Jan 10, 2019

Posted by in Giáo điển | 174 Comments

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí:

CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Thế nào gọi là chánh kiến? Đó là lời thỉnh vấn của tôn giả Kaccāyanagotta (Tán đà ca chiên diên) và được Đức Phật minh giải tường tận. Theo đó, chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều thực có, hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có. Cụ thể được Đức Phật dạy như sau: “Người có tri kiến chân chính khi ( tức là chánh kiến) quán sát về sự sinh khởi của thế gian không thấy thế gian là không. Người có tri kiến chân chính khi quan sát về sự hoại diệt của thế gian không thấy thế gian là có. Này Tán-đà Ca-chiên-diên! Chấp có là một biên kiến, chấp không là một biên kiến khác. Như Lai lìa hai biên kiến đó mà thuyết pháp một cách trung đạo. Nghĩa là: “Cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì có cái kia sinh.” Từ vô minh mà có hành, từ hành mà có thức, từ thức mà có danh sắc, từ danh sắc mà có lục nhập, từ lục nhập mà có xúc, từ xúc mà có thọ, từ thọ mà có ái, từ ái mà có thủ, từ thủ mà có hữu, từ hữu mà có sinh, từ sinh mà có lão tử, và khổ đau chồng chất thành khối..” (trích Bộ kinh Tương ưng”)

Đức Phật minh giải thế nào là chánh kiến chỉ gói gọn trong 6 câu nhưng để có được luận đề này Ngài đã kinh qua thực nghiệm thiền quán 3 A tăng kỳ kiếp trong quá khứ; và trong hiện tại với hóa thân thái tử Tất đạt đa con vua Tịnh Phạn, nước Ca tỳ la vệ (Ấn Độ thời cổ đại) Ngài trải qua 6 năm ròng rã dưới cội cây Bồ đề. Thuở ấy, những đạo sư, đạo sĩ thuộc 96 ngoại đạo đều cho rằng có cái ngã bất biến gọi là “đại ngã”, có thế giới trường tồn gọi là cõi trời, có những bậc đáng thờ là trời, thần, quỷ, vật. Họ cho rằng con người do trời tạo ra, thế giới sum la vạn tượng này hiển bày bởi bàn tay Chúa Trời, hay là một giấc mơ của đấng Phạm Thiên, do vậy họ thờ kính các vị trời đó và làm hết sức để đẹp lòng đấng “chí tôn”. Cũng có nhiều đạo sư cho rằng thế giới có thực nếu nó được mắt thấy tai nghe, ngược lại là không có gì do vậy họ phủ nhận giá trị thiện lương, sống theo bản năng nhu cầu, bất chấp nhân quả. Cũng có những đạo sư dùng thiên nhãn hoặc tha tâm thông quán chiếu cho rằng tổ tiên mình là loài bò, loài chó, loài cá…nên họ không dùng những loại thịt đó. Tóm lại, một số luận kiến tư duy hay luận kiến thực nghiệm của họ đều rơi vào biên kiến sai lầm là chấp có và chấp không; chấp ngã, chấp pháp. Nỗi khổ sanh lão bệnh tử vì thế mà chưa bao giờ kết thúc trong vòng xoay sinh tử. Đức Phật không phủ nhận toàn bộ thế giới quan và cũng không bài bác triệt để nhân sinh quan của ngoại đạo, Ngài chỉ tác pháp chiếu quang vì lòng từ vô hạn ngõ hầu giúp họ bớt hoặc không còn mê lầm luật tắc nhân quả hiện hành, tạo phương tiện để họ khai giác mà đạt cảnh giới thoát khổ.

Từ khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ đề, Ngài thấu suốt những gì là nỗi khổ của chúng sanh muôn loài, tường tri những nguyên nhân của khổ, liền chỉ dạy những tu pháp diệt khổ, và cuối cùng là chỉ ra cảnh giới thoát khổ. Trong những mô thức thực hành tâm linh của mình Đức Phật giáo huấn thành 37 phẩm trợ đạo, trong đó quan trọng nhất là “bát chánh đạo” gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm. Chánh kiến đứng đầu vị trí khẳng định được tầm quan trọng của mình. Bỡi lẽ nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không thể tồn tại hoặc phát triển những cái “chánh” còn lại, tựa như nền nhà bị sụp thì toàn bộ tường nhà, nóc nhà, cột nhà đều bị hư hỏng dẫn đến đổ nát. Do vậy, hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần phải nắm vững chánh kiến để từ đó mới có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người và không phải là người.

Trái với chánh kiến là tà kiến

Trái với chánh kiến là tà kiến. Đã là tà kiến thì rơi và tà đạo, khác với chánh đạo mà Đức Phật phổ truyền. Chữ “tà” ở đây chưa hẳn là nghĩa xấu, nghĩa tiêu cực mà hàm ý “chưa rốt ráo”, “chưa giải thoát”. Những đạo sư Tiên đạo, Thiên đạo, Thần đạo cũng rao truyền tin mừng, cổ súy làm lành tránh dữ nhưng kết quả cuối cùng của họ chỉ hạn cuộc trong luân hồi sanh tử. Đức Phật thay vì ngợi ca những ưu điểm siêu việt của các vị trời, tiên, thần, Ngài chỉ tán thán cơ hội làm người với những trí căn bản phù hợp với thực hành chánh pháp giải thoát, chặt đứt vô minh, thoát vòng cương tỏa của Tam giới (dục giới, sắc giới, vô sắc giới). Điều này được Ngài khẳng định nhiều lần trong những bài kinh được thuyết giảng suốt 49 năm hoằng dương chánh pháp của mình.

Trái với chánh kiến là tà kiến

Viết đến đây tôi nhớ lại một câu chuyện trong giai thoại thiền. Một hôm nhà sư trẻ ngồi đăm chiêu ở bìa rừng để quán đề mục Đất. Sự tinh tấn của sư khiến cho Thiên Đế ngưỡng mộ, nên hiện xuống đảnh lễ và thỉnh cầu: “Sư còn trẻ mà chí nguyện kiên cường, hãy cho tôi biết, ngài đang cần gì để tôi giúp đở vì tôi là có nhiều thần thông cõi trời! Ngài cần tăng phòng, tinh xá, thức ăn, đồ uống tuyệt hảo, tôi xin hoan hỷ cúng dường”. Vị sư trẻ lắc đầu mà rằng: “Tôi cần một thứ mà ngài không thể cúng dường được dù là thần thông quảng đại!”. Thiên đế ngạc nhiên và yêu cầu nhà sư cho biết. Sư mĩm cười từ tốn: “Cái tôi cần nhất là trí tuệ Bát nhã, ngài có thể cúng dường không?”. Vị vua trời Tam thập tam (Thiên đế) vội bay về trời, không dám bàn luận thêm…Nên biết trí tuệ Bát nhã tựa như một tòa nhà được xây dựng bằng những viên gạch “chánh kiến”, do vậy nên chánh kiến được coi là nền tảng của trí tuệ Phật đà. Thật điên rồ khi muốn đạt trí tuệ Bát nhã lại bỏ qua chánh kiến hoặc chánh kiến bất thuần (pha tạp nét riêng của ngoại đạo)! Có không ít hành giả thực hành Phật pháp mà vẫn bái lễ hoặc cúng dường chư Thiên, chư Long (Naga) theo quan niệm của Tiên đạo, hoặc Ấn độ giáo. Ngược lại, có những tỳ kheo phủ nhận thế giới siêu hình loài quỷ, loài ma như một kẻ vô thần hoặc kẻ theo chủ thuyết đoạn diệt. Cũng không ít người tu Phật vẫn còn tâm lý cầu tài tin vào thế lực siêu hình mà thờ Thần tài, Thổ địa; rồi không ít người trong họ vì tin có quỷ ma quấy phá nên cứ đến ngày Rằm hay 16 Âm lịch đem nhang đèn, hoa quả, bánh trái trước nhà cúng kiến với lượng vàng mã không ít…Thậm chí có nhiều kẻ theo Phật mà lại mê tín đến nỗi tin rằng có thầy tu đạo Phật trục vong, vớt vong để được giải hạn, tránh họa?! Tất cả đó nếu là người tu Phật có chánh kiến sẽ không tin và làm theo. Vậy, nên tin như thế nào, làm sao, làm gì để được có và nâng cao trình độ chánh kiến của hành giả thực hành Thanh trí? Thầy sẽ luận giải trong Bài 3 tiếp theo về những góc cạnh tư duy về chánh kiến.

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 10/01/2018

Thinley- Nguyên Thành


Bản dịch tiếng Anh: Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI – Part 2: WHAT IS RIGHT VIEW? (Thế nào gọi là chánh kiến)


Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI:

Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU

Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN 

Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN

Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?

Bài 6: LÀM SAO ĐỂ CHÁNH KIẾN ĐƯỢC QUANG MINH?

Bài 7: LÀM SAO ĐỂ QUANG MINH THÀNH TAM MUỘI?

Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 9: CƠ CẤU VẬN HÀNH CỦA TÂM PHÁP “CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”

Bài 10: TÂM SỰ CỦA KẺ LUÔN MONG ĐƯỢC NOI GƯƠNG HẠNG NGƯỜI THỨ BA

 1. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ !

  Om mani padme hum !

 2. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN”. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con tường minh về điểm nút đầu tiên và quan trọng trong bát chánh đạo, chánh kiến là trục xuyên suốt nhằm đưa hướng dẫn tới cơ hội giải thoát tối thượng. Đức Phật thị hiện trong cõi ta bà, truyền trao nhiều phương tiện, những bài pháp nhằm một mục đích “vị mặn của giải thoát”, mọi tu pháp nếu đích hướng duy nhất là giải thoát tất vị là do được “dẫn lỗi hành trì” theo chánh kiến. Cũng vì thế không phủ định sạch trơn những hiệu dụng có được từ các “pháp tu” ngoại đạo, có thể dẫn lối chúng sanh thiện lành, phước đức là nghiệp nhân dẫu lên cõi trời an đủ hay bình an trong các luân hồi cõi. Song nếu chỉ sai khác dẫu không thật xấu mà định hình trệch hướng tất vị đích đến không giải thoát nhất nhất vòng xoay trở lại trong cõi luân hồi, dẫu phước báu đủ đầy thì rồi sẽ đến lúc sẽ cạn kiện, sẽ vơi dần và tác nhân, nghiệp báo trong đau khổ, sợ hãi, tị hiềm, sân hận.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, chia sẻ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân của Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum!

 3. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Bài 2: Thế nào gọi là Chánh kiến”  trong loạt bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội”. Ở Bài 1, vị Thầy đã cho hiểu ý nghĩa về danh xưng cao quý Đạo sư Thanh Trí, người đã chỉ ra con đường Tỉnh thức trên nền tảng trí huệ Phật đà và bộ môn Yoga Thanh Trí, để từ đó những hành giả chúng con khởi phát niềm tự hào thiêng liêng được đi theo bước chân của vị Thầy, trên con đường Thanh trí, dần có được “Tâm tịnh trí thanh”  đến thành phố Giải thoát.

  Con hoan hỷ tán thán Bồ Đề tâm, trí huệ của vị Thầy đã phát kiến ra “Tâm pháp Thanh trí” – Lục diệu Pháp môn và từ từ bi cho phép chúng con diễn tập thực hành, trong đó “Chánh kiến quang minh tam muội” giúp chúng con dần có được trí huệ Phật đà mà mở đầu là Chánh kiến chiếu soi để đoạn trừ vô minh tà kiến, được kết nối liên tục với trường thanh tịnh của Bổn Tôn, chư Phật – Thánh qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Qua bài 2 này, con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị chi tiết cho con về Chánh kiến. Con tán thán lời luận giảng của vị Thầy “Nên biết trí huệ Bát Nhã tựa như một tòa nhà được xây dựng bằng những viên gạch Chánh kiến, do vậy nên Chánh kiến được coi là nền tảng của trí tuệ Phật đà. Thật điên rồ khi muốn đạt trí tuệ Bát nhã lại bỏ qua chánh kiến hoặc chánh kiến bất thuần (pha tạp nét riêng của ngoại đạo)“. Và tán thán tinh thần “tác pháp chiếu quang” của vị Thầy và Mật gia Song Nguyễn đến các thế lực tà kiến, tà sư, tà linh, tà quyền vì lợi ích của chúng sanh hữu tình.

  Kính bạch Thầy! Được vị Thầy từ bi cho phép diễn tập thực hành “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí”, con đang từng ngày xây từng viên gạch Chánh kiến cho lâu đài Giác ngộ của mình, dù còn luôn bị ngũ dục, bát phong vần vũ, vây bủa vẫn giữ vững và trưởng dưỡng niềm tin nơi vị Thầy và Tam Bảo, trân quý cơ hội được là học trò của vị Thầy, từ đó tinh tấn thực hành để nâng cao trình độ chánh kiến vì lợi lạc của bản thân và chúng sanh hữu tình.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 4. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết mới của Thầy: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh,  bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy đã luận giảng cho con hiểu thế nào là chánh kiến. Đó là “Người có tri kiến chân chính khi ( tức là chánh kiến) quán sát về sự sinh khởi của thế gian không thấy thế gian là không. Người có tri kiến chân chính khi quan sát về sự hoại diệt của thế gian không thấy thế gian là có. Này Tán-đà Ca-chiên-diên! Chấp có là một biên kiến, chấp không là một biên kiến khác. Như Lai lìa hai biên kiến đó mà thuyết pháp một cách trung đạo. Nghĩa là: “Cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì có cái kia sinh.” Từ vô minh mà có hành, từ hành mà có thức, từ thức mà có danh sắc, từ danh sắc mà có lục nhập, từ lục nhập mà có xúc, từ xúc mà có thọ, từ thọ mà có ái, từ ái mà có thủ, từ thủ mà có hữu, từ hữu mà có sinh, từ sinh mà có lão tử, và khổ đau chồng chất thành khối..” (trích Bộ kinh Tương ưng”)

  Con hiểu rằng người có chánh kiến nhìn nhận bản chất của sự vật hiện tượng,  không chấp có,  không chấp không mà bước đi trung đạo. Ngược lạc, khi thực hành Phật pháp mà “rơi vào biên kiến sai lầm là chấp có và chấp không; chấp ngã, chấp pháp” là tà kiến. Nếu thực hành pháp mà bám chấp vào chay mặn,  hoặc thờ quỷ thần,  trời và vật thì không thể thoát được luân hồi,  không có được trí tuệ nhà Phật. Cho dù ai đó được coi là tăng sĩ qua hình tướng đầu tròn áo vuông mà vẫn làm lễ cúng cô hồn hoặc phủ nhận cõi địa ngục,  ngạ quỷ thì dù có đọc tụng nhiều kinh điển hay có giáo phẩm,  chức sắc cũng không thể giúp họ có được trí huệ Phật đà để chặt đứt vô minh mà thoát luân hồi sinh tử bởi vì họ không có nền tảng chánh kiến.

  Khi có được nền tảng chánh kiến vững chắc thì sẽ đạt được các chánh đạo khác trong bát chánh đạo và sẽ có được trí huệ bát nhã khi được vị Thầy chỉ dạy. Chánh kiến quang minh tam muội là tu pháp do Thầy phát kiến trong lục diệu pháp môn giúp con có được chánh kiến bằng việc đọc bài và viết comment hàng ngày. Đồng thời,  Thầy dạy chúng con “thọ lạc là thọ pháp”, giữ tâm quân bình với thái độ hân thưởng,  tiến bước trên con đường trung đạo để bước vào thành phố giải thoát.

  Đạo Phật lấy tâm làm chủ,  lấy trí làm đầu. Với  nền tảng chánh kiến vững chắc được xây dựng thông qua trang mạng chanhtuduy.com nên học trò,  đệ tử Mật gia khi được kết nối với nguồn sáng chánh kiến này đều có được bình an. Khi đệ tử,  học trò có lòng sùng kính vị Thầy thì sẽ có được hạnh phúc tự tâm,  hanh thông thế sự,  thành đạt xã hội,  đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc và ban cho con cơ hội quý báu được thực hành,  diễn tập lục diệu pháp môn,  đặc biệt là chánh kiến quang minh tam muội hàng ngày để thoát khỏi vô minh và khổ đau ta bà.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết : Đệ nhị  tâm pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2 : THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN .

