Mar 7, 2021

Posted by in Giáo điển | 214 Comments

Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1:  LỜI NÓI ĐẦU (10 bài)

Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí:

CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 1:  LỜI NÓI ĐẦU

 

Vừa qua, khi Thầy không chấp nhận danh xưng là Đạo sư Mật giáo từ comment của Mật Hạnh Giác, do đó chỉnh sửa lại từ ngữ phù hợp là Đạo sư Thanh trí. Điều này chính xác về phương diện lý sự viên dung bởi lẽ thông qua đề án được đệ trình thành công trước Hội đồng Khoa học xét duyệt là Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ Thuật Việt Nam (gọi tắt là VUSTA), chúng ta được công nhận là Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, được cấp Giấy chứng nhận hoạt động khoa học do Bộ Khoa học & Công nghệ cấp ngày 16/03/2018. Trước đó, năm 2016 chúng ta được chấp nhận là thành viên của UNESCO với tên gọi tổ chức Khoa học- Giáo dục- Văn hóa là CLB Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng. Từ những luận cứ này, Thầy khuyên các trò nên xưng danh Thầy là Đạo sư Thanh Trí.

 

Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí ( ITA)

Đạo sư Thanh Trí Thinley Nguyên Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí

 

Thế nào gọi là Thanh Trí? Nếu viết hoa tức là tên tổ chức hoạt động khoa học của Mật gia Song Nguyễn chúng ta. Nếu viết thường từ “thanh trí” gọi là một bộ môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà. Thanh trí nên được hiểu là mục đích của bộ môn Yoga này: tâm tịnh trí thanh. Vừa rồi, trong một comment đáp từ Mật Hạnh Giác, trò Mật Hải dùng cụm từ “tâm thanh trí sáng” là chưa hoàn chỉnh. Bây giờ Thầy nương theo trí tuệ của các bậc Thánh trí đặc biệt là Tổ sư Liên hoa sanh (Padmashambhava) mà minh giải cội gốc thực nghĩa này.

Tâm tịnh có nghĩa là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, là tám ngọn gió lẫy lừng thế gian : được-mất; khen- chê; vinh- nhục; sướng- khổ. Nếu ai đó còn bị chao đảo, giao động bởi bát phong thì tâm chưa tịnh.  Ở ngoại đạo (những con đường tâm linh của các tôn giáo phi Phật pháp) họ hướng thiện, tránh dữ và gắng hành thiện tích phước với mong cầu đẹp lòng Chúa Trời, Thánh Alla đặng sau khi chết được lên cõi Trời; do đó họ vẫn còn bất tịnh dù rằng thiện tâm. Với những hành giả đạo Phật dù tâm hành của họ mới thiện lương nhưng mục đích tối thượng hướng đến là tịnh tâm, có nghĩa là không thiện, không ác mà là tâm Bồ đề.

Vậy thì tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng. Tích hợp cả lý sự viên dung gọi là Thanh tịnh (tâm tịnh trí thanh). Theo tiếng Phạn “thanh tịnh” gọi là “Sangha”, vừa là tính từ vừa là danh từ, chỉ cho những hành giả Phật pháp (tăng sĩ và cư sĩ). Do đó, muốn đánh giá, thẩm định hoặc nhận định về người thực hành Phật pháp, nên dựa vào thể tánh thanh tịnh là tiêu chí biện chứng tâm linh.

.Chiếu theo những gì đã được luận giải, Thầy được gọi là Đạo sư Thanh trí bởi Thầy đang chỉ dẫn các trò đúng theo quỹ đạo Phật pháp bằng con đường thanh trí. Sau 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả, Thầy nương theo trí tuệ thánh đức của các thánh giả đặc biệt là Tổ sư Liên hoa sanh, bậc pháp vương Hoàn vũ Avalokiteshvara, Không hành nữ, Thầy sở hữu được 6 phát kiến tâm linh mà các trò gọi là “lục diệu pháp môn” gồm:

1/ Bát pháp Quy y (8 tu pháp về mô thức nương tựa Phật đà)

2/ Chánh kiến Quang minh Tam muội (thực hành mô thức tâm linh về thấy biết đúng theo tuệ quang Phật đà để sao cho phương tiện và trí tuệ bất khả phân)

3/ Cúng dường bất khả gián đoạn (thực hành mô thức tâm linh cúng dường không gián đoạn, dù chỉ một ngày)

4/ Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni ( thực hành mô thức tâm linh niệm thần chú theo bước chân để tích hợp thần lực)

5/ Bồ đề tâm định quán (thực hành mô thức tâm linh về thiền định song hành thiền quán đề mục Bồ đề tâm để trưởng dưỡng tịnh tâm)

6/ Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ (thiền quán thánh tướng bậc Giác ngộ với tầng thứ 5 đơn giản, dễ thực hành, làm nền tảng cho các tầng thứ tiếp theo)

Nếu phân định thực hành thân, ngữ, tâm thì chúng ta hiểu như sau : Bát pháp Quy y và Cúng dường bất khả gián đoạn thuộc về Thân; Liên hoa Bách bộ thần chú Đà la ni thuộc về Ngữ; Chánh kiến Quang minh Tam muội, Bồ đề tâm định quán, Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ thuộc về Tâm (trí).

Trong toàn bộ những lời tâm huyết này, Thầy dành riêng cho mô thức tâm linh Chánh kiến Quang minh Tam muội. Nội dung chi tiết, Thầy sẽ tiếp tục luận giải ở Bài 2, mời các trò quá mục!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 10/01/2019

Thinley- Nguyên Thành


Bản dịch tiếng Anh: Thanh Tri – The 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI – Part 1: INTRODUCTION


Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI:

Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU

Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN 

Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN

Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?

Bài 6: LÀM SAO ĐỂ CHÁNH KIẾN ĐƯỢC QUANG MINH?

Bài 7: LÀM SAO ĐỂ QUANG MINH THÀNH TAM MUỘI?

Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 9: CƠ CẤU VẬN HÀNH CỦA TÂM PHÁP “CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”

Bài 10: TÂM SỰ CỦA KẺ LUÔN MONG ĐƯỢC NOI GƯƠNG HẠNG NGƯỜI THỨ BA

 1. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết mới của Thầy: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1:  LỜI NÓI ĐẦU”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh,  trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã luận giảng cho con hiểu rõ về yoga Thanh Trí là phương pháp thực hành để đạt được “tâm tịnh trí thanh”, hiểu hơn về danh xưng Đạo sư Thanh Trí và con khởi phát niềm tự hào linh thánh khi được là đệ tử của Thầy,  là học viên của Viện Nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng yoga Thanh Trí, dưới sự chỉ dẫn của vị Đạo sư Thanh Trí giúp chúng sanh chuyển hóa tâm phàm thành “tâm tịnh trí thanh”.

  Sự luận giảng của Thầy về “tâm tịnh trí thanh” giúp con thấy rõ sự khác biệt của giáo pháp yoga Thanh Trí giúp người học có được “tâm tịnh”,  thoát khỏi cơn bão luân hồi của cuộc đời,  ra khỏi vòng xoáy của bát phong trần trược,  bởi vì chúng con được thực hành diễn tập lục diệu pháp môn,  tiếp cận với “trí thanh” – trí tuệ tánh không. Con hoan hỷ và tán thán luận giảng của Thầy về thực nghĩa của trí tuệ tánh không “trí thanh” là: “Kim cang thừa, màu xanh da trời tượng trưng cho tánh không. Trí huệ tánh không là gì? Là những đề mục cốt lõi được hành giả đạo Phật luôn quán niệm và thẩm xét gồm (1) chư hành vô thường (hành trạng nào cũng bất định), (2) chư pháp vô ngã (mọi sự vật hiện tượng đều không có thực bởi do duyên hợp), (3) thọ thị khổ ( bất kỳ cảm nhận tri giác nào đều là khổ hoặc là nguyên nhân khổ), (4) Niết bàn tịch tĩnh (cõi Vô sinh, Bất diệt hay còn gọi là tâm Bất sinh; tâm Không) mới thực sự là thường lạc, ngã tịnh.”

  Qua bài viết này của Thầy,  con còn hiểu được rằng lục diệu pháp môn “Nếu phân định thực hành thân, ngữ, tâm thì chúng ta hiểu như sau : Bát pháp Quy y và Cúng dường bất khả gián đoạn thuộc về Thân; Liên hoa Bách bộ thần chú Đà la ni thuộc về Ngữ; Chánh kiến Quang minh Tam muội, Bồ đề tâm định quán, Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ thuộc về Tâm (trí).” Đồng thời, với yoga Thanh Trí,  cụ thể hóa  lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến  lấy tâm làm chủ,  lấy trí làm đầu,  giúp chúng con “tâm tịnh,  trí thanh”,  nhờ đó mà có được hạnh phúc tự tâm,  hanh thông thế sự,  thành đạt xã hội,  đời này an lạc,  đời sau cực lạc.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc và giúp con hiểu sâu sắc về danh từ Thanh Trí,  đặc biệt là danh xưng cao quý Đạo sự Thanh Trí dạy giáo pháp yoga Thanh Trí giúp chúng con được “tâm tịnh trí thanh”,  thoát khỏi khổ đau luân hồi và tìm được hạnh phúc chân thật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 2. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến Quang minh Tam muội Bài 1: Lời nói đầu” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, có kết quả trong suốt 25 năm và phát lồ 6 phát kiến tâm linh giúp cho chúng con, chúng sanh hữu tình có thể đạt được an lạc đời này, Cực lạc đời sau. Riêng với mô thức tâm linh Chánh kiến Quang minh Tam muội vị Thầy đã đặt hết tâm lực, trí lực, đạo lực vào những câu chữ trên các bài viết. Nhờ vậy mà đọc bài, comment qua mỗi bài viết chúng con nhận được rất nhiều bài học quý báu và lợi lạc như: tích tập được nhiều công đức, nâng cao chánh kiến, chánh tư duy, phát triển lòng Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ… Và qua bài viết này, con đã hiểu được rõ hơn về danh xưng Đạo sư Thanh Trí và trào dâng cảm niệm tự hào khi được là đệ tử của vị Thầy. Những luận giải chi tiết của vị Thầy trong bài con đã hiểu được về mục đích của bộ môn Yoga Thanh Trí là: tâm tịnh trí thanh. Tâm tịnh có nghĩa là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, trí thanh có nghĩa là  trí huệ bổn nguyên, còn goi là “tánh không”. Bởi vậy mà hành giả tinh tấn thực hành pháp sẽ đạt được cứu cánh tối thượng trong tương lai. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải tường mình cho thực nghĩa “Thanh Trí” và hàm nghĩa nội tại ẩn tàng trong bộ môn Yoga Thanh Trí mà bạn đọc, học trò, học viên đang theo học tại Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga Thanh Trí. Trên nền tảng xuyên suốt là trí huệ Phật đà theo định hướng khoa học khảo cứu, nghiên cứu, ứng dụng và thực hành có kết quả nhằm đem đến “tâm tịnh, trí thanh”. Không phải là một tôn giáo thần quyền nào mà nương theo hướng phát triển văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ thông qua sáu tu pháp là những phương pháp nhằm định giới thân, ngữ và tâm nhằm đạt chung mục đích an lạc tự tâm.

  Bên cạnh đó, nhờ xướng danh đúng thực nghĩa “Đạo sư Thanh Trí” là bước phát triển chọn lọc để bạn đọc, học trò, hội viên chúng con thấy được tinh ba yếu lược cũng như kết quả thông qua nghiệp nhân, nghiệp quả và đặc biệt là nguyện lực nhờ nhận được sự để tâm và hướng tâm của vị Thầy cùng sự tinh cần trong việc tuân lời và thực hành Yoga Thanh Trí, vì lợi mình và tha nhân.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện bộ môn Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Đạo sư Thanh Trí sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận và phổ truyền tới mọi chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

   

   

 4. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 5. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết của vị Thầy Bài 1 – “Lời nói đầu” thuộc loạt bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến Quang minh Tam muội”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con về danh xưng Đạo sư Thanh Trí, để từ đó khởi phát niềm tự hào thiêng liêng được là học trò, đệ tử của vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí, được bước đi trên con đường tỉnh thức với “tâm tịnh trí thanh” đến bến bờ Giải thoát. Con cảm ơn Thầy về bài viết ý nghĩa và lợi lạc ạ.

  Kính bạch Thầy! Qua sự luận giảng của vị Thầy, con hiểu được “tâm tịnh” là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong hay tâm Bồ Đề và “tâm tịnh trí thanh” là một phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng. Và để đánh giá, thẩm định hoặc nhận định về người thực hành Phật pháp nên dựa vào thể tánh thanh tịnh là tiêu chí biện chứng tâm linh. Sự luận giải này giúp cho chúng con có được trạch pháp nhãn để thấy rõ được đâu là bậc Đạo sư Thanh Trí (bậc đạo sư của trời và người), hay người Phật tử, người tu tập đạt Giải thoát chân chính, tránh bị rơi vào những nhầm lẫn “cặn là vàng” dựa trên danh hiệu (thượng tọa, đại đức, tiến sĩ Phật học…), hình thức bên ngoài (chùa to, cổng lớn, đầu tròn, áo vuông…) mà mượn đạo tạo đời, hướng dẫn đồ chúng không đúng quỹ đạo Chánh pháp, không dựa trên nền tảng trí huệ Phật Đà.

  Con cảm ơn vị Thầy đã nương theo trí huệ của các bậc Thánh đức, của Đại sĩ Liên Hoa Sanh, Bồ Tát Quán âm phát lồra 6 tu pháp “Lục diệu Pháp môn” và từ bi cho phép chúng con diễn tập thực hành để có “tâm tịnh trí thanh”, những tu pháp ấy với tinh thần “Pháp là cuộc sống” giúp chúng con dù bận mải, lo toan với đời sống cư sĩ, vẫn có thể thực hành để từng bước “thanh tịnh” tâm mình, thoát khỏi khổi đau luôn hồi và đem đến lợi lạc cho chúng sanh hữu tình. Do vậy, thực hành “Đệ nhị Tâm pháp: Chánh kiến Quang minh Tam muội” – thông qua đọc bàu và viết comment trên lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com – sẽ giúp con và tất cả chúng sanh hữu tình “thấy biết đúng theo tuệ quang Phật đà để sao cho phương tiện và trí tuệ bất khả phân”. Con hoan hỷ tán thán luận giải sâu sắc này của vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 6. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tán thán trí tuệ và Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã giảng giải cho chúng con về tu pháp Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội, đệ nhị tâm pháp trong Lục Diệu Pháp Môn mà vị Đạo Sư Thanh Trí đã phát lồ trên nền tảng trí tuệ Phật đà vì chúng sanh.

  Qua bài viết, con hiểu thêm về ý nghĩa cao diệu của hai từ “thanh trí”. Thanh trí là một bộ môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên trí tuệ Phật đà, với mục đích cao cả là giúp chúng sanh được “tâm tịnh, trí thanh”. Bài viết khiến con thêm tự hào vì chỉ hành giả đạo Phật mới có thể có tâm tịnh, vượt lên hẳn tâm dính mắc trong luân hồi của ngoại đạo. Con tán thán vị Thầy đã chỉ ra rằng tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật Pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng.

  Từ những luận điểm trên, con càng thêm tự hào được học từ vị Đạo Sư Thanh Trí, người dùng con đường thanh trí để đưa chúng con về với quỹ đạo Phật Pháp. Con hiểu rằng Viện ITA không lệ thuộc bất kỳ tổ chức tôn giáo nào, nhưng tinh thần của Đức Phật vẫn được truyền tải đến chúng con một cách mạnh mẽ qua phương tiện Yoga Thanh Trí mà vị Thầy truyền trao.

  Con cầu nguyện bộ môn Yoga Thanh Trí sẽ được phổ cấp đến ngày càng nhiều chúng sanh hơn nữa.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah hum.

 7. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết mới của Thầy: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh Tam muội. Bài 1: Lời nói đầu”.

  Bộ môn Yoga Thanh Trí mà vị Thầy đang phổ truyền giúp chúng sanh được “tâm tịnh trí thanh” là một bộ môn khoa học biện chứng tâm linh, không thuộc về tôn giáo, không phải là tôn giáo, không nằm trong tôn giáo, chẳng liên quan dính dấp gì đến tôn giáo…Bộ môn này đã được vị Thầy khảo cứu,khảo sát, thực hành và có kết quả suốt 25 năm qua. Về mặt hành chính, đề án thành lập Viện nghiên cứu Tâm lý học và ứng dụng Yoga Thanh Trí đã được Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật Việt Nam xét duyệt, thông qua và đã được cấp giấy chứng nhận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chúng con tự hào được theo chân vị Thầy, được sinh hoạt chung dưới mái nhà (Viện ITA), nơi có pháp lý và tổ chức chặt chẽ và đặc biệt là được hướng dẫn diễn tập, thực hành theo lục diệu pháp môn do vị Thầy phát kiến để được an lạc đời này, cực lạc đời sau. Những thành quả tâm linh mà viện ITA đạt được là minh chứng sinh động cho giáo pháp đúng, phương pháp đúng mà vị Thầy đang phổ truyền.

  Qua bài viết này, con cũng hiểu được rằng lục diệu pháp môn mà vị Thầy phát kiến: “Nếu phân định thực hành thân, ngữ, tâm thì chúng ta hiểu như sau: Bát pháp quy y và Cúng dường bất khả gián đoạn thuộc về Thân, Liên hoa Bách bộ thần chú Đà la ni thuộc về Ngữ; Chánh kiến quang minh Tam muội, Bồ đề tâm định quán, Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ thuộc về Tâm (Trí).

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng giúp con hiểu sâu sắc về các cụm từ “Thanh Trí”, “Tâm tịnh trí thanh”, đặc biệt là về danh xưng cao quý Đạo sư Thanh Trí, người đang vì Bồ đề tâm mà giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh thong dong trên đại lộ Giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 8. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết mới của Thầy “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1: Lời nói đầu”.

  Qua những lời dạy của vị Thầy, con hiểu rằng việc xưng danh Thầy là Đạo sư Thanh Trí là chính xác về phương diện lý sự viên dung và mục đích của bộ môn Yoga Thanh Trí là “tâm tịnh trí thanh”. Trong đó tâm tịnh là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong (8 ngọn gió vinh-nhục, khen-chê, được-mất, sướng-khổ).
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh trí, Người đã ròng rã  25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành và ứng dụng, có kết quả để đưa ra 6 phát kiến tâm linh, bao gồm thực hành về cả 3 phương diện là thân, ngữ và tâm. Nhờ sự chỉ dạy của vị Thầy, những phương pháp Yoga Thanh Trí mà học trò chúng con dần có được tâm tịnh trí thanh, cuối cùng đạt được mục tiêu an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con được hiểu rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 9. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con hiểu thêm được ý nghĩa, mục đích lớn lao của bộ môn Yoga Thanh Trí là tâm tịnh trí thanh. Như vị Thầy đã luận giải, bộ môn Yoga Thanh Trí giúp cho người thực hành, diễn tập rèn luyện trạng thái tâm thoát khỏi những nhị nguyên đối đãi, thoát khỏi bát phong thế tục để được “An lạc đời này”, tiến dần tới “Cực lạc đời sau”. Và qua bài viết này, con hiểu rõ hơn về danh xưng Đạo sư Thanh Trí không chỉ bởi Mật gia Song Nguyễn giờ đây đã là một tổ chức khoa học, với tên gọi là Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, mà bởi vì lợi ích lớn lao mà bộ môn Yoga Thanh Trí mang lại cho người thực hành và diễn tập.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con hiểu rõ hơn về danh từ Thanh Trí, đặc biệt là danh xưng cao quý Đạo sư Thanh Trí.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 10. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc lời mở đầu của tác phẩm “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội”. Qua bài viết này con hiểu được rằng mục đích của giáo pháp Yoga Thanh Trí mà vị Thầy phát lồ chính là giúp cho học viên dần dần thoát khỏi bát phong để có được “tâm tịnh” thông qua việc tiếp cận “trí thanh” hay còn gọi là trí huệ tánh không trên cả ba phương diện thân, ngữ, tâm. Con cũng hiểu rằng để đánh giá, thẩm định một người thực hành Phật pháp thì cần dựa vào tiêu chí biện chứng tâm linh là “thể tánh thanh tịnh” chứ không phải theo tiêu chí “đầu tròn áo vuông” hay quốc độ của người ấy. Cũng như mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, quan trọng là con mèo ấy có bắt được chuột hay không.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi phát lồ “lục diệu pháp môn” và trao cho chúng con cơ hội thành tựu “tâm tịnh trí thanh” thông qua việc thực hành Yoga Thanh Trí dưới sự hướng dẫn của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 11. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ.

