Apr 3, 2019

Posted by in Giáo điển | 91 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

Đệ tam tâm phápThanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn

Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

Trong 10 bài viết vừa qua Thầy đã luận giải những ưu điểm siêu việt của đệ tam tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn, bàng bạc qua từng bài viết Thầy cũng trút nỗi niềm tâm sự về quá khứ đời thường và trải nghiệm tâm linh. Giờ đây Thầy tóm lược những gì cần nhớ, nên ghi khắc trong tâm thức các trò về đệ tam tâm pháp Thanh trí này.

I/ DANH ĐỀ PHÁT KIẾN TÂM LINH

“Heo con xinh đẹp” – Cúng dường bất khả gián đoạn

Bồ tát Phổ Hiền phát lồ đại hạnh thứ 3 là “quảng tu cúng dường” thì ở đây Thầy phát kiến tâm linh đệ tam tâm pháp Thanh trí là cúng dường bất khả gián đoạn. Chúng ta minh họa tâm pháp này qua giáo huấn của các bậc Thánh đức như sau:

Thánh giả Atisha viết trong trước tác “Đèn soi nẻo giác” về pháp cúng dường như sau:

          Muốn thọ pháp Đạo sư gia trì

         Phải tìm một vị Thầy đạo hạnh

         Hầu hạ, cúng dường, dâng báu vật

         Tuân lời, làm hài lòng mọi lúc

Thánh giả Mã Minh dạy trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”

Cúng dường thanh tịnh cả thân, tâm (thi kệ 18)

Tâm thành cúng dường nhiều phẩm vật  (thi kệ 19)

Cúng dường những gì bạn trân quý nhất (thi kệ 20)

Cúng dường Thầy không khác vị Phật (thi kệ 21)

Cúng dường được chỉ ra trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Thiện tài đồng tử: “ cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn” (đọc bài Thế nào là tuệ tri thức).

Cúng dường được gọi là phát kiến tâm linh của Mật gia Song Nguyễn có danh đề “heo con xinh đẹp”, được chi tiết hóa từ lời dạy trong kinh Hoa nghiêm qua 10 bài viết của Thầy.

III/ NHỮNG TU PHÁP NỘI HÀM TRONG TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG “HEO CON XINH ĐẸP”

1/ Chỉ – Quán song hành:

Tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp là một dạng thiền định nhằm đào luyện tĩnh thức về “tâm ta đang ở trong trạng thái nào” trước đề mục là “heo con xinh đẹp”, cũng là vị Thầy trong dạng “hóa thân”. Hành giả có điều kiện thực hành thiền chỉ, tức là định tâm trên đề mục, không bị bó buộc ở thế tọa thiền, trong không gian linh thánh, không bị ngồi lâu một chỗ gây tê, nhức bàn chân. Hành giả chỉ cần tĩnh thức thực hành cúng dường heo con xinh đẹp mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, vẫn có hiệu quả như thiền định đề mục của trường phái khác của đạo Phật. Bên cạnh đó, hành giả còn có điều kiện thực hành thiền quán, ở đây là thiền quán vị Thầy tựa như Bổn tôn, là tinh túy của thiền phái Mật thừa bởi giá trị vô song của nó là “Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn” (trích Mật điển Hiện thân cao quý), và “Một đời thành Phật chẳng khó khăn” (trích 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư).

2/ Dựng xây nền tảng Giác ngộ: Thánh giả Mã Minh khẳng định sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ. Tâm pháp cúng dường heo con xinh đẹp đáp ứng đầy đủ mô thức cúng dường chỉ ra từ thánh giả Mã Minh, bậc Đạo sư nổi tiếng trường phái Kim cang thừa qua trước tác 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư. Như vậy khi thực hành tâm pháp heo con xinh đẹp, tự nhiên hành giả vẫn thể hiện được lòng sùng kính Đạo sư, tức là xây dựng nền tảng giác ngộ.

3/ Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh: Theo luận giải của Thầy, khi hành giả thực hành đệ tam tâm pháp Thanh trí này là song hành sự nối kết với năng lượng thanh tịnh Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Do vậy, hành vi thân, ngữ, tâm của hành giả luôn đúng theo quỹ đạo Chánh pháp, dù hành giả chưa thực sự thuần thục sự tĩnh thức. Tựa như một công nhân lười nhác trong một công ty nổi tiếng thành đạ,t thì họ cũng được đãi ngộ tốt và được đồng nghiệp ngoài công ty trọng thị. Theo đó, tâm pháp Heo con xinh đẹp lâu ngày chày tháng hình thành chánh niệm theo 4 phương diện nghĩ tưởng là Thầy Phật, Pháp, Tăng.

IV/ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Lễ Bái sư

1/ Khi nào được diễn tập/ thực hành đệ tam tâm pháp Thanh trí cúng dường bất khả gián đoạn? Qua 2 năm kể từ ngày có pháp danh, học trò có thể gọi điện vị Thầy thỉnh nguyện. Ai là hội viên tức là những người được làm lễ Bái sư (Quy y Tam bảo) sẽ được phép thực hành. Mỗi cấp độ tâm linh đều có cấp Chứng nhận, Viện trưởng ITA ký tên và đóng dấu.

2/ Học trò hay đệ tử hội viên chưa được chấp nhận của vị Thầy không nên diễn tập/ thực hành bởi thánh sư Atisha khuyến cáo:

Lama Padmashuri đảnh lễ Thầy

Chưa thọ pháp Đạo sư gia trì

Không được chấp nhận từ bậc Đạo sư

Tự thân khởi tu Mật điển

Dù bao lâu cũng chẳng ích lợi gì

(trích trước tác “Đèn soi nẻo giác”)

 

 

Tantra Mahadeva (Dubai) cầu pháp tại Mật Gia Trung Tâm

Tantra Upatissa (Ấn Độ) cầu pháp tại Mật Gia Trung Tâm

3/ Không nên khoe khoang cho kẻ khác biết về các tâm pháp Thanh trí, nhất là đệ tam tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn khiến cho sự thực hành bị trở ngại và phát sinh ma chướng do tư duy ngã mạn là “của Mật gia”, “do Mật gia”, “vì Mật gia”.

4/ Tùy theo căn lành và căn cơ mỗi trò mà họ sẽ nhận được “Truyền pháp đích thực”, cho nên không ai có thể biết được ai đã được truyền pháp, nhằm tránh trường hợp ganh tỵ mất phước, âm đức.

Tantra Vikracitta và vợ (Ấn Độ) cầu pháp tại Mật Gia Trung Tâm

V KẾT LUẬN

Pháp hội quốc tế “Hạnh ngộ bốn phương” 2018

Bài 11 kết thúc loạt bài về đệ tam tâm pháp Thanh trí cúng dường bất khả gián đoạn. Thầy mong các trò đọc hiểu, đào sâu tư duy, nghiên tầm thực nghĩa và cuối cùng là y giáo phụng hành. Om mani padme hum!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 03/04/2019

Thinley – Nguyên Thành

 

 


 

Bản dịch tiếng Anh: Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 11: CONCLUSION (Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN)

 


Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?

Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường

Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG

Bài 6: TỪ HÌNH THỨC CÚNG DƯỜNG THÀNH TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG

Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN

Bài 8: “HEO CON XINH ĐẸP”: TỪ DÂN GIAN ĐẾN ĐẠO PHÁP

Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

 1. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah . Con rất hoan hỉ với  công hạnh luận giải của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết một lược 11 bài về pháp cúng dường và phân tích cho chúng con hiểu được sự lợi lạc khi chúng con thực hành pháp này con sẽ y giáo phụng hành không cô phụ tấm lòng bồ đề tâm của vị Thầy. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 2. Tịnh Pháp says:

  Da.Con đã đoc rồi Thầy ạ Con tri ân Thầy

 3. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh luận giải của vị Thầy từ bi và trí tuệ đã tóm lược những điều cần nhớ, cần ghi khắc trong tâm thức về đệ tam tâm pháp Thanh Trí như sau:

  + Qua các giáo huấn của các bậc Thánh đức, vị Thầy đã phát kiến mô thức tâm linh ở Mật gia Song Nguyễn có danh đề “heo con xinh đẹp” từ chi tiết hóa lời dạy trong kinh Hoa Nghiêm.

  +Tâm pháp Cúng dường “Heo con xinh đẹp” khi được diễn tập hay thực hành nghĩa là chúng con cùng lúc  thực hành “thiền chỉ” ( Đối tượng là sự cúng dường Đạo sư) và thiền quán (quán tưởng Heo con xinh đẹp là một hóa thân của vị Đạo sư).

  + Xây dựng được nền tảng giác ngộ một cách tự nhiên khi thực hành tu pháp.

  + Nối kết với từ trường thanh tịnh Đạo sư, Bổn Tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy. Heo con xinh đẹp chính là hóa thân của vị Thầy vì thế nên khi thực hành lâu ngày chày tháng giúp chúng con hình thành chánh niệm nghĩ tưởng đến Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  + Không tự ý diễn tập hay thực hành mà chưa có sự đồng ý từ vị Thầy, không khoe khoang phô trương. Tùy theo thời gian, căn lành, căn cơ của mỗi chúng con sau khi vị Thầy quán xét sẽ được chấp nhận diễn tập, thực hành hay là được truyền pháp đích thực.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Qua đó con thêm trân quí giáo pháp, trân quí phước duyên được theo học vị Thầy với nhiều phương tiện thiện xảo đầy lợi lạc, trân quí cơ hội được diễn tập thực hành tu pháp vi diệu này. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và y giáo phụng hành.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Lê Đức Tùng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khoẻ, sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

 5. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tóm lược những ưu điểm siêu việt của đệ tam tâm pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn”. Theo như vị Thầy luận giải, tâm pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” đi theo đúng lời dạy của các bậc Thánh Đức và từ những lời dạy đó kết hợp với tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc, vị Thầy đã từ bi phát lồ ra tâm pháp này với danh đề “Heo con xinh đẹp” đem lại những lợi lạc lớn lao cho người thực hành nhờ tích hợp được những tu pháp nội hàm bên trong, cụ thể rằng:

  (1) Chỉ – Quán song hành: Bằng việc thực hành tâm pháp “Heo con xinh đẹp” dưới sự cho phép của vị Thầy mà người đệ tử có cơ hội thực hành thiền chỉ, rèn luyện sự tỉnh thức từ từng phần cho tới toàn phần và đồng thời tạo điều kiện thực hành thiền quán với đối tượng thiền quán là vị Thầy như Bổn tôn, vốn là tinh túy của thiền phái Mật Thừa.

  (2) Xây dựng dần nền tảng giác ngộ là sùng kính Đạo sư theo như Thánh giả Mã Minh đã xác quyết trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”.

  (3) Nhờ thường xuyên được kết nối với Tuệ tri thức là vị Thầy trên phương diện thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp nên người đệ tử có cơ hội kết nối với từ trường thanh tịnh Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Nhờ đó mà đức hạnh dần được hoàn thiện, lỗi lầm dần được tiêu trừ (theo 37 Pháp hành Bồ tát đạo của Thánh giả Thogme Zangpo)

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con xin ghi nhớ 4 điều cần biết mà vị Thầy đã nhắc nhở, chỉ dạy trong bài mà y giáo phụng hành.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 6. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN trong loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí.

