Jan 8, 2021

Posted by in Giáo điển | 188 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?

Thế nào gọi là “cúng dường”? Nguyên gốc từ của nó là “cung dưỡng” tức là “cung kính phụng dưỡng”. Tiếng Việt của ta lâu ngày vì thói quen đọc trại ra là “cúng dường”. Cho đến ngày nay ở đâu trong hoạt động Phật pháp cũng được nghe hai từ “cúng dường”, hàm nghĩa là “kính biếu”, “dâng tặng”, những gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh (thầy tu, đạo sư, đạo sĩ, sư phụ, pháp huynh). Cũng với nghĩa cử ấy, nếu đối tượng thọ nhận, là những người thế gian bình thường đang bị những nghèo khó, hoặc lâm vào hoàn cảnh bi đát, gọi là “bố thí” (kẻ ăn mày, kẻ đang khốn cùng, kẻ nghèo hèn…). Hoạt động từ thiện nào cũng có bố thí nhưng hoạt động cúng dường là hiếm hoi bởi vì khó tìm ra đối tượng cúng dường. Đức Phật khẳng định có 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường, trong có 1 đối tượng được bố thí. Sẵn đây Thầy nhắc lại như sau: Đức Phật, Độc giác, Thanh văn bao gồm 8 đối tượng đắc thánh quả  và thánh đạo từ Tu đà hoàn đến A la hán, đối tượng ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đối tượng là thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc. Qua đây chúng ta thấy tự hào ở chỗ này: đối với ngoại đạo đắc thiền không phải dễ dàng, thường là trải qua trăm khăn ngàn khó mới thành tựu. Trong khi đó thầy tu đạo Phật chỉ cần giữ đúng 5 giới là được sánh ngang hàng. Riêng đối tượng thứ 13 là con vật nên chỉ gọi là “bố thí”. Từ đây cho thấy những đối tượng như trời, thần, quỷ không nằm trong danh sách. Giải luận chỗ này một cách đơn giản là họ không phải loài người nên không đạt đến công hạnh để trở thành đối tượng được cúng dường. Vì sao? Vì khi và chỉ khi làm con người mới tu thành Phật, Bồ tát, Duyên giác, Thanh văn, chứng thiền, nghiêm trì tịnh giới. Hạng trời, thần, quỷ không thể tu được nên mới gọi thân người là quý hiếm với 8 tự do và 10 thuận cảnh. Đức Phật chỉ đánh giá cao nỗ lực tâm linh của con người hơn tất cả các loài khác. Hơn nữa loài quỷ, thần, trời là những đối tượng có thức ăn và đồ dùng riêng của họ mà loài người chúng ta không thể đáp ứng được.

Trong hoạt động cúng dường chúng ta thường nghĩ đến trầm, hương hoa, đèn dầu, tràng phan, bảo cái cho đến thực phẩm, y phục, âm nhạc, vũ điệu…. Tuy nhiên, tùy theo tính quốc độ, thời đại và dân tộc có những nơi cúng dường tịnh tài, vàng bạc, châu báu hoặc họ có gì cúng đó như trong một giai thoại thời Đức Phật tại thế một cậu bé tung nắm cát lên cao quán tưởng là hoa trời để cúng dường Đức Phật; một bà lão cúng dường bát cháo hiu cho trưởng lão Ca diếp…Có những trường hợp của dư, của để có nhiều mà bỏn xẻn, ki bo chẳng dám xả ly cúng dường; hoặc cúng ít rồi tiếc nhiều thì khó được nhiều phước báu tựa như trên mảnh đất tốt nhưng hạt giống xấu nên chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Cũng như trong thời Đức Phật tại thế, một Bà la môn cúng dường thực phẩm cho Đức Phật rồi lại hối tiếc khôn nguôi; kết quả là kiếp sau làm tỉ phú nhưng lại keo kiệt, tằn tiện như một kẻ nghèo. Do vậy, không ngẫu nhiên đại Bồ tát Phổ Hiền phát lộ 10 đại hạnh, trong đó đại hạnh thứ 3 là “quảng tu cúng dường”. “Quảng tu cúng dường” là “thực hành mở rộng tu pháp cúng dường” như ngoại cúng dường là những gì kể trên, và nội cúng dường là dùng “pháp” để cúng dường như chịu khổ cho chúng sanh, giữ luật giới oai nghi, hành thiện tích đức vì chúng sanh, thực hành Phật pháp và chỉ dẫn chúng sanh pháp tu thành Phật…

“người thực hành pháp Phật chân chính hiếm hơn cả sao buổi sớm”

Từ những gì đã nêu trên chúng ta thấy được “pháp cúng dường” cao hơn “ngoại cúng dường”. Tuy vậy, đã gọi là Phật pháp thì phải gọi là “tịnh pháp cúng dường” chớ không phải là “cấu uế pháp cúng dường”. Tịnh pháp cúng dường là thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm tức là vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình, không phải là đánh bóng bản ngã tâm linh của mình vì lợi dưỡng, vì danh vọng chẳng khác gì “thực hành chánh pháp, chịu khó nhẫn nhục chỉ vì những mục đích vị kỷ hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh thì cũng giống như một con mèo lợi dụng những thứ đó để vờn chết một con chuột”; hoặc là “làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình, cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê” là 2 trên 14 thất bại trầm trọng của một người tu do thánh sư Gampopa cảnh báo. Hành trạng ngược lại gọi là “cấu uế pháp nội cúng dường”. Thời kỳ mạt pháp chúng ta dễ nhầm lẫn giữa người tu chân chính và kẻ ngụy tu mà Liên hoa sanh đại sĩ là Sơ tổ Mật tông Tây Tạng phải thốt lên rằng “người thực hành pháp Phật chân chính hiếm hơn cả sao buổi sớm”. Song, may mắn thay ngài đã chỉ ra phương thức phân biệt như sau: “Bậc trí hiện thân với những hình tướng bất định. Kẻ hạ trí lừa dối đội lốt tu hành là những kẻ đạo đức giả. Các người không nên nhầm lẫn đồng là vàng”. Ở đây chúng ta hiểu “vàng” hay “đồng” nhờ vào chi tiết thẩm định của thánh sư Gampopa qua 2 thất bại trầm trọng như đã nêu trên.

