Sep 10, 2019

Posted by in Giáo điển | 204 Comments

Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN(Bài mở đặc biệt)

Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN(Bài mở đặc biệt)

Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí:

CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN

Đức Phật khẳng định lợi ích diệu kỳ từ hiểu biết chánh kiến trong kinh Kaccayanagotta như sau: “Người không bị kẹt vào chấp và thủ thì không còn nắm giữ và vọng tưởng về cái ngã nữa. Người ấy biết cái khổ, chẳng hạn, khi có điều kiện phát sinh thì nó phát sinh, khi hết điều kiện tồn tại thì nó tiêu diệt. Người ấy không còn nghi hoặc gì nữa cả. Cái thấy của người ấy không do ảnh hưởng của kẻ khác mà có, trái lại do chính người ấy tự đạt được. Cái thấy ấy gọi là chánh kiến.”.

Theo định nghĩa của Đức Phật, chúng ta hiểu được ích lợi thiết thực nhất của chánh kiến là giúp người thực hành Phật pháp không chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”. Khi khổ người tu tự biết đó là “tịnh hóa” như sự trả nghiệp từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không có chi (khai thị của đức Liên hoa sanh trong mục “10 sự thật hiển nhiên”). Tiếp đến, người tu không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về chân lý tối thượng là “tứ diệu đế” mà Đức Phật tuyên thuyết, cứ vậy mà thường xuyên đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo pháp theo quy trình Văn, Tư, Tu (nghe, suy gẫm, thực hành). Đương nhiên, chánh kiến có được ấy, Đức Phật xác định rằng tự đạt được, không vay mượn hoặc ảnh hưởng từ người khác có nghĩa là rời xa chấp thủ mang tính giáo điều như của ngoại đạo.

Trở lại bộ kinh Tương Ưng, trong kinh Kaccāyanagotta (kinh Chánh kiến) tôn giả Tán đà Ca chiên diên sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp về thực nghĩa chánh kiến, liền chứng thánh quả A la hán. Vua A xà thế sau khi hiểu được thế nào là chánh kiến, liền bừng ngộ rồi hết lòng hộ trì chánh pháp trở thành một hộ pháp đắc lực cho Phật pháp. Cùng thời, còn có tấm gương hộ pháp là vua Ba tư nặc, và đặc biệt là cư sĩ Cấp cô độc, người đã tự nguyện lót vàng khắp khu vườn rộng lớn để được mua lại cúng dường Tăng đoàn xây tịnh xá Kỳ Viên.

Thời Đức Phật tại thế hơn 95 ngoại đạo tuy miệt mài ngồi thiền rách cả chục cái bồ đoàn (nệm ngồi), nhưng không thoát được vòng luân hồi sanh tử; đến khi Đức Phật viên thành chánh quả mới lộ xuất chánh kiến làm nền tảng cho khai giác (trí huệ Bát nhã).  Nếu bàn luận về lợi ích chánh kiến quả thực không thể nghĩ bàn bởi những học trò, đệ tử của Đức Phật không tốn công, mất sức, hao tổn tâm lực, vẫn có thể đạt được chánh kiến dễ dàng. Cũng dựa trên nền tảng thực nghĩa chánh kiến Bồ tát Long Thọ triển khai thuyết Trung đạo. Kỳ diệu thay, đại sĩ Liên hoa sanh, thánh giả Liên hoa Giới từ Ấn Độ sang Tây Tạng đã hét lên tiếng gầm Sư tử khuất phục mọi luận thủ đều nhờ vào nền tảng chánh kiến.

Mật gia Song Nguyễn của chúng ta dựa trên chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính đã tác pháp chiếu quang đến những tà sư, tà giáo, tà đạo trong và ngoài Phật giáo khiến cho họ phải thúc thủ. Nhờ có chánh kiến về giải thoát mà tất cả học trò, đệ tử Mật gia Song Nguyễn song hành thực chất đức huệ song tu, giúp cho những ai thực hành pháp được kết quả nhanh hơn. Những thành công thế sự và thành tựu tâm linh của học trò, đệ tử Mật gia Song Nguyễn đã được xác quyết qua những chuyến xuất dương du học của Mật Từ, Mật Hồng Tuyến, Mật Thủy, Mật Khải Nguyên trong điều kiện khó khăn nhiều mặt nhưng vẫn vượt qua một cách ngoạn mục mà các trò đã hiểu được qua những bài viết của họ. Nhờ đâu? Nhờ vào chánh kiến, dựa vào chánh kiến, đào sâu tư duy về chánh kiến và ứng dụng chánh kiến trên 4 phương diện của chánh tư duy, và 4 phương diện của sự ứng dụng “nhiêu ích hữu tình giới”.

Những người thực hành Phật pháp nhưng không phải ai cũng trang bị được chánh kiến. Những người đó tuy trang bị được chánh kiến nhưng vẫn chưa đầy đủ cho nên họ vẫn còn phạm sai lầm một, hai, ba trong 4 phương diện chánh kiến về thờ tự, tôn kính, luận điểm mà thể hiện rõ nhất là khi đối luận họ thường lập luận chủ quan, khinh suất trái với tinh thần Nhân minh học đạo Phật về “ngũ lượng phương tiện biện giải”. Đôi khi trang bị đầy đủ chánh kiến nhưng họ vẫn chưa ứng dụng đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, tình huống và môi trường. Đó là trường hợp họ bị nhập nhằn trong thực hành giáo pháp mà không tinh túy nên rơi vào phiến diện như kiểu tụng nhiều loại kinh, xen lẫn niệm Phật, ngồi thiền, trì chú vào một tu pháp. Đó là trường hợp họ đã xuất gia mà vẫn trở lại đời sống gia đình mà chăm bẳm vào việc nuôi trẻ, từ thiện để trục lợi, lập kỷ lục vì muốn nổi tiếng…Đó là trường hợp họ chấp pháp như tu thiền thì chê bai tịnh độ, tu tịnh độ thì bài bác thiền tông hay mật tông, tu theo trường phái Đại thừa lại chỉ trích Nguyên thủy ăn mặn, hoặc ngược lại Nguyên thủy mĩa mai kinh điển Đại thừa, Mật thừa là không chính thông bằng kinh tạng Pali của họ…Tất cả những hoạt động tâm linh như trên đều thiếu biện chứng khoa học nên khó thành tựu nếu không muốn nói là ngược lại bởi Bồ tát Long Thọ khẳng định ; “Mọi hành vi công đức nếu thiếu chánh kiến đều mang lại hậu quả trầm trọng”. Điều này đã được Đức Phật cảnh tĩnh trong kinh Hoa nghiêm rằng mọi thiện pháp không dựa trên nền tảng Bồ đề tâm đều là tà pháp”. Do đó, những kẻ tà kiến hoặc thiếu chánh kiến thường rơi vào 5 trường hợp sau đây: (1) sự việc đáng cười mà không cười (2) lúc đáng hoan hỷ mà lòng không vui (3) sự kiện, hoàn cảnh đáng khởi từ tâm mà không phát khởi lòng từ (4) lời lành được nghe mà không chú tâm (5) làm ác không biết xấu hổ.

Hậu quả cụ thể của những người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật

Những hành giả Phật pháp được trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ ngược lại như trên (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

Đường tu ngắn dài như thế nào là tùy thuộc vào hướng dẫn, chỉ dẫn của vị Thầy dạy đạo

Kết thúc bài viết này Thầy trích dẫn kinh Kalama để các trò hiểu rằng đễ đạt chánh kiến không phải từ ảnh hưởng người khác mà chính bản thân mình vào cuộc mới mong thành tựu, còn đường tu ngắn dài như thế nào là tùy thuộc vào hướng dẫn, chỉ dẫn của vị Thầy dạy đạo.

– Này các thiện nam, tín nữ, các vị phân vân, nghi ngờ là điều tất yếu và hợp lý. Trong trường hợp như vậy, các vị không nên vội tin hay bác bỏ quan điểm của đạo nào, khi mà các vị chưa tìm hiểu đạo ấy một cách thấu đáo. Này các thiện nam tín nữ Ka-la-ma, nhân đây Như Lai sẽ giảng giải về mười nền tảng của đức tin chân chánh.  

Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.

Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.

Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.

Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình.

Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.

Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.

Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.

Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

– Này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và thể nghiệm, chỉ khi nào, sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy: “Lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán. Nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu, về dài” thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo.

Thầy không yều cầu hoặc bắt buộc các trò nghe theo mà các trò nên suy gẫm lại từ khi lên chanhtuduy.com đọc bài và comments, từ khi được vào Mật gia Song Nguyễn với tư cách là học trò hoặc đệ tử đến nay các trò đã tiến bộ như thế nào, thì đó là những bằng chứng xác thực là các trò đang có chánh kiến. Tuy nhiên, làm thế nào nhanh nhất và hiệu quả nhất để trang bị được chánh kiến đầy đủ, mời các trò đọc tiếp Bài 5 tiếp theo. Thầy cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om ma ni padme hum!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 12/01/2019

Thinley – Nguyên Thành


English version: Thanh Tri – the 2ndMind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI – Part 4: GAIN FROM RIGHT VIEW, LOSE OF WRONG VIEW (Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội – Bài 4: Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến)

Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI:

Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU

Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN 

Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN

Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?

Bài 6: LÀM SAO ĐỂ CHÁNH KIẾN ĐƯỢC QUANG MINH?

Bài 7: LÀM SAO ĐỂ QUANG MINH THÀNH TAM MUỘI?

Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 9: CƠ CẤU VẬN HÀNH CỦA TÂM PHÁP “CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”

Bài 10: TÂM SỰ CỦA KẺ LUÔN MONG ĐƯỢC NOI GƯƠNG HẠNG NGƯỜI THỨ BA

 1. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ vị Thầy đã giảng giải cho chúng con những ích lợi từ Chánh Kiến và những tác hại từ Tà Kiến một cách rõ ràng. Con xin được tổng hợp lại như sau:

  _Lợi ích thiết thực của Chánh kiến:

  + Không chấp vào “của tôi”

  + Không ích kỷ “vì tôi”.

  +Không ngã mạn “do tôi”.

  _Khi khổ đau, người tu biết đó là sự “tịnh hóa”. Tức từ nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, từ nhẹ thành không có chi.

  _Tiếp đến, người tu không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về chân lý tối thượng, tức “Tứ diệu đế” mà Phật đã tuyên thuyết. Từ đây, người tu đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo pháp theo đúng quy trình Văn-Tư-Tu.

  _Khác hẳn ngoại đạo, các học trò, đệ tử Đức Phật đạt được Chánh Kiến dễ dàng, làm nền tảng khai giác (trí tuệ Bát Nhã).

  Bài viết giúp con hiểu rằng có những người thực hành Phật Pháp nhưng không được trang bị Chánh Kiến. Hoặc trang bị nửa vời về 4 phương diện, dẫn tới khinh suất trong lập luận và hành vi. Hoặc họ áp dụng chưa đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng, môi trường,…Con cảm tạ vị Thầy đã chỉ ra những sai lầm mà rất nhiều người thực hành Phật Pháp gặp phải chỉ vì thiếu tính biện chứng khoa học, gây ra hậu quả trầm trọng.

  Con tán thán vị Thầy đã chỉ ra những tác hại khi thiếu chánh kiến gồm:  (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật.

  Bên cạnh đó, khi người tu trang bị Chánh Kiến đúng theo diễn trình Văn-Tư-Tu thì : (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Con cảm tạ vị Thầy đã giảng giải cho chúng con tường tận những khía cạnh của Chánh Kiến, song song với đó là những lợi ích lớn lao có được nhờ Chánh Kiến, những tác hại khi thiếu Chánh Kiến. Con cảm tạ vị Thầy đã phát lồ tu pháp “Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” từ giáo lý Phật Đà. Giúp chúng con có thể tiếp cận được Chánh Kiến và rèn luyện tư duy theo tính khoa học biện chứng của Yoga Thanh Trí. Nhờ đó chúng con không bị sa vào những sai lầm gây ra cản trở trên đạo trình Giải Thoát, đồng thời từng bước có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho Yoga Thanh Trí ngày càng phổ biến đến cho khắp chúng sanh trên toàn thế giới.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah Hum.

   

 2. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài 4 trong loạt bài về chánh kiến. Phần mục chương này con thấy được sự phân rành bằng chính hiện chứng rất khách quan từ việc so sánh của bản thân mình trước và sau khi được tiếp cận, đọc bài, diễn tập và thực hành các tu pháp Yoga Thanh Trí trên nền tảng chánh kiến. Không nói nhiều, nhưng từ những gương đang thành đạt những phương tiện hữu dụng cho cuộc sống như đạo huynh Mật Thủy, Mật Từ, đạo hữu Mật Hồng Tuyến, Mật Khải Nguyên.

  Từ bản kinh Ka-la-ma càng ghi nhận tính biện chứng từ những lời kinh giảng của Đức Thế Tôn. Trong bất kỳ trường hợp, hoàn cảnh nào cần phải tự mình quán xét, tương đồng hay dị hợp theo bước tiến của quá khứ cho tới hiện tại. Mọi điều có thể đúng, có thể sai song hãy nhìn nghiệp quả để thấy được nghiệp nhân và năng lượng bổ trợ có được từ nguyện lực do sự tinh tấn của chính bản thân và tha lực hộ trì của Thầy, chư vị Thánh chúng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Vì vậy cho nên, song song sự tồn tại và phát triển của chanhtuduy.com cũng như chính bản thân mỗi bạn đọc, học trò, hội viện mà thường ngày được “lân mẫn” trên chanhtuduy.com và nhận được từ trường thanh tịnh thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy trên nền tảng chánh kiến Phật đà.

  Có câu “đại nghi, đại ngộ”, song không có “tiểu nghi” hay “đại nghi” đối với chánh kiến Phật đà chiếu theo bốn đề mục đã nêu trong bài viết. Và thành quả tương ưng sẽ là bước tiếp ngộ dẫn hướng cho mọi kiếp vượt khỏi vòng sanh tử và được tu hành đạt  chứng giác ngộ trong tương lai.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ , trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện cho bộ môn Yoga Thanh Trí được xây dựng trên nền tảng chánh kiến Phật môn sẽ lan tỏa khắp muôn phương và cầu nguyện cho mọi chúng sanh có duyên lành không gẫy đoạn cơ hội được diễn tập, thực hành các tu pháp nhằm an lạc đời này theo tâm tịnh cùng nguyện lực bi mẫn của Quán Âm Tứ Thủ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 3. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài, con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum .

 4. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này. Qua bài viết, chung con thấy biết được “Ích lợi từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến”.

  Ích lợi của chánh kiến giúp chúng con:

  + Không chấp vào “của tôi”, “do tôi”, “vì tôi”. Từ đó khi khổ thì người tu biết đây là tịnh hoá, không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về chân lý tối thượng là “Tứ diệu đế”. Thay vào đó là sự tinh tấn đào sâu lý thuyết, hành trì giáo pháp theo quy trình Văn Tư Tu.

  + Nhờ vào chánh kiến, đào sâu tư duy về chánh kiến và ứng dụng chánh kiến trên 4 phương diện của chánh tư duy, và 4 phương diện của sự dụng “nhiêu ích hữu tình giới”. Mà Mật Gia Song Nguyễn, dưới sự hướng dẫn của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến những tà sư, tà giáo, tà đạo trong và ngoài Phật giáo khiến cho họ phải thúc thủ. Thị hiện là sự rực rỡ về Y báu, chánh báu của Mật Gia ,ngoài ra còn  có những thành công của các học trò, đệ tử Mật Gia như đạo huynh Mật Từ, huynh Mật Hồng Tuyến, đạo huynh Mật Thuỷ,Mật Khải Nguyên trên con đường xuất dương.

  +Những hành giả Phật pháp được trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ được (1) Tu ít được nhiều, (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp đều không còn (4)giương mặt  rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh vào cõi Phật.

  Ngược lại với những lợi ích khi thực hành chánh kiến thì tác hại của tà kiến đã được ngài Long Thọ Bồ Tát đã huấn thị “tất cả mọi hành vi dù công đức, nhưng nếu bị rơi vào tà kiến sẽ chịu hậu quả thảm hại”. Hậu quả cụ thể vị Thầy đã từ bi chỉ ra khi thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến (1) Tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh vào cõi Phật.

  Con cảm tạ ơn Thầy qua luận cứ là kinh Kalama và lời huấn thị tự quán xét lại bản thân “từ khi lên chanhtuduy.com đọc bài và comments , từ khi được vào Mật Gia Song Nguyễn với tư cách là học trò hoặc đệ tử đến nay các trò tiến bộ như thế nào thì đó là những bằng chứng xác thực  là các trò đang có chánh kiến”. Với Bồ đề tâm trải rộng, vị Thầy đã từ bi tạo ra Yoga Thanh Trí dựa trên nền tảng giáo pháp Phật đà bằng các phương tiện thiện xảo là Lục diệu pháp môn trong đó có “Chánh kiến quang minh tam muôi” để các học trò có cơ hội được kết nôí vị Thầy, được vị Thầy đồng ý cho phép diễn tập thực hành. Nếu chúng con “đặt niềm tin bất động và thực hành  theo” thì sẽ đạt được thực tại đời này an lạc với (1) hạnh phúc tự tâm (2) hanh thông thế sự (3) thành đạt xã hội còn đời sau là cực lạc.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu bộ môn Yoga Thanh Trí được phổ truyền muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết : Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4 : LỢI ÍCH TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN .

  Con cảm ơn vị Thầy đã luận giải những lợi ích từ chánh kiến mang lại như : (1) tu ít được nhiều, (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn , (3) gương mặt rực rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp, (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, (6) sau khi mạng chung sẽ được thác sanh về cõi Phật .

  Tác hại từ tà kiến mang lại là : (1) tu nhiều được ít, (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp ( chấp vào cái tôi, pháp chấp ( chấp vào pháp tu) (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật .

  Con cảm ơn vị Thầy đã cho con được học Yoga Thanh Trí thông qua việc đọc bài và comments trên chanhtuduy.com , từ khi biết đến vị Thầy và chanhtuduy.com bản thân con đã tiến bộ hơn rất nhiều trên nhiều phương diện như sức khỏe thể chất, tinh thần, thế sự hanh thông và con luôn cảm nhận được sự hạnh phúc trong tâm hồn chứ không phải mong chờ vào những người bạn thế gian mang lại những lúc thuận duyên nữa .

  Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum !

 6. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con nhận ra sáu hậu quả rõ ràng nếu như một người hành giả Phật pháp trang bị thiếu chánh kiến, và ngược lại là sáu lợi ích mà một người hành giả đạt được nếu trang bị đầy đủ chánh kiến. Và đối với những người thiếu chánh kiến, vị Thầy đã chỉ rõ ra ba trường hợp cụ thể: (1) là người thực hành Phật pháp nhưng chưa trang bị được chánh kiến; (2) có người trang bị được chánh kiến nhưng chưa đầy đủ trên bốn phương diện chánh kiến; (3) và có người trang bị về bốn phương diện chánh kiến nhưng chưa ứng dụng đúng lúc, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, tình huống và môi trường. Qua đó, con hiểu được rằng để một người trang bị đầy đủ chánh kiến thì không chỉ dựa trên việc biết về lý thuyết mà còn phải hiểu rồi đến thực hành, ứng dụng, trải nghiệm thực tế, đúng theo quỹ đạo Chánh pháp. Và để bản thân con biết, hiểu rồi đến ứng dụng đúng giáo pháp, đúng phương pháp thì thực khó đạt nếu như thiếu sự chỉ dạy của vị Thầy.

  Qua những lời chỉ dạy của vị Thầy trong bài, con cảm thấy mình may mắn vì có cơ hội được thực hành pháp tu “Chánh kiến Quang minh Tam muội” dưới sự chỉ dạy của vị Thầy. Con có cơ hội hiểu được thế nào là Chánh kiến về thờ tự, Chánh kiến về tôn kính, hiểu rằng khi đã Quy y Phật thì không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật, không thờ thần tài, Quan công gây ra tổn phước rồi gánh chịu hậu quả nặng nề. Con có cơ hội hiểu rằng đã là người Phật tử thì cần nói và làm dựa theo Thánh giáo lượng chứ không phát ngôn theo tâm ý chủ quan của mình, theo đúng phương diện Chánh kiến về luận điểm. Đặc biệt, đối với Chánh kiến về Giải thoát, vị Thầy luôn từ bi nhắc nhở, chỉ dạy đệ tử, học trò chúng con nên tinh tấn thực hành đọc bài, comment trên Chanhtuduy.com, nghiêm khắc giáo huấn chúng con nếu như thấy chúng con lơ là thực hành Pháp mà “muốn” rơi vào vòng xoáy bát phong thế sự, lơ là lao vào cuộc sống thế tục. Bởi Thầy không muốn chúng con rơi vào “thất bại trầm trọng” khi đã vào “cổng Chánh pháp mà vẫn trở lại với đời sống gia đình thế tục”. Và những thành công thế sự của các đạo huynh, đạo hữu trong Mật gia Song Nguyễn như thành công của đạo huynh Mật Từ, đạo huynh Mật Thủy, huynh Mật Hồng Tuyến, đạo hữu Mật Khải Nguyên và rất nhiều đạo huynh, đạo hữu khác đều là nhờ trang bị đầy đủ chánh kiến dưới sự chỉ dạy của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con nhận thấy được lợi ích, tầm quan trọng của việc trang bị đầy đủ chánh kiến, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 7. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Cầu nguyện  chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 8. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài 4: “Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến” trong “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI” của vị Thầy. Qua những luận giải của vị Thầy con đã hiểu hơn về những ích lợi thiết thực nhất của chánh kiến, đó là giúp cho người thực hành pháp không chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi” và hiểu được tịnh hoá, không con nghi ngờ về giáo pháp. Nhờ vậy mà có được đức huệ song tu, đạt được kết quả nhanh hơn, điển hình là những chuyến xuất dương du học của các đạo huynh Mật Từ, Mật Thuỷ, huynh Mật Hồng Tuyến, đạo hữu Mật Khải Nguyên. Ngược lại với ích lợi của chánh kiến là tác hại của tà kiến. Hậu quả của tà kiến thật trầm trọng. Từ kinh Kalama Thầy trích dẫn ở cuối bài và tự suy gẫm con nhận thấy bản thân mình đã nhận được vô vàn lợi lạc kể từ ngày đọc bài, comments trên chanhtuduy.com. Đã từ lâu, con không tin vào thờ thần tài vốn đó là truyền thuyết; con không còn thờ cúng ông bà dù đó là truyền thống; con không tin vào bói toán, dâng sao giải hạn mặc dù họ hay nhắc đến và tuyên truyền; con không tin vào báo hiếu Vu Lan dù có kinh điển Vu Lan Bồn (bởi đó là nguỵ kinh)…. Thay vì đặt niềm tin vào đó thì con tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng, và nhờ vậy con mới thong dong đi trên đại lộ giải thoát dưới sự chỉ dạy của vị Thầy như bây giờ. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được như vậy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Pháp Khánh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này, con cảm tạ ơn Thầy đã truyền dẫn các trò và đệ tử về chánh kiến Phật Đà nhằm tránh việc va vào tà kiến mà tu nhiều được ít. Các thành quả tốt đẹp mà các đạo huynh ở Mật Gia Song Nguyễn đã đạt được là một minh chứng hữu hình về việc thực hành chánh kiến của Đức Phật với sự hướng dẫn của vị Thầy Yoga Thanh Trí.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô trụ thế vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh đạt được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 10. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài ” Lợi ích từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến”.