  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giảng giúp con hiểu rõ hơn về xưng danh Đạo sư Thanh Trí và trong con khởi phát niềm tự hào linh thiêng được làm học trò của vị Thầy, học viên của Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh Trí (Viện ITA), dưới sự chỉ dạy của bậc Đạo sư Thanh Trí giúp đệ tử, học trò và chúng sanh hữu tình chuyển hóa tam phàm thành “tâm tịnh trí thanh”, để đạt được “An lạc” đời này( đạt 3 mục đích: (1) Hạnh phúc tự tâm, (2) Hanh thông thế sự, (3) Thành đạt xã hội) và hướng tới “Cực lạc” đời sau.

  Kính bạch Thầy!

  Qua luận giảng chi tiết của vị Thầy, giúp con hiểu rằng “tâm tịnh”là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong (“tám ngọn gió lẫy lừng thế gian: được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng – khổ”); là “không thiện, không ác”…mà “là tâm Bồ đề”. Vị Thầy cũng chỉ ra: “tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng”.

  Con ngưỡng phục và tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm bao la của vị Thầy đã dành hơn 25 năm trải nghiệm, khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả “theo trí tuệ thánh đức của các thánh giả, đặc biệt là Tổ sư Liên Hoa Sanh, bậc pháp vương Hoàn Vũ AvaLokiteshvara” phát minh “Lục Diệu Pháp Môn”. Công trình tâm linh vĩ đại này được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc, tính Thời đại. Trong “Lục Diệu Pháp Môn” có tu pháp “Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” được vị Thầy dồn hết trí lực, tâm lực, sức lực, đạo lực vào những bài viết, bài thuyết giảng trên “ngôi nhà Duy Ma Cật” – chanhtuduy.com; Giúp đệ tử, học trò, chúng sanh hữu duyên tiếp cận được chánh kiến Phật đà, kết nối với vị Thầy tâm linh qua việc đọc bài, nghe giảng và comments mang lại lợi lạc vô song (tích tập công đức, nâng cao chánh kiến, chánh tu duy, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư – nền tảng giác ngộ)…

  Con tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa, lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh Trí, vì thành tựu của Viện ITA, vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 12. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết: Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1 của vị Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy giúp chúng con hiểu đúng về danh xưng Đạo sư Thanh Trí của vị Thầy. Danh xưng Đạo sư Thanh Trí là hoàn toàn phù hợp và đúng với nội dung đề án cũng như mục đích của bộ môn Yoga mà Thầy đã đệ trình thành công và được thông qua trong hội đồng Khoa học xét duyệt của Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đồng thời nhất quán với tên gọi tổ chức của chúng ta là Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí khi đã được VUSTA công nhận.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã minh giải cho chúng con hiểu thế nào gọi là thanh trí và cội gốc thực nghĩa của từ này (thanh trí cũng là tên tổ chức hoạt động khoa học của Mật gia Song Nguyễn chúng ta, và cũng là mục đích của bộ môn Yoga mà chúng ta đang hướng tới): đó là “tâm tịnh trí thanh” – là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp và cũng là mục đích của Yoga Thanh Trí mà vị Thầy từ bi, trí tuệ đang dẫn dắt chúng con hướng tới theo đúng quỹ đạo Phật pháp, cùng với 6 phát kiến tâm linh đầy tâm huyết của vị Thầy:

  1/ Bát pháp Quy y
  2/ Chánh kiến Quang minh Tam muội
  3/ Cúng dường bất khả gián đoạn
  4/ Liê hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni
  5/ Bồ đề tâm định quán
  6/ Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

  Om Mani Padme Hum !

 13. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU” của Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của Thầy đã phát kiến ra “Lục diệu pháp môn” sau 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả, để giờ đây chúng con được hưởng sự lợi lạc không thể nghĩ bàn khi được vị Thầy từ bi cho diễn tập, thực hành “Lục diệu pháp môn” trong Yoga Thanh Trí nhằm đạt được hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu “Thanh trí nên được hiểu là mục đích của bộ môn Yoga này: Tâm tịnh trí thanh” và qua những luận giải của Thầy chúng con hiểu hơn về danh xưng cao quý: Đạo sư Thanh Trí. Do đó trong con trào dâng niềm tự hào khi được làm đệ tử của Thầy, được Thầy chỉ dạy cho bộ môn Yoga Thanh Trí giúp chúng con có được “tâm tịnh trí thanh” nhằm đạt được sự an lạc đời này và cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho bộ môn Yoga Thanh Trí được lan tỏa khắp muôn nơi.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 14. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết : Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1 : LỜI NÓI ĐẦU .

  Con cảm ơn vị Thầy đã luận giải giúp chúng con hiểu rõ về danh xưng là Đạo sư Thanh Trí của vị Thầy . “Điều này chính xác về phương diện lý sự viên dung bởi lẽ thông qua đề án được đệ trình thành công trước Hội đồng khoa học xét duyệt là Hội liên Hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam ( gọi tắt là VUSTA) , chúng ta được công nhận là viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga Thanh Trí, được cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học do Bộ khoa học & công nghệ cấp ngày 6/3/2018″.

  Thanh trí nên được hiểu là mục đích của bộ môn Yoga này :” tâm tịnh trí thanh” . Tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng . Tích hợp cả lý sự viên dung gọi là thanh tịnh .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 15. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .Con rất hoan hỷ bài viết của vị Thầy cao quý ạ. Con cầu mong vị Thầy viết và giảng dạy chúng con nhiều hơn  nữa ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 16. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài này: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU”.

  Con cảm tạ ân Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được mục đích thanh trí của bộ môn Yoga chúng con đang theo học: Tâm tịnh trí thanh. Con hiểu rằng tâm tịnh trí thanh cũng là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật Pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng, điều khiến cho những hành giả ngoại đạo với thiện tâm còn bất tịnh, cũng như những hành giả mang danh Phật tử chỉ biết chú trọng vào việc hành thiện tích phước như bố thí, từ thiện mà xa rời cứu cánh tối thượng vẫn còn xa cách cả ngàn trùng quan để đạt tới. Từ đây mà con càng khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng được là hành giả chân chính, được là học viên của viện ITA được dẫn dắt bởi bậc Đạo sư Thanh Trí, người sở hữu 6 phát kiến tâm linh “lục diệu pháp môn” cao diệu giúp người học dễ dàng thực hành, diễn tập và đạt kết quả hiện đời hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội và tiến đến hạnh phúc miên viễn. Bộ môn Yoga Thanh Trí là môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng tuệ tri Phật đà không phải là tôn giáo, không liên quan gì đến tôn giáo khiến con liên tưởng ánh sáng lấp lánh kiêu hãnh của vàng làm chói mắt những thứ đồng cùng tạp chất trước sức nóng thiêu đốt của ngọn lửa đỏ rực. Con cảm tạ ân Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bộ môn Yoga Thanh Trí được phổ truyền nơi nơi.
  Om Mani Padme Hum

 17. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. Om Ah Hum!

 18. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng trò hiểu rỏ cả lý và sự vì sao nên xưng danh Thầy là Đạo sư Thanh Trí.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm vị Thầy đã vì lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh mà phát lồ 6 phát kiến tâm linh sau 25 năm nghiên tầm giáo điển và thực hành giáo pháp.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 19. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết mới của Thầy với chủ đề: “Đệ nhị tâm pháp thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI – Bài 1: Lời nói đầu”. Nhờ bài viết này, chúng con đã hiểu rõ được thực nghĩa của danh xưng “Đạo sư Thanh trí”, trong đó “thanh trí” được diễn giải là “tâm tịnh trí thanh”, là mục đích của bộ môn mang tính khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng tuệ tri Phật Đà mà vị Thầy muốn phổ truyền tới chúng sanh với tất cả lòng bi mẫn. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy rằng: Tâm tịnh là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, đây là mục đích tối thượng của các hành giả đạo Phật (nghĩa là không ác, không thiện mà là tâm Bồ đề). Vì vậy, để tránh việc lầm lẫn “cặn” và “vàng”, việc đánh giá, thẩm định hoặc nhận định về người thực hành Phật pháp không thể dựa vào hình tướng bên ngoài mà cần dựa vào thể tánh thanh tịnh là tiêu chí biện chứng tâm linh.

  Bên cạnh đó, đúng như nguyên nghĩa của từ Yoga là hợp nhất thân-ngữ-tâm, sáu phát kiến tâm linh của vị Thầy (lục diệu pháp môn) là những phương tiện thiện xảo giúp người thực hành có thể kết hợp nhuần nhuyễn việc thực hành thân-ngữ-tâm, trong đó: Bát pháp quy y và Cúng dường bất khả gián đoạn thuộc về Thân; Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni thuộc về Ngữ; Chánh kiến quang minh tam muội, Bồ đề tâm định quán và Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ thuộc về Tâm (Trí). Chính vì vậy, người thực hành bộ môn Yoga Thanh trí có thể đạt được “tâm tịnh trí thanh”, an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu sâu hơn về danh xưng cao quý Đạo sư Thanh trí và giáo pháp Yoga Thanh trí để từ đó chúng con hiểu đúng, hành đúng và đặc biệt biết trân quý hơn tấm lòng Bồ đề của vị Thầy dành cho chúng sanh và chúng con. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của muôn loài hữu tình

  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý Cam lồ và thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Ah Hum

 20. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Lâu đài Duy ma cật Chanhtuduy.com đã được vị Thầy xây dựng với bao tâm huyết, thế nên chỉ trong vòng vài năm (từ cuối năm 2011 đến nay) đã rực rỡ nguy nga với gần 2.000 bài viết nhất quán xuyên suốt rạng ngời “sắc màu chánh kiến”. Chúng con được ơn phước thưởng lãm dạo chơi trong vườn hoa đạo pháp, cũng đồng thời được trải nghiệm “Đệ nhị tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội” trong 6 phát kiến tâm linh mà vị Thầy dày công khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và đúc kết kết quả. Nay thật là một duyên lành cho chúng con được vị Thầy “trình bày” một cách khoa học, lớp lang, thứ tự trong loạt bài viết này, con thật hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy! Tựa như một sự trải nghiệm một bài thuốc quý, nay lại được hiểu rõ ngọn ngành từ nguồn gốc, thành phần, cơ chế hoạt động, công dụng, phương thức sử dụng… sẽ càng trân quý người bào chế và trân quý bài thuốc ấy hơn. Loạt bài viết này sẽ giúp chúng con hiểu và trân quý hơn giá trị của tu pháp chánh kiến quang minh tam muội mà chúng con đã, đang và được cơ hội thực hành/ diễn tập/ trải nghiệm, cũng như 5 tu pháp khác trong Lục diệu pháp môn do Thầy – vị Đạo sư Thanh Trí đã phát kiến.

  Con hoan hỷ với sự luận giải của Thầy về mục đích của bộ môn Yoga thanh trí là “tâm tịnh trí thanh”. Với sáu phát kiến tâm linh của vị Thầy, người học được rèn luyện toàn diện về cả thân, ngữ và tâm chứ không bị phiến diện, thiên lệch hay thiếu sót ở một phương diện nào (Thân: Bát pháp quy y và cúng dường bất khả gián đoạn; Ngữ: Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni; Tâm: Chánh kiến quang minh tam muội, bồ đề tâm định quán, thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ). Nhờ được rèn luyện cả về thân, ngữ và tâm nên con tin rằng việc tiến đến “tâm tịnh trí thanh” đối với học viên Yoga thanh trí là “trong tầm tay” bởi nhờ vào phương pháp của vị Thầy, nhờ “có phương pháp người thường cũng trở thành bậc phi thường”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

   

 21. Mô Phật !

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi a.

  Qua bài pháp cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu và xưng danh cao quý là Đạo sư Thanh Trí.

  •Thanh Trí ( viết hoa) tức là tên tổ chức hoạt động khoa học của Mật gia Song Nguyễn.

  •thanh trí ( viết thường ) là một bộ môn, khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà.

  Tâm tịnh có nghĩa là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong ( được _ mất, khen_ chê, vinh_ nhục, sướng _ khổ).

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi phát bồ đề tâm đến chúng con phải trải qua 25 năm khảo cứu, khảo sát thực hành,ứng dụng và có kết quả đã phát kiến lục diệu pháp môn giúp cho chúng con thực hành dễ dàng, qua việc đọc bài, comment.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định cho chúng con hiểu rõ hơn về danh xưng Đạo sư Thanh Trí. Danh xưng này chính xác ở phương diện lý sự viên dung với sự công nhận là Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, được cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học do Bộ Khoa học & Công nghệ cấp ngày 16/03/2018, vì thế mà danh xưng của vị Thầy là Đạo sư Thanh Trí.  Trong đó Thanh Trí nếu viết hoa là tên tổ chức hoạt động của Mật Gia Song Nguyễn. Nếu viết chữ thường  là bộ môn khoa học biện chứng tâm linh được dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà :Tâm tịnh trí thanh. Riêng về tâm tịnh trí thanh có nghĩa là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong với mục đích hướng tới là tâm Bồ đề để giải thoát khỏi luân hồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã hướng dẫn chúng con luôn đi đúng quỹ đạo chánh pháp bằng con đường thanh trí. Nhờ qua thời gian dài khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả sau 25 năm, vị Thầy từ bi phát kiến các phương tiện thiện xảo là Lục diệu pháp môn:

  1/Bát pháp Quy Y

  2/Chánh kiến quang minh Tam muội.

  3/ Cúng dường bất khả gián đoạn.

  4/Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni.

  5/Bồ đề tâm định quán.

  6/Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ.

  Nhờ được kết nối với vị Đạo sư Thanh Trí mà chúng con có được cơ tiếp cận đến chánh kiến thông qua sự  diễn tập hay thực hành pháp. Để từ đó chúng con nâng cao chánh kiến, tăng trưởng chánh tư duy dần dần đạt được ba mục tiêu ở hiện tại là: 1.Hạnh phúc tự tâm, 2.Hanh thông thế sự, 3.Thành đạt xã hội. Còn tương lai sẽ là “đời sau cực lạc”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã  viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu bộ môn Yoga Thanh Trí sẽ được phổ truyền muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Kính  Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Qua bài con hiểu được, Thanh Trí: Nếu viết hoa tức là tên  của tổ chức hoạt động khoa học của Mật gia song Nguyễn. Nếu viết thường gọi là một bộ phận khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà. Thanh Trí nên được hiểu là mục đích của bộ môn yoga này giúp “Tâm tịnh trí thanh”.
  Tâm tịnh có nghĩa là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, là tám ngọn gió lừng lẫy của thế gian: được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng – khổ. “Tâm tịnh trí thanh” là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng. Tích hợp cả lý sự viên dung gọi là Thanh tịnh (tâm tịnh trí thanh). Vì Vậy Thầy chỉnh sửa lại danh xưng là Đạo sư Thanh Trí để phù hợp với bộ môn Yoga Thanh Trí là hoạt động khoa học và biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà, giúp người thực hành được “Thanh Tịnh”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ  của Thầy Cô  vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu được thành công viên mãn.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme  Hum.
   

 24. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu hơn thực nghĩa về danh xưng “Đạo sư Thanh Trí ”  của vị Thầy ” điều này chính xác về phương diện lý sự viên dung bởi lẽ thông qua đề án được đệ trình thành công trước Hội đồng Khoa học xét duyệt là Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ Thuật Việt Nam (gọi tắt là VUSTA), chúng ta được công nhận là Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, được cấp Giấy chứng nhận hoạt động khoa học do Bộ Khoa học & Công nghệ cấp ngày 16/03/2018″.

  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy bậc (Đạo sư Thanh Trí )đã phát lồ ra bộ môn yoga Thanh Trí cùng với sáu phát kiến tâm linh sau 25 năm nghiên cứu ,khảo sát, thực hành và có kết quả giúp cho chúng con “tâm tịnh trí thanh ” và có được cuộc sống an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả thắm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .

  OM AH HUM

   

 25. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI BÀI 1 : LỜI NÓI ĐẦU” mà vị Thầy đã khai thị.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy minh giải cho chúng con hiểu được cội gốc thực nghĩa của cụm từ “tâm tịnh trí thanh” theo trí tuệ của bậc Thánh trí, đặc biệt là Tổ sư Liên hoa sanh (Padmashambhava).
  Qua đó con hiểu được rằng; Tâm tịnh có nghĩa là trạng thái tâm thoát khỏi bát bát phong , là 8 ngọn gió lẫy lừng thế gian : được – mất; khen – chê; vinh – nhục; sướng – khổ.
  Va con hiểu rằng; chỉ với những hành giả đạo Phật dù tâm hành của họ mới hướng thiện nhưng mục đích tối thượng hướng đến là tịnh tâm, có nghĩa là không thiện, không ác mà là tâm Bồ đề. Đặc biệt là tâm tịnh trí thanh còn là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật Pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng.
  Còn ở ngoại đạo thì vẫn còn đó bất tịnh dù lòng thiện tâm, bởi tuy họ hướng thiện, tránh dữ, gắng hành thiện tích phước với tâm mong cầu để lấy lòng Chúa trời, Thánh Alla để sau khi chết được lên cõi trời.
  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy sau 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả, cũng như nương theo trí tuệ thánh đức của các thánh giả đặc biệt là Tổ sư Liên hoa sanh, bậc Pháp vương Hoàn vũ Avalokiteshvara mà phát kiến “Lục Diệu Pháp Môn” để giúp chúng con chúng sanh hữu duyên hướng hành vi thân, ngữ, tâm của mình theo quỹ đạo Phật Pháp bằng con đường thanh trí mà được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho con hiểu được ý nghĩa “tâm tịnh trí thanh” giúp con thêm khởi phát niềm kiêu hãnh linh thánh khi được tán, xưng vị Thầy bằng Đạo Sư Thanh Trí, như điều mà thánh giả Mã Minh cũng đã dạy trong 50 kệ tụng Sùng kính Đạo Sư rằng “Hãy thêm danh hiệu để tỏ lòng kính trọng. Hoặc thêm những từ khác biệt thế gian.”
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 26. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được mục đích của bộ môn Yoga Thanh Trí là :” Tâm tịnh trí thanh”. Tâm tịnh có nghĩa là là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, là tám ngọn gió lẫy lừng thế gian: được-mất, khen-chê, vinh-nhục, sướng-khổ. Với những hành giả đạo Phật thì tâm hành của họ mới là tâm thiện lương nhưng mục đích tối thượng hướng đến tịnh tâm, có nghĩa là không thiện không ác mà là tâm bồ đề. Vậy thì tâm tinh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt được cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng.