  Qua bài viết của vị Thầy con hiểu được vì sao chánh kiến lại đứng đầu trong bát chánh đạo, tựa như xây nhà mà không có một cái nền móng vững chắc thì tường xây lên không chóng thì chày cũng đỗ xụp ngay . Do vậy,  hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần phải nắm vững chánh kiến, để từ đó mới có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người và không phải loài người .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 6. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?” của vị Thầy. Với người căn cơ chậm lụt như con thì để đọc được những lời Đức Phật dạy là điều không dễ nhất là trong thời kỳ mạt pháp này, kinh điển thì nguỵ tạo, tà sư thì đầy rẫy, và để hiểu được những lời Ngài dạy cũng không dễ. Ơn nhờ có Thầy viết bài luận giải tường tận giúp con hiểu được thế nào là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến. Con hiểu: “chánh kiến là luận đề chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều thực có, hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có”; chánh kiến đứng đầu trong bát chánh đạo và được coi là nền tảng của trí tuệ Bát nhã. Con cũng hiểu hơn về tà kiến, chữ “tà” không hẳn là xấu mà hàm ý “chưa rốt ráo”. Qua đó con hiểu rõ hơn về con đường Trung đạo mà Đức Phật đã chỉ ra, từ đó làm nền tảng vững chắc tiến bước trên đại lộ giải thoát dưới sự dẫn dắt của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, ban cho chúng con bài học quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con thấy thêm được tầm quan trọng của Chánh kiến đối với người hành giả Phật pháp. Như vị Thầy đã chỉ dạy trong bài, Chánh kiến là nền tảng quan trọng mà người hành giả cần rèn luyện, để quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình theo đúng quỹ đạo Chánh pháp. Với nền tảng Chánh kiến, người Phật tử biết nhìn nhận lại bản thân và những hành vi của mình để không rơi vào những trạng thái bám chấp, sai Chánh pháp hay thoát khỏi vòng kiềm tỏa của ngọn gió bát phong vốn là những nguyên nhân gây ra khổ đau. Như vị Thầy đã chỉ dạy trong bài viết: “trí tuệ Bát nhã tựa như một tòa nhà được xây dựng bằng những viên gạch “chánh kiến”, do vậy nên chánh kiến được coi là nền tảng của trí tuệ Phật đà”, và điều đó đã được Đức Phật khẳng định qua lời dạy của Ngài: “Tòa Kim cang của Ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ.” hay ở điều thức ngộ thứ ba trong kinh “Bát đại nhân giác”, Ngài cũng khẳng định “Trí tuệ là đạo nghiệp”.

  Từ đó, khi đã thấy được tầm quan trọng của Chánh kiến, con hiểu thêm được vì sao vị Thầy luôn chỉ dạy, nhắc nhở đệ tử, học trò chúng con nên tinh tấn thực hành tu pháp “Chánh kiến Quang minh Tam muội”. Bằng cách đọc bài và comment những bài viết, bài giảng trên Chanhtuduy.com, con có cơ hội được tiếp cận Chánh kiến Phật pháp bởi những bài viết, bài giảng trên Chanhtuduy.com đều sử dụng những lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh Đức dùng làm luận cứ, luận chứng, ứng dụng vào trong các tình huống, sự kiện cuộc sống hàng ngày. Do đó, bằng cách tinh tấn thực hành tu pháp “Chánh kiến Quang Minh Tam muội”, con có cơ hội tạo dựng nền tảng vững chắc để đạt được “An lạc đời này, Cực lạc đời sau”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 8. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .Con rất tán thán và hoan hỷ bài viết của vị Thầy cao quý ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 9. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: Thế nào gọi là CHÁNH KIẾN?”.

  Qua những lời dạy của Thầy con hiểu thêm về con đường trung đạo, ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của chánh kiến (tri kiến chân chính) mà Đức Phật đã chỉ dạy. Vượt ra khỏi biên kiến sai lầm là chấp có, chấp không của ngoại đạo, Đức Phật thuyết pháp một cách trung đạo, chỉ ra cho chúng sanh con đường thoát khỏi nỗi khổ của sinh tử luân hồi.

  Cùng với đó lời Thầy dạy giúp con hiểu rằng chánh kiến vô cùng quan trọng, là nền tảng của trí tuệ Phật đà, đứng ở vị trí đầu tiên trong “bát chánh đạo”. Nhiều hành giả tuy mang tiếng là một Phật tử nhưng vì không có chánh kiến nên rơi vào mê tín, tà kiến., dẫn tới mất phước, tổn phước mà bản thân không hay biết. Chữ “tà” trong “tà kiến” không hẳn mang nghĩ xấu, tiêu cực mà đơn giản là “chưa rốt ráo”, “chưa giải thoát”.

  “Hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần phải nắm vững chánh kiến để từ đó mới có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người và loài không phải là người”

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy để không ngừng xây dựng nền tảng chánh kiến, trong đó cách đơn giản nhất là thực hành “Chánh kiến quang minh tam muôi” – 1 trong 6 phương pháp thực hành của bộ môn Yoga Thanh Trí mà vị Thầy đã phát lồ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 10. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết: Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI bài 2: THÉ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN RÒI Ạ

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy, để qua bài viết này, con đã biết được minh giải của Đức Phật và luận giải của vị Thầy về thế nào gọi là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến dối với hành giả khi thực hành Phật pháp.

  Chánh kiến là môt trong 8 phương cách mà Đức Phật chỉ ra để giúp chúng sanh đoạn diệt khổ và đạt hạnh phúc toàn vẹn, gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm – trong đó chánh kiến được Ngài đặt lên hàng đầu và coi nó là nền tảng để rồi sau đó mới có cơ sở để phát triển những chánh tiếp theo trên con đường hướng tới sự giải thoát.

  chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức, bởi tri giác sai lầm khi phân định vạn vật hiện tượng ở hai trạng thái cực đoan thực có hoặc không có, chấp có hoặc chấp không, chấp ngã, chấp pháp…Người có chánh kiến không có biên kiến của chấp có và cũng không có biên kiến của chấp không mà đi theo cách trung đạo, tức là thấy được mối quan hệ tương hỗ giữa vạn vật với nhau,”cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì có cái kia sinh”, hiểu được quy luật vận hành của nhân quả, của khổ và nguồn gốc của khổ,… lúc đó có thể nhìn vạn vật với tính chất vô thường, vô ngã, đúng như nó thực sự là.

  Nếu như chánh kiến là chánh đạo thì ngược lai, tà kiến chính là tà đạo, do vậy khi tu tập chánh kiến phải tránh xa và đoạn trừ tà kiến.

  Kính Bạch Thầy !

  Bộ môn Yoga Thanh trí cùng với 6 phát kiến tâm linh của vị Thầy, mà trong đó chánh kiến Quang Minh Tam Muội với phương thức đọc và comment bài hàng ngày trên chanhtuduy đã giúp chúng con dần chuyển hóa tâm thức, thay đổi cách nhìn vạn vật theo đúng chánh kiến Phật pháp. Và cũng chính tấm lòng từ bi và trí huệ cùng với sự tận tâm không ngừng nghỉ của vị Thầy đã luôn để tâm và kịp thời uốn nắn chúng con, giúp cho chúng con luôn đi đúng quỹ đạo chánh pháp, dần loại bỏ và đoạn trừ tà kiến, ngày càng đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội, tiến tới an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy !

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với đôi mắt chánh kiến để thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 11. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này. Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích giảng giải để chúng con hiểu được rằng “Chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng  vạn vật, hiện tượng đều thực có,  hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có. Cụ thể được Đức Phật dạy như sau: Người có tri kiến chân chính khi quan sát về sự sinh khởi của thế gian không thấy thế gian là không. Người có tri kiến chân chính khi quan sát về sự hoại diệt của thế gian không thấy thế gian là có. Này Tán-đà Ca-chiên-diên! Chấp có là một biên kiến, chấp không là một biên kiến khác. Như Lai lìa hai biên kiến đó mà thuyết pháp trung đạo” (trích bộ kinh Tương Ưng). Vì thế khi có chánh kiến, chúng con dễ dàng trong việc nhìn nhận ra bản chất thật sự của các sự vật hiện tượng từ đó mà xem chúng như là, không chấp thủ.

  Đồng thời qua bài viết con hoan hỷ và cảm tạ ơn phước được là học trò của vị Thầy, được Thầy từ bi cho phép diễn tập thực hành Yoga Thanh Trí trong đó có tu pháp  “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” giúp chúng con làm quen, học tập, tăng trưởng dần chánh kiến. Đây là nền tảng để chúng con xây dựng  tiếp chánh tu duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm để hoàn thành tòa nhà trí tuệ Bát nhã, để được bước vào thành phố Giải Thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu bộ môn Yoga Thanh Trí được phổ truyền muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Qua bài con hiểu được, chánh kiến là những luận điểm, những kiến giải theo tinh thần đạo Phật, theo lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức. Chánh kiến là tri kiến giải thoát trái ngược hoàn toàn với tà kiến ngoại đạo vốn  là nhân của luân hồi. Chánh kiến là nền tảng của trí tuệ, là nền tảng của sự giác ngộ.
  Vì vậy, người học Phật, tu Phật phải theo diễn trình văn, tư, tu ban đầu tích lũy cho mình một nền chánh kiến vững chắc của nhà Phật, sau đó suy gẫm quán xét và thực hành theo một quỹ đạo chánh pháp. Ở Mật gia song Nguyễn chúng con được Thầy chỉ dạy tích lũy chánh kiến  Phật đà qua tu pháp ” Chánh kiến quang minh tâm muội ” nhờ đó mà chúng con được tích tập dễ dàng hai bồ tư lương công đức và trí tuệ làm hành trang cho con đường giác ngộ, giải thoát khỏi tam giới hướng về đất Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu được thành công viên mãn.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 13. Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI BÀI 2 : THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN? ” mà vị Thầy đã khai thị.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy minh giải cho chúng con hiểu được tầm quan trọng của “Chánh kiến” trong “Bát Chánh đạo” từ mô thức thực hành tâm linh mà Đức Phật đã chỉ dạy giúp người tu Pháp diệt khổ, để hướng tới cảnh giới thoát khổ.
  Và con hiểu rằng; Chánh kiến là nền tảng để xây dựng trí tuệ Phật đà. Nếu không có Chánh kiến tựa như xây nhà trên cát vậy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 14. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy thế nào là chánh kiến. Con hiểu được chánh kiến là nền tảng của Phật đà .Con cảm ơn lời dạy của Thầy để cho con đi đúng chánh Pháp và có nền tảng chánh kiến ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

  om mani padme hum

 15. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của vị Thầy: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội. Bài 2: Thế nào gọi là chánh kiến?”.

  Ở bài 1, con đã được hiểu về danh xưng cao quý của vị Thầy – Bậc Đạo sư Thanh Trí. Cùng với đó là tác dụng vi diệu của bộ môn Yoga Thanh Trí mà người học sẽ có được “Tâm tĩnh trí thanh” khi được Thầy cho phép diễn tập, thực hành lục diệu pháp môn do vị Thầy phát kiến.

  Đến bài 2 này, chúng con được rõ và ý nghĩa của của phạm trù chánh kiến dựa trên giáo lý Phật đà. Đây là nền tảng của trí tuệ, đứng ở vị trí đầu tiên trong “bát chánh đạo”. Chánh kiến có được từ sự nhận thức, nhưng ngoại đạo bị coi là tà kiến vì chưa đạt rốt ráo. Chỉ có Đức Phật thuyết pháp một cách trung đạo,vượt ra khỏi biên kiến sai lầm là chấp có, chấp không của ngoại đạo chỉ ra cho chúng sanh con đường thoát khỏi nỗi khổ của sinh tử luân hồi. Do đó, chánh kiến sẽ là nền tảng để người Phật tử không rơi vào những trạng thái bám chấp, lệch quỹ đạo Chánh pháp, không vướng vào bát phong vốn là những nguyên nhân gây khổ đau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài, ban cho chúng con bài pháp quý báu lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò nghĩ sao mà đổi từ chữ “tịnh” sang chữ “tĩnh”? Trò nên dựa cột…

   • Mật Hồng Nhật says:

    Kính bạch Thầy!

    Con xin sám hối trước vị Thầy vì lỗi bất cẩn trong việc viết từ “tâm tịnh trí thanh” thành “tâm tĩnh trí thanh”.

    Xin Thầy cho con tịnh hóa lỗi lầm này, lần sau con sẽ không mắc phải.

    Con xin hứa sẽ cẩn trọng hơn.

    Om Mani Padme Hum!

     

 16. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin sám hối trước vị Thầy vì lỗi bất cẩn trong việc viết từ “tâm tịnh trí thanh” thành “tâm tĩnh trí thanh”.

  Xin Thầy cho con tịnh hóa lỗi lầm này, lần sau con sẽ không mắc phải.

  Con xin hứa sẽ cẩn trọng hơn.

  Om Mani Padme Hum!

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Tâm tĩnh là kết quả thiền định, tâm tịnh là kết quả của thiền quán. Các ông mắc lỗi chính tả thì sai ít còn tự sửa chữ theo chủ ý của mình thì phạm lỗi số 1 mật giáo giới, hậu quả nặng nề gây nhân thất bại đường thế sự, bế tắc đương đạo pháp. Trò này cần quán xét mà tự biết phải sám hối theo tinh thần Mã Minh giáo huấn!

   • Mật Hồng Nhật says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã giáo huấn.

    Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy.

    Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đọc bài ” Chớ bảo vô tâm là cứu cánh”!

 17. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài viết mới của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng tường tận, giúp con hiểu được khái niệm và tầm quan trọng của chánh kiến; Theo đó, con hiểu “chánh kiến là luận đề chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều thực có, hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có”. Trong Bát chánh đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm), vị Thầy đã chỉ rõ “chánh kiến đứng đầu vị trí khẳng định được tầm quan trọng của mình. Bởi lẽ nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không tồn tại hoặc phát triển những cái “chánh” còn lại, tựa như nền nhà bị sụp thì toàn bộ tường nhà, nóc nhà, cột nhà đều bị hư hỏng dẫn đến đổ nát”. Do vậy, hành giả Phật pháp trước khi thực hành phải nắm vững chánh kiến để từ đó có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc  và chướng ngại từ loài người và không phải loài người”. Con cũng hiểu được “tà kiến” là ngược lại với chánh kiến mà vị Thầy chỉ dạy: “chữ tà” ở đây chưa hẳn là nghĩa xấu …mà hàm ý “chưa rốt ráo”, “chưa giải thoát”.

  Kính bạch Thầy!

  Con xin ghi nhớ những lời vị Thầy đã chỉ dạy, thực hiện diễn tập nghiêm túc hai tư pháp mà vị Thầy cho phép; Đó là tu pháp “Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” là đọc bài, nghe giảng pháp và comments trên trang chanhtuduy.com và tu pháp “Bồ Đề Tâm Định Quán” trong sinh hoạt hàng ngày. Từ đó con được nâng cao chánh kiến Phật pháp và trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí, giúp con dần loại trừ “tà kiến” để được An lạc đời này (đạt 3 mục tiêu: (1) Hạnh phúc tự tâm, (2) Hanh thông thế sự, (3) Thành đạt xã hội), hướng tới Cực lạc đời sau.

  Con tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh Trí, vì thành tựu của Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh Trí, vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 18. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc “ Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 2 : Thế Nào Gọi Là Chánh Kiến ?” Rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu thế nào là chánh kiến . Người tu Phật tránh rơi vào biên kiến sai lầm là chấp cố và chấp không , chấp ngã , chấp pháp . Nỗi khổ sanh vào bệnh tử vì thế chưa bao giờ kết thúc trong vòng xoay sinh tử ,đó chính là nguyên nhân khổ vì vậy phải tu pháp diệt khổ để thoát được cảnh giới khổ muốn thoát được cảnh giới khổ quan trọng nhất là phải nắm rõ được “ Tám chánh đạo “ gồm chánh kiến , chánh tư duy , chánh ngữ , chánh nghiệp , chánh mạng , chánh tinh tấn , chánh định , chánh niệm . Thì trong đó chánh kiến đứng đầu vị trí khẳng định được tầm quan trọng của mình . Bởi lẽ nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không thể tồn tại hoặc phát triển những cái “ Chánh “còn lại , tựa như nền nhà bị sụp thì toàn bộ tường nhà , cột nhà đều bị hư hỏng dẫn đến đổ nát .Do vậy hành giả tu Phật trước khi thực hành cần nắm vững chánh kiến thì mới có được tuệ quang soi sáng đường tu trên đạo trình viên miễn . Cũng chính vì vậy chánh kiến được coi là nền tảng trí tuệ Phật Đà .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã bao nhiêu năm qua miệt mài không ngừng nghỉ bỏ ra không biết bao tâm huyết xây dựng nền chánh kiến chánh pháp Thông qua những bài Viết bài giảng của Thầy trên trang Chánhtuduy .com ,đã và đang lan tỏa ánh sáng hào quang muôn phần rực rỡ ánh bồ đề tâm và tuệ quang giải thoát giữa bầu trời tà kiến .Nhờ tinh tấn đọc bài và comment dưới sự dìu dắt của vị Thầy mà chúng con , chúng sanh hữu tình có được những thành quả đáng trân trọng trong hoạt động tâm linh cũng như trong đời sống thế sự và nhờ có tầm hiểu biết về chánh kiến mà chúng con có được hạnh phúc từ tâm , hanh Thông thế sự , thành đạt Xã Hội và an lạc đời này , cực lạc đời sau .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum!

 19. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2 THẾ NÀO LÀ CHÁNH KIẾN?”