  Con đã thấu hiểu hơn lợi ích của chánh kiến, khi người tu có đủ chánh kiến kéo theo các hành vi về thân ngữ tâm sẽ đi đúng theo quỹ đạo chánh pháp, luôn làm những việc lợi mình lợi người không còn bám chấp bởi bát phong.  Đặc biệt không bị rơi vào những cái bẫy của tà kiến. Từ đó mà đạt được những thành tựu trong cuộc sống thế sự cũng như thăng hoa trên con đường tâm linh. Thành quả của những học trò Mật gia Song Nguyễn như Mật Từ, Mật Hồng Tuyến… là mình chứng thuyết phục cho điều này.

  Từ khi bước chân vào cánh cửa chánh pháp con đã không còn bị nô lệ tâm linh cho bọn tà kiến. Con cũng đã ít nhiều vận dụng những điều học được áp dụng vào hành vi thân ngữ tâm của mình trong cuộc sống và con cũng đã đạt được nhiều lợi lạc mà trước đây mình không hề biết.

  Con cảm tạ Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết ” Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4 : ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀU KIẾN” mà vị Thầy đã khai thị.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã minh giải từ lời Giáo huấn Tĩnh thức của Đức Phật giúp chúng con hiểu được ích lợi thiết thực của Chánh kiến: Là giúp người thực hành Pháp Phật không còn chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”. Khi khổ đau, người tu biết đó là sự “tịnh hóa”; tịnh hóa từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không có chi. Nhờ có được Chánh kiến mà người tu không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về chân lý tối thượng “Tứ dệu đế” mà Đức Phật đã tuyên thuyết, nhờ vậy mà thường xuyên đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo pháp theo quy trình Văn, Tư, Tu (nghe, suy gẫm, thực hành). Đặt biệt là người tu có được đầy đủ Chánh kiến sẽ có nền tảng cho khai giác (trí tuệ Bát nhã) dễ dàng; không như ngoại đạo phải tốn công, mất sức, hao tổn tâm lực, miệt mài ngồi thiền rách cả chục cái bồ đoàn nhưng vẫn không thể nào thoát được sự kiềm tỏa của luân hồi sanh tử.
  Bên cạnh đó, người thực hành hành Pháp Phật có được đầy đủ Chánh kiến, sẽ được ích lợi là : (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) chấp ngã và chấp pháp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.
  Bằng ngược lại người tu có, hoặc không đầy đủ Chánh kiến : (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) chấp ngã (chấp vào cái tôi) chấp pháp (chấp vào tu pháp) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoăch khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp rủi roi bất ngờ (5) khó thác sanh về cõi Phật.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 12. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN”.

  Qua luận giải của vị Thầy, con hiểu được những ích lợi từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến. Thật ơn phước và may mắn biết bao khi hàng ngày chúng con được tiếp xúc với nguồn chánh kiến ngút ngàn qua các bài viết, bài giảng trên trang mạng chanhtuduy.com. Những bài viết và bài giảng đa dạng, gần gũi, đầy đủ bốn phương diện chánh kiến về thờ tự, tôn kính, luận điểm, giải thoát. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 13. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết mới của vị Thầy rồi ạ.

  Con thành tâm cảm tạ vị Thầy đã từ bi luận giảng chi tiết cho con về “Lợi ích từ chánh kiến, tác hại của tà kiến” trên nền tảng trí huệ Phật đà và theo tinh thần biện chứng khoa học tâm linh.

  Qua lời dạy của vị Thầy, con hiểu được những lợi ích thiết thực nhất khi có được chánh kiến đối với một người Phật tử là “không chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”; không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về các giáo lý Phật đà, từ đó qua những lời dạy của vị Thầy – được chắt lọc từ kim khẩu của Đức Phật và lời dạy của các bậc Thánh Đức và  hạ tầng ngữ nghĩa – chúng con tinh tấn đào sâu lý thuyết, hành trì giáo pháp theo quy trình “Văn – Tư – Tu” nhằm đạt được “tu ít được nhiều, đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn, gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận, gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật”.

  Ngược lại với những thiệt ích thiết thực từ chánh kiến thì tác hại của thiếu chánh kiến hay tà kiến đó là “tu nhiều được ít, việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt, ngã chấp và pháp chấp ngày một tăng, gương mặt u ám hoặc khắc khổ , gặp nhiều rủi ro bất ngờ, khó thác sanh vào cõi Phật”. Và Bồ tát Long Thọ đã huấn thị “Tất cả hành vi dù công đức, nhưng nếu bị rơi vào tà kiên sẽ chịu hậu quả thảm hại”.

  Những dòng kinh điển được vị Thầy trích dẫn từ Kinh Kalama giúp con hiểu thêm vai trò của việc “tự lực” trong thực hành giáo pháp  của người hành giả dưới sự chỉ dạy, hướng dẫn của bậc Kim Cang Sư để có được thành tựu là “phải quán sát, suy tư, và thể nghiệm” và sau khi kiểm nghiệm và nhận thấy “Lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán. Nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu, về dài” thì đặt niềm tin bất động và thực hành theo. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã phát lồ các tu pháp Lục diệu Pháp môn và từ bi cho phép con diễn tập thực hành đặc biệt là tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” để chúng con thường xuyên được tiếp cận với Chánh pháp Phật đà, dần có được chánh kiến, chánh tư duy và có được những tiến bộ cả trên đường đời và đường đạo.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài, vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 14. Mật Tịnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải tường tận cho chúng con được hiểu về ích lợi từ chánh kiến cũng như tác hại từ tà kiến để từ đây chúng con hiểu được tầm quan trọng của việc tiếp thu và thực hành theo chánh kiến với một hành giả  đạo Phật mà nỗ lực tinh tấn hơn.

  Quả thật biển pháp mênh mông, nếu chúng con không được thực hành Yoga Thanh Trí, không biết đến con đường tiếp cận trí huệ Phật đà theo mô thức khoa học biện chứng với những phương pháp phù hợp tính quốc độ, thời đại, dân tộc đã được chứng minh tính hiệu quả, thì sẽ rơi vào tình trạng càng bơi càng đuối nước, càng vẫy vùng càng chìm sâu. Từ biển pháp mênh mông ấy, Thầy đã trải qua 25 năm khảo cứu, khảo sát, ứng dung, thực hành theo tinh thần “quán sát, suy tư, thể nghiệm” mà Đức Phật đã giáo huấn trong kinh Kalama, để khi nhận được kết quả thực sự lại miệt mài chưng cất thành những dòng tinh túy cam lồ, cũng chính là căn phòng Duy Ma Cật rực quang minh chánh kiến này cho chúng con và chúng sanh được tùy nghi “ngồi mát ăn bát vàng”.

  Tuy rằng kết quả lộ xuất chánh kiến là nhờ vào sự chứng đắc của Đức Phật và các bậc Thánh đức, nhưng đã qua hơn 2500 năm thì những kết quả ấy cần được thể nghiệm lại để đảm bảo phù hợp với tính thời đại, tính dân tộc và căn cơ của chúng sanh thời mạt pháp, do đó, vẫn là mô thức lấy kết quả làm con đường nhưng quá trình nỗ lực để viên thành đạo quả của vị Thầy vẫn gian truân hơn, dài lâu hơn so với chúng con hiện nay. Bởi Thầy đã đúc kết lại từ kinh nghiệm thực tiễn của mình mà lộ xuất giáo pháp Yoga Thanh Trí với 6 phát kiến tâm linh “đơn giản, dễ thực hành, nhanh kết quả”, được chứng minh tính hiệu quả, thực tiễn qua sự thành tựu của Thầy và các đạo huynh, đạo hữu, do đó chúng con đã tự nhiên được “đốt cháy giai đoạn” để tiến nhanh hơn trên viễn trình giác ngộ. Vấn đề còn lại là chúng con cần có “niềm tin bất động” để thực hành theo. Con thành tâm cảm tạ và hoan hỷ tán thán công hạnh của bậc Đạo sư Thanh Trí.

  Qua đây, con càng hiểu rõ giá trị của Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí “Chánh kiến quang minh tam muội”, đây chính là con đường thẳng nhanh nhất, đơn giản nhất, dễ thực hành nhất đưa chúng con đến với mục đích giải thoát tối thượng “tâm tịnh, trí thanh”. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh hữu duyên được tiếp cận giáo pháp Yoga Thanh Trí để thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu rồi, hãy bất động trước bát phong bởi vì thực chất không gì ngoài giấc mộng 100 năm!

   • Mật Tịnh Dung says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban giáo huấn. Cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con vũ khí tĩnh thức, chánh niệm, chú tâm để tri hành hợp nhất theo lời Thầy.

    Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc bài 4 :” ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI ; LỢI ÍCH TỪ CHÁNH KIẾN , TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN “ của Thầy rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi trí tuệ đã chuyển tải rõ ràng tường tận những lời giáo huấn của Đức Phật giúp cho chúng con hiểu được lợi ích từ chánh kiến .

  Bộ môn yoga thanh trí dưới sự bồ đề tâm dẫn dắt của vị Thầy đã và đang chuyển hoá tâm ngoạn mục thông qua tu pháp đúng theo quỹ đạo chánh pháp dựa trên nền tảng chánh kiến Phật Đà . Sau 25 năm khảo cứu , khảo sát , thực hành ứng dụng có kết quả . Thầy nương theo trí tuệ thánh Đức các thánh giả . Thầy đã phát lồ được 6 phat kiến tâm linh vĩ đại trong đó Lục Diệu Pháp môn có tu pháp chánh kiến quang minh tam Muội với các bài viết , bài giảng mang đậm ánh sáng chánh kiến được Thầy chuyển tải tới đệ tử  , học trò , chúng sanh hữu tình Nhờ vào chánh kiến , đào sâu tư duy về chánh kiến ứng dụng chánh kiến trên 4 phương diện của chánh tư duy và 4 phương diện của sự dụng mà chúng con thấy được giá trị và tầm quan trọng của chánh kiến mà áp dụng vào cuộc sống từ đó không chấp vào “ của tôi “ do tôi “ vì tôi “ và  khi khổ thì chúng con biết đây là tịnh hoá , không còn nghi ngờ , nghi hoặc , nghi hối về chân lý tối thượng .Thay vào đó là sự tinh tấn đào sâu lý thuyết hành trì giáo pháp theo quy trình văn tư tu mà làm được những việc lợi mình , lợi người không còn bám chấp vào bát phong mà luôn giữ được tâm quân bình thái độ hân hưởng và đạt được những thành tựu trong cuộc sống .Minh chứng cho sự thành công của các đệ tử học trò Mật Gia như đạo huynh Mật Từ , huynh Mật Hồng Tuyến , đạo huynh Mật Thuỷ , Mật Khải Nguyên trên con đường xuất dương .

  Những hành giả Phật Pháp được trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ được (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh Thông (3) ngã chấp và pháp chấp đều không còn (4) gương mặt được rạng rỡ , sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minhngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh vào cõi Phật .Còn tác hại của tà kiến đã được Ngài Long Thọ Bồ Tát đã huấn thị “ Tất cả mọi hành vi dù công đức , nhưng nếu bị rơi vào tà kiến sẽ chịu hậu quả thảm hại như : (1) Tu nhiều được ít (2)việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3)ngã chấp “ chấp vào cái tôi “ và pháp chấp “ chấp vào pháp tu” ngày một tăng  (4)gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dần ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh vào cõi Phật.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 16. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài của Thầy rồi ạ. Qua bài Thầy dạy con hiêir rằng để có được bộ môn Yoga Thanh Trí , Thầy đã dày công hơn 25 năm trời để khảo cứu, khảo sát, và thực hành nghiêm túc nên mới có được kết quả như hôm nay. Thành quả Thầy không ngại gian khổ, kiên trì để dạy các học trò đệ tử nên mới có trái ngọt như huynh Mật Từ, Mật Thủy, Mật Hồng Tuyến ….. và nhiều huynh đệ trong Mật gia đã có đời sống hanh thông thế sự, hạnh phúc tại tâm. Qua bài con nghĩ việc duy nhất chúng con cần và nên làm là nên nghe, tin theo lời dạy của vị Thầy từ bi trí tuệ_” một niềm tin bất động” để làm theo điều dạy của Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy , Cô trường thọ vì lợi ích của chúng sanh, con nguyện cầu cho bộ môn mà Thầy Cô dành cả cuộc đời này để nghiên cứu, ứng dụng sẽ được truyền rộng rãi hơn nữa vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum

 17. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến”.

  Qua những lời dạy của Thầy con hiểu thêm về những lợi ích thiết thực của chánh kiến gồm có: (1) giúp người thực hành Phật pháp không chấp vào “của tôi”, không ích kỉ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”; (2) khi khổ thì biết rằng nghiệp được “tịnh hoá”; (3) không nghi ngờ, nghi hối về chân lý tối thượng là “tứ diệu đế” do Đức Phật thuyết.  Thời Đức Phật tại thế, 95 ngoại đạo miệt mài nếm mật nằm gai nhưng không thoát khỏi nỗi khổ của vòng sinh tử luân hồi, phải chờ tới khi Đức Phật viên thành chánh quả mới lộ xuất chánh kiến.
  Từ đây con mới càng cảm niệm và thêm tự hào khi được là một Phật tử, được là một học trò của Mật gia Song Nguyễn. Dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy của vị Thầy mà học trò chúng con xây dựng được nền tảng chánh kiến trên cả 4 phương diện (chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm và chánh kiến về giải thoát), đức huệ song tu nên nhanh đạt được kết quả, được xác quyết qua những hanh thông thế sự, thành tựu tâm linh của nhiều huynh đệ kim cang. Đây không phải là điều hành giả đạo Phật nào cũng có được bởi họ thường bị phạm sai lầm một, hai, ba trong 4 phương diện chánh kiến trên. Việc thiếu ánh sáng của ngọn đuốc chánh kiến dẫn tới 6 hậu quả mà vị Thầy đã chỉ rõ, tương ứng với đó cũng là 6 thành tựu mà hành giả đạt được một khi được trang bị đầy đủ chánh kiến.
  Rõ ràng người tu thiếu chánh kiến chẳng khác nào chiếc tên lửa được phóng lệch quỹ đạo, mục tiêu không tới mà mãi chơi vơi trong vũ trụ của sinh tử luân hồi.

  Con hoan hỉ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 18. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết, con càng thêm trân quý cơ hội quý báu được có một vị Thầy chân chính và được tiếp cận với chánh kiến Phật đà bởi lẽ “..thời Đức Phật tại thế hơn 95 ngoại đạo tuy miệt mài ngồi thiền rách cả chục bồ đoàn nhưng không thoát vòng luân hồi sanh tử, đến khi Đức Phật viên thành chánh quả mới lộ xuất chánh kiến làm nền tảng cho khai giác”. Tuy rằng Đức Phật là người lộ xuất chánh kiến song nếu không có Thầy thì chúng con không thể tiếp cận với chánh kiến nhà Phật, cũng như được hiểu chánh kiến trên nhiều phương diện nhằm lợi mình, lợi người. Từ khi được vào Mật gia Song Nguyễn và được Thầy trang bị vũ khí chánh kiến, ngoài việc được chuyển hoá tâm theo chiều hướng tích cực hơn nhờ dựa trên lăng kính chánh kiến để quán xét các hành vi thân ngữ tâm của mình; con còn nhận được những ơn phước từ Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy như công việc tốt, vượt qua những khó khăn thế sự một cách ngoạn mục, đặc biệt chuyến xuất dương du học với học bổng toàn phần ngoài sức tưởng tượng. Con cảm niệm ơn phước được là đệ tử của Mật gia Song Nguyễn, được Thầy trang bị chánh kiến một cách bài bản, đầy đủ và đi vào tinh tuý. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được như thế. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài con hiểu được, chánh kiến giúp người tu Phật luôn quán xét và thể hiện hành vi của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp, nhằm làm lợi lạc cho mình và cho người khác. Người hiểu được chánh kiến sẽ không rơi vào cái bẫy tâm linh của các tà sư hay tổ chức lừa đảo của bọn buôn thần bán thánh nhằm lừa đảo chiếm đoạt sản và đẩy nạn nhân rơi vào con đường tà kiến gây tổn hại đến vận mệnh tâm linh về sau.
   Về bản thân con hiện đang tu học ở Mật gia song Nguyễn và đã tích lũy được rất nhiều những tri kiến chánh kiến của nhà Phật sau khi được Thầy cho phép diễn tập và thực hành tu pháp ” Chánh kiến quang minh tam muội” con đã hiểu ra thế nào là chánh kiến Phật đà qua 4 phương diện chánh kiến: chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến trong luận điểm và chánh kiến về giải thoát giúp cho con có được sự đúng đắn khi thể hiện hành vi thân, ngữ, tâm của bản thân trong mọi hoạt động trong cuộc sống thế sự, nhằm giảm sự tạo ra nghiệp xấu cho mình và không tổn hại đến chúng sanh.
   Khi con hiểu được chánh kiến từ tu pháp ” Chánh kiến quang minh tam muội” con có thể phân biệt được một ít những việc làm nào gây nhân tà kiến, những việc làm nào tạo nhân xấu ác và tổn hại cho chúng sanh, những việc làm nào có làm lợi lạc cho bản thân và chúng sanh, để từ đó mà tránh xa những hoạt động gây nhân xấu ác tạo nghiệp xấu và tích cực tinh tấn trong những hành vi tạo phước đức, công đức cho mình và chúng sanh theo quỹ đạo chánh pháp mà vị Thầy đã dạy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu được thành công viên mãn.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN” rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng, hậu quả của những người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung đột tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật. Những hành giả Phật pháp được trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ ngược lại và đạt được các lợi ích (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Hiểu thấu về những hậu quả khi tu tập Phật pháp thiếu chánh kiến và những lợi ích không thể nghĩ bàn khi được trang bị đầy đủ chánh kiến mới thấy rằng, “Chánh kiến” tựa như viên ngọc như ý giúp hành giả đạo Phật đạt được mục đích tối thượng của mình là giải thoát. Và Thầy với tâm Bồ đề không quản thân sơ đang tận dụng từng tích tắc để trao viên ngọc như ý ấy đến cho tất cả chúng sanh. Con xin tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con viên ngọc như ý quý báu này.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 21. Kính bạch Thầy

  Con thật hoan hỷ được đọc tiếp bài viết mới của vị Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho tất cả chúng con hiểu rỏ những ích lợi từ chánh kiến và những tác hại của tà kiến

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu  vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 22. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài viết mới của vị Thầy rồi ạ.

  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giảng chi tiết giúp con hiểu rõ hơn về “lợi ích chánh kiến, tác hại từ tà kiến”; Theo đó, khi người tu Phật pháp có đủ chánh kiến sẽ đi đúng quỹ đúng quỹ đạo chánh pháp, không bị nô lệ bởi bát phong: “tám ngọn gió lẫy lừng thế gian”(được – mất, khen – chê, vinh – nhục, sướng – khổ) và lợi ích mang lại, được vị Thầy chỉ ra:(1) tu ít được nhiều, (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, (3) ngã chấp và chấp pháp đều không còn, (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp, (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh vào cõi Phật. Ngược lại người tu phật pháp thiếu chánh kiến là tà kiến đã được Ngài Long Thọ Bồ tát huấn thị: “tất cả hành vi dù công đức, nhưng nếu bị rơi vào tà kiến sẽ chịu hậu quả thảm hại” và hậu quả cụ thể được vị Thầy chỉ rõ: (1) tu nhiều được ít, (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt, (3) ngã chấp(chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng, (4) gương mặt bị ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chấp dồn ứ lại trong thân và tâm, (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ, (6) khó thác sanh vào cõi Phật.

  Con tạ ơn vị Thầy đã trích kinh Kalama và huấn thị tự quán xét bản thân: “từ khi lên chanhtuduy.com đọc bài và comments, từ khi được vào Mật Gia Song Nguyễn với tư cách là học trò hoặc đệ tử đến nay đã tiến bộ như thế nào thì đó là những bằng chứng xác thực là các trò đang có chánh kiến”.

  Con ngưỡng phục, tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm bao la và tầm nhìn xa, trông rộng của vị Thầy đã dành hơn 25 năm trải nghiệm, nghiên cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả để phát minh “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh Trí” dựa trên nền tảng giáo pháp Phật đà. Công trình tâm linh vĩ đại này đã được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc, tính Thời đại; dễ học, dễ áp dụng, mang lại lợi lạc vô song. Trong 6 pháp tu (Lục Diệu Pháp Môn), tu pháp Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội, vị Thầy đã đặt hết tâm lực, sức lực, trí lực, đạo lực vào những bài viết, bài giảng trên ngôi nhà Duy Ma Cật – chanhstuduy.com, giúp bạn đọc, học trò, đệ tử tiếp cận được chánh kiến Phật đà, kết nối với vị Thầy tâm linh qua việc đọc bài, nghe giảng và comments mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn (tích tập nhiều công đức, nâng cao chánh kiến, chánh tư duy, trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí – nền tảng giác ngộ!). Trong thời gian qua, con được vị Thầy cho phép diễn tập 2 tu pháp: “Chánh Kiến Quang Minh Tam Muôi” , là con tích cực đọc bài và comments trên chanhtuduy.com và tu pháp “Bồ Đề Tâm Định Quán”được con diễn tập thông qua sinh hoạt hàng ngày; Đến nay, dù tuổi đã “lục tuần” con luôn có sức khỏe tốt, hanh thông thế sự, đặc biệt là có sự chuyển hóa tâm “ngoạn mục”…

  Con tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy và ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa, lợi lạc.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh Trí, vì thành tựu của Viện ITA, vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

   

 23. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết được lợi ích từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến gây ra. Qua bài này, con biết lợi ích thiết thực của chánh kiến giúp người thực hành Phật pháp không chấp vào ” của tôi “, không ích kỷ ” vì tôi “, và không ngã mạn ” do tôi “. Từ đó khi gặp thuận duyên hay nghịch cảnh, người tu cảm niệm đó là ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, giữ vững niềm tin kiên định vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Để đạt được chánh kiến thì đó là cả quá trình tự thân vận động. Ở Mật gia Song Nguyễn, chúng con hàng ngày được Thầy trang bị cho chánh kiến, tích tập công đức và trí tuệ qua những phát kiến tâm linh của vị Thầy trong đó có tu pháp ” Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” mà Thầy đã khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và đạt kết quả sau 25 năm. Học viên dần đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội, để minh chứng cho lợi lạc này là gần đây là sự hanh thông của đạo huynh Mật Từ, đạo huynh Mật Thủy, đạo hữu Mật Hồng Tuyến, Mật Khải Nguyên và các đạo hữu khác. Cũng qua bài này, con biết khi người tu trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ được ( 1 ) Tu ít được nhiều, ( 2 ) Đạo pháp tinh tấn, thế sự hanh thông, ( 3 ) Ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến bằng không, ( 4 ) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận, ( 5 ) Gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, ( 6 ) Sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật. Bên cạnh đó, hậu quả của người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến : ( 1 ) Tu nhiều được ít, ( 2 ) Thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt, ( 3 ) Ngã chấp và pháp chấp ngày một tăng, ( 4 ) Gương mặt u ám hoặc khắc khổ, ( 5 ) Gặp nhiều rủi ro bất ngờ, ( 6 ) Khó thác sanh về cõi Phật. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết này.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 24. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc, giúp chúng con hiểu rõ hơn về những lợi ích diệu kỳ của Chánh kiến!