  Chiểu theo những gì được Thầy luận giải, con hiểu được xưng danh vị Thầy là Đạo sư Thanh Trí là chính xác về phương diện lý sự viên dung. Thật may mắn và ơn phước cho chúng con khi được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này và dưới sự hướng dẫn của vị Thầy chúng con đã được tiếp cận với chánh pháp Phật đà thông qua con đường thanh trí bằng việc thực hành và diễn tập lục diệu pháp môn mà vị Thầy đã phát lồ sau 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả.

  Con hoan hỷ khi biết thêm được rằng khi phân định thực hành thân, ngữ, tâm thì: Bát pháp Quy y và Cúng dường bất khả gián đoạn thuộc về Thân, Liên hoa Bách bô thần chú Đà la ni thuộc về Ngữ, Chánh kiến Quang minh Tam muội, Bồ đề tâm định quán, Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ thuộc về Tâm ( trí ).

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc, cho chúng con được khởi phát niềm tự hào được là đệ tử vị Thầy, là học viên Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 27. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1: Lời Nói Đầu”.
  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi viết bài này để trang bị chánh kiến cho chúng con. Nhờ bài Thầy viết, nay bản thân con đã tường tận, thấu đáo hơn về về thuật ngữ “thanh trí” phải nên được hiểu là “tâm tịnh trí thanh” chứ không còn bị rơi vào biên kiến hạn hẹp của hiểu biết cá nhân về tâm thanh trí sáng. Nương theo trí tuệ và công hạnh của vị Thầy nay chúng con được thấu đáo hơn về khía cạnh của tịnh tâm – Bồ đề tâm “Với những hành giả đạo Phật dù tâm hành của họ mới thiện lương nhưng mục đích tối thượng hướng đến là tịnh tâm, có nghĩa là không thiện, không ác mà là tâm Bồ đề. Vậy nên tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng”. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi giúp cho chúng con hiểu rõ hơn về lời Phật dạy: Mọi thiện pháp không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà pháp. Từ đây con hiểu thêm rằng, nếu thiếu Bồ đề tâm thì các pháp môn sẽ không thể nào trở thành “diệu pháp môn”; các vị sư/ thầy ở chùa dù có danh cao, chức trọng, đầu tròn áo vuông… nhưng nếu thiếu Bồ đề tâm thì khó có thể trở thành bậc Đạo sư Thanh Trí hay một bậc Đạo sư chân chính. Thực tế lịch sử hiện đại đã chứng minh có rất nhiều vị muốn trở thành Đạo sư thậm chí là “Vô Thượng Sư” để người đời kính trọng, tôn vinh như “Thanh H..”, “Duy T..”, “Trần T..”, “Nguyễn N..”, “Nguyễn M..T..” v.v… Nhưng dường như khi họ càng tung nhiều chén “bụi” cát vàng danh vọng vào đời, thì ngọn gió bát phong càng thổi mạnh để những hạt bụi ấy bám bẩn đầy mặt họ đến cay xè cả đôi mắt nguyên sơ.
   
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề của vị Thầy – Bậc Đạo sư Thanh trí , người đang chỉ dẫn đệ tử chúng con đúng theo quỹ đạo Phật pháp bằng con đường thanh trí sau hơn 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả nhờ nguồn cảm hứng bất tận từ công hạnh Bồ đề, Trí tuệ vô biên của Tổ sư Liên hoa sanh, của Đấng pháp vương Hoàn vũ Avalokiteshvara, chư Không hành nữ.

  Con hoan hỷ tán thán “lục diệu pháp môn” là 6 phát kiến tâm linh diệu dụng của vị Thầy mà nhờ đó chúng sanh chúng con thời đại ngày nay đã được lan tỏa hào quang Chánh kiến, hào quang Bồ đề tâm, để dần dần được “tâm tịnh trí thanh” thoát khỏi bát phong kiến chấp trần trược. Đặc biệt lộ trình ấy nhờ ơn phước của chư Phật, Thánh chúng, Hộ pháp kim cang thông qua kênh vận chuyển thiện xảo của vị Thầy đã hiển bày ra con đường của KHOA HỌC BIỆN CHỨNG TÂM LINH, thoát khỏi lề thói tôn giáo, tín ngưỡng cũ xưa bao đời qua. Với cảm niệm của bản thân, con thấy điều đó thật vi diệu, ơn phước khó nghĩ bàn. Con càng cảm phục và ngưỡng mộ, tôn kính hơn trước tấm gương thân giáo của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí, hiện thân của Bồ đề tâm, của tâm tịnh trí thanh mà chúng con cần noi theo, y giáo phụng hành.
  Con kính lễ Thầy!

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ vị đạo nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài giúp con hiểu sâu về “Thanh trí”, giúp con hiểu thêm về danh xưng cao quý “Đạo sư Thanh trí” của vị Thầy, giúp cho chúng con có được: “tâm tịnh trí thanh”; đạt được 3 mục đích: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 29. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy” Đệ nhị tâm pháp thanh trí: Chánh kiến quang minh tam muội, bài 1: Lời nói đầu”. Qua những gì được Thầy luận giải, thì chúng con hiểu được rằng, tại thời điểm này khi Tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn được công nhận là Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga thanh trí, thì danh xưng ” Đạo sư thanh trí ” đối với vị Thầy Viện trưởng, là hoàn toàn phù hợp, chính xác về phương diện lý sự viên dung. Hơn nữa bộ môn Yoga thanh trí là công trình tâm linh, thông qua sáu phát kiến tâm linh của vị Thầy, bằng sự trải nghiệm qua hơn hai thập kỷ, nghiên cứu, ứng dụng có kết quả phù hợp tính Quốc độ, tính Thời đại và Dân tộc, mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn cho người thực hành. Con cũng hiểu được ý nghĩa của hai từ “thanh trí “trong cụm từ bộ môn Yoga thanh trí mà vị Thầy đang phổ truyền. Giúp cho chúng con những hội viên khi thực hành có được ” tâm tịnh trí thanh”, thoát khỏi ngọn gió bát phong( được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng –  khổ), cũng là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Yoga thanh trí.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm, trí huệ vị Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tấ cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 30. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ,con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 31. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn đức Thầy đã luận giải cho đệ tử chúng con hiểu được thực nghĩa của danh xưng “Đạo sư Thanh trí” và mục đích của bộ môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà được vị Thầy phổ truyền với tất cả chúng sanh là tâm tịnh trí thanh. Trong đó, “tâm tịnh có nghĩa là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, là tám ngọn gió lẫy lừng thế gian : được-mất; khen-chê; vinh-nhục; sướng khổ” “Với những hành giả đạo Phật dù tâm hành của họ mới thiện lương nhưng mục đích tối thượng hướng đến là tịnh tâm, có nghĩa là không thiện, không ác mà là tâm Bồ đề”. Qua lời dạy của Thầy, con hiểu rõ hơn vì sao đạo Phật là con đường giải thoát (lúc sống không bị trói buộc trong địa ngục tâm thức), đạo Phật là đạo vô ngã (hành giả thực hành Pháp vì Bồ đề tâm) và “Mọi thiện pháp không dựa trên nền tảng Bồ đề tâm đều là tà pháp” (kinh Hoa Nghiêm).

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy với 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả, đã phổ truyền 6 phát kiến tâm linh, thực hành hợp nhất thân-ngữ-tâm giúp đệ tử chúng con và chúng sanh dần có được tâm tịnh trí thanh, an lạc đời này-cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 32. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội, bài 1: Lời Nói Đầu “. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu rõ hơn về thực nghĩa danh xưng Đạo sư Thanh trí, danh xưng này chính xác về lý sự viên dung khi Mật gia Song Nguyễn hiện nay là viện ITA. Qua bài này, con biết được nghĩa hai từ Thanh Trí nếu viết hoa tức là tên tổ chức hoạt động khoa học của Mật gia Song Nguyễn. Nếu viết thường ” thanh trí ” là bộ môn khoa học biện chứng tâm linh trên nền tảng trí tuệ Phật đà. Chúng con thật may mắn khi được là hội viên của viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga Thanh Trí được diễn tập, thực hành những phát kiến tâm linh của vị Thầy để được tâm tịnh trí thanh. Đây là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn để cho chúng sanh được an lạc đời này và cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 33. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh giải cho chúng con được hiểu cội gốc thực nghĩa tâm linh của từ “ Thanh trí”. Con hiểu rằng con đường thanh trí mà vị Thầy đang chỉ dạy chúng con cũng chính là con đường đạt tới giác ngộ, bởi thanh trí có nghĩa là tâm tịnh trí thanh – đây vừa là phương tiện thiện xảo để đạt tới cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng, lại vừa là tiêu chí biện chứng tâm linh để đánh giá, thẩm định, nhận định về người thực hành Phật pháp, không căn cứ vào việc đó là chùa chiền hay tự viện, tăng sĩ hay cư sĩ, giáo sư hay tiến sĩ Phật học nào đó…Những luận cứ xác đáng được vị Thầy đưa ra trong bài viết đã minh chứng một chân lí hiển nhiên đối với vị Thầy cần được tán xưng là Đạo sư Thanh Trí. Bởi vị Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn, là sự hiện thực hoá, cụ thể hoá con đường thanh trí đạt tới giác ngộ đó dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà để đạt tới mục đích tâm tịnh trí thanh, cũng có nghĩa là đời này an lạc, đời sau cực lạc.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô khoẻ mạnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 34. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 1: Lời nói đầu.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rõ được thực nghĩa của danh xưng Đạo sư Thanh trí. Con hoan hỷ với danh xưng Thầy là Đạo sư Thanh trí. Nhờ những luận giải của Thầy trong bài viết con đã hiểu được thế nào gọi là Thanh trí. Mục đích của bộ môn Yoga Thanh trí là Tâm tịnh trí thanh. Tâm tịnh Trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh trí nói riêng.

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 35. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy “ Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : Chánh Kiến Quang Mình Tam Muội – Bài 1 ; Lời Nói Đầu “.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy – Bậc Đạo Sư Thanh Trí – Bậc tuệ tri thức – Giám Đốc VIỆN NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC VÀ ỨNG DỤNG YOGA THANH TRÍ và cũng là người Thầy vĩ đại trong lòng mỗi chúng con .

  Kính bạch Thầy! Qua luận giảng của Thầy giúp chúng con hiểu rằng để được chuyển hoá tâm phàm thành “ Tâm tịnh trí thanh “ thì mỗi con người chúng ta phải cởi bỏ được sự sân hận và thoát ra khỏi tám ngọn gió bát phong của thế gian : “Được – mất , khen , chê ,vinh – nhục , sướng – khổ “ mà không thiện không ác … mà là “ Tâm bồ đề “ vị Thầy với tâm bồ đề không ngăn ngại  đã và đang dẫn dắt đệ tử và học trò chúng sanh hữu tình chuyển hoá tâm một cách ngoạn mục Thông qua tu pháp đúng theo quỹ đạo Phật Pháp bằng con đường thanh trí – Sau 25 năm khảo cứu , khảo sát , thực hành ứng dụng và có kết quả – Thầy nương theo trí tuệ Thánh Đức của các Thánh giả đặc biệt là Tổ Sư Liên Hoa Sanh , bậc pháp vương Hoàn Vũ AVa LokiTeshvara không hành nữ .Thầy đã sở hữu được 6 phát kiến tâm linh vĩ đại đó là Lục Diệu Pháp môn trong đó có tu pháp “ Chánh kiến Quang Minh Tam Muội “ được vị Thầy dồn hết trí lực , tâm lực ,sức lực , đạo lực để nghiêm tầm giáo điển và hạ tầng ngữ nghĩa cho phù hợp với tính quốc độ tính dân tộc và tính thời đại vào những bài viết , bài giảng trên trang Chánhtuduy .com , giúp đệ tử học trò và chúng sanh hữu duyên tiếp cận được chánh kiến Phật Đà và được kết nối với vị Thầy tâm linh qua việc đọc bài và comment hàng ngày mang lại cho chúng con chúng sanh có được thể chất , tinh thần cũng như  trí tuệ , và nâng cao chánh kiến , chánh tư duy mà còn tích tập được hai bồ tư lương công đức làm nền tảng giác ngộ để tiến đến Thành Phố giải thoát . 

  Con cảm tạ ơn Thầy bằng tất cả tấm lòng sùng Kính Đạo Sư , trân quý giáo pháp, những gì Thầy đã và đang ban cho chúng con và chúng sanh là “ Tâm tịnh trí thanh “ là phương tiện thiện xảo để đạt tới  cứu cánh tối thượng của người thực hành pháp nói chung và yoga thanh trí nói riêng và cũng là đạt được 3 mục tiêu lớn là ( hạnh phúc tự tâm , hanh thông thế sự , thành đạt Xã Hội ) và được an lạc đời này , cực lạc đời sau .

  Con xin thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh , sức khỏe dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 36. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoa hỉ đọc bài viết của Thầy

  Con cảm ơn lời dạy của Thầy đã giúp con hiểu như thế nào là YoGa Thanh Trí ạ. Là phương pháp thực hành để đạt được tâm tịnh trí thanh Và Con cũng hiểu hơn  về cách xưng tên Thầy Đạo Sư Thanh Trí.

  Con tự hào khi được làm học trò của Thầy

  Con cầu cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

  Ommani padme hum

 37. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1: Lời nói đầu”.

  Qua bài viết con hiểu được việc xưng tán Thầy là Đạo sư Thanh Trí là chính xác về phương diện lý sự viên dung, khi mà Mật Gia Song Nguyễn, trước là CLB Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng, nay đã được công nhận là Viện nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, được cấp Giấy chứng nhận hoạt động khoa học ngày 16.03.2018 bởi Bộ khoa học – công nghệ. Thầy là “Đạo sư Thanh Trí” bởi vì Thầy chỉ dẫn chúng trò đúng theo quỹ đạo Phật pháp bằng con đường Yoga Thanh Trí, để đạt được mục đích “tâm tịnh trí thanh”. Trong đó tâm tịnh là trạng thái tâm đã thoát khỏi bát phong “được-mất”, “khen-chê”, “vinh-nhục”, “sướng-khổ”, và khác với ngoại đạo, tâm của người hành giả đạo Phật không thiện, không ác mà là tâm Bồ đề. “Tâm tịnh trí thanh” là phương tiện thiện xảo để đạt đến cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng. Và để thẩm định, nhận định về người thực hành Phật pháp, tăng sĩ và cả cư sĩ, thì phải dựa vào tiêu chí biện chứng tâm linh là thể tánh thanh tịnh.

  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy, trải qua 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả, đã nương theo trí tuệ thánh đức của các thánh giả, đặc biệt là Tổ sư Liên Hoa Sanh, đấng Pháp vương Hoàn vũ Avalokiteshvara, Không hành nữ, phát kiến nên lục diệu pháp môn là những mô thức thực hành tâm linh toàn diện cả về thân, ngữ, tâm (thân: Bát pháp Quy y, Cúng dường bất khả gián đoạn; ngữ: Liên hoa bách bộ Thần chú Đà la ni; tâm: Chánh kiến quang minh Tam muội, Bồ đề tâm định quán, Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ). Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã cho phép và hướng dẫn chúng con, những hội viên của Viện ITA, được diễn tập, thực hành sáu phát kiến tâm linh diệu dụng để dần đạt được “tâm tịnh trí thanh”, có được đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi.

  Con hoan hỷ với bài viết của của Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc được bài viết “ ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ: Chánh Kiến Quang Minh Tâm Muội : Bài 1 lời nói đầu”. Con tán thán Trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu đúng về xưng danh Đạo sư Thanh trí của vị Thầy. Giáo pháp bộ môn Yoga Thanh trí vị Thầy đã nghiêm tầm giáo điển, thực hành giáo Pháp 25 năm ( khảo cứu, khảo xát, thực hành, ứng dụng, kết quả) 12 năm ” ứng dụng hoạt động Bồ đề tâm” và phát lồ sáu phát kiến tâm linh “ Lục diệu pháp môn” giúp chúng con đệ tử, học trò, bạn đọc hàng ngày diễn tập thực hành theo sự hướng dẫn chỉ dạy của vị Thầy từ bi không có sự phân biệt Quốc độ, giầu nghèo sang hèn, trình độ học vấn đều được kết nối liên tục với từ trường thanh tịnh của Thầy, Bổn tôn và chư Phật thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, thực hành giáo huấn của vị Thầy theo đúng quỹ đạo chánh Pháp. “Ngài Thogme Zangpo khẳng định “Nương cậy nơi Tuệ tri thức lỗi lầm sẽ dần tiêu trừ, đức hạnh ngày càng gia tăng. Từ đó chúng con chúng sanh hữu duyên có được sự chuyển hóa tâm kỳ Diệu, sống giữa đời sống thế gian mà không còn bám chấp vào truyền thống vô minh bằng con đường Thanh trí từ đó giảm dần những đau khổ của bát phong, giúp chúng con có được “tâm thanh trí tịnh” nhờ đó đạt được 3 mục tiêu hiện đời 1. Hạnh phúc tự tâm, 2. Hanh thông thế sự, 3. Thành đạt xã hội và đời sau cực lạc. Quả là chúng con thật sự may mắn khi được là thân người ở thời đại, Quốc độ này thật ơn phước vô cùng khi được là học trò, đệ tử của vị Thầy bậc Đạo sư Thanh trí. “Ngài Liên Hoa Sanh khẳng định rằng gặp được vị thầy như vậy chẳng khác nào được viên ngọc như ý, mọi ước nguyện của đệ tử sẽ được viên thành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 41. Kính bachn Thầy

  Con đã đọc bài viết mới của vị Thầy

  Con thật hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho tất cả chúng con hiểu rỏ về thực nghĩa thanh trí

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho chúng con một bài pháp ý nghĩa và lợi lạc

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 42. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con được hiểu thế nào là “Thanh Trí” và “thanh trí”.

  Con được hiểu “Thanh trí” chỉ tâm thanh tịnh đã thoát khỏi tám ngọn gió thế gian: được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng – khổ. Người thực hành Yoga thanh trí cũng không hành thiện, không hành ác mà hành với tâm Bồ đề. Đây là con đường dẫn đến cứu cánh tối thượng vì Bồ đề tâm là tinh túy của tám mươi bốn ngàn pháp môn làm con đường đưa đến cứu cánh tối thượng. Muốn đánh giá, thẩm định, nhận định người thực hành Phật pháp dựa trên thể tánh thanh tịnh và tiêu chí biện chứng tâm linh.

  Vị Thầy đã trãi qua 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả. Thầy  đã phát kiến sở hữu “lục diệu pháp môn” và phổ truyền đến các học viên làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh và Thầy là vị Đạo sư Thanh trí là người sáng lập ra bộ môn Yoga thanh trí cũng là Viện trưởng  Viện Nghiên Cứu Tâm Lý Học và Ứng Dụng Yoga Thanh Trí.