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con hiểu về chánh kiến, “Chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều thực có, hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có”. Đức Phật đã lìa xa hai bờ biên kiến sai lầm chấp có và chấp không để thuyết pháp một cách trung đạo, “Cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì có cái kia sinh”. Ngài đã thấu suốt và chỉ ra con đường giải thoát khỏi khổ đau luân hồi cho chúng sanh, và trong những mô thức tâm linh của Ngài, quan trọng nhất là Bát chánh đạo, trong Bát chánh đạo thì chánh kiến đứng vị trí đầu tiên, chứng tỏ tầm quan trọng, nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không thể tồn tại hoặc phát triển những cái Chánh còn lại. Do vậy, “hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần phải nắm vững Chánh kiến để từ đó mới có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người và không phải loài người”. Con càng thêm cảm niệm ơn phước cho bản thân con và các huynh đệ khi kiếp này chúng con được hạnh ngộ vị Thầy, được theo học Yoga Thanh Trí, được hằng ngày đọc bài, comment trên Chanhtuduy.com, chính là diễn tập, thực hành tu pháp Chánh kiến quang minh Tam muội, để hun đúc dần từng viên gạch chánh kiến mà xây dựng, phát triển chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm, để ngày kia hoàn thiện tòa nhà trí tuệ Bát nhã.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết thứ hai của Thầy với chủ đề: “Đệ nhị tâm pháp thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI – Bài 2: Thế nào gọi là chánh kiến?” Con thật tâm đắc với câu chuyện thiền trong giai thoại thiền mà Thầy đã trích dẫn trong bài. Vị Thiên đế với thần thông quảng đại có thể hoá hiện bất cứ thứ gì mình muốn nhưng điều mà vị sư trẻ muốn là “trí tuệ Bát nhã” thì vị vua trời đó đành chịu thua. Câu chuyện này là minh chứng cho tầm quan trọng của trí tuệ Bát nhã mà ngài Thogme Zangpo cũng đã dạy rằng: “Có 5 ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả. Bởi vậy, hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí tuệ để khỏi lạc vào 3 cõi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Tuy nhiên trí tuệ Bát nhã chỉ có khi được xây dựng trên nền tảng chánh kiến bởi mọi phương pháp tu tập hay hành đạo mà xa lìa chánh kiến sẽ khiến rơi vào tà kiến và cũng chính là rơi vào con đường tà đạo. Đó là lý do trong “bát chánh đạo”, chánh kiến luôn đứng vị trí đầu tiên giữ vai trò làm kim chỉ nam trên đường tu của người hành giả, giúp họ không bị trệch hướng trên con đường miên viễn còn nhiều khó khăn trở ngại này. Từ lời dạy minh giải của đức Phật dành cho tôn giả Kaccayanagotta (Tán đà ca chiên diên) và luận giải của Thầy, con hiểu rằng người có chánh kiến không chấp có, chấp không mà luôn giữ quan điểm trung đạo, thấy rõ thực tiễn duyên khởi-vô thường-vô ngã của vạn pháp, rằng “cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì có cái kia sinh”. Nếu thực hành Phật pháp mà vẫn lễ bái, cúng dường Thiên, thần, quỷ, vật với tâm lý cầu danh lợi, tiền tài… hoặc ngược lại phủ nhận thế giới siêu hình như người vô thần hoặc theo chủ nghĩa đoạn diệt thì không khác gì tà đạo, và đương nhiên kết quả sẽ không giải thoát khỏi luân hồi bởi đức Phật đã dạy “Duy Tuệ Thị Nghiệp” – chỉ có trí tuệ (xây dựng trên nền tảng chánh kiến) mới đưa ta tới bến bờ giải thoát.

  Con cảm niệm ơn phước được thực hành tu pháp Chánh kiến quang minh tam muội, một trong sáu pháp tu vi diệu mà vị Thầy đã phát kiến, giúp chúng con có được những viên gạch chắn chắn đầu tiên làm nền móng xây dựng lâu đài giác ngộ. Thực hành đọc bài và comment hàng ngày trong căn phòng Duy Ma Cật giúp chúng con luôn được bao bọc trong nguồn sáng chánh kiến, được kết nối với trường tâm linh thanh tịnh của vị Thầy, nhờ đó chúng con không bị trệch khỏi quỹ đạo chánh pháp trong đời sống tâm linh cũng như đời sống thế gian hàng ngày. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc, giúp chúng con hiểu được tầm quan trọng đặc biệt của chánh kiến cũng như tu pháp chánh kiến quang minh tam muội.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Ah Hum

 21. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về chánh kiến đứng đầu trong bát chánh đạo thông qua luận chứng luận cứ nhà Phật, trái với chánh kiến là tà kiến như 96 ngoại đạo kia, tựa như ngôi nhà bị thủng thì mọi thứ sẽ không còn nguyên vẹn. Người phật tử chân chánh không thờ thiên thần quỷ vật, đức Phật đã dùng bồ đề tâm để giáo hóa chúng sanh, để chúng sanh thoát khỏi vòng luân hồi, và ngài đề cao cõi giới con người, loài người vì có thể tư duy và có trí tuệ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm của Thầy đã phát kiến ra lục diệu pháp môn, bộ môn yoga thanh trí trải qua 25 năm khảo sát, khảo cứu, ứng dụng, thực hành và có kết quả để ngày nay chúng con có được những phương tiện thực hành và an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 22. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài: Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?
  Con hoan hỷ cảm tạ ân Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu về chánh kiến “chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều thực có, hoặc vạn vật hiện tượng đều không có”.
  Qua luận giảng của vị Thầy con hiểu rằng những tri giác sai lầm như có cái ngã bất biến gọi là “đại ngã”, có thế giới trường tồn gọi là cõi trời, có những bậc đáng thờ là trời, thần, quỷ, vật. Như con hiểu rằng,  Đức Phật, bậc Toàn giác đã chỉ ra những đối tượng ấy, “tối cao” như vị trời thực tế vẫn còn bị mắc kẹt trong luân hồi sinh tử. Hay như ở một thái cực khác lại có những tri giác sai lầm cho rằng thế giới có thực nếu nó được mắt thấy tai nghe xong con hiểu thực tế còn vô vàn điều không thấy được bằng mắt, không nghe được bằng tai mà khoa học hiện đại đã vén được một góc rất nhỏ của bức màn ấy như chỉ ra sự tồn tại sóng điện thoại, sóng ti vi… Hay như những tri kiến của những vị đạo sư khi dùng thiên nhãn hoặc tha tâm thông cho rằng tổ tiên của mình là loài bò, loài chó, loài cá… nên họ không dùng những loại thịt đó, xong con hiểu rằng như Đức Phật đã chỉ ra đó là chuỗi sinh tử luân hồi của những chúng sanh bị mắc kẹt trong cõi Ta bà này. Con hiểu rằng, một bài toán tích phân của lớp 12 không thể giải quyết rốt ráo nếu chỉ dựa vào kiến thức toán tiểu học hay thậm chí là nhận thức còn khờ khạo của những bé mẫu giáo và một bài toán lớn của cuộc sống không thể giải quyết rốt ráo nếu chỉ dựa trên nền tảng hạn cuộc hoặc lệch chuẩn như thờ cúng trái chánh kiến thì kết quả nhận được là trật lất. Với luận đề chánh kiến mà Đức Phật kinh qua thực nghiệm thiền quán 3 A tăng tỳ kiếp trong quá khứ và trong hóa thân là Thái tử Tất đạt đa, con vua Tịnh Phạn, nước Ca tỳ la vệ, Ngài đã trải qua 6 năm ròng rã dưới cội cây Bồ đề và vì lòng từ bi vô hạn Ngài đã tác pháp chiếu quang cho 96 ngoại đạo cùng thời để có cơ hội tiến đến cảnh giới thoát khổ. Con cảm tạ vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về chánh kiến, đứng đầu trong bát chánh đạo. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum

 23. Kính bạch Thầy

  Con thật hoan hỷ được đọc tiếp bài viết của vị Thầy

  Con cảm tạ công hạnh bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu rỏ thế nào là chánh kiến

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 24. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?”.

  Qua bài viết, con hiểu được thế nào là chánh kiến, tà kiến và tầm quan trọng của chánh kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã tạo dựng lên căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại. Chúng con và bạn đọc hữu duyên nhờ hàng ngày đọc bài viết, nghe bài giảng trên trang mạng chanhtuduy.com mà dần dần có được chánh kiến.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 25. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi được bài viết “THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng để chúng con được hiểu về “chánh kiến “là một trong những điều quan trọng trong “bát chánh đạo” và không ngẫu nhiên mà chánh kiến lại đứng đầu trong bát chánh đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm.
  Qua đó giúp cho con hiểu được rằng chánh kiến tựa như nền móng vững chắc mà từ đó mới có thể xây nên lâu đài giác ngộ . Ngược lại nếu tà kiến thì dù có tinh tấn hành trì thì kết quả mang lại chẳng được gì mà ngày càng lụng bại khảm khốc vì bị đầu độc tâm linh và không chỉ kiếp này mà còn vạn kiếp sau.
  Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy
  “Người hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần phải nắm vững chánh kiến để từ đó mới có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc “.
  Kính Bạch Thầy
  Con xin tán thán Công Hạnh, Trí Huệ , Bồ Đề Tâm rộng lớn của vị Thầy đã từ bi phổ truyền Yoga Thanh Trí dựa trên nền tảng giáo lý nhà Phật với Lục Diệu Pháp Môn trong đó có ” Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội ” thông qua việc đọc bài viết comment trên lâu đài Duy Ma Cật trang mạng chanhtuduy.com.
  Là tu pháp giúp người thực hành Yoga Thanh Trí được trang bị chánh kiến và từ đó phát triển những cái “chánh” còn lại, trong bát chánh đạo đúng theo quỹ đạo chánh pháp. Do đó giúp người học viên thực hành Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Đạo Sư Thanh Trí sẽ ngày càng đạt được hạnh phúc tự tâm hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và cuối cùng là an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum.

 26. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu được thế nào chánh kiến. Qua bài giúp con hiểu được tầm quan trọng của chánh kiến, là nền tảng trí tuệ phật đà trong bát chánh đạo.” Bỡi lẽ nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không thể tồn tại hoặc phát triển những cái “chánh” còn lại, tựa như nền nhà bị sụp thì toàn bộ tường nhà, nóc nhà, cột nhà đều bị hư hỏng dẫn đến đổ nát. Do vậy, hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần phải nắm vững chánh kiến để từ đó mới có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người và không phải là người”.

  Con cảm ơn tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng chánh kiến nhà phật thông qua tu pháp ” chánh kiến quang minh tam muội ” trong lâu đài duy Ma Cật .Giúp cho chúng con mõi ngày đều được nâng cao chánh kiến phật đà mà bỏ mê về giác. cùng với những phương tiện thiện sảo giúp chúng con dễ dàng ứng dụng pháp vào cuộc sống  để tích tập được công đức và trí tuệ làm hành trang về tây phương cực lạc quốc.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốt trí huệ được thắp sáng khô nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .

  OM AH HUM

   

 27. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 2: Thế Nào Gọi Là Chánh Kiến”.

  Con cảm tạ Thầy luận giảng cho chúng con hiểu thế nào là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến dụ như cái nền chắc chắn để xây dựng ngôi nhà. Nếu như không có chánh kiến thì các chánh còn lại trong bát chánh đạo vẫn không phát huy được như ngôi nhà xây trên cái nền không chắc chắn sẽ dễ dàng sập đổ vỡ. Cũng như các ngoại đạo hoặc không ít người tu Phật  vì không có chánh kiến nên việc họ thực hành dù có nhiều nhưng kết quả nhận vẫn còn hạn chế dù cho họ có làm nhiều (hành thiện: bố thí, phóng sanh v.v..) vì chưa rốt ráo vẫn còn nằm trong luân hồi sanh tử thậm chí còn âm phước tổn đức vì hành vi tà kiến. Bồ tát Long Thọ cũng đã khuyến cáo “hãy làm theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ những hậu quả kinh khủng”.

  Con cảm tạ Thầy đã phổ truyền dạy cho chúng con pháp môn “chánh kiến quang minh tam muôi” 1 trong 6 pháp môn của Yoga Thanh Trí, giúp cho chúng con có cái nền tảng chắc chắn để xây căn nhà bằng từng viên gạch chánh kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cảm chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 28. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội bài 2: Thế Nào Gọi Là Chánh Kiến ?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài pháp quí báu, giúp cho con hiểu được thế nào là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến đối với người tu Phật. Qua bài này, con biết chánh kiến đứng đầu trong Bát chánh đạo, là nền tảng của trí tuệ Phật đà. Nếu người tu không có chánh kiến sẽ lạc vào đường tà mà hậu quả kinh khủng như Bồ tát Long Thọ đã dạy ” Hãy làm theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng “. Con cảm thấy mình thật may mắn khi được tiếp cận nguồn sáng chánh kiến trên Chanhtuduy.com, biết được chân – ngụy, chánh – tà mà không tin lầm tà sư để uổng phí một kiếp người.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om Ah Hum.

 29. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến Quang minh Tam muội, Bài 2: Thế nào là chánh kiến.” Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích cho chúng con hiểu định nghĩa chánh kiến – “là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều thực có, hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có.” Con hiểu rằng những biên kiến chấp có, chấp không, chấp ngã, chấp pháp đều hạn cuộc trong luân hồi; nương tựa vào các vị trời, thần, quỷ vật, hay chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, bất chấp nhân quả, hay gắng sức “làm lành tránh dữ” cũng không thể đạt tới cảnh giới thoát khổ. Chỉ có đạo Phật mới có được pháp tu diệt khổ do Đức Phật chỉ dạy, trong đó người tu lấy chánh kiến làm nền tảng để tu tập. Còn những pháp thực hành của ngoại đạo đều là “chưa rốt ráo,” “ chưa giải thoát”, gọi là tà.

  Con xin cảm tạ vị Thầy từ bi đã chỉ dạy cho con hiểu thế nào là chánh kiến và những biểu trạng được gọi là “tà”, rơi vào biên kiến của ngoại đạo. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “ Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 2 : Thế Nào Gọi Là Chánh Kiến “ rồi ạ. Qua bài viết con hiểu thế nào là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến , chánh kiến đứng đầu trong Bát chánh đạo bởi lẽ “ nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không thể tồn tại hoặc phát triển những cái “ chánh” còn lại, tựa như nền nhà bị sụp thì toàn bộ tường nhà, nóc nhà, cột nhà đều bị hư hỏng dẫn đến đổ nát “. Nhưng cũng không ít những người tu Phật, nhưng không trang bị cho mình nền tảng chánh kiến nên tin theo những thế lực vô hình, và rồi cúng hoa quả, hương đèn vào những ngày rằm hay 16 Âm lịch, rồi vớt vong, trục vong để được giải hạn…Con cảm tạ vị Thầy đã cho chúng con thấy được tầm quan trọng của Chánh kiến, và ngày ngày chúng con đều được  thực hành diễn tập tu pháp “ Chánh kiến Quang minh Tam muội “, bằng cách đọc bài comment trên Chanhtuduy.com để từng bước có thể xây được ngôi nhà chánh kiến vững chắc để đạt được “ An lạc đời này, Cực lạc đời sau”

  Con cảm tạ vị Thầy .Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ah Hùm

 31. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho đệ tử chúng con hiểu được chánh kiến, tà kiến và tầm quan trọng của chánh kiến của Phật tử.

  Qua lời dạy của Thầy, con hiểu rõ hơn vì sao chánh kiến đứng vị trí đầu tiên và quan trọng nhất trong Bát chánh đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm). Chánh kiến tựa như nền móng của ngôi nhà giác ngộ, nền móng vững chãi mới chịu được tải trọng các hạng mục khác. Hành giả ngoại đạo không có chánh kiến nên dù hành thập thiện hoặc đắc định tái sinh lên cõi trời nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống cõi thấp, trôi nổi trong lục đạo luân hồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài pháp lợi lạc này.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 32. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng  :”chánh kiến” đứng đầu trong “bát chánh đạo” gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm, là một trong những phẩm trợ đạo quan trọng nhất. Chánh kiến tựa như nền nhà, nền nhà phải vững chắc thì mới có thể dựng được tường nhà, nóc nhà.  Trên con đường đi tới giải thoát của hành giả đạo Phật luôn có nhiều bất trắc và chướng ngại từ loài người và không phải loài người. Do đó, cần phải trang bị chánh kiến để không bị lạc và tà kiến, và đi đúng trên con đường dẫn đến giải thoát

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

 33. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?” của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thế nào là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến đối với hành giả khi thực hành Phật pháp. Con hiểu rằng chánh kiến là đứng đầu trong ‘bát chánh đạo”, chánh kiến được coi là nền tảng của trí tuệ Phật đà. 

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 34. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài thứ 2 “Thế nào gọi là chánh kiến” trong loạt bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội” của Thầy!

  Trong bài này con được hiểu “thế nào gọi là chánh kiến” qua luận giải của Đức Phật cho tôn giả Tán đà ca chiên diên. Theo đó, “chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều thực có, hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có”. Từ luận giải này, thực nghĩa thế nào là chánh kiến đã trở nên rõ ràng, sáng tỏ, dễ hiểu, chứ không phải là một thuật ngữ nhà Phật được lặp đi lặp lại nhưng khi đụng đến nhiều người học Phật, tu Phật tưởng mình hiểu sâu, biết nhiều nhưng không định nghĩa được, không hiểu được thực nghĩa, nên chẳng thể nào thực hành, nói gì đến ứng dụng chánh kiến vào đời sống. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy!

  Con tán thán những hình ảnh so sánh chánh kiến trong bài, cho chúng con được thấy vai trò, tầm quan trong của chánh kiến đến mức nào: “thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không thể tồn tại hoặc phát triển những cái “chánh” còn lại, tựa như nền nhà bị sụp thì toàn bộ tường nhà, nóc nhà, cột nhà đều bị hư hỏng dẫn đến đổ nát”; hay chánh kiến tựa như những viên gạch xây dựng nên tòa nhà trí tuệ Bát nhã, thế nên chánh kiến được coi là nền tảng của trí huệ Phật đà. Hinh ảnh tòa nhà trí huệ Bát nhã làm bằng những viên gạch chánh kiến thật đẹp, thật sáng ngời rạng rỡ, là “ngôi nhà tương lai” mà mỗi chúng con đang “tích cóp” đều đặn để tự  xây cho mình dưới sự hướng dẫn của vị Thầy qua “đệ nhị tâm pháp Thanh Trí”. Và cũng nhờ vị Thầy mà chúng con cũng đang và sẽ tạo được nền móng vững chắc để tường nhà, nóc nhà, cột nhà sẽ vững chãi. Đến đây con càng cảm thán lòng từ bi của Thầy khi Thầy dày công, hết lòng tạo ra căn phòng Duy Ma Cật lẫn dùng mọi biện pháp từ hiền minh đến phẫn nộ để chúng con tiếp cận với chánh kiến thông qua việc đọc bài và comment trên chanhtuduy.com!

