậy được gọi là Đạo sư chân chính hay còn gọi là Tuệ tri thức, những người làm sứ giả Như lai giáo hóa chúng sanh lìa mê về giác theo đúng huyền ký của Đức Phật. Trước hết Thầy muốn nhấn mạnh thực nghĩa của vai trò tuệ tri thức trong phạm trù đạo pháp. “Tuệ tri thức là gì”? Theo định nghĩa đạo Phật, tuệ tri thức tiếng Phạn là “Kalianamitra”, có nghĩa là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Theo lẽ đó, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội đủ tiêu chí đó gọi là “tuệ tri thức”.

Tuệ tri thức tiếng Phạn là “Kalianamitra”, có nghĩa là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh

Đạo sư không nhất thiết phải là giới tính nào, giai cấp nào, thành phần nào trong xã hội miễn là ở họ đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn đạo Phật

Như trên là phương diện về lý, về sự thì Luận sư Dharmakirti nêu ra 5 luận điểm sau đây khi thầy dạy học trò:

1/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ

2/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng

3/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành

4/ Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng

5/ Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn

Phải lưu ý rằng trong thời mạt pháp này tà sư nhiều như cát sông Hằng, Phật đã tiên đoán không ít quyến thuộc ma Ba tuần hoá hiện thành thầy tu đạo Phật làm những điều tà vạy; nên người học Phật, tu Phật cần cảnh giác, không nên thấy hình thức bên ngoài mà vội tin theo. Cũng đừng thấy người tu là bạch y mà xem thường! Đây là điều mà đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khẳng định: “Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối  là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng”. (Khai thị của Liên Hoa Sanh về Đại toàn thiện). Tất cả phải được nhìn nhận trên lăng kính của trạch pháp nhãn với nền tảng của “Tứ y cứ” ( Y pháp bất y nhân; Y nghĩa bất y ngữ; Y trí bất y thức; Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa).

“Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối  là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng”. (Khai thị của Liên Hoa Sanh về Đại toàn thiện)

Thời gian trước kia và vừa qua, những tà sư, tà linh, phản đồ cấu kết cùng những trang mạng xấu phủ nhận danh xưng Đạo sư của Thầy với bài viết “Cái gọi là “Đạo sư Thinley- Nguyên Thành” bằng bút pháp gian manh, lập lờ đánh lận con đen bằng cách đánh tráo khái niệm giữa từ “Đạo sư” (Guru, Master) là danh từ chung thành đại từ xưng hô “ Tôi”, “Thầy” (tương ưng từ I trong tiếng Anh). Thậm chí họ còn cho rằng chỉ có Đức Phật mới được gọi là Đạo sư (!). Họ nghĩ gì về sự cố chấp này khi đọc tác phẩm ” Cuộc đời và đạo nghiệp của các vị Đạo sư”? Sau khi Thầy trò chúng ta phản luận và tác pháp chiếu quang, họ im thin thít như rùa thụt cổ, như hến lặng câm. Bởi vì sao? Bởi vì họ không thể phủ nhận được những thành tựu tâm linh của Thầy qua 6 phát kiến tâm linh, 2 quyển sách nổi tiếng mà các trang Phật học trong đó có TVHS đăng tải không đếm xĩa đến tác giả tác quyền; vài cá nhân luộc sách Thầy, in lậu đem đi lưu hành mà Bùi Anh Thư đã viết bài chỉ trích, bên TVHS đã xin lỗi.

 

Nhân đây Thầy cũng chỉ rõ tác giả bài viết là ai để rồi các trò hiểu những gì họ viết đúng hay như thế nào! Tác giả là kẻ tự nhận mình là “dại gái” và “sợ vợ” đến nỗi giải tỏa tâm lí bằng cách rặn ra 2 quyển độc nhất vô nhị trên thế giới là “Dại gái toàn thư”, “Sợ  vợ chân kinh”, và gã này mang một bút danh như “bom nổ” là Nhất tâm quyết vãng sanh. Còn những kẻ “ăn cháo đá bát”, “ăn không được đạp đổ” thì các trò cũng biết hết rồi nhất là khi những kẻ phản đồ luôn tìm cách vu vạ và gọi Thầy là “thầy tà” là “Đạo sư rởm” . Vậy trước đó khi còn làm “huynh”, còn “đóng kịch”, còn được “khen”, còn được …, họ từng viết comment bày tỏ lòng biết ơn, tán thán trí huệ siêu việt của Thầy, xin được sám hối lỗi lầm…nay còn lưu chứng trên emails và comments của họ trên chanhtuduy.com, lẽ nào lúc đó họ bị tâm thần phân liệt, bị áp chế tinh thần? Trong khi đó học trò, đệ tử, hội viện của Viện ITA, của Mật gia Song Nguyễn đạt biết bao thành quả vào   năm 2020  trong bối cảnh bị ảnh hưởng không ít từ dịch Covid 19, sẽ là minh chứng cho sự vi diệu của tâm pháp Thanh Trí. Lẽ nào  học trò, đệ tử “Thầy tà”, “Đạo sư rởm” như bọn phản đồ đơm đặt lại được nhiều phước như vậy sao? (xem bài Thư gửi các trò 325). Lẽ nào một tiến sĩ Phật học Ấn Độ lại chấp nhận làm đệ tử và cảm tạ “Thầy rởm” vì đã được thọ truyền giáo pháp? (xem video dưới)? Chắc những kẻ này là ” đại tiến sĩ”? Vâng! Đại tiến sĩ bịa đặt và vu vạ!

  

 

(Tiến sĩ Vinkas Singh pháp danh Tantra Dharma Bodhisita cảm tạ Thầy Thinley Nguyên Thành truyền pháp)

Lời cảm tạ dịch sang tiếng Việt:

Kính bạch Thầy tôn quý,
Con là tiến sĩ Vikas Singh – pháp danh Dharma Bodhisita, đến từ Ấn Độ.
Con cúi đầu trước trí tuệ uyên thâm và những tâm pháp của Thầy.
Hôm nay con nhận được video Thầy dạy con thực hành liên hoa bách bộ thần chú đà la ni. Con đã xem xong video đó và con chắc chắn sẽ thực hành theo hướng dẫn của Thầy. Và sau khi thực hành xong con sẽ gửi Thầy video về việc thực hành của con.
Con thật ơn phước khi lần đầu được nghe giọng của Thầy.
Con chân thành cảm tạ ơn Thầy.


Lời cảm tạ bằng tiếng Anh:

Namo Buddhya Guru!
I am doctor Vikas Singh (Dharma Bodhisita)
From India
And I bow my head under your supreme knowledge and traditions.
Today I received your video about the Lotus Walking Dharani
And I have seen it and I will definitely practice according to your guidance
And after it I will show you my video on my practicing journey
And I am very thankful and first time I have listen your voice Guru.
So thank you, thank you very much Guru
Thank you


 

Mà nhìn những con người của họ như Trần Thị Huyền Trang (Mật Thái Dương), Vũ Hà Giang (Mật Khuê Minh), Trương Thanh Long (Mật Huấn)…toàn là thạc sĩ, đại học, giám đốc, quản lý, doanh nhân thành đạt lẽ nào ai dễ áp bức, tẩy não họ được? Bằng chứng cho thấy những thủ đoạn gian manh của họ là cấu kết với TVHS và những trang mạng siêu thấp lượng đọc, có tiền sự chống phá Việt Nam đang đà đi lên bởi mối hận thù 45 năm trước ,mà hiện nay những bài viết ấy vẫn còn trên Goole, thế mà họ rêu rao  “thân cộng” không biết ngượng mồm ! Lại nữa, họ còn đăng đàn nhục mạ tăng ni trong nước không tiếc lời bằng 7 bài viết của những tác giả có “vấn đề” nhạy cảm, lẽ nào như thế họ mới “bù đắp” lại những nỗi niềm quá khứ của mình sao?

Trương Thanh Long (Mật Huấn) – Người đầu hỏi ngồi phía sau đang nghe Thầy giảng pháp

Lời cảm tạ vị Thầy đầy sự biết ơn và cảm nhận rõ được giá trị to lớn khi Trương Thanh Long và đứa con ( Mật Đại ) được quy y taị Mật Gia Song Nguyễn

Lời cảm tạ ơn Thầy đã quy y cho bố của Trương Thanh Long ( Mật Huấn)

 

Là con Phật, là những người hành trì giáo pháp trên con đường Tĩnh thức, nếu còn can dự vào những phương diện chính trị, xã hội mang tính chất chia rẽ dân tộc, phá hòa hợp Tăng đoàn..,thì tự họ phơi bày bản chất thực của mình! Còn những kẻ phản đồ kia kết cấu, móc nối với những thành phần như vậy, lẽ nào qua mắt được mạng lưới An ninh và tự họ tố cáo họ đang làm gì và thuộc thành phần nào. Là Đạo sư, không ai quên báo đáp “tứ trọng ân”, cho nên Thầy khuyên các trò rằng chúng ta thực hành tâm pháp Thanh Trí trên nền tảng biện chứng tâm linh, không rơi vào cúng bái, lễ nghi, khánh tiết mang màu sắc mê tính.  Với phương thức hành trì “thọ lạc là thọ pháp” nhờ vào tâm tịnh trí thanh qua quá trình rèn luyện lục diệu pháp môn do Thầy chế tác được Bộ Khoa học & Công nghệ cấp giấy chứng nhận, Thầy trò ta từng bước được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội . Tất cả những gì xuyên tạc tuy không ngại về sự “tịnh hóa” cá nhân và tập thể nhưng một khi họ đụng chạm và xuyên tạc tâm pháp Thanh Trí, Thầy trò chúng ta quyết đối luận để minh bạch vấn đề. Thầy dừng tại đây, cầu nguyện chúng sanh luôn đạt trạng thái tĩnh thức để không đổ thừa cho những người khác, hoàn cảnh khác mà mang nghiệp quả vào thân. Om benza hum phat!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 16/03/2021

Thinley – Nguyên Thành


Các bài liên quan Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí BÁT PHÁP QUY Y   (Tám lối về chân tâm)

 1. Bài 1: Tổng quan về đệ nhất tâm pháp Thanh Trí BÁT PHÁP QUY Y   (Tám lối về chân tâm)
 2. Bài 2 về đệ nhất tâm pháp Thanh Trí Bát pháp quy y (Tám lối về Chân tâm) LỘI DÒNG NƯỚC NGƯỢC
 3. Bài 3 : Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí là Bát pháp Quy y (Tám lối về Chân tâm) DANH PHẬN MỘT THÁI TỬ
 4. Bài 4: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí là Bát pháp quy y( Tám lối về Chân tâm): THỰC NGHĨA BẢN CHẤT CỦA TỪ BI
 5. Bài 5: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí là Bát pháp Quy y (Tám lối về Chân tâm): TĂNG LÀ THANH TỊNH, KHÔNG PHẢI CHIẾC ÁO, CÁI ĐẦU, Ở ĐÂU, ĂN GÌ…
 6. Bài 6: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí là Bát pháp Quy y ( 8 lối về Chân tâm): TÁC PHÁP QUY Y MỖI NGÀY, TỪ TRONG NHÀ RA NGOÀI PHỐ
 7. Bài 7: Đệ nhất tâm pháp tức là Bát pháp Quy y (Tám lối về Chân tâm): TƯỚNG TRẠNG ÂN SỦNG CỦA TAM BẢO
 8. Bài 8 về đệ nhất tâm pháp tức là Bát pháp Quy y (Tám lối về Chân tâm) HIỂU SÂU VỀ TỊNH HÓA NGHIỆP CHƯỚNG
 9. Bài 9 về đệ nhất tâm pháp Thanh Trí tức là Bát pháp Quy y (Tám lối về Chân tâm): SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ, Kỳ 1: Tại sao chúng ta biết ơn vị Thầy (Đạo sư)?
 10. Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí: LỐI VỀ CHÂN TÂM THỨ 8 Bài 1 : THẾ NÀO GỌI LÀ ĐẠO SƯ?

 


Các bài liên quan khác:

1, Thư gửi các trò 328: CHANHTUDUY.COM: 1000 Ý TƯỞNG, CHỈ 1 QUỸ ĐẠO NHƯNG VẪN TỎA SÁNG MỘT VẦNG TUỆ QUANG, MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT; THOẢNG HƯƠNG GIẢI THOÁT, LỘNG GIÓ AN LÀNH

2, Thư gửi các trò 327: CHANHTUDUY.COM QUA LĂNG KÍNH NGÔN NGỮ THỜI 4.0

3, Thư gửi các trò 326: HÃY LẮNG NGHE TIẾNG LÒNG

4, Thư gửi các trò 325: TRÔNG NGƯỜI LẠI MỪNG CHO TA!