  Con cảm tạ Thầy đã đặt tâm huyết đến “Đệ Nhị Tâm Pháp” (Chánh kiến quang minh tam muội) chỉ thực hành một pháp môn mà gạt hái nhiều công đức qua bốn phương tiện: nghe pháp, giảng pháp, ấn tống kinh điển và cầu nguyện.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 43. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu thế nào là “Thanh Trí” và “thanh trí”

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn về danh xưng Đạo Sư Thanh Trí rất phù hợp với bộ môn là yoga Thanh Trí , được vị Thầy hướng dẩn và thực hành dựa trên sáu phát kiến tâm linh mà Thầy đã trải qua 25 năm nghiên cứu, ứng dụng, thực hành và có kết quả, nay Thầy đã truyền dạy cho chúng con , giúp cho chúng con được dần dần”tâm tịnh, trí thanh”.

  Chánh kiến quang minh tam muội mà vị Thầy đã phát lồ tựa như căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại, giúp cho chúng sanh hữu tình được nhiều lợi lạc, giúp cho hành giả được tăng trưởng trí tuệ, tích tập công đức, biết bao trí lực của vị Thầy đã xây dựng lên lâu đài rực rở này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 45. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Kính Bạch Thầy – vị Đạo sư Thanh Trí, con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy; Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU

  Nhờ những bài viết, bài giảng của Thầy mà hàng ngày chúng con được hiểu rõ hơn về chánh kiến Phật đà, qua đó có được tuệ tri thức, chánh tư duy theo Phật pháp từ đó chúng con tăng trưởng về niềm tin giáo pháp mà Thầy truyền trao, tăng cường lòng sùng mộ bậc đạo sư Thanh Trí. Cùng với việc thực hành “lục diệu pháp môn” mà Thầy phát kiến ra sau 25 năm nghiên cứu, ứng dụng thực hành có kểt quả về Yoga Tây Tạng chúng con đã có nhiều thành quả như: “hạnh phúc tại tâm”,  “hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, gia đình hạnh phúc!” Con xin cảm tạ ơn phước Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy – vị đạo sư Thanh Trí!

  Con cầu nguyện Thầy và Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 46. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết của Thầy” Đệ nhị tâm pháp thanh trí: Chánh kiến quang minh tam muội, bài 1: Lời nói đầu”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng để chúng được hiểu tường tận về danh xưng ” Đạo Sư Thanh Trí  ” đối với vị Thầy , là hoàn toàn phù hợp, về phương diện lý sự viên dung .
  Qua đó giúp con hiểu được được ý nghĩa của hai từ “Thanh Trí “trong từ Yoga Thanh Trí mà vị Thầy đang chỉ dạy, phổ truyền mang lợi lạc chúng sanh với sáu phát kiến tâm linh vĩ đại cùng hơn 25 năm nghiên cứu , ứng dụng, thực hành và đạt kết quả .Khi người học viên thực hành Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Đạo Sư Thanh Trí  sẽ có được ” tâm tịnh trí thanh”, thoát khỏi ngọn gió bát phong( được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng – khổ) giúp người học viên thực hành Yoga Thanh Trí ngày càng đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và cuối cùng cũng là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum.

 47. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết của vị Thầy Bài 1 “ Lời nói đầu thuộc loạt bài “ Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí : Chánh kiến Quang Minh Tam Muội “ rồi ạ. Qua bài viết của Thầy, con hiểu rằng việc xưng danh Thầy là Đạo sư Thanh Trí là chính xác về phương diện lý sự viên dung và mục đích của bộ môn Yoga Thanh Trí là “ tâm tịnh trí thanh “.  Tâm tịnh có nghĩa là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong : được – mất, khen – chê, vinh- nhục, sướng – khổ . Và “ tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng “. Do đó, muốn đánh giá, nhận định về người thực hành Phật pháp, nên dựa vào thể tánh thanh tịnh là tiêu chí biện chứng tâm linh chứ không thể dựa vào những hình thức bên ngoài là  đầu tròn, áo vuông hoặc những tâm bằng tiến sĩ Phật học, những danh xưng thượng toạ, đại đức… Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã ròng rã 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành và ứng dụng có kết quả để đưa ra 6 phát kiến tâm linh, bao gồm t cả 3 phương diện là thân, ngữ, tâm giúp chúng con có được “ tâm tịnh trí thanh” nhằm đạt được an lạc đời này, cực lạc đời sau

  Con cảm tạ vị Thầy .Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ah Hùm

 48. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 1: Lời nói đầu” của Thầy rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải tường tận để chúng con hiểu được thực nghĩa của cụm từ “thanh trí” và danh xưng của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí.
  Qua bài viết của Thầy, con hiểu được rằng:
  – Thanh trí là một bộ môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà và Mật Gia Song Nguyễn là một tổ chức khoa học hoạt động bộ môn này.
  – Mô thức thực hành tại Mật Gia là Lục diệu pháp môn do bậc Đạo sư Thanh Trí, “nhà khoa học tâm linh”, phát kiến qua quá trình hơn 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả.
  Trong đó, Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội là bộ giáo trình đồ sộ giúp các học viên của Viện ITA thực hành “thấy biết đúng theo tuệ quang Phật đà để sao cho phương tiện và trí tuệ bất khả phân”.
  – Mục đích và kết quả của bộ môn khoa học thanh trí là giúp học viên được “tâm tịnh, trí thanh”.
  Khác với kết quả của những nhà khoa học thế gian chỉ giải phóng sức lao động của con người trong hữu hạn, Công nghệ tâm linh của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí, mang lại những thành quả xuất thế gian: Giải thoát con người khỏi tám ngọn gió lẫy lừng thế gian trong hiện kiếp và là phương tiện để giải thoát khỏi khổ đau luân hồi, đạt cứu cánh tối thượng sau khi mạng chung.
  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí, đã phát kiến và phổ truyền sáu phát kiến tâm linh cao quý, mở ra con đường sáng, đưa chúng sanh hữu tình hướng đến mục tiêu an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 1: Lời nói đầu”.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 50. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU”.

  Qua bài viết, con hiểu được vì sao nên xưng danh vị Thầy là Đạo sư Thanh trí và con hiểu được “thế nào gọi là Thanh Trí?”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con!

  Con xin được thành tâm hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh trí với 6 phát kiến tâm linh (Lục diệu pháp môn). Con cảm niệm sự quý giá và biết bao lợi lạc của 6 mô thức tâm linh này.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 51. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về danh xưng cao quý: “Đạo sư Thanh Trí”

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 52. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài của Thầy. Những luận giảng của Thầy giúp chúng con hiểu được Thanh trí là “tâm tịnh trí thanh”. Tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh trí nói riêng. Thầy đã phát kiến ra “lục diệu pháp môn” dễ thực hành để dạy chúng con thanh trí theo đúng quỹ đạo Phật pháp.

  Con Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 53. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU” của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được thực nghĩa của cụm từ “thanh trí”, đó là “tâm tịnh trí thanh”. Qua bài viết của Thầy, con đã hiểu được tâm tịnh là trạng thái tâm đã thoát khỏi bát phong, không thiện không ác mà là tâm Bồ đề. Tịnh tâm cũng chính là mục đích tối thượng hướng đến của hành giả đạo Phật, và tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng. Qua bài viết của Thầy, con cũng hiểu được rằng mỗi phát kiến tâm linh của vị Thầy trong lục diệu pháp môn đều thuộc về phạm trù Thân, Ngữ hoặc Tâm, và 6 pháp môn là sự kết hợp của thân – ngữ – tâm một cách nhuần nhuyễn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con được hiểu, giúp chúng con trang bị, củng cố vững chắc thêm tri kiến Phật Pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 54. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch thầy,

  Con hoan hỉ với “lục diệu pháp môn” giúp đạt được thể tánh thanh tịnh mà vị Thầy đã đúc kết sau 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả, bao gồm:

  1/ Bát pháp Quy y 2/ Chánh kiến Quang minh Tam muội3/ Cúng dường bất khả gián đoạn 4/ Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni5/ Bồ đề tâm định quán6/ Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ  

  Con nhận thấy mục đích của bộ môn Yoga thanh trí – tâm tịnh trí thanh – cũng là mong ước của nhiều người xung quanh con, dù là trong hay ngoài đạo Phật, nhất là với những ai hay phải đối diện với cuộc sống bộn bề đầy lo toan. Con hoan hỉ vì mình đã được thực hành và diễn tập những pháp môn đầy lợi lạc như thế và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sẽ nhìn thấy con đường tiếp cận thể tánh thanh tịnh của mình. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 55. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Khánh Liên vô cùng hoan hỷ khi đọc xong bài: “ Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI BÀI 1: Lời nói đầu”.
  Qua bài viết con đã hiểu về danh xưng Đạo sư Thanh trí. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy tôn quý đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu thực nghĩa “Thanh trí”. “Thanh trí” có nghĩa là “tâm tịnh trí thanh”. “Tâm tịnh” là trạng thái thoát khỏi bát phong “ tám ngọn gió lẫy lừng thế gian: được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng – khổ.
  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy sau 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả, cũng như nương theo trí tuệ thánh Đức của các thánh giả đặc biệt là Tổ sư Liên hoa sanh, bậc pháp vương Hoàn vũ Avalokiteshvara, mà phát kiến “lục diệu pháp môn”:
  1/ Bát pháp Quy y
  2/ Chánh kiến Quang minh Tam muội
  3/ Cúng giường bất khả gián đoạn
  4/ Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni
  5/ Bồ đề tâm định quán
  6/ Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp quý báu và lợi lạc, cho chúng con được khởi phát niềm tự hào được là đệ tử của vị Thầy, là học viên Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  OM MANI PADME HUM!

 56. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy đã luận giải riêng cho chúng con về mô thức tâm linh Chánh kiến Quang minh Tam muội. Qua đây, một lần nữa con cảm nhận rõ hơn về tính minh bạch, rõ ràng của bộ môn khoa học tâm linh Yoga Thanh trí và vô cùng ngưỡng phục những luận giải của Thầy đem lại cho chúng con sự hiểu rốt ráo về tính lý sự viên dung toàn bộ từ tên gọi cho đến bản chất các nội hàm trong bộ môn Yoga Thanh trí. Con đã hiểu Thanh trí nghĩa là “tâm tịnh trí thanh”: “..thoát khỏi bát phong, là tám ngọn gió lẫy lừng thế gian (được mất, khen chê, vinh nhục, sướng khổ)” và đó cũng là điểm khác biệt để đánh giá, thẩm định người thực hành Phật pháp với những ngoại đạo khác. Có thể thấy với nhiều ngoại đạo, cho dù tâm hướng thiện đi chăng nữa thì tâm họ vẫn vần xoay trong bát phong tựa như “lấy đá đè cỏ”. Minh chứng rõ ràng là mặc dù cho rằng bản thân đang hướng thiện song rất nhiều ngoại đạo không thể phủ nhận hiện trạng hiếu thắng, đố kỵ, ganh đua, thậm chí bạo lực (về thân, ngữ, hoặc tâm; hoặc toàn bộ) của họ; thể hiện từ cá nhân đến tập thể. Như vậy, cho dù có thực hành con đường tâm linh của họ với niềm tin đi chăng nữa cũng chỉ là sự mê muội, mù quáng, hậu quả là uổng phí kiếp người mà thôi. Ngược lại, Đức Phật đề cao việc tận dụng thân người quý báu để thực hành Phật pháp thông qua phương tiện thiện xảo là “tâm tịnh trí thanh”. Con tâm đắc và ấn tượng rằng “tâm thanh trí sáng” là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng; phương tiện thiện xảo ấy vừa như một la bàn vừa như một phương tiện đưa hành giả đến Tây Phương Cực Lạc. Ngược lại, nếu không có phương tiện thì mãi chẳng chạm được đích đến, càng dấn sâu thì càng vẫy vùng trong vô vọng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải và mang đến cho chúng con loạt bài viết tâm huyết dành riêng cho mô thức tâm linh Chánh kiến Quang minh Tam muội. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải cho con hiểu về danh sưng ” Đạo sư thanh trí ” là tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để thoát khỏi bát phong  đạt cứu cánh tối thượng nhờ thực hành lục diệu pháp môn mà Thầy đã phát kiến .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om ah hum

 58. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm, trí tuệ vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu ro về danh sưng đạo sư Mật Giáo, và đạo sư Thánh Trí. Qua luận giải của vị Thầy bằng những luận chứng sau 25 năm tìm tòi, đào sau nghiên cứu, và ứng dụng và có kết quả, với 6 phát kiến tâm linh sắc sảo của vị Thầy giúp cho chúng con đạt được 3 thành tựu mà vị Thầy luôn chỉ dậy! Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã giương cao ngọn cờ chánh Pháp giúp cho chúng con và chúng sạn hiểu rõ chánh kiến Phật giáo thông qua chanhtuduy.com.

  Con cầu nguyện sức khoe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padmehum

 59. Mật Tịnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết đầu tiên trong loạt bài về “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán trí huệ và Bồ đề tâm của Thầy đã từ bi minh giải cội gốc thực nghĩa của từ “Thanh Trí”, cũng như tâm huyết luận giải cho chúng con được hiểu sâu sắc hơn về Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí của Viện ITA mà Thầy đã phát lồ từ kho tàng tâm sau nhiều năm nghiên tầm giáo điển, hành thâm giáo pháp Phật đà. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con cơ hội được thưởng lãm và chiêm bái xá lợi Pháp thân cao quý của bậc Đạo sư Thanh Trí này.

  Kính bạch Thầy!

  Trong một bài giảng trước đây, nương theo trí huệ Phật đà và lời giáo huấn của các bậc Thánh đức, Thầy đã nhắc nhở chúng con về việc phải luôn quán niệm mục đích trong mọi hoạt động của mình, đặc biệt là hoạt động với mô thức tâm linh, mới có thể phát huy tối đa hiệu quả của tu pháp, biến nó thành phương tiện tối thượng để tiếp cận giác ngộ. Thầy cũng luận giải rằng, nếu không có mục đích chẳng khác nào ngựa không cương, thuyền không người lèo lái, làm sao về đến đích. Không chỉ về lý, hệ trình thực hành giáo pháp Yoga Thanh Trí của Viện ITA cũng tỏ rõ phần sự, khi hành giả luôn quán niệm rõ ràng mục đích trước mỗi phần thực hành của mình, một cách khoa học và đầy tính biện chứng mà khó có thể nào bài bản hơn.

  Hôm nay, được đọc bài viết này của Thầy, con một lần nữa cảm nhận rõ hơn lời Thầy đã dạy, và hơn cả, nhờ ơn chỉ dẫn của Thầy, con tự hào với con đường mà mình đang đi, gọi là con đường Thanh Trí, đến bến bờ “tâm tịnh trí thanh”. Và tất nhiên không gì có thể phủ nhận một sự thật rằng con thuyền bát nhã Thanh Trí đó được kết tinh từ tâm từ bi và trí tuệ của một người cao quý ở quốc độ này, thời đại này, và cũng chỉ do người ấy đang kham nhẫn chèo lái mỗi ngày, đó chính là Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và danh xưng cao quý của Thầy.

  Cũng qua bài viết này, con hiểu rằng hành giả thực hành Yoga Thanh Trí hướng đến mục đích tối thượng là “tâm tịnh”, không phải tâm thiện như ngoại đạo đang làm. Bởi con hiểu rằng thiện hay ác cũng đều rơi vào biên kiến nhị nguyên, trong khi Đức Phật đã thoát ly khỏi sự biên kiến ấy và chỉ ra con đường trung đạo “không thiện, không ác” mà là “tịnh”, tức “Bồ đề”. Do đó, chúng con là những người đã phát nguyện đi theo con đường của Ngài để được giải thoát khỏi vòng vây bát phong thì cần hiểu và quán niệm mục đích ấy khi thực hành, đó cũng chính là bước đi trên con đường Yoga Thanh Trí mà vị Thầy đã và đang truyền dạy vậy. Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con cơ hội được hiểu sâu sắc thực nghĩa của pháp thực hành giải thoát khỏi vô minh này mà hoan hỷ với công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy.

  Kính bạch Thầy! Con cảm tạ Thầy đã viết bài này, cho chúng con hiểu và tự hào về sự “giàu sang” của mình khi đang được sở hữu chìa khóa bước vào lâu đài Duy Ma Cật để diễn tập/thực hành “Đệ nhị Tâm pháp: Chánh kiến quang minh tam muội” nói riêng cũng như “lục diệu pháp môn” của con đường thanh trí nói chung. Cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con có được vũ khí tĩnh thức, chánh niệm, chú tâm, luôn ghi nhớ trân quý chiếc chìa khóa vô giá mà Thầy truyền trao, cũng chính là trân quý những nỗ lực miệt mài trong lao động giải thoát của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh. Cầu nguyện cho đạo nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí của các Ngài thành tựu viên mãn.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ! Con hoan hỷ tâm huyết của Thầy trong 25 năm qua đã toàn tâm toàn ý nghiên cứu bộ môn yoga Thanh Trí và cho ra thành quả là “Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga Thanh Trí” được Cấp phép Bộ khoa học và công nghệ và được là thành viên Unessco “CLB khảo cứu và ứng dụng yoga Tây Tạng”. Thầy đạt đỉnh cao danh xưng “Đạo sư  thanh trí” tỏa sáng sức mạnh “tâm tịnh trí thanh” thể hiện qua lục diệu pháp môn để cho tất cả chúng con vượt qua được trước bát phong trần trược cuộc sống và vươn tới cõi cao của sự an lạc. Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết đầy lợi lạc giúp chúng chọn củng cố lòng tin và trưởng dưỡng lòng sùng kính đạo sư với danh sưng “Đạo sư thanh trí”.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc chúng sanh!

  Con cầu nguyện chúng sanh tinh tấn trên con đường tu tập.

  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “ Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí:  Chánh kiến quang minh tam muội” của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu vì sao nên xưng danh vị Thầy là Đạo sư Thanh Trí. Qua bài giảng của vị Thầy, con hiểu rằng học bộ môn Yoga Thanh Trí của vị Thầy chính là chúng con đang tiến tới mục đích “ tâm tịnh trí thanh”,  tâm tịnh là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong và “ tâm tịnh trí thanh” là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 62. Mật Phương Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phương Mai đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ với tâm huyết 25 năm qua của Thầy để nghiên cứu về Yoga thanh trí. Đã giúp chúng con hiểu được chánh kiến Phật giáo thông qua Chanhtuduy.com. Con cảm tạ ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.

  Om mani padme hum!

 63. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc xong bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU” rồi ạ!

  Qua bài viết chúng con hiểu rõ hơn về danh xưng của vị Thầy là Đạo sư Thanh Trí. Về mặt pháp lý vị Thầy là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, được cấp giấy chứng nhận hoạt động bởi Bộ Khoa học & Công nghệ. Trong đó Thanh Trí nếu viết hoa là tên tổ chức hoạt động của Mật Gia Song Nguyễn. Nếu viết chữ thường là bộ môn khoa học biện chứng tâm linh được dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà. Thanh trí được hiểu là: tâm tịnh trí thanh. Sau 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả, vị Thầy đã phát kiến Lục diệu pháp môn đó là:

  1./Bát pháp Quy Y

  2./Chánh kiến quang minh Tam muội.

  3./ Cúng dường bất khả gián đoạn.

  4./Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni.

  5./Bồ đề tâm định quán.

  6./Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ.