  Con xin được hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy.

  Qua bài viết, con hiểu được danh đề phát kiến tâm linh “Heo con xinh đẹp” với sự minh họa tâm pháp này qua giáo huấn của các bậc Thánh đức.

  Có 3 tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” là:

  1. Chỉ – quán song hành

  2. Dựng xây nền tảng giác ngộ

  3. Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh

  Con cảm niệm sự lợi lạc biết bao của tâm pháp này. Chúng con làm ít mà được nhiều. Không cần nhọc công mà dễ dàng thành tựu.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con những điều cần biết, cần lưu ý về đệ tam tâm pháp Thanh trí  cúng dường bất khả gián đoạn. Những điều này sẽ giúp chúng con tránh đi những sai lầm có thể mắc phải gây âm đức, tổn phước.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 7. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tóm lược đệ tam tâm pháp Thanh trí giúp cho chúng con hiểu được danh đề phát kiến tâm linh, 3 tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp”: 1/ Chỉ – Quán song hành. 2/ Dựng xây nền tảng Giác ngộ 3/Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh và 4 điều cần biết. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, con xin ghi nhớ và hoan hỷ y giáo phụng hành.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh pháp Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : Đệ tam tâm pháp Thanh Trí : ” CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN.” Bài 11 : ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 9. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, tổng hợp chi tiết các mô thức tâm linh, hướng dẫn diễn tập và thực hành cũng như hiệu quả tâm linh đem lại từ đệ tam tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn và đơn giản hóa qua hình tượng thực tiễn là “heo con xinh đẹp”. Qua bài tổng hợp này với những khuyến cáo, chỉ dẫn mô thức tâm linh lợi lạc dễ áp dụng, thực hành song đem lại lợi lạc khó có thể “cân đong đo đếm”. Song con cũng hiểu rằng dù bất kỳ tu pháp nào thì người được diễn tập hay thực hành để đạt hiệu quả tâm linh cần phải được sự truyền trao, cho phép và chỉ dạy của  vị Thầy thì khi đó mới đem lại hiệu quả tâm linh. Và trong từng chiêu thức tiến hành cần sẵn tâm hoan hỷ với việc y giáo phụng hành trước , trong và sau khi thực hành bất kỳ pháp tu nào cũng như sự không gián đoạn mới có thể đem đến kết quả.

  Qua 11 bài viết về đệ tam tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn này, con thấy được giá trị khi được theo học và chỉ dạy của vị Thầy. Bởi lẽ biển pháp mênh mông song căn cơ chúng con còn nhiều che chướng không thể thấy biết được giá trị của việc thực hành, diễn tập các tu pháp Yoga Thanh Trí. Đôi lúc vì thế mà còn dãi đãi, buông lung thiếu đi sự chuyên cần và tinh tấn trong việc diễn tập hay thực hành, mà mất đi cơ hội quý báu để tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy!, Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng con luôn khoác áo giáp chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm trong quỹ đạo Thầy, Phật Pháp Tăng.

  Om Mani Padme Hum!

 10. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Om mani padme hum !

 11. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con được đọc 11 bài giảng Pháp về tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tóm lược những điều tinh yếu của tu pháp vi diệu này để chúng con khắc ghi trong tâm thức.

  Con xin ghi nhớ những lời Thầy dạy:

  1. Danh đề phát kiến tâm linh: Đệ tam tâm pháp Thanh trí là Cúng dường bất khả gián đoạn.

  2. Tâm pháp Thanh trí này của Mật Gia Song Nguyễn được gọi là “heo con xinh đẹp”, được Đạo sư Thanh trí Thinley Nguyên Thành phát kiến dựa trên Kinh Hoa Nghiêm.

  3. Những nội hàm của tu pháp:

  – Tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp là một dạng thiền định nhằm đào luyện tỉnh thức, hành giả chỉ cần tĩnh thức thực hành cúng dường heo con mỗi ngày. Bên cạnh đó, hành giả có thể thực hành thiền quán Vị Thầy. Đây được gọi là Chỉ – Quán song hành.

  – Thực hành Tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp sẽ giúp trường dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, nền tảng của giác ngộ.

  – Thực hành Tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp sẽ giúp kết nối tâm linh với Vị Thầy, tiếp nhận được năng lượng thanh tịnh Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển Vị Thầy, nhờ đó hành vi thân, ngữ, tâm sẽ luôn theo Quỹ đạo Chánh pháp.

  4. Những điều cần biết khi thực hành:

  – Những người đã Quy y tam bảo sẽ được thực hành.

  – Chỉ được thực hành khi Thầy cho phép.

  – Không được khoe khoang những hiểu biết về Tâm pháp Thanh trí Cúng dường bất khả gián đoạn cho người khác.

  – Tùy theo căn lành và căn cơ, học trò sẽ nhận được “Truyền pháp đích thực”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải các yếu tính tâm linh của tu pháp vi diệu này cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 12. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài: Đệ Tam Tâm Pháp Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn. Bài 11: Đôi điều kết luận.

  Con hoan hỷ và tán thán công đức của Thầy đã dành thời gian viết bài để giúp chúng con hiểu được, pháp cúng dường của Mật Gia Song Nguyễn có danh đề “heo con xinh đẹp”. Cần nghi nhớ nội hàm của Pháp tu cúng dường:

  1.Chỉ – quán song hành: có nghĩa là hành giả không bị bó buộc phải tọa thiền, không gian linh thánh…, mà vẫn có thể thực hành tốt, đào luyện sự tĩnh thức bằng cách nhớ về Pháp tu từng ngày, giờ, phút, giây.

  2.Xây dựng nền tảng giác ngộ: Thánh Giả Mã Minh đã khẳng định sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ, vậy khi tu Pháp cúng dường đó chính là “sùng kính Đạo Sư”.

  3.Kết với năng lượng từ trường thanh tịnh: khi thực hành Pháp này hành giả đã kết nối với Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini qua kệnh vận chuyển của vị Thầy.

  Thầy chỉ ra rằng chỉ có các đệ tử hoặc hội viện đã được truyền pháp đích thực, và tùy căn cơ, trình độ, mỗi người sẽ được truyền Pháp riêng, như vậy mới được thực hành, còn nếu tự ý thực hành sẽ không đem lại hiệu quả.

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn trong trạng thái tĩnh thức!

 13. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi được đọc tiếp loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN . Bài 11 : ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN .

  Con cảm ơn vị Thầy đã tóm lược những điều chúng con cần nhớ, cần khắc ghi trong tâm thức qua 10 bài viết về tâm pháp thanh trí “heo con xinh đẹp”.

  Đào luyện sự tĩnh thức về hành vi thân, ngữ, tâm .

  Dựng xây nền tảng giác ngộ .

  Nối kết năng lượng từ trường thanh tịnh .

  Con xin ghi nhớ :”nếu chưa được phép của vị Thầy thì học trò, đệ tử hay hội viên không được phép diễn tập/thực hành bởi vì Thánh Tăng Atisha đã khuyến cáo :

  Chưa thọ pháp Đạo sư gia trì

  Không được chấp nhận từ bậc Đạo sư

  Tự thân khởi tu Mật điển

  Dù bao lâu cũng chẳng ích lợi gì

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh trí, làm lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 14. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ được đọc 11 bài luận giải, tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn ” heo con xinh đẹp” của vị Thầy, qua đó để chúng con trân quý những gì mình đang có, được đi trên con đường bằng phẳng dễ dàng nhưng đạt hiệu quả cao.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, gia hộ cho con chú tâm tỉnh thức về hành vi thân, ngữ, tâm đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 15. Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) hoan hỷ đọc bài viết của Thầy Đệ tam tâm pháp Thanh trí:CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN- Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài tổng kết lại những lợi lạc không thể nghĩ bàn của pháp tu cúng dường bất khả gián đoạn, để những học trò đệ tử chúng con chưa kịp đọc được hết cả 10 bài vẫn nắm bắt được cốt lõi của pháp tu lợi lạc này. Đồng thời, vị Thầy từ bi cũng nhắc nhở chúng con khi nào mới được thực hành pháp tu này, tránh để chúng con phạm sai lầm mà tổn phước.

  con cảm tạ ơn đức của Thầy và con xin tuân theo lời Thầy dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM.

 16. Mô Phật !
  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh , bồ đề tâm của Thầy đã bỏ biết bao công sức , trí lực , nguyện lực và trãi nghiệm tâm linh  để viết lên 11 bài pháp Đệ tam tâm pháp Thanh trí ” Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã tóm lược những gì cần nhớ nên khắc ghi trong tâm thức để giúp cho chúng con hiểu rõ và thực hành đúng theo quỹ đạo chánh pháp.
  Con xin y giáo phụng hành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy từ bi gia hộ cho các huynh đệ kim cang chúng con luôn chú tâm , tĩnh thức, chánh niệm và quán xét hành vi thân ngữ tâm đang ở trạng thái nào , đi đúng theo quỹ đạo chánh pháp.
  Om Mani Padme Hum.

 17. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 11: Đôi Điều Kết Luận”. Con cảm tạ ơn Thầy đã tóm lược những điều cần ghi nhớ cũng như thực hành tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn. Đó là danh đề phát kiến tâm linh, những tu pháp nội hàm : chỉ – quán song hành, xây dựng nền tảng giác ngộ, nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hùm.

 18. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN”.

  Con xin tán thán Công Hạnh Trí Huệ ,Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài viết với sự phân tích luận giải về sự siêu việt của Tâm Pháp Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Heo Con Xinh Đẹp mà vị Thầy đã từ bi phát kiến.

  Qua bài viết càng làm con bội phục trước Trí Huệ, Bồ Đề Tâm của vị Thầy khi đã phát kiến,lộ xuất thêm một tâm pháp mang lại hiệu quả 3 trong 1 gồm :

  1. Chỉ, quán song hành

  2. Dựng xây nền tảng giác ngộ

  3. Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh.

  Tâm pháp Heo con xinh đẹp khi thực hành lâu ngày chày tháng sẽ hình thành chánh niệm theo 4 phương diện nghĩ tưởng là Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Con xin nhớ 4 phương diện mà vị Thầy đã từ bi nhắc nhở.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

   

 19. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về lợi lạc không thể nghĩ bàn của pháp tu cúng dường bất khả gián đoạn qua 11 bài về Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 20. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 21. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy. 
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán Công hạnh của Thầy đã từ bi lộ xuất cho chúng con, cũng như chúng sanh hữu tình, tâm pháp Thanh Trí “Cúng dường bất khả gián đoạn” dựa trên nền tảng giáo lý và trí tuệ Phật đà nhằm giúp cho chúng con làm phương tiện đi trên con đường giải thoát, tiến về thành phố Giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn đức của vị Thầy đã từ bi luận giải, khai thị cho chúng con thấy được ý nghĩa siêu Việt, tầm quan trọng và sự lợi lạc không thể nghĩ bàn qua 11 bài của “Tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” ngõ hầu giúp cho chúng con được đọc hiểu, đào sâu tư duy, nghiên tầm thực nghĩa và y giáo phụng hành, giúp cho chúng con đào luyện tính tỉnh thức, chú tâm, chánh niệm và lòng sùng mộ vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng làm nền tảng cho quá trình tiến đến cánh cửa Giác ngộ, giải thoát trong tương lai.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
   

   

 22. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 11: Đôi điều kết luận”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết 10 bài phân tích, luận giảng về những điểm ưu việt của đệ tam tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn và trong bài 11 này, Thầy tóm lược những gì cần nhớ, nên khắc ghi trong tâm thức về đệ tam tâm pháp Thanh trí này. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy để được thực hành, diễn tập tu pháp này đúng phương pháp, đúng cách nhằm có được kết quả tốt đẹp, tránh mắc lỗi lầm mà bị âm công đức.