  Có thể khẳng định rằng, khó có thể tìm ở nơi đâu trên quả Địa cầu này mà các hành giả đạo Phật lại ngút ngàn Chánh kiến như ở Mật Gia. Để đạt được thành tựu diệu kỳ ấy, tất cả là nhờ vào sự chỉ dạy tận tình của Vị Đạo sư Thanh Trí, Người đã loan tỏa Chánh kiến đến các đệ tử và học trò của Ngài.

  Con kính đảnh lễ Vị Thầy!

  OM MANI PADME HUM

 25. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 26. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 4: Lợi ích từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến”.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 27. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh,  bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy đã chỉ rõ cho con biết được lợi ích từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến.

  Con hiểu rằng khi người tu không có chánh kiến thì (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung đột tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật. Ngược lại, hành giả Phật pháp được trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ đạt được các lợi ích (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Đây cũng là cách để hành giả đạo Phật tự quán xét tại sao lên chùa đọc kinh,  niệm Phật nhiều,  ngồi nát bồ đoàn mà khổ đau vẫn không giảm,  thế sự khó khăn,  cuộc sống chật vật,  còn trình độ tâm linh thì không tiến bộ,  chấp pháp, chấp ngã càng nhiều. Khi không có chánh kiến,  rơi vào tà kiến thì mọi hoạt động tâm linh đều tà tinh tấn,  đi lệch quỹ đạo bát chánh đạo nên đời đạo bất thành. Nhiều người tu Phật lệch quỹ đạo chánh kiến,  khổ đau chất chồng đau khổ,  cuộc sống đi vào bế tắc,  tâm không được bình an,  sắc diện u tối thì tự cho mình lý do tu là phải khổ hạnh,  ráng khổ đau hết kiếp này để kiếp sau thác sanh vào cõi Phật. Họ không tự quán xét rằng nhân khổ đau thì quả làm sao được hạnh phúc?

  Trong khi đó,  Mật gia Song Nguyễn được Thầy chỉ dạy giương cao ngọn cờ chánh kiến,  đả tà xây chánh và thực hành pháp theo tinh thần thọ lạc là thọ pháp. Và nhờ được trang bị chánh kiến nên Mật gia vượt qua mọi sóng gió,  mọi thủ đoạn của tà lực,  tà linh,  tà quyền đều bị vạch trần và kẻ phun nước bọt lên trời thì tự làm bẩn mặt mình,  tự nhận lấy hậu quả. Còn Thầy trò Mật gia Song Nguyễn y báo ngày càng rực rỡ. Con thuyền bát nhã do Thầy chèo lái giương buồm vươn xa đến mọi nơi trên thế giới. Không chỉ học trò các nước đến với Mật gia mà chính học trò Việt Nam viên thành được ước nguyện xuất dương ở trời Âu, Hàn Quốc, xứ sở kim chi và các nước khác,  mang theo hương đạo của người tu khẳng định sự lợi lạc của giáo pháp yoga Thanh Trí thông qua lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến đã giúp hành giả đạt được hạnh phúc tự tâm,  hanh thông thế sự,  thành đạt xã hội,  đời này an lạc, đời sau cực lạc. 

  Ở các nơi khác,  các thầy tu thi đua khoe đi học ở Ấn Độ,  Bhutan để lấy “uy” với đồ chúng và tích cực “thu vén” tiền của thí chủ để họ được tự do hưởng thụ ở nước ngoài và không dạy dỗ Phật pháp cho đồ chúng. Ngược lại,  ở Mật gia Song Nguyễn,  học trò từ Ấn Độ, Bhutan và các nước phương Tây đến học Thầy. Trong quan hệ sư-đệ,  Thầy là người đưa ra kế hoạch, ban cho phương tiện, pháp tu để học trò  thực hành tinh tấn và tích tập công đức để bản thân học trò  được  hạnh phúc,  hanh thông và thành công trong nước và được xuất dương du học,  đi làm với y báo rực rỡ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con có được một cuộc sống mới và có được nơi nương tựa chân thật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc và hoan hỷ tán thán bài viết số 4: “Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến” trong loạt bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội” của Thầy.

  Trong bài này, Thầy đã cho chúng con được hiểu lợi ích của chánh kiến theo định nghĩa về chánh kiến của đức Phật, trong đó thiết thực nhất là giúp người thực hành Phật pháp không chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”. Khi khổ người tu tự biết đó là “tịnh hóa”. Tiếp đến người tu không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về chân lý tối thượng là “tứ diệu đế”, thường xuyên đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo pháp theo quy trình Văn, Tư, Tu.

  Đặc biệt qua bài viết này, bằng tuệ tri thấu suốt Thầy đã đúc kết các lợi ích của người được trang bị đầy đủ chánh kiến qua 5 biểu trạng hiện đời: (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ và 1 xác quyết lúc lâm chung: (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật. Ngược lại Thầy cũng đúc kết hậu quả của người tà kiến hoặc không có chánh kiến, đó là: (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp và pháp chấp ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chất chứa dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật.  Con tán thán sự đúc kết này của Thầy, càng cho con thấy được sự thành tựu của Mật gia ngày hôm nay tuy so với các nơi khác chỉ trong thời gian ngắn nhưng rực rỡ bội phần, là nhờ Mật gia có chánh kiến đầy đủ. 2.500 bài viết trên chanhtuduy.com hoàn toàn một màu chánh kiến thuần nhất, không pha tạp. Con tự hào là một học viên của Viện nghiên cứu Tâm lý học và ứng dụng Yoga Thanh Trí – Mật gia Song Nguyễn. Đồng thời, qua sự đúc kết những lợi ích và hậu quả của người chánh kiến và người chưa đủ chánh kiến hay tà kiến, chúng con tự suy ngẫm về biểu trạng của chính mình đối chiếu với việc đọc bài, comment trên trang mạng chanhtuduy.com, từ đó nỗ lực, tinh tấn hơn. Như Thầy đã khẳng định, “để đạt được chánh kiến không phải từ ảnh hưởng người khác mà chính bản thân mình vào cuộc mới mong thành tựu”, bản thân chúng con phải tự nỗ lực tích lũy.

  Con hoan hỷ được đọc tiếp phương thức nhanh nhất và hiệu quả nhất để trang bị chánh kiến đầy đủ trong bài số 5 tiếp theo của Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

   

 29. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết số 4: “Lợi ích từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến” trong loạt bài “ Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội” của vị Thầy.

  Qua bài viết của vị Thầy, con hiểu rằng người có chánh kiến sẽ không còn bị phụ thuộc vào bát phong và (1) “ tu ít được nhiều”, (2)đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông,(3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn,(4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp ,(5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ,(6)  sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Ngược lại, người không được trang bị chánh kiến luôn bị chao đảo bởi bát phong, (1)tu nhiều được ít,(2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt,(3) ngã chấp và pháp chấp ngày một tăng,(4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xúc động tiêu cực tâm lý chất chứa dồn ứ lại trong thân và tâm,(5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ,(6) khó thác sanh về cõi Phật.

  Chúng con may mắn khi được vị Thầy trang bị cho chánh kiến bằng việc đọc bài và comment bài viết trên trang chanhtuduy.com từ đó được an lạc đời này, cực lạc đời sau. Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 30. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN rồi ạ !

  Con cảm tạ vị Thầy, qua bài viết đã chỉ rõ cho chúng con thấy được những lợi ích thiết thực cùng thành tựu có được từ chánh kiến, và bên cạnh đó là những sai lầm và hậu quả do thiếu chánh kiến hoặc tà kiến đem lại đối với người thực hành Phật pháp.

  Thầy cũng chỉ ra rằng yếu tố để có được thành tựu chánh kiến là:

  1- từ chính bản thân mình, nhờ sự hoàn thiện về đạo đức, tâm linh, qua sự tỉnh thức bên trong của mỗi người.

  2- Sự hướng dẫn, chỉ dẫn của vị Thầy dạy đạo, gúp cho người học trò luôn đi đúng quỹ đạo chánh pháp và rút ngắn đường tu tập.

  Thưa Thầy, trong hai yếu tố cần thiết để đưa đến thành công trên con đường tu tập, thì yếu tố thứ hai – vị Thầy dạy đạo, chúng học trò đã may mắn được hạnh ngộ chính trong đời này vị Thầy chân chính – vị Đạo sư thanh trí, người đã mất bao năm tháng nghiên tầm giáo điển, hành trì giáo pháp chắt lọc ra 6 phát kiến tâm linh thật độc đáo, vừa mang tính biện chứng trên góc độ khoa học tâm linh và trên nền tảng Phật đà Kim cang thừa, lại vừa dễ hiểu, đơn giản và dễ thực hành. Tu pháp “Chánh kiến Quang minh Tam muội” – một trong 6 phương tiện thiện xảo giúp người tu mở rộng và nâng cao nhận thức về chánh kiến, đồng thời tích lũy công đức và trí tuệ một cách nhanh chóng và dễ dàng, rút ngắn quãng đường tu tập và mau đạt giác ngộ.

  Mô thức tâm linh trên cộng với phương pháp sư phạm đầy uyển chuyển, tinh tế và đầy bi mẫn của vị Thầy đã từng bước giúp cho chúng học trò dần tỉnh thức, điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm của mình theo chánh kiến, đi đúng quỹ đạo chánh pháp và đã dần đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội mà điển hình là những thành công và thành đạt của học trò, đệ tử Mật gia như các đạo huynh Mật Từ, Mật Thủy, Mật Khải Nguyên, huynh Mật Hồng Tuyến …

  Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

  Om Mani Padme Hum !

 31. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết thứ hai của Thầy với chủ đề: “Đệ nhị tâm pháp thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI – Bài 4: Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến”. Những phân tích, luận giải của Thầy từ bài 1 cho đến bài 4 này đã giúp tâm thức chúng con bừng sáng bởi tỏ tường được ích lợi không thể nghĩ bàn của chánh kiến. Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp cú rằng: “Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm làm chủ các pháp. Tâm tạo tác các pháp.” Chính vì vậy, mọi sự khổ đau trên đời này đa phần bắt nguồn từ sự chấp ngã, chấp thủ. Vì vậy với chánh kiến Phật đà, người thực hành Phật pháp sẽ không còn chấp vào tư tưởng “của tôi, do tôi, vì tôi” nữa. Họ sẽ hiểu được diễn trình nhân quả, không còn nghi ngờ, nghi hối về lời dạy của đức Phật để từ đó thường xuyên đào sâu giáo thuyết và tinh tấn hành trì giáo pháp theo đúng qui trình Văn, Tư, Tu. Con hiểu rằng những người thực hành Phật pháp không phải ai cũng trang bị được chánh kiến; người được trang bị chánh kiến không phải ai cũng đầy đủ; được trang bị đầy đủ nhưng không phải ai cũng ứng dụng đúng lúc, kịp thời, đúng đối tượng, hoàn cảnh, đó là chưa kể phương pháp thực hành không hiệu quả do thiếu tính biện chứng tâm linh. Do vậy hậu quả của những người thực hành Phật pháp nhưng thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít, (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng không đạt, (3) ngã chấp và pháp chấp, (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ (do sự tích tụ, dồn nén những tâm lý tiêu cực), (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ và (6) khó thác sanh về cõi Phật.

  Là hội viên của Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh trí, chúng con cảm niệm ơn phước được theo học Thầy, vị Đạo sư Thanh trí, người giới thiệu cho chúng con một trong những phương pháp thực hành tinh tuý, mang tính biện chứng tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà nên đạt hiệu quả cao, đó là “Chánh kiến quang minh tam muội” với minh chứng là sự phát triển rực rỡ của Mật Gia Song Nguyễn qua từng năm, năm sau rực rỡ hơn năm trước hay những thành công thế sự và thành tựu tâm linh của nhiều đạo huynh, đạo hữu như Mật Thuỷ, Mật Từ, Mật Hồng Tuyến, Mật Khải Nguyên… dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

  Tuy nhiên, con cũng hiểu rằng cùng với tâm huyết của Thầy dành cho chúng con thì để đạt những thành tựu từ chánh kiến, tự thân mỗi chúng con cần dấn thân vào cuộc (thay vì chỉ hời hợt, cưỡi ngựa xem hoa bên ngoài), còn đường tu ngắn hay dài là tuỳ thuộc vào hướng dẫn, chỉ dẫn của vị Thầy dạy đạo. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Ah Hum

 32. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: “Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 4: Ích Lợi Từ Chánh Kiến, Tác Hại Từ Tà Kiến”.

  Con cảm tạ Thầy phân tích cho chúng con hiểu rõ được lợi ích khi thực hành chánh kiến và tác hại khi thực hành tà kiến là hai sự phản chiếu trái ngược nhau. Chỉ nói riêng về lĩnh vực tu Phật: cũng cùng hành động tu Phật nhưng khi có chánh kiến thực hành theo chánh kiến lợi ích vô song cả về cuộc sống hiện tại đời này và cả đời sau. Còn ngược lại thì tà kiến sẽ tỉ lệ nghịch với chánh kiến sẽ gặp rắc rối cả đời sống hiện tại và cả đời sau.

  _ Thiếu chánh kiến: (1) tu nhiều được ít, (2) việc thế sự không thành, mà việc tu cũng chẳng đạt,(3) ngã chấp ( chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng, (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực bởi tâm lý chứa chất dồn ứ bởi trong thân và tâm, (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ, (6) khó thác sanh về cõi Phật.

  _ Những hành giả được trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ trang bị ngược lại như trên (1) tu ít được nhiều, (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn, (4) gương mặt rạng rỡ sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp, (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Bất luận ai đều mong muốn cuộc sống đời an lạc và đời sau cực lạc chứ không ai muốn đều ngược lại. Thế nhưng cũng rất nhiều người vì không trang bị chánh kiến, gặp phải tà sư hướng dẫn sai lệch thì xem như phá hỏng cả công trình.  “Mọi hành vi công đức nếu thiếu chánh kiến đều mang lại hậu quả trầm trọng” (Bồ tát Long Thọ khuyến cáo). Họ vô tư nghĩ rằng cũng sẽ làm lành tránh dữ, cúng kiến từ thiện, tụng kinh, gõ mõ thật nhiều để mong muốn đều tốt đẹp sẽ đến với mình nhưng hỡi ôi hoàn toàn trái ngược. Lúc đó thì các tà sư chắc cũng sẽ vỗ về rang chịu đựng vì tu sẽ đổ nghiệp rồi lại tiếp tục dẫn dắt vào hố sâu vực thẳm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng con chánh kiến qua phương tiện chanhtuduy.com.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 33. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài 4: Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN.
  Con cảm tạ ân vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu những ích lợi lớn lao từ chánh kiến được Đức Phật khai thị trong kinh Kaccayanagotta và giờ đây đang được minh chứng sống động bởi những thành công thế sự, thành tựu tâm linh của bao tấm gương các huynh đệ Mật gia Song Nguyễn được xác quyết qua những chuyến xuất dương của đạo huynh Mật Từ, pháp huynh Mật Hồng Tuyến, đạo huynh Mật Thủy, đạo hữu Mật Khải Nguyên trong điều kiện khó khăn nhiều mặt nhưng vẫn vượt qua ngoạn mục nhờ vào chánh kiến, dựa vào chánh kiến, đào sâu tư duy về chánh kiến, ứng dụng chánh kiến trên 4 phương diện chánh tư duy và 4 phương diện của “nhiêu ích hữu tình giới”… Lợi ích từ chánh kiến đó là (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sinh về cõi Phật. Vị Thầy cũng khuyến cáo về hậu quả cụ thể của những người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến là  (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng không đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật. Đọc những dòng này, con càng trân quý cơ hội được bước vào chanhtuduy.com, được đắm mình trong từ trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng được mặc vào bộ áo chánh kiến cao diệu như áo giáp chống lại mọi gió chướng quỷ ma, rời xa mộng tưởng điên đảo, như xiêm y lộng lẫy khiến nội tâm nơi chúng con đẹp lên bội phần, và con nhận được niềm hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội và được thong dong tiến về thành phố giải thoát. Con cảm tạ ân Thầy đã cho con được như thế. Sẽ thật ngu ngốc sao nếu chúng con không chịu mặc chiếc áo chánh kiến ấy và trút bỏ bộ y phục xấu xí, lòe loẹt là sản phẩm của truyền thống vô minh.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đóng cánh cửa xuống cõi thấp và mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.

  Om Mani Padme Hum

 34. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) hoan hỷ khi được đọc bài tiếp theo của vị Thầy “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN”. Con xin tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí huệ của vị Thầy đã truyền tải lời kim khẩu của Đức Phật tới chúng con và phân tích, luận giải cho chúng con được hiểu rõ những ích lợi từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến. Con hiểu được rằng chánh kiến làm nền tảng cho trí huệ Bát nhã, lợi ích từ chánh kiến là không thể nghĩ bàn. Con hoan hỷ với tu pháp Chánh kiến quang minh tam muội được vị Thầy phát lồ và khi chúng con được diễn tập/thực hành theo lời chỉ dạy của Thầy, chúng con được trang bị đầy đủ chánh kiến và biết ứng dụng vào trong cuộc sống đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh.

  Kính bạch Thầy! Từ khi con được lên chanhtuduy.com đọc bài và comment, con được hiểu và trang bị thêm chánh kiến, con đã không còn tà kiến như trước đây nữa. Con đã không còn mê tín, không còn tâm lý sợ hãi trước thế lực thần linh quỷ thần mà biết khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng của người con Phật, sự mặc cảm bản thân cũng giảm dần qua thời gian, tâm trí con được sáng suốt và nhanh nhẹn hơn chứ không còn chậm chạp như trước, và con đã đạt được một số những hanh thông trong cuộc sống thế sự. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã tạo nên kho tàng Phật học đồ sộ là chanhtuduy.com, để chúng con ngày ngày được tiếp nhận ánh sáng chánh kiến và có được nhiều lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện ánh sáng trí huệ Phật Đà tỏa khắp muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum.

 35. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ” Đệ nhị tâm pháp thanh trí : Chánh kiến quang minh tam muội bài 4: Ích lợi từ chánh kiến, tác hại của tà kiến” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy đã từ bi luân giải. Qua đó con thấy được lợi ích của chánh kiến đem lại cho người tu chân chính thật không thể nghĩ bàn, từ tấm gương của các bậc thánh tăng, cổ đức ngày xưa, cho đến ngày nay dưới sự hướng dẫn của vị Thầy tâm linh chân chính, dựa trên 4 luận điểm về chánh kiến Mật Gia Song Nguyễn đã tác pháp chiếu quang cho những tà sư, tà giáo, tà đạo trong và ngoài Phật giáo khiến cho họ phải thúc thủ. Cũng nhờ vào việc thực hành chánh kiến, thông qua bộ môn Yoga thanh trí là sản phẩm trí tuệ của vị Thầy mà rất nhiều học trò Mật Gia đạt được những thành tựu ngoài sức tưởng tượng, như đạo huynh Mật Thủy đã chia sẻ là ” Giấc mơ có thật”, là chuyến xuất dương du học của huynh Mật Từ, đạo hữu Mật Hồng tuyến, đạo hữu Mật Khải Nguyên, Mật Nhuận Quang.

  Còn tác hại của tà kiến thể hiện: hậu quả của những người thực hành chánh pháp bất thuần là (1) tu nhiều được ít (2) thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) chấp ngã và chấp pháp ngày càng tăng (4) gương mặt u ám và khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật. Ngược lại ích lợi của người thực hành chánh kiến (1)  tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn, thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ được thác sanh và cõi Phật.

  Con đảnh lễ tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 36. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI CỦA TÀ KIẾN

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng giúp con hiểu thêm lợi ích lớn lao từ chánh kiến và tác hại của tà kiến.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết : Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4 : LỢI ÍCH TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng để chúng con được hiểu tường tận về những lợi ích từ chánh kiến mang lại và những tác hại từ Tà Kiến .
  Qua đó giúp cho con hiểu được những lợi ích từ chánh kiến mang lại như : (1) tu ít được nhiều, (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn , (3) gương mặt rực rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp, (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, (6) sau khi mạng chung sẽ được thác sanh về cõi Phật .
  Tác hại từ tà kiến mang lại là : (1) tu nhiều được ít, (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp ( chấp vào cái tôi, pháp chấp ( chấp vào pháp tu) (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật .
  Con hiểu được rằng để được trang bị chánh kiến dễ dàng nhanh chóng và đúng quỹ đạo chánh pháp không gì ngoài việc đọc bài viết comment trên lâu đài Duy Ma Cật trang mạng chanhtuduy.com. Vì trên đó vị Đạo Sư Thanh Trí đã dồn hết Tâm Lực, Trí Lực và cô đọng lại những tinh túy, những lời dạy của Đức Phật các bậc Thánh Đức với hơn 25 năm nghiên cứu ứng dụng, thực hành và đạt kết quả cho ra đời bộ môn Yoga Thanh Trí với Lục Diệu Pháp Môn mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn .
  Từ đó giúp cho người học viên diễn tập, thực hành Yoga Thanh Trí ngày càng đạt được hạnh phúc tự tâm hanh thông thế sự thành đạt xã hội và cuối cùng là an lạc đời này tiến dần đến cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được trang bị chánh kiến thông qua trang mạng chanhtuduy.com.
  Om Mani Padme Hum

 38. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy, đã luận giải cho chúng con thấy sự khác biệt, của người thực hành pháp thiếu chánh kiến, và hành giả Phật pháp được trang bị chánh kiến.

  Hậu quả cụ thể của những người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật
  Những hành giả Phật pháp được trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ ngược lại như trên (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,  Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu sâu hơn những lợi ích vi diệu từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến.

  Hầu hết Phật tử Việt Nam đều không được trang bị chánh kiến đầy đủ nên phần lớn tu Phật vẫn còn dựa vào thiên, thần, quỷ , vật để cầu xin, chỉ có ở Mật Gia Song Nguyễn vị Thầy đã truyền dạy và hướng dẩn đệ tử ứng dụng, thực hành những lời dạy của Đức Phật, từ đó chúng đệ tử hành theo đúng quỷ đạo mang lại nhiều lợi lạc cho bản thân và chúng sanh khác.