Như vậy, để cho sự cúng dường trở thành tịnh pháp dù phẩm vật cúng dường là gì đi nữa thì chúng ta cần hiểu được thế nào là cúng dường, đối tượng được cúng dường, và cuối cùng là “tịnh pháp nội cúng dường” được thể hiện và nhận biết như thế nào.

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 07/03/2019

Thinley- Nguyên Thành


Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

BÀI 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?

BÀI 2: TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG

BÀI 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG

Bài 6: TỪ HÌNH THỨC CÚNG DƯỜNG THÀNH TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG

Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN

Bài 8: “HEO CON XINH ĐẸP”: TỪ DÂN GIAN ĐẾN ĐẠO PHÁP

Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

 

 

 1. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. Om mani padme hum.

 2. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài 1 “Thế nào gọi là cúng dường” trong loạt bài  “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn”.

  Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu. Qua bài viết con hiểu được thế nào là cúng dường, đối tượng được cúng dường, “tịnh pháp nội cúng dường” được thể hiện và nhận biết như thế nào. Trong thời kì mạt pháp này khi mà tà kiến tràn lan, kẻ hạ trí lừa dối đội lốt tu hành đầy dẫy “tà sư nhiều hơn cát sông Hằng” thì con thật may mắn khi được hạnh ngộ và được làm đệ tử của vị Đạo sư chân chính. Vị Thầy với Bồ đề tâm rộng lớn luôn soi rọi ngọn đuốc chánh pháp chỉ dẫn cho chúng con trên đạo lộ giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 3. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài luận giải của Thầy . Qua bài viết , con hiểu được rằng nguyên nghĩa của cúng dường là ” cung kính phụng dưỡng ” . Vậy nên có hai loại cúng dường là : ngoại cúng dường và pháp cúng dường . Ngoại cúng dường là dâng tặng phẩm vật lên những bậc trưởng thượng tâm linh, pháp cúng dường thì lợi ích hơn vì bao gồm tất cả những phẩm tính tốt đẹp bên trong , cũng bao gồm bồ đề tâm một trong 3 pháp tu chính yếu để thành Phật ( xả ly, bồ đề tâm và tánh không ) . Điều đó cũng sẽ làm cho ngoại cúng dường trở nên tốt hơn , nhiều ích lợi hơn vì cúng dường cho lợi ích của chúng sanh, tâm không hối tiếc nên sẽ tích luỹ được nhiều công đức hơn . Liên hệ đến Mật Gia thì học trò bắt đầu gieo hạt giống của lòng sùng mộ bởi sẽ có hiệu quả tốt vì có thể kết nối với vị Thầy , sẽ tuân lời Thầy mà nỗ lực tu tập đúng theo quỹ đạo chánh pháp , noi gương vị Thầy làm lợi lạc chúng sanh như trợ duyên cho chúng sanh đến với căn phòng Duy Ma Cật , ngõ hầu gieo duyên cho họ đến với Mật Giáo .  Với bản thân , thì con nên tinh tấn thực hành tu pháp chánh kiến quang minh tam muội , như vậy là con tuân theo lời dạy của vị Thầy , mỗi comment con đều nói lên chánh kiến góp phần đả tà xây chánh , và cuối comment còn đều cầu nguyện cho chúng sanh. Vậy một tu pháp con cũng có thể tạo nên pháp cúng dường đến vị Thầy . Con cũng sẽ ghi nhớ lời dạy của Thánh Sư Gampopa ” làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự ngã ái của mình giống như đổi viên ngọc như ý lấy phân dê ”  để tránh rơi vào ” cấu uế pháp cúng dường “. Con cũng nên ý thức được thân người quý hiếm , đó là lý do mà một Thầy tu chỉ cần giữ 5 giới là ngang được với 1 người đã đắc thiền , vì nó làm nền tảng cho việc đạt được giải thoát sau này . Như một người cần có thân người trước tiên  , sau đó mới tìm hiểu Phật Pháp phát triển niềm tin rồi mới quy y mà tu tập để thoát luân hồi . Con cảm tạ Thầy đã  cho con hiểu được thế nào là người tu đúng chánh pháp, về 2 loại cúng dường để tránh cúng dường nhầm tà sư và quán xét bản thân cho đúng theo quỹ đạo chánh pháp .

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 4. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài 1 của tác phẩm “Đệ tam tâm pháp thanh trí”. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy đã tiếp tục chắp bút giúp chúng con hiểu tường tận hơn về tu pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn”. Qua bài viết này con mới hiểu rõ nghĩa của từ “cúng dường” chính là “cung kính phụng dưỡng” đồng thời biết rõ những đối tượng nào nên cúng dường, nên bố thí. Trong đó có một điều đặc biệt quan trọng trong việc cúng dường, bố thí đó là tâm thái của người thực hiện. Dù cúng dường nhiều nhưng sau đó hối tiếc thì kết quả nhận được chẳng được bao nhiêu như câu chuyện trong bài viết của Thầy, người Bà la môn sau khi cúng dường cho Đức Phật thì hối tiếc không nguôi nên kết quả kiếp sau dù ông ta có giàu có nhờ phước cúng dường Phật nhưng vì tâm keo kiệt hối tiếc sau khi cúng dường nên ông ta vẫn không có phước hưởng được sự sung túc ấy mà phải sống như một kẻ nghèo. Ngược lại vì khả năng hạn hẹp nên cúng dường ít, thậm chí là bát cháo hẩm hay là nắm cát nhưng cúng dường với cái tâm chân thành, thuần khiết thì lại “được nhiều” như kết quả của bà lão cúng dường bát cháo hẩm cho trưởng lão Ca Diếp được thác sanh cõi trời là một ví dụ cụ thể.