  Qua đây, con hiểu rằng với bất kỳ tu pháp nào do vị Thầy phát kiến ra đều cần có sự hướng dẫn, chỉ dạy và cho phép trực tiếp từ vị Thầy, nếu chỉ nghe thấy mà bắt chước hoặc tự ý làm khi chưa được Thầy cho phép thì không những không có lợi lạc gì mà còn nhận lãnh hậu quả vì phạm giới trộm pháp, bất kính vị Thầy. Khi không có sự chứng minh từ vị Thầy thì mọi tu pháp dù có thực hành tinh tấn cũng vô nghĩa.

  Về măt thế gian, một phương pháp điều trị bệnh,mặc dù rất hiệu quả, giúp người bệnh nhanh chóng khỏi bệnh nhưng nếu không có sự thăm khám, hướng dẫn, phác đồ điều trị của bác sĩ và nếu bệnh nhân nghe được ở đâu đó hoặc đọc được trong tài liệu nào đó  và tự ý dùng thì không thể khỏi bệnh được, thậm chí còn mắc thêm trọng bệnh; bởi vì, mọi điều viết trên tài liệu dù có chi tiết thì cũng chỉ là những hướng dẫn chung chung, chỉ khi được bác sĩ khám bệnh, biết được nguyên nhân gây bệnh và tùy theo cơ địa của bệnh nhân mà cho kê đơn, bốc thuốc phù hợp và có phác đồ điều trị cụ thể thì người bệnh mới mong khỏi bệnh. Đó là lý do mọi người có bệnh đều đến bệnh viện, đến gặp bác sĩ. Trong khi đó, với kim cang thừa, vị Thầy là người đại diện cho Phật Pháp Tăng, là đối thể trung tâm của việc thực hành pháp, mà đây còn là tu pháp do Thầy phát kiến, cho nên nếu không có vị Thầy  thì chắc chắn hành giả không thể đạt được kết quả gì, không có nền tảng giác ngộ thì không thể xây lâu đài giác ngộ.

  Ngược lại, những ai có được duyên lành được Thầy cho phép diễn tập, thực hành mà không biết trân quý cơ hội, không tinh tấn hành pháp thì sẽ vẫn chìm trong khổ đau sinh tử, không đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội nên không thể có được đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 23. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài 11 trong đệ tam tâm pháp Thanh trí, cúng dường bất khả gián đoạn : Đôi điều kết luận. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy với những phát kiến tâm linh quí giá, phù hợp tính Quốc độ, tính thời đại, tính Dân tộc và phù hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh. Trong đó có Đệ tam tâm pháp Thanh trí, cúng dường bất khả gián đoạn, Heo con xinh đẹp. Qua phần kết luận của Thầy, chúng con hiểu được ý nghĩa nội hàm của tu pháp Heo con xinh đẹp, cũng như 4 điều cần ghi nhớ khi thực hành để có thể đạt được hiệu quả tâm linh.
  1/ Chỉ – Quán song hành: Đó là khi chúng con thực hành thiền chỉ, tức là định tâm trên đề mục với sự tĩnh thức thực hành hàng ngày, hàng giờ, hàng phút mà không bị bó buộc trong thế tọa thiền, trong không gian linh thánh. Đồng thời chúng con cũng đang thực hành thiền quán, khi quán tưởng vị Thầy trong dạng hóa thân.
  2/ Xây dựng nền tảng giác ngộ: Bằng tâm sùng kính Đạo sư chân thành thuần khiết.
  3/ Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh từ Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 24. lethinh says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được lợi lạc của pháp tu cúng dường bất khả gián đoạn qua 11 bài về Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sang thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

   

 25. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài 11 trong đệ tam tâm pháp Thanh trí, cúng dường bất khả gián đoạn : Đôi điều kết luận. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy với những phát kiến tâm linh quí giá, phù hợp tính Quốc độ, tính thời đại, tính Dân tộc và phù hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh. Trong đó có Đệ tam tâm pháp Thanh trí, cúng dường bất khả gián đoạn, Heo con xinh đẹp. Qua phần kết luận của Thầy, chúng con hiểu được ý nghĩa nội hàm của tu pháp Heo con xinh đẹp, cũng như 4 điều cần ghi nhớ khi thực hành để có thể đạt được hiệu quả tâm linh.
  1/ Chỉ – Quán song hành: Đó là khi chúng con thực hành thiền chỉ, tức là định tâm trên đề mục với sự tĩnh thức thực hành hàng ngày, hàng giờ, hàng phút mà không bị bó buộc trong thế tọa thiền, trong không gian linh thánh. Đồng thời chúng con cũng đang thực hành thiền quán, khi quán tưởng vị Thầy trong dạng hóa thân.
  2/ Xây dựng nền tảng giác ngộ: Bằng tâm sùng kính Đạo sư chân thành thuần khiết.
  3/ Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh từ Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 26. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc” bài 11: Đôi điều kết luận” trong loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải qua 10 bài viết về “những ưu điểm siêu việt của đệ tam tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn”. Qua bài viết này, con xin tạ ơn vị Thầy đã từ bi “tóm lược những gì cần nhớ, nên ghi khắc” trong tâm trí chúng con về tu pháp vi diệu Đệ tam tâm pháp Thanh trí:

  1. Về danh đề phát kiến tâm linh:

  – Đệ tam tâm pháp Thanh trí là cúng dường bất khả gián đoạn” được minh họa qua giáo huấn của các bậc thánh đức;

  – “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả  gián đoạn”của Mật Gia Song Nguyễn có danh đề “Heo con xinh đẹp”, “được chi tiết hóa từ lời dạy trong kinh Hoa nghiêm” do Đạo sư Thanh trí Thiley Nguyên Thành phát kiến sau 6 năm nghiên tầm, tư duy, thực nghiệm…

  2. Những tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp”:

  – Chỉ – quán song hành: Tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp là một dạng thiền định nhằm đào luyện tĩnh thức, hành giả chỉ cần tĩnh thức thực hành cúng dường Heo con xinh đẹp mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Bên cạnh đó, hành giả còn có điều kiện thiền quán vị Thầy như Bổn tôn, mang lại giá trị vô song: “Quán tưởng vị Thầy trong chốc lát, hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”(trich Mật điển hiện thân cao quý).

  – Xây dựng nền tảng giác ngộ: “Khi thực hành tâm pháp Heo con xinh đẹp tự nhiên hành giả vẫn thể hiện lòng sùng kính Đạo sư”- nền tảng giác ngộ.

  – Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh, khi hành giả thực hành tâm pháp Thanh trí Heo con xinh đẹp sẽ giúp nối kết với năng lượng thanh tịnh Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Do đó, hành vi thân, ngữ, tâm của hành giả luôn đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  3. Những điều cần biết:

  – Khi nào được diễn tập/thực hành đệ tam tâm pháp Thanh trí cúng dường bất khả gián đoạn?: Qua 2 năm, kể từ ngày có pháp danh, học trò có thể gọi điện vị Thầy thỉnh nguyện; Những người đã Quy y Tam bảo sẽ được phép thực hành.

  – Học trò, đệ tử hội viên chỉ được diễn tập/thực hành khi vị Thầy cho phép.

  – Học trò, đệ tử hội viên không được khoe khoang cho người khác biết  về các tâm pháp Thanh trí; Nhất là tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn.

  – Tùy theo căn lành và căn cơ mà học trò sẽ nhận được sự “truyền pháp đích thực”.

  Con tạ ơn vị Thầy đã viết bài, con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tưu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

   

 27. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tóm lược những điểm quan trọng nhất của tu pháp Heo con xinh đẹp để chúng con dễ ghi nhớ hơn. Qua đó con không những biết được khởi duyên vì sao vị Thầy lại phát lồ Đệ tam Tâm pháp mà còn nhận thấy rõ rằng tu pháp này được vị Thầy lưu xuất dựa trên kinh điển, từ lời dạy của các bậc Toàn giác chứ không hề dựa vào tâm ý cá nhân. Đặc biệt con cũng không khỏi bất ngờ và trầm trồ trước những lợi lạc vô song của Đệ tam tâm pháp. Chỉ một tu pháp vô cùng dễ thực hiện, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, nơi chốn mà cùng lúc người thực hành có thể:

  (1) Thực hành chỉ quán song hành (thiền chỉ bằng cách tỉnh thức cúng dường heo con xinh đẹp mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút; thiền quán bằng cách quán tưởng đến vị Thầy trong dạng hóa thân là “heo con xinh đẹp”);

  (2) Xây dựng nền tảng giác ngộ;

  (3) Kết nối với năng lượng từ trường thanh tịnh Đạo sư, Bổn Tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con cũng cảm tạ ơn Thầy đã từ bi huấn thị cho chúng con biết những điều kiện cần và đủ để được phép diễn tập/ thực hành Đệ tam tâm pháp, và hiểu rằng không nên tự ý thực hiện bởi sẽ chẳng ích lợi gì nếu chưa được thọ pháp, đồng thời nhận thức được lý do vì sao không nên khoe khoang với kẻ khác về các tâm pháp Thanh trí. Cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ và lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 29. Kính bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài viết của vị Thầy rồiạ

  Con cảm tạ ơn Thầy  đã từ bi  tóm lược  những điều cần nhớ cho chúng con ghi khắc trong tâm thức  mà y giáo phụng hành

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe  và sự trường thọ của Thầy Cô  vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 30. Mật Thuận Tâm says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của Thầy đã viết ra liên tục mười bài về tu pháp cúng dường heo con xinh đẹp, đệ tam tâm pháp thanh trí “cúng dường bất khả gián đoạn” cho bậc tuệ tri thức luôn không ngừng. Là tu pháp chỉ quán song hành dễ thực hiện, thời gian linh động, luôn tỉnh thức, cũng là quán tưởng vị Thầy, vị Thầy hóa thân đồng dạng.

  Con cảm tạ Thầy với nhiều bài viết về sự lợi lạc của pháp tu này mà ngày nay chỉ có tại Mật gia Song Nguyễn

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh hữu duyên đến với trang mạng chanhtuduy.com tràn ngập ánh sáng chánh kiến

  Om mani padme hum

 31. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài rồi ạ.

  Con rất hoan hỷ công đức của vị Thầy đã viết 11 bài :Đệ tam tâm Pháp Thanh Trí;cúng dường bất khả dán đoạn của vị Thầy rồi ạ!

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tanh

  Om Mani Padme Hum

 32. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc tiếp ” Đệ tam tâm pháp thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn bài 11 : ĐÔI ĐỀU KẾT LUẬN :” rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán  công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã vì học trò , đệ tử chúng con và chúng sanh hữu  tình  đã luận giảng cho chúng con hiểu được ý nghĩa và sự lợi lạc từ tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn qua 11 bài viết. Qua đó giúp cho chúng con biết trân quý những gì mình đang có.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc  của phật tánh.  Om Ah Hum!