  Để từ đó chúng con có cơ hội được tiếp cận các phát kiến của vị Thầy qua sự diễn tập hay thực hành Yoga Thanh Trí. Đặc biệt việc đọc và comment bài trên trang chanhtuduy.com (thực hành Chánh kiến quang minh Tam muội) giúp chúng con ngày càng tinh tấn, bước đầu đạt được: hạnh húc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 64. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy luận giải, để con hiểu danh xưng Đạo sư Thanh Trí. con tán thán tấm lòng bồ đề tâm vị Thầy, đã trải qua 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả, 6 phát kiến tâm linh” Lục diệu pháp môn”. đem lại lợi lạc cho người thực hành, diễn tập nâng cao đời sống, hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 65. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết của Thầy con đã hiểu rõ thực nghĩa từ “Thanh trí” tức là ” tâm tịnh trí thanh”. Tâm tịnh ở đây là trạng thái tâm thoát khỏi ngọn gió độc bát phong: được – mất, khen – chê, vinh-nhục, sướng-khổ và đây cũng là thước đo để nhận định hay đánh giá đối với những người thực hành Phật pháp

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con “Lục diệu pháp môn” mà vị Thầy đã mất 25 năm công sức khảo cứu, khảo sát, ứng dụng và có kết quả để cho con được an lạc đời này cực lạc đời sau

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 66. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc xong bài :” Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHANH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI bài 1: lời nói đầu. rồi ạ

  con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy qua bài chia sẻ, con khai thị rõ hơn về tên xưng danh của vị Thầy là Đạo sư Thanh trí, và Thầy  đã giải thích tường minh cho con hiểu nguồn gốc và lí do có tên gọi đó. Thanh trí là  được hiểu là tâm tịnh trí thanh. Tâm tịnh là trạng thái thoát khỏi bát phong: được – mất, khen-chê,vinh- nhục, sướng-khổ. và thanh trí là kết quả sau 25 năm nghiên cứu của vị Thầy đã phát kiên ra Lục diên pháp môn.

  con cảm tạ ơn  vi Thầy giúp chúng con được gần gũi với Phật đà, được biết đến Lục diện pháp môn dần dần tránh xa bát phong, vô minh, tà kiến mà còn đồng thời giúp cho con đạt được 3 thành công: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành công xa hội thông qua chanhtuduy.com. ơn phước biết nhường nào khi được làm học trò của vị Thầy , được  tinh tấn hơn mỗi ngày khi đọc bài và comment trên chanhtuduy.com

  con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 67. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài : “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI : Lời Nói Đầu ”

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của vị Đạo Sư Thanh Trí. Người đã giúp chúng con được hiểu thêm về danh xưng Đạo Sư Thanh Trí. Thầy đã từ bị luận giải cho chúng con hiểu ý nghĩa của  Thanh trí : “Thanh Trí? Nếu viết hoa tức là tên tổ chức hoạt động khoa học của Mật gia Song Nguyễn chúng ta. Nếu viết thường từ “thanh trí” gọi là một bộ môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà. Thanh trí nên được hiểu là mục đích của bộ môn Yoga này: tâm tịnh trí thanh.”Tâm tịnh có nghĩa là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, là tám ngọn gió lẫy lừng thế gian : được-mất; khen- chê; vinh- nhục; sướng- khổ. Tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng.

  Con cảm tạ Người đã đang đưa chúng con theo đúng quỹ đạo Phật pháp bằng con đường thanh trí và thực hành 6 phát kiến tâm linh “lục diệu pháp môn ” mà Thầy sở hữu, để chúng con an lạc đời này, cực lạc đời sau, đường đêna thành phố Giải thoát củ chúng con sẽ ngắn hơn, nhanh hơn dưới sự chỉ dẫn của vị Đạo sư Thanh Trí

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì pợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả các chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 68. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh Tam Muội Bài 1: Lời nói đầu” của Thầy rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ và cảm tạ ơn phước vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con thế nào là thanh trí.Con vô cùng cảm tạ vị Thầy đã truyền trao cho chúng con những thiện xảo để chúng con tu tập đó là kết quả của sự tâm huyết sau 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng của vị Thầy.Vị Thầy sở hữu “lục diệu pháp môn” nhưng vị Thầy đã truyền trao cho chúng con với tấm lòng Bồ để tâm.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 69. Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu rõ, hiểu đúng bản chất, mục đích của  Yoga Thanh Trí  và sản phẩm trí tuệ tinh túy là “ Lục diệu pháp môn” mà Thầy đã dành 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả. Thầy đã bảo vệ thành công đề án trước hội đồng Khoa học xét duyệt là Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam để giờ có Viện nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí ( Viện ITA)

  Những hội viên của viện ITA, được Thầy từ bi chỉ dạy thực hành, ứng dụng Yoga Thanh Trí được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành  đạt xã hội đúng như là “ngồi mát ăn bát kim cương”.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã dành hết tâm lực, sức lực, trí lực, nguyện lực trưng cất tinh túy giáo Pháp Phật Đà – Khoa học biện chứng tâm linh tạo ra sản phẩm trí tuệ Yoga Thanh Trí giúp chúng sanh hữu duyên được hạnh phúc tự tâm hanh thông thế sự, thành đạt xã hội – an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy Cô cũng như đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp và  sự phát triển của Viện nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 70. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 71. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích cho chúng con hiểu về từ ngử ah . Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc lạc của chúng sanh Om ah hum.

 72. Mật Liễu Nguyên says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con vô cùng hoan hỉ tán thán công hạnh trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn danh xưng cao quí của bậc Đạo Sư Thanh Trí , phù hợp với bộ môn yoga Thanh Trí được vị Thầy hướng dẫn cho chúng con diễn tập và thực hành qua sáu phát kiến tâm linh mà vị Thầy dày công nghiên cứu , thực hành suốt hơn 25 năm và tạo ra căn phòng Duy Ma Cật thời @ giúp cho chúng con được tiếp cận với chánh kiến giáo lý Phật Đà. Với Tu pháp chánh kiến quang minh tam muội dần cho chúng con được thanh lọc về thân , ngữ , tâm từ từng phần đến toàn phần để được tâm thanh trí sáng .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh .

  Cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh thành tựu hạnh phúc nơi phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 73. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn . con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ

  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu hơn danh xưng cao quý của bậc đạo sư thanh trí

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 74. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ khi được đọc bài pháp này!

  Nhờ luận giải của Thầy, con đã hiểu được thực nghĩa của từ “Thanh Trí”: nếu viết hoa tức là tên tổ chức hoạt động khoa học của Mật Gia Song Nguyễn, nếu viết thường từ “thanh trí” gọi là một bộ môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà. Thanh trí nên được hiểu là mục đích của bộ môn Yoga này: tâm tịnh trí thanh. Vì vậy, từ nay, chúng con sẽ xưng danh Vị Thầy là Đạo sư Thanh Trí.

  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ của Vị Thầy qua 6 phát kiến tâm linh cao diệu, đầy đủ và toàn diện khi phân định thực hành về “thân – ngữ – tâm” cũng như khi phân định thực hành về ba yếu tính giác ngộ “xả ly – bồ đề tâm – tánh không”!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Kính bạch Thầy!

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy từ bi đã ban lại cho con chìa khóa để vào lâu đài Duy Ma Cật và thực hành tu pháp “Đệ nhị tâm pháp: Chánh kiến quang minh tam muội”!

  Từ nay con sẽ tinh tấn thực hành tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” nói riêng, cũng như “Lục diệu pháp môn” nói chung, để không cô phụ công ơn Vị Thầy!

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 75. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ được đọc bài viết: ” Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí : Chánh kiến Quang minh Tam muội Bài 1: Lời nói đầu ” của vị Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho con hiểu hơn về danh xưng Đạo sư Thanh Trí và danh từ Thanh Trí, nhờ sự luận giải của Thầy đã giúp con hiểu được về mục đích của bộ môn Yoga Thanh Trí là giúp chúng con ” Tâm tịnh , Trí thanh” nhờ đó mà có được cuộc sống hạnh phúc tự tâm,hanh thông thế sự, thành đạt xã hội,đời này an lạc,đời sau cực lạc.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài,ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 76. Phạm Thị Tươi says:

  Kính bạch Thầy!Con Mật Lưu Thủy đã đọc bài “ Đệ nhị Tâm phát Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam ội bài 1” Con vô cùng hoan hỷ đã đọc được bài này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy , giúp con hiểu rõ hơn về danh từ Thanh Trí, đặc biệt là danh xưng cao quý đạo sư Thanh Trí. Qua đó trong con luôn luôn thấy tự hào khi làm học trò của Thầy!Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh.Om Mani Padme Hum!

 77. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài viết. Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu về cụm từ ” thanh trí” cũng như danh xưng cao quý của vị Thầy là Đạo sư Thanh Trí.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 78. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn về thực nghĩa của danh xưng “Đạo sư Thanh Trí”. Qua bài viết con hiểu được rằng “Thanh Trí” tức là “tâm tịnh trí thanh”. Điều đó nghĩa là không làm thiện, không làm ác mà tâm Bồ Đề. Đây là một phương tiện thiện xảo vô cùng sắc bén của những người thực hành Phật pháp.

  Thưa Thầy, qua đó con cũng hiểu được sử dụng danh xưng “Đạo sư Thanh Trí” cũng là đúng với Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, trước hết là ở từ “Thanh Trí” trong tên của Viện nghiên cứu. Thứ hai là vị Thầy từ bi đã tạo ra “lục diệu pháp môn” phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ và tính dân tộc.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 79. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn về danh xưng “Đạo sư Thanh Trí “.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 80. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Pháp: Đệ Nhị Tâm Phát Thanh Trí. Chánh kiến quang minh tam muội. Bài 1 rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài chỉ dạy phân tích cho chúng con hiểu và phân biệt được danh xưng Đạo Sư Thanh Trí. Là danh xưng cao quý của một vị đạo sư đáng kính.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 81. Kính Bạch Thầy tâm linh tôn quý,

  Con hoan hỉ đọc Lời nói đầu của loạt bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: Chánh kiến quang minh tam muội” Thầy viết để giảng Pháp cho chúng con. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải mục đích, nguồn gốc và tên gọi của bộ môn Yoga Thanh trí cũng như danh xưng Đạo sư Thanh trí của Thầy.

  Nhờ luận giải của Thầy, con đã hiểu việc thực hành “lục diệu pháp môn” sẽ giúp chuyển hóa hành vi thân ngữ tâm, nhờ đó người thực hành sẽ từng bước thoát khỏi ngọn gió bát phong, ngày càng đạt được “tâm tịnh” hay “tâm Bồ đề” là một phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng, thong dong đi trên con đường giải thoát. Toàn bộ tiến trình này được Thầy đúc rút từ những tinh túy của nền tảng giáo lý Phật đà, nương theo trí tuệ của các bậc Thánh trí, đặc biệt là Đại sỹ Liên Hoa Sanh. Biểu hiện rõ ràng khi thực hành tiến trình đúng Quỹ đạo chánh pháp là đạt được “hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội”. Những thành tựu tâm linh của Thầy, Cô cũng như những thành công trong đời sống thế sự của các học trò, đệ tử là những minh chứng cho sự đúng đắn của việc thực hành “lục diệu pháp môn”.

  Con cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 82. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) đã đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội – Bài 1: Lời nói đầu” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con được hiểu rõ hơn về “thanh trí” và danh xưng cao quý của vị Thầy – Đạo sư Thanh Trí. Qua luận giảng của Thầy, con hiểu được ““thanh trí” là bộ môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà”, tức là “tâm tịnh trí thanh”. Đó chính là “phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng”. Và theo đó, vị Thầy đang hướng dẫn và chỉ dạy chúng con bộ môn Yoga Thanh Trí này, được gọi là Đạo sư Thanh Trí.

  Con tán thánh và vô cùng ngưỡng phục những cống hiến của vị Thầy, đã bỏ ra 25 năm, một khoảng thời gian khá dài (so với đời người) để khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả mà phát kiến ra “lục diệu pháp môn” để chúng con có cơ hội được học tập và tu tập như hiện nay. Qua luận giải của vị Thầy Đạo sư Thanh Trí, con hiểu được rằng, nếu phân định thực hành thân, ngữ, tâm theo 6 bộ môn mà vị Thầy đã phát kiến thì: “Bát pháp Quy y và Cúng dường bất khả gián đoạn thuộc về Thân; Liên hoa Bách bộ thần chú Đà la Ni thuộc về Ngữ; Chánh kiến quang minh Tam muội, Bồ đề tâm định quán và Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ thuộc về Tâm (trí)”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tán.

  Om Mani Padme Hum.

   

 83. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài Lời nói đầu trong loạt bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội”.

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi giúp chúng con hiểu đúng về danh xưng Đạo sư Thanh Trí. Danh xưng Đạo sư Thanh Trí là chính xác về phương diện lý sự viên dung và cả mục đích của bộ môn Yoga thanh trí là tâm tịnh trí thanh. Con hoan hỉ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát lồ 6 phát kiến tâm linh sau 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả. Con cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào khi được làm đệ tử của vị Thầy, được vị Thầy chỉ dẫn đúng theo quỹ đạo Phật pháp bằng con đường thanh trí.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 84. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 85. Mật Nguyên Thức says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài và hiểu được ý nghĩa của tên bộ môn Yoga Thanh Trí.

  Con cám ơn Thầy về bài viết.

 86. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của Thầy: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU”. Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy đã viết bài, luận giải cho chúng con hiểu thế nào là Thanh Trí. “Thanh trí” là “tâm tịnh, trí thanh” mà người hành giả đang thực hành dưới sự truyền dạy của vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí. “Tâm tịnh” là không xao động trước 8 ngọn gió thế gian: vinh-nhục, khen-chê, được-mất, sướng-khổ, cũng không phải là tâm thiện hay ác, mà là tâm Bồ đề hướng đến giác ngộ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 87. Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài viết của Thầy: «Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU ». Qua đó con hiểu được vì sao Thầy không chấp nhận danh xưng là Đạo sư Mật giáo, mà cần chỉnh sửa lại từ ngữ phù hợp là « Đạo sư Thanh trí », bởi lẽ hiện tại Mật gia Song Nguyễn là Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí (Viện ITA), được cấp Giấy chứng nhận hoạt động khoa học do Bộ Khoa học & Công nghệ cấp ngày 16/03/2018, và Yoga Thanh trí là bộ môn khoa học biện chứng tâm linh chứ không phải tôn giáo. Theo đó, « thanh trí » là « tâm tịnh, trí thanh », không ô nhiễm 8 ngọn gió thế gian, mà chỉ vì tâm Bồ đề. Vì vậy Thầy được gọi là Đạo sư Thanh trí bởi Thầy đang chỉ dẫn chúng con theo quỹ đạo Phật pháp bằng con đường thanh trí. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy và Cô an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 88. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật  tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 89. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ được đọc bài viết.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu hơn về danh xưng Đạo sư Thanh Trí. Với kinh nghiệm 25 năm nghiên cứu và ứng dụng Thầy đã xây dựng nên căn phòng Duy Ma Cật  và phát kiến “lục diệu pháp môn” để chúng con có thể học tập và ứng dụng trong đời sống hàng ngày mang lại lợi lạc cho chúng sanh hữu tình. Con hiểu được rằng “ Thanh trí” là tâm thanh tịnh khi không bị cuốn vào 8 ngọn gió bát phong: được- mất, khen-chê, vinh-nhục, sướng-khổ. Hành giả không thiện,không ác mà là Bồ đề tâm. Con cảm thấy tự hào và may mắn khi được là học trò của bậc Đạo sư Thanh trí. Qua bài viết của Thầy con càng hiểu hơn thế nào là Thanh trí và làm thế nào để “thanh trí, tâm tịnh”. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 90. Mật Khải Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 1: Lời nói đầu”.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiểu được “Thanh Trí” là tên bộ môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà, nhằm mục đích đạt được “tâm tịnh trí thanh” – là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người hành giả thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng. Từ đó, vị Thầy là Viện trưởng viện Nghiên cứu và Ứng dụng Yoga Thanh Trí – người đang truyền dạy bộ môn Yoga Thanh Trí cho chúng con, nên vị Thầy được xưng danh là Đạo sư Thanh trí.

  Qua bài viết, con tâm đắc khi được hiểu và nhìn thấy tinh thần trung đạo bàng bạc trong định nghĩa về sự thanh tịnh mà vị Thầy đã luận giảng: “Tâm tịnh là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, có nghĩa là không thiện, không ác mà là tâm Bồ Đề”. Quả thật, ở thế gian người ta vướng vào những được – mất, khen – chê, giàu – nghèo, sướng – khổ; thành ra dù có thiện tâm nhưng động cơ phía sau là bát phong thì tâm đó vẫn bất tịnh. Chỉ có trạng thái tâm tịnh trí thanh – nằm trung dung không vướng mắc vào biên kiến nhị nguyên đó mới là cứu cánh giải thoát. Con thành tâm cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiểu được tri kiến quý báu này.

  Con cảm thấy tự hào và may mắn khi con được theo vị Thầy học bộ môn Yoga Thanh Trí – nơi con được học, suy ngẫm và ứng dụng những tri kiến Phật học bổ ích với đầy đủ biện chứng khoa học tâm linh; hướng tới hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 91. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được ” Thanh trí ” và vì Sao gọi Thầy là Đạo Sư Thanh Trí

  Con Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

   

   

 92. Mật Hoàng Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU” của Thầy rồi ạ.

  Qua luận giảng của vị Thầy, con đã hiểu rõ hơn về danh xưng cao quý “Đạo sư Thanh Trí” và mục đích của bộ môn Yoga Thanh Trí là tâm tịnh trí thanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 93. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU” của Thầy rồi ạ.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu rõ ý nghĩa của danh xưng “Đạo sư Thanh Trí”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy, vị Đạo sư Thanh Trí đã dày  công nghiên cứu và ứng dụng phát triển có hiệu quả mà phát kiến ra” lục diệu pháp môn” để cho chúng con có cơ hội học tập và thực hành.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

   

   

 94. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải danh xưng “Đạo sư thanh trí”. Sau 25 năm khảo cứu,khảo sát,thực hành ứng dụng và có kết quả, Thầy đã tạo ra và cho phép chúng con được vào căn phòng Duy Ma Cật ngút ngàn chánh kiến. Với thời đại 4.0 như bây giờ thì việc ra đời trang mạng chanhtuduy.com là vô cùng hữu ích mà tiện lợi giúp chúng con được hạnh phúc tự tâm,hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Không những an lạc đời này mà còn cực lạc đời sau.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 95. Mật Tuệ Viễn says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài rồi ạ !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rõ ý nghĩa của danh xưng ” Đạo Sư Thanh Trí”

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 96. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã bồ đề tâm luận giảng phân tích cho chúng con hiểu danh xưng  bậc Đạo Sư Thanh trí

  Cầu nguyện cho Sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lọi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 97. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết ” Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUAN MINH TAM MUỘI. BÀI 1: LỜI NÓI ĐẦU”. Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con về danh xưng Thanh trí, điều đó còn cho thấy về sức mạnh và sự phát triển của chanhtuduy.com qua sự dìu dắt của vị Đạo sư Thanh trí.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 98. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này

  Con hiểu thêm về bộ môn Yoga Thanh Trí. Thanh trí nên được hiểu là mục đích của bộ môn Yoga này: tâm tịnh trí thanh. Tâm tịnh có nghĩa là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, là tám ngọn gió : được-mất; khen-chê; vinh-nhục; sướng-khổ.