  Song song đó, con hoan hỷ vì được hiểu người với “chánh kiến” là “tà kiến”, và tà kiến không có nghĩa là “xấu”, là tiêu cực mà hàm ý “chưa rốt ráo”, “chưa giải thoát”. Thật kỳ diệu làm sao khi nương nhờ vào chánh kiến mà người con Phật liền chặt đứt được mắc xích của 12 nhân duyên, vượt vòng sinh tử thoát khỏi vô minh! Ngược lại ngoại đạo vì không có chánh kiến nên vẫn mãi dích mắc trong vòng mắc xích đó mà quẩn quanh trong vòng xoay luân hồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết số 2 này!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

   

   

 35. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy đã luận giảng, giúp con hiểu được thế nào là chánh kiến. Con cảm tạ ơn Thầy đã  giảng giải.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) hoan hỷ khi được đọc bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?” của vị Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được thế nào là Chánh kiến và vị thế, tầm quan trọng của Chánh kiến đối với người tu Phật. Từ lời kim khẩu của Đức Phật minh giải về chánh kiến cho Tôn giả Tán đà ca chiên diên được vị Thầy truyền tải và luận giải cho chúng con, con hiểu được rằng chánh kiến là tri kiến chân chính, theo con đường trung đạo, không rơi vào biên kiến sai lầm là chấp có và chấp không, chấp pháp, chấp ngã. Chánh kiến đứng đầu trong Bát chánh đạo, là nền tảng của trí tuệ Phật đà, nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không thể tồn tại và phát triển những cái “chánh” còn lại. Trái ngược với chánh kiến là tà kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài Pháp lợi lạc về chánh kiến. Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 2 : Thế Nào Gọi Là Chánh Kiến”. Qua những luận giảng của Thầy giúp chúng con thấy trong “bát chánh đạo” chánh kiến là quan trọng nhất, là nền tảng của trí tuệ Phật đà để có tuệ quang soi sáng đường tu của hành giả trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người và không phải loài người.

  Nhờ trang mạng chanhtuduy.com của Thầy tràn đầy chánh kiến mà học trò, đệ tử chúng con không bị đi lệch quỹ đạo Chánh pháp.

  Con Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 38. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài số 2 “ Thế nào gọi là chánh kiến” trong loạt bài “ Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí” của vị Thầy ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về chánh kiến,  tà kiến và tầm quan trọng của chánh kiến. Qua bài viết con hiểu rằng trong bát chánh đạo, nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì không thể tồn tại hoặc phát triển chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm và chánh kiến là nên tảng của trí tuệ Phật đà, vì thế hành giả Phật pháp trước khi thực hành phải nắm vững chánh kiến từ đó mới có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người và không phải loài người. Chúng con thật may mắn khi được đọc bài trên chanhtuduy.com từ đó dần có được chánh kiến. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 39. Mô Phật !

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho chúng con thêm một bài pháp quý báu giúp cho chúng con hiểu được tầm quan trọng của ” chánh kiến” trong giáo pháp Phật đà , qua bài pháp con hiểu được: trong thời của Đức Phật có 96 ngoại đạo đều cho rằng có cái ngã bất biến được gọi là đại ngã, còn thế giới trường tồn là cõi trời ( họ thường thờ cúng trời, thần,quỷ, vật,…) họ cho rằng con người là do trời tạo ra.

  Chúa trời còn gọi là Phạm Thiên.

  Những luận kiến tư duy hay luận kiến thực nghiệm của ngoại đạo đều rơi vào biên kiến sai lầm chấp có, chấp không, chấp ngã, chấp pháp .

  Với tấm lòng từ bi của Ngài đã giúp cho họ bớt hoặc không mê lầm của luật tắc nhân quả.

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã dạy cho chúng con hiểu về chánh kiến đi đúng quỹ đạo chánh pháp, trừ bỏ vô minh, tà kiến qua căn phòng ” Duy Ma Cật ” thời @.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

   

   

 40. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về chánh kiến.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 41. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN” ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho con hiểu thế nào là chánh kiến. Qua bài viết của Thầy, con được biết đến lời minh giải của Đức Phật cho lời thỉnh vấn của tôn giả Tán đà ca chiên diên khi hỏi về chánh kiến đó là: “ chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều có thực, hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có.”

  Trước Đức Phật thì chưa ai có thể minh giải được về chánh kiến, những đạo sư, đạo sĩ thuộc 96 ngoại đạo trước đó đều rơi vào biên kiến sai lầm là chấp có và chấp không; chấp ngã; chấp pháp. Đức Phật lìa hai biên kiến đó mà thuyết pháp một cách trung đạo, Ngài không phủ nhận toàn bộ thế giới quan và cũng không bài bác triệt để nhân sinh quan của ngoại đạo, Ngài chỉ tác pháp chiếu quang vì lòng từ bi vô hạn ngõ hầu giúp họ giảm bớt hoặc không còn mê lầm luật tắc nhân quả hiện hành, tạo phương tiện để họ khai giác mà đạt cảnh giới thoát khổ.

  Với vị trí đứng đầu trong “ bát chánh đạo” đã cho thấy tầm quan trọng của chánh kiến, do vậy hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần nắm vững chánh kiến để từ đó mới có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người và không phải loài người. Tại Mật gia Song Nguyễn chúng con được vị Thầy trang bị cho 4 loại chánh kiến ( chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong luận điểm, chánh kiến trong tôn kính, chánh kiến trong giải thoát ) làm nền tảng khai tuệ. Dưới sự chỉ dạy của vị Đạo sư Thanh trí Thinley Nguyên Thành, chúng con đã không tin và nghe theo những gì trái với lời dạy của Đức Phật mà rất nhiều những người tu Phật, thậm chí là những vị sư trong các chùa vẫn thường làm đó là thờ thiên, thần, quỷ, vật. Cụ thể như việc vì tâm lý cầu tài mà thờ Thần tài, Thổ địa, vì tin vào việc có quỷ ma quấy phá mà cúng mùng 2, 16; vì mê tín dị đoan mà tin rằng thầy tu đạo Phật trục vong, vớt vong để giải hạn, tránh họa…Tât cả những điều này đều được gọi là tà kiến vì hoàn toàn trái ngược với chánh kiến và những ai thực hành theo tà kiến thì đều rơi vào tà đạo khác với chánh kiến mà Đức Phật đã phổ truyền. Kể cả những vị đạo sư Tiên đạo, Thần đạo, Thiên đạo cũng rao truyền tin mừng, cổ súy làm lành tránh dữ nhưng kết quả cuối cùng của họ chỉ hạn cuộc trong luân hồi sanh tử. Con hiểu thêm được rằng chữ “ tà” ở đây chưa hẳn là nghĩa xấu  nghĩa tiêu cực mà hàm ý “ chưa rốt ráo”, chưa giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho phép con có lại được tài khoản là chiếc chìa khóa vàng quý báu, để con lại tiếp tục được bước vào Lâu đài Duy Ma Cật, được đọc những bài viết ngút ngàn chánh kiến. Con hoan hỷ khi bản thân sau khi nhận ra được lỗi lầm và sám hối, tự quán xét hành vi của bản thân và cố gắng đã được vị Thầy từ bi ban lại cho tài khoản, lại được tiếp tục thực hành tu pháp “ Chánh kiến Quang minh Tam muội” để tiếp tục được ánh sáng chánh kiến chiếu soi, lại được kết nối với từ trường thanh tịnh của vị Thầy mà dần có được “ tâm tịnh trí thanh”, tương lai được giải thoát khỏi Ta bà đến với Tây Phương Cực Lạc Quốc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

   

   

 42. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được tầm quan trọng của chánh kiến như thế nào, từ đó áp dụng trên con đường học Phật được đúng với quỷ đạo chánh pháp.

  Từ những con người vô minh chất ngất, giờ đây chúng con được hạnh ngộ vị Thầy được Thầy trang bị cho chánh kiến, giúp chúng con phân biệt được chánh-tà, biết kính những bậc đáng kính, thờ những bậc đáng thờ, rời xa tà kiến , đi ngược lại với những gì thuộc về truyền thống của thế gian, không xem ngày giờ tháng tốt hay cúng sao giải hạn, ác nghiệp từ đó cũng không tạo tác , thật là may mắn cho chúng con có được duyên lành gặp được vị Thầy .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài nhiều lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 43. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 2: Thế nào gọi là chánh kiến?”

  Con cảm tạ ơn Thầy, con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 44. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài ” Đệ nhị tâm pháp thanh trí: Chánh kiến quang minh tam muội bài 2: Thế nào gọi là chánh kiến?” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy đã từ bi luận giải. Qua đó giúp cho chúng con hiểu được định nghĩa về chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến đối với một người tu tìm cầu giải thoát tối thượng. Trong Bát chánh đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm thì chánh kiến đứng đầu vị trí bởi tầm quan trọng . Bởi lẽ nếu thiếu hoặc không có chánh kiến sẽ không thể tồn tại hoặc phát triển các “chánh” còn lại, tựa như nền nhà bị sụp thì toàn bộ tường nhà, nóc nhà, cột nhà đều bị hư hỏng và đổ nát. Chánh kiến được coi là nền tảng của trí tuệ Phật đà.

  Con tạ ơn Thầy đã bằng tâm lực, trí lực, nguyện lực và cả tài lực của mình để soi rọi ánh sáng của chánh kiến Phật đà tới tất cả chúng con và chúng sanh hữu tình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 45. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết tiếp theo của Thầy. Đệ nhị tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

  Nhờ những luận giải phân tích tường tận của vị Thầy đã giúp con hiểu được thế nào là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến mà Đức phật đã chỉ dạy. Qua đây con cảm niệm sâu sắc ơn phước khi được Thầy cho phép thực hành tu pháp Chánh kiến quang minh tam muội qua căn phòng Duy ma cật mà dần dần có được chánh kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 46. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc được bài viết “ ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ: Chánh Kiến Quang Minh Tâm Muội : Bài 2 Thế Nào Là Chánh Kiến ”. Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích giảng giải để chúng con hiểu thêm thế nào là Chánh kiến và tầm quan trọng của Chánh kiến “chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri thức sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều có thực, hoặc vạn vật hiện tượng là không có”. Nếu như không có chánh kiến thì các chánh khác còn lại trong “ Bát chánh đạo” bởi lẽ nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì không thể, tồn tại và phát triển được những “chánh” còn lại, tựa như nền nhà bị sụt thì toàn bộ tường nhà, nóc nhà, nóc nhà đều bị hư hỏng dẫn đến đổ nát…”. Do vậy người hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần nắm vững “ Chánh kiến là nền tảng giác ngộ ” để từ đó mới có được tuệ Quang soi sáng đường tu. Con cảm tạ ơn đã Thầy đã phát kiến ra Tâm pháp Thanh Trí “ lục diệu pháp môn” từ bi cho phép chúng con hàng ngày diễn tập thực hành theo sự hướng dẫn chỉ dạy của vị Thầy thông kênh vận chuyển của vị Thầy “căn phòng Duy ma cật trang chanhtuduy.com”. Nhờ Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến tu pháp chánh kiến quang minh quang tam muội “ gõ mõ tụng kinh thờ[email protected]” giúp chúng con được trang bị chánh kiến, trau dồi chánh tư duy mỗi ngày ứng dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống để đoạn trừ vô minh tà kiến, từ đó có được sự chuyển hoá tâm kỳ diệu và tích lũy công đức, trong việc diễn tập , thực hành Pháp “ Chánh kiến quang minh tâm muội” giúp chúng con nâng cao tri kiến Phật học, tích lũy công đức , trí tuệ là hai bồ tư lương công đức giúp chúng con sẽ đạt được 3 tiêu trí 1- hạnh phúc tự tâm, 2- hanh thông thế sự, 3 thành đạt xã hội và làm hành trang trên con đường giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 47. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ được đọc bài : “ĐỆ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thế nào là chánh kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết” Đệ nhị tâm pháp thanh trí :chánh kiến quang minh tam muội bài 2 : thế nào là chánh kiến ”

  Qua bài viết con hiểu được tầm quan trọng của chánh kiến đối với người tu ,nhờ sự hướng dẫn để tâm của vị Thầy mà huynh đệ chúng con đã trang bị cho mình chánh kiến làm hành trang trên đường tầm cầu giác ngộ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ thấp sáng muôn nơi

  Om ah hum

 49. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã có bài pháp giúp chúng trò hiểu rỏ thế nào gọi là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã có những hình ảnh minh họa giúp chúng trò dễ hiểu và dễ nắm bắt hơn như: Chánh kiến như nền căn nhà, nếu nền nhà sụp đổ thì toàn bộ tường cột và mái đều bị hư hỏng đổ nát theo. Chánh kiến là những “viên gạch” xây dựng nên trí tuệ Bát nhã, vậy nên sẽ thật điên rồ khi muốn đạt trí tuệ Bát nhã mà lại bỏ qua chánh kiến hoặc chánh kiến bất thuần.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ vị Thầy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nượng tựa chân thật.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 50. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy

  Con rất hoan hỷ đọc xong bài: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN” của Thầy rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 51. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy luận giải, cho chúng con hiểu được tầm quan trọng của chánh kiến.Trong những mô thức thực hành tâm linh của mình Đức Phật giáo huấn thành 37 phẩm trợ đạo, trong đó quan trọng nhất là “bát chánh đạo” gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm. Chánh kiến đứng đầu vị trí khẳng định được tầm quan trọng của mình. Bỡi lẽ nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không thể tồn tại hoặc phát triển những cái “chánh” còn lại, tựa như nền nhà bị sụp thì toàn bộ tường nhà, nóc nhà, cột nhà đều bị hư hỏng dẫn đến đổ nát. Do vậy, hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần phải nắm vững chánh kiến để từ đó mới có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người và không phải là người. Qua đó con hiểu được trái với chánh kiến là tà kiến và vẫn còn đó những thầy tu Phật vì lợi ích cá nhân, đi gieo rắc tà kiến, mê tín gây ảnh hưởng vận mệnh tâm linh cho nhiều người khác, do tinh nhầm tà sư.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 52. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này ạ.

  Con rất tâm phục với những luận giải chánh lý của Vị Thầy: “Bởi lẽ nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không thể tồn tại hoặc phát triển những cái “chánh” còn lại, tựa như nền nhà bị sụp thì toàn bộ tường nhà, nóc nhà, cột nhà đều bị hư hỏng dẫn đến đổ nát”/  “Nên biết trí tuệ Bát nhã tựa như một tòa nhà được xây dựng bằng những viên gạch “chánh kiến”, do vậy nên chánh kiến được coi là nền tảng của trí tuệ Phật đà. Thật điên rồ khi muốn đạt trí tuệ Bát nhã lại bỏ qua chánh kiến hoặc chánh kiến bất thuần (pha tạp nét riêng của ngoại đạo)”…

  Nếu dùng “lăng kính” chánh kiến (“kính chiếu yêu”) để soi chiếu, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng rất nhiều các vị thầy tu đạo Phật hiện nay “tu lệch” – tức là họ không có chánh kiến hoặc chánh kiến bất thuần. Nếu “nhân” là “tà kiến”, thì “quả” là gì ắt hẳn chúng ta đã rõ. Cho nên mới có thực tế là có nhiều vị sư tu rất lâu năm, nhưng họ không thể giảng kinh/viết sách…; hoặc nếu họ có thể giảng kinh/viết sách thì những gì họ “hoằng dương” cũng đi lệch quỹ đạo giải thoát, thay vào đó họ phô trương cái ngã của mình là chủ yếu.