  Nhờ có được chánh kiến mà những huynh đệ Mật Gia đã thành tựu được nhiều ước nguyện chính đáng điển hình là nhiều huynh đã đi du học khi mà khó khăn rất nhiều về mọi mặt, duy chỉ có niềm tin vào vị Thầy và Tam Bảo mà các huynh ấy lần lược xuất dương một cách ngoạn mục và đầy tự hào.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn dìu dắt chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

   

 40. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc được bài viết “ ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng chi tiết, ban cho chúng con bài pháp quý báu về những ích lợi thiết thực từ Chánh Kiến và tác hại từ tà kiến. Nhờ có chánh kiến giúp người thực hành Phật pháp không ( chấp vào“của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”….) không còn nghi ngờ, nghĩ hoặc, nghĩ hối về chân lý tối thượng “ Tứ diệu đế” mà Đức Phật tuyên thuyết nhờ vậy mà thường xuyên đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo pháp theo quy trình văn tư tu. Con càng hiểu rõ hơn sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của bộ môn Yoga thanh trí thông qua lục diệu pháp môn là tâm lực, trí lực, nguyện lực của vị Thầy, khi diễn tập thực hành theo sự hướng dẫn chỉ dạy của vị Thầy với những phương pháp đơn giản nhưng đem lại những ích lợi thiết thực, nhờ Bồ đề tâm của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh đã phát kiến tu pháp “ Chánh kiến quang tam muội” giúp chúng con, chúng sanh hữu duyên có cơ hội rèn luyện tạo điều kiện kĩ năng, giúp nâng cao tri kiến Phật học, tính độc lập trong tư duy, tư duy biện chứng, tư duy phát triển và tư duy giải thoát, trau dồi chánh tư duy mỗi ngày, ứng dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống để đoạn trừ vô minh tà kiến, từ đó luôn quán xét hành vi thân ngữ tâm của bản thân để không gây nhân xấu ác, hại mình hại người, nhờ đó từng bước giúp chúng con sẽ đạt được 3 tiêu trí 1- hạnh phúc tự tâm, 2- hanh thông thế sự, 3 thành đạt xã hội và làm hành trang trên con đường giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 41. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Qua lời dạy của Thầy, con hiểu được ích lợi từ chánh kiến :

  + Không chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”. Khi khổ, người tu tự biết đó là “tịnh hoá” và không nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về chân lý “Tứ diệu đế”. Đồng thời, tinh tấn đào sâu giáo thuyết, hành trì giáo pháp theo quy trình văn, tư, tu.

  + Chánh kiến làm nền tảng cho khai giác (trí tuệ bát nhã).

  + Nhờ vào chánh kiến, dựa vào chánh kiến, đào sâu tư duy về chánh kiến và ứng dụng chánh kiến trên 4 phương diện của chánh tư duy và 4 phương diện của sự ứng dụng ‘nhiêu ích hữu tình giới” : mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh đang lún sâu trong vũng bùn tà kiến. Học trò, đệ tử mật gia thực hành đức huệ song tu, có kết quả nhanh hơn với minh chứng là thành công thế sự và thành tựu tâm linh của các huynh đệ Kim cang : Mật Hồng Tuyến, Mật Từ, Mật Khải Nguyên,….

  + Hành giả trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ được : (1) tu ít được nhiều, (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn, (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp, (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Tác hại của tà kiến đã được Ngài Long Thọ Bồ tát huấn thị : “Tất cả mọi hành vi công đức, nhưng nếu bị rơi vào tà kiến sẽ chịu hậu quả thảm hại”. Hậu quả cụ thể : (1) tu nhiều được ít, (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt, (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng, (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm, (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ, (6) khó thác sanh về cõi Phật.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc này.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 42. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài 4 “ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN” trong loạt bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng về lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến. Đọc bài con hiểu được rằng lợi ích thiết thực nhất khi người thực hành Phật pháp có được chánh kiến là rời xa chấp thủ, không chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”; khi gặp phải đau khổ trong cuộc sống thì tự biết đó là “tịnh hóa” như sự trả nghiệp từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không có chi. Và từ chỗ không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về “tứ diệu đế” thì sẽ luôn đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo pháp theo quy trình văn, tư, tu.

  Những kẻ tà kiến hoặc thiếu chánh kiến là những kẻ gặp sự việc đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà lòng không vui, sự kiện, hoàn cảnh đáng khởi tâm từ mà không phát khởi lòng từ, khi nghe được lời lành mà không chú tâm, khi làm ác mà không biết xấu hổ. Hậu quả của việc thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp và pháp chấp ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chất chứa dồn ứ lại trong thân và tâm (5) khó thác sanh về cõi Phật.

  Ngược lại những hành giả trang bị được đầy đủ chánh kiến sẽ (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần tới không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Ở Mật gia Song Nguyễn, học trò, đệ tử chúng con may mắn được Thầy tạo điều kiện để trang bị chánh kiến qua việc cho phép đọc bài, comment trên trang mạng, từ đó chúng con dần cảm nhận được lợi ích của chánh kiến theo thời gian, từ thực tế sự thay đổi, tiến bộ của bản thân. Đặc biệt, nhờ vào chánh kiến, dựa vào chánh kiến, đào sâu tư duy về chánh kiến và ứng dụng chánh kiến trên 4 phương diện của chánh tư duy, và 4 phương diện của sự ứng dụng “nhiêu ích hữu tình giới”, mà Mật gia liên tục chứng kiến những thành tựu, thành công ngoạn mục của các huynh đệ, nhất là những chuyến xuất dương du học trong điều kiện tưởng chừng như “bất khả thi”. Điều này càng minh chứng rõ rệt sự lợi ích có được từ chánh kiến, càng khẳng định mạnh mẽ tính ưu việt của phương pháp đúng để có được chánh kiến, là “Chánh kiến quang minh tam muội”, một trong Lục diệu pháp môn lộ xuất từ trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 44. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN” của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu ích lợi thiết thực nhất của chánh kiến là giúp người thực hành Phật pháp không chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”. Con hiểu tuy có nhiều người thực hành Phật pháp nhưng không phải ai cũng trang bị được đầy đủ chánh kiến hoặc có trang bị được đầy đủ chánh kiến nhưng họ lại chưa ứng dụng đúng lúc, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, tình huống và môi trường. Và hậu quả của những người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến như vị Thầy chỉ dạy trong bài là (1) tu nhiều được ít, (2) việc thế sự không thành và việc tu cũng chẳng đạt, (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng, (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung đột tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm, (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ, (6) khó thác sanh vào cõi Phật.

  Tại Mật gia Song Nguyễn chúng con được vị Thầy từ bi cho thực hành, diễn tập các tu pháp của bộ môn Yoga Thanh Trí giúp chúng con có được chánh kiến thờ tự, chánh kiến tôn kính, chánh kiến luận điểm và chánh kiến giải thoát, giúp chúng con có được trạch pháp nhãn để Văn, Tư, Tu theo đúng quỹ đạo Chánh pháp. Từ đó chúng con được trang bị đầy đủ chánh kiến và có được (1) tu ít được nhiều, (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn, (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp, (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum!

 45. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội Bài 4: Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến” rồi ạ.

  Qua bài viết con hiểu được rằng lợi ích thiết thực của chánh kiến là giúp người thực hành pháp không chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”. Người tu ngày một đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo pháp theo quy trình Văn, Tư, Tu. Nhờ vào chánh kiến, đào sâu tư duy về chánh kiến và ứng dụng chánh kiến trên 4 phương diện của chánh tư duy.

  Chúng con cần trang bị cho mình đầy đủ chánh kiến, “Người thực hành Phật pháp đầy đủ chánh kiến sẽ dần đạt đến trí huệ theo từng bậc khác nhau”, được “phước huệ song tu” và khác với những người thực hành pháp thiếu chánh kiến thì chúng con sẽ được (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Những điều này thật ơn Phước cho chúng con. Ơn Phước khi chúng con có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy với tấm lòng bồ đề tâm đã luôn chỉ bảo cho chúng con, truyền trao cho chúng con những phương tiện thiện xảo để chúng con được thực hành Phật pháp và trang bị đầy đủ chánh kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 46. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết của vị Thầy “ Bài 4 :  Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến “ trong loạt bài “ Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí : Chánh kiến quang minh tam muội “. Qua lời dạy của vị Thầy, con hiểu được lợi ích của chánh kiến là “ không chấp vào “ của tôi”, không ích kỷ “ vì tôi”, không ngã mạn “ do tôi”, qua quá trình Văn, Tư, Tu người tu đào sâu suy nghĩ không còn nghi ngờ về chân lý tối thượng là “ tứ diệu đế “ mà Đức Phật tuyên thuyết; khi khổ người tu tự biết đó là “ tịnh hoá “ như sự trả nghiệp từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không có chi. Và những hành giá Phật pháp được trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ được : tu ít được nhiều ; đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông ; ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn; gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp; gặp nhiều thuận duyên bất ngờ; sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật . Và ngược lại hậu quả cụ thế của những người thực hành thiếu chánh kiến  là : tu nhiều được ít; việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt; ngã chấp ( chấp vào cái tôi ) và pháp chấp ( chấp vào pháp tu) ngày một tăng; gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm; gặp nhiều rủi ro bất ngờ; khó thác sanh về cõi Phật. Con cảm tạ Thầy đã từ bi tạo ra Yoga Thanh Trí bằng phương tiện thiện xảo là Lục diệu pháp môn trong đó có “ Chánh kiến quang minh tam muội “ để các học trò chúng con ngày ngày được diễn tập thực hành để từ đó có được an lạc đời này, cực lại đời sau.

  Con cảm tạ vị Thầy .Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ah Hùm

 47. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 4: Ích lợi từ Chánh kiến, tác hại từ tà kiến.

  Nhờ những luận giải  chi tiết trong bài viết của vị Thầy đã giúp con hiểu được ích lợi thiết thực của chánh kiến và tác hại nguy hiểm từ tà kiến. Con cảm tạ ơn Thầy đã phát lồ tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” cho phép chúng con được diễn tập/ thực hành hàng ngày tiếp cận với chánh kiến giúp cho chúng con đạt được: Hạnh phúc tự tâm; thế sự hanh thông; thành đạt xã hội.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 48. Mô Phật !

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con thêm một bài pháp nói về” Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến” qua bài pháp con hiểu được để có chánh kiến thì chúng con cần phải tinh tấn đọc bài, comment trong căn phòng” Duy Ma Cật” trên chanhtuduy.com, để giúp cho chúng con có được chánh kiến mà các nơi khác không có được, ngoài ra cần có một vị Thầy dạy để chúng con đi đúng theo quỹ đạo chánh pháp, lợi ích từ chánh kiến đã giúp cho chúng có biết chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, …không bị rơi vào tà kiến như xem sao, giải hạng, thờ cúng quỷ thần,…

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã phát lồ ra ” Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô .

  Con cầu nguyện cho bộ Yoga Thanh Trí của vị Thầy sẽ được các bạn đọc gần xa biết đến, để an lạc đời này và cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con thêm lần nữa về lợi ích của chánh kiến, và tác hại tà kiến.

  Kính Bạch Thầy !

  Từ khi con được Thầy cho phép được diễn tập và thực hành ” chánh kiến quang minh tam muội ” thì bản thân con cũng hiểu được những việc gì nên làm và không nên làm theo chánh kiến nhà phật. Con cảm tạ Thầy đã phát lồ và cho ra đời căn phòng ” DUY MA CẬT ” giúp cho chúng con những học trò căn cơ còn chậm lụt  mỗi ngày được vào để đọc và suy ngẫm những lời dạy của Đức Phật  và các Bật Thánh Tăng Cổ Đức  để lại mà  vị Thầy là người đại diện để chỉ dạy chúng con hiểu.

  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con bài pháp này

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ. Om Ah Hum!

 50. Kính bạch  Thầy.

  Con đã đọc bài viết  “ ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 4:

  “ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN” rồi ạ.

  Con cảm ơn tạ ơn Thầy đã  từ bi luận giải giúp cho chúng con hiểu rõ hơn về những lợi ích từ chánh kiến và tác hại của của tà kiến .

  Qua bài cho con thấy được lợi ích không thể nghĩ bàn khi người thực hành theo chánh kiến : “(1) tu ít được nhiều, (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn , (3) gương mặt rực rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp, (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, (6) sau khi mạng chung sẽ được thác sanh về cõi Phật”. Bằng ngược lại ” hậu quả cụ thể của những người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật”.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .

  OM AH HUM

   

 51. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con những lợi ích từ chánh kiến và những tác hại của tà kiến một cách rõ ràng. Con hiểu được rằng:

  Khi hiểu được lợi ích của chánh kiến là giúp người thực hành Phật pháp không chấp vào “ của tôi”, không ích kỷ  “ vì tôi ”, không ngã mạn “ do tôi “. Khi khổ người tu tự biết đó là “ tịnh hóa “ như sự trả nghiệp từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không có chi ( khai thị của Đức Liên Hoa Sanh trong mục “ 10 sự thật hiển nhiên” ). Tiếp đến, người tu không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về chân lý tối thượng là “ tứ diệu đế “ mà Đức Phật tuyên thuyết, cứ vậy mà thương xuyên đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo pháp theo quy trình văn, tư, tu ( nghe, suy ngẫm, thực hành ).

  Tại Mật gia Song Nguyễn, chúng con được vị Thầy trang bị đầy đủ 4 phương diện về chánh kiến: chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong luận điểm, chánh kiến trong tôn kính, chánh kiến trong giải thoát. Nhờ vào chánh kiến, dựa vào chánh kiến, đào sâu tư duy về chánh kiến và ứng dụng chánh kiến trên 4 phương diện của chánh tư duy và 4 phương diện của sự ứng dụng “nhiêu ích hữu tình giới”, đã giúp cho tất cả học trò, đệ tử chúng con song hành thực chất đức huệ song tu, giúp cho những ai thực hành pháp được kết quả nhanh hơn. Những thành công thế sự và những thành tựu tâm linh của học trò , đệ tử Mật gia Song Nguyễn đã được xác quyết qua những chuyến xuất dương du học của đạo huynh Mật Từ, huynh Mật Hồng Tuyến, đạo hữu Mật Khải Nguyên, đạo huynh Mật Thủy trong điều kiện khó khăn nhiều mặt nhưng vẫn vượt qua một cách ngoạn mục chính là những minh chứng sống động.

  Những lợi lạc khi những hành giả được trang bị đầy đủ chánh kiến trên cả bốn phương diện thật chẳng thể nghĩ bàn, tuy nhiên không phải ai cũng được trang bị chánh kiến khi thực hành Phật pháp, hoặc có được trang bị nhưng lại không đầy đủ cho nên vẫn còn phạm sai lầm. Đôi khi được trang bị đầy đủ chánh kiến nhưng người tu Phật vẫn chưa ứng dụng đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, đúng tình huống và môi trường nên khó đạt được thành tựu trong hoạt động tâm linh. Hậu quả cụ thể của những thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít ( 2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt ( 3) ngã chấp ( chấp vào cái tôi ) và pháp chấp ( chấp vào pháp tu ) ngày một tăng, (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chất chứa dồn ứ lại trong thân tâm (5) gặp nhiều bất ngờ rủi ro (6) khó thác sanh cõi Phật.

  Những hành giả Phật pháp được trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ ngược lại như trên ( 1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ ( 6) sau khi mạng chung thác sanh cõi Phật.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

 52. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con hiểu lợi ích từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến cũng như những dấu hiệu để nhận biết đâu là người thực hành Phật pháp theo chánh kiến và đâu là người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến.

  Đức Phật dạy nhân quả như bóng với hình. Vì vậy nhìn quả là biết nhân gieo như thế nào? Qua bài viết của Thầy con đã trả lời được câu hỏi “Vì sao có người thường xuyên tối nào cũng đến chùa tụng kinh, ăn chay, niệm Phật mà gia đình họ không hạnh phúc, làm ăn thất bát, phiền nào gia tăng?” Bởi vì họ gieo nhân tà kiến

  Và con cũng trả lời được câu hỏi: Vì sao mà có thành quả là sự phát triển, thành tựu của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn cũng như những kết quả chân thật sống động hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội của những hội viên của Viện nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí? Bởi vì Thầy Cô và các học trò gieo nhân chánh kiến.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh kiến tỏa sáng muôn phương, xóa tan màn đêm tà kiến giúp chúng sanh thoát khỏi biển khổ luân hồi.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy Cô cũng như đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp và  sự phát triển của Viện nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh  tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 53. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải, phân tích lợi ích chánh kiến và tác hại của tà kiến để mỗi “bạn đọc, học trò, đệ tử” tự quán xét lại bản thân trong việc tu tập tại Mật Gia Song Nguyễn bằng phương thức “Chánh kiến quang minh tam muội” do thầy phát minh dựa trên nền tảng Phật đà. Con cảm ơn Thầy đã cho con được là học trò của Thầy, được đọc bài và comment trên trang “Chanhtuduy.com” đã dần chuyển hoá sự mất tự tin trong con, mỗi ngày đi làm đều là 1 ngày vui, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng khi con luôn nhắc nhở mình trong mọi trường hợp xấu hay tốt cũng không được rơi vào bất kỳ ngọn gió nào trong bát phong. Đứng trước đầy dẫy các ngoại đạo, cúng khấn, gọi hồn…được coi là tà kiến, con luôn tâm niệm chỉ cúi đầu đảnh lễ từ bậc đạo sư cho đến bậc thánh nhân.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Con cầu nguyện bộ môn yoga Thanh Trí phổ cập muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum!

 54. Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu những lợi ích từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến. Con hiểu rằng có chánh kiến thì người hành giả sẽ thoát khỏi sự khổ do bám chấp vào “của tôi, do tôi, vì tôi”; khi khổ đau thì nhận thức được rằng đó là sự tịnh hóa; tin tưởng vào Tứ diệu đế mà Đức Phật đã thuyết từ đó đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trí giáo pháp. Nhờ vào căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại mà vị Thầy đã gầy dựng nên học trò, đệ tử trong và ngoài nước có cơ hội trau dồi chánh kiến, “đức huệ song tu” từ đó dần dần thành tựu hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  Bên cạnh đó các dấu hiệu nhận biết một hành giả tu tập thiếu chánh kiến hay được trang bị đầy đủ chánh kiến trong bài viết mà vị Thầy đề cập trong bài cũng là những tiêu chí cụ thể giúp chúng con có thể tự quán xét lại bản thân để biết mình đang ở trạng thái nào từ đó tinh tấn trong việc trau dồi chánh kiến thông qua tu pháp “chánh kiến quang minh tam muội” mà vị Thầy đã phát lồ. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 55. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc tiếp Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN trong loạt bài tâm huyết của vị Thầy về “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”.
  Con cảm tạ vị Thầy đã dạy lời dạy của Đức Phật, khẳng định lợi ích diệu kỳ từ hiểu biết chánh kiến, đến xác quyết của Bồ tát Long thọ về hậu quả trầm trọng của tà kiến. Con cảm tạ vị Thầy đã giúp cho chúng con thấy được ích lợi tuyệt hảo vì lợi lạc của tất cả chúng sanh mà chánh kiến mang lại thông qua công hạnh vĩ đại của Đức Phật, Đại sỹ Liên Hoa Sanh, Bồ tát Long Thọ, các bậc Thánh đức… Và rồi thời hiện đại ngày nay, không thể phủ nhận rằng một lần nữa chúng sanh (trong đó có đệ tử, học trò chúng con) lại được bội phần lợi lạc nhờ chánh kiến lan tỏa từ vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí. Nhờ có chánh kiến về giải thoát lan tỏa từ vị Thầy mà học trò, đệ tử chúng con được thực hành đức huệ song tu (chứ không như nhiều nơi là “phước họa song tu” vì pha tạp tà kiến!). Bằng chứng là nhiều, rất nhiều thành công thế sự lẫn thành tựu tâm linh của các huynh đệ kim cang Mật gia Song Nguyễn đã được xác quyết, cụ thể qua những chuyến xuất dương du học đến Thụy điển của đạo hữu Mật Từ, đến Hàn Quốc của đạo hữu Mật Hồng Tuyến, đến New Zealand của đạo hữu Mật Thủy, đến Canada của đạo hữu Mật Khải Nguyên…

  Con tâm đắc trong bài này là sự cô động tinh túy của vị Thầy tựa như cách giáo huấn của Đại sỹ Liên Hoa Sanh cho học trò Ngài, khi Thầy từ bi chỉ rõ cho chúng con thấy được ích lợi, kết quả đạt được với hành giả đầy đủ chánh kiến và ngược lại là tác hại, hậu quả của người tu thiếu chánh kiến trong hiện đời và đời sau, theo từng số mục chi tiết. Đó là, khi được trang bị đầy đủ chánh kiến hành giả sẽ gặt hái kết quả:
  (1) tu ít được nhiều 
  (2) đạo pháp tinh tấn, thế sự hanh thông 
  (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn 
  (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp 
  (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ 
  (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Và ngược lại, khi thiếu chánh kiến, chúng con sẽ nhận hậu quả cụ thể là 
  (1) tu nhiều được ít 
  (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt 
  (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng 
  (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm 
  (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ 
  (6) khó thác sanh về cõi Phật.
  Con cũng khắc ghi rằng, con đường tĩnh thức giác ngộ trên nền tảng chánh kiến mà vị Thầy chỉ dạy, hướng dẫn, đức Phật di huấn thì chính bản thân mình phải vào cuộc, nổ lực tinh tấn hành trì, y giáo phụng hành mới mong được thành tựu. Còn chỉ viết, nói, tán thán không là chưa đủ, chưa thể nào đủ để nuôi sống huệ mạng của mình. Tựa như kẻ cùng tử cơ nhở đói khát lâu ngày được bậc phụ mẫu hào sảng tìm ra, được thiết đãi thức ăn hảo hạng nhưng chỉ khen ngon, ngồi nhìn mà không tự mình thì thọ dụng thì không thể nào hết đói, không thể nào trách cha mẹ không thương yêu mình, không cho mình thức ăn phù hợp được.
  Con cảm tạ vị Thầy đã luôn chăm sóc đệ tử, học trò chúng con với tấm lòng bi mẫn không tách lìa với chánh kiến tuệ quang.
  Con kính lễ Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vị đạo nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ được đọc bài viết : “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN.”

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của Thầy đã chỉ rõ cho chúng con biết được lợi ích từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 57. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN.

  Qua bài viết con hiểu được ích lợi từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến, cụ thể là:

  Ích lợi từ chánh kiến:

  _ không chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”.
  _ tĩnh thức về sự “tịnh hóa”
  _ không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về chân lý tối thượng
  _ tinh tấn hành trì giáo pháp theo quy trình Văn, Tư, Tu.
  _ song hành thực chất đức huệ song tu

  nhờ vậy mà hảnh giả được:
  (1) tu ít được nhiều
  (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông
  (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn
  (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp
  (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ
  (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Tác hại từ tà kiến:
  (1) tu nhiều được ít
  (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt
  (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng
  (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm
  (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ
  (6) khó thác sanh về cõi Phật

  Con xin cảm tạ vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con. Sự hiểu biết về những lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến là kiến thức quan trọng trong qua trình tiếp cận đến chánh kiến tam muội. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của vị Thầy ạ.