  Qua bài pháp này con cũng biết được rằng cúng dường cũng được chia ra làm hai đó là ngoại cúng dường và nội cúng dường. “Nội cúng dường” là dùng “pháp” để cúng dường như giữ giới, thực hành pháp, hướng dẫn người khác Phật pháp vì Bồ đề tâm cho nên được coi là cao hơn “ngoại cúng dường”. Thế nhưng nếu nội cúng dường với tâm không thanh tịnh, vị kỷ thì chẳng khác nào là những “kẻ đạo đức giả”, rơi vào thất bại trầm trọng “đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc giúp chúng con hiểu được thế nào là cúng dường, đối tượng nên cúng dường, nên cúng dường với tâm thái như thế nào là tốt nhất và biết được thế nào là “tịnh pháp nội cúng dường”.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi ạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài 1 của tác phẩm “Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp con hiểu được ý nghĩa của cúng dường và đối tượng được cúng dường theo lời dạy của Đức Phật. Bên cạnh đó, qua luận giải của vị Thầy, con hiểu thêm được về hai hình thức cúng dường. Đầu tiên là ngoại cúng dường: cúng dường các phẩm vật như tịnh tài, vàng bạc, châu báu hoặc có gì cúng đó tùy theo tính quốc độ, thời đại và dân tộc tới các đối tượng mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và tiếp theo là tịnh pháp cúng dường: thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm, vì lợi ích của chúng sanh hữu tình.

  Điều quan trọng trong hai hình thức cúng dường đó chính là tâm thức của người cúng dường vào lúc trước, trong khi và sau khi cúng dường cần chân thực, không hối tiếc, không vì lợi ích, đánh bóng bản ngã của bản thân. Và như vị Thầy đã luận giải trong bài, để có thể phân biệt hay biết cách để hoạt động cúng dường trở thành tịnh pháp thì một việc làm quan trọng mà người cúng dường cần thực hiện chính là quán xét kĩ tâm thức của bản thân, mà 2 trên 14 thất bại trầm trọng của người tu mà Thánh sư Gampopa cảnh báo được coi như kim chỉ nam để giúp người cúng dường lấy đó để soi xét. Qua đó, từ những luận giải của vị Thầy trong bài viết này cũng như trong bài viết “Một ít quán niệm về Chánh Tư Duy”, con hiểu được thêm tầm quan trọng của việc trưởng dưỡng, phát triển Chánh Tư Duy như một nền tảng không thể thiếu đối với người hành giả, và đó là điều kiện kiên quyết cần thiết để người hành giả có thể thực hiện các hoạt động Phật pháp như hoạt động cúng dường trở thành tịnh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 6. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: ” Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn”. Bài 1 : Thế nào là cúng dường?

  Qua bài viết con hiểu  ” cúng dường ” chính là ” cung kính phụng dưỡng”. Và biết được những đối tượng xứng đáng cúng dường và bố thí. Con xin cảm tạ ơn  Thầy đã giúp chúng con nhận biết như thế nào là ” tịnh pháp nội cúng dường”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 7. Kính bạch Thầy

  con hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy

   

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con một bài pháp quý báu

  Con thành tâm tán thán trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con  hiểu rỏ tường tận về tu pháp  cúng dường bất khả dán đoạn

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 8. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết mới của Thầy: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho con hiểu về ý nghĩa của cúng dường cũng như đối tượng thọ nhận cúng dường để tích tập được công đức,  phước đức. Khi đọc về đối tượng thọ nhận cúng dường con thấy mình thật ơn phước khi được là đệ tử của Thầy,  được là người con Phật với vị trí cao quý là thái tử đấng pháp vương hoàng vũ mà ngoại đạo nằm gai nếm mật cũng không có được. Đặc biệt,  con có được trong tay viên ngọc như ý, là vị Thầy chân chính, từ bi và trí tuệ.

  Vì không có cơ hội gặp được vị Thầy chân chính nên rất nhiều người mang danh là Phật tử nhưng cúng dường cho tà sư,  cúng dường sai đối tượng mà phải nhận lãnh hậu quả nặng nề. Hơn thế nữa,  cũng vì không có người chỉ dạy nên rất nhiều Phật tử không hiểu rõ ý nghĩa gieo phước điền và sự cao quý trong tu pháp cúng dường mà biến cúng dường thành sự đổi chác với tâm bỏn xẻn để vuốt ve bản ngã hoặc biến tu pháp này thành bố thí,  ban phát. Cảnh tượng Phật tử đến chùa có thái độ không đúng và hành động không đẹp khi đổi tiền lẻ để cho vào hòm công đức,  hoặc các sư thầy nhận tiền cúng dường theo kiểu “vơ vét” đã làm mất đi ý nghĩa cao quý của cúng dường.

  Cúng dường bao gồm ngoại cúng dường và nội cúng dường (pháp cúng dường). Đối với ngoại cúng dường là gieo nhân sung túc, nếu tâm cúng dường không thanh tịnh và có tâm “tiếc của” thì thật sai lầm. Khi đã may mắn hạnh ngộ vị Thầy chân chính,  cúng dường đúng pháp chính là con đường nhanh nhất giúp hành giả có cuộc sống tài chính dư giả. Còn đối với pháp cúng dường thì hành giả cần thực hành tịnh pháp cúng dường là giữ gìn giới luật,  thực hành pháp vì lợi mình,  lợi người,  vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình.