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 53. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 54. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “ Thế nào gọi là chánh kiến?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã minh giảng cho chúng con được hiểu một cách cụ thể, cô đọng ý nghĩa của chánh kiến vốn được gói gọn trong 6 câu nói của Đức Phật. Ngang qua luận giảng của vị Thầy, con hiểu rằng không phải ngẫu nhiên chánh kiến đứng đầu trong bát chánh đạo, hành giả Phật pháp nhờ nắm vững chánh kiến mới có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người đến không phải loài người;chánh kiến là nền tảng của trí tuệ Phật đà bởi “ trí huệ Bát Nhã tựa như một toà nhà được xây dựng bằng những viên gạch Chánh kiến” và “ thật điên rồ khi muốn đạt trí tuệ Bát Nhã lại bỏ qua chánh kiến hoặc chánh kiến bất thuần (pha tạp nét riêng của ngoại đạo) như vị Thầy đã xác quyết. Con hiểu rằng chánh kiến tựa như viên ngọc quý thuần khiết không chấp nhận bất kì một tì vết nào của tư duy tà kiến mà trong đó “ tà” được hiểu là với hàm ý là “ chưa rốt ráo”, “ chưa giải thoát” của những thầy tu ngoại đạo hay cả những người mang danh tu Phật nhưng hành trạng không khác gì ngoại đạo.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh giải cho chúng con được hiểu về ý nghĩa của chánh kiến.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô khoẻ mạnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 55. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của vị Thầy, con hoan hỷ tán thán công hạnh, tấm lòng bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu thế nào gọi là chánh kiến. Trong “bát chánh đạo” thì chánh kiến là quan trọng nhất, chánh kiến giống như nền nhà vững chắc nếu như nền nhà sụp thì cả ngôi nhà cũng sẽ hư hỏng và đổ nát. Con cảm tạ Thầy vì bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

   

 56. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho chúng con hiểu thế nào gọi là chánh kiến,  trong bát chánh đạo thì chánh kiến là quan trọng nhất,khi người tu mà không trang bị và hiểu về chánh kiến cũng giống như xây nhà trên cát.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con bài pháp này

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

 57. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ! Con cảm ơn Thầy đã chia sẻ bài viết đầy lợi lạc giúp con hiểu được tầm quan trọng của “chánh kiến” trên tiến trình tu tập và là nền tảng của trí tuệ Phật đà đạt được sự giác ngộ. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh giữ được “chánh kiến” làm kim chỉ nam cho việc thực hành pháp dưới sự chỉ dạy của vị Thầy để an lạc đời này và cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 58. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?” của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh,bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy . Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho con hiểu thế nào là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến đối với hành giả khi thực hành Phật pháp.
  Nhờ sự luận giảng của vị Thầy từ lời dạy của Đức Phật minh giải về chánh kiến cho Tôn giả Tán đà ca chiên diên giúp con hiểu được chánh kiến đứng đầu trong Bát chánh đạo, là nền tảng của trí tuệ Phật đà,nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không thể tồn tại hoặc phát triển những cái  “chánh” còn lại.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã tạo dựng nên căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com qua các bài viết bài giảng của Thầy đã trang bị cho chúng con chánh kiến Phật đà thông qua tu pháp ” chánh kiến quang minh tam muội”  giúp con nhận thức được chân ngụy chánh-tà , mỗi ngày nâng cao chánh kiến Phật đà để thoát khỏi vô minh mang lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân. Cho con cảm niệm được ơn phước khi con được là đệ tử của Thầy được Thầy chỉ dạy và ban cho cơ hội quý báu được diễn tập, thực hành ” Lục Diệu Pháp Môn” từ đó có được hạnh phúc tự tâm,hanh thông thế sự và thành công đạt xã hội.
  Con cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh kiến Phật đà, ánh sáng trí tuệ của vị Thầy lan tỏa khắp muôn nơi vì lợi và hạnh phúc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!

 59. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Bài 2: Thế nào gọi là Chánh kiến” trong loạt bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội”.

  Con cảm tạ vị Thầy từ bi giảng dạy cho chúng con hiểu thế nào là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến. Chánh kiến đứng đầu trong “bát chánh đạo” khẳng định được tầm quan trọng của mình. Bởi lẽ nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không thể tồn tại hoặc phát triển những cái “chánh” còn lại, tựa như nền nhà bị sụp thì toàn bộ tường nhà, nóc nhà, cột nhà đều bị hư hỏng dẫn đến đổ nát. Chánh kiến được coi là nền tảng của trí tuệ Phật đà. Nhưng có những người tu Phật vì không có chánh kiến vẫn tin theo thế lực siêu hình, mê tín dị đoan dẫn đến mất phước, tổn phước và cả tiền mất tật mang.

  Chúng đệ tử thật may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này. Vị Thầy đã dày công tạo ra căn phòng Duy Ma Cật giúp chúng con tiếp cận với chánh kiến qua việc đọc bài và comment trên chanhtuduy.com, giúp chúng con trang bị những viên gạch “chánh kiến” để từng bước xây dựng “ngôi nhà” vững chắc  trong tương lai dưới sự chỉ dạy của vị Đạo sư Thanh Trí.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 60. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn .con đã đọc xong bài viết

  Con xin hoan hỷ tán thán bồ đề của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thế nào là chánh kiến

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 61. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài viết. Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu về ” chánh kiến”và tầm quan trọng của “chánh kiến ”

  Con cầu nguyện cho sức khoả và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 62. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội Bài 2: Thế nào gọi là Chánh Kiến?” rồi ạ.

  Qua bài viết con hiểu được rằng trong những mô thức thực hành tâm linh của mình Đức Phật giáo huấn thành 37 phẩm trợ đạo, trong đó quan trọng nhất là “bát chánh đạo” gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm và chánh kiến là đứng đầu, là cái gốc, là nền tảng của trí tuệ Bát nhã, trí tuệ Phật đà. Hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần phải nắm vững chánh kiến để từ đó mới có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình viên miễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người và không phải là người.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 63. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy.

  con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tâm bồ đề của vị Thầy qua bài:” Đệ nhị tâm pháp Tâm Trí Chanh kiến quang minh tam muội, Bài số 2: thế nào gọi là Chánh Kiến..

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 64. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc tiếp Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN? trong loạt bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.

  Con cảm tạ vị Thầy đã vì nhân duyên với đệ tử, học trò, chúng sanh chúng con trong kiếp này mà tiếp bước công hạnh Bồ đề vĩ đại của Đức Phật, Đức Avalokiteshvara, Đại sỹ Liên Hoa Sanh.. để hiển bày, chỉ dạy cho chúng con thấy rõ, hiểu thấu thế nào gọi là chánh kiến; tầm quan trọng đứng đầu của chánh kiến trong bát chánh đạo mà mỗi một và tất cả hành giả Phật pháp cần phải nắm vững để có thể xây tòa nhà giác ngộ của Trí tuệ Bát nhã. Con hiểu rằng ngôi nhà vàng Trí tuệ Bát nhã chắc chắc phải được xây bằng từng viên gạch vàng ròng 100% CHÁNH KIẾN chứ không thể nào tạo nên từ những viên gạch “tà kiến” của giấy “vàng mã”. Nếu hành giả muốn xây dựng công trình tâm linh bền vững, xây nhà giác ngộ mà chỉ bằng gạch “vàng mã tà kiến” thì chắc chắn khi những ngọn gió bát phong thổi lên, những ngọn lửa lẫy lừng của “tam độc” bùng phát, ngôi nhà mang danh kia sẽ mau chóng sụp đổ.

  Con tán thán công hạnh vĩ đại của Đức Phật lìa hai biên kiến mà thuyết pháp trung đạo, tác pháp chiếu quang vì lòng từ bi vô hạn để soi sáng con đường giải thoát cho tất cả chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn đức của vị Thầy và thành tâm hoan hỷ tán thán trí huệ, công hạnh Bồ đề của vị Thầy, vượt lên trên bát phong, tam độc, nhị nguyên đối đãi mà phổ truyền tuệ quang chánh kiến Phật đà thông qua bộ môn khoa học biện chứng tâm linh Yoga Thanh Trí để làm lợi lạc cho chúng sanh trong thời hiện đại ngày nay.

  Con kính lễ Thầy!

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy cùng vị phối ngẫu của Ngài trường thọ để chúng sanh muôn phương được quay về nương tựa, được lan tỏa hào quang chánh kiến từ các bậc thánh đức.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ qua bài viết của Thầy con đã hiểu được thế nào là chánh kiến.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

 66. Kính Bạch Thầy tâm linh tôn quý,

  Con hoan hỉ đọc bài thứ hai trong loạt bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: Chánh kiến quang minh tam muội” mà Thầy đã viết cho các học trò, đệ tử và chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã truyền dạy cho chúng con sự minh giải của Đức Phật về chánh kiến. Con hiểu rằng Đức Phật đã nhìn thấy nguồn gốc sâu xa của sự vật, của vòng sinh tử luân hồi, của sinh-lão-bệnh-tử, của nỗi khổ chính là do nhận thức sai lầm về sự tồn tại và sự không tồn tại của vạn vật hiện tượng, ví dụ như nhận thức sai lầm về sự tồn tại của cõi Trời, vai trò của cõi Trời đối với thế gian và phải làm đẹp lòng Chúa Trời, dẫn đến thờ cúng trời, đất, quỷ thần hoặc ngược lại cho rằng không tồn tại ma quỷ, thần linh để trở thành kẻ vô thần. Những nhận thức sai lầm này chính là tà kiến, do đó những người theo ngoại đạo như Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Tiên đạo, Thần đạo,… tuy có thể tránh dữ, có lành nhưng vẫn không thể đạt được sự giác ngộ tối thượng và thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

  Trong khi Đức Phật đã thấy rõ sự vật hiện tượng có sự liên hệ, cái này sinh ra cái kia, kết nối với nhau tạo thành vòng sinh tử luân hồi, tạo thành luật nhân-quả, vì vậy để giải thoát trước hết phải có chánh kiến. Đối với những hành giả Phật pháp, để đạt được sự giác ngộ tối thượng phải có “bát chánh đạo”, trong đó chánh kiến là quan trọng nhất, từ đó mới xây dựng nên các “chánh đạo” còn lại và khi đã có chánh kiến sẽ có được trí tuệ Bát nhã. Đó mới là tu theo đúng Quỹ đạo Chánh pháp. Những người tu Phật vẫn thờ cúng thiên, thần, ma quỷ, thậm chí xa vào mê tín dị đoan là những người đã không có chánh kiến, vậy thì làm sao mà có giác ngộ hay giải thoát. Những người này, theo con, đã không hiểu những điều Đức Phật truyền dạy. Cũng vì những lẽ này, con vô cùng tán thán những công hạnh của Thầy trong việc “đả từ xây chánh”, tác pháp chiếu quang đối với những hành vi mê tín dị đoan diễn ra ở nước ta hiện nay.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu tốt!

   • Kính Bạch Thầy tâm linh tôn quý,

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

    Sự minh giải của Đức Phật rất cao sâu, con đọc rất nhiều lần bài này nhưng cũng chỉ cảm thấy hiểu được khoảng 30% mà thôi.

    OM MANI PADME HUM!

 67. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 68. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ đọc bài “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội bài 2: Thế nào gọi là Chánh Kiến”
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho con hiểu thế nào gọi là Chánh kiến? Chánh kiến là một nền tảng của trí tuệ Phật đà. Trong Bát Chánh Đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm) thì chánh kiến đứng đầu và rất quan trọng. Một hành giả tu Phật cần phải có chánh kiến vững chắc thì họ mới đạt được các chánh đạo khác và có được Trí Huệ Bát Nhã tựa như những tòa nhà được xây dựng bằng những viên gạch “Chánh Kiến”. Nhờ đó, hành giả tu Phật mới vượt qua được những chướng ngại trên con đường tu tập để tiến đến đạo trình giải thoát miên viễn.
  Ngược lại, một hành giả mà không có chánh kiến vững chắc dễ rơi vào tà kiến cho dù họ có tu lâu, học thuộc làu kinh điển, ăn chay, tụng niệm mà vẫn cúng sao, giải hạn, cầu siêng, vớt vong, đốt giấy tiền vàng mã,…
  Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy và luôn nhắc nhở chúng con theo diễn trình văn, tư, tu (nghe, suy ngẫm, thực hành) vì đạo Phật luôn lấy tâm làm đầu, lấy trí làm nghiệp – Duy Tuệ Thị Nghiệp. Bằng cách đọc và comments trên chanhtuduy.com để con có được trí tuệ, tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm. Luôn quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình đúng quỹ đạo Chánh pháp. Từ đó, chúng con biết cách ứng dụng vào cuộc sống với tinh thần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” với một tâm thái quân bình và hân thưởng để đạt 3 mục tiêu hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc, ý nghĩa.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 69. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu thực nghĩa và tầm quan trọng của chánh kiến,  để từ đó chúng con có được tuệ quang soi sáng trên đạo trình giải thoát, không bị mê lầm tà kiến và thẳng tiến đến bến bờ giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự  trường thọ cũng như đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh  được nương tựa nơi Tuệ trí thức nhờ đó tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 70. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu giúp chúng con hiểu rõ hơn về việc ” thế nào gọi là chánh kiến”.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 71. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con hiểu thế nào là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến. Qua bài viết này con biết được rằng “chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều thực có, hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có”. Ngoại đạo vì không có được chánh kiến nên vẫn rơi vào thất bại là chấp có, chấp không, chấp ngã, chấp pháp trong luận kiến và vì thế vẫn không thể thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Trái lại, Đức Phật nhờ có chánh kiến mà Ngài đã thành đạo dưới cội Bồ đề và sau đó còn hướng dẫn chúng sanh cách vượt sông sanh tử luân hồi. Con cũng hiểu thêm phần nào về tầm quan trọng của chánh kiến. Trước tiên, chánh kiến đứng đầu trong “bát chánh đạo” vì nếu không có chánh kiến thì sẽ không thể phát triển được những “chánh” khác như chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh ấn, chánh định, chánh niệm. Mặt khác Đức Phật đã huấn thị “duy tuệ thị nghiệp” mà để có được trí tuệ bát nhã thì trước tiên phải có được chánh kiến. Ngày nay vì không có chánh kiến nên không ít tỳ kheo, hành giả đã và đang rơi vào lỗi phỉ báng báng Như Lai như lời Ngài đã khẳng định “tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta vậy.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và có cơ hội trau dồi chánh kiến.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 72. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc bài 2″ Thế Nào Là Chánh Kiến  “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí” Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” rồi thưa Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy truyền đậy cho chúng con sự minh giải của Đức Phật về chánh kiến rõ ràng tuyệt đối,  quan trọng của Chánh kiến trong Bát Chánh Đạo,! Qua bài viết của vị Thầy chúng con thấy rõ ràng pháp tu” Chánh kiến quang minh tam muội” đọc bài và comments trên chanhtuduy.com! Mà vị Thầy đã dốc hết tâm huyết giáo hóa chúng sanh lên chúng con hiện tại và chúng sanh hữu duyên mới biết tới Chánh kiến Phật giáo! Chúng con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padmehum

 73. Mật Tuệ Viễn says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài 2 rồi ạ. Con cảm tạ ơn thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu thêm về Chánh Kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

   

   

 74. Mật Liễu Nguyên says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích và giảng giải tường tận tầm quan trọng của Chánh kiến đối với người tu Phật là nền tảng của trí tuệ bát nhã,  ngõ hầu để đạt giải thoát rốt ráo.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc vủa tất cả các chúng sinh.

  Cầu nguyện co tất cả các chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Om Mani Padme Hùm.

 75. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng thế nào là Chánh kiến và vị trí cốt lõi của Chánh kiến là nền tảng của trí tuệ Phật đà theo lời dạy của Đức Phật.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 76. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Kính Bạch Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài: Thế nào là chánh kiến? cho chúng con, những học trò được biết  về tầm quan trọng của chánh kiến trong Bát chánh đạo ạ!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh sớm xa lìa mê, quay về giác!

  Om Mani Pahme Hum!

 77. Mật Hồng Phương says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết số 2 Thế nào gọi là chánh kiến.

  Qua bài viết, con ghi nhớ lời Đức Phật dạy “Người có tri kiến chân chính (chánh kiến) quán sát về sự sinh khởi của thế gian không thấy thế gian là không. Người có tri kiến chân chính quán sát về sự sinh khởi của thế gian không thấy thế gian là có”. Từ những luận giải của Vị Thầy trong lời dạy này của Đức Phật, con hiểu rằng những khổ đau chồng chất của chúng sinh từ đâu mà ra, chính là từ trong vô minh, thiếu đi chánh kiến. Việc xây dựng chánh kiến là việc quan trọng đầu tiên nhất trong bát chánh đạo, tựa như xây dựng nền móng vững chắc cho một ngôi nhà làm nền tảng cho những chánh còn lại. Hành giả có chánh kiến vững vàng sẽ như người có ngọn đuốc sáng trên con đường đến giải thoát.

  Con tán thán công hạnh của Vị Thầy đã giải thích tường tận, biện chứng cho con về chánh kiến.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 78. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài:  “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí chánh kiến quang minh tam muội  bài 2: Thế Nào Là Chánh Kiến”.

  Con cảm tạ Thầy luận giải cho chúng con hiểu thế nào là chánh kiến. Muốn xây dựng một ngôi nhà cần cái nền chắc chắn. Muốn xây nhà bao nhiêu tầng thì cần trang bị cho cái nền có sức chịu tải trọng phải tương ưng.

  Chánh kiến dụ như cái nền nhà, để xây dựng ngôi nhà giác ngộ thì đều cần là trang bị chánh kiến. Nếu không có chánh kiến thì các chánh còn lại không tồn tại và phát huy. Người tu rơi vào “việc đáng lo không lo, việc không đáng lo lại lo gia tăng nhiều phiền não” hoặc đã tu Phật nhưng vì không có chánh kiến người tu lại rơi vào “thờ những bậc không đáng thờ, kính những bậc không đáng kính” (trời, thần tài, thổ địa, quang công, cô hồn v.v..) những hành vi trên đã làm hư hỏng cái nền của căn nhà giác ngộ.

  Không kể là Tăng sĩ hay Cư sĩ  hành vi thiếu chánh kiến (tà kiến) đã thiêu đốt tất cả công đức góp nhặt được. Bồ tát Long Thọ cũng đã xác quyết “Dù hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng nhận hậu quả kinh khủng”.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài đem lại chánh kiến đến tất cả chúng sanh hữu duyên.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng nơi nơi.

  Om ah hum!