  Con càng trân quý cơ hội được gặp vị Thầy với 6 phát kiến tâm linh vĩ đại, ứng với thực hành thân, ngữ, tâm: Bát pháp Quy y và Cúng dường bất khả gián đoạn thuộc về Thân; Liên hoa Bách bộ thần chú Đà la ni thuộc về Ngữ; Chánh kiến Quang minh Tam muội, Bồ đề tâm định quán, Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ thuộc về Tâm.

  Con cảm tạ ơn Thầy chỉ dạy

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Om Mani Padme Hum.

 99. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho phép con lại có cơ hội được đọc bài viết này. Qua đó, con được hiểu rõ hơn ý nghĩa của từ Thanh Trí. Và vị Thầy đã luận giải trong bài viết “Thanh trí” với ý nghĩa “tâm tịnh trí thanh” chính là mục đích của bộ môn Yoga Thanh Trí. Trong đó, tâm tịnh đề cập tới trạng thái tâm thoát khỏi ngọn gió bát phong vốn là nguyên nhân gây ra những sự đau khổ, bám chất của con người. Như vậy, để thoát khỏi những đau khổ nơi tâm, người hành giả đạo Phật nên lấy tịnh tâm là mục đích tối thượng mà hướng tới trong quá trình rèn luyện của mình. Trong đó, khởi phát Bồ đề tâm chính là phương thức quan trọng mà bản thân con cần chú tâm và thực hành. 

  Con hiểu được rằng danh xưng cao quý Đạo sư Thanh Trí thực đáng trân quý và trân trọng bởi vị Thầy đang chỉ dẫn học trò, đệ tử chúng con rèn luyện để đạt được mục đích tối thượng tịnh tâm, thoát khỏi nỗi khổ gây ra bởi ngọn gió bát phong bằng 6 phát kiến tâm linh mà vị Thầy đã phát lồ sau hơn 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả rõ rệt.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con mong sao tất cả chúng sanh hữu duyên có cơ hội được tiếp cận bộ môn Yoga Thanh Trí để thoát khỏi nỗi khổ của những mối bận tâm thế tục, có cơ hội đạt được tâm tịnh trí thanh dưới sự hướng dẫn của vị Thầy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 100. Mật Tấn Hỷ says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 101. Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy nương theo các bậc Thánh trí luận giải cho chúng con hiểu ra từ “tâm tịnh”: có nghĩa là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, là tám ngọn gió lẫy lừng thế gian (đươc – mất; khen – chê; vinh – nhục; sướng – khổ).
  Qua đó con hiểu rằng; phát kiến “Chánh kiến quang minh tam muội” của vị Thầy – Đạo sư Thanh Trí giúp cho hành giả (cư sĩ) chúng con mặc dù vẫn đang sống đời sống gia đình, hàng ngày phải đối diện với ngủ dục, chạm tráng với bát phong nhưng vẫn được “tâm tịnh, trí thanh”, giúp cho “đời này an lạc, đời sau cực lạc” nếu tinh tấn thực hành hay thực tập.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 102. Mật Tấn Hỷ says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 103. Mật Hồng Phương says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc bài viết này ạ.

  Đọc bài viết con hiểu hơn về bộ môn Thanh trí, là bộ môn khoa học biện chứng tâm linh, dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà. Bộ môn hướng đến tâm tịnh trí thanh, giúp người thực hành thoát khỏi bát phong của thế gian được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng khổ. Tâm tịnh trí thanh là phương tiện để đạt được cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng. Con thán phục trí tuệ và công hạnh của vị Thầy đã dày công nghiên cứu và xây dựng Lục diệu pháp môn, thực hành quán triệt 3 phương diện Thân, Ngữ, Tâm để chúng con được học hỏi và ứng dụng trên con đường Thanh trí.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải. Cầu nguyện cho tất  cả chúng sanh đạt được trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 104. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con hiểu rõ các tầng ý nghĩa của hai từ thanh trí. Khi bước chân vào chanhtuduy.com, được nương vào trí tuệ vị Thầy con mới hiểu được thế nào là tâm tịnh trí thanh. Con đường Thầy dìu dắt chúng con đi quả thật là một ơn phước lớn lao cho chúng con. Thầy chính là vị Đạo sư thanh trí mà chúng con vô cùng kính trọng, những phát kiến tâm linh Thầy ban cho chúng con lợi lạc không thể tính đếm. Nhìn lại trước đây khi con chưa có cơ hội biết đến chánh pháp với hiện tại, con cảm thấy con đã có được nhiều sự thay đổi tích cực. Con không còn mê lầm như trước đây, những hành vi thân ngữ tâm  của con hàng ngày cũng không còn tùy hứng và nông nổi. Để có được như vậy con biết rằng Thầy đã ban cho con qua những bài pháp và trường khí thanh tịnh trên chanhtuduy.com.

  Con cảm tạ Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om Mani Padme Hum.

 105. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con, cũng như chúng sanh hữu tình được thực hành và diễn tập bộ môn yoga Thanh Trí, giúp cho chúng con đạt được tâm tịnh trí thanh làm phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 106. Mật Thuận Đức says:

  Mô Phật !

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ . CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI này rồi ạ,

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô được nhiều sức khỏe,

  Om Mani Padme Hum!

   

 107. Vân Chi says:

  Kính Bạch Thầy!!!

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Cầu mong Thầy Cô được trụ thế lâu dài để mang lại lợi lạc cho chúng sanh

  Cầu mong cho tất cả  chúng sanh  thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum

  Mật Vân Chi

 108. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU” rồi ạ!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho con hiểu về danh xưng Đạo sư Thanh Trí. Thanh trí được hiểu là tâm tịnh trí thanh. Tâm tịnh chính là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, tám ngọn gió thế gian. Qua đó giúp con hiều được tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng ạ!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

 109. Mật Huệ Chi says:

  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiểu rõ về danh xưng cao quý là Đạo sư Thanh trí của Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến ra : Lục diệu pháp môn sau 25 năm khảo cứu , khảo sát , thực hành ứng dụng và có kết quả ,từ đó chúng con được  vị Thầy từ bi chỉ dạy diễn tập và thực hành lục diệu pháp môn giúp chúng con hạnh phúc tự tâm , hanh thông thế sự và thành đạt xã hội.

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp ý nghĩa , lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 110. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định cho chúng con hiểu được thế nào và vì sao nên xưng danh vị Thầy là Đạo sư Thanh Trí. Đồng thời qua bài viết, con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy sau thời gian 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả là bộ môn Yoga Thanh Trí ra đời với 6 phát kiến tâm linh sẽ giúp những ai được thực hành sẽ đạt được “tâm tịnh, trí thanh” đi đến thành phố giải thoát. Mỗi phát kiến đều hoàn toàn phù hợp với tính quốc độ, thời đại, dân tộc, trong đó pháp môn Chánh Kiên Quang Minh Tam muội đã được vị Thầy dành nhiều tâm lực, trí lực và tài lực để chúng học trò có cơ hội “thực hành mô thức tâm linh về thấy biết đúng theo tuệ quang Phật đà để sao cho phương tiện và trí tuệ bất khả phân”, cũng như đồng nhất với tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” như lời dạy của Đức Phật..

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Pamde Hum.

 111. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy ! 

  Con đọc xong bài :Đệ nhị tâm Pháp Thanh Trí “Tránh kiến Quang Minh Tam Muội “(bài 1) :lời nói đầu .Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ,Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã luận giảng cho con hiểu về   danh sưng Đạo Sư Thanh Trí và dưới sự chỉ dẫn của Thầy gúp chúng sanh chuyển hoá tâm thành “Tâm tịnh trí thanh” và có được “Tâm tịnh ” thoát khỏi cơn bão luân hồi của cuộc đời ra khỏi vòng xoáy của bát phong trần 

  Thầy đã từ bi trí tuệ dẫn dắt chúng con hướng tới theo đúng quỹ đạo Phật Pháp cùng với 6 phát kiến tâm linh đầy tâm huyết đó là:

  1 : Bát Pháp Quy Y 

  2: Chánh kiến Quang Minh Tam Muội 

  3: Cúng dường bất khả dán đoạn

  4: Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni

  5:Bồ đề tâm định quán 

  6: Thiền quán Bổn Tôn Ngũ Thứ Đệ

  con cảm tạ ơn Thầy

  Om mani padme hum

 112. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 1 : LỜI NÓI ĐẦU.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu rõ về danh xưng Đạo sư Thanh Trí của vị Thầy. Thanh trí được hiểu theo bộ môn Yoga Thanh trí này là : ” tâm tịnh trí thanh “. Tâm tịnh là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, là tám ngọn gió lẫy lừng thế gian : được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng – khổ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 113. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc Bài 1 của tác phẩm “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội” của vị Thầy rồi ạ. Qua đây con hiểu thêm về ý nghĩa của tên gọi Giáo pháp Yoga Thanh Trí được lộ xuất từ kho tàng tâm và trí huệ của bậc Đạo sư Thanh Trí. Thanh trí với ý nghĩa cốt tủy là tâm tịnh trí thanh. Trong đó “tâm tịnh” là tâm  không thiện (với quả là cõi cao) và không ác (với quả là cõi thấp), mà là tâm Bồ Đề; và khi lí sự viên dung với “trí thanh” – trí huệ bổn nguyên để trở thành “Thanh tịnh” là phương tiện thiện xảo để giải thoát bản thân và những chúng sanh khác vượt qua mọi khổ đau của luân hồi sanh tử. Con hoan hỷ và cảm niệm sự may mắn ơn phước của bản thân được theo chân bậc Đạo sư Thanh Trí – người chỉ dẫn chúng con “văn, tư, tu “theo đúng quỹ đạo Phật pháp bằng con đường thanh trí. Con đường ấy đã được vị Thầy khai mở sau hơn 20 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả. Và để ngày hôm nay, khi bước đi trên con đường giải thoát, chúng con may mắn được vị Thầy từ bi ban thêm các phương tiện thiện xảo là “Lục diệu pháp môn” giúp tiến nhanh trở về thành phố Giải thoát. Con thành tâm cảm tạ vị Thầy khi qua bài viết này, con thấy được bản thân con giàu có biết bao khi được sở hữu chiếc chìa khóa vàng mà vị Thầy từ bi ban tặng để bước vào lâu đài Phật pháp chanhtuduy.com, kết nối với trường thanh tịnh của vị Thầy và Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Và con càng hiểu sâu sắc hơn những món quà vô giá  là những bài viết, bài giảng, lời dạy – kết quả của quá trình lao động giải thoát không dừng nghỉ của vị Thầy đang giúp con và hữu tình dần có “tâm tịnh trí thanh”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp Hoằng dương Chánh Pháp. Cầu nguyện cho Giáo pháp Yoga Thanh Trí đượng phổ truyển lan rộng đi khắp muôn nơi.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 114. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài Pháp này của vị Thầy rồi ạ. Từ khai thị của Thầy, con hiểu rằng danh xưng Đạo sư thanh trí đối với vị Thầy là hoàn toàn chính xác, lý sự viên dung vì bộ môn Yoga thanh trí do vị Thầy phát kiến nên đi theo con đường khoa học biện chứng tâm linh trên nền tảng trí huệ Phật đà, hoàn toàn không liên quan gì đến tôn giáo. Khi thực hành bộ môn Yoga thanh trí, học viên sẽ dần đạt đến tâm tịnh trí thanh, là phương tiện đạt tới cứu cánh tối thượng. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai phá nên 1 con đường mới, vừa hướng tới mục tiêu Giác ngộ tối thượng vừa mang tính thời đại.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 115. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc xong bài viết của vị Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu thực nghĩa Thanh Trí

  Qua bài viết của vị Thầy đã giúp cho chúng con hiểu sâu sắc hơn về danh xưng Đạo Sư Thanh Trí

  Thầy đã truyền dạy cho chúng con giúp cho chúng con dần dần tâm tịnh trí thanh

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 116. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Con tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con biết thế nào là danh xưng của vị Đạo Sư chân chánh ạ,con tạ ơn Thầy đã dùng công đức và thời gian 25 năm viết và giảng cho chúng con biết được 6 phát kiến tâm linh đầy Phật pháp ạ. Qua bài viết này cho con hiểu thêm ăn lạc đời này cực lạc đời sau ạ

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 117. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài ” Đệ Nhị Tâm  Pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI : Bài 1 : Lời Nói Đầu :” rồi ạ

  Con cảm tạ Thầy đã tìw bi luận giảng cho chúng con hiểu về danh xưng Đạo Sư Thanh Trí. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã sau 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành ,ứng dụng và có kết quả là bộ môn yoga  thanh trí và ra đời sáu phát kiến tam linh giúp cho những ai được diễn tập và thục hành bộ môn yoga thanh trí sẽ được tâm tịnh trí thanh và dần đi đến thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lach chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thắm đẵm hồng ân Tam Bảo. Om Ah Hum!

 118. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc sông bài này rồi ah .

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích cho con hiểu được sự lợi lạc của lục diệu Pháp môn mà vị Thầy đã nghiên cưu suốt 25 năm thực hành và kết quả .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

 119. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI – Bài 1” của Thầy rồi ạ.

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy và cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và ban cho chúng con bài pháp lợi lạc!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo và thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 120. Mật Nguyên Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ.

 121. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã bằng tâm Bồ Đề của mình phát kiến ra “lục diệu phái môn” để chúng con được tiếp xúc những phương tiện thiện xảo, để chúng con được đi trên hành trình giải thoát một cách thuận lợi và dễ dàng nhất.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh được hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 122. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 123. Mật Huệ Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum.

   

 124. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU”. Con nhớ thở xưa 5 huynh đệ Kiều Trần Như may mắn được Đức Phật chỉ dạy: “Hãy gọi ta là Đức Phật” bởi các vị ấy đã gọi sai danh xưng. Nay chúng con cũng mắc phải lỗi lầm tương tự và nhờ có Thầy từ bi chỉ dạy chúng con mới hiểu hơn, sử dụng đúng về danh xưng Đạo sư Thanh Trí. Qua đó con càng cảm niệm may mắn, mặc dù ở thời đại mạt pháp tưởng chừng nhiều thứ đã bị mai một, nhưng nhờ có Thầy chỉ dạy, chúng con vẫn luôn đi theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con khởi phát niềm tự hào niềm kiêu hãnh linh thánh khi được làm đệ tử của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn nhiệt tâm chỉ dạy chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 125. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải về danh xưng Đạo sư Thanh trí nhằm xưng hô đúng trong đạo pháp và hiểu rõ hơn bộ môn Du già Thanh trí mà vị Thầy đang phổ truyền vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Qua đây con chợt nhớ lại rằng chẳng phải ngẫu nhiên mà Đức Thế tôn bảo 5 anh em Ngài Kiều Trần Như phải gọi mình là “Đức Phật” chứ không phải “đạo sỹ Gotama” vậy.

  Qua bài viết, con hiểu được rằng “tâm tịnh có nghĩa là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, là tám ngọn gió lẫy lững thế gian : được-mất ; khen-chê ; vinh-nhục; sướng-khổ. Nếu ai đó còn bị chao đảo, giao động bởi bát phong thì tâm chưa tịnh”. Con hiểu rằng đạo Phật lấy tâm làm chủ nên toàn bộ 84.000 pháp môn chỉ nhằm mục đích duy nhất là điều phục, chuyển hoá tâm thức để đạt tâm giác ngộ (tâm không ngăn ngại, vì tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết bàn – tâm kinh Bát nhã ba la mật đa).

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy với lục diệu pháp môn để đệ tử chúng con có thể phân định thực hành và hợp nhất thân-ngữ-tâm đúng quỹ đạo chánh pháp, đặc biệt là Chánh kiến quang minh Tam muội.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Tâm không ngăn ngại dành cho bậc đạo sư công hạnh sâu dày, chớ không phải mấy trò không ra gì mà đòi tánh không rồi phạm trọng giới sao? Các ông phải quán xét mình đi!

 126. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã nhận được lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy và nhắc nhở vì vận mệnh tâm linh của đệ tử chúng con.

  Con hiểu rằng những niệm tưởng bất thiện về Đạo sư có khởi lên cũng từ tính quỷ bên trong. Con xin sám hối trước Thầy, Bổn tôn tất cả những hành vi về thân ngữ tâm của con sai với quỹ đạo chánh pháp. Xin Thầy từ bi cho con được tịnh hoá lỗi lầm.

  Cầu nguyện con luôn chú tâm tỉnh thức và chánh niệm, tuân lời dạy của vị Thầy để không rời xa quỹ đạo Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 127. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI . Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU của Thầy rồi.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi và trí tuệ của Thầy đã phân tích và luận giải cho chúng con hiểu rõ về danh xưng Đạo sư Thanh Trí của một vị Thầy tâm linh , qua 25 năm nghiên cứu khảo sát bằng cả tâm lực , trí lực , sức lực và tài lực để phát minh ra 6 phát kiến tâm linh cùng với Lục diệu Pháp môn , trong đó Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí : Chánh kiến Quang minh Tam muội là nền tảng cốt lõi nhất để đạt đến an lạc đời này , cực lạc đời sau . Đồng thời bài pháp này , cũng cho chúng con hiểu rõ hơn về mục đích bộ môn Yoga Thanh Trí là giúp cho ” Tâm tịnh trí thanh ” , tâm có tịnh mới không bị cám dỗ bởi bát phong , bởi thế tục đa đoan và cũng với Yoga Thanh Trí sẽ giúp chúng con quán xét hành vi thân , ngữ , tâm trên con đường tu tập .

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trụ thế dài lâu và thân tâm an lạc.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh và tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ .

  Con cầu cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 128. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 129. Mật Hải Như ( 8 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 130. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến “Lục diệu pháp môn” ( giáo pháp Thanh Trí). Và từ bi chỉ dạy cho chúng con, chúng sanh hữu tình thực hành, ứng dụng, nhằm hợp nhất thân, ngữ, tâm vận hành theo quỹ đạo chánh pháp, giúp cho chúng con chuyển hóa tâm thức, dần dần dạt đến “Tậm tịnh trí thanh”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 131. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu rõ hơn về mục đích của bộ môn Yoga Thanh Trí là tâm tịnh trí thanh. Trong đó, tâm tịnh đề cập tới trạng thái tâm thoát khỏi bát phong và là điều mà những hành giả đạo Phật hướng tới như mục đích tối thượng của mình, có nghĩa là tâm không thiện, không ác mà hướng tới tâm Bồ đề. Đức Phật cũng đã chỉ dạy rằng: “Tòa Kim cang của Ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ”. Và tu pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội chính là phương tiện thiện xảo để giúp cho đệ tử, học trò chúng con có cơ hội đạt được trí tuệ giải thoát và phát triển Bồ đề tâm. Những bài viết, bài giảng trên Chanhtuduy.com đều dựa trên Thánh giáo lượng và được đưa vào các tình huống cuộc sống theo tinh thần “Pháp là cuộc sống”. Nhờ đó, con có cơ hội tiếp cận được chánh kiến, hiểu và ứng dụng dần trong cuộc sống chứ không chỉ lý thuyết. Bên cạnh đó, mỗi lần comment, con có cơ hội để thực hành cầu nguyện cho chúng sanh giúp trưởng dưỡng Bồ đề tâm nguyện. Hơn nữa, những comment chia sẻ của các đạo huynh, đạo hữu cũng có lợi ích giúp cho người đọc khác nắm bắt được ý bài viết hơn. Đó cũng là một hoạt động Bồ đề tâm, hỗ trợ người khác tới với chánh pháp. Chưa kể đến việc nhờ tinh tấn đọc bài, comment trên Chanhtuduy.com nên con có cơ hội để chia sẻ những bài viết phù hợp với hoàn cảnh, nguyện vọng của người mà minh đang trợ duyên. Vì vậy, Chánh kiến Quang minh Tam muội quả thực giúp con có cơ hội rèn luyện, trưởng dưỡng cả trí tuệ và Bồ đề tâm, giúp con dần hướng tới mục đích là tịnh tâm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho nạn dịch Covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ và mọi khổ đau được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum!