  Bài viết cho con hiểu rõ về ích lợi từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến.

  Trước tiên, 6 ích lợi của chánh kiến là: (1) tu ít được nhiều, (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rực rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp, (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ và (6) sau khi mạng chung sẽ được thác sanh vào cõi Phật.

  Ngược lại, tác hại từ tà kiến gồm: (1) tu nhiều được ít, (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt, (3) ngã chấp, (4) gương mặt u ám khắc khổ do xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi do bất ngờ và (6) khó thác sanh vào cõi Phật.

  Con hoan hỷ khi được đọc trích dẫn trong kinh Kalama mà vị Thầy viện dẫn và từ đó con đã hiểu được rằng để đạt chánh kiến không phải từ ảnh hưởng của người khác mà chính bản thân mình vào cuộc mới mong thành tựu, còn đường tu ngắn dài như thế nào là tùy thuộc vào hướng dẫn, chỉ dẫn của vị Thầy dạy đạo.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 59. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu về lợi ích từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu thêm được những lợi ích mà người Phật tử có được khi trang bị đầy đủ chánh kiến, ứng dụng phù hợp trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải giúp con hiểu thêm được ý nghĩa lời dạy của Đức Phật về chánh kiến trong kinh Kaccayanagotta. Trong đó, lợi ích thiết thực nhất của chánh kiến là giúp người thực hành Phật pháp không chấp vào “của tôi” nhờ đó là trưởng dưỡng được hạnh xả ly; không ích kỷ “vì tôi” mà thay vào đó là trưởng dưỡng Bồ đề tâm: nghĩ và làm vì lợi ích của chúng sanh; không ngã mạn “do tôi” nhờ đó mà biết khiêm cung, tàm, quý mà rèn luyện trí tuệ hướng tới Tánh không. Như vậy, chánh kiến là nền tảng quan trọng giúp người Phật tử rèn luyện và trưởng dưỡng dần 3 yếu tính giác ngộ, đi tới con đường giải thoát. Bên cạnh đó, 6 lợi ích mà người hành giả Phật pháp có được nhờ trang bị đầy đủ chánh kiến, ứng dụng phù hợp cũng đã được thể hiện rõ qua nhiều câu chuyện thực tế của các đạo huynh, đạo hữu và ngay cả bản thân con cũng trải nghiệm được. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con có cơ hội được trang bị đầy đủ và ứng dụng chánh kiến trong cuộc sống một cách phù hợp thông qua việc thực hành, diễn tập tu pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội. Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy, và quán xét bản thân để luôn nhớ ơn chỉ dạy của vị Thầy. Bởi nhờ vị Thầy khai thi con mới biết, hiểu và ứng dụng chánh kiến phù hợp vào trong cuộc sống.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 61. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết này của Thầy.

  Con làm theo lời Thầy, suy gẫm lại những sự tiến bộ của bản thân kể từ những ngày đầu tiên con đến với Mật gia thông qua chanhtuduy.com. Con xúc động, và hoan hỷ vui mừng rằng mình đang có được chánh kiến. Con thành tâm tán thán công hạnh của Thầy đã lộ xuất nên Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí lợi lạc vô song. Con cảm tạ Thầy đã bằng thân giáo sống động cho chúng con thấy được lợi ích của chánh kiến, và nhiệt tâm chỉ dạy chúng con trên hành trình đạt được chánh kiến toàn diện từ tôn kính, thờ tự, luận điểm và giải thoát. Con cầu nguyện cho mỗi chúng con đều có ý thức trân quý và nỗ lực tinh tấn để không phụ công ơn của Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 62. Mật Thuận Phong says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

   

   

 63. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc sông bài này rồi ah.

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , qua bài con cứ suy ngẫm mãi và con hiểu được rằng nếu như con không có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy thì giờ này con không biết là con sẽ ra sao nữa con sanh ra lớn lên tại thành phố cam bu chia một đất nước chùa tháp đã phân họ tu theo nguyên thủy nhưng họ rất là tà kiến bản thân con cũng chìm trong Dũng bùn tà kiến đến lúc con được hạnh ngộ vị Thầy cuộc đời con bước qua trang mới con không còn tà kiến con được Thầy cho dép thực hành yoga Thanh Trí và con có chánh kiến nên cuộc sống của con giờ tốt hơn ngày xưa rất nhiều con cảm tạ ơn Thầy .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

 64. Mật Tường Vân ( Đinh Ngọc Hà An ) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Mạnh Đạt says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 66. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài pháp “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội – Bài 4: Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến” của Thầy ạ!

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy đã viết bài pháp lợi lạc!

  Một trong những điều con tâm đắc nhất và cũng là điều con mong đạt được đó là: “Ích lợi thiết thực nhất của chánh kiến là giúp người thực hành Phật pháp không chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”. KHI KHỔ người tu tự biết đó là “TỊNH HÓA” như sự trả nghiệp từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không có”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo và thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 67. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, chỉ ra cho chúng con những hậu quả của thiếu chánh kiến và lợi ích khi có chánh kiến. Song cần tự lực đạt được bằng luận kiến của bản thân, và điều này có được bởi bản thân nỗ lực thực hành pháp, đơn giản hóa và tiện dụng mà Thầy từ bi truyền trao đó là việc đọc bài và viết phản hồi dưới mỗi bài viết trong chanhtuduy.com. Con cũng hiểu rằng, cần xác lập được niềm tin, tinh tấn thực hành tất yếu sẽ hội tụ chánh kiến, chặt đứt vòng xoáy nhân duyên đọa sanh trong luân hồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy!, con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 68. Nguyễn Cát says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 4 – Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội, bài viết này giúp con hiểu được sâu sắc ích lợi từ chánh kiến cũng như tác hại từ tà kiến để qua đó càng thêm tịnh tín vào giáo Pháp Yoga Thanh Trí, đặc biệt là Đệ nhị Tâm Pháp mà vị Thầy đã từ bi chưng cất từ tinh túy cam lồ Phật học cũng như bản tâm thanh tịnh của Thầy để chúng con có cơ hội quán sát, suy tư và thể nghiệm theo đúng lộ trình văn – tư – tu mà Đức Phật đã dạy.

  Có những người họ nỗ lực rất nhiều, họ có niềm tin vào chư Phật nhưng vì không có duyên lành hạnh ngộ minh sư nên dù cúng dường, xây chùa, đúc tượng, từ thiện, tụng kinh, niệm Phật … nhiều thế nào họ cũng không gặt hái được kết quả gì và từ đó mỗi ngày niềm tin lại càng mong manh hơn cho đến khi lụi tàn rồi tắt hẳn. May mắn hơn họ khi chúng con có duyên lành được biết đến Thầy, được kết nối với bản tâm của Thầy mỗi ngày thông qua phương tiện vô cùng thiện xảo, phù hợp với tính thời đại là căn phòng Duy Ma Cật này để chúng con không chỉ được trang bị toàn diện nền tảng chánh kiến mà còn được Thầy hướng dẫn ứng dụng thực hành vào cuộc sống nhằm lợi mình, lợi người.

  Con vô cùng biết ơn khi nhờ nương theo trí huệ tổng hợp của Thầy mà chúng con đã có được sự cô đọng tinh túy phạm trù chánh kiến ở 4 phương diện cụ thể (thờ tự, tôn kính, luận điểm, giải thoát), để dù không phải nỗ lực quá nhiều nghiên tầm kinh điển, Mật điển, chúng con vẫn có được lăng kính “tứ pháp ấn” để tự mình chiếu soi vào bản chất chân thật của mỗi một hiện tượng xảy ra từ bên trong đến bên ngoài để từ đó không còn bị sợ hãi bởi bóng đêm tà kiến cũng như hiểu được cơ chế “tu ít, được nhiều” mà nhanh chóng tiến bộ trên đạo trình tâm linh.

  Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche đã dạy rằng “cuộc đời là một cuộc đua với thời gian và con không bao giờ được trì hoãn thực hành Pháp cho đến năm tới, tháng tới hay ngày mai bởi tương lai có thể chẳng bao giờ xảy đến”, cầu nguyện cho chúng con và ngày càng nhiều chúng sanh hữu duyên có được duyên lành biết đến Thầy để kịp thời, tinh tấn thực hành cốt tủy giáo Pháp, tận dụng thân người quý hiếm này làm sức bật vượt luân hồi vào Tịnh độ, giải thoát cho mình và giúp đỡ tha nhân.

  Con cảm tạ Thầy vì bài pháp lợi lạc, con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Pad Me Hum.

 69. Mật Tịnh Pháp says:

  Dạ Con kính bạch Thầy.Con đã dọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh

  Cau nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ

  Um Ma Ni Pê Mê Hum

 70. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài Pháp này của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con. Con đã hiểu được những ích lợi của chánh kiến và tác hại của tà kiến rồi ạ. Con nguyện sẽ tinh tấn hơn trong đọc bài và comment để được tăng trưởng chánh kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 71. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài ” Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí :Chánh kiến Quang minh Tam muội .Bài 4: Ích lợi từ chánh kiến ,tác hại từ tà kiến ” rồi .

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã giảng giải cho chúng con bài pháp hữu ích và lợi lạc của lục bộ diệu môn thuộc trường phái Thanh trí ,trong đó pháp môn ” Chánh kiến Quang minh tam muội ” ,thực thi pháp tu theo đúng chánh kiến nhà Phật thì lợi ích vô song đến với chúng con.

  Đồng thời ,Thầy cũng giảng giải sâu sắc về chánh kiến và tà kiến để chúng con hiểu rõ thêm việc thực hành pháp tu chánh kiến quang minh tam muội .Nhờ vào chánh kiến và ứng dụng chánh kiến ,dựa vào và đào sâu tư duy về chánh kiến ( chánh kiến trong thờ tự ,chánh kiến trong tôn kính ,chánh kiến trong luận điểm….) . Tuy nhiên mọi thiện pháp nếu như không dựa trên nền tảng Bồ đề tâm ,có nghĩa là tà pháp ,như vậy đã thuộc về tà kiến và hậu quả sẽ thất bại trầm trọng .

  Trái ngược với tà kiến là thực hành pháp theo chánh kiến ,dựa vào trí tuệ và bồ đề tâm, một pháp tu đơn giản nhất và nhanh nhất để tiến tới sự giải thoát của biển khổ luân hồi .

  Lời Phật đã dạy kiên trì và chú tâm vào thực hành pháp, mọi vấn đề sẽ hanh thông bởi tha lực hộ trì từ Phật, Pháp ,Tăng và vị bậc Đại sư .

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô được viên mãn và thân tâm an lạc .

  Con cầu cho chúng sanh và các đạo hữu ở Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh và tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thoát sanh về cõi Tây phương cực lạc.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 72. Kính Bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã bồ tâm ban cho chúng con bài pháp quý báu đầy lợi lạc .Kính Thầy đọc xong bài viết con hiểu được lợi ích tu tập đúng chánh kiến và tác hại của tà kiến

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 73. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết: Đệ nhị tâm pháp Thanh trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI . Bài 4 : ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN .

  Con cảm ơn Thầy đã luận giảng những ích lợi từ chánh kiến mang lại qua kinh Kaccayanagotta, thuở xưa Đại sĩ Liên Hoa Sanh, Thánh giả Liên Hoa Giới từ Ấn Độ sang Tây Tạng đã hét lên tiếng gầm sư tử khuất phục mọi luận thủ đều nhờ vào nền tảng chánh kiến . Cho đến bây giờ Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang đến bao kẻ tà sư, ngoại đạo khiến họ thúc thủ cũng là nhờ vào nền tảng của chánh kiến .

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

   

 74. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ vị Thầy đã cho phép con được đọc phần 4: Lợi  ích từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến trong trước tác “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến Quang minh Tam muội”. Qua bài viết này, vị Thầy đã từ vị luận giải chi tiết cho chúng con được hiểu rõ những lợi ích từ chánh kiến cũng như tác hại của tà kiến qua đó thêm trân quý tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” mà vị Thầy từ bi cho phép diễn tập thực hành, nỗ lực tinh tấn hơn nữa trong thực hành pháp. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi chỉ dạy “Nhờ vào chánh kiến, dựa vào chánh kiến, đào sâu tư duy về chánh kiến, ứng dụng chánh kiến trên 4 phương diện của chánh tư duy và 4 phương diện của sự ứng dụng “nhiêu ích hữu tình giới”” và “để đạt chánh kiến không phải ảnh hưởng từ người khác mà chính bản thân mình vào cuộc mới mong thành tựu”.

  Con hiểu rằng cần”quán sát, suy tư và thể nghiệm” thì mới có thể đạt thành tựu (Kinh Kalama)  khi thực hành pháp dưới sự chỉ dạy, hướng dẫn của vị Thầy. Vì thế khi diễn tập tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” thông qua việc đọc bài và viết comment trên lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com, con sẽ được thường xuyên kết nối tâm đến vị Thầy, đến trường thanh tịnh của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, có được chánh kiến, chánh tư duy , tích tập công đức và trí tuệ trên hành trình miên viễn theo bước chân vị Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 75. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài ” Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN ( Bài mở đặc biệt)” rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được bài pháp quý báu này. Thật ơn phước biết bao khi chúng con lúc nào cũng được tiếp cận chánh kiến qua bài viết bài giảng trên trang chanhtuduy.com lợi lạc này với việc đọc bài và comment.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh!
  Om mani padme hum.

 76. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con thấy được lợi ích từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến.  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con có cơ hội được trải nghiệm diễn tập, thực hành Chánh kiến Quang minh Tam muội, để rồi sau một thời gian thực hành con nhận được nhiều sự lợi lạc và ngày càng tin hơn nữa.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 77. Mật Diệu Hằng
  Sunil says:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Bài viết của Thầy nói rất đúng về con người. Từng dòng chữ trong bài viết nói rõ cho chúng con biết con người nên sống vì điều gì trong hành tinh này và điều gì họ cần phải làm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho con mục đích của thân người là gì và chúng con cần phải làm gì.

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy.

  …………………………………………………………………

  Dear Holy Guru ,

  I read above atricle its really true about every human beings, each sentence of this article clear what man has live for in this planet,what he need to do, i would like to thank dear guru who shows why we are all born for?,what we need yo do?

  thank you so much

 78. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết : ” ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI – BÀI 4 : LỢI ÍCH TỪ CHÁNH KIẾN – TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN ” Rồi thưa Thầy.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ hơn về ích lợi thiết thực nhất của chánh kiến là giúp người thực hành phật pháp không chấp vào ” Của tôi ” ,không ích kỷ ” Vì tôi ” ,không ngã mạn ” do tôi ” khi khổ người tu tự biết đó là Tịnh hóa ” như sự trả nghiệp từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không có chi . Không còn nghi ngờ, nghi hoặc ,nghi hối về chân lý tối thượng là ” Tứ diệu đế “Thay vào đó là sự tinh tấn đào sâu lý thuyết, hành trì giáo pháp theo quy trình văn tư tu .
  Còn tác hại của tà kiến : Tất cả mọi hành vi dù công đức, nếu bị rơi vào tà kiến sẽ chịu hậu quả thảm hại.
  Kính bạch Thầy! Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã tạo ra bộ môn Yoga thanh trí dựa trên nền tảng giáo lý Phật Đà, bằng các phương tiện thiện xảo là lục diệu pháp môn trong đó có ” Chánh kiến quang minh tam muội ” với hơn 2000 bài viết bài giảng mang đậm sắc màu chánh kiến giúp cho chúng con đọc hiểu và đào sâu tư duy mỗi ngày để từ đó có đời sống, tinh thần, thể chất tốt hơn và hơn thế nữa là có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt Xã Hội và đời này an lạc ,đời sau cực lạc .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 79. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài con hiểu được, chánh kiến của Đức Phật dạy, giúp cho người học Phật tu Phật như chúng con hiểu được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là những hành vi tạo nghiệp xấu, đâu là việc làm công đức, như lời khẳng định của Bồ tát Long Thọ: “Chánh kiến giúp con người lên cõi cao. Tất cả những hành vi dù công đức, nhưng nếu bị rơi vào tà kiến, sẽ chịu hậu quả thảm hại”
  Chánh kiến của nhà Phật giúp cho chúng con có được nền tảng của trí tuệ Phật đà, hướng tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp, mà  không rơi vào tà kiến, tà mạng, tà tư duy. Để từ đó quán xét thân, ngữ, tâm theo nền tảng của chánh kiến, dựa vào chánh kiến, đào sâu chánh kiến và ứng dụng chánh kiến vào trong cuộc sống cũng như trên con đường giải thoát mà Đức Phật đã dạy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 80. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,
  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh Tam Muội Bài 4: Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến” rồi ạ.
  Qua bài viết con hiểu được lợi ích của chánh kiến là giúp người thực hành Phật pháp không chấp vào “của tôi”, “do tôi”, “vì tôi”, khi khổ thì biết rằng đấy là tịnh hóa như sự trả nghiệp nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không có. Khi đó người tu sẽ không còn nghi ngờ, nghi hối, nghi hoặc về chân lý tối thượng là “tứ diệu đế” mà Đức Phật tuyên thuyết.
  Muốn có chánh kiến thì người hành giả phải tự đạt được, không vay mượn hoặc ảnh hưởng từ người khác, đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo pháp theo quy trình Văn, Tư, Tu (nghe, suy gẫm, thực hành), rời xa chấp thủ mang tính giáo điều như của ngoại đạo.
  Người tu cần trang bị cho mình chánh kiến về thờ tự, tôn kính, luận điểm và khi đối luận cần lập luận theo tinh thần Nhân minh học đạo Phật về “ngũ lượng phương tiện biện giải” để ứng dụng đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, đúng tình huống và môi trường. Chính vì thế các bài viết trên chanhtuduy.com đều được vị Thầy chỉ dạy có luận cứ, luận chứng rõ ràng theo thánh giáo lượng, phương tiện tu tập vị Thầy ban cho có tính quốc độ và theo tinh thần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”.
  Hậu quả của những người thiếu chánh kiến là tu nhiều được ít, việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt, ngã chấp và pháp chấp ngày một tăng, gương mặt u ám, khắc khổ, gặp nhiều rủi ro bất ngờ và khó thác sanh về cõi Phật ngược lại với những người hành giả trang bị đầy đủ chánh kiến.
  Chỉ rất đơn giản từ việc đọc bài và comments trên chanhtuduy.com giúp chúng con hàng ngày tích tập hai bồ tư lương (công đức và trí tuệ), trang bị chánh kiến. Phương tiện thầy trao thật thiện xảo mà cũng thật dễ dàng áp dụng nhưng muốn thành công cần “Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”.
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ!
  Om Mani Padme Hum!

 81. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu về lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 82. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Từ khi có duyên lành biết đến chanhtuduy.com được đọc và comment những bài viết của Thầy và các Đạo huynh, con không chỉ được giác ngộ nhận ra nhiều điều từ những định kiến sai lầm của việc thờ cúng cô hồn, thần tài, không còn bị mê hoặc bởi những lời nói của bà đồng thầy bói, không còn bị hao tổn vè tiền tài cũng như là tinh thần. Con còn được tích tập công đức qua những lần vân tập, thực hành pháp, và đơn giản hơn là qua việc đọc bài và comment. Cuộc sống con có nhiều hanh thông thuận lợi, những tịnh hoá lớn giúp con thay đổi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi để tâm đến chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sang luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 83. Mật Tất Kiểm says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Chánh kiến quang minh tam muội : Lợi ích từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến rồi ạ”. Con hoan hỉ khi được nghe những luận giải của Thầy về chánh kiến và tà kiến.

  Mọi việc tu tập đều dựa vào nền tảng gốc là chánh kiến từ đó con đường tu luôn rõ ràng và chính xác. Có nhiều ngươi tu nhưng không biết phân biệt đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến vì bị những “thầy tu đội lốt” giảng dạy không đúng cho nên thân mạng vẫn chập chờn trong gió nghiệp.

  Đệ nhị tâm pháp Thanh trí : chánh kiến quang minh tam muội giống như một nơi “truyền thông đúng đắn” về chánh kiến để cho bạn đọc 4 phương có thể đọc và thấm nhuần, hơn nữa đây là nơi chúng con mỗi ngày được tích tập công đức thông qua việc đọc và comment bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã tạo ra căn phòng Duy Ma Cật này cho chúng con dù ở bất kỳ đâu đều có thể tu tập.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM !

 84. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn xin sám hối vì đã mất tỉnh thức comment dài. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy. Con sẽ chỉnh sửa để thực hiện lời dạy của vị Thầy ạ.

  Om Mani Padme Hum!

 85. Mật Tấn Hỷ says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 86. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luận giảng chi tiết về tầm quan trọng của chánh kiến trên 4 khía cạnh: chánh kiến về thờ tự,  tôn kính,  luận điểm và giải thoát đối với hành giả đạo Phật. Nhờ có nền tảng chánh kiến vững chắc mà hành giả Phật tử dễ dàng thoát luân hồi sinh tử. Nếu không có chánh kiến thì dù đầu tròn áo vuông cũng như ngoại đạo,  tà kiến.

  Mật gia Song Nguyễn nhờ nương theo ánh sáng chánh kiến của vị Thầy thông qua lục diệu pháp môn,  đặc biệt là chánh kiến quang minh tam muội, mà học trò và đệ tử có được hạnh phúc tự tâm,  hanh thông thế sự,  thành đạt xã hội,  đời này an lạc,  đời sau cực lạc. Chính nhờ tu pháp chánh kiến quang minh tam muội độc nhất vô nhị được Thầy phát kiến với tâm lực,  nguyện lực,  trí lực cùng với phát nguyện của Thầy,  nên khi chúng con bước vào căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com, chúng con được chìm trong ánh sáng chánh kiến, từ đó nhanh chóng có được thành công thế gian và thành tựu xuất thế gian.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng.  Con thật may mắn khi ngày ngày được bước vào kỳ viên Phật học tràn ngập ánh sáng chánh kiến tỏa sáng bởi từ quang,  tuệ quang của vị Thầy,  nhờ đó con được thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng pháp.

  Con cầu nguyện thân bệnh của Thầy sớm chấm dứt và không tái phát trong tương lai.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 87. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết của vị Thầy rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu đúng chánh kiến

  Con quán xét bản thân và hành vi của mình theo đúng quỷ đạo chánh Pháp mà vị Thầy đã dạy

  con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 88. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI; Bài 4: LỢI ÍCH TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp con hiểu rõ về 6 lợi ích từ chánh kiến và tác hại của tà kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 89. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc lại bài viết của vị Thầy.

  Qua bài con thấy mình may mắn được tiếp cận chánh kiến nhà Phật quá dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi không ngăn ngại thời gian, qua phương tiện ” Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội ” Thầy đã phát kiến, lợi lạc chánh kiến mang lại, y báu của Mật Gia Song Nguyễn là minh chứng thiết thực nhất, và hanh thông của các đạo huynh, đạo hữu đã xuất ngoại du học, mà  thời Đức Phật hơn 95 ngoại đạo miệt mài ngồi thiền rách cả chục cái bồ đòn, nhưng không thoát được vòng luân hồi sanh tử.