 79. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 80. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con hiểu được tầm quan trọng của chánh kiến đối với hành giả đạo Phật trên đạo lộ giải thoát. Và như vị Thầy đã luận giải, chánh kiến đóng vai trò quan trọng, tựa như nền nhà vững chắc nâng đỡ cho ngôi nhà Giác ngộ của người hành giả đạo Phật. Nhờ có chánh kiến chặt đứt sợi dây vô minh, nên người hành giả đạo Phật có thể loại bỏ dần, thoát khỏi sự bám chấp biên kiến, vững vàng đi trên con đường trung đạo tựa như một sợi dây đàn không quá căng cũng không quá trùng. Ví dụ đơn giản như một người hành giả đạo Phật trưởng dưỡng chánh kiến sẽ tuân theo quy tắc cơ bản là “Quy y Phật không thờ cúng, bái lễ Thiên, Thần, Quỷ, Vật”. Nhờ đó mà những nỗi sợ vô minh, vô lý như thờ thần tài, thờ quan công hay cúng bái đốt vàng mã được loại bỏ, người hành giả không bị vướng mắc vào những hành vi tà kiến là nhân gây rơi vào đau khổ của luân hồi sanh tử.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 81. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.  Con cảm ơn Thầy.
  Qua bài con hiểu được, chánh kiến là cái thấy, cái biết chân chánh, là tri kiến giúp người tu Phật học Phật đi đúng lộ trình giải thoát. Chánh kiến là nền tảng của trí tuệ Phật đà giúp người tu Phật đạt đến sự giải thoát tối thượng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 82. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài Pháp này của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu thế nào là chánh kiến. Qua đó con hiểu được tầm quan trọng của chánh kiến đối với con đường tu tập, tựa như nền móng của ngôi nhà trí tuệ Phật đà.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô và tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 83. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Vì thiếu tỉnh thức con đã viết lời cầu nguyện chưa đúng quỹ đạo chánh Pháp. Con xin phép được viết lại ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 84. Mật Thuận Đức says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy về chánh kiến quang minh tâm muội, thế nào là chánh kiến.

  Cầu nguyện Thầy Cô được nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh

  Om mani padme hum

 85. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải thế nào là chánh kiến. Con hiểu được tầm quan trọng của chánh kiến như nền móng của căn nhà, nếu thiếu hoặc không có chánh kiến thì sẽ không thể tồn tại hoặc phát triển “bát chánh đạo” gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm.

  Hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần phải nắm vững chánh kiến. Nếu không có chánh kiến trên con đường tu tập thì người tu dễ bị sa vào tà kiến, vẫn còn đó những nỗi khổ lo, những sai lầm, nỗi khổ sanh lão bệnh tử vì thế mà chưa bao giờ kết thúc trong vòng xoay sinh tử.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Om Mani Padme Hum.

 86. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết  ” Đệ nhị tâm pháp thanh trí chánh kiến quang minh tam muội  bài  2 : Thế nào là chánh kiến :” rồi ạ

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con  hiểu về chánh kiến, tầm quan trọng của chánh kiến rất quan trọng đối với người tu cũng như muốn xây ngôi nhà vững chắc thì nền móng là đều quan trọng  nếu như nền móng xây không vững chắc thì ngôi nhà sẽ bị không vững và bị sụp đỗ cũng như người tu phật mà không trang bị về chánh kiến thì sẽ dễ bị sa vào tà kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.  Om Ah Hum!

 87. Mật Nguyên Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con đã hiểu về Bát Chánh Đạo và Trong đó Chánh Kiến rất là quan trọng.

  Con cảm tạ ơn Thầy và sẽ noi gương theo lời Thầy dạy ạ.

  Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe.

 88. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 2: Thế nào gọi là chánh kiến?” của Thầy ạ!

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy đã viết bài pháp lợi lạc! Qua bài viết con hiểu được Chánh kiến có tầm quan trọng hàng đầu, nếu thiếu hoặc không có sẽ không thể phát triển các “chánh” còn lại của “bát chánh đạo”. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho phép chúng đệ tự/học trò chúng con được thực hành/diễn tập tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” để từ đó dần trở thành người có tri kiến chân chính”!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng để có được trí tuệ Bát nhã thì mỗi người Phật tử chúng con phải xây dựng bằng nền tảng chánh kiến. Từ chánh kiến chúng ta mới có thể điều chỉnh được hành vi thân, ngữ, tâm.

  Con cảm ơn Thầy vì bài viết lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp.

  Om Mani Padme Hum!

 90. Mật Nguyên Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy.

  Con đã hiểu hơn về khái quát Chánh kiến và sẽ noi gương theo lời Thầy dạy.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài để mang lợi lạc đến với nè chúng sanh.

 91. Lynwood Furthington says:

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài này.

  …………………………………………………………………………

  Dear Holy Guru, Thank you for this article.

 92. Tantra Mashinaga (Mark Hamilton) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy vì đã viết bài và ban những lời dạy trí tuệ.

  Con không biết nói gì hơn ngoài việc con sẽ cố gắng tinh tấn để tiến bộ từng bước trên con đường tỉnh thức. Và con nhận ra rằng thực hành để bản thân mình hôm nay tốt hơn hôm qua khó hơn con nghĩ. Và hôm nay con mới hiểu bát chánh đạo không thực hành tách rời mà luôn song hành.

  Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh,  trụ thế lâu dài.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được hạnh phúc tối thượng.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Mashinaga (Mark Hamilton)

  ………………………………………………..

  Dear Guru,

  Thank you for this article and your wisdom.

  I don’t know what else to say besides I am trying hard to take things one step at a time. And becoming the better version of yourself is harder than I thought.  I now know the eight fold path cannot be walked alone.

  May the Guru live a long and happy life

  May all sentient beings be free of suffering and attain happiness

  Om Mani Padme Hum

  Tantra Mashinaga (Mark Hamilton)

 93. Tantra Mitraga (Totte Nordahl) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy vì đã viết bài viết này.

  Vì con là người mới bắt đầu bước đi trên hành trình giác ngộ nên con luôn băn khoăn “con nên bắt đầu từ đâu”

  Bài viết của Thầy đã chỉ cho con biết nền tảng của thực hành Pháp là gì.

  Om Mani Padme Hum.

  …………………………………………..

  Dear Guru

  Thank you so muck for this article. Since I am a beginner and I have been thinking of “where to start”

  This article showed me what the foundation is.

  Om Mani Padme Hum

 94. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải giúp cho con hiểu hơn về chánh kiến. Qua bài viết con thấy được để có được chánh kiến không dễ dàng, Đức Thế Tôn mất 3 A tăng tỳ kiếp thực nghiệm thiền quán mới minh giải cho các tôn giả. Và để hiểu được lời Ngài dạy cũng không dễ, nhất là với những người căn cơ chậm lụt như con. Ơn phước nhờ vị Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa qua các bài viết đăng tải lên trang mạng chanhtuduy nên con mới có cơ hội được tiếp cận mỗi ngày, dần dần hiểu thêm về luận đề chánh kiến. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy và cho phép chúng con diễn tập, thực hành Chánh kiến Quang minh Tam muội.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, để mang lại sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 95. Tantra Mishataru says:

   

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài này.

  Om Mani Padme Hum.

  …………………………………………………………..

  Thank you for this article Holy Guru. Om Mani Padme Hum

 96. Tantra Sagovana (Ahmed Khan) says:

   

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài này, luận giảng cho con hiểu sự khác nhau giữa chánh kiến và tà kiến,  và những lời Phật dạy về chánh kiến.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

  ……………………………………………………………..

  Dear Guru,

  Thank you for sharing this article explaining the difference between Right View and wrong view and what the Buddha has said about this topic.

  May all sentient beings be free from suffering and become enlightened.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 97. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu hơn về chánh kiến. Qua bài viết giúp con biết được trí tuệ Bát nhã giống như tòa nhà được xây từ những viên gạch “chánh kiến” do vậy nên chánh kiến được coi là nền tảng của trí tuệ Phật đà.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cõi lành.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 98. Tantra Aceptina (Ignacio Sanchez Gentile) says:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con là Tantra Aceptina. Con thật ơn phước khi được Thầy ban pháp danh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết tuyệt vời này.

  ……………………………………………………………………………………………………………

  Dear holy guru.

  Im Tantra Aceptina. Im very grateful with you.

  This is a great article.

  Thank you.

   

 99. Rachel Thomson says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con – Rachel Thomson.

  …………………………………………………………….

   

  Dear Guru,

  I enjoyed this reading, thank you for sharing,

  Rachel Thomson

 100. Paul Yawney says:

  Bài viết của Thầy thật lợi lạc, với nhiều lời dạy bổ ích và cho con cơ hội để quán xét suy nghĩ của bản thân. Con thấy rằng mình đang đi trên con đường tỉnh thức. Con nhận ra rằng đạo Phật là con đường tốt nhất trong cuộc đời con.

  Từ tận đáy lòng,  con cảm tạ ơn Thầy đã ban lời dạy trí tuệ và làm sáng tỏ vấn đề thế nào là chánh kiến.

  Con đảnh lễ Thầy!

  …………………………………………………………………..

  I found this to be very informative and gives me cause to review my thoughts . I am am making sure I stay with the path. I have found the Buddhist path the best way to live my life. It is 180 degrees different from my past. thank you for your wisdom and clarfication. Namaste.

 101. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI .Bài 2 : THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN của Thầy rồi.

  Con cảm đội ơn Thầy đã từ bi luận giảng bài pháp mang nhiều ý nghĩa lợi lạc ,giúp chúng con hiểu sâu về ” chánh kiến ” trong giáo pháp Phật đà với lời dạy của Đức Phật và của Thầy.

  Xưa nay ,ông bà thường hay có những câu nói dân gian như ” tất cả đều do trời định ,trời cho ai nấy hưởng ” nên chúng sanh lầm tưởng rằng mọi thứ đều do trời tạo ra ,vì vậy họ chú tâm vào thờ kính các vị Trời ,Thần mà không hề tin vào luật nhân quả để rồi rơi vào những biên kiến sai lầm và nỗi khổ sinh lão bệnh tử cứ mãi bám chấp vào con người trong vòng xoáy sinh tử.

  Qua những lời giảng dạy của Thầy, con đã hiểu ” thế nào là chánh kiến ” , với Đức Phật khi đã thấu hiểu nỗi khổ đau của chúng sanh ,Ngài đã tìm ra con đường phải diệt khô ,chỉ ra cảnh giới thoát khổ dựa vào 37 phẩm trợ đạo ,trong đó Bát chánh đạo là quan trọng gồm : chánh kiến ,chánh tư duy ,chánh ngữ ,chánh nghiệp ,chánh mạng ,chánh tinh tấn ,chánh định ,chánh niệm .Và chánh kiến ,đứng hàng đầu trong Bát chánh đạo ,tựa như là nền móng ,trụ cột của một căn nhà kiên cố .

  Với Thầy, cũng như một vị Phật từ bi và đức độ ,đã phát minh ra Lục diệu pháp môn bởi Yoga Thanh Trí, trong đó Chánh kiến Quang minh tam muội ( đọc bài và comment trên chanhtuduy) là phương pháp diệt khổ nhanh nhất và mang lại lợi ích nhiều nhất nên đã nhiều lần Thầy nhắc nhở chúng con không được xao lãng với pháp môn này ,vì đó cũng chính là nền tảng để giúp chúng con mở mang tầm nhìn trí tuệ của mình .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ và vĩnh hằng vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cầu cho bá tánh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh và hanh thông thế sự.

  Con cầu cho Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cõi lành .

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 102. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã giảng giải cho chúng con bài pháp lợi lạc này, con hiểu thêm về tầm quan trọng của chánh kiến, là nền tảng vững chắc, nếu thiếu chánh kiến tựa như nền nhà bị sụp thì toàn bộ tường nhà, nóc nhà, cột nhà đều bị hư hỏng dẫn đến đổ nát. Do vậy, hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần phải nắm vững chánh kiến để từ đó mới có được tuệ quang soi sáng đường tu của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người và không phải là người.

  Con hiểu được rằng, trái ngược với chánh kiến là tà kiến, không phải xấu xa mới là tà, mà đi ngược lại với giải thoát rốt ráo cũng là tà.

  Con cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 103. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Qua luận giải của vị Thầy, con hiểu được chánh kiến là nền tảng của trí tuệ Phật đà, đứng vị trí đầu tiên trong “bát chánh đạo” và tựa như nền móng của toà nhà trí tuệ Bát nhã. Một khi nền nhà yếu (chánh kiến bất thuần) thì nhiều hệ luỵ đi theo : nhẹ thì nứt gãy tường, nặng thì nhà nghiêng lệch thậm chí đổ sập gây hại thân căn huệ mạng của hành giả. Trái ngược với chánh kiến là tà kiến và “” không phải xấu mà là không đem lại giải thoát rốt ráo.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài pháp lợi lạc này.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 104. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho víu corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 105. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải cho con hiểu được tầm quan trọng của chánh kiến vì đó là tuệ quan soi sáng con đường thực hành   pháp .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ

  Om mani pedme hum

 106. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Qua bài viết, con đã hiểu được tầm quan trọng của chánh kiến. Con cảm ơn Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa, viết nhiều bài trên chanhtuduy.com, qua đó chúng con mới có hội được thấy biết và hiểu về chánh kiến. Chúng con giống như những người sống trong ngục tù tối tăm, lạnh lẽo lâu năm, nay mới được thấy và cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời chánh kiến chiếu soi.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 107. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con tạ ơn vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được về chánh kiến vì diệu của Phật pháp mà vị Thầy đã từ bi phát nguyện Bồ Đề Tâm ạ,nhờ tu tập công đức trên Phật pháp của vị Thầy truyền dạy mà chúng con không thờ thiên thần,quỷ vật.,thần tài, thổ địa,giờ chúng con nguyện nương tựa vào vị Thầy tôn quý để được diễn tập trên con đường giải thoát khỏi cảnh luân hồi trên cõi bà ta này và được làm hành giả của đức Phật.con tạ ơn vị Thầy đã viết một bài pháp thật là hay và ý nghĩa ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 108. Mật Huệ Thành says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về Chánh Kiến, theo con hiểu Chánh Kiến không chỉ là sự thấy biết ngay thẳng chân chánh của sự học tri kiến giải thoát thế gian và xuất thế gian hay là sự thấy biết về tám nỗi khổ thế gian mà Chánh Kiến nó là nền tảng đích thực của chân lí và lí tưởng ngay thẳng của một đời người về giải thoát thân và tâm, vì nếu không phải lí tưởng sẽ không tạo ra một động lực mạnh giúp cho mọi con người tìm đến Phật Pháp chân chánh luôn cố gắng phấn đấu nghiên tầm học và thay đổi suốt cả một đời để thân ngữ tâm quay quanh trục Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Con cảm tạ ân Thầy đã luận giảng cho con vó bài Pháp lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe an trụ lâu dài vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 109. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài luận giảng giúp con hiểu được vì sao chánh kiến lại đứng đầu trong bát chánh đạo, và tầm quan trọng của chánh kiến đối với người hành giả Phật pháp. Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra “Tâm pháp Thanh Trí” ” Lục Diệu Pháp Môn” chỉ dạy và cho phép chúng con được diễn tập thực hành trong đó có tu pháp “chánh kiến quang minh tam muội” là cách chúng con đang từng ngày đặt từng viên gạch để xây nên lâu đài giác ngộ của mình thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy từ đó dần có được trí huệ Phật đà đoạn trừ vô minh tà kiến tiến đến cảnh giới thoát khổ như lời đức Phật dạy. Qua bài viết cho con thêm trân quý cơ hội được hạnh ngộ vị Thầy,cơ hội được làm người và dùng thân người để tu tập giải thoát .
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 110. Thiện Võ says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc hết bài số 2: “Thế nào gọi là Chánh Kiến”

  Con đang tiếp tục đọc bài số 3: “Những góc tư duy về Chánh Kiến”

  Con cảm ơn Thầy.

 111. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua đó con hiểu được, Chánh kiến là nền tảng của Trí huệ nhà Phật và đứng đầu trong Bát chánh đạo, nếu không có Chánh kiến thì những cái Chánh còn lại sẽ không có. Tựa như nền móng của ngôi nhà bị sụp đổ thì toàn bộ ngôi nhà bị sụp đổ theo. Do vậy người tu Phật mà không có được Chánh kiến, thì sẽ dễ rơi vào con đường tà đạo.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 112. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết ” Thế nào gọi là chánh kiến”.  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài pháp lợi lạc và sâu sắc. Con hiểu ” tà kiến” chưa hẳn là xấu, là tiêu cực mà nó mang hàm nghĩa là ” chưa giải thoát”  và qua bài viết con càng cảm niệm ơn phước khi có được thân người quý hiếm và gặp được vị Thầy, được học chánh pháp từ vị Thầy. Con hiểu rằng đối với hành giả Phật pháp thì chánh kiến rất quan trọng, nó là nền tảng của trí tuệ Phật đà nên ngay từ khi bắt đầu học chúng con đã được vị Thầy trang bị cho chánh kiến từ các bài viết trên chanhtuduy.com, giúp chúng con có nền tảng vững chắc để xây ngôi nhà giác ngộ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 113. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp con hiểu hơn về định nghĩa và tầm quan trọng của chánh kiến. Và như Thầy đã luận giải cùng với luận cứ, luận chứng rõ ràng trong bài viết, chánh kiến chính là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức gây ra bởi tri giác sai lầm. Theo đó, con hiểu rằng mọi vật đều không hề tồn tại mãi mãi và không phải tồn tại độc lập với nhau, mà thay vào đó mọi sự vật hiện tượng trong lục đạo luân hồi đều tác động tới nhau theo luật tắc nhân-quả. Ví dụ như những giọt nước được cấu thành từ các phân tử và khi bị đun lên bởi nhiệt độ cao thì thay đổi cấu trúc rồi sẽ bốc hơi. Tuy nhiên bởi vô minh, bởi những góc nhìn hạn hẹp còn trong lục đạo luân hồi nên nhiều người chỉ bám chấp vào cái nhìn thấy, cảm thọ cá nhân của họ rồi cho đó là lý tưởng như việc có người dùng thiên nhãn hay tha tâm thông quán chiếu rồi cho rằng tổ tiên mình là loài bò, loái cá…nên không dùng loại thịt đó. Đức Phật là bậc Toàn giác và Ngài đã vượt khỏi luân hồi nên những lời dạy của Ngài khi được hiểu đúng thực nghĩa sẽ là thanh gươm chánh kiến để chặt đứt sự vô minh gây khổ đau. Từ những ví dụ mà vị Thầy đưa ra trong bài, con hiểu được rằng chánh kiến thực sự quan trọng bởi đó là nền tảng của trí tuệ Phật Đà và chính bởi Đức Phật cũng đã chỉ dạy: “Đơn sơ gìn giữ đạo. Trí tuệ là đạo nghiệp” (kinh Bát đại Nhân giác). Do đó, nếu thiếu đi chánh kiến, người Phật tử không khác gì xây tòa lâu đài trên cát, sẽ không thể vững bền.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ và mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum!