  Con tự hào và thấy may mắn khi được theo chân vị Thầy,  được Thầy cho phép thực hành,  diễn tập yoga Thanh Trí phù hợp tính quốc độ,  thời đại, trở thành hành giả chân chính, hiếm như sao buổi sớm trong thời mạt pháp “vàng” và “đồng” lẫn lộn này. Tuy nhiên,  vì là “vàng ròng” nên tinh chất bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy càng sáng rực dưới ngọn lửa chánh kiến. Còn “đồng” thì dù có phủ bên ngoài bằng đầu tròn áo vuông,  bằng lớp áo tu hành thì dưới ánh sáng chánh kiến, lớp bề ngoài bị vạch trần để trơ ra bộ mặt của kẻ tiểu nhân, kẻ hạ trí lừa dối.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài “: Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn – bài 1: Thế Nào Gọi Là Cúng Dường ?”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý, cho chúng con biết được thế nào là cúng dường, có bao nhiêu đối tượng để cúng dường và tịnh pháp nội cúng dường là gì?. Qua bài này, con biết ” cúng dường ” nguyên gốc là ” cung dưỡng”, là cung kính phụng dưỡng những phẩm vật lên bậc trưởng thượng tâm linh. Về đối tượng thì con biết có 13 đối tượng được cúng dường, trong đó có 1 đối tượng được bố thí. Qua sự luận giải của Thầy về các đối tượng trong con phát lên niềm kiêu hãnh linh thánh là được làm người con Phật, chúng con không cần phải miên mật tọa thiền để được chứng đắc mà chỉ cần giữ 5 giới là sánh ngang hàng với ngoại đạo đắc thiền. Trong các đối tượng này không có trời, thần, quỷ, vậy mà con thấy một số Phật tử hiện nay do gặp phải tà sư, thiếu trạch pháp nhãn không nhận thức được thân phận cao quý của mình mà cúng bái thần tài, thổ địa, Quan Công, bà Chúa xứ…Cũng qua bài này, Thầy đã cho chúng con biết trong 10 Đại hạnh của Đức Phổ Hiền Bồ tát có hạnh thứ 3 là ” Quảng Tu Cúng Dường “, có nghĩa là thực hành mở rộng tu pháp cúng dường. Bên cạnh ngoại cúng dường là những tịnh tài, phẩm vật thì còn có nội cúng dường tức là cúng dường pháp. Trong 2 loại này thì cúng dường pháp cao quý hơn có thể cầu nguyện, gieo duyên cho chúng sanh biết đến Phật pháp và tu Phật để giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con là người Phật tử chân chính, được thực hiện cả ngoại cúng dường và tịnh pháp nội cúng dường thông qua các phương tiện thiện xảo Thầy ban. Đơn cử tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn, Bồ đề tâm định quán, Liên Hoa Bách Bộ thần chú Đà La Ni…khi đó, chúng con thực hành được tịnh pháp cúng dường không phải cấu uế pháp cúng dường vì ” Mọi thiện pháp không xuất phát từ Bồ đề tâm là tà pháp” ( Kinh Hoa Nghiêm).

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 10. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?”. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy khi luận giảng cho chúng con hiểu về thế nào là cúng dường, đối tượng được cúng dường và “tịnh pháp nội cúng dường”. Con cảm ơn Thầy về bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Như vị Thầy đã chỉ dạy trong nhiều bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com thì cúng dường (bố thí) là Ba la mật đầu tiên trong 6 Ba la mật (Bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự và trí tuệ) và là 1 trong trong 10 hoạt động tâm linh (lễ bái, cúng dường, sám hối, cầu nguyện, ấn tống kinh, nghe pháp, giảng pháp, niệm Phật, trì chú, thiền định), cũng là 1 trong 3 yếu tính để giúp người tu đạt Giác ngộ “Xả ly, Bồ Đề tâm và Trí tuệ Tánh không”. Và khi “cúng dường” được vị Thầy nâng lên thành 1 tu pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” thì đó trở thành một phương tiện đầy thiện xảo , để chúng con, khi được vị Thầy cho phép diễn tập thực hành, tích lũy được “công đức và trí tuệ” thông qua hoạt động “cúng dường” theo đúng quỹ đạo Chánh pháp (thể hiện tấm lòng biết nhớ ơn và biết trả ơn vị Thầy, Tam Bảo với tấm lòng sùng mộ).

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho con những đối tượng được thọ nhận cúng dường (gồm 13 đối  tượng được cúng dường và 1 đối tượng được bố thí) và “tịnh pháp nội cúng dường” qua hạnh nguyện “Quảng tu cúng dường” của Bồ tát Phổ Hiền và những lời dạy của Thánh sư Gampopa, Đại sĩ Liên Hoa Sanh. Con hiểu được rằng, việc tuân lời vị Thầy, tinh tấn đọc bài viết comment trên chanhtuduy.com chính là một hoạt động nội cúng dường đúng pháp

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

  • Nguyên Thành says:

   Bố thí có trong lục độ Ba la mật, còn cúng dường là 1 trong 10 hoạt động tâm linh và 1 trong 10 đại hạnh của Phổ Hiền. Bố thí và cúng dường khác nhau bởi 2 đối tượng thọ nhận khác nhau. Comment trên Chanhtuduy không phải là pháp cúng dường mà là pháp Chánh kiến quang minh tam muội. Trò đã nhầm lẫn nên các ý sau đó đều không chuẩn. Trò vui lòng đào sâu thực nghĩa hơn nữa!

   • Mật Tấn Giác says:

    Kính bạch Thầy!

    Con thành tâm cảm tạ vị Thầy chỉ rõ cho con về việc lỗi hiểu sai của con về “cúng dường” và “bố thí”, và về thực nghĩa “pháp cúng dường”. Con xin tuân lời vị Thầy, nghiêm túc trong việc đào sâu thực nghĩa những lời dạy của vị Thầy trong các bài viết ạ. Con xin được sám hối trước Thầy và mong Thầy từ bi cho con được tịnh hóa lỗi lầm này ạ.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

    OM MANI PADME HUM

 11. Kính Bạch Thầy  !

  Con hoan hỷ khi đọc bài 1của tấc  phẩm  ” Đệ tam tâm pháp thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN  bài 1:  THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG ĐƯỜNG ? :”

  Con hoan hỷ  và tán thán trí tuệ tâm bồ đề  của Thầy đa  giảng cho chúng con thêm một lần nữa hiểu về việc cúng dường. Qua bài thì sự hiểu của con cúng dường gồm có 2 là pháp cúng dường và ngoại cúng dường và đối tượng để cúng dường.  Pháp cúng dường là thực hành phật pháp là vì bồ đề tâm vì lợi lạc chúng sanh hữu tình nên được coi là cao hơn ngoại cúng dường

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con bài pháp này

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.  Om Ah Hum!

 12. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được thực nghĩa của cúng. Qua bài viết con đã hiểu được “cúng dường” là “cung kính phụng dưỡng” lên 13 đối tượng được cúng dường và 1 đối tượng được bố thí. Nhờ Thầy chỉ dạy con cũng đã hiểu thêm về “tịnh pháp nội cúng dường” là thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm tức là vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bài pháp lợi lạc, giúp cho chúng con cũng như chúng sanh hữu tình hiểu
  được như thế nào gọi là cúng dường và cúng dường như thế nào để được đúng theo Chánh pháp, đúng đối tượng để được cúng dường.