 132. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉnh sửa từ ngữ cho chúng con biết được danh xưng phù hợp là Đạo sư Thanh trí.
  Qua bài này con hiểu được rằng; tâm tịnh là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, là 8 ngọn gió thế gian : được – mất; vinh – nhục; sướng – khổ; hơn – thua.
  Tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã dẫn dắt chúng con đi trên quỹ đạo Phật pháp bằng con đường thanh trí. Bằng 6 phát kiến tâm linh mà vị Thầy đã trãi qua 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúcPhật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 133. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy  !

  Con hoan hỷ tán thán  công đức của Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu về danh sưng Đạo Sư Thanh Trí của vị Thầy dạy yoga Thanh Trí, đã hơn 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành ,ứng dụng và kết quả vị Thầy đã từ bi cho ra đời 6 phát kiến tâm linh mà bị Thầy  đã đặt hết, tâm lực,  trí lực và sức lực vào.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.  Om Ah Hum

 134. Lê Phú Thành (6 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy. 

  Con đã đọc bài này ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ.

  Con cầu nguyện virut corona sớm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 135. thiện võ says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy

 136. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU.

  Con cảm tạ ơn Thầy luận giải cho chúng con hiểu nên xưng danh Thầy là Đạo sư Thanh Trí, vì Thầy đang chỉ dẫn các trò theo đúng quỹ đạo Phật pháp bằng con đường thanh trí. Thanh trí nên hiểu là mục đích của bộ môn Yoga này: Tâm tịnh trí thanh. Tâm tịnh có nghĩa là tâm thoát khỏi bát phong, là tám ngọn gió lẫy lừng thế gian: được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng – khổ. Ai còn bị giao động vì bát phong thì tâm chưa tịnh.

  Con năm được khái niệm: 6 phát kiến tâm linh “lục diệu pháp môn” gồm:

  1. Bát pháp Quy y

  2. Chánh kiến quang minh tam muội

  3. Cúng dường bất khả gián đoạn

  4. Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni

  5. Bồ đề tâm định quán

  6. Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra “lục diệu pháp môn” để chúng con thuận lợi trong việc thực hành, ứng dụng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 137. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài mở đầu về đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí. Qua giải luận, con hiểu được mô thức thực hành Yoga Thanh Trí là đạt đến tâm tịnh, trí thanh. Đây là đích đến của bất cứ người thực hành pháp giải thoát để có thể vượt thắng được nghiệp nhân luân hồi trên hành trình tầm cầu giải thoát. Để lộ trình đó không bị gián đoạn, thông qua lục diệu pháp môn chính là cơ hội để chúng con thường ngày “thanh lọc cơ thể- thân, ngữ và tâm- theo dòng thanh tịnh được bậc tổ sư Yoga Thanh Trí khai sáng phù hợp với hoàn cảnh của chúng con, thân cư sỹ vẫn còn việc thế sự. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy, chia sẻ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đại dịch Co id 19 sớm được kiểm soát và tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 138. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của vị Thầy: “Lời nói đầu” thuộc loạt bài: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: Chánh kiến quang minh tam muội”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu trọn vẹn, đúng và đủ về danh xưng Đạo sư Thanh Trí. Nhờ đó, chúng con khởi phát lên niềm tự hào thiêng liêng được là học trò, đệ tử của vị Thầy- Bậc Đạo sư Thanh Trí, Tổ sư của dòng Yoga Thanh Trí.

  Kính bạch Thầy!

  Qua bài giảng của vị Thầy, con hiểu được “tâm tịnh” là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, là tâm Bồ đề của hành giả đạo Phật. Và để đánh giá, thẩm định, hoặc nhận định về người thực hành Pháp nên dựa vào thể tánh thanh tịnh là tiêu chí biện chứng tâm linh. Nhờ sự luận giảng này, chúng con hiểu được ngọn nguồn đâu là bậc Đạo sư Thanh Trí (Bậc Đạo sư của trời và người), hay người Phật tử chân chính, tránh bị rơi vào những nhầm lẫn “cặn là vàng” dựa trên những danh hiệu thế gian như thượng tọa, đại đức,…

  Nhờ lục diệu pháp môn do vị Thầy phát kiến và cho phép chúng con diễn tập, thực hành mà chúng con có thể dần được thong dong tâm tịnh trí thanh trên đại lộ giải thoát. Những tu pháp của Mật gia Song Nguyễn tuy đơn giản, dễ thực hành nhưng hiệu quả vô song, phù hợp với đời sống cư sĩ bộn bề lo toan cuộc sống. Đặc biệt, thực hành Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội thông qua đọc và comment bài trên chanhtuduy.com  sẽ giúp chúng con: “Thấy biết đúng theo tuệ quang Phật đà để sao cho phương tiện và trí tuệ bất khả phân”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài luận giảng những khía cạnh sâu sắc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 139. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ, bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn đơn giản mà tinh túy, đem lại biết bao lợi lạc cho chúng sanh. Con tự nhủ phải trân quý và tinh tấn hơn khi con được vị Thầy cho cơ hội diễn tập vì Lục diệu pháp môn là tâm huyết của vị Thầy – bậc Tổ sư dòng truyền thừa Thanh Trí.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 140. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của vị Thầy .
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi viết bài luận giảng cho con hiểu về danh xưng Đạo sư Thanh Trí cùng ý nghĩa của từ Thanh Trí . Con tán thán vị Thầy đã khai thị cho chúng con ” tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng” . Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu lợi lạc ,trong con khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng và tự hào khi chúng con được là học trò, đệ tử dưới sự chỉ dạy của Thầy bậc Đạo sư Thanh Trí từ bi, trí tuệ, con hoan hỷ khi chúng con là “hành giả đạo Phật dù tâm hành của họ mới thiện lương nhưng mục đích tối thượng hướng đến là tịnh tâm, có nghĩa là không thiện, không ác mà là tâm Bồ đề” vượt lên hẳn tâm dính mắc ” bát phong, bất tịnh”  trong luân hồi của ngoại đạo mặc dù họ thiện tâm.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 141. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài viết : ” Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 1 :Lời Nói ” của vị Thầy rồi ạ .
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu rõ hơn về danh xưng Đạo Sư cũng như các phương pháp thực hành để đạt được ” Tâm Tịnh Trí Thanh ” .Để từ đó chúng con khởi phát niềm tự hào thiêng liêng được là học trò của vị Thầy – Bậc Đạo Sư Thanh Trí , được bước đi trên con đường tỉnh thức với ” Tâm Tịnh Trí Thanh ” đến bến bờ giác giải thoát.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 142. Kính bạch Thầy.

  Con hoan cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, giúp con hiểu danh xưng Đạo sư Thanh Trí và mục đích của bộ môn Yoga này ” tâm tịnh trí thanh “. Vậy thì tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng. Tích hợp cả lý sự viên dung gọi là Thanh tịnh (tâm tịnh trí thanh). Theo tiếng Phạn “thanh tịnh” gọi là “Sangha”, vừa là tính từ vừa là danh từ, chỉ cho những hành giả Phật pháp (tăng sĩ và cư sĩ). Do đó, muốn đánh giá, thẩm định hoặc nhận định về người thực hành Phật pháp, nên dựa vào thể tánh thanh tịnh là tiêu chí biện chứng tâm linh.

  Con tán thán trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy, đã phát kiến ra ” lục diệu pháp môn ” giúp chúng con dễ dàng diễn tập, thực hành đời sống thường ngày, để tích lũy hai bồ tư lương công đức làm hành trang về thành phố giải thoát.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 143. Mật Xuân Nhật (Hoàng Thu Hằng) says:

  Kính bạch Thây!

  Con đã đọc xong bài viết Đệ nhị Tâm pháp thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI bài 1: Lời nói đầu ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm được kiểm soát.

  Om Mani Padme Hum!

 144. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi được đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài chỉ dậy cho con hiểu về danh xưng Đạo sư Thanh Trí.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lac của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 145. Kính bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài viết của vị Thầy rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu rõ về bộ môn Yoga Thanh Trí

  Thầy đã khảo sát khảo cứu thực hành và ứng dụng trong suốt 25 năm đã có kết quả

  Thầy đã đưa ra 6 phát kiến tâm linh mà tất cả học trò chúng con được sự chỉ dạy của vị Thầy chúng con có được tâm tịnh trí thanh an lạc đời này cực lạc đời sau

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh Pháp

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Co rona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 146. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết này ạ. Qua bài viết, con hiểu được rằng vị Thầy gọi là Đạo sư Thanh Trí là chính xác về phương diện lý sự viên dung vì vị Thầy đang chỉ dẫn chúng con theo đúng quỹ đạo Phật pháp bằng con đường Thanh Trí, là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng. Con xin tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến ra tâm pháp Thanh Trí và ban cho chúng con cơ hội được diễn tập/thực hành. Cầu nguyện cho con cùng các huynh đệ Kim Cang tinh tấn và trân quý cơ hội quý báu này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 147. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã minh giải thực nghĩa của từ “Thanh trí” từ đó giúp con hiểu hơn ý nghĩa của giáo pháp Thanh Trí  trên nền tảng biện chứng khoa học tâm linh của đạo Phật và tâm pháp “Chánh kiến quang minh tam muội”, một trong Lục diệu pháp môn lộ xuất từ kho tàng tâm trí huệ của vị Thầy. Qua sự luận giải của vị Thầy, con hiểu được rằng con đang bước đi trên con đường Giải thoát, con đường Thanh trí mà vị Thầy từ bi đã chỉ ra để đến được miền “tâm tịnh, trí thanh” Cực lạc quốc. Như lời Thầy khai thị “Tâm tịnh trí thanh là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành pháp noi chung và Yoga Thanh Trí nói riêng”. Con hoan hỷ công hạnh của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí đã nhiệt tâm chỉ dẫn uốn nắn chúng con luôn đi đúng với quỹ đạo Chánh pháp – quỹ đạo Thanh trí và từ đó nhắc nhở bản thân trân quý chiếc chìa khóa vàng để bước vào lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com và diễn tập thực hành đệ nhị tâm pháp Thanh Trí.

  Con thành tâm cảm tạ vị Thầy về bài viết ý nghĩa, lợi lạc. Cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài và đại nghiệp hoằng dương chánh pháp sớm được viên thành vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện chúng sanh hữu tình tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ. Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ. OM MANI PADME HUM

 148. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội Bài 1: Lời nói đầu” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị, luận giải giúp chúng con hiểu thế nào là “Thanh Trí” và khi được viết hoa, viết thường thì người đọc sẽ hiểu được đối tượng được nhắc đến là gì. Thanh trí được hiểu là mục đích của bộ môn Yoga này: tâm tịnh trí thanh. Đây cũng là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng. Và chúng con những học trò, đệ tử đang được chỉ dẫn hàng ngày theo đúng quỹ đạo Phật pháp bằng con đường thanh trí bởi vị Thầy, vị Đạo sư Thanh trí.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ!

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum!

 149. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã dùng tâm lực, trí lực để chắt lọc tinh túy giáo pháp Phật đà thành Lục diệu pháp môn trong bộ môn Yoga Thanh Trí. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã minh định cho chúng con hiểu được danh xưng Đạo sư Thanh Trí và  mục đích của thực hành phương pháp Yoga Thanh Trí sẽ được “tâm tịnh trí thanh”.

  Qua những luận giảng của vị Thầy, con hiểu được ơn phước khi có cơ hội được diễn tập thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí nói chung hay riêng về tâm pháp “Chánh kiên quang minh Tam muội”, nghĩa là chúng con đang được tiếp cận với trí tuệ tánh không – Trí thanh qua thân, ngữ, tâm tương ứng với mỗi pháp môn trong Lục diệu pháp môn. Nhờ đó, chúng con mỗi khi được diễn tập hay thực hành với sự cho phép của vị Thầy nghĩa là chúng con đang “không xao lãng”  trên con đường đến thành phố giải thoát nên có được tâm thế “hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội”. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Cầu nguyện bênh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 150. Lê Đình Trung says:

  KÍNH BẠCH THẦY,

   

  CON CÁM ƠN THẦY ĐÃ CHỈ DẠY VỀ TỊNH TÂM TRÍ THANH VÀ KHÁI QUÁT VỀ PHÁP MÔN TU MÀ THẦY TRUYỀ N GIẢNG.

  CÁM ƠN ĐẠO HUYNH MẬT KHUÊ MINH ĐÃ GỬI BÀI DẪN DẮT.

   

  LÊ ĐÌNH TRUNG

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thầy không dạy và không truyền pháp như tôn giáo, Thầy là Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học và Yoga Thanh Trí, nên Thầy dạy trò thực hành tâm pháp Thanh Trí, không liên quan gì đến cái gọi là “tu” như mấy thầy chùa gọi! Mời trò đọc tiếp! Lại nữa, Khuê Minh là đạo huynh tốt nhưng không thể gọi là dẫn dắt, trò ấy chỉ gieo duyên Bồ đề.

 151. Mật Diệu Hà ( Nguyễn Hồng Hà 10 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

 152. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi  ah.

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sán kiến ra sáo pháp tu Yoga Thanh Trí và lâu dài quy ma cạt để học trò đệ tử chúng con hằng ngày viễn tập thực hành lợi mình lợi người lợi mình thì con có được chánh kiến Phật đà không bị ngủ mụi sai lầm gì tạ kiến bằng cách hằng ngày con vào cân phòng quy ma cạt đọc bài comment còn lợi người thì hằng ngày con cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật bằng bồ Đề Tâm Định Quáng . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ  om Ah Hùm .

 153. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài mở đầu cho loạt bài Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội.

  Con cảm tạ Thầy từ bi luận giải, qua đây con hiểu được thanh trí là một bộ môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà, mục đích là giúp cho người thực hành đạt được “tâm tịnh, trí thanh”. Tâm tịnh là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, tâm tịnh là tâm không thiện, không ác mà là tâm bồ đề, “tâm tịnh trí thanh” là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng. Chúng con đang theo học ở Viện nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, trong đó Thầy là Viện trưởng, là người chỉ dẫn chúng con đúng theo quỹ đạo Phật pháp bằng con đường thanh trí, với lục diệu pháp môn là 6 phát kiến tâm linh – 6 mô thức thực hành toàn diện về thân, ngữ, tâm mang đến nhiều lợi ích. Do vậy, Thầy chính là vị Đạo sư Thanh Trí, con thật hoan hỷ tự hào khi được là đệ tử của vị Đạo sư Thanh Trí.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy đã phát lồ nên bộ môn Yoga Thanh Trí đầy lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho huynh đệ kim cang chúng con sẽ luôn ý thức trân quý và nỗ lực tinh tấn trong diễn tập, thực hành Yoga Thanh Trí theo hướng dẫn của vị Đạo sư, để có được “tâm tịnh, trí thanh”, đạt được đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 154. Mật Huệ Bích (Lê Hải My 8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh ,

  Om Mani Padme Hum.

 155. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Con cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Con cầu nguyện cho dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 156. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Sau khi biết được thực nghĩa của Thanh Trí là “tâm tịnh trí thanh”, con hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi của bộ môn Yoga Thanh Trí và danh xưng Đạo sư Thanh Trí. Con hoan hỷ khi nhận ra, với việc được hạnh ngộ vị Thầy, Đạo sư Thanh Trí cùng với “Lục diệu pháp môn”, chúng con không những nhận ra sự “bình đẳng Phật tánh” trong mỗi chúng sanh trong đó có bản thân mình, mà còn có được phương tiện đánh thức Phật tánh ngang qua con đường Thanh Trí đơn giản, tinh yếu, phù hợp tính quốc độ, thời đại, dân tộc. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om mani padme hum!

 157. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi được đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho con hiểu về danh xưng Đạo sư Thanh Trí.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 158. Nguyễn Trung Khánh says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

 159. Mật Hành Thuận (Đỗ Khương Duy) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết rồi ạ,

  Qua đây con đã hiểu hơn về ý nghĩa của danh xưng Đạo sự Thanh Trí và được tường minh về “lục diệu pháp môn” của Thầy.

  Con cảm tạ Thầy đã chia sẻ loạt bài ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu cho dịch bệnh Covid-19 sớm tiêu trừ, cho mọi người cuộc sống bình yên trở lại.

  Om Mani Padme Hum.

 160. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc lại bài mở đầu trong loạt bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội”. Con hoan hỷ được hiểu rằng “Yoga Thanh Trí” chính là phương pháp giúp tâm tịnh trí thanh, cũng là phương tiện thiện xảo để đạt đến sự thanh tịnh, đạt đến cứu cánh tối thượng của người thực hành Phật pháp nói riêng và Yoga Thanh Trí nói riêng. Con tán thán sáu phát kiến tâm linh của vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí, giúp người học thực hành Yoga Thanh Trí hợp nhất cả thân, ngữ và tâm (nhất quán với ý nghĩa của “Yoga” là hợp nhất thân, ngữ tâm), không bỏ sót hay rơi vào thực hành phiến diện để đạt mục đích “tâm tịnh trí thanh”. Đặc biệt Thầy đã dành riêng loạt bài này để luận giải về Đệ nhị tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!

  Om mani padme hum!

 161. Nguyễn Vân Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài ạ!

 162. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “ Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí:  Chánh kiến quang minh tam muội” của vị Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp cho chúng con hiểu về danh xưng của vị Thầy là Đạo sư Thanh Trí.

  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã phát lồ ra sáu phát kiến tâm linh sau 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả dựa trên nền tảng trí tuệ phật đà giúp cho chúng con thoát khỏi tám ngọn gió bát phong mà hướng đến mục đích tối thượng trong tương lai ” Tâm tịnh  trí thanh ” nhờ đó mà thong dong trên đại lộ giải thoát .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .

  Con cầu nguyện cho bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  OM AH HUM.

   

 163. Mật Thuận Giác says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí Chánh kiến quang minh Tam Muội bài 1:Lời nói đầu”rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã khảo cứu ,khảo sát thực hành ứng dụng có kết quả trong suốt 25 năm và phát lồ 6 phát kiến tâm linh giúp cho chúng con ,chúng sanh có thể đạt được an lạc đời này ,cực lạc đời sau .

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp quý báu và lợi lạc cho chúng con .

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ dài lâu của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 164. Mật Trường Nghị (Phạm Tuấn Anh) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã cho con hiểu giúp con hiểu được ý nghĩa của danh xưng Đạo sư Thanh Trí.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 165. Đặng Hữu Cảnh says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

 166. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân (14 tuổi) đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 167. Mật Tâm Như says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 168. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã “mở khóa”, đăng lại loạt bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI” để chúng đệ tử và những bạn đọc gần xa có cơ hội tiếp cận Chánh kiến Phật đà cao diệu được chưng cất thành tinh túy cam lồ thông qua tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội”, bởi loạt bài này có thể xem là “bí kiếp võ công thượng thừa” của Mật gia Song Nguyễn, hiếm nơi nào có được!