 33. Hà thị nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy
  Con cảm tạ ơn tấm lòng tư bi của Thầy đã viết 11 bài về cúng dường bất khả gián đoạn giúp chúng con phải đào sâu suy nghĩ và hiểu được ạ. Con cảm ơn Thầy đã nhắc nhở chúng con và tấm lòng từ bi của Thầy hiểu từng trò mà truyền pháp cho chúng con sao cho có được lợi lạc nhất. Con xin y giáo phụng hành
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Om mani padme hum

 34. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh và Bồ đề tâm vị Thầy đã vì lợi ích cho chúng trò mà phát lồ đệ tam tâm pháp Thanh trí Cúng dường bất khả gián đoạn – Heo con xinh đẹp với những ưu điểm siêu việt khó nghĩ tưởng nếu như không được vị Thầy từ bi luận giảng.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy những điều cần biết để chúng trò tuân theo ngõ hầu đạt nhiều lợi lạc cũng như tránh những trở ngại, ma chướng do tư duy ngã mạn là “của Mật Gia”, “do Mật Gia”, “vì Mật Gia” và hao tổn phước đức do ganh tỵ

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 35. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài tổng kết của Thầy trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn, bài 11: Đôi điều kết luận”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy đồng thời xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ trí tuệ của bậc Thầy đã phát lồ tâm pháp trác tuyệt này từ một phương tiện tiết kiệm của dân gian với hình ảnh chú heo xinh đẹp dễ thương. Quả là một kỳ tích khi Mật Gia Song Nguyễn giờ đây đang sở hữu tâm pháp cúng dường quý giá và thiện xảo đến vậy. Chúng con thật tự hào khi Bồ tát Phổ Hiền phát lộ đại hạnh thứ 3 là “quảng tu cúng dường” thì Mật Gia Song Nguyễn cũng đang sở hữu tâm pháp “cúng dường bất khả gián đoạn” do vị Thầy phát kiến. Qua 10 bài luận giảng sâu sắc vừa qua của Thầy, con thấy “bải hoải” trước tuyệt đỉnh công phu của tâm pháp này: vừa kết hợp thiền chỉ với thiền quán (chỉ quán song hành), xây dựng nền tảng giác ngộ (khởi phát lòng sùng mộ khi thực hành tâm pháp heo con xinh đẹp mỗi ngày), nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy dưới “hóa thân” là heo con xinh đẹp, thật khó tìm được tâm pháp nào có sự kết hợp nhiều tu pháp nội hàm như phát kiến siêu diệu này.

  Như giọt nước lâu ngày làm đầy lu, con kiến tha lâu đầy tổ, lâu ngày chày tháng, chúng con sẽ hình thành chánh niệm theo 4 phương diện nghĩ tưởng là Thầy, Phật, Pháp, Tăng từ riêng việc thực hiện tâm pháp Heo con xinh đẹp này. Điều vi diệu ở chỗ từ đệ nhị tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội đến đệ tam tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn, cả hai đều là kênh kết nối trực tiếp giữa chúng con tới trường thanh tịnh của Thầy, Phật, Pháp, Tăng cũng như luôn hướng tâm về vị Thầy. Theo thời gian, sự hướng tâm này giúp chúng con xây dựng nền tảng của sự giác ngộ như lời thánh giả Mã Minh xác quyết, từ đó đạt được hanh thông cả về thế sự lẫn thành tựu về mặt tâm linh bởi “vị Thầy là suối nguồn của mọi thành tựu thế gian lẫn xuất thế gian” như lời dạy của Ngài Geshe Kharak Gomchugn. Nếu không phải với trí tuệ cao vời và tấm lòng Bồ đề rộng lớn của Thầy dành cho chúng sanh, luôn nghĩ tưởng về chúng sanh, hẳn chúng con sẽ không có được những tuyệt kỹ này để đi nhanh hơn, xa hơn trên viễn trình Giải thoát còn nhiều trở ngại, khó khăn trước mắt, nhất là với những hành giả cư sĩ còn nhiều vướng bận mưu sinh thế sự như chúng con. Và cũng chính từ tâm trí của bậc “Sư phạm kim cang quán độ chúng”, Thầy đã nhìn trước được những hậu quả mà người học trò sẽ gánh chịu từ việc không tuân lời Thầy nên đã ban lời căn dặn giúp chúng con không đi lệch đường hay âm tổn công đức vốn ít ỏi của mình bởi mỗi người mỗi duyên, căn cơ vốn không giống nhau. Con hiểu rằng nếu không có sự hướng dẫn và cho phép đọc, diễn tập và thực hành từ vị Thầy, dù học trò, đệ tử cố ý tự thực hành thì sẽ không kết quả chi, đồng thời còn phạm lỗi “trộm pháp” và Mật giáo giới số 1: “Bất kính với Đạo sư”. Kết quả ra sao thì thánh giả Mã Minh đã xác quyết trong 50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư:

  “Nếu như làm khác đừng hy vọng

  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy và ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Ah Hum

 36. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN” rồi ạ.
  Qua những lời dạy của vị Thầy con hiểu thêm  về danh đề “heo con xinh đẹp” – một phát kiến tâm linh của Mật gia Song Nguyễn và những tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” gồm: (1) Chỉ – Quán song hành; (2) Dựng xây nền tảng Giác ngộ; (3) Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh. Bên cạnh đó những lời vị Thầy huấn thị cũng giúp chúng con hiểu để được truyền pháp đích thực “Heo con xinh đẹp” người học trò có pháp danh sau 2 năm có thể gọi điện vị Thầy để thỉnh nguyện; nếu chưa được sự chấp thuận của vị Thầy thì không nên diễn tập/ thực hành; không nên khoe khoang về các tâm pháp Thanh trí; học trò tuỳ theo căn lành mà sẽ được “truyền pháp đích thực” và không ai có thể biết được ai đã được truyền pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu rõ và thêm trân trọng đệ tam tâm pháp Thanh trí “Heo con xinh đẹp”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 37. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 11 : ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN” rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh của Vị Thầy đã luận giải cho con hiểu được lợi lạc của pháp tu cúng dường bất khả gián đoạn qua 11 bài về Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn.

  Qua bài 11 cho con hiểu được ý nghĩa nội hàm của tu pháp Heo con xinh đẹp và những điều cần ghi nhớ:

  – Chỉ – quán song hành:Tâm pháp cúng dường heo con xinh đẹp là một dạng thiền định để đào luyện tĩnh thức, chỉ cần tĩnh thức cùng dường Heo con xinh đẹp mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Điều quan trọng còn có điều kiện thiền quán Vị Thầy như Bổn Tôn mang lại giá trị vô song.

  – Xây dựng nền tảng giác ngộ: tâm luôn thể hiện lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ khi thực hành tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp.

  – Kết nối năng lượng từ trường thanh tịnh từ Đạo sư, Bổn Tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển của Vị Thầy để hành vi thân, ngữ, tâm luôn đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy với những bài viết vô cùng ý nghĩa. Con sẽ cố gắng sách tấn nhiều hơn nữa ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum

 38. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 11: Đôi Điều Kết Luận”

  Con cảm tạ Thầy đã phát kiến tu pháp “đệ tam tâm pháp Thanh Trí Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn”.

  Tu pháp này ở Mật Gia được Thầy phát kiến và được gọi  “Heo Con Xinh Đẹp”. Với tu pháp này hành giả thực hành thiền chỉ – quán song hành. Thực hành đều đặn thường xuyên dần dần đào luyện sự tỉnh thức  và quán tưởng  vị Thầy.

  Thực hành tu pháp trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư làm nền tảng giác ngộ.

  Thực hành tu pháp này kết nối với vị Thầy, không gián đoạn (dù bất kì nơi đâu cũng có thể thực hành nghĩ tưởng đến vị Thầy) kết nối từ trường thanh tịnh từ Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con ghi nhớ lời Thầy dạy để được thực hành/ diễn tập tu pháp Đệ tam tâm pháp Thanh trí:

  + Có sự cho phép của vị Thầy mới được thực hành/ diễn tập.

  + Sau 2 năm sau khi có Mật danh gọi điện thỉnh nguyện vị Thầy .

  + Không khoe khoang cho kẻ khác biết về các tâm pháp Thanh trí nhất là đệ tam tâm pháp Thanh trí, gây trở ngại và phát sinh ma chướng do tư duy ngã mạn “của Mật Gia”, “do Mật Gia”, “vì Mật Gia”.

  + Tùy vào căn lành, căn cơ mà mỗi trò được nhận truyền pháp đích thực, cho nên không ai biết được ai đã được truyền pháp tránh trường hợp ganh tỵ mất phước, âm đức.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

   

 39. Kính Bạch Thầy !
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị cho chúng con được tận hưởng tinh túy Giáo pháp Phật trong “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHÃ GIÁN ĐOẠN Bài 11 : ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN” .
  Qua đó con càng hiểu được rằng, việc đọc tụng kinh điển là để hiểu lời Đức Phật dạy, từ đó mới có thể hành theo đúng quỹ đạo Chánh pháp, theo con đường cao thượng mà Ngài đã đi và khẳng định “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”.
  Theo đó mà Bồ tát Phổ Hiền cũng đã phát lồ đại hạnh thứ 3 là “quảng tu cúng dường” để tạo điều kiện cho chúng sanh thực hành pháp giải thoát.
  Cũng vậy trong thời đại mạt pháp này, ở Mật Gia Song Nguyễn , vị Thầy vì Bồ đề tâm mà lưu xuất tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” trong đó bao hàm nhiều tu pháp :chỉ – quán song hành (thiền chỉ và thiền quán) ; dựng xây nền tảng Giác ngộ (trên nền tảng sùng kính Đạo sư) ; kết nối với năng lượng từ trường thanh tịnh (Thầy, Phật, Pháp, Tăng), dễ dàng thực hành hay thực tập mà không bị bó buộc bởi thời gian hay không gian. Giúp cho chúng con, chúng sanh hữu duyên có được an lạc đời này, cực lạc đời sau. Nhưng điều quan trọng là phải được sự chấp nhận của vị Thầy, như thánh sư Atisha khuyến cáo:
  “Chưa thọ pháp Đạo sư gia trì
  Không được chấp nhận từ bậc Đạo sư
  Tự thân khởi tu Mật điển
  Dù bao lâu cũng chẳng ích lợi gì (trích trước tác Đèn soi nẻo giác).
  Con cảm tạ ơn vị Thầy chỉ dạy chúng con “những điều cần biết” trong tâm pháp này và con xin y giáo phụng hành.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 40. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN” của Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã luận giải những ưu điểm việt của đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn qua 10 bài viết và qua bài 11 này Thầy đã từ bi tóm lược cho chúng con hiểu về những điểm cần nhớ, nên khắc ghi trong tâm thức về đệ tam tâm pháp Thanh trí. Từ đó giúp chúng con diễn tập, thực hành đệ tam tâm pháp này theo đúng quỹ đạo Chánh pháp nhằm thường xuyên kết nối được với trường tâm linh thanh tịnh của vị Thầy, ngày càng trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư làm nền tảng giác ngộ và đạt được hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 41. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN trong loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tóm lược những điều cần ghi nhớ trong tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn.Giúp cho chúng con hiểu rõ và thực hành đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và y giáo phụng hành .