  Từ ngày con đọc bài chanhtuduy.com con không còn sợ trước bọn tà sư, tà linh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

 90. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài này. Con hiểu rằng, chánh kiến là nền tảng khai giác, điều mà ngoại đạo có ngồi nát bồ đoàn cũng không mơ chạm đến được bởi ngay từ đầu họ đã bị lệch bởi quỹ đạo tà kiến tựa như kho báu trong lòng đại dương mà cứ đi vào rừng thẳm âm u. Bằng những luận chứng, luận cứ được đưa ra trong bài, con đã hiểu được 2 luận đề đối lập, đó là hậu quả người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến: (1) Tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đặt (3) ngã chấp và pháp chấp ngày càng tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chất chứa dồn ứ trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật. Và những hành giả được trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ ngược lại như trên (1) Tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn, thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp ngày càng giảm (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật. Đọc những dòng ấy con hiểu rằng chỉ kẻ điên rồ mới “băn khoăn đứng giữa đôi dòng nước” và càng cảm niệm trân quý cơ hội được thực hành Chánh kiến quang minh Tam muội để lợi mình, lợi người. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho thân bệnh của vị Thầy sớm giảm dần và hết hẳn. Cầu nguyện vị Thầy không còn tịnh hóa về thân bệnh nào trong tương lai.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Om Mani Padme Hum

 91. bichngoc says:

  Kính bạch Thầy !

  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ !

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng  sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thanh tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om ma ni padme hum!

 92. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy ! Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết được tầm quan trọng của chánh kiến, lợi ích từ chánh kiến cũng như tác hại từ tà kiến mang lại. Con biết rằng chánh kiến đứng đầu trong bát chánh đạo, chánh kiến làm nền tảng cho khai giác. Người tu nếu không có hoặc thiếu chánh kiến tựa như xây lâu đài trên cát mà thôi, khi nền móng không vững thì dễ bị sụp đổ. Ngoại đạo cùng thời Đức Phật ngồi nát cả bồ đoàn cũng không đạt giải thoát cũng vì không có tuệ tri Phật đà. Qua bài này, con biết rằng tại sao vị Thầy từ bi nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng con trong việc đọc bài và comment trên Chanhtuduy.com bởi vì để đạt chánh kiến thì không phải ảnh hưởng từ người khác, mà đó là chính bản thân vận động, tự lực hành pháp thì mới mong thành tựu. Con xin tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn làm lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 93. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết, con nghĩ tưởng đến vô vàn chúng sanh ở cõi Ta Bà này, cho dù họ có phước báu, giàu có, trí thức, địa vị đến thế nào đi chăng nữa mà không gặp được vị Thầy, không biết đến chánh kiến thì chẳng khác nào mãi bị trói buộc trong lồng sắt luân hồi. Vậy mới thấy chúng con thuộc con số phần trăm quá nhỏ bé nhận được ơn phước không thể nghĩ là được có một vị Thầy chỉ dạy, chúng con được tiếp cận với ánh sáng của chánh kiến, được Thầy chỉ dạy những phương pháp thực hành linh hoạt về mặt không gian và thời gian, có phương tiện tiếp cận với nguồn sáng chánh kiến dễ dàng thông qua trang mạng chanhtuduy.com với hàng ngàn bài viết, bài giảng của Thầy; chúng con được biết, cảm nhận và trải nghiệm thế nào là “an lạc đời này, cực lạc đời sau”. Vua A Xà Thế sau khi hiểu được thế nào là chánh kiến liền bừng ngộ rồi hết lòng hộ trì chánh pháp, cư sĩ Cấp cô độc tự nguyện lót vàng khắp khu vườn rộng lớn để được mua lại cúng dường tăng đoàn xây tịnh xá Kỳ viên, thời Đức Phật thì hơn 95 ngoại đạo miệt mài ngồi rách bồ đoàn nhưng không thoát luân hồi sanh tử.. Vậy mà chúng con chưa nói đến sự thể hiện tương ưng về tinh thần biết ơn và biết trả ơn, lại còn có những lúc lười biếng, giải đãi, để Thầy nhọc tâm nhắc nhở việc thực hành pháp, đọc bài, comment. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm và luôn tinh tấn thực hành pháp, để khỏi uổng phí cơ hội quý báu được có một vị Thầy chỉ dạy và truyền trao chánh kiến. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và tấm lòng từ bi của vị Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 94. Kính Bạch Thầy!

  Con đã xong bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp lợi lạc, Thầy đã nhắc nhở chúng con việc lợi lạc của tâm pháp chánh kiến quang minh tâm muội, giúpcho chúng con đọc hiểu suy gẫm và tư duy trang bị chánh kiến phật đà.

  Con  cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.  Om Ah Hum!

 95. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu lợi ích từ Chánh kiến : không chấp vào “của tôi” không ích kỷ” vì tôi” không ngã mạn ” do tôi”. Khi khổ người tu biết đó là “tịnh hoá” và không nghi ngờ, nghi hoặc,  nghi hối về chân lý ” Tứ diệu đế” đồng thời tinh tấn đáo sâu giáo thuyết, hành trì giáo pháp theo quy trình văn, tư, tu. Qua đó chúng con quả được ơn phước biết bao khi được hạnh ngộ vị Thầy từ bi với lòng Bồ đề tâm cùng quốc độ,cùng ngôn ngữ luôn vì lợi lạc học trò và chúng sanh vị Thầy đã tạo nên Lâu Đài Duy Ma Cật trang chanhtuduy dưới sự chỉ dạy của con Thầy, chúng con được tiếp cận vườn hoa đạo Pháp trong Lâu đài Duy Ma Cật trang chanhtuduy.com với ngút ngàn ánh sáng chánh kiến Phật đà là tâm lực, trí lực, nguyện lực của vị Thầy. Nhờ Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến tu pháp chánh kiến quang minh quang tam muội, chúng con chăm chỉ thực hành “gõ mõ tụng kinh thời @” giúp chúng con được trang bị chánh kiến, trau dồi chánh tư duy mỗi ngày, ứng dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống để đoạn trừ vô minh tà kiến, từ đó có được sự chuyển hoá tâm kỳ diệu và tích lũy công đức, trong việc diễn tập, thực hành Pháp “ Chánh kiến quang minh tam muội” giúp chúng con nâng cao tri kiến Phật làm hành trang trên con đường giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 96. Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho con hiểu được ích lợi từ Chánh kiến, cho con thêm giữ vững niềm tin trên con đường tu tập – diễn tập thực hành giáo pháp Yoga Thanh trí.

  Con cầu nguyện cho thân bệnh của Thầy sớm chấm dứt và không còn tái phát trong tương lai.

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 97. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy vì Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được lợi ích từ Chánh kiến đã cho con thêm vững tin trong quá trình tu tập. Cả cuộc đời này với hơn 25 năm khảo sát, nghiên cứu và thực hành ứng dụng Yoga Thanh trí với phát kiến tâm linh lợi lạc mà vị Thầy đem đến cho chúng sanh và học trò đệ tử chúng con, để rồi ngày nay y báo rực rỡ với sự phát triển cả về chất lượng vật chất và còn tâm linh, trí tuệ cho chúng con trên con đường giác ngộ. Những hanh thông thế sự, lợi lạc về tâm linh mà các huynh đệ Mật gia đặt được là không khỏi nghi hoặc hay kì diệu mà đó là điều tất yếu khi chúng con tuân lời dạy của vị Thầy là đang tuân theo đúng quy luật Chánh pháp vào cuộc sống.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lộ lạc của mọi chúng sanh hữu tình.

  Con cầu nguyện cho bản thân con cũng như huynh đệ của con luôn trang bị cho mình vũ khí tỉnh thức , chú tâm và chánh niệm trên hành trình giác ngộ này.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 98. Mật Hạnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con được hiểu về vai trò ý nghĩa của chánh kiến đối với con đường tu tập và Giải thoát. Con hiểu rằng nếu thực hành pháp mà không dựa trên nền tảng chánh kiến – chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về luận điểm thì dù có mang danh Phật tử, hành thiền đến rách chiếc bồ đoàn cũng không thể đạt được cứu cánh giải thoát. Và dù có hiểu đúng nhưng không đầy đủ và đặc biệt là không có phương pháp thực hành đúng thì dù có tỏ ra là thông hiểu kinh điển, miên mật hành trì nhưng giáo pháp đúng phương pháp sai thì cũng khó thành tựu. Con cảm tạ ơn Thầy đã dày công hơn 25 năm nghiên tầm giáo điển, miên mật hành trì giáo pháp, ứng dụng và thành tựu kết quả để cô đọng tinh tuý giáo pháp trong những bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com. Đặc biệt là sự lộ xuất sáu phát kiến tâm linh Lục diệu Pháp môn từ kho tàng tâm và trí huệ của vị Thầy để chúng con và chúng sanh hữu tình nhờ vậy mà được hiểu đúng và thực hành đúng, tri hành hợp nhất, lí sự viên dung dựa trên nền tảng chánh kiến giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 99. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài luận giảng cho chúng con về lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến. Từ bài viết cho con cảm niệm ơn phước của bản thân khi con được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp người ngắn ngủi này , được theo học bộ môn khoa học Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy hàng ngày con được nâng cao chánh kiến Phật đà,tích tập công đức thông qua việc đọc bài viết comment trên trang mạng chanhtuduy.com căn phòng Duy Ma Cật, giúp chúng con có sự chuyển hóa từng ngày đặc biệt là chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp nhờ ơn Thầy đã trang bị trạch pháp nhãn thông qua các bài giảng bài viết ngập tràn chánh kiến giúp chúng con không bị xa vào cạm bẫy tà kiến,bản thân con từ khi được bước chân vào cửa chánh pháp Mật Gia Song Nguyễn,con được hiểu về chánh kiến từ sự chỉ dạy của vị Thầy con đã nhận được rất nhiều sự lợi lạc mà từ đó con đã có được hạnh phúc tự tâm,hanh thông thế sự, thành đạt xã hội,con đã nhận thấy bản thân mình ngày hôm nay đã tốt hơn ngày hơn qua đó là ơn phước con nhận được từ Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện thân bệnh của vị Thầy sớm dứt khỏi trong hiện tại và không bị tái phát trong tương lai.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ trụ thế lâu dài của Thầy,Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 100. Nguyên Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy khoẻ mạnh và an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

   

 101. Mật Thuận Tâm says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy đã cho chúng con thấy tầm quan trọng của chánh kiến, thấy được như lời khẳng định của ngài Long Thọ Bồ Tát dù có làm bao nhiêu hành vì công đức nhưng thông qua tà kiến đều bị đọa lạc, hậu quả khủng khiếp. Mà ngày nay khắp nơi đều nhuốm nhuốm màu tà kiến bởi nhưng tà sư, tà linh, tà quyền.

  Ở Mật gia có vị Thầy là vị Đạo sư đã cho chúng con căn phòng duy ma cật, nơi đó ngút ngàn ánh sáng của chánh kiến chưa có nơi nào có được. Thầy đã có 25 năm khảo cứu, khảo sát, ứng dụng, thực hành và kết quả cụ thể là những huynh đệ đã xuất dương du học, những y báo ngày nay rất rực rỡ.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc này

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 102. Mật Diệu Trang says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết luận giảng cho chúng con về lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến .

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 103. Mật Diệu Trang says:

  Kinh bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài luận giảng cho chúng con về lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om mai padme hum.

 104. Mật Diệu Trang says:

  Kinh bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài luận giảng cho chúng con về lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om mai padme hum.

 105. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài giảng của Thầy . Chánh kiến thật sự ích lợi và tà kiến thật sự tai hại, như bóng tối u ám làm cho người sáng mắt trở nên lạc đường hay ánh sáng trí huệ làm phát triển mọi đức hạnh và thành tựu . Con hiểu rằng làm cho mình và người khác giải thoát là chánh còn ngược lại gọi là tà . Như ngài Long Thọ khai triển giáo lý trung đạo hay như ngài Liên Hoa Sanh đề cao trong nhiều tuyệt tác thì Thầy đã cô đọng và làm dễ hiểu bằng một diệu pháp chánh kiến quang minh tam muội . Bởi bất cứ ai đặt niềm tin nơi Thầy cũng sẽ đều tiếp cận được với ngọn đèn chánh kiến và sẽ được sanh vào cõi Phật, lợi ích thật không thể nghĩ bàn. Thậm chí chỉ cần nghe về sự vô ngã của vạn vật cũng đủ thấy thoải mái trong người, vậy nên cố gắng đọc bài và comment tuy dễ dàng nhưng kết quả không tưởng, thật tuyệt vời làm sao khi được hoà mình với chánh kiến dưới sự hướng dẫn của Thầy .

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 106. Mật Thuận Giác , says:

  (Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con những lợi ính từ Chánh Kiến và những tác hại từ Tà Kiến một cách rõ ràng

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ dài lâu của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om mani PedmeHum!

 107. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện thân bệnh của vị Thầy sớm dứt khỏi trong hiện tại và không bị tái phát trong tương lai.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ trụ thế lâu dài của Thầy, Cô vì đạo nghiệp hoàng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 108. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của Thầy khi đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được chi tiết tường tận về những lợi ích của chánh kiến và những tác hại của tà kiến. Học trò, đệ tử chúng con ở Mật gia Song Nguyễn may mắn được trang bị chánh kiến đầy đủ trên cả 4 phương diện ( thờ tự, tôn kính, luận điểm, giải thoát).  Dưới sự cho phép và chỉ dạy của vị Thầy, chúng con cứ như vậy mà tinh tấn diễn tập, thực hành giáo pháp theo quy trình văn, tư, tu ( đọc bài và comment trên chanhtuduy.com ) mà được an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Thành công của học trò, đệ tử Mật gia Song Nguyễn có được là nhờ vào chánh kiến, dựa vào chánh kiến, đào sâu tư duy về chánh kiến, ứng dụng chánh kiến trên 4 phương diện của chánh tư duy và 4 phương tiện của “nhiêu ích hữu tình giới” với tôn chỉ đó là “ Tự lực hành pháp tha lực hộ trì” thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Những hành giả đã được trang bị chánh kiến đầy đủ nhưng không biết ứng dụng, thiếu sự tinh tấn trong “ tự lực hành pháp” thì dù nước vẫn chảy vào máng xối nhưng không thể vào lu vì mất đi đường truyền kết nối giữa tâm trò tới tâm Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho ánh sáng chánh kiên của chanhtuduy.com có thể soi rọi khắp muôn nơi để giúp chúng sanh được lìa mê về giác.

  Om mani padme hum.

 109. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã phân tích và luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn về những lợi ích của chánh kiến và tác hại từ tà kiến.

  Ở Mật gia Song Nguyễn, Tu pháp Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội do vị Thầy phát kiến giúp chúng con trang bị chánh kiến một cách dễ dàng. Việc đọc bài và comment trên Chanhtuduy.com giúp chúng con được kết nối với vị Thầy, tích tập công đức, nâng cao chánh kiến của bản thân… đem lại nhiều lợi lạc không thể nghĩ bàn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 110. Mật Huệ Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Huệ Phương đã đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum.

 111. Mật Nguyên Thức says:

  Kinh Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy.

  Con đã hiểu hơn về Chánh Kiến rồi ạ.

  Con cầu chúc Thầy trụ thế lâu dài để mang lợi lạc đến với chúng sanh.

 112. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được lợi ích to lớn của người tu Phật khi có được chánh kiến là: không bám chấp vào tôi, không ích kỷ vì tôi, không bản ngã vì tôi. Khi khổ biết đó là tịnh hoá. Có đầy đủ chánh kiến tu ít được nhiều, hanh thông thế sự, tâm hồn thanh thản, có được nền tảng trên con đường giải thoát.

  Kể từ ngày được ơn phước làm học trò của Thầy, được sự cho phép của Thầy thực hành chánh kiến quang minh tam muội trên chanhtuduy.com con nhận được rất nhiều lợi lạc. Không bị chi phối bởi tà kiến, không còn sợ trò ma quỷ, thế sự hanh thông.

  Con cảm ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh có được chánh kiến.

  Om mani padme hum!

 113. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết,con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 114. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí:

  CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

  Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN” rồi ạ.

  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã  phát lồ ra tu pháp ” chánh kiến Quang Minh Tam Muội” phù hợp với tính quốc độ,tính dân tộc, tính thời đại, giúp cho chúng con ngày càng nâng cao chánh kiến phật đà làm nền tảng cho sự giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM AH HUM.

   

 115. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu lợi ích từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến. Qua bài viết, con càng cảm niệm ơn phước được trở thành học trò, đệ tử của vị Thầy, được vị Thầy chỉ dạy, chúng con được tiếp cận với ánh sáng của chánh kiến. Nhờ có các phát kiến tâm linh vĩ đại, đặc biệt là đệ nhị tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội mà học trò, đệ tử Mật Gia Song Nguyễn khắp nơi trên thế giới được tiếp cận với chánh kiến, đức huệ song tu thông qua trang chanhtuduy.com với hàng ngàn bài viết, bài giảng của vị Thầy từ đó dần hạnh phúc tự tâm, thành đạt xã hội, hanh thông thế sự.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm và tinh tấn thực hành pháp ngõ hầu an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 116. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc lại bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị về chánh kiến và tầm quan trọng của chánh kiến đối với sự nghiệp đi đến giải thoát của người Phật tử.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

 117. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con rất hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội, bài 4: Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến”
  Qua bài viết của Thầy, con đã hiểu được thế nào là chánh kiến, lợi ích từ chánh kiến, hậu quả của tà kiến, thiếu chánh kiến và đặc biệt là “để đạt chánh kiến không phải từ ảnh hưởng của người khác mà chính bản thân mình vào cuộc mới mong thành tựu, con đường tu ngắn, dài như thế nào tùy thuộc vào hướng dẫn, chỉ dẫn của vị Thầy dạy đạo”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi truyền trao tâm pháp Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội, giúp chúng con tiếp xúc với chánh kiến mọi lúc, mọi nơi, thực hành cùng lúc nhiều hoạt động tâm linh, đức huệ song tu, nhờ đó mà tu ít được nhiều, đạt kết quả nhanh.

  Được tự mình trải nghiệm quy trình Văn, Tư, Tu và cảm nhận sự chuyển biến tích cực từ khi có chánh kiến, niềm tin của con vào Thầy, Phật, Pháp Tăng sẽ ngày càng trọn vẹn, kiên cố. Thánh tài quý giá này sẽ giúp con thong dong trên hành trình giải thoát, đời này an lạc, đời sau cực lạc.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài Pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 118. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc được bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 119. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Định Thuần rất  hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN” của vị Thầy. Con cảm nhận được rằng nhờ có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy. Chúng con đã thoát được tà kiến vô minh, được ánh sáng của chánh kiến soi rọi; chúng con sẽ đạt được các lợi ích (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 120. Mật Thuận Đức says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy giúp chúng con có chánh kiến trong cuộc sống

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh

  Cầu nguyện Mật Hoàng Phúc thắc sanh cõi lành

  Om mani padme hum

 121. Mat Hue ChC says:

  Kính Bạch Thầy ,

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài mở đặc biệt này ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã trang bị chánh kiến cho chúng con nhờ đọc bài và comment trên chanhtuduy.com ,là tu pháp do vị Thầy đã khảo cứu , khảo sát , thực hành , ứng dụng và đạt kết quả sau 25 năm .

  Chúng con đạt được hanh thông thế sự  và tinh thần vô uý từ khi đọc được những bài pháp quý báu của Thầy .

  Qua bài pháp này , con phân biệt được chánh kiến và tà kiến , con hiểu rõ về những ích lợi của chánh kiến đối với người tu Phật đó là : 

  (1) – tu ít được nhiều 

  (2) – đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông

  (3) – chấp ngã và chấp pháp giảm dần đến không còn 

  (4) – gương mặt rạng rỡ , sắc diện quang nhuận bởi ba tác động quang minh ngày càng tích hợp 

  (5) – gặp nhiều thuận duyên bất ngờ 

  (6) – sau khi mạng chung sẽ được thác sanh vào cõi Phật 

  và tác hại của tà kiến đó là :

  (1) – tu nhiều được ít 

  (2) – việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt 

  (3) – chấp ngã ( chấp vào cái tôi ) chấp pháp ( chấp vào tu pháp ) ngày càng tăng

  (4) – gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung đột tiêu cực tâm lý chất chứa dần ứ lại trong thân và tâm

  (5) – gặp nhiều rủi ro bất ngờ 

  (6) – khó thác sanh vào cõi Phật

  Con cầu nguyện cho Thầy và Cô luôn nhiều sức khoẻ.

  Om Mani Padme Hum.

 122. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Qua bài viết con hiểu rằng chánh kiến là quan trọng nhưng nếu được trang bị đầy đủ chánh kiến mà việc áp dụng chưa đúng lúc, đúng đối tượng, hoàn cảnh và môi trường thì cũng không đem lại hiệu quả tốt.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 123. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ, qua bài viết con hiểu được khi đã đọc chanhtuduy sẻ tiếp ánh sáng Phật đà và được trang bị chánh kiến rời xa tà kiến, từ bỏ truyền thống vô minh, con không còn sợ hãy trước các tà sư, linh căn…con cảm tạ ơn Thầy đã thu nhận học trò.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc sớm tái sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

 124. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu được lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến. Từ khi đọc bài và comment trên trang chanhtuduy.com con đã hanh thông được nhiều việc thế sự, mọi ước nguyện chính đáng được viên mãn. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được làm học trò của Thầy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc tái sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 125. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi nhắc nhở và giảng luận cho chúng con hiểu về sự lợi ích của việc đọc bài và comment trên chanhtuduy , qua bài viết giúp cho con hiểu được mỗi khi đọc bài xong thì comment , khu mình comment tức là mình chia sẽ pháp , mỗi lần như vậy giúp cho chúng con cơ hội tích tập công đức  để tiêu trừ nghiệp chướng,, và khi công đức được nhiều thì mỗi người sẽ cảm nhận được những hanh thông dạng thuận và nghịch khác nhau . Và khi đọc bài giúp cho con hiểu về chánh kiến và trang bị cho mình trạch pháp nhẵn và tinh thần vô úy không sợ hãi trước thế lực tà linh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc  được thác sanh vào cõi lành. Om Ah Hum!

 126. Mật Nghiêm Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết con hiểu được rằng, khi được trang bị đầy đủ Chánh kiến sẽ có được những lợi ích vô cùng to lớn không thể nghĩ bàn. Để đạt được Chánh kiến như vậy, bản thân chúng con phải là người trực tiếp vào cuộc, cần phải cố gắng thì mới đạt được thành tựu

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã cho cgungs con bài Pháp quý báu

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cõi lành

  OM MANI PADME HUM.