 1. Matthanhngan says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài 1 ” Thế nào gọi là Đạo sư “.
  Bài viết của Thầy là một lời khẳng định đúng đắn nhất danh xưng Đạo sư tôn quý.Thật ra khái niệm này cũng không đến mức quá khó hiểu vậy mà một số kẻ gian manh lại chiêu trò huyễn hoặc danh xưng Đạo sư thậm chí tự quy chụp xem ai mới được gọi là Đạo sư. Con xin đưa ra một ý kiến của bản thân như sau: hiện nay xã hội chúng ta vô cùng phát triển trên mọi phương diện, những thành tựu này dựa trên những phát minh của một số vĩ nhân và nó được truyền thụ đến nhân loại thông qua nhiều hình thức. Trong đó thông qua giáo dục trong nhà trường cũng là một phần, như vậy thì chẳng lẽ những người truyền thụ những kiến thức này cho học sinh, sinh viên ở đây lẽ nào không được gọi là Thầy giáo mà phải chính những vĩ nhân phát minh ra mới được gọi là Thầy giáo sao ? Nếu đưa câu hỏi này ra hỏi thì có khi nhiều người lại nghi ngờ rằng chắc bị thần kinh mới hỏi như thế.
  Trong bài viết Thầy đã đưa ra minh chứng Thiện Tài Đồng tử cầu pháp từ 53 Tuệ tri thức, những vị tuệ tri thức này với đủ các thành phần xã hội và những vị tuệ tri thức này cũng không thể gọi là Đạo sư sao ? Những kẻ gian manh bôi nhọ Mật gia Song Nguyễn và vị Thầy có dám nói những vị Tuệ tri thức kia không phải là đạo sư không ? Hà cớ gì phải chấp thủ cái bản ngã đố kỵ của mình mà làm mất cơ hội học hỏi của mình lại thêm nghiệp báo nghiệt ngã khi hội tụ đủ duyên.
  Bản thân con cho rằng thành tựu tâm linh của Thầy giúp cho bao chúng sinh hữu tình và học trò đệ tử Mật gia Song Nguyễn có được cuộc sống an vui, thành đạt xã hội là một minh chứng không thể chối bỏ và như một tuyên ngôn thế nào là Đạo sư chân chính.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 2. Mật Vạn Phúc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài viết “Đệ nhất tâm pháp Thanh trí: LỐI VỀ CHÂN TÂM THỨ 8. Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ ĐẠO SƯ” ạ. Qua đó con càng được hiểu sâu thêm về tiêu chí để đánh giá một vị Đạo sư chân chính hay còn gọi là bậc Tuệ tri thức, họ là những người có đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn đạo Phật chứ không phải căn cứ vào giới tính, giai cấp hay địa vị xã hội. Nhờ vậy con càng thấy mình may mắn khi được theo gót chân sen của vị Thầy, được thực hành pháp dựa theo những phát kiến tâm linh của Thầy để giữ bản thân được ở trong quỹ đạo Chánh pháp mà vẫn có thể có được cuộc sống cá nhân song hành như bao người trong xã hội, thay vì phải cạo tóc đi tu ngày ngày lo việc cúng bái lễ lạt hay tụng kinh niệm Phật mà chưa chắc đã hiểu mình đang đọc niệm cái gì. Tất cả là nhờ có sự phù hợp về tính thời đại, tính dân tộc và tính quốc độ của tâm pháp Thanh trí, và cũng qua đó mà những vị học trò, đệ tử của Mật gia đều đã đạt được những thành tựu trong đời sống thế sự cũng như có được sự hanh thông trong thời buổi ‘gạo châu củi quế’ này.
  Mọi lập luận của vị Thầy đều dựa trên phương diện lý và sự đầy đủ, chứ không như những kẻ ăn nói quàng xiên, lấy suy đoán mơ hồ của họ để áp đặt những ý nghĩ xấu xa lên người khác. Nhưng nực cười thay, những kẻ tà sư, tà đồ này không nói thì có lẽ người ta chỉ nghi ngờ họ ngu dốt mà thôi, chứ cứ cố nói ra thì chẳng còn ai nghi ngờ nữa mà có thể khẳng định chắc chắn được cái sự ngu dốt đó của họ rồi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy để cho chúng con có được những bài học đầy lợi lạc này. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Con hiểu rồi! Sau này con sẽ hanh thông như những huynh đệ kia!

   • Mật Vạn Phúc says:

    Kính bạch Thầy,
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.
    Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Quảng Lượng says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài: “Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí: LỐI VỀ CHÂN TÂM THỨ 8 BÀI 1: THẾ NÀO GỌI LÀ ĐẠO SƯ?”.
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Con cầu nguyện cho bản thân và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, tinh tấn thực hành và trường dưỡng lòng sùng kính Đạo sư!
  Con cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om Mani Pahme Hum!

  • Mật Thúy says:

   Kính Bạch Thầy .
   Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
   Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , qua bài này con cứ suy nghĩ mãi về những kẻ phản bội này điều có học vị thế gian nhưng cách cư xử của họ lại thua một đứa con nít thường thì con dạy ông Hoa Pháp rằng nếu như ai đó đã cho mình cái gì thì phải biết ơn những kẻ phản đồ họ đã triệu ơn Thầy rất nhiều như họ phạm lỗi Thầy đã từ bi mặt tẩn họ thì lẽ ra họ phải biết cách sửa những lỗi lầm của mình để xóm ngày trở lại mái nhà Mật Gia với đúng nhưng họ lại phủi ơn Thầy họ đã bất tây với TVHH vu khống Thầy là ăn cắp tác phẩm người khác dù trước đây họ đã nhiều lần tác pháp chiếu quang với TVHS con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi của chúng sanh om Ah Hùm.

 4. Admin
  Cao Diệu Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã lậu giảng minh bạch, chi tiết về thực nghĩa của danh từ Đạo sư, giúp hữu tình hiểu rõ mà không bị lún sâu vào bẫy ngôn từ của người khác.
  Ở Mật gia, chúng con được theo học tuệ tri thức trên tinh thần y pháp bất y nhân, có pháp để học và thực hành chứ không phải như nhiều nơi dù ai đó có được gọi bằng thầy nhưng không có chánh pháp nào để dạy đồ chúng nhưng họ vẫn hăng hái nhận cúng dường.
  Con hiểu rằng y pháp bất y nhân không phải phủ định vai trò của Đạo sư kim cang thừa hay vai trò của các vị Đạo sư khác vì trong tứ trọng ân, ân Đạo sư luôn đi đầu. Hơn nữa, pháp tu nền tảng chả Kim Cang thừa là sùng kính Đạo sư để tiến nhanh hơn về thành phố giải thoát. Tuy nhiên, sùng kính Đạo sư dưới góc độ pháp, với tri kiến thanh tịnh, lấy trí tuệ và bồ đề tâm là thước đo chứ không phải nhìn vị Thầy dưới nhục nhãn luân hồi.
  Qua đây, con cũng hiểu một điều rằng nhanh hay chậm, thong dong hay khổ đau trên hành trình giác ngộ không phải là lỗi của vị Thầy, đặc biệt những vị Thầy sở hữu tri kiến giác ngộ, tâm pháp thực hành giác ngộ; mà hoàn toàn do biến hiện trong tâm người học. Hành giả nhìn vị Thầy bằng tâm luân hồi thì dù có tinh tấn đến mấy cũng khó viên thành đạo quả. Hành giả nhìn nhận vị Thầy bằng pháp nhãn dựa trên tứ y cứ, ba tinh yếu giác ngộ, bằng yếu tố từ bi và trí tuệ, bằng tri kiến thanh tịnh thì “tu ít được nhiều”, nhanh chóng tiến về thành phố giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết sâu sắc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu vậy thì Thầy mừng. Thầy nghĩ các trò khác cũng như thế nhưng khi gặp phải danh và lợi, họ làm bạn với quỷ. Ái ngã giết họ nhiều đời, uổng công kiếp này làm người!

 5. Mật Chân Tính (13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Qua bài viết, con hiểu được thế nào là Đạo sư rồi ạ. Không nhất thiết là học thuộc giới tính nào, giai cấp nào, tầng lớp nào miễn là họ có đủ trình độ tâm linh để giúp chúng sanh lìa mê về giác ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 6. Mật Nguyệt Hà
  Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỷ đọc bài viết thế nào là Đạo Sư. Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con biết thực nghĩa của Đạo Sư ai, đối tượng nào được coi là đạo sư chân chính .Chúng ta không nên nhìn vẻ hình thức bên ngoài mà đánh giá vị đạo sư, vì Thầy của mình. Ở thế gian có 1 câu “không Thầy đố mày làm nên ” ” 1 chữ là Thầy nửa chữ cũng là Thầy” huống hồ Thầy đã chỉ bảo chúng con đã tận tình , chỉ ra chúng con biết đâu là tà đâu là chánh. Chỉ có những kẻ ăn cháo đá bát,ghen ăn tức ở, không ăn được đạp đổ câu kết với bọn tà sư, phản Thầy, đồng môn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Con cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con hiểu thế nào được gọi là Đạo sư và những quy chuẩn đạo Phật để khẳng định vị Đạo sư chân chính hay còn gọi là bậc tuệ tri thức.
  Qua bài viết điều thứ nhất con hiểu rằng người hành giả thực hành pháp theo con đường tỉnh thức của đức Phật khi đã biết được đối tượng trung tâm để ta soay quanh thì tiếp theo cần ở người hành giả sự tự giác,chân thành vun bồi gốc rễ nền tảng giác ngộ (Sùng kính Đạo sư) bởi Ngài Geshe kharak Gomchung đã viết “ta cần ý thức được rằng vị Thầy giống như suối nguồn của mọi thành tựu thế gian lẫn các thành tựu xuất thế gian”.
  Thứ hai là việc chấp tướng để cầu pháp là sai lầm vì tấm gương Đức Phật là bậc giàu có, với cung vàng điện ngọc mà Ngài còn dạy trong kinh (Tứ thập Nhị trương) “Ta xem ngôi vị Vương Hầu như bụi qua kẽ hở,xem vàng ngọc quý báu như ngói gạch vỡ,xem y phục tơ lụa như vải thô,xem đại thiên thế giới như một hạt hà,xem nước hồ A-nậu như dầu thoa chân”. Vậy nên người cầu pháp hãy y theo “tứ y cứ” theo thánh huấn của bậc giác ngộ “Duy tuệ thị nghiệp” để nhận biết được vị chân sư, bậc Đạo sư chân chính là ở trí tuệ của Ngài lộ xuất nơi sản phẩm trí tuệ mang hơi ấm bồ đề vì lợi ích chúng sanh đó mới là sự khẳng định chắc nịch vị trí bậc Đạo sư chân chính, bậc tuệ tri thức với đầy đủ quy chuẩn đạo Phật mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng chi bộ, phẩm một pháp, phẩm Makkhali rằng “Có một người, này các tỳ kheo,khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số,lợi ích cho đa số,đưa đến hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Người có chánh kiến, người không có điên đảo kiến. Chính một người này, này các tỳ kheo,khi xuất hiện ở đời, sự hạnh phúc đưa đến hạnh phúc cho đa số,lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người”.
  Có những kẻ vì sự thiếu hiểu biết mà ăn theo nói léo,chấp tướng thậm chí cấu kết nhau đơm đặt và dùng ngòi bút gian manh lập lờ đánh lận con đen để đánh tráo khái niệm Đạo sư, điều hướng dư luận gây bất lợi đến bậc Đạo sư chân chính và còn chấp chặt rằng chỉ có Đức Phật mới được gọi là Đạo sư, điều này họ đã tự bộc lộ sự thiếu hiểu biết và thủ đoạn xấu xa ghen ăn tức ở với thành tựu tâm linh của bậc Đạo sư,con cũng hiểu vì sao họ chịu làm thân con hến bởi chẳng thể có được luận chứng,luận cứ nhà Phật để phản biện, ngoài ra còn rất mất mặt khi chê bai dìm hàng sản phẩm trí tuệ của vị Thầy, nhưng lại lén lút lấy của làng làm lệnh,luộc sách nuôi thân.
  Những kẻ phản đồ dù mang thân người dù học vị thế gian là thạc sĩ,đại học,giám đốc, quản lý,doanh nhân thành đạt, xong vì phần “con” lấn át phân “người” mà trở thành kẻ tráo trở vô ơn nếu chúng có chút hiểu biết về câu chuyện Ngài Trừ Cái Chướng Bồ Tát đang ở địa vị Bồ Tát trong tăng đoàn Đức Phật, nhờ Phật chỉ giáo đã sẵn sàng”hạ mình” cất công đi tìm vị pháp sư Mật giáo là một người “tại gia” ở thành Bà la nại, thì chúng sẽ không dám vọng ngôn cuồng ngữ cho rằng “thầy tà” ” Đạo sư rởm” để phải chịu quả khổ đời đời. Nếu biết sự cúng dường của Ngài Trừ Cái Chướng Bồ Tát khi lấy thất bảo đầy trong bốn đại bộ châu phụng hiến cúng dường pháp sư nhưng vẫn bị Ngài của trách “nay sự cúng dường chưa sứng đáng một chữ thì làm thế nào để cúng dường 6 chữ đại minh (Om Mani Padme Hum) thì chúng không dẫy lên đành đạch như thể mất đi khúc ruột, vu vạ như thể đã bị “lừa một vố” mà hãy sờ lại sau ót của chúng để biết rằng những điều chúng làm không sứng đáng với pháp thí Thầy đã ban, như sự vô úy chúng từng được nhận là một phần của pháp thí, như niềm tự hào kiêu hãnh đã từng nhờ ơn Thầy mà cảm nhận qua cũng là pháp thí Thầy ban và còn nhiều điều lợi lạc chúng đã đón nhận trước kia thì sự mất đi khúc ruột của chúng còn chưa sứng đáng đừng nói gì đến 6 thanh gươm báu “Lục diệu pháp môn” mà đòi sở hữu không chẳng chịu lao động, khi không được thì lộ bản chất ăn không được đạp đổ, hành vi mạt hạ của con cái nhà ai chẳng cần nói chúng đã tự khai.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Con hiểu sâu sắc và trích dẫn ý nghĩa từ luận chứng Phật đà!

   • Mật Diệu Linh says:

    Kính bạch Thầy.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum.

 8. Cao Diệu Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài viết lối về chân tâm thứ 8 phần 1, luận giải giúp chúng con được hiểu “Thế nào gọi là Đạo sư”.
  Qua bài viết, con rút ra được những ý chính sau:
  – Trong Kim cang thừa, Đạo sư là đối tượng trung tâm; Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ
  – Đối với đa số chúng con, vị Thầy vừa là Bổn sư, vừa là Đạo sư
  – Đạo sư, Tuệ tri thức không phân biệt tỳ kheo hay cư sĩ, giới tính nào, giai cấp nào, thành phần nào trong xã hội
  Miễn là đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn đạo Phật, hay nói cách khác, am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh.
  – Luận cứ: Lời dạy của luận sư Dharmakirti, khuyến cáo của Liên hoa sanh Đại sĩ, dựa trên tứ y cứ nhà Phật.
  Từ lối về chân tâm thứ 8 này, con hiểu rằng một khi đã hiểu thấu đáo trên nền tảng chánh pháp thế nào gọi là Đạo sư, chúng con sẽ vững niềm tin trước những ngọn gió bát phong của thế sự, không bị lung lay trước những lời xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống, đặt điều của những kẻ tà sư, tà linh, phản đồ, dầu cho chúng có “miệng rộng”, “lưỡi dài”, “mỏ nhọn”, “đầu hói” ra sao đi nữa. Đồng thời, qua bài viết, con càng được thấy rõ phẩm chất Đạo sư nơi vị Thầy, đó là quyết đối luận để minh bạch vấn đề không phải vì vinh nhục khen chê mà vì bảo vệ chánh pháp, bảo vệ Tâm pháp Thanh Trí, vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng vậy con, quyết đối đầu, đối luận vì học thuật quang minh, bảo vệ sự tôn nghiêm của cơ quan xét duyệt!