  Qua bài con hiểu được, ” Cúng dường” với hàm nghĩa là kính biếu, dâng tặng những gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh như (Thầy tu, Đạo Sư, đạo sĩ, Sư phụ, pháp huynh). Đức Phật đã dạy có 12 đối tượng được cúng dường: Đức Phật, Độc giác, Thanh văn bao gồm 8 đối tượng đắc thánh quả và thánh đạo từ Tu đà hoàn đến A la hán, đối tượng ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đối tượng là Thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc và 1 đối tượng được  bố thí đó là con vật. Đối với những người nghèo khổ, khốn hèn, kẻ ăn mày, ăn xin như những  hoạt động từ thiện giúp đỡ những người nghèo đói không được gọi là cúng dường mà là gọi bố thí.

  Theo đại hạnh của Đức Phổ Hiền Bồ tát, đại hạnh thứ 3 ” Quảng tu cúng dường” là mở rộng tu pháp cúng dường gồm có: Ngoại cúng dường là cúng dường những vật chất hiện hữu bên ngoài như tịnh tài, tịnh vật, vàng bạc châu  báo …Nội cúng dường cao hơn ngoại  cúng dường là dùng pháp để cúng dường còn gọi là tịnh pháp cúng dường, tịnh pháp cúng dường là thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm tức là vì lợi ích tâm cho chúng sanh hữu tình không phải là đánh bóng bản ngã tâm linh của mình vì lợi dưỡng vì danh vọng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh hạnh Phúc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành says:

   Dài

   • Kính Bạch Thầy. 

    Con cảm ơn Thầy đã dạy.  Con sẽ viết comment ngắn lại  và xúc hơn  ạ. 

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh. 

 14. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Liên hoan hỷ đọc xong bài:”Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG.

  Qua bài pháp con hiểu được nguyên gốc của từ “cúng dường” là “cung dưỡng”, “cung dưỡng” có nghĩa là “cung kính phụng dưỡng”. Con cũng hiểu được đối tượng cúng dường và “tịnh pháp nội cúng dường”.  Khi thực hiện cúng dường tâm thái của người cúng dường như thế nào.  Trong thời Đức Phật tại thế, một Bà la môn cúng dường thực phẩm cho Đức Phật rồi lại hối tiếc và kết quả là kiếp sau làm tỉ phú nhưng lại keo kẹt, tằn tiện như một kẻ nghèo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con ạ!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ vì lợi lạc chúng sang!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 15. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 16. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 17. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quí báo và lợi lạc này ạ

  Qua bài này cho con hiểu thế nào là cúng dường  , đối tượng được cúng dường và cúng dường được chia làm hai loại đó là ngoại cúng dường và nội cúng dường

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om Mani padme hum

 18. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) rất hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy khi đọc qua Đệ tam tâm pháp Thanh trí:” CÚNG GIƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG GIƯỜNG”.

  Qua bài này cho con hiểu được nguyên gốc của ” cúng giường” , đối tượng cúng giường, tâm thái khi cúng giường ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hu

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Dường này là dưỡng chớ không phải giường chiếu của trò. Đề nghị Mật Nhuận Quang rút tài khoản!

   • Kính Bạch Thầy
    Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
    Con xin sám hối về sự cẩu thả của con ạ. Mong Thầy bỏ qua con sẽ cẩn thận hơn và không tái phạm nữa.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
    Om mani padme hum

    • Nguyên Thành
     Nguyên Thành says:

     Tôi không yêu cầu trò đọc nhiều, chỉ nên comments nghiêm túc!

     • Kính Bạch Thầy
      Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến).
      Con xin nghe lời dạy của Thầy và từ nay con sẽ không tái phạm ạ. Mong Thầy bỏ qua cho con lần này ạ.
      Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
      Om mani padme hum

 19. Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Comment không chuẩn mực! Trò không đủ công hạnh này! Lần sau tái phạm rút tài khoản lại!

   • Kính Bạch Thầy
    Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
    xin sám hối và sẽ không tái phạm ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
    Om mani padme hum

 20. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ !

  Qua bài viết con hiểu được thực nghĩ của hai từ cúng dường, con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho con biết những đối tượng để có thể cúng dường và hiểu thế nào là ” tịnh  pháp cúng dường và ngoại pháp cúng dường “đúng pháp .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trợ giúp của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om ah hum

   

   

 21. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy với chủ đề: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp chúng con hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa của sự “cúng dường”, phân biệt giữa cúng dường và bố thí, và các đối tượng phù hợp với sự cúng dường. Chúng con thật hoan hỷ và tự hào khi được biết trong số 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường mà đức Phật đã dạy, có thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc. Điều này có nghĩa rằng hành giả đạo Phật chỉ cần giữ đúng 5 giới là có thể sánh ngang hàng với ngoại đạo đắc thiền vốn phải trải qua trăm khăn ngàn khó mới đạt thành tựu. Những đối tượng như trời, thần, quỷ không nằm trong danh sách cúng dường bởi họ không phải là loài người nên không thể đạt được công hạnh để xứng đáng cúng dường. Loài trời ưa hoan lạc, loài thần ham tranh đấu, còn loài quỷ đói khát triền miên, ưa phá phách hại người, nên họ không thể tu tập như con người.

  Từ luận giải của Thầy, con còn hiểu rằng cúng dường được phân thành: pháp cúng dường và ngoại cúng dường. Pháp cúng dường chính là sự giữ giới luật oai nghi, chịu khổ cho chúng sanh, hành thiện tích đức vì chúng sanh, thực hành Phật pháp và chỉ dẫn chúng sanh pháp tu thành Phật… Ngoại cúng dường là cung kính phụng dưỡng cho đối tượng xứng đáng thọ nhận tịnh tài, phẩm vật hoặc có gì cúng đó. Tuy nhiên, dù là pháp cúng dường hay ngoại cúng dường, người cúng cần thực hiện với tâm thanh tịnh. Những ví dụ tiêu biểu trong bài giúp con hiểu vì sao có nhiều người “tu nhiều mà được ít” bởi họ đã cúng dường sai đối tượng (tà sư, đối tượng không thuộc nhóm xứng đáng cúng dường), cúng dường nhưng với tâm thức cấu uế: nhằm đánh bóng bản ngã, vì lợi dưỡng, danh vọng hay những mục đích vị kỷ khác, hối tiếc khi cúng dường (xuất phát từ tâm keo kiệt, bủn xỉn).