 127. Mật Huệ Minh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỉ đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn từ bi của vị Thầy đã khai thị cho con hiểu được lợi ích từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến, cũng như giúp con hiểu rõ được việc đọc bài trên chanhtuduy và comment nhiều lợi lạc thế nào. Bản thân con từ khi được đọc bài và comment trên trang chanhtuduy giúp con thay đổi rất nhiều trong công việc cũng như hanh thông thế sự. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được làm học trò của Thầy và cho con được đọc các bài viết ý nghĩa và nhiều lợi lạc này ạ.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 128. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cãm tạ ơn Thầy.

  Om Manni padme Hum.

 129. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua những lời dạy của vị Thầy con càng thêm thấm thía về 6 ích lợi của người thực hành Phật pháp khi được trang bị chánh kiến cũng như 6 hậu quả có thể xảy tới với nếu thiếu chánh kiến.  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát lồ tu pháp Yoga Thanh Trí “Chánh kiến quang minh tam muội”, giúp chúng con dần dần được trang bị chánh kiến, như chiếc gươm báu càng mài càng sắc, chặt đứt xiềng xích của tà kiến, vô minh.

  Con cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 130. Mật Quảng Lợi says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài “Lợi ích từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến” thưa Thầy.
  Qua bài viết này, con đã hiểu được cặn kẻ lợi ích của chánh kiến, khi được trang bị đầy đủ chánh kiến thì hành vi thân ngữ tâm của người tu sẽ luôn đi đúng theo quỹ đạo chánh pháp, không còn vướng bận vào thế lực tà kiến, đặc biệt khi có và thấu hiểu đựơc chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về thờ tự và chánh kiến về tôn kính, người tu sẽ không bị rơi vào những cái bẩy của tà kiến, làm được những điều lợi mình, lợi người, kết nối được với vị Thầy tâm linh chân chính, đựơc tu học những pháp đáng tu, từ đây sẽ dần mở cánh cửa đi vào thành phố giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 131. Đinh Thị Giai says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

  Đinh Thị Giai _ Phú Quốc

 132. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Qua bài này, quả thật Thầy không yêu cầu hoặc bắt buộc chúng con “nghe theo”, nhưng nhờ Thầy dạy, học trò và đệ tử chúng con đang có chánh kiến (từng phần, từng bước), và đó là sự thật:
  -Chánh kiến khi nhận ra đâu là chân sư (dù hình tướng bất định nhưng sở hữu chánh pháp Phật đà), và đâu là tà sư phá pháp (dù hình tướng tăng ni mặc áo cà sa nhưng giảng giải xằng bậy, sai lệch Phật pháp)
  -Chánh kiến khi nhận ra dù có làm bao nhiêu việc từ thiện, thì đó vẫn không phải là Phật pháp nếu không lo việc chính là hướng về giải thoát, bởi “đạo đức được thực hành trong vô minh thì không đưa đến kết quả giải thoát.” (Lời giới thiệu cuốn “Thư gửi hoàng đế bằng hữu” của Long Thọ Bồ tát).
  -Chánh kiến khi nhận ra, chay hay mặn không thành vấn đề, mà cốt lõi là “Dùng trí tuệ làm đạo nghiệp”.
  -Chánh kiến khi nhận ra, hiếu đạo thế gian dù có “mùi mẫn” bao nhiêu chăng nữa (ngụy kinh Vu lan bồn), thì vẫn trong vòng lục đạo luân hồi, không thể đánh tráo nội dung đó vào đạo nghiệp giải thoát nhà Phật.
  -Chánh kiến khi nhận ra, việc vô cùng quan trọng của người con Phật là “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng” (Long Thọ Bồ tát).
  Những giá trị của chánh kiến Thầy dạy trong bài là vô song. Con xin phép được dẫn ra đây một đoạn kinh Phật dạy để hoan hỉ, tán thán vị Thầy đã đề cao chánh kiến và phát kiến mô thức tâm linh trưởng dưỡng chánh kiến (đọc và comment bài trên chanhtuduy.com) cho chúng con học hỏi, suy tư và tu tập:

  “ (…)
  Đức Phật bảo trưởng giả (ngài Cấp Cô Độc trong văn cảnh-NV):
  –Ở thời quá khứ có bà la môn trưởng giả tên là Di La Ma, mở hội đại thí: dùng tám vạn mâm bằng vàng chứa đầy vàng để bố thí. Lại lấy tám vạn mâm bằng bạc chứa đầy bạc để bố thí. Lại lấy tám vạn mâm bằng vàng chứa đầy bạc để bố thí. Lại lấy tám vạn mâm bằng bạc chứa đầy vàng để bố thí. Lại dùng tám vạn mâm bằng đồng chứa đầy các thứ đồ ẩm thực mùi vị ngạt ngào vi diệu để bố thí. Lại lấy tám vạn con bò sữa để bố thí. Lại lấy tám vạn đồng nữ dùng y phục thượng diệu, trang điểm bằng các thứ ngọc anh lạc để bố thí. Lại dùng tám vạn cái giường bằng vàng, giường bằng bạc, giường bằng ngà voi, giường bằng gỗ, đặt lên các thứ đệm, chiếu vi diệu để bố thí. Lại dùng tám vạn chiếc xe lộng lẫy, xe chở đồ, xe thường trải lên trên bằng giạ trắng và y Kiều thi ca, trang hoàng các thứ dùng để bố thí.
  Đức Phật bảo trưởng giả:
  –Bà la môn Di La Ma thực hành bố thí như vậy không bằng có người dùng đồ ẩm thực cúng dường cho một người có CHÁNH KIẾN, sẽ được quả báo hơn quả báo trước. Ý ông nghĩ sao? Vì người này không đọa vào tà kiến vậy.” (trích Kinh Quả Báo Trưởng Giả Bố Thí)
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định. Nguyện cầu Thầy, Cô an tịnh, trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh cõi lành.
  OM MANI PADME HUM.

 133. Mật Ỷ Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ. Bài viết đã giúp con hiểu ra những sai lầm, điều đó chỉ là truyền thuyết thuộc về truyền thống và chúng con may mắn đọc được bài viết để không bị sa vào những sai lầm trên đạo trình giải thoát, có được hạnh phúc tự tâm và thành đạt xã hội.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

 134. Mật Thanh Trúc says:

  Kính bạch Thầy 

  Bài 4: Chánh kiến Quang minh Tam muội: Ích lợi từ Chánh kiến, tác hại từ tà kiến.

  Dạ con đã đọc bài này rồi ạ! Con xin tri ân vị Thầy đã giảng luận về “ích lợi từ chánh kiến.” Con biết được lợi ích diệu kỳ từ hiểu biết chánh kiến để giúp mỗi hành giả thực hành Phật pháp:

  _ Không chấp vào “của tôi.”

  _ Không ngã mạn “do tôi.”

  _ Không ích kỷ “vì tôi.”

  _ Khi khổ chúng con tự biết đó là “tịnh hoá” là trả nghiệp. 

  _ Tiếp đến, hành giả không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về chân lý tối thượng về “Từ diệu đế” mà Đức Phật đã tuyên thuyết, cứ như vậy, người hành giả thường xuyên đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo theo quy trình Văn, Tư, Tu. Nhờ vào chánh kiến, dựa vào chánh kiến, đào sâu tư duy về chánh kiến và ứng dụng chánh kiến trên bốn phương diện của chánh tư duy và phương diện cuả sự ứng dụng, nhiêu ích hữu tình giới. Ích lợi từ chánh kiến khi hành giả đã đầy đủ giới hạnh đó là:

  (1) tu ít được nhiều 

  (2) đạo pháp tinh tấn, thế sự hanh thông

  (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn 

  (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động Quang Minh ngày càng tích hợp 

  (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ

  (6) sau khi mạng chung sẽ sanh về cõi Phật. 

  Vị Thầy đã trích dẫn kinh Kalama cho học trò chúng con hiểu rằng, để đạt được chánh kiến không phải từ ảnh hưởng của người khác mà chính bản thân mình vào cuộc mới mong thành tựu, con đường tu ngắn dài thế nào là tuỳ thuộc vào người Thầy dạy đạo. 

  Con xin cảm tạ vị Thầy với Bồ đề tâm trải rộng, đã tạo nên Yoga Thanh trì theo quỹ đạo Chánh pháp Phật đà, bằng các phương tiện thiện xảo như Lục diệu pháp môn trong đó có “Chánh kiến Quang Minh tam muội,” để học trò chúng con có cơ hội được kết nối với vị Thầy, được vị Thầy cho phép sẻ là phước báo cho chúng con trên con đường cầu đạo tìm về ngôi nhà chung là cứu cánh giải thoát. 

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh, Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 

  Om Mani Padme Hum 

 135. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 136. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài pháp này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp chúng con hiểu rõ những hành giả thực hành Phật pháp được trang bị đầy đủ chánh kiến thì họ sẽ không chấp vào “của tôi,” không ích kỷ “vì tôi,” không ngã mạn “do tôi.” Khi khổ người tu biết đó là “tịnh hoá” như sự trả nghiệp nặng thành nhẹ, nhẹ thành không có chi. Không nghi ngờ, nghi hối, nghi hoặc về chân lý tối thượng “Tứ diệu đế.” Từ đó, người tu tự đào sâu tư duy, tinh tấn thực hành giáo pháp theo diễn trình văn, tư, tu (đọc, suy ngẫm, thực hành).

  Nhờ có chánh kiến nên hành giả tu ít được nhiều, đạo pháp tinh tấn, hanh thông thế sự, gương mặt sắc diện quang nhuận bởi 3 động quang minh tích hợp, gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, sau khi mạng chung sẽ thác sanh vào cõi Phật. “Chánh báo y báo tương ưng” ở MGSN và những thành tựu tâm linh, thành công thế sự của các đệ tử như các huynh Mật Thuỷ, Mật Hải, Mật Hồng Tuyến…đều dựa vào chánh kiến trên 4 phương diện của Chánh tư duy: 1) Chánh kiến về luận điểm, 2) Chánh kiến về thờ tự, 3) Chánh kiến về tôn kính, 4) Chánh kiến giải thoát mà vị Thầy đã chỉ dạy. Và ngược lại, nếu họ không có chánh kiến, thiếu chánh kiến thì 1) tu nhiều được ít, 2) thế sự không thành, việc tu chẳng đạt, 3) ngã chấp (chấp vào tôi) chấp vào pháp tu ngày một tăng, 4) gương mặt u ám bởi xung động tiêu cực, tâm lý dồn ứ trong thân tâm, 5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ 6) khó thác sanh vào cõi Phật.

  Vì ngài Long Thọ Bồ Tát đã huấn thị, “tất cả mọi hành vi công đức nhưng nếu rơi vào tà kiến sẽ chịu hậu quả thảm hại.” Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp hay, lợi lạc, giúp chung con hiểu rõ những ích lợi của Chánh kiến và tác hại của tà kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 137. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, nhờ đó mà chúng con hiểu được những lợi lạc mà chánh kiến mang lại và những tác hại của tà kiến. Từ những tiến bộ của bản thân con càng trân quý hơn duyên lành khi được biết đến chanhtuduy. com.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

 138. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này ạ, con hiểu được rằng:

  Hậu quả cụ thể của những người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật

  Những hành giả Phật pháp được trang bị đầy đủ chánh kiến sẽ ngược lại như trên (1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.

  Con cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum.

 139. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Qua những phân tích, lý luận xác cứ hiệu dụng giá trị của chánh kiến thông qua 4 phương diện chánh kiến về luận điểm, tôn kính, thờ tự, và giải thoát. Nhờ vậy mà theo thời gian người thực hành chánh kiến sẽ “hanh thông” mọi mặt theo chiêu thức lợi tiến hay dạng tịnh hóa theo chiều nặng thành nhẹ, nhẹ thành không. Quan trọng là bớt dần chấp ngã, chấp pháp vào những điều thuộc về tôi, do tôi và vì tôi. Nhờ vậy mà hành động dần dần hướng tới vì bản thân và chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho mọi chuyến pháp sự trong nước cũng như quốc tế của Thầy sẽ có thuận lợi từ phần đầu, phần giữa và phần cuối vì sự lợi lạc cho chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 140. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 141. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Qua bài viết, con đã hiểu được những ích lợi của chánh kiến và tác hại từ tà kiến. Con hoan hỷ và cảm thấy may mắn khi nhờ Thầy mà chúng con biết được về chánh kiến trên cả 4 phương diện: thờ tự, tôn kính, luận điểm, giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh kiến lan tỏa khắp muôn nơi.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 142. Kính Bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bài pháp lợi lạc,  về ích lợi của Chánh kiến cũng như tác hại từ Tà kiến.
  Như lời khẳng định của Bồ tát Long Thọ trong bức thư gửi Hoàng đế bằng hữu: “Chánh kiến giúp con người lên cõi cao. Tất cả những hành vi dù công đức, nhưng nếu bị rơi vào tà kiến, sẽ chịu hậu quả thảm hại”. Như vậy Chánh kiến sẽ giúp cho chúng con đi đúng theo quỹ đạo của Chánh pháp, theo lộ trình giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy. Nếu rơi vào con đường tà kiến, thì thân căn huệ mạng của chúng con, sẽ bị tổn hại và rơi vào cõi thấp, trôi lăn trong luân hồi sanh tử.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 143. Thiện Võ says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Cầu cho virut corona sớm được tiêu trừ.

 144. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu và biết về lợi ích của người tu được trang bị đầy đủ chánh kiến theo đúng diễn trình văn-tu-tư và tác hại của người tu không có chánh kiến, thiếu chánh kiến hoặc có chánh kiến nhưng chưa biết ứng dụng vào đúng trường hợp. Qua bài viết con hiểu được rằng để đạt chánh kiến thì chính bản thân chúng con phải vào cuộc mới mau thành tựu, còn đường tu ngắn dài như thế nào là do sự hướng dẫn và chỉ  dạy của vị Thầy . Thật may mắn cho chúng con trong hiện kiếp khi được trang bị chánh kiến thông qua thư viện Phật  học chanhtuduy.com được vị Thầy phát kiến, là phương tiện dễ dàng thực hành và dễ ứng dụng.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 145. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Con cần nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho đại dịch virut corona sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum.

 146. Nguyễn Vân Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này ạ. Con đã học được những ích lợi của chánh kiến và hậu quả của việc thiếu chánh kiến, tà kiến

  Con cảm ơn Thầy!

 147. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 148. Mật Tâm Như says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 149. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, phân tích chúng con hiểu được thế nào là chánh kiến? Lợi ích từ chánh kiến và tác hại của tà kiến qua lời dạy của ngài Long Thọ Bồ tát. Qua đó, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát lồ tu pháp Chánh kiến quang minh Tam muội thông qua đọc và comment trên Chanhtuduy.com. Việc được vị Thầy từ bi cho phép diễn tập thực hành bằng việc đọc và comment mỗi ngày trên đó là chúng con mỗi ngày đều được xây một viên gạch chánh kiến vào lâu đài trí tuệ. Mỗi lần đọc và comment là mỗi lần chúng con được tắm mình trong ánh sáng chánh kiến, rũ bỏ những phiền não thế gian mà an trú trong giáo pháp. Nhờ thế mà chúng con dần dần chữa được bệnh “cận thị tâm linh”, nhìn ra được bản chất thật của sự vật hiện tượng nên thay vì bám chấp mà sẽ “xem nó như là”. Đồng thời nhờ vào chánh kiến, con hiểu được đâu là nơi nương tựa chân thật, từ đó con chỉ cần đặt niềm tin và thực hành theo những gì Thầy dạy thì cuộc sống hiện tại sẽ là “hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội” , đời sau sẽ là Cực lạc. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 150. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!
  Trong bình luận trước con đã thực hiện không đúng tôn chỉ của Mật Gia khi viết bình luận mang tính tranh luận rơi vào thái độ hơn thua, được mất, khen chê, vinh nhục.
  Con xin sám hối và lần sau ghi nhớ không tái phạm nữa ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò đã hiểu vậy thì tốt! Từ “Mật Gia” viết là “Mật gia”!

 151. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Con cảm tạ ơn Thầy ạ!

 152. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng giúp con thấu hiểu hơn về lợi ích của chánh kiến, khi người tu có đủ chánh kiến kéo theo hành vi về thân ngữ tâm sẽ đi đúng theo quỹ đạo chánh pháp luôn làm những việc lợi mình lợi người, không bị rơi vào cái bẫy tà kiến. Qua bài viết con càng thêm trân quý cơ hội quý báu có được một vị Thầy chân chính và được tiếp cận chánh kiến Phật Đà.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 153. Mật Diệu Hà (Nguyễn Hồng Hà 10 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Con rất thích bài này ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 154. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài 4 của loạt bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội”.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải. Qua đây con hiểu được lợi ích thiết thực của chánh kiến theo định nghĩa của Đức Phật (giúp người thực hành Phật pháp không chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”; khi khổ tự biết đó là tịnh hóa; không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về “tứ diệu đế” mà nỗ lực tinh tấn văn – tư – tu) và những biểu hiện cụ thể ở hành giả có đầy đủ chánh kiến, ngược lại là hậu quả của việc thực hành Phật pháp nhưng thiếu chánh kiến.

  Con hoan hỷ cảm niệm may mắn và tự hào khi được theo học ở Mật gia, nơi đệ tử, học trò được trang bị chánh kiến trên cả 4 phương diện thờ tự, tôn kính, luận điểm và giải thoát. Con hoan hỷ với những tấm gương thành công thế sự và thành tựu tâm linh của các huynh đệ kim cang nhờ vào chánh kiến, dựa vào chánh kiến. Con ghi nhớ lời Thầy trong bài, rằng “để đạt chánh kiến không phải từ ảnh hưởng người khác mà chính bản thân mình vào cuộc mới mong thành tựu, còn đường tu ngắn dài như thế nào là tùy thuộc vào hướng dẫn, chỉ dẫn của vị Thầy dạy đạo”. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ qua kênh vị Thầy cho huynh đệ chúng con đều tĩnh thức, chánh niệm và chú tâm trong diễn tập, thực hành pháp theo chỉ dạy của vị Thầy, đặc biệt là nỗ lực tinh tấn trong đọc bài, comment trên chanhtuduy.com.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 155. Mật Trường Nghị says:

  Kính bạch Thầy!
  Con là Mật Trường Nghị, Con đã nhận được tài khoản rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh đều được thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 156. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Bài viết đã cho con những liệu pháp giá trị mà chánh kiến đem đến đó là nhờ có chánh kiến là bước để phá chấp ngã, chấp pháp cho tới những thành công thế gian, thành tựu đạo pháp không gì khác cần phải được xây dựng từ “nền tảng chánh kiến”. Và điều này, những nền tảng chánh kiến được hình thành, phát triển, lưu tồn từ việc tuân lời Thầy , từ hành động đọc bài viết comment sau khi đã trải nghiệm thực tế từ sự thực hành của bản thân dưới sự chỉ dạy của Thâyg. Khi đã vượt qua mọi khúc mắc, hoài nghi như khuyến cáo của kinh Kalama để rồi hình thành nên niềm tin bất động, vào Thầy, Phật Pháp Tăng, vào những gì đã đổi thay thường ngày theo chiêu kích tịnh tiến gần hơn đến rũ sạch vô minh nhờ ánh sáng tuệ tri chánh kiến. Cơ hội đó không sai khác chính từ hàng ngàn bài viết ngập tràn tuệ tri Phật đà trên chanhtuduy.com được Thầy tinh lọc, chiết xuất và ban cơ hội tiếp cận đó cho chúng con và chúng sanh hữu tình.

  Con cảm tạ ơn Thầy! Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đại dịch covid sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 157. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài viết “Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến” tiếp theo trong loạt bài về Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí. Từ bài viết, con hiểu được khi có chánh kiến, người thực hành Phật pháp sẽ không còn chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”; không còn khổ đau khi gặp nghịch cảnh vì biết là “tịnh hóa”; không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối mà tinh tấn đào sâu giáo thuyết, thực hành giáo pháp. Bên cạnh được trang bị chánh kiến, chúng con cũng cần ứng dụng đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, tình huống và môi trường, tránh rơi vào 5 trường hợp của kẻ tà kiến.

  Con cảm tạ Thầy đã đúc kết 6 hậu quả của việc thiếu chánh kiến và ngược lại, đó là 6 kết quả của người được trang bị đủ chánh kiến. Qua đây con càng hiểu rằng để được “đời này an lạc, đời sau Cực lạc”, chúng con không thể nào buông lơi để thiếu chánh kiến mà cần trang bị chánh kiến đầy đủ, và để làm được điểu này, không ai khác ngoài bản thân chúng con “vào cuộc mới mong thành tựu”.

  Con cảm tạ Thầy về bài viết. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 158. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp con hiểu rõ hơn về lợi ích của chánh kiến cũng như tác hại của tà kiến. 

  Qua bài viết này, con hiểu rằng nhờ trang bị đầy đủ và ứng dụng được chánh kiến, người hành giả sẽ đạt được những 6 lợi ích như Thầy đã luận giải, và ngược lại những điều đó là tác hại gây ra bởi tà kiến. Bên cạnh đó, trong bài viết Thầy còn chỉ ra rằng không phải ai thực hành Phật Pháp cũng trang bị chánh kiến hoặc dù có trang bị nhưng chưa chắc đã đầy đủ trên 4 phương diện, hay trang bị đầy đủ nhưng ứng dụng chưa đúng thời điểm, chưa đúng đối tượng, hoàn cảnh hoặc tình huống, môi trường. Qua đây, con hình dung rằng nếu như chánh kiến là con thuyền vững chắc giúp người hành giả vượt sông luân hồi thì chính Bồ đề tâm chính là cánh buồm để giúp con thuyền đi nhanh, đi đúng hướng tới được cõi Phật. Nếu như thiếu Bồ đề tâm thì giống con thuyền thiếu đi cánh buồm, có thể đi lệch hướng hoặc đi rất khó để đến đích. Đó là còn chưa kể tu tập Phật Pháp là một quá trình, và trong quá trình đó con thuyền có thể bị hỏng hóc cần sửa sang lại tựa như lúc người hành giả cần quán xét lỗi lầm của mình. Những lúc như vậy thì người hành giả thực sự cần một vị thuyền trưởng lão luyện, đầy đủ kinh nghiệm tựa như vị Thầy, vị Đạo sư để dẫn đường, chỉ lối, để biết con thuyền chánh kiến cần sửa sang ở đâu, cánh buồm Bồ đề cần giương lên hướng nào nhằm đạt hiệu quả tốt nhất. 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con hiểu được chánh kiến, giúp con nhận ra lỗi lầm của mình để biết chỉnh sửa lại, ứng dụng chánh kiến một cách phù hợp. Đặc biệt là chánh kiến về tôn kính về việc cúng dường Pháp bảo vừa qua. 

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ và mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum!