 9. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài viết : Đệ Nhất Tâm Pháp Thanh Trí : Lối Về Chân Tâm Thứ 8 Bài 1 : ” Thế Nào Gọi Là Đạo Sư ” .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp cho chúng con hiểu được : Thế nào gọi là Đạo Sư : Đạo Sư còn được gọi là người Thầy dạy đạo ,bất kỳ đạo nào ( phật pháp và phi phật pháp ) và Đạo Sư cũng không nhất thiết phải là giới tính nào ,giai cấp nào ,thành phần nào trong Xã Hội ,miễn là họ có đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm ,cũng như tuệ tri để truyền bá tới chúng sanh những tri kiến giải thoát ,và thực hành tâm linh theo đúng quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chính ,để chúng sanh lìa mê về giác .Thì đó mới được gọi là bậc Đạo Sư chân chính – Bậc tuệ tri thức.
  Cũng có những vị mang danh Đạo Sư nhưng lại không am tường tri kiến phật pháp ,gieo rắc tà kiến tới chúng sanh cũng như gieo nhân phỉ báng chánh pháp . Cũng bởi vì thanh danh lợi ,cũng như họ quá tự mãn về xuất thân ,nghĩ mình trong sạch cao quý nên mới bộc lộ bản chất chủ quan tự mãn vào tâm ý mình mà xem nhẹ lời Phật dạy : không những không giúp cho chúng sanh đến được với con đường giải thoát mà ngược lại còn gieo rắc tà kiến ,khiến cho chúng sanh mãi chìm sâu vào địa ngục luân hồi .
  Cho nên bất luận là tỳ kheo ,tỳ kheo ni ,ưu bà tắc ,ưu bà di ,nếu hội tiêu trí đó gọi là : Tuệ tri thức ” .Và cũng chính vì thế mà Đức Phật đã chỉ dạy ” Tòa kim cang của ta không dành riêng cho ai sở hữu, chỉ những ai đầy đủ từ bi và trí tuệ “.Do đó không có lý do Đạo Sư phải là tỳ kheo hay cư sĩ .
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã vì lợi lạc của chúng con ,chúng sanh, hữu tình đã mang đến cho chúng con những tri kiến giải thoát, cũng như thanh gươm sắc bén để chặt đứt sợi dây vô minh tà kiến .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme hum!

 10. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Qua sự luận giảng của vị Thầy, khái niệm Đạo sư thật rõ ràng, dễ hiểu theo quỹ đạo Chánh Pháp. Đạo là đường, sư là thầy, vậy đạo sư là vị thầy dạy đạo, bất kì đạo nào. Đạo sư không phân biệt tỳ kheo hay cư sĩ, không phân biệt giới tính, giai cấp, thành phần trong xã hội. Trong đạo Phật, Đạo sư chân chính hay còn gọi là Tuệ tri thức, đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn đạo Phật.
  Những tà sư, tà linh, phản đồ cấu kết trang mạng xấu cố tình y nhân bất y pháp, y vào đại từ xưng hô của các vị danh Tăng (nông Tăng, bần tăng, sơn tăng,…) mà không y theo thực nghĩa giáo pháp nên đã phủ nhận danh xưng Đạo sư của vị Thầy, cho thấy chúng không hiểu gì về những khái niệm căn bản đạo Phật, càng viết ra thì người ta càng khẳng định đích thực là những “kẻ ngu cho mình trí”. Những kẻ viết những bài vu vạ, thóa mạ vị Thầy thì những kẻ đó hãy tự nhìn lại mình là ai, đã làm được gì lợi lạc cho chúng sanh? Một tên Nguyễn Xuân Chiến (bút danh Nhất tâm quyết vãng sanh) đã 70 tuổi còn viết “sợ vợ chân kinh” và “dại gái toàn thư” đủ thấy ông ta “già mà mất nết”, lấy đạo Phật làm công cụ để đánh bóng bản ngã. Còn những kẻ tà lực thì tạo nên cái thư viện thập cẩm cóp nhặt chỗ này chỗ kia một chút, thậm chí lấy không xin phép tác giả, sửa danh đề nhưng vẫn “mặt dày” yêu cầu ghi nguồn từ Thư viện hoa sen. Còn những kẻ phản đồ “không ăn được thì đạp đổ”, bắt tay với những trang mạng xấu vu vạ Thầy là “thầy tà” thì chúng tự soi gương lại mình là ai, trình độ tâm linh đến đâu, đã giúp gì được cho chúng sanh hay chỉ biết hù dọa, đe nẹt người khác bởi tiền và quyền. Những kẻ đó cũng có trình độ thế gian mà hành xử chẳng khác côn đồ, thua xa một đứa con nít.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con những lời dạy tâm huyết ở cuối bài. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy để y giáo phụng hành. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã viết bài khai thị cho chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm chấm dứt.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Bọn này mang tập khí cũ: vu vạ, chửi đổng, đe dọa, lấn lướt và áp chế được kẻ yếu vì sợ đựng nồi cơm của họ, chức vụ gì đó của họ, danh tiếng của họ! Nhưng giờ thì họ đã hiểu ra thế nào là liên hệ bạn xấu rồi nên quay lại hằn học nhau như…!

 11. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết “Đệ nhất tâm pháp Thanh trí: LỐI VỀ CHÂN TÂM THỨ 8. Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ ĐẠO SƯ”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp cho con hiểu rõ hơn thế nào gọi là Đạo Sư. Qua bài giúp cho con hiểu được Đạo là đường, sư là Thầy. Đạo sư là người thầy dạy đạo hay còn gọi là Đạo Sư ,bậc tuệ tri thức là người am tường tri kiến thức giải thoát  thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác được lìa mê về giác.
  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy người đã miệt mài trong lao động giải thoát đưa chúng con , chúng sanh  đến gần với con đường mà Đức Phật đã chỉ ra với tôn chỉ “duy tuệ thị nghiệp” y pháp bất y nhân ” nhờ đó mà trang bị cho mình cặp kính chánh kiến nhìn rõ sự vật và hiện tượng để không nhầm lẫn cặn là vàng .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho bên corona sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thắm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .
  OM AH HUM.

 12. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Thế nào gọi là Đạo sư”. Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp con hiểu được về định nghĩa, tiêu chuẩn, vai trò của một Đạo sư trong phạm trù đạo pháp. Bài viết của Thầy đầy đủ luận chứng, luận cứ theo đúng quỹ đạo chánh pháp chứ không như Trương Thanh Long vu vạ không chứng, không cứ và Nguyễn Xuân Chiến viết nhưng không hiểu tường tận những gì mình đang viết nên lộ ra sự dốt nát.

  Cụ thể:

  Trương Thanh Long cho rằng Thầy là “thầy tà”, “đạo sư tự phong”, “đạo sư linh thánh rởm” nhưng hắn viết câu chẳng ra câu, viết như một “bà tám” buôn chuyện, chẳng phân tích được gì theo quan kiến đạo Phật.

  Nguyễn Xuân Chiến viết bài “Cái gọi là Đạo sư Thinley Nguyên Thành” nhưng lão này lộ ra sự dốt nát khi không phân biệt được thế nào là danh từ chung, thế nào là đại từ xưng hô. Ông ta viết rằng: “Lại có người tuy bề ngoài thì biểu hiện nhân từ, vẻ mặt phúc hậu, tươi tắn, đạo mạo trịnh trọng nhưng lại là kiêu căng, ngạo mạn thì cũng nhất định không phải là đạo sư. Về việc tìm đạo sư, “Đại trí độ luận” cuốn 4 đã nêu lên 4 điều trọng yếu gọi là tứ y pháp”. Tứ y pháp mà Nguyễn Xuân Chiến đang nhắc chẳng phải là Tứ y cứ (bao gồm: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa) hay sao! Ông ta viết như vậy sao ông ta không làm theo, không dựa trên đó mà thẩm định một Đạo sư? Nguyễn Xuân Chiến và bè lũ Thư viện Hoa Sen luôn như vậy: tiền hậu bất nhất! Riêng Nguyễn Xuân Chiến thì lộ ra sự dốt nát, sáo rỗng, “một con vẹt chỉ biết đọc tụng”.

  Con nhận ra rằng ở Nguyễn Xuân Chiến và Thư viện Hoa Sen, họ không dám động đến đến những tác phẩm và hơn 2000 bài viết là thành tựu tâm linh của Thầy. Bởi động đến thì nhục quá! Thư viện Hoa Sen đăng hai tác phẩm nổi tiếng là “Một đời người một câu thần chú” và “Pháp là cuộc sống theo quan kiến Phật giáo” của Thầy kia mà. Hơn nữa, những bài Thầy viết đều dựa trên Thánh giáo lượng mà Thánh giáo lượng thì làm sao bẻ gãy được!

  Trương Thanh Long viết rằng Thầy là quỷ, bên trong Thầy là tâm quỷ. Ủa, quỷ mà viết được nhiều bài theo quỹ đạo chánh pháp thế à? Quỷ thì làm gì có chữ viết, quỷ chỉ ưa “chém gió” mà thôi! Trương Thanh Long hãy tự nhìn lại mình xem ông viết được gì theo quỹ đạo chánh pháp, có thành tựu tâm linh gì hay chỉ toàn những câu chuyện phong phanh, “chém gió” cho thỏa mãn tâm quỷ của mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con!

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Ủa, trước đây hắn ngợi ca lắm kia mà! Bị biến thái do virut “dauhoi” hay sao mà lật lọng nhanh vậy? Quỷ thì ở nơi tăm tối ẩm thấp, còn làm việc thì trong kho, trong hầm! Vậy đó!

  • Trần Linh says:

   Kính bạch thầy xon đã đọc bài r ạ. Cảm ơn thầy đã cho con hiểu được ‘thế nào gọi là đạo thầy”

 13. Hoàng Dũng says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cám ơn Thầy đã viết bài mới giúp con biết được thế nào gọi là Đạo sư, biết được cách nhìn nhận một Đạo sư chân chính khi mà trong thời đại tà sư nhiều như cát sông Hằng, Phật đã tiên đón không ít quyến thuộc ma Ba tuần hoá hiện thành thầy tu đạo Phật làm những chuyện tà vạy mà Thầy đã chỉ ra. Giống như gã mang bút danh “bom nổ” Nhất Tâm Quyết Vãng Sanh mà nhận mình là “dại gái” và “sợ vợ” qua 2 quyển sách vậy. Giống như Trần Huyền Trang, Vũ Hà Giang, Trương Thanh Long là những con người phản đồ cấu kết với những trang mạng có tiền sử chống nhà nước Việt Nam mà tìm cách vu vạ Thầy là “thầy tà”, “Đạo sư rởm” vậy. Con cảm thấy kinh tỏm với những con người như vậy, vì “ăn không được muốn đạp đổ”.
  Con cám ơn Thầy viết bài ạ.
  Om mani padme hum