 114. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết, giải luận về chánh kiến và giá trị của chánh kiến đối với người thực hành pháp giải thoát. Vì lẽ đó, người thực hành cần vui bồi chánh kiến để tạo bức tường thành vững trãi giảm thiểu tổn hại của bát phong, ngũ trược. Từ đó có được nhận thức đúng đắn, hành vi chuẩn mực không thiên lệch, không chủ quan duy ý chí mà có được cơ hội tìm được thực nghĩa của vấn đề. Cho nên, việc vui bồi chánh kiến sẽ là không bao giờ thừa, là cơ hội để mở ra chân trời tri kiến giải thoát khỏi vô minh, giải thoát khỏi vòng xoay luân hồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được kiểm soát và tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 115. Nga nguyen says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy đã cho con biết thế nào là chánh kiến. Thầy đã soi sáng cho con dc mở rộng nhận thức.

  Con cầu mong Thầy sức khỏe!

 116. Nga nguyen says:

  Dạ vâng ạ! Con sẽ sửa thói quen không tốt này a! Con cảm ơn Thầy ạ!

 117. Mật Thuận Tâm says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài “Thế Nào Gọi Là Chánh Kiến” rồi. Trong bát chánh đạo thì chánh kiến đứng đầu, nếu không có chánh kiến sẽ không có những chánh còn lại. Trên thực tế nhiều người tu Phật không có chánh kiến nên thờ cúng lung tung “Thiên Thần quỷ vật” do không hiểu, ngay cả chùa chiền cũng vậy, con thấy rằng Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dẫn của vị Thầy chúng con mới có được chánh kiến, lợi lạc cho chúng con và chúng sanh

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chánh kiến lan tỏa khắp nơi.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum

 118. Oanh Nguyễn says:

  Kính bạch thầy!

  con đã đọc xong bài viết của thầy, thật là bổ ích ạ. Bản thân con cũng nhìn ra được cái sai của mình mà thay đổi để có cháng kiến sáng suốt!

  Con cầu nguyện cho chúng sinh loại bỏ dc tà kiến mà mở rộng tầm nhìn!

  Om mani padme hum!

 119. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích luận giải cho chúng con hiểu được tầm quan trong của chánh kiến, những lợi lạc khi có được chánh kiến và những hậu quả khi không có chánh kiến thì dù thị hiện là sứ giả của Như Lai với hình tướng đầu tròn áo vuông cũng làm những điều tà vạy. Như ngài Bồ Tát Long Thọ đã khuyến cáo “Chánh kiến giúp con người lên cõi cao và giải thoát, vì dù làm bao nhiêu hành vi phước đức nhưng qua tà kiến đều sẽ nhận hậu quả”. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 120. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

 121. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết ý nghĩa, lợi lạc của vị Thầy “Thế nào gọi là chánh kiến”. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy khi luận giảng chi tiết cho chúng con hiểu về chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến. Đặc biệt là qua sự minh giải của Đức Phật “Chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều có thực, hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có“, con hiểu rằng đạo Phật là trung đạo, không chấp vào các biên kiến sai lầm của ngoại đạo là chấp có, chấp không, chấp ngã và chấp pháp. Con cảm tạ vị Thầy đã chỉ ra “Nên biết trí tuệ Bát nhã tựa như một tòa nhà được xây dựng bằng những viên gạch chánh kiến, do vậy nên chánh kiến được coi là nền tảng của trí tuệ Phật đà. Thât điên rồ khi muốn đạt trí tuệ Bát nhã lại bỏ qua chánh kiến hoặc chánh kiến bất thuần“. Từ đây giúp con hiểu và nhận thức được rằng  tâm pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” do vị Thầy từ bi phát kiến ra sẽ giúp con trang bị chánh kiến từ đó dần có được trí tuệ Bát nhã để đạt giải thoát nếu nỗ lực tinh tấn trong diễn tập thực hành. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã xây dựng lên kỳ viên Phật pháp, lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com ngút ngàn chánh kiến để lan tỏa ánh chánh pháp và tuệ quang Phật đà vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình. Con cầu nguyện sẽ ngày càng có nhiều chúng sanh hữu tình tiếp cận được giáo pháp Yoga Thanh Trí để đạt giải thoát trong tương lai.

  Con nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được dứt trừ. OM MANI PADME HUM

 122. Nguyễn Vân Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết ạ. Con đã hiểu được chánh kiến là gì và tầm quan trọng của chánh kiến

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài ạ!

 123. Đặng Hữu Cảnh says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ, con đã nhận thấy tầm quan trọng của nền tảng chánh kiến mà các Phật tử cần trang bị trên đạo trình giải thoát.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy, Cô.

 124. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.,

  Om Mani Padme Hum.

 125. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài 2 “Thế nào gọi là chánh kiến?” của loạt bài Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội.

  Đọc bài con hiểu được khái niệm về chánh kiến mà Đức Phật đã minh giải tường tận cho tôn giả Tán đà ca diên chiên, chánh kiến tức là không chấp có, cũng không chấp không, mà hiểu rằng “cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì có cái kia sinh”. Qua luận giải của Thầy con thấy được tầm quan trọng của chánh kiến – đứng đầu trong Bát chánh đạo, là nền tảng của tất cả các “chánh” khác; có được chánh kiến, nắm giữ chánh kiến là cần kíp đối với hành giả đạo Phật khi bắt đầu con đường thực hành pháp giải thoát. Và con càng cảm niệm về thân người quý hiếm, bởi theo khẳng định của bậc Toàn Giác thì chỉ loài người có căn bản trí phù hợp để thực hành chánh pháp giải thoát.

  Con ấn tượng với câu chuyện Thầy trích về đoạn đối thoại của vua trời Đế Thích bày tỏ lòng ngưỡng mộ nhà sư trẻ, sau đành ngậm ngùi im lặng, vội vã bay về trời trước mong muốn duy nhất của sư mà vượt quá xa khả năng của ông ta – trí tuệ Bát nhã. Con thấy trào dâng niềm kiêu hãnh linh thánh khi nghĩ đến chính mình và các huynh đệ kim cang ở Mật gia. Chúng con may mắn được sinh ra với thân người, may mắn hơn nữa là được gặp và theo học vị Tổ sư Thanh Trí, được cho phép bước vào tòa lâu đài Duy Ma Cật chói ngời ánh sáng chánh kiến bất khả tư nghị. Nhờ ơn phước này, chúng con đang hằng ngày góp nhặt từng viên gạch chánh kiến để dựng xây cho chính mình tòa nhà trí tuệ Bát nhã, là điều mà ngay cả vua trời Tam thập tam cũng không dám lạm bàn! Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ qua vị Thầy cho mỗi chúng con đều trân quý cơ hội hy hữu này, luôn tĩnh thức, chánh niệm và chú tâm, nỗ lực tinh tấn trong diễn tập, thực hành Chánh kiến quang minh tam muội – đọc bài, comment trên Chanhtuduy.com.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 126. Mật Tâm Như says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 127. Nguyễn Quốc Khánh says:

  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc và hiểu vì sao phải tu rèn chánh kiến!

  Con cảm tạ thầy!

 128. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết:”bài 2: Thế nào gọi là chánh kiến?”.
  Ơn nhờ có Thầy viết bài luận giải tường tận giúp con hiểu được thế nào là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyễn tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 129. Mật Trường Nghị (Phạm Tuấn Anh) says:

  Kính bạc Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏa và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phục phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 130. Phú Quý says:

  Kính Bạch thầy, con đã đọc xong bài viết này rồi.

  Con cảm tạ ơn thầy.

 131. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng giúp con hiểu được khái niệm và tầm quan trọng của chánh kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 132. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy cho chúng con biết thế nào là chánh kiến, mặc dù còn chưa thể hiểu tường tận nhưng con đã biết được rằng chánh kiến là nền tảng của trí tuệ. Vì chỉ khi nhìn nhận mọi sự vật, sự việc qua trí tuệ mà nền tảng là chánh kiến thì mới hiểu rõ sự vật, sự việc mà không bị lệch lạc, như thế mới đưa những hành động của bản thân tương tác với sự vật, sự việc ấy hoặc không tương tác với sự vật, sự việc ấy  được phù hợp.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 133. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài 2 trong loạt bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội”. Con cảm tạ Thầy đã luận giải để chúng con được hiểu thế nào là chánh kiến. Chánh kiến tựa như từng ngọn đèn thắp sáng bóng đêm vô minh, giúp người hành giả soi sáng bước đường tầm cầu giải thoát. Nếu thiếu chánh kiến, thiếu ngọn đèn soi sáng, hoặc ánh sáng le lói chập chờn, lạc đường là điều đương nhiên sẽ xảy ra, thậm chí có khả năng gặp nhiều chuyện bất trắc trên hành trình. Vậy nên là những hành giả Yoga Thanh Trí, để về đến đích Giải thoát, chúng con cần trang bị chánh kiến cho mình, thắp lên thật nhiều những ngọn đèn chánh kiến và duy trì những ngọn đèn ấy trên đường đi, cũng như hình ảnh cần mẫn góp từng viên gạch chánh kiến để đến một ngày xây được tòa lâu đài Trí huệ bát nhã, điều mà ngay cả loài trời, thần cũng không thể nào làm được.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp này. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om mani padme hum!

 134. Admin
  Thu Hà says:

  Thưa Thầy! Con đã đọc ah! Con cảm ơn Thầy và cảm ơn chị Mật Đăng Tâm đã vất vả vì con. Con hi vọng mình sẽ được đọc nhiều bài hay hơn nữa trong công trình Yoga Thanh Trí vĩ đại của Người , để con có thể thực hành và sống tốt hơn, trở thành người có chánh kiến . Om Mani Padme Hum!

 135. Chính Tâm says:

  Kính bạch Thầy,
  Con cảm ơn bài chia sẻ của Thầy. Con đã đọc và hiểu được Chánh kiến rồi đến Tà kiến. Con cũng nhìn nhận lại được một số việc mà trước đây con cho là đúng do nền tảng căn bản cũng như đạo học còn kèm, nhưng theo lời giải thích của Thầy con đã hiểu và giác ngộ thêm ạ.
  Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe, an lạc.

 136. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ được đọc bài 2:” Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí” Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” Thế Nào Gọi Là Chánh Kiến của vị Thầy ạ.
  Con hoan hỷ và tán thán,công hạnh trí tuệ của vị Thầy đã từ bi phát lồ Bồ đề tâm, và mang chánh kiến của đức Phật để giáo hóa cho chúng được giải thoát khỏi cảnh luân hồi trên cõi Bà ta này.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 137. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu về “Thế nào gọi là chánh kiến?”
  Con hiểu rằng chấp có là một biên kiến, chấp không cũng là một biên kiến, “chánh kiến” là chúng con biết đi theo con đường trung đạo, không bám chấp vào có và cũng không bám chấp vào không. Người lại với chánh kiến là tà kiến, nghĩa rằng đã rơi vào chấp có và không. Chúng con sẽ không có được chánh kiến nếu thực hành pháp mà chấp ngã vào việc ăn chay, ăn mặn, bởi lẽ Đức Phật đã dạy rằng một người hành giả phải biết” đơn sơ với thức ăn”. Hoặc chúng con thực hành pháp mà lại thời quỷ thần, thì đó không phải là chánh kiến, mà là tà kiến.

  Kính bạch Thầy, con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ chỉ dạy, uốn nắn con trên con đường tiến đến đại lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 138. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om Mani Padme Hum.

 139. Lê Xuân Lượng says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài giảng của thầy rồi ạ. Những từ ngữ con được đọc con cảm nhận có một sức mạnh phi thương. Làm cho con tăng ý trí. Ngiệm về bản thân của con thì con còn nhiều thiếu xót. Tư duy còn hạn chế. Sự hiểu biết còn lông cạn. Con nguyện học đọc thực hành bài giảng của Thầy để gia tăng trí huệ. Hiểu và thực hành theo chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thày vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om mani padme hum.

 140. Vũ Ngọc says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài viết và phần nào hiểu thêm được về chánh kiến! Con cảm ơn Thầy nhiều! Cầu mong chúng sinh được bình an, đại dịch covid sớm tiêu tàn.

 141. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy từ bi trí tuệ đã luận giải, minh định giúp chúng con hiểu ” Thế nào gọi là chánh kiến” bằng những luận chứng luận cứ rõ ràng dựa trên thánh giáo lượng . Qua đây con hiểu rằng chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri gíac sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều có thực hoặc vạn vậy hiện tượng đều không có thực, một người có chánh kiến sẽ đứng giữa hai biên kiến gọi là trung đạo bởi cái này có vì cái kia, cái này sinh vì có cái kia sinh tất cả được kết nối chặt chẽ với nhau như Bộ kinh Tương ưng đã chỉ rõ. Đức Phật đã chỉ ra trong Bát Chánh Đạo chánh kiến đứng đầu đã khẳng định tầm quan trọng bởi không có chánh kiến sẽ không thể đạt được những chánh về sau vậy nên Đức Phật đã dạy ” duy tuệ thị nghiệp” chánh kiến là nền tảng của trí tuệ Phật đà và Thánh giả Thogme Zangpo đã xã quyết ” Nếu có năm ba la mật mà thiếu đi trí huệ ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả . Bởi vậy, hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí tuệ để khỏi lạc vào 3 cõi thấp . Đó là pháp hành Bồ tát đạo” bởi vậy người có trí tuệ sẽ là người có chánh kiến giúp người hành giả vững chắc trên đạo trình giải thoát không nhìn ngang ngó dọc loay hoay bởi những thứ được gọi là ” tà kiến” nhưng chúng lại biết nuông chiều thoả mãn bản ngã của mình, xoa dịu cái tôi của mình điều đó rất dễ khiến cho hành giả lầm đường lạc lối nếu thiếu sự tỉnh thức do chánh kiến mang lại. Đã không ít người tu Phật nhưng không có chánh kiến mà lại trang bị cho mình vô số tà kiến và đem gieo giắc sự vô minh ngu dốt của mình cho nhiều chúng sanh khác chính vì sự hiểu không thấu đáo lợi bất cập hại của mình cũng như tự tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả nên nhiều chúng sanh mong muốn tìm cầu giải thoát nhưng lại lạc đường luân hồi càng tu càng khổ vì không hiểu được đâu là nguyên nhân khổ và đâu là cảnh giới thoát khổ bởi không được trang bị chánh kiến từ một vị Đạo sư chân chánh.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 142. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc “Bài 2: Thế nào là Chánh kiến quang minh tam muội” trong loạt bài về “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí”.
  Từ khai thị của Đức Phật về định nghĩa chánh kiến, con hoan hỷ được đọc luận giải của vị Thầy một cách chi tiết, rõ ràng về chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến, giúp chúng con hiểu được lời Phật dạy. Qua bài, con hiểu rằng chấp có và chấp không, chấp pháp và chấp ngã là 2 biên kiến, mà ngoại đạo thì vướng vào những biên kiến này nên trôi dạt giữa 2 bờ sông sinh tử. Đức Như Lai lìa 2 biên kiến đó mà thuyết pháp một cách trung đạo. Con chợt nhớ tới hình ảnh khúc cây nhờ trôi giữa dòng sông, không dạt qua bên này hay bên kia, nhờ vậy mà được chảy ra biển lớn. Cũng vậy, khi đi theo con đường thẳng Trung đạo với nền tảng chánh kiến thì người hành giả sau rốt cũng đến được với biển Trí huệ.
  Qua bài, con cũng hiểu được tầm quan trọng của Chánh kiến. Chánh kiến đứng đầu Bát chánh đạo, là nền tảng của Trí tuệ Phật đà. Một ngôi nhà Trí tuệ Bát nhã được xây dựng, hình thành bởi từng viên gạch chánh kiến thuần chất. Nếu chánh kiến bất thuần, nửa chánh kiến nửa tà kiến thì những viên gạch chánh kiến sẽ không còn chắc chắn nữa, sự sụp đổ chực chờ sẵn trong tương lai. Qua bài, con cũng được hiểu chính xác hơn khái niệm “Tà kiến”, mang hàm ý “chưa giải thoát”, “chưa rốt ráo” chứ không hẳn mang nghĩa xấu, tiêu cực. Do chưa rốt ráo, nên dù các đạo hành thiện, tích đức nhưng kết quả chỉ hạn cuộc là lên đến cõi cao nhất của Luân hồi, chứ chưa vượt ra khỏi Luân hồi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải Bài 2 cho chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an tịnh và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng chấm dứt.
  Om Mani Padme Hum.