  Con cảm niệm ơn phước được hạnh ngộ vị Thầy và được Thầy ban cho chúng con những phương tiện thiện xảo giúp chúng con cùng lúc thực hành cả ngoại cúng dường và pháp cúng dường. Nhờ có cơ hội được cúng dường đúng pháp lên vị Đạo sư Thanh trí – vị Bồ tát giới tử trăm oai nghi ngàn tế hạnh, hoạt dụng Bồ đề tâm vì lợi lạc của chúng sanh không ngừng nghỉ, mà chúng con có thể tích tập công đức mà chúng con có được đời sống sung túc trong hiện kiếp đồng thời bổ sung vào hành trang về thành phố Giải thoát trong tương lai. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh mở cửa bước vào thành phố Giải thoát

  Om Ah Hum

 22. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài đệ tam tâm pháp thanh trí: cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 1: thế nào gọi là cúng dường của Thầy rồi ạ. Thưa Thầy bản thân con trước đây vẫn còn mơ hồ về hoạt động cúng dường và qua bài chia sẻ của Thầy con đã hiểu được nghĩa của cúng dường là cung dưỡng, đối tượng được cúng dường là loài người, pháp cúng dường cao hơn ngoại cúng dường. Dù bằng phương pháp cúng dường như nào thì cũng bằng tâm thế chân chính, tinh thần xả ly để sự cúng dường trở thành tịnh pháp. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều có được tâm thế xả ly cúng dường.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 23. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài pháp của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải như thế nào gọi là cúng dường và những ai là đối tượng được cúng dường.

  Qua bài pháp này con một lần nữa thấy được có được thân người thật quý hiếm với 8 tự do và 10 thuận cảnh và duy chỉ có loài người trong lục đạo mới có đầy đủ trí tuệ để tu học chánh pháp .

  Thời kỳ mạt pháp,tà sư rất nhiều, chúng con may mắn hạnh ngộ vị Thầy chân chính được học những pháp tu phù hợp,không cần phải ngồi thiền miên mật như ngoại đạo mà vẫn tích tập được rất nhiều công đức.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ và lợi ích của chúng con.

  Om mani padme hum!

 24. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy đã bồ đề tâm ban cho chúng con bài pháp quý báu. Thưa Thầy đọc bài viết con hiểu được thế nào cúng dường “cung kính phụng dưỡng “đối tượng cúng dường và tịnh pháp nội cúng dường được thể hiện và nhận biết thế nào tâm thái người cúng dường có thành tâm hay cúng dường với tâm hối tiếc hay phô trương được người khác khen tặng

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lọi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 25. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng chúng con hiểu được thế nào là “Cúng dường” với nguyên gốc từ là “cung dưỡng” tức là “cung kính phụng dưỡng”. Nếu “bố thí” là dành cho đối tượng thế gian những người lâm vào cảnh bi đát, nghèo khó và ai cũng có thể làm được. Thì “cúng dường” là hoạt động hiếm hoi bởi vì khó tìm ra đối tượng cúng dường và trong các đối tượng cúng dường Đức Phật dạy có 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường,trong đó có 1 đối tượng được bố thí”.

  Trong hoạt động cúng dường thì tùy theo tính quốc độ, thời đại và dân tộc mà họ “có gì cúng đó” từ tịnh tài vàng bạc, châu báu…nhưng việc thực hành cần dựa trên tâm thái của người thực hiện thể hiện sự xả ly của họ. Nếu với tâm thanh tịnh dù đó là bát cháo hẩm hay nắm cát vẫn có kết quả tuyệt với còn ngược lại hối tiếc thì nhận chẳng bao nhiêu như người Bà La Môn trong câu truyện trên. Con cảm ơn Thầy cho chúng con biết được về “quảng tu cúng dường” là đại hạnh thứ 3 của đại Bồ tát Phổ Hiền, gồm có ngoại cúng dường và nội cúng dường hay là tịnh pháp cúng dường. Trong đó tịnh pháp cúng dường cao hơn ngoại cúng dường vì thực hiện Bồ đề tâm đưa chúng sanh đến được con đường giải thoát. Ngược lại với tịnh pháp cúng dường là cấu uế pháp cúng dường, hành trạng  này đã được ngài Gampopa cảnh báo qua 2 trong 14 thất bại trầm trọng của người tu. Qua đó con hoan hỷ và tự hào khi thời Mạt pháp này, dù người tu tập đúng chánh pháp hiếm như sao buổi sớm nhưng con vẫn có có hội được hạnh ngộ và theo học vị Thầy chân chính, được diễn tập thực hành các pháp nội cúng dường và ngoại cúng dường qua bộ môn Yoga Thanh Trí, được nương tựa vào “vàng” chứ không phải là “đồng” vì những công hạnh của vị Thầy đều xuất phát từ “Bồ đề tâm” giúp chúng con, chúng sanh được khởi hành trên con đường giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất  cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 26. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?” của vị Thầy  rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được về việc cúng dường và những đối tượng được thọ nhận cúng dường theo lời phật dạy.

  Qua bài giúp con hiểu được có 13 đối tượng được cúng dường, trong đó có một đối tượng được bố thí.”cúng dường” mang hàm nghĩa là cung kính phụng dưỡng những phẩm vật gì đó lên “bậc trưởng thượng tâm linh (thầy tu, đạo sư, đạo sĩ, sư phụ, pháp huynh)”. cúng dường gồm có hai đó ngoại cúng dường và nội cúng dường . Nội cúng dường “dùng “pháp” để cúng dường như giữ luật , thực hành pháp vì bồ đề tâm hướng dẫn người khác thực hành phật pháp, vì lợi ích của chúng sanh hữu tình.