 14. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải dạy cho chúng con bài pháp lợi lạc, giúp cho chúng con hiểu được thế nào là Đạo sư, Bổn sư theo quy chuẩn đạo Phật.
  Nhờ đó con hiểu được, bậc Đạo sư chân chính (bậc tuệ tri thức) là những vị mà không phân biệt là tỳ kheo hay cư sĩ, không phân biệt là nam hay nữ, giai cấp sang hay hèn mà là những người có đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn đạo Phật, là những người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp, để giúp cho mình và giúp cho người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh, như Đức Phật đã từng dạy rằng:” Tòa kim cang của Ta không ai sở hữu ngoài những người có đủ từ bi và trí tuệ”.
  Và Luận sư Dharmakirti đã nêu ra 5 điểm của một Đạo sư đó là:
  1/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải gạt bỏ.
  2/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng.
  3/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành.
  4/ Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng.
  5/ Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn.
  Và Đức Phật cũng đã dạy:” Thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng”, để giúp người tu Phật phân biệt được tà sư hay bậc Tuệ tri thức, nên Ngài dạy, tất cả phải được nhìn nhận qua lăng kính trạch pháp nhãn với nền tảng của “Tứ y cứ”:” Y pháp bất y nhân; Y nghĩa bất y ngữ; Y trí bất y thức; Y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 15. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con bài pháp lợi lạc và ý nghĩa về danh từ Đạo Sư, giúp cho chúng con hiểu hơn về danh từ Đạo Sư trong đạo Phật.
  Qua bài cho con hiểu được như sau
  Đạo Sư là người am tường giáo điển, giáo pháp tinh chuyên, và ứng dụng để thực hành, Đạo Sư không phân biệt nam hay nữ, tăng sĩ hay cư sĩ, giai cấp sang hay hèn mà người đó phải có đạo lực và trí tuệ am tường tri kiến giải thoát theo thánh giáo lượng của Đức Phật và các Bậc Thánh Đức.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 16. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết “Đệ Nhất Tâm Pháp Thanh Trí : Lối Về Chân Tâm Thứ 8 Bài 1 : ” Thế Nào Gọi Là Đạo Sư ” .
  Con thành tâm cảm tạ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải qua đó giúp cho chúng con được hiểu tường tận về thực nghĩa của từ Đạo Sư từ đó tránh sự hiểu lầm lập lờ ,cố tình suy diễn theo hướng lệch lạc của những kẻ mang tâm tà vại ,những kẻ phản đồ đang rắc tâm hãm hại chống phá Mật Gia.
  Nhờ ơn Thầy luận giải giúp cho con hiểu được
  Thế nào là Đạo Sư , thế nào là bậc Tuệ Tri Thức . Tất cả phải được nhìn nhận trên lăng kính của trạch pháp nhãn với nền tảng của “Tứ y cứ” ( Y pháp bất y nhân; Y nghĩa bất y ngữ; Y trí bất y thức; Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Chứ không phải bám chấp vào hình tướng bên ngài là đầu tròn áo vuông, là Tăng Sĩ với đời sống tự viện hay Cư Sĩ với đời sống gia đình .
  Thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng và ngài Đại Sĩ Liên Hoa Sanh cũng đã dạy “Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 17. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin cảm tạ ơn của vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ hơn thế nào là Đạo Sư và phân biệt được nó. Qua đây cho con hiểu Đạo có nghĩa là đường , Sư có nghĩa là Thầy và Đạo Sư là người thầy dạy đạo đồng thời Đạo sư không nhất thiết phải là giới tính nào , giai cấp nào , thành phần nào trong xã hội miễn là ở họ đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn đạo Phật
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 18. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con nghĩ rằng nhiều người có thể tự nhận mình là đạo sư thì không khó nhưng để chứng minh mình là Đạo sư chân chính hay còn gọi là Tuệ tri thức thì không phải ai cũng làm được, bởi việc đó không đơn giản chỉ nói bằng lời. Thầy đã chứng minh điều đó qua những thành tựu tâm linh của Thầy qua 6 phát kiến tâm linh và 2 quyển sách nổi tiếng mà nhiều trang mạng đã đăng tải nên dù họ có cố tình muốn phủ nhận danh xưng Đạo sư của Thầy thì cũng chỉ là “Tung bụi ngược chiều gió”.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 19. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.
  Com cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 20. Admin
  Cao Diệu Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí: Lối về chân tâm thứ 8: Thế nào gọi là Đạo sư?”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy đã phân định, giảng giải rõ nghĩa và nội hàm của khái niệm “Đạo sư”.
  Thật nhục nhã ê chề thay cho những kẻ trước nay bám vào hai từ “Đạo sư” để lên án, phỉ báng vị Thầy. Quả thực là những kẻ này không nói thì thôi không ai biết, cất tiếng lên là người ta liền phát hiện ra dốt nát. Con nhớ lại tiêu đề bài viết “..cái gọi là Đạo sư..?” đăng trên thư viện tạp nham của ông tác giả sợ vợ, dại gái năm xưa mà đến kinh ngạc với mức độ chí ngu và cạn kiệt gia tài tàm quý của ông ta. Trong cách đặt tiêu đề này, cho thấy chính ông ta là người nhập nhằng, ngu ngơ giữa danh từ chung và đại từ nhân xưng, chứng tỏ sự thiếu hụt kiến thức cơ bản trầm trọng. Vậy mới thấy những kẻ nhà quê chân đất lấm lem vốn xa rời với mặt chữ và tri thức nhân loại, bước vài bước ra nước ngoài, không ai nhìn thấy vội vàng khoác lớp áo tri thức, bày đặt viết sách, anh em như một cùng nhau nổ banh về trình độ học thức của mình (mà chưa bao giờ nêu bằng chứng cụ thể). Con thật hoan hỷ, tự hào khi được thấy bức tranh “chánh báo tương ưng y báo” ở thời điểm hiện tại là thước đo rõ ràng nhất cho thành tựu của Mật gia, trái ngược với những kẻ ngu dốt mà thích dạy đời kia. Các học trò, đệ tử của Mật gia dưới sự chỉ dạy của Thầy, từ khi thực hành tâm pháp Thanh Trí đều đạt được những thành tựu hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Một điều dễ nhận thấy nhất là những bài viết, comment trên chanhtuduy.com trên dưới như một luôn nhất quán một tinh thần chung là dựa trên thánh giáo lượng, được trình bày một cách logic, bài bản, văn phong nghiêm túc, và quan trọng nhất là thể hiện tinh thần “y pháp bất y nhân”. Còn ở trang hổ lốn của hai anh em sản xuất bom, cùng các tín đồ răng sún, đầu hói, phản đồ thì sao? Họ dẫn nguồn khắp nơi, mọi đề tài trên trời dưới đất về trang mình rồi tự nhận là kho tàng giáo điển, “tác phẩm” thì chẳng khác nào những bó cải lớn chen chúc nhau trong cái ruộng hổ lốn ấy để mua vui, làm trò hề cho thiên hạ, chẳng có lấy một ai tâm huyết trình bày comment cho ra hồn dưới các bài (thể hiện sự quan tâm hời hợt của người đọc) mà cũng tự nhận là nhiều tương tác, rồi sản xuất ra bảng xếp hạng đưa mình lên hàng đầu!
  Đến giờ con vẫn không hiểu nổi dây thần kinh xấu hổ của “ban biên tập” để ở đâu khi những cây viết “trứ danh” của họ có tên kêu như chuông là “Nhất tâm quyết vãng sanh” và “Tâm Diệu” các thứ nhưng các tác phẩm thì lại rõ ràng là “nhất tâm quyết sợ vợ, quyết dại gái, quyết ăn rau đậu, quyết phản động, quyết nhiều chuyện, vv.”, nói chung là quyết tâm đi xuống các cõi dưới bằng việc không nao núng gieo nghiệp xấu ác. Song nói đi cũng phải nói lại, vì sao những kẻ này chắc chắn từ trong sâu thẳm biết mình dốt nhưng vẫn liều mình lao tới tấn công một vị Thầy mà họ biết rằng trình độ tâm linh là vượt bậc?! Bởi vì họ đã quen cái thói cho rằng mình là độc quyền, thứ hạng cao nhất trong giới cư sĩ, quyết không để cho ai hơn mình (mặc dù dốt nát), quyết không cho trang mạng nào nổi bật hơn (do ganh tị với chanhtuduy.com và mức độ tương tác cao thấy rõ) bởi vậy nên mới mượn tay đủ các phe từ phản đồ, tà lực, tà quyền, vv để phục vụ cho ý đồ nhỏ nhen, đê tiện của mình. Có lẽ giờ đây chính giữa các thế lực này cũng tự có sự xào xáo lẫn nhau bởi lẽ ngay từ đầu họ đã chưa từng gắn kết bởi một mục đích chung nào chân chính. Hài hước thay, họ càng tỏ vẻ, càng vu vạ, phỉ báng thì càng tạo điều kiện để Mật gia tác pháp chiếu quang, vạch trần bản chất của họ cùng nhiều bằng chứng không thể chối cãi. Trước đây họ còn có dăm ba giây phút dương dương tự đắc với chút thành tích ảo của mình trong xóm với nhau, giờ đây lại bị phanh phui không chỉ sự dốt nát, tính nổ, tâm địa xấu xa, tham lam, đặc biệt là mưu đồ phản động. Lẽ nào họ nghĩ rằng mình bình an vô sự nằm ngoài tầm ngắm của các cán bộ an ninh? Và Mật gia vạch trần họ chỉ để phản hồi qua lại hay để cho vui hay sao?! Nhờ có họ nên Mật gia càng có thêm cơ hội để thể hiện tinh thần yêu nước, cống hiến thông qua các bài điều tra, phanh phui bản chất đen tối cùng mưu đồ của họ để chúng sanh biết mà tránh xa, cũng như là cơ hội để tích tập công đức, trí tuệ không thể nghĩ đối với học trò, đệ tử Mật gia. Và kết quả như thế nào đã cho thấy rõ ở nhiều bài viết người thật việc thật của các huynh đệ Kim cang. Không như bè lũ nọ, ủ dột một bề với nhau!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, cho chúng con củng cố thêm sự hiểu đúng đắn về “Đạo sư”, qua đó càng thêm cảm niệm ơn phước được hạnh ngộ và chỉ dạy bởi bậc Đạo sư Thanh Trí trong đời này. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Gọi bọn này là bộ mặt thật phơi bày như thế nào mà trò đã bóc tách từng mảng thịt vữa của tử thi “xảo trá” này. Chính họ cũng nói về nhau như vậy kia mà!

 21. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi luận giải dựa trên thánh giáo lượng để chúng con và hữu tình hiểu được thực nghĩa của vị Đạo sư là “vị Thầy dạy đạo, không nhất thiết phải là giới tính nào, giai cấp nào, thành phần nào trong xã hội miễn là họ có đầy đủ đạo lự tâm tinh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn đạo Phật. Những bậc trí như vậy được gọi là Đạo sư chân chính hay còn gọi là Tuệ tri thức, những người làm sứ giả Như lai giáo hóa chúng sanh lìa mê về giác theo đúng huyền ký của Đức Phật”.
  Đồng thời qua các tấm gương của các bậc thánh chúng như ngài Thiện Tài Đồng Tử, Bồ tát Trừ Cái Chướng con hiểu được dù các vị Đạo sư là ai, nhưng với trí tuệ của các ngài đều là vì chúng sanh, lợi lạc cho chúng sanh vì các ngài đều “sử dụng tất cả những gì hiện hữu như một nguyên nhân mà nhờ đó, tất cả chúng sanh nhanh chóng thành tựu Phật quả” (Ngài Quán Âm Bồ Tát).
  Cũng như chưa có kinh văn nào khẳng định Đạo sư phải là tỳ kheo hay cư sỹ, Đức Phật cũng chỉ dạy “Tòa Kim Cang của ta chỉ có ai đầy đủ từ bi và trí tuệ mới sở hữu”. Thế nên những kẻ không “Y pháp bất y nhân”, những kẻ phản đồ, những kẻ thừa gato nhưng thiếu hiểu biết bằng cái miệng rộng, lưỡi dài muốn dùng “những sự kiên có thật nhưng suy luận lệch hướng” để gây hiểu lầm đến chúng sanh về vị Thầy. Nhưng tà làm sao có thể thắng chánh, mọi công hạnh của vị Thầy đều xuất phát từ Bồ đề tâm, tâm pháp Thanh Trí với Lục diệu pháp môn mang lại lợi lạc cho bao nhiêu hữu tình mà không ngăn ngại bởi thời gian, không gian. Thế nên mọi thủ đoạn họ đưa ra chỉ như tung bụi ngược chiều gió, ngữa mặt lên trời phun nước bọt. Rốt cuộc lại rồi bầu trời vẫn trong xanh, hình ảnh vị Thầy vị Đạo sư chân chính vẫn hiển hiện rõ ràng như nắng ban trưa, chỉ tội cho những bè lũ đó nay “mặt thì dơ, danh thì hỏng”, càng điên cuồng thì càng trải nghiệm cuộc sống đau khổ trong lữu sân tự tạo ra.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy “quyết đối luận để minh bạch vấn đề” nếu có kẻ muốn đụng chạm và xuyên tạc tâm pháp Thanh Trí. Vì điều đó họ là đang cản trở chúng sanh đến với chánh pháp, đến với con đường giải thoát mà ngài Tông Khách Ba đã huấn thị “Làm cho chúng sanh khổ não mà theo đúng chánh pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh pháp thì không nên làm” (Trích Bồ đề chánh đạo, Bồ tát giới luân”.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Huệ Liên
  Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy mạnh khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Tấn Khải
  Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết ” Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí: LỐI VỀ CHÂN TÂM THỨ 8 Bài 1 : THẾ NÀO GỌI LÀ ĐẠO SƯ?”
  Thực tế Trong thời đại mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng, mượn đạo tạo đời, gieo giắc tà kiến, những vị mặc áo cà sa, đầu trọc, tay cầm tích trượng thực hành Pháp chỉ đánh bóng bản ngã, mang màu sắc tôn giáo “chùa to cổng lớn, đầu tròn áo vuông” mượn đạo tạo đời, vì thanh danh lợi dưỡng đi ngược, làm ngược với lời dạy của Đức Phật, bất chấp luật tắc nhân quả bằng thủ đoạn tà vạy, gieo rắc tà kiến, mượn đạo tạo đời bằng những chiêu trò gây hại nặng nề đến vận mệnh tâm linh của chúng sanh trong một đời và nhiều kiếp sau. Qua đó Bậc đạo sư chân chính là những vị ” Tuệ trí thức” không phân biệt là tỳ kheo hay cư sỹ, là nam hay là nữ mà quan trọng vị đó có có được phương pháp thực hành, phương pháp sư phạm, am tường tri kiến giải thoát phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại theo quy chuẩn của đạo Phật. Con cảm niệm sự độc đáo khác biệt của vị Thầy thân giáo, ngữ giáo, tâm giáo của của vị Thầy bậc Tổ sư, Tôn sư, Đạo sư dòng Thanh Trí ,sự hoá thân đồng dạng dùng nhiều phương tiện thiện xảo tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh, địa phương đưa pháp vào cuộc sống, mỗi việc, mỗi phương tiện đều có được lợi ích để giáo hóa học trò, để tử. Con hiểu được sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của bộ môn Yoga Thành trí, nơi nương tựa chân thật nơi vị Thầy Đạo sư Yoga Thanh trí chỉ dạy đi theo quy trình của một công trình nghiên cứu khoa học (khảo cứu, khảo sát, ứng dụng, thực hành và có kết quả. Là bộ môn khoa học biện chứng tâm linh trên nền tảng trí tuệ Phật đà là con đường tỉnh thức mà vị Thầy “ Đạo sư Thanh trí” với các phát kiến tâm linh phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại và đáp ứng tính cấp thiết như lời kêu gọi của Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV đã khẳng định rằng “Cần phải có những phương pháp thực hành giáo pháp hay thiền tập mang tính khoa học, đáp ứng được các mục tiêu trau đồi trí tuệ và bồ đề tâm của hành giả đạo Phật”. Lòng từ bi với Bồ đề tâm của vị Thầy không thể tính đếm về phẩm chất và trí Tuệ của vị Thầy, giới hạnh đúng đắn của một Bồ Tát, (Loạt bài “Nhìn Thầy, thấy Phật). Vị Thầy đã nghiên cứu thấu đáo Kinh điển (Viết sách và tạo dựng trang mạng ngút ngàn chánh kiến bởi “Phật Pháp” tức là “Chánh kiến ” mà ngoại đạo không thể có được, chánh kiến là nền tảng giác ngộ). Thầy có sự chứng ngộ (lưu xuất 6 phát kiến tâm linh phát lồ đi theo quy trình của một công trình nghiên cứu khoa học (khảo cứu, khảo sát, ứng dụng, thực hành và có kết quả, các phương pháp này dễ thực hiện, mang lại hiệu quả nhanh chóng; đặc biệt phù hợp với các hành giả cư sĩ có đời sống bận rộn do trách nhiệm và ràng buộc từ đời sống thế sự của hành giả cư sĩ được Thầy chuyển hoá thành phương tiện và trở thành “điểm mạnh”rèn luyện tạo điều kiện kĩ năng, tính độc lập trong tư duy, tư duy biện chứng, tư duy phát triển và tư duy giải thoát ngày càng sắc bén với lưỡi gươm trí tuệ luôn ở tư thế sẵn sàng chặt đứt xích xiềng vô minh, tích tập hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ). Từ bi và thương yêu học trò, đệ tử, minh chứng rõ ràng của nhiều huynh đệ kim cang có được những hanh thông, thành tựu bất ngờ vi diệu nhờ sự để tâm của vị Thầy ơn phước gia hộ của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Tinh thần Vô úy của Thầy không dừng nghỉ giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh làm lợi lạc chúng sanh” Tác pháp chiếu quang theo kinh Đại Bát Nhã Ba la mật”). Thầy Kham nhẫn, (Với học trò, đệ tử để tâm sát sao từng centimet với những phương tiện thiện sảo “pháp là cuộc sống, cuộc sống chính là pháp” minh chứng rõ ràng có rất nhiều hành giả xuất thân từ công nhân, chưa học hết cấp 3 nhưng sau một thời gian thực hành pháp ở họ lộ xuất khả năng tư duy sắc sảo thể hiện qua những comment súc tích, sâu sắc ở các bài viết trên trang chanhtuduy.com). Thầy không mệt mỏi và (miệt mài hoạt dụng Bồ đề tâm) thông qua (Lâu đài Duy Ma Cật độc nhất thế gian giúp học trò, đệ tử, bạn đọc 164 nước trên thế giới được tiếp cận giáo pháp qua những bài giảng, bài viết của vị Thầy, tuệ quang và từ quang của vị Thầy đã chiếu sáng khắp không ngăn ngại bởi không gian và thời gian, có được cơ hội quý báu được thực hành đọc bài, viết comment, được nhận nguồn sáng chánh kiến hàng ngày nhờ đó có được sự chuyển hoá tâm kì diệu thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy trang chanhtuduy.com.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh đệ Mật Gia dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của vị Thầy luôn lỗ lực “ tự lực hành” luôn vững niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng với lòng sùng kính Đạo sư, chân quý giáo Pháp, nghe lời vị Thầy dạy và làm theo ( như lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư) “ hãy tuân thủ lời dạy không chút lỗi gì, bạn hãy làm theo đừng mỏng nghĩ suy, được như vậy bạn tự nhiên thành tựu, an lạc đời này và cả những kiếp sau”.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò đầu tư comment này công phu và phân tích sâu sắc!