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh với trạng thái giác ngộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 42. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài Pháp của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và xin được tán thán công hạnh, Trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến nên tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn “Heo con xinh đẹp”. Một tâm pháp đơn giản, dễ thực hành nhưng nội hàm trong đó nhiều ý nghĩa và giá trị lợi lạc vô song, mà nếu không được vị Thầy khai thị qua 11 bài Pháp, chúng con sẽ không thể hiểu một cách tường tận tâm pháp ấy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải thấu đáo cho chúng con hiểu qua 10 bài Pháp và tóm lược những điều mà chúng con cần ghi nhớ trong bài Pháp số 11. Con cảm niệm rằng mỗi tâm pháp vị Thầy phát kiến nên tựa như những kho tàng mà càng tìm hiểu, khám phá thì càng nhận thấy thêm nhiều giá trị lợi lạc. Thực hành tâm pháp “Heo con xinh đẹp”, người trò không chỉ thực hành cúng dường lên vị Thầy không gián đoạn, mà đồng thời còn được thực hành thiền định chỉ – quán song hành, được trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo Sư làm nền tảng cho giác ngộ, được nối kết với từ trường năng lượng thanh tịnh của Bổn Tôn, Đạo Sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy mỗi ngày. Con xin ghi nhớ những điều vị Thầy đã chỉ dạy, nhắc nhở trong bài. Con cầu nguyện sẽ có nhiều huynh đệ, chúng sanh có duyên lành được diễn tập/thực hành tâm pháp “Heo con xinh đẹp” được sự chấp nhận của vị Thầy, đồng thời sẽ trân quý và gìn giữ để tâm pháp sẽ luôn tỏa sáng như viên kim cương quý báu mãi lấp lánh qua thời gian.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải 10 bài viết về tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn để chúng con biết được những lợi lạc và ưu điểm siêu việt về tâm pháp này

  Qua bài viết 11 con hiểu được rằng:

  – Tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp nhằm đào luyện tỉnh thức, không bị động trong không gian và thời gian, thực hành pháp cúng dường hàng ngày mà vẫn có hiệu quả, không những vậy còn được quán tưởng vị Thầy có giá trị vô song trong Mật thừa

  – Thực hành tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp thể hiện lòng sùng kính Đạo sư

  – Thực hành tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp là kết nối năng lượng thanh tịnh Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy

  Và con xin ghi nhớ 4 điều Thầy dạy:

  – Qua 2 năm những ai là hội viên sẽ gọi điện cho vị Thầy thỉnh nguyện để được phép thực hành

  – Chưa được sự chấp thuận từ vị Thầy không nên diễn tập hoặc thực hành

  –  Không nên khoe khoang với mọi người về các Tâm pháp thanh trí

  – Tuỳ theo căn lành và căn cơ mỗi trò mà sẽ nhận được “ Truyền pháp đích thực”

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Om Mani Padme Hum.

 44. Kính Bạch Thầy,

  Con thật hoan hỷ được đọc bài thứ 11 “ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN” của loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã qua một loạt mười bài viết, cùng với bài tổng kết này, giúp cho chúng con được hiểu về sự ưu việt, diệu dụng vô song của phát kiến tâm linh “Heo con xinh đẹp” ở Mật gia Song Nguyễn.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã nương theo giáo huấn của các bậc Thánh đức đạo Phật mà lộ xuất nên một sản phẩm trí tuệ, chi tiết hóa từ lời dạy trong kinh Hoa nghiêm trở thành một tâm pháp linh hoạt và hiệu quả cho phép chúng học trò, đệ tử có thể “cúng dường bất khả gián đoạn”. Khi đó, cũng là cùng một lúc thực hiện chỉ quán song hành (thiền chỉ là tĩnh thức thực hành cúng dường heo con xinh đẹp mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, thiền quán là tinh túy Mật thừa, quán vị Thầy tựa như Bổn Tôn). Khi đó cũng là sự thể hiện lòng sùng kính Đạo sư một cách tự nhiên, xây dựng nền tảng vững chắc cho lâu đài giác ngộ. Và theo đó, lâu ngày chày tháng người học trò đệ tử được thực hành tâm pháp Heo con xinh đẹp sẽ hình thành chánh niệm theo bốn phương diện nghĩ tưởng là Thầy, Phật, Pháp, Tăng thông qua ơn phước được nối kết với năng lượng thanh tịnh Đạo sư, Bổn Tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Thật là quá vi diệu Đệ tam tâm pháp Thanh Trí với nội hàm “ba trong một” đem đến lợi lạc vô ngần. Con xin ghi khắc những điều cần biết về đệ tam tâm pháp Thầy đã từ bi chỉ ra. Tâm pháp đầy lợi lạc nhưng tiên quyết cần có sự chấp nhận của vị Thầy, là tác giả phát kiến nên công trình tâm linh này, cũng chính là đối thể của mọi hoạt động tâm linh, để sự diễn tập thực hành được đúng pháp và mang đến kết quả. Và khi đã đến thời điểm, được cho phép thì không nên khoe khoang cho kẻ khác để tránh bị trở ngại và phát sinh ma chướng do tự ngã. Bên cạnh đó, việc được truyền pháp đích thực là tùy theo căn lành và căn cơ của mỗi người qua sự quán xét của vị Thầy, không nên ganh tỵ mà mất phước, âm đức.

  Con thành tâm cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết 11 bài phân tích, luận giảng về tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn. Và với bất kỳ tu pháp nào đều cần có sự hướng dẫn, chỉ dạy và sự cho phép từ vị Thầy thì mới đem lại hiệu quả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thị của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 46. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hồng Quang vô cùng hoan hỷ được đọc hết 10 bài viết luận giải của Thầy về những ưu điểm siêu việt của đệ tam tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn và bài 11 tổng kết cũng như lời dạy của vị Thầy đối với chúng con.

  Con vô cùng xúc động khi được đọc những dòng “trải lòng” tâm sự về những trăn trở của Thầy trong quá khứ đời thường và trải nghiệm tâm linh của Thầy để đi đến được phát kiến tâm linh đệ tam tâm pháp Thanh trí “cúng dường bất khả gián đoạn” qua hình thức “heo con xinh đẹp”. Và con được hiểu hơn rằng phát kiến này được dựa trên một nền tảng Phật học từ phát lồ thứ 3 của Bồ tát Phổ Hiền “quảng tu cúng dường”, cùng những giáo huấn của các Thánh đức: Thánh giả Atisha trong “Đèn soi nẻo giác”, Thánh giả Mã Minh trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, kinh Hoa Nghiêm phẩm Thiện tài đồng tử,…

  Qua loạt bài về “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn”, con cảm thấy thật ơn phước được tích lũy tri tuệ chánh pháp Phật đà. Nếu như trước đây chưa đến với chanhtuduy.com, con chỉ làm theo những gì mọi người làm rất vô minh và ngớ ngẩn vì thiếu hiểu biết, thì giờ đây sau khi đọc loạt bài, con đã hiểu được sự khác biệt giữa “cúng dường” và “bố thí”, đối tượng của 2 hoạt động đó, tinh thần và thái độ cúng dường, các trường hợp được cúng dường, những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống. Hơn cả vậy, tại Mật gia Song Nguyễn, với phát kiến Heo con xinh đẹp của vị Thầy, cúng dường không chỉ dừng lại ở một hình thức tâm linh mà còn là cả một tâm pháp, khởi duyên và sự áp dụng từ dân gian vào đạo pháp hội tụ những nội hàm:

  1/ Chỉ – Quán song hành: Tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp là một dạng thiền định nhằm đào luyện tỉnh thức: thiền chỉ – định tâm trên đề mục là heo con xinh đẹp, thiền quán – thiền quán vị Thầy tựa như Bổn tôn là tinh túy của thiền phái Mật thừa.

  2/ Xây dựng nền tảng giác ngộ: Khi thực hành tâm pháp, hành giả thể hiện được lòng sùng kính Đạo sư tức là xây dựng nền tảng giác ngộ.

  3/ Kết nối với năng lượng từ trường thanh tịnh của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, nhờ thế hành vi thân ngữ tâm luôn đúng theo quỹ đạo Chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi dạy chúng con những điều cần biết để chúng con hiểu và thực hành cho đúng Đệ tam tâm pháp Thanh trí bao gồm:

  1/ Đối tượng diễn tập/ thực hành: học trò qua 2 năm kể từ ngày có pháp danh gọi điện thỉnh nguyện vị Thầy, hội viên (tức đã Quy y Tam Bảo).

  2/ Những ai chưa được chấp nhận của vị Thầy mà tự ý làm thì cũng không có lợi ích, giá trị gì.

  3/ Không khoe khoang để tránh trở ngại và ma chướng do ngã mạn.

  4/ “Truyền pháp đích thực” tùy theo căn lành và căn cơ, không ai được biết ai đã được truyền pháp nhằm tránh ganh tỵ mà mất phước, âm đức.

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành.

  Con xin được hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được tích tập công đức và trí tuệ khi đọc bài trên chanhtuduy.com và diễn tập/ thực hành các tu pháp mà vị Thầy phát lồ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài : Đệ tam tâm pháp Thanh trí: “ Cúng dường bất khả gián đoạn bài 11 : Đôi điều kết luận”.

  Qua bài viết tổng kết này giúp con hiểu sản phẩm trí tuệ “ cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy được trưng cất từ những tinh túy giáo pháp Phật Đà với đầy đủ những luận chứng, luận cứ, luận điểm, trải qua quá trình khảo sát, khảo cứu, thực hành, ứng dụng, có kết quả. Và hơn thế nữa Thầy còn đơn giản hóa phương pháp thực hành, ứng dụng và hạ tầng ngữ nghĩa để giáo pháp Phật Đà trở lên gần gũi, gắn liền với cuộc sống đó là “Heo con xinh đẹp”, phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc mà đem lại hiệu quả vô song.

  Bồ tát Phổ Hiền phát lồ đại hạnh thứ 3 là “quảng tu cúng dường”, thì ở đây Thầy Phát kiến tâm linh đệ tam tâm pháp Thanh trí là cúng dường bất khả gián đoạn. Điều này chứng minh Thầy và Phật chẳng phải khác nhau mà Thánh giả Mã Minh đã khẳng định:

  Với Thầy hãy nói lời chân thật

  Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật

  Thầy và Phật chẳng phải khác nhau.

  Con thành tâm hoan hỷ tán thán và cảm tạ tâm bồ đề, từ bi và trí tuệ của vị Thầy đã dành hết tâm lực, sức lực, trí lực, nguyện lực để trưng cất lên sản phẩm trí tuệ “cúng dường bất khả gián đoạn” giúp cho những người dù phàm phu, căn cơ châm lụt , còn vướng bận nhiều thế sự đa đoan những vẫn có thể làm được điều phi thường là “cúng dường bất khả gián đoạn”, đơn giản mà hiệu quả vô song.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe, sự  trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 48. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã vì chúng sanh dồn hết tâm lực, trí lực, nguyện lực, phát kiến ra Lục diệu pháp môn trong đó có tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn, 1 thiền pháp đơn giản, dễ thực hiện mọi nơi, mọi lúc, không bó bược trong không gian linh thánh hay thời gian, được vị Thầy thực hiện hoá từ lời dạy trong kinh Hoa Nghiêm “cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn…”

  Tâm pháp “Heo con xinh đẹp” chính là 1 thiền định nhắm giúp chúng con rèn luyện, nâng cao tĩnh thức, nhận biết “tâm ta đang ở trạng thái nào,” giúp chúng con luôn định tâm mỗi khi thực hiện tâm pháp cúng dường “heo con xinh đẹp” hằng ngày.