 159. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Nhờ những luận giảng từ Thầy, con hiểu được những ích lợi của chánh kiến và những tác hại của tà kiến. Qua đây, con càng thêm cảm nhận rõ hơn những lý do để có thể khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi được là một thái tử Hoàn vũ, ngày ngày được trang bị chánh kiến. Đó là khi con hiểu rằng, niềm tin của những người có chánh kiến được xây dựng lên từ nền móng vững chắc của sự hiểu biết, gọi là vì hiểu mà tin như lời Đức Phật khai thị trong kinh Kalama; là khi con được biết đến sự bố thí của trưởng giả Di La Ma dù vĩ đại nhưng theo lời Đức Phật, vẫn không bằng “cúng dường cho một người có chánh kiến”; là khi con được tự mình chứng kiến tấm gương thân giáo từ vị Thầy với quá trình hơn 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và đã có kết quả rõ ràng với bộ môn Yoga Thanh Trí, cùng với đó là những kết quả phát triển ngoạn mục của rất nhiều các huynh đệ Kim Cang sau một thời gian thực hành Tâm pháp Thanh Trí; và sau cùng, là khi con được cảm nhận những sự chuyển hóa tốt dần lên của bản thân về cả đời sống nội tâm lẫn thế sự kể từ khi được đọc bài và comments trên chanhtuduy.com, dù là không thể so sánh với người nhưng cũng đã là tốt hơn so với “con của ngày hôm qua”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con được hiểu!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 160. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về những ích lợi về chánh kiến và tác hại về tà kiến.

  Qua bài này, con hiểu được chánh kiến vô cùng quan trọng. Như Bồ tát Long thọ cũng đã xác quyết: “Mọi hành vi công đức nếu thiếu chánh kiến sẽ mang lại hậu quả trầm trọng”. Điều này cảnh tỉnh người tu lấy chánh kiến làm định hướng như chiếc la bàn chỉ dẫn trên con đường tu tập. Chánh kiến gồm có 4 phương diện: chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong tôn kính, chánh kiến trong luận điểm, chánh kiến trong giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến “lục diệu Pháp môn” trong đó có “chánh kiến quang minh Tam muội”. Khi chúng con thực hành, diễn tập tâm pháp này qua việc đọc bài comment trên chanhtuduy.com.  Hàng ngày, chúng con được tiếp cận với chánh kiến, đào sâu tư duy ứng dụng pháp vào cuộc sống  đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm đem lại kết quả vô song: (1) tu ít được nhiều, (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, (3) ngã pháp và chấp pháp giảm dần đến không còn, (4) gương mặt rạng rỡ bởi sắc diện quang nhuận, (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật. Minh chứng là kết quả hanh thông được các đạo huynh đạo hữu chia sẻ cảm niệm qua những bài viết, hình ảnh trên chanhtuduy.com.

  Còn ngược lại, nếu tu Phật mà không có hoặc thiếu chánh kiến sẽ đem lại hậu quả như: (1) tu nhiều được ít, (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt, (3) chấp ngã và chấp pháp, (4) gương mặt u ám, khắt khổ bởi xung động tiêu cực tâm lí chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm, (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ, (6) khó thác sanh về cõi Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 161. Mật Hải Như (9 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

   

   

 162. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN” rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp cho chúng con hiểu được những lợi ích từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến.Qua bài giúp con hiểu được lợi thiết thực nhất của chánh kiến ” là giúp cho người thực pháp không chấp vào “của tôi”, không ích kỷ “vì tôi”, không ngã mạn “do tôi”. Khi khổ người tu tự biết đó là “tịnh hóa” như sự trả nghiệp từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không có chi.Tiếp đến, người tu không còn nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về chân lý tối thượng là “tứ diệu đế” mà Đức Phật tuyên thuyết, cứ thế mà thường xuyên đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo pháp theo quy trình Văn, Tư, Tu ” ứng dụng vào pháp vào cuộc sống để đạt được kết quả;”(1) tu ít được nhiều (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn (4) gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật,” hoặc bằng ngược lại. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trang bị cho chúng trạch pháp nhãn nhà phật thông qua sáu phát kiến tâm linh cùng với nhiều phương tiện thiện sảo phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại,tính dân tộc giúp cho chúng mỗi ngày đều được tiếp cận ánh sáng chánh kiến nhà phật thông qua việc đọc bài và viết comment để tích tập được công đức và trí tuệ ứng dụng pháp vào cuộc sống để có được an lạc đời cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị  Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốt trí tuệ được thấp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con nguyện cho bên dịch corona sớm được tiêu từ.

  OM AH HUM

   

   

 163. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI – Bài 4 : LỢI ÍCH TỪ CHÁNH KIẾN , TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN của Thầy rồi.

  Con cảm tạ ân đức từ bi của Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc , nhằm giúp con phân biệt được chánh và tà trong con đường tu Phật.

  Theo như lời dạy của Đức Phật, lợi ích của người thực hành Phật pháp , đúng chánh kiến là không chấp vào ” của tôi ” , không ích kỷ ” vì tôi ” , không ngã mạn ” do tôi ” . Và trong bước đường tu tập , nếu có khổ đau hoặc trở ngại thì đó chỉ là do sự ” tịnh hóa ” chuyển nghiệp từ nặng thành nhẹ , từ nhẹ trở thành không có chi .

  Đối lập với chánh kiến là tà kiến , tu nhiều nhưng phước ít , thế sự không thành , bởi do người tu không thực thi theo đúng 4 phương diện chánh kiến ( chánh kiến thờ tự , chánh kiến luận điểm , chánh kiến tôn kính , chánh kiến giải thoát ) , ngang qua tà kiến thì hậu quả khó lường .

  Chúng con may mắn được duyên lành hạnh ngộ cùng vị Thầy, được bước vào Lâu đài Duy Ma Cật với hơn 2500 bài pháp ngút ngàn chánh kiến nhà Phật, mang lại những hanh thông kỳ diệu và ngoạn mục cho nhiều huynh đệ Kim Cang đã xuất dương du học bên trời Âu , với tinh thần nổ lực thực hành pháp , tha lực hộ trì mà cốt lõi là được Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí cho phép diễn tập Yoga Thanh Trí qua pháp tu Chánh kiến Quang minh Tam muội .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 164. Admin
  Thu Hà says:

  Kính Thầy! Con rất hoan hỉ được đọc và comment trên Chanhtuduy.com. Cảm nhận của con là hiện tại con vẫn chưa hiểu sâu và mơ hồ về lý luận chánh kiến, có lẽ con cần đọc tiếp nhiều bài viết của Thầy hơn nữa mới đào sâu hiểu rõ được ah. Nhưng con có cảm nhận là từ ngày con đọc và thực hành Yoga THanh Trí , con thấy con biết tiết chế hơn trước những tức giận mà người khác đem lại, đôi lúc nghĩ thoáng hơn trong mọi chuyện, và đôi lúc bớt được sân si hơn. Con biết mình còn thiếu sót nhiều trong suy nghĩ bản thân. Con chỉ cầu mong gia đình mình được an lạc, mọi sự của con được hanh thông và may mắn. Con cảm ơn Thầy nhiều ah! Om Mani Padme Hum !

 165. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về ” lợi ích từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến” ạ.
  Con hiểu rằng người có chánh kiến là người không bị kẹt vào chấp ngã và thủ, người không còn nắm giữ vọng tưởng về cái ngã nữa. người ấy biết cái khổ khi có điều kiện thì nó phát sinh, khi hết điều kiện tồn tại thì nó tiêu diệt. Người ấy không còn nghi hoặc gì nữa. Cái thấy của người ấy không do ảnh hưởng từ người khác mà có, trái lại là do chính người ấy tự đạt được.

  Con cảm thấy may mắn, hoan hỷ khi con có cơ hội được hạnh ngộ vị Thầy, được vị Thầy nhận làm học trò và dạy bảo con. Con thấy mình đã có được một chút chánh kiến, cụ thể rõ nhất là chánh kiến thờ tự, và chánh kiến về luận điểm.
  Về chánh kiến thờ tự, con hiểu rằng, người có chánh kiến, Phật tử không thờ thiên, thần, quỷ vật, không tin vào những thứ mê tín dị đoan như là xem bói, bốc quẻ, xem tướng, xem vân tay.
  Về chánh kiến luận điểm, con hiểu rằng ngươi có chánh kiến sẽ không bàn luận vấn đề theo quan điểm cá nhân. Điều này con học được khi đọc bài trên chanhtuduy.com được viết bởi vị Thầy và các huynh, những bài viết đều có quan điểm rõ ràng, luận chứng đầy đủ, trích dẫn một điều gì đó đều có nêu rõ ràng điều này của ai, trích dẫn ở trong sách nào, chương nào, trang bao nhiêu? Những bài tác pháp chiếu quang đến TVHS hay những người như con “Rồng Xanh” Trương Thanh Long, .. đều có dẫn chứng đầy đủ, không tự ý lập ngôn như những bài viết của TVHS.

  Con hiểu rằng, chúng con không nên tin bất cứ điều gì dù cho đó là điều từ ngàn xưa để lại, dù cho đó là điều được tuyên truyền, … mà chúng con cần phải quan sát, suy nghĩ, kiểm nghiệm. Sau khi kiểm nghiệm xong, nếu thấy ” Lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán” thì hãy đặt niềm tin bất động và làm theo.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn, chỉ dạy con trên con đường tiến đến đại lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Chà! Dạo này trò viết hay!

   • Mật Chánh Hưng
    Mật Chánh Hưng says:

    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
    Om Mani Padme Hum.

 166. Lê Xuân Lượng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài giảng của Thầy. Khi đọc bài giảng này con nhận thấy từ trước đây con còn mơ hồ về sự việc. Mơ hồ về thế sự. Những từ ngữ của Thầy dạy đơn giản mà lại cao siêu. Truyền cho con động lực để hướng đến cái đúng để ứng dụng vào cuộc sống và công việc của con.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiêir được tức là thành công 1/2 rồi! Nay Thầy đặt pháp danh cho con là Mật Nguyên Đạt !

 167. Lê Xuân Lượng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om mani padme hum.

 168. Trần Thị Nhung says:

  Kính gửi Thầy, con đã đọc đến bài 4 của chuỗi bài Chánh kiến Quang minh Tam muội và con được mở mang kiến thức rất nhiều. Con cũng hiểu thêm vì sao mình chưa thể tin vào suy nghĩ bản thân cũng như người khác bởi vì mình thiếu chánh kiến. Con xin cảm tạ các lời chỉ bảo của Thầy và xin theo các bài giảng để trang bị chánh kiến cho mình.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng vậy! Chánh kiến quan trọng bậc nhất! Thiếu chánh kiến tức là đồng nghĩa với mô thức tâm linh ngoại đạo!

 169. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã sử dụng chánh kiến về luận điểm với những luận chứng luận cứ rõ ràng dựa trên thánh giáo lượng giúp chúng con hiểu được ” lợi ích từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến”. Qua đây con hiểu được lợi ích thiết thực của chánh kiến là giúp người thực hành Phật pháp không chấp vào ” của tôi”, không ích kỉ ” vì tôi” không ngã mạn ” do tôi” hơn thế nữa “chánh kiến là nền tảng giác ngộ” nếu một người dù miệt mài ngồi thiền, tinh tấn tụng kinh ngõ mõ,… mà không có chánh kiến vẫn sẽ bị trôi lăn trong luân hồi sanh tử mà không thể đạt giải thoát bởi nền tảng không có thì những thứ còn lại có đẹp đến mẫy rồi cũng bị con sóng vô thường cuốn trôi cũng chỉ như ngôi nhà xây trên cát sẽ bị sụp đổ bất cứ khi nào. Ở Mật Gia Song Nguyễn vị Thầy đã phát kiến ra ” Chánh kiến quang minh tam muội” chỉ bằng việc đọc và và comment cùng lúc chúng con thực hiện quá trinh văn, tư, tu cũng như tích luỹ hai bồ tư lương công đức và trí tuệ nhờ đó chúng con dần trở thành người có trí tuệ, có chánh kiến dựa trên khoa học biện chứng tâm linh giúp chúng con ứng dụng đúng lúc đúng thời điểm đúng đối tượng đúng hoàn cảnh, tình huống, môi trường để đạt được thành công thế sự, thành tựu tâm linh. Đọc năm trường hợp của kẻ tà kiến và thiếu chánh kiến con thấy được chúng quá đúng với những đối tượng phản đồ cấu kết với phản động Mật Gia từng phát Bồ đề tâm tác pháp chiếu quang nhưng thật đáng tiếc họ không chấp nhận sự thật mà thức tỉnh để rồi bao nhiêu hậu quả thảm khốc đã đang và sẽ đến với họ không sai chạy. Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con chánh kiến giúp chúng con xây dựng nền móng vững chắc để vươn cao nhanh chóng tiến đến mục tiêu giải thoát tối thượng.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 170. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Qua bài viết, con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con thấy được giá trị của Tâm pháp Thanh Trí Chánh kiến quang minh Tam Muội thông qua việc đọc và comment trên Chanhtuduy.com sẽ giúp chúng con dù xuất phát điểm căn cơ chậm lụt nhưng tinh tấn sẽ dần đào sâu suy nghĩ rồi ứng dụng vào cuộc sống hiện tại dựa trên các phương diện về chánh kiến như thờ tự, tôn kính, giải thoát, luận điểm. Nhờ đó mà chúng con dần không còn chấp vào của tôi, do tôi, vì tôi. Như hình ảnh chánh báu y báu rực rỡ của vị Thầy là thân giáo và của các huynh đệ Mật Gia hiện tại dù trong hay ngoài nước là minh chứng cho những lợi lạc chánh kiến mang lại như: Tu ít được nhiều, đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, ngã chấp và pháp chấp đều không còn, gương mặt đưuọc rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp, gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, sau khi mạng chung được bước vào cõi Phật.
  Đồng thời, con cảm tạ ơn Thầy dựa trên thánh giáo lượng với tỷ lượng và thí dụ lượng mà cho chúng con thấy được hậu quả của việc không có chánh kiến là tà kiến sẽ rơi vào : Tu nhiều được ít, việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt, ngã chấp “chấp vào cái tôi” và pháp chấp “chấp vào pháp tu” ngày một tăng, gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dần ứ lại trong thân và tâm, gặp nhiều rủi ro bất ngờ, khó thác sanh vào cõi Phật. Vì thế mà rơi vào khuyến cáo của ngài Long Thọ Bồ tát hay các trường hợp thất bại trầm trọng khi đến được đảo châu báu lại về tay không mà ngài Gampopa đã khuyến cáo và những phản đồ là hình ảnh minh chứng sống động tính cho đến hiện tại.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi kham nhẫn chỉ dạy chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp soi sáng muôn nơi.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 171. Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân
  Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con Mật Huyền Thanh đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua bài viết giúp con được rõ hơn những lợi ích khi có được chánh kiến và những tác hại của sự tà kiến.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho đại dụch covid sớm tiêu trừ.
  Om ah hum

  • Hoang Thuy Tien says:

   Kính bạch Thầy!
   Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy
   Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
   Om Mani padme hum

 172. Mật Xuyến says:

  Kính bạchThầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Nếu so sánh thì người có chánh kiến có thể được ví như người đi đúng hướng, người làm ít mà được nhiều. Ngược lại, người mà không có hoặc thiếu chánh kiến giống như người đi lạc đường, người mà làm nhiều, thực hành tinh tấn, miên mật nhưng kết quả không có bao nhiêu, thậm chí bị âm đức tổn phước.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 173. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 174. Cao Diệu Mật Ba
  Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến.
  Lợi ích khi có chánh kiến: (1) tu ít được nhiều, (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn, (4) gương mặt rạng rỡ sắc diện quang nhuận, bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp, (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật.
  Tác hại khi thiếu chánh kiến: (1) tu nhiều được ít, (2) thế sự không thành, việc tu cũng chẳng đạt, (3) chấp ngã (chấp vào cái tôi), chấp pháp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng, (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm, (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ, (6) khó thác sanh vào cõi Phật.
  Đây là kết quả cho sự đối nghịch giữa lợi ích và tác hại của chánh kiến và tà kiến. Tuy nhiên, muốn có được chánh kiến từ bỏ tà kiến do bản thân tự thân vận động thực hành, không ai cho, hoặc nương nhờ vào thế lực nào cả, dù là Thiên đế cũng không có, không giúp đươc. Như giai thoại vị sư trẻ ngồi ở bìa rừng đăm chiêu quáng chiếu đề mục đất. Thiên đế ngưỡng mộ gợi ý cúng dường. Vị sư lắc đầu bảo cái ngài cần không ai giúp được, đó là trí tuệ Bát nhã. Thiên đế bèn bay về Trời không dám quấy rầy.
  Chánh kiến là nền tảng để đạt trí tuệ Bát nhã, ngoại đạo dù ngồi thiền nát cả chục bồ đoàn cũng chưa chạm được. Chánh kiến giúp người hành giả thực hành pháp với tâm Bồ đề làm lợi lạc cho chúng sanh, không chấp vào được mất, khen chê, cái tôi, do tôi, vì tôi. Dù hanh thông hay nghịch cảnh hành giả hiểu được: “Mọi ơn phước đều xuất phát từ Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, mọi khổ đau đều do nghiệp quả của chính mình gây tạo” (Đại sĩ Liên Hoa Sanh).
  Ở MGSN, vị Thầy phát kiến Tâm pháp Thanh trí giúp chúng con thực hành, tiếp cận chánh kiến qua Tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội, giúp chúng con dần dần thoát khỏi vô minh, xa lìa tà kiến. Từ đó, chúng con sở hữu được lợi ích khi có chánh kiến ở đời sống thế sự hiện tại, cũng là nền tảng cho sự nghiệp thác sanh về cõi Phật trong tương lai.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

 175. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm ơn vị Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con bài pháp quý báu đầy lợi lạc qua bài viết con hiểu được lợi ích chánh kiến sẽ giúp người thực hành phật pháp,không chấp vào của tôi,không ích kỷ,không ngã mạn,người hành giả tâm thoải mái khi trả nghiệp từ nặng thành nhẹ,từ nhẹ thành không,tác hại tà kiến mang đến quả xấu và bị rơi vào 5 trường hợp 1 sự việc đáng cười mà không cười 2 lúc đáng hoan hỷ mà không vui 3 sự kiện hoàn cảnh đáng khỏi tâm mà không phát khởi lòng từ 4 lời lành được nghe mà không chú tâm 5 làm ác không biết xấu hổ .
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 176. Mật Phước says:

  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn vị Thầy khai thị giúp chúng con hiểu được “Ích lợi từ chánh kiến, Tác hại từ tà kiến” trong “Đệ nhị tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”.
  Qua đó con biết được rằng, lợi ích thiết thực nhất của chánh kiến là giúp người thực hành pháp Phật không chấp vào “của tôi; do tôi; vì tôi” và không còn “nghi ngờ; nghi hoặc; nghi hối” về chân lý tối thượng “Tứ diệu đế”, điều mà tôn giả Tán đà Ca chiên diên chứng Thánh quả A la hán sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp về thực nghĩa Chánh kiến (trong kinh Chánh kiến). Nhờ tâm pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” mà vị Thầy phát kiến, giúp chúng con được thành công thế sự, đạt kết quả tâm linh, được minh chứng bởi pháp huynh Cao Diệu Mật Từ; Cao Diệu Mật Thủy và pháp hữu Cao Diệu Khải Nguyên; Cao Diệu Hồng Tuyến…,
  Ngược lại hậu quả của người thực hành pháp thiếu chánh kiến: (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) chấp ngã (chấp vào cái tôi), chấp pháp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 177. Cao Diệu Bích Liên
  Cao Diệu Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến Quang minh Tam muội. Bài 4: Ích lợi từ chánh kiến, tác hại từ tà kiến.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu những ích lợi từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến.
  Lợi ích thiết thực nhất của chánh kiến là giúp người thực hành pháp là không chấp vào ” của tôi “, không ích kỷ ” vì tôi, không ngã mạn ” do tôi “. Khi khổ người thực hành Phật pháp tự biết đó là ” tịnh hoá ” như sự trả nghiệp từ nặng thành nhẹ , từ nhẹ thành không có gì. Và không nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hối về chân lý ” Tứ diệu đế ” mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Từ đó, người thực hành Phật pháp tinh tấn đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo pháp theo quy trình ” Văn, tư, tu ” ( nghe, suy gẫm, thực hành ). Qua lời vị Thầy dạy, con hiểu rằng nếu một người thực hành Phật pháp được trang bị đầy đủ chánh kiến theo diễn trình văn, tư, tu thì họ sẽ đạt được kết quả là: 1/ Tu ít được nhiều. 2/ Đạo pháp tinh tấn, thế sự hanh thông. 3/ Ngã chấp và chấp pháp giảm dần đến không còn. 4/ Gương mặt rạng rỡ, sắc diện quang nhuận bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp. 5/ Gặp nhiều thuận duyên bất ngờ. 6/ Sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật. Ngược lại, những người thực hành Phật pháp không có chánh kiến hoặc thiếu chánh kiến thì sẽ rơi vào tà kiến mà Bồ Tát Long Thọ đã xác quyết: ” Tất cả mọi hành vi dù công đức nhưng ngang qua tà kiến đều sẽ nhận lãnh những hậu quả thảm hại ” như là: 1/ Tu nhiều được ít. 2/. Việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt.3/ ngã chấp và chấp pháp ngày một tăng. 4/ gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ trong thân và tâm. 5/ gặp nhiều rủi ro bất ngờ, 6/ khó thác sanh vào cõi Phật.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát kiến ra Lục diệu pháp môn trong đó có Chánh kiến Quang minh Tam muội đã mang lại nhiều lợi lạc không thể nghĩ bàn. Chúng con may mắn được vị Thầy chỉ dạy thông qua CTD.com đã giúp cho chúng con đi đúng hướng, có được sự chuyển hoá tâm theo quỹ đạo chánh pháp, từng bước nâng cao chánh kiến như lời vị Thầy dạy ” để đạt được chánh kiến không phải từ ảnh hưởng người khác mà chính bản thân mình vào cuộc mới mong thành tựu”, và điều này đã được minh chứng qua nhiều kết quả thành công thế sự ngoạn mục, những thành tựu tâm linh của các pháp huynh, pháp đệ Kim cang Mât Gia như là Cao Diệu Mật Từ, Cao Diệu Hồng Tuyến, Cao Diệu Mật Thuỷ, Cao Diệu Khải Nguyên….Vì vậy chúng con cần phải nổ lực tinh tấn trong việc thực hành Phật pháp, tích tập công đức và trí tuệ, trưỡng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy không dừng nghỉ để được an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 178. Mật Hoa Pháp ( 10 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con hiểu được rằng chánh kiến sẽ giúp cho người tu Phật Pháp, không ích kỷ,không giã mạng, người giả tâm thoải mái khi trải nghiệm từ nặng, từ nhẹ.
  Con cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị thầy vì lợi ích của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 179. Mật Thúy
  Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích cho con hiểu thiêm về chánh kiến quang minh tâm mụi dúp chúng con có được chánh kiến bằng cách đọc bài trên chanhtuduy comment hằng ngày để kết nối với vị Thầy và cỗi với phù thắng hiểu được những đối tượng cần rạt bỏ và biết kính trọng các bậc đáng kính .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status