   • Mật Tấn Khải says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.
    Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi của tất cả chúng sanh.
    Om Mani Pamed Hum!

 24. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của Thầy ” Đệ nhất Tâm pháp Thanh trí- Lối về chân tâm thứ tám (bài 1): Thế nào gọi là Đạo sư”. Qua sự luận giải của Thầy con hiểu rằng, vị Thầy hay còn gọi là Đạo sư không nhất thiết là giới tính nào, thành phần nào trong xã hội, miễn là ở họ đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn đạo Phật. Là người đảm bảo đầy đủ 5 luận điểm như Luận sư Dharmakirti đã nêu ra:
  1/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ
  2/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng
  3/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần thực hành
  4/ Biết trọn vẹ những phương pháp để thực hành chúng
  5/ Truyền thụ tri thức với học trò với lòng bi mẫn.
  Là người học Phật, tu Phật chúng con phải tỉnh táo để có hệ quy chiếu chính xác theo Thánh giáo lượng, không để mình bị chao đảo bởi sự lập lờ đánh lận con đen của những kẻ phản đồ với dã tâm không ăn được thì đạp đổ, mà đánh mất cơ hội thực hành Yoga Thanh trí là con đường nhanh nhất giúp chúng con về với quê hương Tây phương Cực lạc quốc.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu cho dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 25. Cao Diệu Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, minh định rõ ràng cho chúng con, chúng sanh hiểu về thực nghĩa danh từ “Đạo sư” từ đó tìm được đúng nơi nương tựa chân thật, tránh xa tà linh, tà sư, những kẻ mỏ nhọn, lưỡi dài, miệng rộng, những kẻ tìm trăm phương nghìn kế đem quỷ nhãn đầy lửa thiêu hòng thiêu đốt kim cương bất hoại, cản trở con đường giải thoát của người khác.
  Qua những luận giảng của vị Thầy cùng những luận chứng, luận cứ trong bài viết con hiểu rằng “Đạo sư” như lời huyền ký của Đức Phật khi xưa sẽ hóa thân muôn ngàn ức các vị Đạo sư dẫn dắt chúng sanh đi con đường giải thoát, là bậc tuệ tri thức, người am tường tri kiến giải thoát, người thực hành tâm linh theo đúng quỹ đạo chánh pháp và hướng dẫn giúp đỡ người khác thấy và đi theo con đường giải thoát cao thượng. Con hiểu rằng “Đạo sư” là người có đầy đủ trình độ tâm linh, đạo hạnh và năng lực sư phạm vận dụng phương tiện của thời đại, quốc độ, dân tộc để giáo hóa chúng sanh. Đạo sư không phân biệt tăng sỹ, cư sỹ, không phân biệt người ấy xuất thân ở đâu, ở chùa hay không, đi xe gì, ăn gì, mặc gì… như định kiến của truyền thống vô minh, như tác động của truyền thông tạo ra từ những kẻ nghèo trí tuệ nhưng lắm chiêu trò. Nhìn lại ông già Nguyễn Xuân Chiến con càng nực cười, không biết do ông ta lẩm cẩm tô tê không phân biệt được danh từ chung “đạo sư” với danh xưng như tôi hay I” trong tiếng Anh hay cố tình lập lờ đánh lận con đen bằng thủ đoạn côn đồ cú pháp. Nhìn lại trình độ tâm linh và đạo hạnh của ông ta thông qua 2 tác phẩm để đời “Sợ vợ chân kinh” với “Dại gái toàn thư” thì con đã hiểu đây lão già mất nết, và những gì ông ta viết về “Cái gọi là đạo sư…” tương ưng với trí tệ lẩm cẩm,ngô nghê của lão. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho con hiểu và khắc ghi vai trò Đạo sư, đối thể trung tâm của mỗi hành giả Kim cang thừa là phương tiện cho chúng con thành tựu đạo pháp nhanh chóng như thánh giả Mã Minh xác quyết “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”, “như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào”…
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 26. Mật Thuận Liên
  Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy! Thưa Thầy con hoan hỷ được đọc bài viết ” Thế nào gọi là Đạo sư”. Qua bài viết giúp con hiểu được Đạo sư là vị Thầy dạy đạo, Bổn sư là vị Thầy đầu tiên làm lễ quy y cho mình, tuy nhiên có khi Bổn sư lại không phải là Đạo sư vì không dạy pháp, Bổn sư là Đạo sư khi có năng lực giáo huấn của họ. Bài viết còn cho con hiểu rằng “Y pháp bất y nhân” khi mà đức Phật đã xác quyết” Thời buổi mạt pháp, tà sư nhiều như cát sông hằng, thầy tu chân chánh hiếm như sao buổi sớm”. Đối với Phật tử luôn phải lấy trí tuệ làm đầu” duy tuệ thị nghiệp” và không ngừng nâng cao Chánh kiến. Thông qua sự kiện trang Thư viện Hoa Sen và một số cơ sở luộc sách mà không xin phép tác giả đã vi phạm bản quyền, hành động này không phải là phong thái đường hoàng chính chính của những kẻ vỗ ngực tự xưng là con Phật. Hay những phản đồ như Mật Huấn, Mật Khuê Minh một thời không tiếc dành lời có cánh để bày tỏ sự ngưỡng mộ trước trí tuệ của vị Thầy, và cả lòng biết ơn khi có được nhiều lợi lạc khi được Thầy ban cho giáo Pháp tinh túy. Nhưng cuối cùng họ lại là kẻ phản đồ khi nghiện bánh gato, không ăn được thì đạp đổ, không ngại bắt tay với tác giả của ” sợ vợ chân kinh” và ” dại gái toàn thư” hay trang phản động nhằm chia rẽ các tăng đoàn như thư viện Hoa Sen để hãm hại, bịa đặt và vu khống vị Ân sư của mình. Vậy họ đâu làm được là hạng người thứ 3 khó gặp là nhớ ơn và biết trả ơn như đức Phật đã dạy.
  Con nghĩ rằng bằng chứng thông qua một loạt những hanh thông trong một năm đầy biến động, khó khăn về dịch bệnh covid 19 nhưng tất cả học trò, đệ tử Mật gia không ai bị mắc bệnh, trái lại có nhiều hanh thông thật ngoại mục như được nêu ở bài viết “Thư gửi các trò 325” của vị Thầy. Nếu là học trò của tà sư, thầy rởm thì làm sao có được những ơn phước đó. Con bỗng nhớ lại đức Phật có dạy: nếu chúng con thực hành đúng pháp và nghiêm túc thì trong thời buổi gạo châu củi quế chúng con luôn được no đủ, hanh thông. Chính vì vậy chỉ khi được theo học vị Đạo sư chân chánh thì chúng con mới được hạnh phúc tự tâm và hanh thông thế sự.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

 27. Mật Hoàng Như
  Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết :”Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí: Lối về chân tâm thứ 8 Bài 1: Thế nào gọi là Đạo sư” rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng Đạo sư là người dạy đạo, bất kỳ đạo nào (Phật pháp hay phi Phật pháp). Trong Phật pháp thị bậc Đạo sư chân chính phải là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thát chân chánh. Từ đây có thể thấy bậc Đạo sư chân chính hay Tuệ tri thức có thể là bất cứ ai nếu hội tụ được các điều kiện trên chứ không phải đánh giá qua hình thức xanh dưng (họ là ai và ở đâu). Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc
  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này của Thầy.
  Qua bài viết con đã hiểu được nghĩa của từ Đạo sư, đạo tức là đường, sư tức là Thầy, đạo sư hiểu là một vị Thầy dạy đạo ( Phật Pháp hoặc phi Phật Pháp). Vị Thầy dạy đạo hay còn gọi là Đạo sư không nhất thiết phải giới tính nào, giai cấp nào, thành phần nào trong xã hội, miễn là ở họ đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn của đạo Phật. Những bậc trí như vậy gọi là Đạo sư chân chính hay còn gọi là Tuệ tri thức (Người am tường tri kiến giải thoát), và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Theo đó bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội đủ tiêu chí đó gọi là tuệ tri thức.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc.
  Om Mani Padme Hum!

 29. Cao Diệu Mật Ba
  Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu “Thế nào gọi là Đạo sư”.
  Qua bài này con hiểu được “Đạo sư” là danh từ chung ý chỉ người Thầy dạy đạo bất kỳ đạo nào Phật pháp và phi Phật pháp. Trong đạo Phật, Đạo sư không phân biệt giới tính, giai cấp nào trong xã hội miễn sao đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực su phạm theo quy chuẩn đạo Phật hay còn gọi là “Tuệ tri thức”. Tuệ tri thức là những ai am tường tri kiến giải thoát, thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp được người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh.
  Ngoài ra, Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã cảnh tỉnh “Bậc trí hiện thân trong hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm tưởng đồng là vàng”. Đức Phật cũng dạy “duy tuệ thị nghiệp”, “y Pháp bất y nhân”. Do đó, những câu chuyện trước đây vừa qua tà sư, phản đồ cấu kết trang mạng xấu phủ nhận vai trò Đạo sư của vị Thầy là vô căn cứ. Họ dùng thủ đoạn ngôn từ, tự ý lập ngôn bẻ cong sự thật làm lệch hướng danh từ Đạo sư thành đại từ nhân xưng “bần tăng, nông tăng v.v..” để mỉa mai, vu vạ. Trong khi tác phẩm của vị Thầy thì họ luộc sách lấy của người làm của riêng mình vậy mà không công nhận vai trò Đạo sư của vị Thầy. Nếu họ không nói thì người ta chỉ nghi ngờ, còn nói ra người ta khẳng định luôn.
  Có câu nói mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ cây đời mới mãi xanh tươi. Nếu như những gì họ nói là đúng thì sao MGSN ngày càng phát triển rực rỡ. Các Giáo sư tiến sĩ Phật học ở Ấn độ Tantra Satrudaka, tiến sĩ Vinkas Singh đã cầu Pháp nơi Thầy. Đây là minh chứng cho hương đạo vị Thầy tỏa khắp muôn nơi. “Hương của loài hoa bay theo chiều gió, hương người đạo hạnh tỏa khắp muôn phương”. Học viên theo học Tâm pháp Thanh trí đều mang lại kết quả tốt hạnh phúc tại tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Minh chứng các bài viết trên chanhtuduy.com. Đúng theo vận hành của nhân quả mà Đức Phật đã xác quyết “Ta hồi hướng công đức 500 kiếp không làm Chuyển luân vương cho đệ tử Ta những ai tu tập nghiêm túc sẽ không bị đói khổ dù thời buổi đắt đỏ như gạo châu củi quế. Ngài Liên Hoa Sanh đã xác quyết “Ta chưa từng thấy ai tu tập nghiêm túc mà bị đói khát”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được ánh sáng trí tuệ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Ừ thì họ nói đúng quá nên cả thế gian biết và nhận ra bộ mặt thật của họ như trò phân tích!