  Sự lợi lạc, uy lực vô song của thiền pháp này là khi nghĩ tưởng đến vị Thầy tựa như Bổn tôn là mô thức tâm linh về thiền quán – là tinh tuỷ của Mật Thừa, theo như Mật điển “Hiện thân cao quý” xác quyết: “Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc, hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn.”

  Lâu ngày thực hiện tâm pháp “heo con xinh đẹp” thì chúng con có thể kết nối được năng lượng từ trường thanh tịnh từ Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Chúng con luôn quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình theo đúng quỹ đạo Chánh pháp, cũng như lòng sùng kính Đạo sư không ngừng nghỉ trong tâm thức của chúng con.

  Chúng con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và tránh khoe khoang tâm pháp này để không bị phát sinh ma chướng do tư duy ngã mạn là của “Mật Gia,” do “Mật Gia,”vì “Mật Gia.”

  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã kết luận những ưu điểm siêu việt của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn, heo con xinh đẹp. Giúp chúng con khắc sâu trong tâm thức những thực nghĩa, ưu điểm, lợi lạc vô song của tâm pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp này.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết này. Con hoan hỉ với loạt bài về tâm pháp thanh trí Cúng dường bất khả gián đoạn. Loạt bài này đã giúp con hiểu hơn về tâm pháp này. Đây là tâm pháp được chi tiết hoá từ lời dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, “cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn.” Tâm pháp này bao hàm nhiêù tu pháp, gồm có:
  _ chỉ quán song hành (hành giả thực hành tĩnh thức trước “heo con” – vị Thầy trong dạng “hoá thân,” có thểm kèm với thiền quán vị Thầy tựa như Bổn tôn.)
  _ xây dựng nền tảng Giác ngộ: qua sùng kính Đạo sư
  _ kết nối với năng lượng từ trường thanh tịnh: hành vi thân ngữ tâm luôn đúng với quỹ đạo Chánh pháp.

  Cuối cùng là những điều cần biết khi con thực hành là (1) cần có sự chấp nhận của vị Thầy, (2) thực hành khi chưa có sự chấp nhận của vị Thầy sẽ không đem lại kết quả, (3) không nên khoe khoang, (4) không ai có thể biết những ai được truyền pháp đích thực.

  Qua loạt bài viết và qua tâm pháp thanh trí cúng dường bất khả gián đoạn, con nhận thấy nổi bật lên là tính gần gũi, đơn giản, dễ thực hiện mà hiệu quả của tâm pháp này. Con cũng thấy được sự tương đồng giữa vị Thầy và Đức Phật, bởi:

  “Chính bản thân đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất tôn trọng quan điểm và nhân cách của mỗi cá nhân. Một giáo pháp có thể là rất thâm diệu, nhưng nếu không phù hợp với một người nào đó, thì sự giảng giải giáo pháp đó phỏng có ích gì cho người ấy? Trong ý nghĩa này, Phật pháp tựa như một liều thuốc. Giá trị chính của liều thuốc là ở chỗ chữa được bệnh chứ không ở nơi số tiền bỏ ra mua nó. Chẳng hạn, một loại thuốc có thể là rất quý và đắt tiền nhưng nếu nó không thích hợp với người bệnh thì chẳng có ích gì cả”

  Thực hành tâm pháp này chính là bài thuốc để con chữa bệnh “mất tỉnh thức,” con cầu nguyện và cố gắng cho mình sẽ nhớ uống thuốc mỗi ngày.

  Con cảm tạ vị Thầy từ bi vì bài viết đầy lời lạc này. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 50. Khanh Nga says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con Khánh Nga đã đọc bài 11 của Thầy rồi ạ,con Cản ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 51. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc xong bài rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc ạ!

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trụ thế dài lâu của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 52. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 11: Đôi điều kết luận.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, giúp con hiểu được những ưu điểm siêu việt của tu pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn”.

  Con cảm tạ Thầy đã tóm lược những gì cần nhớ, nên khắc ghi về đệ tam tâm pháp Thanh trí cho chúng con dễ nhớ đó là: Danh đề phát kiến tâm linh; Những tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” ( Chỉ quán song hành; Xây dựng nền tảng Giác ngộ; Kết nối với năng lượng từ trường thanh tịnh); Những điều cần biết.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 53. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết này con hiểu được nội hàm trong tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp đó là :

  1/ Chỉ -Quán song hành :Hành giả có điều kiện thực hành thiền chỉ, tức là định tâm trên đề mục, không bị bó buộc ở thế tọa thiền, trong không gian linh thánh, không bị ngồi lâu một chỗ. Đồng thời hành giả còn có điều kiện thực hành thiền quán, đó là thiền quán vị Thầy tựa như Bổn tôn

  2/ Dựng xây nền tảng Giác ngộ: Tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp đáp ứng đầy đủ mô thức cúng dường chỉ ra từ thánh giả Mã Minh, như vậy khi thực hành tâm pháp Heo con xinh đẹp hành giả vẫn thể hiện được lòng sùng kính Đạo sư, tức là xây nền tảng giác ngộ

  3/ Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh: Khi hành giả thực hành đệ tam tâm pháp Thanh trí này là song hành sự kết nối với năng lượng thanh tinhk Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Do vậy, hành vi thân, ngữ, tâm của hành giả luôn đúng theo quỹ đạo chánh pháp, dù hành giả chưa thực sự thuần thục sự tỉnh thức

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ

  Om Mani Padme Hum.

   

 54. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc :  “ ĐỆ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GUÁN ĐOẠN BÀI 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN “ của Thầy rồi ạ .

  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải rõ ràng chi tiết về tính ưu Việt qua 10 bài :” Đệ Tam Tâm pháp Thanh Trí -Cúng Dường Bất khả Gián đoạn “ và bài 11 này Thầy đã tóm lược những điều mà chúng con cần ghi nhớ , cần khắc ghi trong tâm thức về đệ tam tâm pháp thanh trí như sau :

  Dựa trên nền tảng phật học từ phát lồ thứ 3 của Bồ Tát phổ hiền “ Quảng tu cúng dường “ cùng những giáo huấn của các bậc thánh đức : Thánh giả ATisha trong “đèn soi nẻo giác “ Thánh giả Mã Minh “ 50 kệ tụng sùng Kính Đạo Sư “ kinh hoa nghiêm phẩm thiện tài đồng tử .Thì ở Mật Gia Song Nguyễn hôm nay qua 6! Năm nghiên tầm giáo điển tư duy , thực nghiệm Thầy đã phát kiến mô thức cúng dường :” Heo Con Xinh Đẹp “ hay còn gọi là  “Tam Pháp Thanh Trí Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn “ theo danh đề (1) Chỉ – Quán song hành  : Tâm pháp cúng dường heo con xinh đẹp là một dạng thiền nhằm đào luyện tỉnh thức : Thiền chỉ  , định tâm trên đề mục là heo con xinh đẹp , thiền quán – thiền quán vị Thầy tựa như Bổn Tôn là tinh tuý của thiền phái Mật Thừa .(2) xây dựng nền tảng giác ngộ :Thực hành tâm pháp cúng dường heo con xinh đẹp là một cách thể hiện tấm lòng sùng Kính Đạo Sư .(3) kết nối năng lượng từ trường thanh tịnh từ Đạo Sư , Bổn Tôn DakiNi Thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy nhờ đó mà hành vi thân ngữ tâm đi theo đúng quỹ đạo chánh pháp .

  Và con cũng xin ghi nhớ những điều Thầy dạy :

  – Qua 2 năm những ai là hội viên sẽ gọi điện thoại cho vị Thầy thỉnh nguyện để được phép thực hành .

  – Chưa được sự chấp thuận từ vị Thầy không nên diễn tập hoặc thực hành .

  – Không nên khoe khoang với mọi người về các tâm pháp thanh trí .

  – Tuỳ theo căn lành , căn cơ mỗi trò mà sẽ nhận được truyền pháp đích thực .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con  bài viết thật ý nghĩa và lợi lạc . Con xin y giáo phụng hành .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum!

 56. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này: Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN.
  Con cảm tạ ân Thầy đã từ tổng kết những điều tinh yếu của Đệ tam tâm pháp Thanh Trí “Cúng dường bất khả gián đoạn” cho chúng con dễ hiểu và y giáo phụng hành. Từ Danh đề phát kiến tâm linh đến những tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp”: 1/ Chỉ – quán song hành 2/Dựng xây nền tảng giác ngộ 3/ Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh và những điều cần biết cho chúng con thực hành, ứng dụng đúng quỹ đạo chánh pháp. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi cho chúng con có cơ hội được chiêm ngưỡng trước tác này.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 57. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: cúng dường bất khả gián đoạn, bài 11: Đôi điều kết luận của Thầy rồi ạ. Chỉ hành động giống trong truyền thống bỏ xu vào heo nhưng phương pháp vị Thầy quán tưởng theo hành vi thân ngữ tâm mà đạt lợi ích về vật chất lẫn tinh thần. Con xin y giáo phụng hành lời Thầy chỉ dạy, đặc biệt là việc Thầy cho phép diễn tập tu pháp để tránh bị rơi trường hợp trộm pháp. Cầu nguyện tất cả chúng sanh tuân lời Thầy dạy và noi gương vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 58. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài Đệ tam tâm phápThanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn “Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh Trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu những ưu điểm siêu việt của Tâm pháp cúng dường bất khả giãn đoạn “Heo con xinh đẹp” vị Thầy đã vì Bồ đề tâm vì lợi lạc của chúng sanh đã dồn hết tâm lực, trí lực, vị Thầy sau bao năm miệt mài nghiên cứu kinh điển, dựa trên nền tảng Phật học qua giáo huấn của các bậc Thánh đức. vị Thầy đã phát lồ tâm Pháp cúng dường bất khả giãn đoạn phù hợp với học trò, đệ tử ở đời sống đang còn bộn bề khó khăn, giúp chúng con dễ dàng diễn tập, thực hành đem lại cho chúng con sự lợi lạc và uy lực vô song của thiền Pháp này. Con cảm tạ ơn Thầy đã tóm lược những tinh yếu của tu pháp tinh yếu này để chúng con luôn khắc ghi trong tâm thức những điều cần biết, cần lưu ý về Tâm Pháp Thành trí cúng dường bất khả gián đoạn. Con xin ghi nhớ lời Thầy chỉ dạy và y giáo phụng hành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 59. Mật Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán tấm lòng từ bi của vị Thầy đã tóm lược những đều trọng yếu của loạt bài đệ tam tâm pháp Thanh Trí : tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn, được vị Thầy lộ xuất , giúp cho hành giả được thực hành dể dàng, phù hợp với không gian và thời gian và lợi ích mang lại vô cùng ưu việt, thực hành đều đặn không gián đoạn công đức vô song.

  Tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn còn giúp cho hành giả kết nối được với trường lực thanh tịnh của chư Phật thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được những lợi lạc  và hành giả cần tỉnh thức để thực hành tinh tấn không gián đoạn.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

   

 60. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết. ” Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN”.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi phát lồ ra tâm pháp” Cúng dường bất khả gián đoạn” với danh đề ” Heo con xinh đẹp” .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tóm lược những ưu điểm siêu việt của đệ tam tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn , đã giúp con hiểu được danh đề phát kiến tâm linh,3 tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường ” Heo con xinh đẹp” .
  1) Chỉ – Quán song hành.
  2) Dựng xây nền tảng giác ngộ.
  3) Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh .
  Con xin ghi nhớ 4 điều cần biết mà vị Thầy đã nhắc nhở và hoan hỷ y giáo phụng hành.
  Con cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Thanh Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài rồi ạh. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 62. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết số 11: ‘Đôi điều kết luận’ trong loạt bài viết “Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh luận giải chi tiết của vị Thầy thông qua các bài viết cũng như việc tóm lược lại những điều cần ghi nhớ, cần biết đến trong bài viết này, nhờ đó, con ghi nhớ được rằng:

  1. Danh đề phát kiến tâm linh:  Đệ tam tâm pháp Thanh trí là Cúng dường bất khả gián đoạn.

  2. Tại Mật gia Song Nguyễn, cúng dường được gọi là phát kiến tâm linh có danh đề “heo con xinh đẹp” do vị Thầy tạo ra từ lời dạy trong kinh Hoa nghiêm.

  3. Những tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp”:

  – Chỉ – Quán song hành: hành giả có điều kiện thực hành thiền chỉ lẫn thiền quán chỉ trong một tu pháp.

  – Xây dựng nền tảng giác ngộ, thể hiện được lòng sùng kính Đạo sư.

  – Kết nối với năng lượng từ trường thanh tịnh, dần hình thành chánh niệm theo 4 phương diện nghĩ tưởng là Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  4. Những lưu ý về tu pháp:

  – Thời điểm được diễn tập, thực hành đệ tam tâm pháp Thanh trí cúng dường bất khả gián đoạn: những hội viên hoặc học trò đã thỉnh nguyện và được sự chấp thuận của vị Thầy.

  – Không được tự ý thực hành pháp khi chưa được vị Thầy chấp nhận.

  – Không khoe khoang phô trương về các tâm pháp Thanh trí, tránh bị trở ngại và phát sinh ma trướng do tư duy ngã mạn.

  – Tùy theo căn lành và căn cơ mà mỗi học trò sẽ nhận được “Truyền pháp đích thực”, không biết ai được ai chưa để tránh bị mất phước, âm đức do nảy sinh tâm lý ganh tỵ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã mang đến cho chúng con những bài viết quý giá, giúp con thêm trân quý giáo pháp, trân quý cơ hội được làm học trò của vị Thầy từ bi và trí tuệ cùng với các tu pháp đầy vi diệu này. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và y giáo phụng hành.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn trong trạng thái tỉnh thức.

  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con đọc 11 bài giảng pháp về tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn.Qua bài 11 này con cảm tạ ơn Thầy đã tóm lược những điều tinh yếu của tu pháp vi diệu này mà chúng con cần hiểu và ghi nhớ.
  Ở Mật Gia Song NguyễnThaayf phát kiến tâm linh đệ tam tâm pháp Thanh Trí là cúng dường bất khả gián đoạn có danh đề ” Heo con xinh đẹp”
  A) Những ích lợi của tu pháp nội hàm “Heo con xinh đẹp”:
  1) Chỉ-Quán song hành
  2) Dụng xây nền tảng giác ngộ.Hành giả thể hiện được lòng sùng kính đạo sư
  3) Khi hành giả thực hành đệ tam tâm pháp Thanh Trí này là song hành sự kết nối với năng lượng thanh tịnh Đạo sư,Bổn tôn,Đa ki nithoong qua kênh vận chuyển vị Thầy.Do vậy hành vi thân ,ngữ,tâmcuar hành giả luôn đúng theo quỹ đạo chánh pháp.Tâm pháp Heo con xinh đẹp lâu ngày chày tháng hình thành chánh niệm liên tưởng đến Thầy,Phật,Pháp,Tăng.
  B)Những chú ý khi diễn tập thực hành
  1) chỉ những hội viên đã Quy Y Tam Bảo,được cấp phép của vị Thầy mới được thực hành
  2) Học trò hay hội viên chua được sự đồng ý cấp phép của vị Thầy dù có tự ý thực hành cũng không có ích lợi gì
  3) Không khoe khoang với kẻ khác biết về các tâm pháp Thanh Trí,nhất là đệ tam tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn
  4)Tuỳ theo căn lành và căn cơ của mỗi trò mà sẽ nhận được ” Truyền pháp đích thực”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải các yếu tính tâm linh của tu pháp vi diệu này cho chúng con
  Con thành tâm mong Thầy tạo điều kiện cho con được thực hạnh tu pháp vi diệu này
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om Mani Padme Hum

 64. Mật Huấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 11 “Đôi điều kết luận”, những tóm lược của Thầy về đệ tam tâm pháp Thanh trí này. Nhờ đệ tam thanh pháp Thanh trí siêu việt của Thầy mà hàng ngày chúng con được thực hành thiền định Chỉ – Quán song hành, thể hiện lòng sùng kính Đạo sư và nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 65. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài Đệ tam Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN BÀI 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã tổng kết những điều tinh yếu của Đệ tam tâm pháp thanh trí để chúng con có thể khắc ghi trong tâm thức những điều cần nhớ như sau:

  1. Danh đề phát kiến tâm linh: Cúng dường bất khả gián đoạn được gọi là phát kiến Tâm linh của Mật gia Song Nguyễn có danh đề “ Heo con xinh đẹp “ được chi tiết hóa từ lời dạy trong Kinh Hoa Nghiêm  qua 10 bài viết của vị Thầy.
  2. Những tu pháp nội hàm trong tâm pháp Cúng dường “Heo con xinh đẹp”

  1/ Chỉ – Quán song hành : thiền chỉ khi định tâm trên đề mục ( ngày, giờ, phút ) và thiền quán khi định tâm quán tưởng “ heo xinh đẹp “ là hóa thân của vị Thầy. Nhờ đó mà hành giả còn có điều kiện thực hành thiền quán vị Thầy tựa như  Bổn tôn, là tinh túy của thiền phái Mật Thừa bởi giá trị vô song của nó “ Hơn ngàn kiếp quán tưởng Bổn tôn” ( trích Mật điển hiện thân cao quý ) , và “ Một đời thành Phật chẳng khó khăn” ( Trích 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư ).

  2/ Dựng xây nền tảng giác ngộ: Khi thực hành tâm pháp heo con xinh đẹp tự nhiên hành giả vẫn thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, xây dựng nền tảng giác ngộ.

  3/ Nối kết năng lượng từ trường thanh tịnh: Thực hành Tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp là song hành sự kết nối với năng lượng thanh tịnh Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Do vậy hành vi thân, ngữ, tâm của hành giả luôn đúng theo quỹ đạo Chánh pháp, dù hành giả chưa thực sự thuần thục tỉnh thức.

  III. Những điều cần biết.

  1/ Người được thực hành: Là hội viên chính thức, tức là những người được làm lễ Bái sư ( Quy y Tam Bảo ). Mỗi cấp độ tâm linh đều có giấy Chứng nhận, Viện trưởng ITA ký tên và đóng dấu.

  2/ Người được phép diễn tập: Qua 2 năm, kể từ ngày có pháp danh học trò được phép gọi điện vị Thầy thỉnh nguyện diễn tập.

  3/ Học trò, hội viên chưa được chấp nhận của vị Thầy không nên diễn tập, thực hành bởi sẽ phạm vào lỗi trộm pháp .

  4/Không nên khoe khoang cho kẻ khác biết về tâm pháp Thanh trí, nhất là đệ tam tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn, khiến cho sự thực hành bị trở ngại và phát sinh ma chướng do tư duy ngã mạn là “ của Mật gia”, “ do Mật gia “, “ vì Mật gia “.

  5/ Tùy theo căn lành và căn cơ mỗi trò mà họ sẽ nhận được “ Truyền pháp đích thực”, cho nên không ai có thể biết được ai đã được truyền pháp, nhằm tránh trường hợp ganh tỵ, mất phước, âm đức.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 66. Mat Phap Khanh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này, con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải toàn bộ pháp cúng dường để kết nối hành vi “thân ngữ tâm” của học trò đã được thọ Pháp từ vì Đạo sư chân chính ở Mật Gia Song Nguyễn. Thầy đã phát kiến Đệ tam tâm pháp- cúng dường bất khả gián đoạn giúp cho trò thực hành tu pháp cúng dường và sùng kính bậc Đạo sư để kết nối tâm linh đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô trụ thế vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tấc cả chúng sanh tỉnh thức giác ngộ và đạt thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 67. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi luận giải và tóm lược những điều cần ghi nhớ tâm pháp Thanh Trí . Qua bài viết, con hiểu rằng  tâm pháp “ Cúng dường bất khả gián đoạn” được vị Thầy phát lồ được chỉ ra trong kinh Hoa Nghiêm “ cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn “, và vị Thầy đã từ bi ra phát kiến với danh đề “ Heo con xinh đẹp” phù hợp với tính dân tộc, tình thời đại và tính quốc độ; và những tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “ Heo con xinh đẹp” bao gồm :

  1) Chỉ – quán song hành

  2) Dựng xây nền tảng Giác ngộ

  3) Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh.

  Và qua luận giải của vị Thầy con hiểu rằng không nên tự ý diễn tập hay thực hành mà chưa có sự đồng ý của Thầy, và tuỳ theo căn lành của chúng con mà vị Thầy quán xét để được chấp nhận diễn tập, thực hành hay được truyền pháp đích thực.

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con. Con xin ghi nhớ 4 điều cần biết mà vị Thầy đã nhắc nhở, chỉ dạy trong bài.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hùm

 68. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc “Bài 11 : Đôi điều kết luận” trong loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí : cúng dường bất khả gián đoạn.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy vì lợi ích của tất cả chúng sanh đã phát lồ tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn có danh đề “Heo con xinh đẹp” được chi tiết hoá từ lời dạy trong kinh Hoa Nghiêm với những ưu điểm siêu việt sau :

  1./ Chỉ quán song hành.

  2./ Dựng xây nền tảng giác ngộ.

  3./ Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh Đạo sư, Bổn tôn, Dakini qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Sự diễn tập/ thực hành tâm pháp Heo con xinh đẹp lâu ngày sẽ giúp đệ tử chúng con hình thành chánh niệm theo 4 phương diện nghĩ tưởng là Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành lời dạy của Thầy về những điều cần biết của đệ tam tâm pháp Thanh trí.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài pháp lợi lạc này.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 69. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc xong bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN; Bài 11- ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN”  của Thầy. Qua 10 bài về Đệ tam tâm pháp Thanh trí,  để các học trò đệ tử dễ nhớ, khắc ghi Vị Thầy đã tóm lược trong ba vẫn đề: Về danh đề phát kiến tâm linh, Những tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp”, Những điều cần biết.