 143. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Với bài đầu con hoan hỷ và khởi phát niềm kiêu hãnh linh tánh khi được theo học vị Thầy, vị Đạo sư Thanh Trí, vị Tổ sư của dòng Thanh Trí, người dẫn dắt chúng con trên con đường đi đến thành phố Giác Ngộ thì bài này con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu được tầm quan trọng và nền tảng của Bát chánh đạo là chánh kiến.
  Qua bài này con đã hiểu vì sao từ những lúc bắt đầu chúng con sẽ được đọc bài và comment trên chanhtuduy.com. Vì tất cả các bài viết trên lâu đài Duy Ma Cật Chanhtuduy.com này đều được vị Thầy xây dựng từ chánh kiến. Cho nên nhờ qua những hoạt động này mà dần dần chúng con được trang bị chánh kiến, có được nền tảng chánh kiến vững chắc sẽ giúp chúng con nhận ra được bản chất thật của sự vật hiện tượng mà không bị rơi vào tà đạo hoặc chánh kiến không thuần (vì trong 3 năm đầu không xem đây nghe kia).
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và cảm tạ ơn Thầy luôn không dừng nghỉ Bồ đề tâm để giúp cho chúng sanh hữu tình có được cơ hội tiếp cận con đường đến thành phố Giải Thoát một cách “nhanh, dễ và chính xác” qua các phương tiện thiện xảo hiện đại.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện ánh sáng chánh kiến soi sáng muôn nơi.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 144. Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân
  Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài 2 “Thế nào là Chánh kiến quang minh tam muội” trong loạt bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh trí” rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi có một bài giảng luận rõ hơn thế nào là “Chánh kiến” và tầm quan trọng của “Chánh kiến” trên con đường tầm cầu giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho chúng sanh thắm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

 145. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con liên tưởng chánh kiến tựa như la bàn chỉ đường, nếu có chánh kiến thì không sợ bị lạc đường, không biết phương hướng. Những ai dù được tôn vinh là bậc cao tăng thạc đức hay là hóa thân của chư Phật, Bồ tát giảng kinh Phật thao thao bất tuyệt đi chăng nữa nhưng nếu không có hoặc thiếu chánh kiến thì có thể nhận thấy rằng họ đang đi lệch quỹ đạo giải thoát của nhà Phật, và điều đó cũng có nghĩa là họ có tà kiến. Như Bồ tát Long Thọ đã khuyến cáo rằng: “Những hành vi dù là phước đức nhưng ngang qua tà kiến thì sẽ nhận lãnh hậu quả kinh khủng”.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 146. Mật Thái Hòa
  Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải dạy cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua đó, con hiểu được. Chánh kiến là nền tảng của trí tuệ Phật đà. Người tu Phật có được chánh kiến sẽ không bị rơi vào con đường tà đạo, không vướng vào sự mê tín dị đoan. Nếu người tu Phật mà bỏ qua Chánh kiến thì khó mà bước đi trên con đường giải thoát, vì
  Phật đã dạy, Chánh kiến đứng đầu trong “Bát chánh đạo”, Chánh kiến là nền tảng để phát triển các Chánh còn lại. Nếu người tu Phật không có được Chánh kiến giống như xây một lâu đài trên cát dễ bị sụp dỗi vì không có nền móng vững chắc. Với lại Đức Phật đã nhấn mạnh vai trò của Chánh kiến như sau:” Một hành giả có được Chánh kiến, có được sự hiểu biết đúng đắn, có được sự buôn xả đúng đắn, thì mọi hành vi trên thân hành giả đó đều theo Chánh kiến, mọi hành vi trên ngữ hành giả đó đều theo Chánh kiến, mọi niệm tưởng trong tâm đều theo quỹ đạo Chánh kiến. Do vậy, bất kỳ ý định nào, bất kỳ ước nguyện nào, bất kỳ quyết định nào, bất kỳ hành động nào của hành giả đó đều thuận theo Chánh kiến, mang lại lợi ích và an lạc cho muôn loài. Vì sao vậy? Chánh kiến mang lại đều tốt lành”.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 147. Cao Diệu Mật Ba
  Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng dạy cho chúng con thế nào gọi là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến.
  Qua đây con hiểu được, chánh kiến đứng đầu trong bát chánh đạo, là nền tảng để xây dựng trí tuệ Bát nhã. Dụ như muốn xây lâu đài cần có nền vững chắc. Có chánh kiến hành giả không rơi vào biên kiến, không xem mọi chuyện là khuyết điểm mà xem nó như đang là. Đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp theo lời Phật dạy. Khi có chánh kiến hành giả biết được việc gì nên làm và không nên làm, việc chính việc phụ, làm ít nhưng được nhiều.
  Không có chánh kiến thì sẽ không có các chánh còn lại. Khi không có chánh kiến dẫn đến tư duy lệch lạc, lời nói lệch lạc, việc làm lệch lạc… người hành giả dễ dàng lệch quỹ đạo chánh pháp làm những việc không đáng làm, làm nhiều được ít thậm chí không được chi.
  Như trường hợp Phật tử thờ cúng thần tài, thổ địa, dâng sao giải hạn, cúng cô hồn đốt vàng mã v.v..là tà kiến phạm vào thệ nguyện quy y: “Quy y Phật không thờ thiên thần quỷ vật”. Hành vi trên phỉ báng đức Phật, Đức Phật đã dạy “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”. Trong khi Đạo Phật lấy tâm làm chỉ trí tuệ làm nghiệp thì họ lại đề cao các phẩm trợ hạnh thiền định hoặc làm từ thiện bố thí … nhưng làm từ thiện bố thí chỉ vì danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê mà Đạo sư Gampopa đã dạy. Long Thọ Bồ tát cũng đã cảnh tĩnh: “hãy làm theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát. Dù hành vi phước đức nhưng ngang qua tà kiến cũng sẽ nhận hậu quả thảm khốc”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

 148. Mật Ngữ
  Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài luận giải” Thế Nào Gọi Là Chánh Kiến” của Thầy.
  Qua bài con hiểu rằng, hành giả Phật pháp trước khi thực hành cần phải nắm vũng chánh kiến để từ đó mới có tuệ quang soi sáng đường thực hành của mình trên đạo trình miên viễn đầy bất trắc và chướng ngại từ loài người và không phải loài người.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 149. Mật Phước
  Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn vị Thầy luận giải giúp chúng con biết đến minh giải của Đức Phật về “Chánh kiến”, để từ đó giúp nhận ra diệu nghĩa và mục đích của “Tâm pháp Thanh trí : Chánh kiến Quang minh Tam muội” mà vị Thầy phát kiến.
  Qua đó con hiểu rằng, “Chánh kiến” được coi là nền tảng của trí tuệ Phật Đà, đứng đầu trong “Bát chánh đạo”, nếu như thiếu hoặc không có “Chánh kiến” thì người tu Phật sẽ rơi vào tà đạo vì hành theo “tà kiến”, cho nên, hậu quả của “tâm si (tà kiến) tu Phật, Phật sẽ thành ma”.
  Bên cạnh đó, trong một giai thoại thiền: một nhà sư ngồi đăm chiêu ở bìa rừng để quán đề mục đất để tầm cầu trí tuệ Bát nhã, giúp con nhận ra rằng : “Chánh kiến Quang minh Tam muội” mà vị Thầy phát kiến giúp chúng con được dễ dàng trang bị Chánh kiến để chặt đứt vô minh, làm phương tiện khai giác và tinh tấn thực hành pháp theo quỹ đạo chánh pháp để hướng tới cảnh giới thoát khổ theo sự chỉ dạy của vị Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 150. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy : ” Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí – Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội bài 2.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ ,bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được : Thế nào là chánh kiến , tầm quan trọng của chánh kiến đối với hành giả khi thực hành phật pháp.
  Qua sự luận giải của vị Thầy con hiểu được, chánh kiến đóng vai trò quan trọng trong bát chánh đạo .Chánh kiến là sự nhận thức đúng về đạo đức của cuộc sống, về nhân duyên ,vô thường ,vô ngã ,niết bàn ,về khổ ,nguyên nhân của khổ ,sự diệt khổ và con đường thoát khổ .Có thể nói chánh kiến là cái thấy hay cái nhìn không chấp thường ,không chấp ngã và vì không chấp gì nữa cả ,người buông bỏ được cái thấy phân biệt ,để đạt tới cái thấy bình đẳng .Người có chánh kiến nhìn nhận bản chất của sự vật ,hiện tượng ,không chấp có ,không chấp không mà bước đi trung đạo .Nơi nào có chánh kiến thì nơi đó có tâm hồn thanh thản ,an lạc và vô sự ,và nơi đó có sự giải thoát của đạo phật .Tất cả mọi chúng sanh đều có thể giải thoát nếu như thực hành đúng theo chánh kiến .
  Chánh kiến mang lại hạnh phúc bao nhiêu thì tà kiến mang lại đau khổ bấy nhiêu .Bởi vì tà kiến là cái nhìn sai lệch về sự thật do si mê ,ngu dốt hay cố chấp ,tà kiến sinh khổ đau do chấp quá nhiều, mộng quá lâu ,mê quá sâu .Do phân biệt nên không thấy gì là bình đẳng ,không thấy nghiệp và dễ gãy tạo tác bất thiện .
  Chúng con thật may mắn và ơn phước được theo học vị Thầy .Nhờ sự từ bi chỉ dạy của vị Thầy cùng với những phát kiến tâm linh vĩ đại của Lục Diệu Pháp Môn, trong đó có (Chánh kiến quang minh tam muội ) với phương thức đọc bài và viết commet trên trang Chanhtuduy.com ,không chỉ giúp chúng con có được nền tảng chánh kiến ,trạch pháp nhãn để nhìn nhận mọi sự vật ,hiện tượng một cách thấu đáo ,theo chiều hướng tích cực ,dần loại bỏ và đoạn trừ tà kiến ,mà hơn nữa còn giúp cho chúng con có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự ,thành đạt Xã Hội ,an lạc đời này ,cực lạc đời sau.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu,hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum !

 151. Cao Diệu Bích Liên
  Cao Diệu Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài Chánh kiến Quang minh Tam muội Bài 2: Thế nào gọi là chánh kiến?
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho con hiểu thế nào là chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến. Chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều thực có hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có”. Qua lời dạy cuả vị Thầy con hiểu rằng một người có chánh kiến nhìn nhận bản chất sự vật hiện tượng không rơi vào chấp có, chấp không, đi theo con đường trung đạo. Ngược lại, một người không có chánh kiến dễ rơi vào biên kiến sai lầm là chấp có và chấp không, chấp ngã, chấp pháp cho nên họ không thoát khỏi nỗi khổ đau của luân hồi sanh tử. Không ngẫu nhiên mà Đức Phật đưa chánh kiến đứng đầu trong bát chánh đạo ( chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định). Điều đó cho thấy tầm quan trọng của chánh kiến bởi không có chánh kiến thì các ” chánh “còn lại sẽ không phát huy tựa như nền nhà bị sụp thì tường nhà, nóc nhà, cột nhà nhà đều bị hư hỏng dẫn đến đổ nát. Do vậy, một hành giả thực hành Phật pháp cần nắm vững chánh kiến để từ đó mới có được tuệ quang soi sáng trên đường tu mà vững bước trên đạo trình giải thoát vốn nhiều chông gai và chướng ngại bởi loài người và không phải là người.
  Ngược với chánh kiến là tà kiến. Qua lời dạy của vị Thầy con được hiểu ” Tà ” không phải là mang nghĩa xấu, nghĩa tiêu cực mà là ” chưa rốt ráo “, “chưa giải thoát”. Có nhiều người thực hành Phật pháp mà vẫn cúng bái thiên, thần, quỷ, vật hay cầu tài tin vào những thế lực siêu hình mà thờ thần tài, thổ địa, hay chấp vào chay mặn thì sẽ không thoát khỏi luân hồi sanh tử được bởi tất cả những hoạt động tâm linh đó đều không có chánh kiến, không có trí tuệ Phật đà cho nên bị rơi vào tà kiến.
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn. Nhờ hàng ngày được tiếp cận với nguồn sáng chánh kiến thông qua Chánh kiến Quang minh Tam muội là một trong sáu phát kiến tâm linh vi diệu đã giúp con có sự chuyển hoá tâm theo đúng qũy đạo chánh pháp, từ vô minh có trí tuệ, từ tà kiến trở thành người có chánh kiến, lìa mê về giác và được an lạc đời này, cực lạc đời sau. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 152. Mật Hồng Tuyến
  Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua đó con hiểu được rằng “chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều thực có, hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có”. Theo đó người có chánh kiến là người không chấp có cũng không chấp không, hiểu được mối quan hệ tương hỗ giữa sự vật, hiện tượng “cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì cái kia sinh” vì thế chỉ đi theo con đường trung đạo. Chánh kiến rất quan trọng vì nó đứng đầu trong bát chánh đạo và được coi là nền tảng của trí tuệ Phật đà. Trái ngược với chánh kiến là tà kiến, mà tà kiến thì sẽ rơi vào tà đạo, những đạo “chưa rốt ráo”, “chưa giải thoát” dẫn đến kết quả là bị trói buộc trong lục đạo luân hồi. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu về chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 153. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí : Chánh kiến Quang mình Tam muội . Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN ?.
  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi và trí tuệ của vị Thầy đã luận giải sâu sắc về chánh kiến , giúp cho chúng con mở rộng tầm mắt trên con đường học đạo dưới phương thức thực hành Tâm pháp Thanh Trí mà vị Thầy đã phát kiến và cho phép chúng con được diễn tập , cũng chỉ vì lợi lạc của chúng con mà thôi , giúp cho chúng sanh hữu tình giải thoát những nỗi đau trầm luân của cuộc đời .
  Đúng là con người thường có những ý nghĩ trái chiều khác nhau , nhưng chung quy họ vẫn luôn cho rằng :” Mỗi người đều có số phần và do trời định, mọi khổ đau , mọi hạnh phúc, họ luôn buột miệng rằng tất cả do trời định ” . Chính vì vậy , họ đã tự tạo cho mình một cuộc sống tiêu cực , an phận thủ thừa , chấp nhận những sự việc xảy ra, có muốn thay đổi cũng không được, họ nhìn vào gia cảnh người này sao(?) giàu thế , người kia lại nghèo và cứ thế là cho rằng phần số trời đã ban . Họ đi từ sai lầm này đến sai lầm kia , cứ cho là do trời nên họ lạc vào con đường thờ tự , thờ những thiên thần ngạ quỷ, họ tôn kính những vị trời , Ngọc hoàng thượng đế , để rồi dẫn đến những biên kiến sai lầm với đặc tính cố chấp , chấp không , chấp ngã , chấp pháp . Vì vậy mà họ không tin vào nhân quả luân hồi , cứ thấy khổ đau , hoạn nạn là họ đến chùa , đến miếu thần mà bản thân họ cho rằng linh thiêng , tha lực hộ trì và thế là cúng bái , lễ lạy, làm theo những lời dặn của kẻ núp dưới bóng thiên thần ngạ quỷ này, cuối cùng ngày càng kiệt quệ từ thân xác đến tịnh tài , khi mà họ cứ bám vào tam dục ngũ giới thì làm sao tìm đến đích của sự giác ngộ tối thượng để cập bến bờ giải thoát.
  Kính bạch Thầy! Bản thân con trước kia cũng như họ vậy , cứ cho rằng phần số mỗi người đều do trời định và cứ thế là chấp nhận , có đi chùa nhiều , có cúng Cô hồn nhiều, vẫn không thay đổi hoặc cố sống hiền để gặp lành , cũng chẳng mang lại lợi ích gì, khi mà vô minh vẫn quấy nhiễu ta . Đến khi được gặp Thầy, được nghe nhiều bài giảng của Thầy, được đọc những bài trên Chanhtuduy thì con dần dần rũ bỏ vô minh, thấu hiểu chánh kiến , tà kiến , giúp cho con kịp thời xoay chuyển cuộc đời của mình bằng chính mình tự cứu lấy mình , phải chiến thắng đoạn trừ những tiêu cực trong tâm thức mình.
  Dù cho người thế gian hay xuất thế gian, điều quan trọng là phải có trí tuệ , như Đức Phật đã dạy:” Duy tuệ thị nghiệp ” , đạo Phật là đạo tĩnh thức, lấy tâm làm đầu , trong đó Bát chánh đạo là nền tảng để đạt đến trí huệ Phật đà ( Chánh kiến, chánh tư duy, chánh định, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh niệm ) và chánh kiến là cốt lõi để đạt đến sự giải thoát tối thượng, mang lại an lạc đời này , cực lạc đời sau, bởi hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và thong dong tự tại. Ngược với chánh kiến là tà kiến , nếu lầm đường lạc lối thì chỉ mãi mãi là vực sâu tăm tối của tam đồ ác khổ , không những cho mình mà còn cho cả những người bên cạnh mình .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ và thân tâm an tịnh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 154. Mật Hoa Pháp ( 10 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con hoan hỉ với bài viết: Đệ nhị Tâm pháp nhanh trí: Chánh kiến Quang mình Tam muội.Bài 2: Thế nào gọi là chánh kiến?
  Con chưa hiểu được í nghĩa của bài biết này.
  Con cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi ích của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status