 30. Admin
  Cao Diệu Mật Viễn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thực nghĩa thế nào gọi là Đạo sư.
  Qua sự luận giải của Thầy giúp con có được lăng kính để phân biệt được đâu là Đạo sư chân chính và đâu là tà sư.
  Qua sự luận giải của Thầy theo thánh giáo lượng giúp cho con hiểu “Đạo sư chân chính là tuệ tri thức mà Theo định nghĩa đạo Phật, tuệ tri thức tiếng Phạn là “Kalianamitra”, có nghĩa là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh”. Như vậy nhìn sản phẩm trí tuệ của vị Thầy là lục diệu pháp môn, hơn 2000 bài viết pháp là cuộc sống trên chanhtuduy trên nền tảng tinh tuý Phật Đà, và những tác phẩm “một đời người , một câu thần chú”, “ pháp là cuộc sống”, “ Công trình nghiên cứu về hiệu quả tâm linh từ liệu pháp Yoga Thanh Trí đối với bệnh trầm cảm”… đó làm về mặt lý, còn về mặt sự thì được chứng minh qua chánh báo y báo rực rỡ tương ưng của vị Thầy – Mật Gia Song Nguyễn và những thành công, hanh thông nối tiếp đến mức không dám mơ ước, đến mức liệt kê không hết của các huynh đệ kim cang, trong điều kiện cả thế giới đều gặp khó khăn trước đại dịch Covid -19. Và đặc biệt hơn cả Thầy đã đem ánh sáng chánh pháp giúp cho biết bao chúng lìa mê về giác mà chính vị tiến sỹ Phật học tại Ấn Độ là Vikas Singh – pháp danh Dharma Bodhisita ( cái nôi của Phật giáo) là học trò của Thầy cũng phải ngưỡng phục tán thán sự từ bi và trí tuệ của vị Thầy.
  Lý sự viên dung như vậy quá đủ để khẳng định Thầy là vị Đạo sư như thế nào rồi! Dù những tà sư, những kẻ phản đồ, những trang mạng xấu có phủ nhận danh xưng Đạo sư của vị Thầy thì chẳng khác nào họ tung bụi ngược chiều gió, nhổ nước bọt lên bầu trời, điều đó chỉ là mặt của họ càng xấu và dơ bẩn thêm chứ bầu trời thì mãi trong xanh.
  Con thành tâm hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã luận giải đơn giản , tinh tuý, dễ hiểu giúp chúng con trang bị được trạch pháp nhãn trên đạo trình giải thoát.
  Con thành tâm cầu cho nguyện sức khỏe, sự trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy được hanh thông thuận lợi, thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh có đức tính khiếm tốn và ý thức hổ thẹn .
  Cầu nguyện dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MA NI PAD ME HUM

 31. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 32. Cao Diệu Nhị Khang
  Cao Diệu Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận và trả lại đúng nghĩa từ Đạo Sư. Theo đó, bất kỳ một tuệ tri thức nào thực hành pháp giải thoát và hướng dẫn được người khác tìm về bản tâm uyên nguyên của mình, đó chính là người xứng được xưng danh. Cũng trong đó, không biệt phân là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, ai thực hành và hướng dẫn tri kiến giải thoát, người đó được xướng đại danh từ Đạo Sư. Ở đây chính sự không phân biệt này là ưu việt của đạo Phật, lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu chứ không chấp hình, chấp tướng. Lời chỉ dạy của Ngài lấy giới luật làm Thầy, lấy pháp làm kim chi nan cho hành động. Riêng trong kim cang thưà, vị Thầy là kênh vận chuyển, là máng xối tâm thức gắn kết giữa tâm Phật bên ngoài và bản tâm Phật tánh bên trong. Khi đó, mỗi bước tiến và hành trình trở về bản tánh, cũng chính là mỗi bước tiến sát cận với chỉ dạy của Đức Thế Tôn thông qua kênh vận chuyển của Đạo sư, của vị Thầy hướng đạo, dạy đạo.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, minh định thực nghĩa tránh sự hiểu sai lệch, khiên cưỡng và ngượng ép đem lại thực nghĩa của vị Đạo Sư thực hành Pháp Phật.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho nạn dịch covid 19 sớm được kiểm soát và tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 33. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con biết được ” Thế nào gọi là Đạo sư” từ đó giữ vững niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng trước những vu khống của bọn tà sư, tà linh cùng những kẻ phản đồ. Qua bài này, con biết được Đạo sư là người thầy dạy đạo, trong đạo Phật thì Đạo sư chân chính ( tuệ tri thức ) là những người làm sứ giả Như Lai, am tường tri kiến giải thoát giáo hóa chúng sanh giúp chúng sanh lìa mê về giác. Từ định nghĩa trên cho thấy không có quy định nào Đạo sư phải là tỳ kheo hay cư sĩ, giới tính hay giai cấp nào, chả ăn mặn cũng chẳng ăn chay. Do đó, những ai đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn đạo Phật thì được gọi là Đạo sư. Đức Phật đã từng dạy ” Y pháp bất y nhân ” và “Tòa Kim cang của Ta không có ai sở hữu ngoài những người đầy đủ từ bi và trí tuệ”, chính vì thế hình thức bên ngoài không thể nào phản ánh được thực chất bên trong. Trong kinh Kim Cang Phật thuyết ” Nếu lấy sắc thấy ta. Lấy âm thanh cầu ta. Người ấy đi đường tà. Chẳng thể thấy Như Lai “. Cũng vì do ngộ nhận, bám chấp vào hình tướng mà chúng sanh dễ rơi vào cạm bẫy của những tà sư, ác tri thức mà lãng phí một kiếp người. Con thật ngao ngán cho bọn chúng khi cho rằng vị Thầy là ” Thầy tà” , ” Đạo sư rởm “, nếu là tà, là rởm sao lại có phát kiến tâm linh là Lục diệu pháp môn mà các học viên thực hành sau khoảng thời gian thì có hiệu quả, sao có những bài viết, tác phẩm làm lợi lạc chúng sanh mà bọn họ đã tùy tiện đăng tải không xin ý kiến vị Thầy. Có nói rằng ” Hữu xạ tự nhiên hương “, là tà là rởm sao lại có những vị mang học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ xuất thân ở những nơi gọi là cái nôi của Phật giáo qua cầu pháp, đó là chưa kể đến từng có những tăng sĩ cầu pháp nơi vị Thầy. Thế mới biết tâm địa của bọn chúng như thế nào khi ” ăn không được thì đạp đổ “. Con mong rằng chúng sanh hữu duyên biết đến Chanhtuduy.com, biết đến những bài viết lợi lạc này mà tìm được nơi nương tựa vững chắc. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thế bọn này dựa vào đâu mà phân biệt? Ganh ghét, đố kỵ và bị dày vò bởi sự nhục nhã bởi sự khinh miệt từ Mật gia sau khi thấy rõ sự vu vạ, lật lọng và gian manh của họ có cội gốc từ khuyết tật thể chất, biếm thái tâm lý cho đến nỗi ôm hận tru tréo suốt ngày khác chi loài sói lang?

 34. Mật Tuấn Nguyễn Thanh Thái 12 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết của vị Thầy rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani padme hum

 35. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thế nào gọi là Đạo sư và những tiêu chuẩn để làm lên một vị Đạo sư chân chánh. Qua đây con hiểu được Đạo sư là người Thầy dạy đạo không nhất thiết phải là giới tính nào, giai cấp nào thành phần nào miễn là họ đủ đạo đức tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn của Đạo Phật còn được gọi là bậc Tuệ tri thức , những người làm sứ giả của Như Lai giáo hoá chúng sanh lìa mê về giác bởi sự am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Tất cả điều đó đều được hội tụ đầy đủ nơi vị Thầy khi vị Thầy từ bi, trí tuệ với Bồ đừ tâm rộng lớn đã tạo nên hai tác phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ mà bao trang mạng Phật học cùng cá nhân đã ăn cắp luộc sách mang về làm của riêng để trục lợi bất chính trên trí tuệ của người khác cùng với đó là phương pháp sư phạm vi diệu của vị Thầy đã ban cho chúng con ” Lục diệu pháp môn” giúp những chúng sanh chậm lụt như chúng con được khai mở tâm thức, nâng cao nhận thức có , thanh lọc những thứ ô nhiễm cặn bãn bởi vô minh tà kiến tất cả đều được khẳng định qua những comment bài viết trên chanhtuduy.com của từng người cùng sự tiến bộ vượt bậc và những lợi lạc không thể nghĩ bàn trong đời sống thế sự. Vậy nên những kẻ chỉ nhìn bằng quỷ nhãn thì làm sao có thể thấy được khi trong tâm toàn lửa đỏ của sự thù hận đố kị để rồi sự thật được phơi bày thì lằng lặng rút lui ẩn tìm nơi ẩn náu như rùa rụt cổ kiếm người khác thế mạng nhưng rồi cũng diễn màn kịch ” câm như hến” khiến ai nấy đều phải ngán ngẩm cho vở hài kịch sen lẫn bi kịch của họ. Và rồi những kẻ đã phỉ báng vị Thầy, vị Đạo sư chân chánh sẽ phải nhẫn lãnh hậu quả như trong Đại nguyên Quán Thế Âm Bồ Tát đã xác quyết ” Báng bổ hay bêu xấu các Đạo sư, Bồ tát bởi sự kiêu căng tự phụ thái quá. Là cơn hạn hán dữ dội làm hỏng những công đức tích tập của các con. Hậu quả không tránh là khổ đau dai dẳng ngày càng nhiều” vậy nên những tên phản đồ, những kẻ từng phỉ báng vị Thầy là ” thầy tà” ” Đạo sư dởm” hãy xem lại quả của chính mình hiện tại thê thảm đến mức nào và y báo rực rỡ của Mật Gia của vị Thầy mà họ đã miệt thị giờ ra sao khi nhìn quả hiện tại biết nhân quá khứ.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thì họ là vậy xưa nay như thế! Bạn hữu chúng nó với nhau mà còn bị lừa huống gì là…

 36. Cao Diệu Thanh Phương
  Cao Diệu Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này ạ.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viêt này rồi ạ
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu thực nghĩa về Đạo sư, vị Tuệ Tri thức theo quan kiến nhà Phật. Vị Đạo sư không phân biệt giàu nghèo,giai cấp xã hội miễn là họ đủ đạo lực tâm linh, kiến thức sư phạm theo đúng quy chuẩn của đạo pháp hay còn gọi là vị Đạo sư chân chính. Cùng tên ” đạo sư” nhưng ở ngoài kia có biét bao toan tính lợi dụng chúng sanh, mưu thuyết mong cầu lợi lạc trên danh nghĩa một cách sai trái. Để gặp được vị Đạo sư chân chính ở kiếp này là trái ngọt tu tập từ những kiếp luân hồi trước đây thành trái, con cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được bước chân đến đảo ngọc và được tu tập, hân thưởng vườn hoa Đạo Pháp trong căn phòng Duy Ma Cật kho báu kiến thức của Lục Diện Pháp Môn. Có những câu chuyện đã qua mà hổ thẹn với những công lao bỏ biển của cung kẻ vô ơn, vị Thầy đã dày công để tâm, đồng dạng cùng đệ tử, học trò từ những ngày châp chững bước vào Mật Gia cho đến khi góp được bồ tư lương cho riêng mình thì họ lật mặt, quay lại tự ý lập ngôn, vô ơn bội nghĩa và phỉ báng vị Đạo sư bằng những lời lẽ thô tục. Đâu phải chăng là những kẻ thất học, thiếu học mà đa phần toàn doanh nhân, giám đốc, quản lý.. Họ đổ lỗi rằng bị lừa, bị lợi dụng trong khi họ đã nương tựa vào vị Thầy suốt bấy lâu thời gian kể cả khi gặp khó khăn vị Thầy cũng luôn sát sao để tâm đến. Sự trái trở của TVHS ăn cắp không bản quyền nghiêm nhiên biết tác phảm của vị Thầy thành bài không chủ và trở thành nhượng quyền một cách vô lí. Thái độ “không ăn được thì đạp đô” lột tả đúng thái độ của những kẻ vô ơn bạc nghĩa đã qua. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hữu tình biết đến bộ măjt giả tạo của họ
  Con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài giảng luận vô cùng lợi lạc này ạ.
  Cầu ngyện cho sức khoẻ vị Thầy trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu ngyện chl đại dịch covid sớm bị tiêu trừ
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Bọn này vốn là tay sai cài cắm nên làm màu rồi sau đó Thầy dùng lửa thử vàng thì hiện ra đồng nát tức thì!