  Đâu phải tự nhiên Vị Thầy huấn thị các các đệ tử chọn ra khoảng 2 tu pháp trong “Lục diệu pháp môn” sao cho phù hợp với căn cơ của mình để thực hành thuần thục từ từng phần đến toàn phần và toàn triệt, trong đó tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” là bắt buộc thực hành với tất cả đệ tử (trừ một vài trường hợp ngoại lệ mà Vị Thầy cho phép)!. Điều này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của Chánh kiến trong thực hành Phật pháp nói chung và Yoga Thanh Trí nói riêng.

  Chúng con xin tán thán công hạnh, tâm Bồ đề rộng lớn của Vị Thầy!

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM

 169. Nguyễn Quốc Khánh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ thầy!

 170. Mật Minh Ánh (7 years old) says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài “Đệ nhị tâm pháp thanh trí chánh kiến quang minh tam muội bài 1: lời nói đầu” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Ah Hum.

 171. Mật Thuận Đức says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Cầu nguyện sự thường thọ của Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện Virus corona mau được tiêu trừ

  Om mani padme hum

 172. Lê Vũ Nam says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy.

 173. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được thực nghĩa của cụm từ “thanh trí” và danh xưng của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 174. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm tạ ơn vị Thầy ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thanh tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 175. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum.

 176. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 177. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết của vị Thầy.

  Qua đây con biết được danh xưng vị Thầy bậc Đạo sư Thanh Trí và cũng hiểu được nghĩa của Thanh trí là ” tâm tịnh trí thanh”. Bộ môn Yoga Thanh trí được vị Thầy qua 25 năm  khảo sát ứng dụng có kết quả, chúng con may mắn được học Yoga Thanh trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy và kết quả mang lại là không thể nghĩ bàn.  Mật gia với y báo rực rỡ như ngày hôm nay,  huynh đệ kim cang có rất nhiều sự hanh thông.  Những kết quả chúng con có được rất đúng với ý nghĩa ” tâm tịnh trí thanh “. Nếu xét từ khi chưa hạnh ngộ vị Thầy,  đến khi biết đến trang mạng Chanhtuduy. com và một thời gian sau thì sự đổi thay là không thể nghĩ bàn. Tâm trí có chánh kiến nên tranh xa vô minh,  phiền não,  tính thức trước bát phong nên bản thân thong dong hơn.  Nói đến thần sắc cũng quang nhuận hơn. Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra bộ môn Yoga Thanh trí mang lại nhiều lợi lạc cho hữu tình.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 178. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU” của Thầy ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu rõ thực nghĩa của từ “Thanh Trí” khi viết thường, viết hoa, với mục đích của bộ môn YOGA là Tâm tịnh trí thanh và hiểu hơn về danh xưng cao quý của vị Thầy là Đạo sư Thanh Trí. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con theo đúng quỹ đạo chánh pháp về khoa học biện chứng tâm linh với Lục diệu pháp môn do vị Thầy phát kiến gồm đầy đủ 10 hoạt động tâm linh, phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc, giúp cho chúng con có cơ hội được tích tập công đức và trí tuệ trên hành trình đi đến thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp lan toả khắp muôn nơi.

  Con xin hồi hướng công đức này cho bố con được thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

 179. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về thế nào là “thanh trí”. Thanh trí là tâm tịnh trí thanh, tâm đã vượt khỏi tám mối bận tâm thế tục. Tâm thanh tịnh không hành thiện cũng không hành ác mà là tâm Bồ đề. Đây là phương tiện thiện xảo để người thực hành Phật pháp nói chung và Yoga thanh trí nói riêng để đạt cứu cánh tối thượng.

  Con cảm tạ Thầy đã phát kiến ra “lục diệu pháp môn” làm phương tiện thiện xảo là con đường dẫn đến thanh trí.  Để đạt được đến tâm thanh tịnh học viên chúng con cần trãi qua sự thực hành, rèn luyện. Lục diệu pháp môn đem lại lợi ích vô song, nhưng nếu chúng con không tinh tấn  thực hành sẽ không mang lại kết quả. Dụ như chúng con đã mai mắn đến được xứ sở đầy ngọc báo nhưng không chịu nhặt lấy những viên ngọc quý giá thì sẽ trở về tay không, ngọc sẽ không tự nhiên chạy vào túi chúng con.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 180. Mật Hải Như (9 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viêt này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 181. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong những lời luận giảng của vị Thầy dạy bảo rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỷ những luận giảng mà vị Thầy đã từ bi nghiên cứu,ứng dụng và và thực hành 25 năm và có kết quả, để dạy bảo cho chúng sanh biết được “Tâm Tịnh Trí Thanh ” và bộ môn Yoga Thanh Trí mà vị Thầy phát kiến ra,để phát lồ Bồ đề tâm cho chúng sanh tìm được con đường giải thoát khỏi cảnh luân hồi trên cõi Bà ta này, chứ không phải như những tà sư, tà linh, tà giáo,và cả các đạo phái khác, họ chỉ biết cầu được làm ăn ra tiền và sau khi chết họ chỉ biết lên thiên đàng mà thôi. Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi phát kiến ra bộ môn Yoga Thanh Trí để cho chúng con được diễn tập và thực hành đúng chánh kiến để được hanh thông, và thoát khỏi cảnh luân hồi trên cõi Bà ta này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh biết hổ thẹn và khiêm nhường để an lạc kiếp này và cả kiếp sau.

  Con cầu nguyện cho dịch Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

 182. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con xin xám hối về lỗi lầm của con, con đã lấy name của Mật Mai comment” bài 1″Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí “Tránh Kiến Quang Minh Tâm Muội: (Lời Nói Đầu) ạ. Con thành tâm xám hối với vị Thầy ạ,con mong vị Thầy từ bi dạy bảo con. Con hứa sẻ không tái phạm

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

 183. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho dịch Corona được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 184. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định cho chúng con hiểu được danh xưng Đạo sư Thanh Trí. Qua đó chúng con và chúng sanh hữu tình hiểu được vị thế của vị Thầy và Viện ITA là hoạt động khoa học dựa trên biện chứng tâm linh của nền tảng trí tuệ Phật đà để học viên đạt được “Tâm tịnh, trí thanh”, đây không là tổ chức tôn giáo hay thuộc về tôn giáo mà là bộ môn khoa học và được cấp phép hoạt động bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dành hơn 25 năm dài khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả  là 6 phát kiến tâm linh “Lục diệu pháp môn” trong bộ môn Yoga Thanh Trí. Nhờ sự luận giải của vị Thầy chúng con hiểu được chúng con và chúng sanh hữu tình sẽ có “Tâm tịnh trí thanh” mà đạt được “Hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội” khi diễn tập thực hành bộ môn này. Vì với các phát kiến tâm linh, chúng con sẽ được rèn luyện toàn diện cả về Thân (Bát pháp Quy y và Cúng dường bất khả gián đoạn), Ngữ (Liên hoa bách bộ thân chú Đà La Ni), và Tâm (Chánh kiến quang minh Tam muội, Bồ đề tâm định quán, Thiền quán Bổn Tôn ngũ thứ đệ) một cách toàn diện, cùng lúc để tích tập hai bồ công đức và trí tuệ làm hành trang trở về thành phố Giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 185. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con những luận giải quý báu để và sửa đổi cho chúng con hiểu đúng về danh xưng của vị Thầy là ” Đạo sư Thanh trí” chứ không phải ” Đạo sư Mật Giáo” điều này đúng theo lý sự viên dung. Qua đây chúng con cũng hiểu được ” tâm tịnh trí thanh” là mục đích của yoga Thanh trí và cũng là phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh giải thoát của người thực hành Phật pháp nói chung và yoga thanh trí nói riêng. Con cảm tạ vị Thầy đã bỏ ra hơn 25 năm để khảo sát khảo cứu , thực hành, ứng dụng và có kết quả để ban cho chúng con sáu phát kiến tâm linh quý báu mà nhờ đó chúng con dễ đang tiếp cận với chánh kiến chánh pháp, dễ dang thực hành, dễ dàng ứng dụng vào cuộc sống và có thể điều chỉnh toàn bộ hành vi thân, ngữ , tâm của chúng con đúng theo quỹ đạo chánh pháp.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 186. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải giúp con hiểu được từ Thanh Trí có nghĩa là “tâm tịnh trí thanh” và Thầy là vị Đạo sư hướng dẫn chúng con diễn tập, thực hành thông qua các bài viết trên chanhtuduy.com nên chúng con nên gọi Thầy với danh xưng là Đạo sư Thanh Trí chứ không phải là Đạo sư Mật giáo .

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 187. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy !

  con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích cho con hiểu được Tâm tịnh có nghĩa là tâm thoát khỏi bát phong là 8 ngọn gió khen chê được mất và chúng con mai mắn khi con được hạnh ngộ vị Đạo Sư Yoga Thanh Trí và ngày đã phát kiến ra lục diệu pháp ngôn để học trò đệ tử chúng con thực hành viễn tập hằng ngày để đọn trừ với bát phòng .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 188. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng rõ về yoga Thanh trí cũng như danh xưng Đạo sư Thanh trí. Nhờ Thầy pháp kiến lục diệu pháp môn, trong đó có chánh kiến quang minh tam muội mà ngày ngày con được rèn giữ tâm trí để dần được tâm tịnh trí thanh, dần tiến vào thành phố giải thoát.

  Dù chúng con là cư sĩ nhưng nhờ tâm pháp Thanh trí của Thầy , chúng con có được niềm kiêu hãnh linh thánh của người Phật tử chân chính, bước đi trên con đường tĩnh thức của bậc giác ngộ. Thầy xây dựng cho chúng con nền tẳng chánh kiến vững chắc, tạo điều kiện để tích lũy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ, nhanh chóng đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, đời này an lạc , đời sau cực lạc.

  Ánh sáng chánh kiến trong lâu đài Duy Ma Cật đã lan tỏa khắp muôn  nơi, giúp hữu tình năm châu được lìa mê về giác. Các nhà khoa học trên thế giới đang quy tụ về nơi đây dưới ngọn đuốc chánh kiến của Mật gia khi được tiếp cận với nguồn sáng của đệ nhị tâm pháp: chánh kiến quang minh tam muội và biết đến lục diệu pháp môn do Thầy pháp kiến.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã phát kiến lục diệu pháp môn giúp hữu tình được tiếp cận ánh sáng Phật đà và có cơ hội được tâm tịnh trí thanh dưới sự chỉ dạy của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 189. Mật Hoàng Phương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài:” Đệ nhị tâm pháp thanh trí: Chánh kiến quang minh tam muội: Bài 1: Lời nói đầu” của  Thầy rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giảng cho con hiểu được mục đích của bộ môn Yoga thanh trí là tâm tịnh trí thanh, con hiểu được danh xưng cao quý Đạo sư thanh trí và Thầy đã phát kiến ra lục diệu pháp môn để dạy học trò đi đúng quỹ đạo Phật pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 190. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài giảng của Thầy. Sau hơn 20 năm nghiên cứu, khảo sát, thực hành và ứng dụng với sự ra đời của 6 phương tiện tâm linh quý báu, Bậc Đạo Sư Thanh Trí dẫn dắt chúng trò trên con đường tiến về thành phố giải thoát, có kết quả từ chính bản thân ngài nên khi thực hành sẽ dần dần” tâm tịnh trí thanh” mà an lạc đời này và cực lạc đời sau. Khi tâm thức thoát khỏi tám ngọn gió bát phong trần trược, lúc đó tâm trí sẽ thanh tịnh và chúng con sẽ đạt được mục đích giải thoát tối thượng.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona được tiêu trừ!

  Om mani padme hum !

 191. Chính Tâm says:

  Kính bạch Thầy,

  Con xin cảm ơn Thầy vì bài chia sẻ của Thầy. Con đã đọc và giác ngộ được thế nào là Tâm tịnh, thế nào là Bát phong.

  Kính chúc Thầy một ngày an lạc.

 192. Mai Trần says:

  kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài “ CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”
  Rồi THẦY Ạ , con thành tâm cầu nguyện THẦY nhiều sức khoẻ , vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp , vì lợi lạc tất cả chúng sanh , cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 193. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 194. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu tại sao phải gọi là Đạo sư Thanh Trí mà không được gọi là Đạo sư Mật Giáo
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc cửa Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 195. Mật Tấn Khải
  Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi. Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu thực nghĩa gian cụm từ “Thanh trí “và xưng danh của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh trí. Bộ môn Yoga Thanh trí là bộ môn khoa học biện chứng tâm linh trên nền tảng trí tuệ Phật đà theo quá trình “Nghiên tầm, nghiên cứu, thực hành, ứng dụng và đạt kết quả” là con đường “Đạo” tỉnh thức mà vị Thầy “Sư” Đạo sư Thanh trí” đang phổ truyền với sáu phát kiến tâm linh của Mật gia Song Nguyễn do Thầy Thinley Nguyên Thành phát lồ đi theo quy trình của một công trình nghiên cứu khoa học (khảo cứu, khảo sát, ứng dụng, thực hành và có kết quả). Với tâm nguyện, tâm huyết, tâm lực, trí lực, sức lực cùng với phát nguyện của của vị Thầy đều dựa trên nền tảng thánh huấn đạo Phật, luận cứ nhà phật, đều viên dung lý sự và mang giá trị thực tiễn dựa trên nền tảng chánh kiến nhà Phật nhận thức như thật, đúng bản chất sự vật hiện tượng phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại đều được lợi ích thiết thực, đều có được lợi ích để giáo hóa trong nước và ngoài nước chưa từng có một ai công khai phản đối về mặt học thuật thử hỏi có ai làm được điều đó.Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV đã khẳng định rằng “Cần phải có những phương pháp thực hành giáo pháp hay thiền tập mang tính khoa học, đáp ứng được các mục tiêu trau dồi trí tuệ và bồ đề tâm của hành giả đạo Phật”.
  Bất kể ai đang tầm cầu học đạo vào trang Chanhtuduy.com để trau dồi kiến thức cho bản thân tất cả mọi khắp nơi trên thế giới đều cảm nhận được đâu là tốt cho mình sau quá trình đọc để hiểu, bởi ai cũng có khối óc mà suy nghĩ ” văn, tư, tu” từ đó dần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần trên bình diện ” thân, ngữ tâm” để từ đó có được chuyển hoá tâm thức mang nhiều giá trị thực tiễn nhờ khả năng ứng dụng linh hoạt trong thực tế đời sống đến mục đích tối thượng “tâm tịnh , trí thanh” có được bất động, an nhiên trong mọi hoàn cảnh không còn phiền não, tham sân si, ái dục, chấp trước và nhiễm ô trong cuộc sống thế sự. Người hành giả không lìa đời trong hoàn cảnh nào tu cũng được, giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, già trẻ, …. và luôn thênh thang rộng mở cho người có chí muốn tập để có được giác ngộ ngay trong đời sống hằng ngày thông qua liệu pháp Thanh Trí cao diệu, những ước muốn thầm kín chính đáng cũng được viên thành, đời sống thế sự của dần dần được tự động cải thiện theo chiều hướng đi lên. Ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận được kể cả trong khi mang cảnh nghèo theo tiêu chuẩn của thế gian những biết làm theo với niềm tin kiên cố tuân theo lời dạy của Thầy “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì” cùng lòng sùng mộ vị Thầy sẽ trở thành người giàu theo quan kiến đạo Phật, có giá trị trong đời này có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và thành tựu xuất thế gian và cả sau khi mạng chung. đời này an lạc đời sau cực lạc.
  Con cầu mong những ai còn khởi niệm tưởng xấu ác với vị Thầy Đạo sư đang hoạt dụng Bồ đề tâm vì lợi lạc của chúng sanh mà tự quán xét lại hành vi thân ngữ tâm của bản thân tránh gieo nhân xấu “ phạm giới Mật giáo số 1 bất kính Đạo sư”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe, trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giấc ngộ.
  Om Mani Pame Hum!

 196. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho con về đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí ” Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” ạ.
  Qua bài viết con đã hiểu ý nghĩa của từ “Thanh Trí”, nếu viết hoa từ “Thanh Trí” nghĩa rằng đây là tên tổ chức hoạt động của Mật Gia Song Nguyễn chúng ta. Nếu viết thường từ “thanh trí” gọi là bộ môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà.

  Tâm tịnh là trạng thái tâm thoát khỏi bát phong, thoát khỏi 8 ngọn gió lẫy lừng thế gian: được-mất, khen-chê, vinh-nhục, sướng-khổ. Con hoan hỷ khi ở phần luận giải cuối bài của Thầy đã cho con thấy rất rõ về từng phần trong lục diệu pháp môn giúp chúng con thực hành tập trung vào đâu trong thân, ngữ, tâm. Và “Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” giúp cho chúng con thực hành phần tâm của mình.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn, uốn nắn con trên con đường đến với đại lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 197. Mật Thúy
  Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, qua bài này con hiểu được rằng khi chúc con thực hành pháp yoga thanh trí mỗi ngày để trang bị chánh kiến cho bản thân và kết nối với vị Thầy và côi với phù thắng hằng ngày . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 198. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi .
  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi và trí tuệ của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn về danh xưng Đạo sư Thanh Trí và ý nghĩa sâu xa của tâm tịnh trí thanh . Đó là phương tiện thiện xảo để đạt đến giải thoát tối thượng của người thực hành pháp ( nói chung ) và của tâm pháp Yoga Thanh Trí ( nói riêng ) . Tâm chỉ tịnh khi mà chúng ta không còn bám chấp vào 8 ngọn gió thế gian , không còn vương vấn ởi những khen chê , được mất , và đối xử với thế gian chỉ thêm khổ nghèo , như vậy rõ ràng là tâm sẽ không bao giờ tịnh thì làm sao để cho trí thanh được .
  Thông thường những người tu Phật, họ chỉ đến chùa , hướng tâm làm điều thiện , làm công quả , cúng dường ..v..v , để tích tập công đức , họ không thể nào hiểu sâu hơn nữa khi mà họ đơn phương thực hành .
  Kính bạch Thầy! Chúng con quả là quá may mắn khi có được duyên lành hạnh ngộ cùng vị Đạo sư Thanh Trí, được tiếp cận Lục diệu Pháp môn, trong đó Chánh kiến Quang minh Tam muội là pháp tu quan trọng nhất , giúp cho chúng con luôn quán xét mọi hành vi thân, ngữ, tâm và kịp thời chuyển hóa lỗi lầm của mình , ngõ hầu tránh làm những gì trái với quỹ đạo chánh kiến nhà Phật.
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn trụ thế dài lâu và thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 199. Mattinhphap says:

  Dạ.con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài:Chánh kiến Quang minh Tam muội rồi ạ.
  Bài1.Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh
  Con cầu nguyện đại dịch sớm qua mau
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 200. Mật Hoàng Phương says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc: Đệ nhất tâm pháp Thanh trí: LỐI VỀ CHÂN TÂM THỨ 8 bài 1: Thế nào gọi là Đạo sư? rồi ạ.
  Con đã hiểu được thế nào là Đạo sư và những căn cứ để đánh giá một vị Đạo sư chân chính hay còn gọi là bậc tuệ tri thức và con phân biệt được đâu là vị Đạo sư chân chính, đâu là tà sư để bản thân mình không lạc lối trên con đường đi đến thành phố giải thoát để an lạc đời này, cực lạc đời sau .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status