  1. Về danh đề phát kiến tâm linh: Đệ tam tâm pháp Thanh trí – Cúng dường bất khả gián đoạn có danh đề “Heo con xinh đẹp” được minh họa qua giáo huấn của các bậc thánh đức.

  Theo thánh giả Atisha viết :

  “Muốn thọ pháp Đạo sư gia trì

  Phải tìm một vị Thầy đạo hạnh

  Hầu hạ, cúng dường, dâng báu vật

  Tuân lời, làm hài lòng mọi lúc”

  Theo thánh giả Mã Minh dạy trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”:

  “Cúng dường thanh tịnh cả thân, tâm (thi kệ 18)

  thành cúng dường nhiều phẩm vật (thi kệ 19)

  Cúng dường những gì bạn trân quý nhất (thi kệ 20)

  Cúng dường Thầy không khác vị Phật (thi kệ 21)”

  1. Những tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp”:

  a/ Chỉ – quán song hành: Tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” là một dạng thiền định nhằm đào luyện tỉnh thức, thể hiện tâm không sao nhãng. Hơn nữa hành giả còn có điều kiện thiền quán vị Thầy như Bổn tôn, mang lại giá trị vô song: “Quán tưởng vị Thầy trong chốc lát, hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”.

  b/ Xây dựng nền tảng giác ngộ: Khi thực hành tâm pháp “Heo con xinh đẹp” tự nhiên hành giả thể hiện lòng sùng kính Đạo sư”- nền tảng giác ngộ.

  c/ Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh: khi hành giả thực hành tâm pháp Thanh trí “Heo con xinh đẹp” sẽ giúp nối kết với năng lượng thanh tịnh Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Từ đó hành vi thân, ngữ, tâm của hành giả luôn đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  1. Những điều cần biết: Khi nào được diễn tập/thực hành đệ tam tâm pháp Thanh trí cúng dường bất khả gián đoạn?

  Con cảm tạ ơn Thầy với lòng từ bi và phương pháp sư phạm mẫu mực Thầy đã viết loạt 10 bài giảng về đệ tam tâm pháp Thanh trí cúng dường bất khả gián đoạn. Qua đó truyền thụ Chánh pháp Phật Đà cho các học trò, đệ tử; giúp chúng con loại bỏ căn bệnh tà kiến, vô minh; hân thưởng diễn tập, thực hành Chánh pháp…thong dong bước đi trên con đường tới giác ngộ giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

   

 70. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc xong bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN; Bài 11- ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN”  của Thầy. Qua 10 bài về Đệ tam tâm pháp Thanh trí,  để các học trò đệ tử dễ nhớ, khắc ghi Vị Thầy đã tóm lược trong ba vẫn đề: Về danh đề phát kiến tâm linh, Những tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp”, Những điều cần biết.

  1/Về danh đề phát kiến tâm linh: Đệ tam tâm pháp Thanh trí – Cúng dường bất khả gián đoạn có danh đề “Heo con xinh đẹp” được minh họa qua giáo huấn của các bậc thánh đức.

  Theo thánh giả Atisha viết :

  “Muốn thọ pháp Đạo sư gia trì

  Phải tìm một vị Thầy đạo hạnh

  Hầu hạ, cúng dường, dâng báu vật

  Tuân lời, làm hài lòng mọi lúc”

  Theo thánh giả Mã Minh dạy trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”:

  “Cúng dường thanh tịnh cả thân, tâm (thi kệ 18)

  thành cúng dường nhiều phẩm vật (thi kệ 19)

  Cúng dường những gì bạn trân quý nhất (thi kệ 20)

  Cúng dường Thầy không khác vị Phật (thi kệ 21)”

  2/Những tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp”:

  + Chỉ – quán song hành: Tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” là một dạng thiền định nhằm đào luyện tỉnh thức, thể hiện tâm không sao nhãng. Hơn nữa hành giả còn có điều kiện thiền quán vị Thầy như Bổn tôn, mang lại giá trị vô song: “Quán tưởng vị Thầy trong chốc lát, hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”.

  + Xây dựng nền tảng giác ngộ: Khi thực hành tâm pháp “Heo con xinh đẹp” tự nhiên hành giả thể hiện lòng sùng kính Đạo sư”- nền tảng giác ngộ.

  + Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh: khi hành giả thực hành tâm pháp Thanh trí “Heo con xinh đẹp” sẽ giúp nối kết với năng lượng thanh tịnh Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Từ đó hành vi thân, ngữ, tâm của hành giả luôn đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  3/ Những điều cần biết: Khi nào được diễn tập/thực hành đệ tam tâm pháp Thanh trí cúng dường bất khả gián đoạn?

  Con cảm tạ ơn Thầy với lòng từ bi và phương pháp sư phạm mẫu mực Thầy đã viết loạt 10 bài giảng về đệ tam tâm pháp Thanh trí cúng dường bất khả gián đoạn. Qua đó truyền thụ Chánh pháp Phật Đà cho các học trò, đệ tử; giúp chúng con loại bỏ căn bệnh tà kiến, vô minh; hân thưởng diễn tập, thực hành Chánh pháp…thong dong bước đi trên con đường tới giác ngộ giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

   

 71. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn, bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN” của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 72. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích về tu pháp “Heo con xinh đẹp”  qua 11 bài viết sâu sắc ạ.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 74. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài: “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn  Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN”.

  Con xin hoan hỷ, tán thán sản phẩm trí tuệ của vị Thầy!

  Thầy đã trưng cất những tinh túy của giáo pháp – khoa học biện chúng tâm linh với đầy đủ luận cứ, luận chứng, luận điểm – lý, sự viên dung và phát kiến ra những phương pháp thực hành, ứng dụng, đơn giản hiệu quả phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc.

  Vì vậy đối với học trò và đệ tử của Mật Gia Song Nguyễn được cúng dường vị Thầy – Tam Bảo đó là ơn phước, đó là pháp thực hành thiêng liêng, đó là cơ hội gieo phước điền, gieo công đức giúp cho chúng con được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Không phải như người thế gian theo tâm lý bố thí bằng cách chuẩn bị nhiều tiền lẻ đến chùa để bỏ vào thùng công đức, hay bị mê hoặc mà cúng dường. Nhân quả như bóng với hình! Người Phật tử đến chùa không được giảng về thực chất và ý nghĩa thiêng liêng của việc cúng dường mà chỉ nhìn thấy nhiều hòm công đức. Có chùa loa loa  quyên góp cúng dường xây chùa ở chi nhánh này đang  giang dở chưa xong mà nơi kia chưa được giấy phép xây dựng cũng kêu gọi cúng dường.  Trong khi đó ở Mật Gia, đệ tử , học trò không phải ai cũng được Thầy chấp nhận cúng dường vì Thầy con xét điều kiện, hoàn cảnh, tâm thành…

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trao truyền những tinh túy giáo pháp Phật Đà để giúp chúng con hiểu rõ, hiểu đúng thực nghĩa và bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng. Từ đó giúp chúng con tri hành hợp nhất theo quỹ đạo chánh pháp,  được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa nơi tuệ tri thức- Tam Bảo và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 75. Cao Diệu Mật Thủy
  Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài tổng kết về loạt bài “Cúng dường bất khả gián đoạn”, giúp chúng con tóm lược và hệ thống lại những điều cần nhớ và khắc ghi. Qua bài viết này của Thầy, con lại thêm lần nữa cảm nhận niềm hoan hỷ khi chúng con, những ai được truyền pháp, mỗi ngày được thực hành tâm pháp này. Như một phương pháp tự động hóa, chỉ một pháp “Heo con xinh đẹp” mà nội hàm tích hợp chỉ-quán song hành(1), vừa giúp chúng con xây dựng nền tảng giác ngộ bằng lòng sùng kính Đạo sư (2), lại được tự động nối kết với năng lượng thanh tịnh qua kênh vận chuyển vị Thầy (3), thật không thể nghĩ bàn! Nghĩ đến đây con cảm thấy thật ơn phước khi được thực hành tâm pháp này mỗi ngày với tâm thế hân thưởng, cảm niệm ơn Thầy đã phát kiến ra tu pháp lợi lạc vì lòng bi mẫn với chúng con và chúng sanh!

  Con cảm tạ ơn Thầy về loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 76. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng, tổng kết cho chúng con về Đệ tâm tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Quan bài viết con biết được về những tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp:
  1. chỉ – Quán song hành.
  2. Dựng xây nền tảng giác ngộ.
  3. Nối kết với nằng lượng từ trường thanh tịnh.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, uốn nắn con trên con đường tiến đến đại lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 77. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy viết bài kết luận giúp chúng con nhớ và sâu chuỗi được những gì được vị Thầy luận giảng trong 10 bài trước.
  Qua bài con hiểu rằng:
  – Phát kiến tâm linh của Mật Gia Song Nguyễn về cúng dường có danh đề là ” Heo con xinh đẹp” được chi tiết hóa từ lời dạy trong kinh Hoa nghiêm.
  – Những tu pháp nội hàm trong tâm pháp cúng dường ” Heo con xinh đẹp” là: (1) chỉ quán song hành,(2) Dựng xây nền tảng giác ngộ,(3) Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh .
  + Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu về những điều cần biết của đệ tam tâm pháp Thanh Trí, con xin nhớ lời dạy của vị Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 78. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con những bài pháp đầy lợi lạc để chúng con hiểu rõ hơn về Đệ tam tâm pháp Thanh trí ” Cúng dường bất khả gián đoạn” với danh đề ” Heo con xinh đẹp” của Mật Gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến dựa trên giáo huấn trong Kinh Hoa Nghiêm , phẩm Thiện tài đồng tử ” cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn” . Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con những phương pháp thực hành pháp đơn giản, hiệu quả nhưng mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn bởi chúng con được vị Thầy ban cho những phương tiện tối tân nhất thời đại để khai thác tối đa nguồn công đức dồi dào đang chờ đón chúng con đến lấy tích luỹ cho kiếp này và cả vạn kiếp sau.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 79. Mật Như Pháp
  Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn để chúng con theo đó mà tu học, trong đó có Đệ tam tâm pháp Thanh trí Cúng dường bất khả gián đoạn là pháp môn mà nếu không hiểu sâu về thực nghĩa dễ gây ra hiểu nhầm, đặc biệt là đối với người ngoài, người không biết. Do vậy bọn tà linh sẽ “ mượn gió bẻ măng” nhằm hãm hại Mật gia, bôi xấu danh dự vị Thầy. Không phải ai cũng có thể cúng dường tới vị Thầy, nên những ai được phép đều rất hoan hỷ chứ không hề có sự ép buộc, chỉ có những kẻ không hiểu, không biết mới hiểu sai.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng vậy nhưng đôi khi họ hiểu nhưng cố tình xuyên tạc vì vậy hậu quả khó tránh khỏi đối với kẻ vọng ngôn loạn ngữ!

 80. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bị luận giải cho chúng con về phương pháp cúng dường bất khả gián đoạn: Heo con xinh đẹp ạ.
  Con sẽ tinh tấn đọc bài và comment thường xuyên ạ.
  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu mong tất cả chúng sinh đạt trạng thái tĩnh thức giác ngộ.
  Con cầu mong đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status