 38. Mật Tấn Lực
  Mật Tấn Lực says:

  Kính bạch Thấy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ.
  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giảng chi tiết, rõ ràng về khái niệm và thực nghĩa của Đạo sư và Bổn sư.
  Theo đó, vị Thầy đã phân tích sâu sắc, cùng các luận chứng, luận cứ được trích dẫn trong bài viết, giúp con hiểu sâu thêm những: Tiêu chí về lý của một Đạo sư chân chính(bậc Tuệ trí thức) là “những người có đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn đạo Phật, làm hành giả Như Lai giáo hóa chúng sanh lìa mê về giác theo đúng huyền kỳ của Đức Phật”; hay “là người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh”, chứ không phân biệt là “Tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nếu hội tụ đủ tiêu chí trên. Và tiêu chí về sự được luận sư Dharma Kirti nêu ra 5 điểm:(1)Biết đúng những đối tượng cần gạt bỏ, (2)Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng, (3)Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành, (4)Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng, (5)Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn.
  Vị Thầy chỉ ra “trong thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng, Đức Phật đã tiên đoán không ít quyến thuộc ma tuần hóa hiện thành thầy tu đạo Phật để làm điều tà vạy… không nên thấy hình tướng bên ngoài mà vội tin theo, cũng đừng thấy người tu là bạch y mà xem thường”; Bởi Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khẳng định: “Bậc giác ngộ hiện thân với hình tướng bất định, kẻ hạ trí là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành đừng lầm đồng là vàng”. Do đó người học Phật và người tu Phật phải cảnh giác, “tất cả phải được nhìn nhận trên lăng kính trạch pháp nhãn với nền tảng “Tứ y cứ”.
  Vị Thầy đã hội tụ đầy đủ hai tiêu chí lý sự viên dung của vị Đạo sư(Tuệ trí thức) nêu trên, với thành tựu tâm linh vượt trội chỉ trong thời gian chưa dài vị Thầy đã phát kiến nhiêu công trình tâm linh được công bố mang tầm Quốc tế; trong đó, có hai cuốn sách “Một đời người một câu thần chú”, “Pháp là cuộc sống theo quan kiến Phật giáo” nổi tiếng trên văn đàn Phật học ở trong và ngoài nước. Nhất là công trình tâm lính vĩ đại “Lục diệu pháp môn” tinh túy, lý sự viên dung, phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc, phù hợp và đi trước thời đại, dễ học, dễ hành mang lại lợi lạc vô song…Đặc biệt, nhiều năm qua vị Thầy không dừng nghỉ đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì thân căn huệ mạng và lợi lạc của chúng sanh… chính vì vậy mà bọn tà sư, tà linh, tà quyền và lũ phản đồ “ghen ăn, tức ở”, “xăm soi”, bày ra những “mưu hèn kế bẩn” nhằm hãm hại vị Thầy và Mật gia Song Nguyên(MGSN) – Viện ITA; Như Nguyễn Xuân Chiến vốn không bằng cấp, không thành tựu tâm linh, là kẻ tự nhận mình sợ vợ, dại gái nên viết 2 cuốn sách “Sợ vợ chân kinh” và “Dại gái toàn thư” độc nhất vô nhị trên thế giới!, đã thế Nguyễn Xuân Chiến còn viết “cái gọi là Đạo sư Thinley Nguyên Thành”, “lập lờ đánh lộn con đen” giữa danh từ Đạo sư và xưng hô!… Còn những bọn phản đồ có trình độ (thạc sĩ, đại học, giám đốc doanh nghiệp…) mà “vong ân bội nghĩa”, ăn không được đạp đổ”, khi còn ở MGSN thì hết lời tán thán, ngợi ca, van lài vị Thầy; Khi không lợi dụng được vị Thầy chân chính, rồi bị tẫn xuất khỏi MGSN chúng quay ngoăt 180 độ, hiện nguyên hình quỷ mang thân người, vu vạ, thóa mạ vị Thầy, cho rằng “thầy tà”, “đạo sư rởm”? chúng cố tình làm ngơ trước những thành quả to lớn trong hoàn cảnh dịch bệnh covid toàn cầu! của các học trò đệ tử của Ngài ở trong và ngoài nước(trong đó có tiến sĩ Phật học Ấn Độ) năm 2020 nhờ được diến tập/thực hành dưới sự hướng dẫn của “thầy tà”, “Đạo sư rởm” sao!?. Chẳng lẽ “thầy tà”, “Đạo sư rởm” mà viết được hơn 2000 bài viết, 2 cuốn sách hoàn toàn dựa theo Thánh giáo lượng, không tự ý lập ngôn!?, đến nay không có bất cứ luận thủ nào trên luận trường kể từ khi MGSN công bố các phát kiến và đăng tải công khai trên trang chanhtuduy.com!. Tất cả các công trình tâm linh do vị Thầy phát kiến đều được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp “giấy chúng nhận quyền tác giả” chúng đều đã biết!
  … Những kẻ tà sư, tà linh, phản đồ tưởng rằng hãm hại được vị thầy và MGSN, không ngờ chúng tự tung bụi trước gió, phun bọt lên trời họ bị hứng toàn bộ, bởi luật tắc Nhân – Quả không bao giờ sai chạy!.
  Con tạ ơn vị Thầy về bài pháp quý báu, lợi lạc và ý nghĩa,
  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid – 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 39. Mật Chánh Cần
  Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho con hiểu mấu chốt khẳng định vị Đạo sư chân chính hay còn gọi là bậch Tuệ tri thức của đạo Phật là người có đầy đủ năng lực tâm linh,năng lực sư phạm không phân biệt nam nữ giai cấp tỳ kheo hay tại gia miễn sao hội đủ tiêu chí “tuệ chi thức” là người am tường tri kiến giải thoát theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 40. Mật Tuệ Tín
  Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng “Thế nào gọi là Đạo sư” rõ ràng, dể hiểu. Theo đó “Đạo là đường, sư là Thầy. Đạo sư là người Thầy đạy đạo”.
  + Về hình tướng bên ngoài : vì “Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định” nên không bị giới hạn bởi sắc tướng như giới tính, giai cấp, thành phần nào trong xã hội.
  + Về nội dung : có đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm để giáo hoá chúng sanh.
  Hai điều trên được xác quyết bởi Thánh giáo lượng và thí dụ lượng như tấm gương của Liên Hoa Sanh đại sỹ, Đại sỹ Duy Ma Cật, Ngài Marpa, Ngài Thinley Norbu, Ngài Dilgo Khyentse Rinpoche,….
  Công hạnh, thành tựu tâm linh của vị Thầy đã hiện bày quá rõ ràng trong những năm qua. Nhiều học trò, đệ tử trong và ngoài nước được tiếp cận, thực hành chánh pháp nên dần giải thoát khỏi vô minh, nghiệp chướng sâu dày và đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Đặc biệt là chúng con tin vào khả năng của mình có thể đạt giải thoát về cõi Tây phương cực lạc.
  Thế lực tà sư, tà linh và các trang mạng xấu không thể phủ nhận sự thật trên nên đã cử người đối luận trên văn đàn. Con cứ nghĩ là cao nhân phương nào té ra là một ông già sợ vợ, nhu nhược chịu đựng đè nén cảm xúc nhiều năm đến nỗi bị rối loạn tâm thần. Chỉ có kẻ biến thái tâm lý mới dám lồng ghép “sợ vợ” với kinh điển trong khi ông ta là Phật tử. Kết quả là bài viết trí tệ của Nguyễn Xuân Chiến bị Mật gia phản luận đến nỗi cả đám trốn chạy “không kèn không trống”. Bọn họ không biết người, không biết mình nên bách chiến bách bại trước Mật gia âu cũng là lẽ thường.
  Giờ đây phản đồ và các trang mạng “lăng xê” bài viết của ông Nhất tâm quyết vãng sanh đã tự tố cáo bản thân họ cũng biến thái tâm lý tương tự vì “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Bọn họ cho là “thầy tà” trong khi không chứng minh được tà chổ nào, chỉ biết nguỵ biện tấn công cá nhân, nguỵ biện bôi xấu chuyện “lông gà vỏ tỏi” chẳng liên quan gì đến đạo pháp. Nếu là “thầy tà” thì sao họ không chứng minh được mình bị “tiền mất tật mang” đi hay ngược lại. Nào là mua nhà, mua xe, đi tu nghiệp nước ngoài, lương cao, hết bệnh,….Có như vậy họ mới “cam chịu” ở Mật gia nhiều năm chứ dể gì qua mặt được những người toàn là dân trí thức. Họ rối loạn tâm thần đến mức cấu kết với những kẻ mượn đạo tạo đời, chuyên kích động hận thù, gây chia rẽ như TVHS thì chắc chắn lãnh hậu quả vì “Chơi với ác tri thức đời này mang tiếng xấu, đời sau thác sanh vào địa ngục” (kinh Trung A Hàm).
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & an tịnh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Bọn này chỉ khi được gì thì ở, mất rồi thì đi. Được khen thì ở bị chê dù là chê đúng tức là chỉ lỗi tiềm ẩn thì đi! Khi ra khỏi bị quỷ gá nhập nên biến thái tâm lý khuyết tật tâm linh. Do vậy nên hiểu để tận tường nguồn cơn!

 41. Cao Diệu Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được thực nghĩa của danh từ Đạo sư. Con hiểu rằng Đạo sư là người thầy dạy đạo, bất kỳ đạo nào (Phật pháp và phi Phật pháp). Qua bài viết của Thầy con đã hiểu được trong Kim cang thừa vị Đạo sư là đối tượng trung tâm để hành trì giáo pháp, Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy: “Tất cả phải được nhìn nhận trên lăng kính của trạch pháp nhãn với nền tảng của “Tứ y cư” (Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y trí bất y thức, Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa)”. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tạnh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum!

 42. Trần Linh says:

  Kính đạo sư con đã đọc bài này rồi ạ. Cảm ơn sư đã cho con hiểu “thế nào là đạo sư”

 43. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ được đọc bài viết ” Thế nào gọi là Đạo sư” của vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bị khai thị cho chúng con và chúng sanh hiểu đúng và rõ như thế nào được gọi là một vị Đạo sư chân chánh.
  Qua sự khai thị của vị Thầy, con hiểu rằng khi một người có đầy đủ đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo đúng quy chuẩn của đạo Phật; am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh thì xứng đáng được gọi là bậc Đạo sư, không phân biệt người đó là cư sĩ, tỳ kheo,… Vị Thầy bậc Đạo sư Thanh Trí với hai tác phẩm tâm linh nổi tiếng mà nhiều trang mạng (trong đó có thư viện hoa sen) đã đăng tải bất chấp quyền tác giả cùng với lục diệu pháp môn và hơn 2000 bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com đều viết dựa trên kinh điển, lời dạy của các bậc Thánh đức và Đức Phật, hơn nữa Mật Gia Song Nguyễn là mái nhà chung cho học trò của vị Thầy ở 164 quốc gia trên thế giới; vậy thì những kẻ tà sư, tà linh, phản đồ kia vu khống, bịa đặt cho vị Thầy họ sẽ phải nhận lãnh nghiệp qủa nghiêm trọng theo luật Nhân quả.
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trương Thanh Long gọi Thầy bằng ” mầy” thì chuyện gì hắn không dám làm!

 44. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí: Lối Về Chân Tâm Thứ 8. Bài 1: Thế Nào Gọi Là Đạo Sư”.

  Qua sự luận giải của Thầy, con càng hiểu thêm khái niệm về Đạo sư, hay còn gọi là Tuệ tri thức. Họ là những người am tường tri kiến giải thoát, thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh mà không phân biệt giới tính nào, giai cấp nào, thành phần nào xong xã hội. Đức Phật đã tiên đoán thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng, mượn hình thức bên ngoài mà làm điều tà vạy, vậy nên Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khẳng định: “Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốp tu hành, đừng lầm đồng là vàng”.

  Vì cái tôi, cố chấp, lợi ích cá nhân, sự ngu muội mà những tên phản đồ cấu kết với bọn tà sư, tà linh phủ nhận danh xưng Đạo sư của vị Thầy. Nhưng sau khi được vị Thầy và Mật gia phản luận thì họ im thin thít như rùa thụt cổ bởi họ không thể phủ nhận những thành tựu tâm linh của Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được ý thức tàm, quý.

  Cầu nguyện đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trương Thanh Long gọi Thầy bằng” mầy” thì chuyện gì hắn không dám con?

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trương Thanh Long Mật Huấn gọi Thầy bằng ” mầy” thì chuyện gì mà hắn không dám làm?

 45. Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí: Lối về chân tâm thứ 8. Bài 1: THẾ NÀO LÀ ĐẠO SƯ” ạ.
  Được Thầy từ bi luận giảng, con hiểu được rằng: Theo huyền ký của Đức Phật, sau khi Ngài nhập diệt sẽ hóa thân thành các vị Đạo Sư để tiếp tục giúp chúng sanh hữu tình lìa mê về giác. “Đồng với các Ngài chẳng khác”, trong suốt nhiều năm qua, vị Thầy luôn miệt mài trên đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, giáo hóa chúng sanh. Bằng Lục Diệu Pháp Môn Thanh Trí, hơn 2.000 bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com, hai quyển sách được xuất bản, một công trình nghiên cứu khoa học… vị Thầy đã chỉ dạy, hướng dẫn chúng con thực hành, ứng dụng Phật pháp theo cách thức giản đơn mà hiệu quả, phù hợp với tính dân tộc, quốc độ, thời đại.
  Có câu nói rằng “Muốn thưởng lãm nghệ thuật phải có trình độ nghệ thuật”, một kẻ lẩm cẩm, lú lẫn đến độ không phân biệt được đâu là “Danh từ chung”, đâu là “Đại từ nhân xưng” lại là côn đồ cú pháp, lưu manh ngôn từ, cả đời chỉ “Nhất tâm” sợ vợ với dại gái như Nguyễn Xuân Chiến lấy tư cách gì để lên tiếng trên diễn đàn Phật học. Ông ta không nói người ta còn nghi ngờ chứ mở miệng ra thì rõ là hành trạng của “Kẻ ngu tưởng mình trí/Ấy gọi là chí ngu”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tình khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 46. Cao dieu bich liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí: Lối về chân tâm thứ 8 bà 1: Thế nào gọi là Đạo sư?
  Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng thực nghĩa của danh từ Đạo sư và như thế nào được gọi là Đạo sư. Qua bài viết con được hiểu Đạo sư không phân biệt tăng sĩ hay cư sĩ bởi bằng chứng Bồ tát Trừ cái chướng cầu pháp từ một cư sĩ bán cá thành Ba la nại ( trích trong Bảo vương trang nghiêm kinh )…và Đạo sư không nhất thiết phải là giới tính nào, giai cấp nào hay thành phần nào trong xã hội hay trình độ học vấn miễn là vị Đạo sư ấy có đạo lực tâm linh và năng lực sư phạm theo quy chuẩn đạo Phật. Những bậc trí như vậy được gọi là Đạo sư chân chính hay còn được gọi là bậc Tuệ tri thức. Những vị Đạo sư ấy am tường tri kiến giải thoát, thực hành tâm linh theo qũy đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Đối với người học trò bình thường việc chọn nhầm 1 nguời thầy thế gian bất qúa họ chỉ dở về phương diện nào đó thôi, còn đối người tu học Phật nhầm lẫn 1vị thầy tâm linh chẳng khác gì uống phải thuốc độc. Bằng chứng là hiện nay, tà sư nhiều như cát sông Hằng chỉ lo chùa to cổng lớn, trang hoàng bản ngã, vì tham danh lợi dưỡng mà chỉ dạy chúng sanh cầu siêu, giải hạn, phóng sanh, từ thiện, ngân nga tiếng kinh câu kệ hơn là chỉ dạy chánh pháp, giảng luận những lời dạy của Đức Phật, của các bậc Thánh đức. Họ đã không giúp chúng sanh theo con đường tĩnh thức của Đức Phật dạy mà lại đưa chúng sanh vào con đường mê lầm, vô minh, tà kiến biến chúng sanh thành những nô lệ tâm linh mê muội để vỗ về bản ngã của họ. Chính vì vậy, để nhận biết vị Đạo sư chân chánh theo lời Đức Phật dạy là dựa vào ” Tứ y cứ ” nhà Phật để người tu học Phật cần cảnh giác, không nên thấy hình thức bên ngoài hoành tráng hay chấp vào hình tướng mà nhầm lẫn những kẻ hạ trí lừa dối , đạo đức giả đội lốt tu hành, nhầm đồng là vàng thì không những uổng công bao tháng ngày tu tập mà còn nguy hại đến thân căn huệ mạng của mình cho muôn vạn kiếp sau.
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh đã có những thành tựu tâm linh mà hiện nay trên thế giới chưa ai làm được đó Lục diệu pháp môn và tạo dựng CTD.com với hơn 2000 bài viết ngút ngàn chánh kiến giải thoát, xuất bản 2 tác phẩm nổi tiếng trên văn đàn Phật học ” Một đời người một câ thần chú “, ” Pháp là cuộc sống theo quan kiến Mật giáo “. Đặc biệt là giữa đại dịch Covid 19, các học trò, đệ tử trong và ngoài nước đều có được những thuận lợi, hanh thông không thể nghĩ bàn nhờ thực hành Lục diệu pháp môn. Điều này đã chứng minh công hạnh cao qúy tột bực của bậc Đạo sư chân chính dòng phái Thanh Thanh Trí luôn vì lợi lạc của chúng sanh, luôn ” phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật “. Trong khi đó bọn tà sư, tà linh, phản đồ cấu kết cùng các trang mạng xấu khác phủ nhận công hạnh và danh xưng Đạo sư đánh tráo giữa khái niệm danh từ chung Đạo sư thành đại từ xưng hô. Họ không những cố tình cho “những sự kiện có thật nhưng suy luận lệch hướng” để gây hiểu lầm cho chúng sanh mà còn ăn cắp sản phẩm trí tuệ của vị Thầy đăng lên các trang Phật học trong đó có TVHS hay vài cá nhân khác luộc sách của vị Thầy, in lậu đổi tên tác giả để bán sách. Còn những kẻ phản đồ ân sư cho rằng Đạo sư rởm mà trước đó họ từng tán thán ngợi ca trong các bài viết còn lưu lại trên CTD. com thì liệu lời nói của họ có đáng tin không những kẻ trơ trẽn, giảo hoạt, 2 lưỡi ăn cháo đá bát. Chỉ vì sân hận, ” gato” mà họ bất chấp nhân qủa, rêu rao, bêu xấu, vu vạ 1 bậc Đạo sư chân chánh, 1 sứ giả Như Lai trên con đường hoằng dương chánh pháp chỉ làm cho chúng càng khổ đau và càng nhận lãnh những nghiệp quả xấu mà thôi. Con xin ghi nhớ lời vị Thầy dạy trong bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 47. Mathanh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Đệ nhất Tâm pháp Thanh Trí : Lối về chân tâm thứ 8. Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ ĐẠO SƯ của Thầy rồi.
  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi và trí huệ của vị Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc và nhiều ý nghĩa thực tiễn , giúp chúng con phân biệt được Đạo sư và Bổn sư trong thế giới hiện tại này , khi mà tà sư nhiều như cát Sông Hồng.
  Theo con nghĩ , Đạo sư không nhất thiết phải là hòa thượng, tăng sĩ, tỳ kheo hay cư sĩ, cốt lõi chính yếu là Người đó phải am tường về giáo pháp kinh điển nhà Phật, phải có tri kiến giải thoát , hướng dẫn chúng sanh thực thi con đường lìa mê về giác theo đúng quỹ đạo chánh kiến nhà Phật và điều này tương ứng với bậc tuệ trí thức, vì tuệ và thức phải song hành hổ trợ để tạo nên những tri kiến giải thoát tối ưu , đó mới đúng là bậc Đạo sư chân chính. Và vị Thầy THINLEY NGUYÊN THÀNH là bậc Đạo sư chân chính theo đúng quỹ đạo chánh kiến nhà Phật, trước nhất Thầy đã có tác phẩm đầu tay ” Một đời người , một câu thần chú ” , cũng đã có tiếng vang gần xa cho chúng sanh hữu tình. Thứ hai , Thầy đã phát kiến Lục diệu Pháp môn bằng cả tâm huyêt từ bi và trí tuệ của Người , phù hợp với thời đại 4,0 , cái thời mà con người tất bật cho cuộc sống mưu sinh với muôn vàn hiểm nguy , tệ nạn xã hội luôn chực chờ , thời gian không có để đến chùa đọc tụng ê a , đúng thời điểm , Lục diệu Pháp môn đã mang lại nhiều kết quả lợi lạc cho người học đạo , tu Phật trãi dài hơn 25 năm nay và hiện tại trên trang mạng Chanhtuduy. comp đã nổi bật lên những minh chứng , những hình ảnh có thật , những thành tựu rất ngoạn mục của các học trò, đệ tử của Thầy liên tiếp đạt được ( từ trong nước đến ngoài nước ) như những đợt sóng thổi dạt vào bờ , không bao giờ ngừng , ngay cả những nhà Tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ còn phải tỏ rõ thái độ sùng kinh và đảnh lễ vị Thầy, một niềm tin bất hoại về Thầy với Tâm pháp Thanh Trí vô cùng vi diệu .
  Thử hỏi có ai mà đạo hạnh và trí tuệ bằng Thầy không? , tất nhiên là không có, tà linh , tà sư ngoại đạo thì vô số , bọn phản đồ cũng chẳng kém gì , tâm không thuần thì trước sau phải lộ nguyên hình, người có địa vị xã hội, thuộc tầng lớp trí thức mà lại giở trò bần cùng của hạng người thấp hèn , có kiến thức tầm cỡ Đại học, Tiến sĩ mà lại ngu , không phân biệt được thế nào là ” Rởm ” , thế nào là ” Tà ” , thật uổng công cho bao năm ngồi mòn ghế nhà trường, cho bao năm Thầy kham nhẫn từ bi giáo hóa và gọt dũa. Nếu là Đạo sư rởm thì tại sao? nhiều người trọng vọng và tôn kính , tại sao? nhiều học trò , đệ tử hanh thông thế sự, thong dong tự tại, hạnh phúc tự tâm, liên tiếp thành đạt cho dù đang trong thời dịch bệnh . Một đứa trẻ lên 6 cũng nhận biết rõ ai là người để nó tôn kính và ai là người cần xa lánh .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ và thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Không, Tâm Diệu đáng tôn kính hơn vì ông ta là bậc thầy lừa đảo và khoác lác

 48. Mật Diệu Trang says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ.
  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Con nguyện cầu cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 49. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 50. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con hiểu được rõ ràng thế nào được gọi là Đạo sư, cũng như giúp con hiểu rõ thêm thế nào là Đạo sư chân chính hay còn gọi là Tuệ tri thức trong đạo Phật.
  Từ những luận cứ, luận chứng rõ ràng trong bài viết cùng với luận giải của vị Thầy, con hiểu rằng Đạo sư chân chính hay còn gọi là Tuệ tri thức là những vị am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, cũng như giúp người khác thấy được còn đường giải thoát chân chánh. Ngay trong những lời dạy của Đức Phật cũng không hề có bất kỳ yêu cầu nào về giới tính, giai cấp, thành phần hay ngoại hình mà một vị Đạo sư chân chính hay Tuệ tri thức cần có. Thay vào đó, Ngài chỉ dạy rằng: “Tòa Kim cang của Ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ” hay trong kinh Bát đại Nhân giác là “Đơn sơ gìn giữ đạo. Dùng trí tuệ làm nghiệp”. Từ điểm tham chiếu đó, con thấy được vị Thầy đã từ bi phát kiến 6 phát kiến tâm linh. Và ngay trên Chanhtuduy.com, vị Thầy cũng đã đưa ra loạt bài luận giải về những phát kiến tâm linh ấy trên nền tảng là Thánh giáo lượng, giúp cho học trò, đệ tử và chúng sanh hữu duyên thấy được lợi ích cũng như sự phù hợp về tính thời đại, tính dân tộc, tính quốc độ của tâm pháp Thanh Trí.
  Như Thánh giả Thogme Zangpo: “Nương cậy nơi Tuệ tri thức thì lỗi lầm sẽ dần tiêu trừ, đức hạnh ngày càng gia tăng” (37 pháp hành Bồ tát đạo). Và hai trong nhiều đức hạnh mà đệ tử, học trò chúng con nhận được từ những chỉ dạy của vị Thầy chính là niềm tin và sự khiêm cung. Theo tinh thần “Tự lực hành pháp, Tha lực hộ trì”, con hiểu được rằng người hành giả rèn luyện để không kiêu căng khi thắng lợi, không nản chí khi gặp khó khăn bởi vì tất cả đều là ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Và chính nhờ tinh thần ấy, nhờ trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, tinh tấn thực hành chánh pháp theo sự hướng dẫn của vị Thầy mà rất nhiều đạo huynh, đạo hữu đều đạt được những hanh thông ngay trong thời buổi khó khăn này.
  Mọi việc về cả lý và sự đều đã được minh chứng rõ ràng. Thế nên những lời mang tính chủ quan, thiếu lập luận của những kẻ tà sư, tà quyền, tà đồ càng chỉ bộc lộ bản chất xấu xa, cái “dốt” của chúng mà thôi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu đúng thực nghĩa!

   • Cao Diệu Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Bọn chúng gọi Thầy tự xưng . Được! Còn hơn là tiếm danh như Thích Nguyên Trực! Cho là tỳ kheo thực sự đi, không tự xưng nhưng chùa A di đà làm được gì ngoài chuyện đưa tin lá cải kiếm tiền, cấu kết phản đồ phản Thầy Thích Bảo Lạc! Có ai biết gì về tác phẩm hay tâm pháp nào của Nguyên Trực không? Không! Vậy đó là tỳ kheo ư? Hay là tì vào Sư phụ để kiếm tiền xây chùa?

 51. Mattinhphap says:

  Dạ Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Muốn giải thoát và giác ngộ cần phải có một vị Đạo Sư
  chân chính.Chính vì vậy chúng ta phải thực hành pháp
  Và sùng kính vị Đạo sư là nền tảng giác ngộ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài
  lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc
  Phật Tánh
  Con cầu nguyện đại dịch trên toàn cầu sớm được qua mau
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 52. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ công hạnh ,bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con bài pháp Lối về chân tâm thứ 8 .Bài 1:Thế nào gọi là Đạo sư .Qua bài con hiểu Đạo sư chân chính là Bậc Tuệ tri thức ,am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỷ đạo chánh pháp ,để giải thoát cho mình ,cũng như giúp người khác thấy đươc con đường giải thoát chân chính ,không phân biệt tăng sĩ hay cư sĩ ,cốt lõi là người đó phải am tường về giáo điển nhà phật,phải có tri kiến giải thoát và biết vận dụng nhiều phương pháp giáo dục linh hoạt ,để hướng dẫn chúng sanh con đường lìa mê về giác ,theo đúng quỷ đạo chánh pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy,đã cho chúng con bài pháp thật ý nghĩa và sâu sắc.con cầu nguyện cho Thầy luôn mạnh khỏe ,thân tâm an tịnh và trụ thế lâu dài vì lợi lac của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sang được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 53. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được thế nào là bậc Đạo sư chân chánh, một bậc Tuệ tri thức theo quang kiến đạo Phật.
  Qua đó con hiểu được, một bậc Đạo sư chân chánh (Tuệ tri thức) là Ngài ấy luôn vì sự đau khổ của chúng sanh mà hướng tâm thức của chúng sanh về quỹ đạo chánh kiến của nhà Phật, bằng nhiều phương tiện thiện xảo. Ngài ấy luôn dạy cho chúng sanh hữu tình thấu hiểu giáo lý, thực hành giáo pháp nhằm tích lũy công đức và trí tuệ hướng đến mục tiêu tối thượng là sự giải thoát rốt ráo.
  Chứ không phải là một nhười luôn tạo dựng cho mình một hình thức cố định bên ngoài (như đầu tròn áo cà sa, nói năng chậm rãi, êm diệu) và tự phong cho một chức danh gì đó, một danh phận cao quý, rồi dạy cho chúng sanh ăn chay, làm từ thiện, làm công quả, nhương sao, giải hạn, giữ tròn đạo ngu hiếu của Trung Quốc, cổ súy ngụy kinh Vu lan bồn…, nếu như vậy gọi là tà sư thì đúng hơn, còn những kẻ tà kiến, bọn tà đồ họ phản học cao hiểu rộng tự cho mình là một hành giả cao cấp, suy nghĩ lệch lạc, biến thái, mang tính chủ quan, thì lại cho rằng những tà sư như vậy mới là bậc Đạo sư chân chánh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 54. Nguyễn Hoàng Duy says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc được bài viết này rồi ạ .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng để cho con biết được thế nào là Đạo Sư và vai trò rất quan trọng của vị Đạo Sư trên hành trình giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy được sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status