  Qua đó con cảm Thấy thật may mắn trong thời kỳ mạc pháp hiện nay  tà sư nhiều như các sông hằng con có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy (bậc tuệ tri thức)  người đã trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn nhà phật giúp cho chúng con phân biệt được sự vật, hiện tượng để không nhầm lẫn đồng là vàng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốt trí tuệ được thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 27. Mật Huệ Minh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con xin cảm tạ ơn từ bi của vị Thầy đã luận giải khai thị cho con hiểu thế nào là cúng dường.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 28. Mật Huệ Chi says:

  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài :” Thế nào là cúng dường ?” rồi ạ.

  Nhờ Thầy từ bi luận giải con mới hiểu rõ được nguyên gốc của từ “cúng dường “ tức là “ cung kính phụng dưỡng “ và đối tượng cúng dường theo lời dạy của Đức Phật .Và có hai hình thức cúng dường là ngoại cúng dường : cúng dường các phẩm vật tịnh tài ,vàng bạc châu báu hoặc có gì cúng đó tuỳ theo tính quốc độ , thời đại và dân tộc tới các đối tượng mà Đức Phật đã chỉ dạy và tịnh pháp cúng dường là thực hành , chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm , vì lợi ích của chúng sanh hữu tình  và hai hình thức cúng dường này còn tuỳ thuộc vào tâm thức của người cúng dường : cần chân thực , không vì lợi ích bản thân , không hối tiếc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô có nhiều sức khỏe .

 29. Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc được bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN – Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?”.

  Qua bài viết của Thầy, con hiểu được nguồn gốc của từ “cúng dường” cũng như 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường ( 1 đối tượng được bố thí là con vật) mà Đức Phật đã khẳng định. Con hoan hỷ khi một lần nữa nhận thức được sự may mắn khi có thân người quý hiếm, bởi điều đó đồng nghĩa với việc sở hữu một khả năng mà các loài khác dù là trời, thần, quỷ cũng không thể có được, là khả năng thực hành tâm linh. Song, con cũng hiểu rằng, thân người thực sự là quý hiếm chỉ khi chúng ta sử dụng vào mục đích tu tập để đạt được giải thoát và trên con đường đó, những gì chúng ta thực hành mang lại lợi ích cho mình, cho người. Tương tự, con hiểu rằng, hành vi “cúng dường” chỉ thực sự mang lại lợi ích và tạo ra công đức khi đối tượng chúng ta cúng dường thực sự xứng đáng như 13 đối tượng mà Đức Phật đã khẳng định.

  Cùng với lời cảnh tỉnh của thánh sư Gampopa, con hoan hỷ khi được Thầy trao trạch pháp nhãn để phân biệt giữa “vàng” và “đồng”, giữa “tịnh pháp cúng dường” và “cấu uế pháp cúng dường” hay nói cách khác là giữa những người thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm tức là vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình với những người thực hành Phật pháp vì thanh danh, lợi dưỡng, phụng sự cho ngã ái của mình. Để từ đó, chúng con có thể thực hành “ngoại cúng dường” đúng pháp, đúng đối tượng, tích tập vô lượng công đức.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ!

  Om mani padme hum!

 30. Kính Bạch Thầy !
  Con hoan hỷ đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng Dường Bất Khã Gián Đoạn Bài 1 : Thế Nào Gọi Là Cúng Dường ?” mà vị Thầy đã khai thị.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã trích dẫn những giai thoại trong thời Đức Phật và 1 trong 10 đại hạnh của đại Bồ tát Phổ Hiền để luận giải giúp chúng con hiểu được thế nào là cúng dường? Thế nào là bố thí ? Thế nào là đối tượng xứng đáng thọ nhận cúng dường? Thế nào là thanh tịnh cúng dường?
  Qua đó con hiểu được rằng ; nguyên gốc của “cúng dường” là “cung dưỡng” tức là “cung kính phụng dưỡng” dâng những thứ gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh. Còn “bố thí” là nghĩa cử đối với những đối tượng thọ nhận là những người thế gian bình thường, và những con vật.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ ra 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường mà Đức Phật đã dạy : Đức Phật, Độc Giác, Thanh Văn bao gồm 8 đối tượng đắc thánh quả và thánh đạo từ Tu đà hoàn đến A la hán, đối tượng ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đối tượng là thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc. Qua luận giải của vị Thầy con cảm thấy vô cùng tự hào khi là một Phật tử giữ 5 giới được sánh ngang hàng với ngoại đạo đắc thiền mà họ phải trải qua trăm khăn nghìn khó mới thành tựu.
  Trong 10 đại hạnh của đại Bồ tát Phổ Hiền, thì đại hạnh thứ 3 “Quảng tu cúng dường” có nghĩa là thực hành mở rộng tu pháp cúng dường. Ngoại cúng dường là những phẩm vật, còn có nội cúng dường là pháp : thực hành Phật Pháp và gieo duyên giúp cho chúng sanh biết đến Chánh Pháp, biết đến vị Thầy chân chánh để tu Phật và giải thoát. Vì vậy “cúng dường pháp” cao hơn “ngoại cúng dường”.Đặc biệt như vị Thầy luận giải ; đã là Phật Pháp thì gọi là “tịnh pháp cúng dường” là thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm, vì lợi ích tâm linh của hữu tình.Còn bằng ngược lại là “Cấu uế cúng dường”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 31. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích cho con hiểu thêm về sự cúng dường  một lần nữa con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sáng kiến ra pháp cúng dường bắt khả gián đoạn  để học trò đệ tử chúng con thực hành và viễn tập .Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 32. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho con hiểu thế nào là cúng dường, những ai là đối tượng được cúng dường và thân người là quý hiếm.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 33. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy giản luận, giúp con hiểu tâm thế cúng dường như thế nào, có được mảnh đất tốt nhưng gieo hạt giống xấu nên chẳng thu hoạch được bao nhiêu, qua những câu chuyện được Thầy trích dẫn, những giai thoại thời Đức Phật còn tại thế, và con hiểu được, tịnh pháp cúng dường là thực hành Phật pháp vì Bồ đề tâm, chứ không phải vì bản ngã, vì thanh danh lợi dưỡng.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài ”Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG “.
  Con xin thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con được hiểu về nguyên gốc của từ ” cúng dường ” với ý nghĩa là “cung kính phụng dưỡng”.
  Qua bài viết này giúp cho con hiểu được rằng
  trong hoạt động Phật pháp hai từ “cúng dường” được dùng mang hàm nghĩa là “kính biếu”, “dâng tặng”, những gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh (thầy tu, đạo sư, đạo sĩ, sư phụ, pháp huynh) có 13 đối tượng được cúng dường và 1 đối tượng được bố thí. Khi thực hiện cúng dường điều quan trọng chính là tâm thái của người cúng dường phải đúng pháp , nếu cúng dường mà với tâm thái tiếc nuối ,keo kiệt thì nhận được kết quả khó lường , như vị tỉ phú trong câu chuyện, tuy giàu có do công đức của việc cúng dường lên Đức Phật nhưng lại sống tằn tiện, kham khổ như người nghèo khó bởi do nhân là sự keo kiệt tiếc nuối sau khi cúng dường .
  Con cũng hiểu thêm được về “tịnh pháp nội cúng dường” là dùng “pháp” để cúng dường, thực hành Bồ Đề Tâm giúp chúng sanh, thực hành Phật pháp và chỉ dẫn chúng sanh pháp tu thành Phật.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum

 35. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) hoan hỷ khi được đọc bài Pháp của vị Thầy “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được nguyên gốc và ý nghĩa của từ “cúng dường”, những đối tượng xứng đáng được cúng dường trong đạo Phật, “tịnh pháp cúng dường” và hành trạng ngược lại. Qua bài viết của vị Thầy, con cũng được biết thêm về vật phẩm cúng dường, tùy theo tính quốc độ, dân tộc, thời đại, vật phẩm cúng dường có thể là tịnh tài, vàng bạc, châu báu,….hoặc có gì cúng đó. Con hiểu “có gì cúng đó” là dâng cúng phẩm vật theo khả năng, hoàn cảnh hiện có của bản thân lúc đó, với tâm thái trân trọng, thành kính dâng lên đối tượng được cúng dường. Do xuất phát từ cái tâm chân thật, trong sáng, nên dù phẩm vật không có giá trị lớn về kim tiền nhưng đem lại phước báu to lớn cho người cúng dường, như đứa bé tung nắm cát lên cao mà quán tưởng là hoa trời cúng dường Đức Phật, 200 năm sau, cậu bé đó là vị vua A Dục hùng mạnh của Ấn Độ; và bà lão cúng dường bát cháo hiu cho trưởng lão Ca Diếp, là thứ quý giá duy nhất của bà lão lúc đó, nhờ nhân lành này, bà lão sau khi chết đi thác sanh về cõi trời. Ngược lại, cũng có những trường hợp dư dả của cải, nhưng tâm tính keo kiệt, bủn xỉn, chẳng dám xả ly cúng dường, hoặc cúng ít xong hối tiếc nhiều vậy nên khó được nhiều phước báu. Qua bài viết của Thầy, con cũng được hiểu thêm về 1 trong 10 đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, đó là “quảng tu cúng dường”, nghĩa là “thực hành mở rộng tu pháp cúng dường”, bao gồm ngoại cúng dường và nội cúng dường, trong đó nội cúng dường (pháp cúng dường) cao hơn ngoại cúng dường. Trong đó, “pháp cúng dường” là “tịnh pháp cúng dường”, chứ không phải là “cấu uế pháp cúng dường”. Con hiểu rằng tịnh pháp cúng dường là thực hành, chỉ dẫn Phật Pháp vì Bồ đề tâm, vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh chứ không phải để thoả mãn ngã ái của mình. Nếu dùng “pháp” để cúng dường nhưng mục đích vì lợi dưỡng, vì danh vọng cho bản thân thì lúc đó cái tâm đã trở nên cấu uế, và họ là kẻ “làm bộ tu hành Phật Pháp”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?” của vị Thầy  rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được về việc cúng dường và những đối tượng được thọ nhận cúng dường theo lời phật dạy.

  Qua bài giúp con hiểu được có 13 đối tượng được cúng dường, trong đó có một đối tượng được bố thí.”cúng dường” mang hàm nghĩa là cung kính phụng dưỡng những phẩm vật gì đó lên “bậc trưởng thượng tâm linh (thầy tu, đạo sư, đạo sĩ, sư phụ, pháp huynh)”. cúng dường gồm có hai đó ngoại cúng dường và nội cúng dường . Nội cúng dường “dùng “pháp” để cúng dường như giữ giới  luật , thực hành pháp vì bồ đề tâm hướng dẫn người khác thực hành phật pháp, vì lợi ích của chúng sanh hữu tình.

  Qua đó con cảm Thấy thật may mắn trong thời kỳ mạc pháp hiện nay  tà sư nhiều như các sông hằng con có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy (bậc tuệ tri thức)  người đã trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn nhà phật giúp cho chúng con phân biệt được sự vật, hiện tượng để không nhầm lẫn đồng là vàng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốt trí tuệ được thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 37. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy thế nào là cúng giường

  Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con hiểu thế nào là cúng giường, đối theowngj cúng giường là 13 đối tượng và 1 bố thí, Thầy giúp chúng con phân biệt được và ua đó con hiểu được chúng ta nên xả ly những gì và hiểu rõ được các đối tượng cần cúng giường hay bố thí. Chúng ta cần phân biệt được đâu là đòng đâu là vàng hiểu rõ giá trị của nó

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trượng thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con Cầu cho chúng sanh thành tựu hạh phúc Phật tánh

  om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Ông ngu ngơ như con bò đội nón! Mật Nhiaanj Quang rút tài khoản lại!

   • Hà Thị Nguyệt says:

    Kính Bạch Thầy

    Do căn cơ và trí kiến của con còn chậm lụt. Con xin được xám hối , lần sau con không tái phạm nữa ạ . Con cảm ơn Thầy.

    Học trò của Thầy Mật Nguyệt Hà

 38. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết con đã hiểu được rõ hơn về cúng dường, và sự khác nhau giữa cúng dường và bố thí, có 13 đối tượng được cúng dường, còn bố thí chỉ có 1. Cúng dường tâm thế cần phải thanh tịnh, không tính toán, ky bo hoặc đánh bóng bản ngã của bản thân như thế không khác gì gieo hạt giống xấu trên mảnh đất tốt để rồi không được gì

  Trong con trào dâng niềm hãnh diện thiêng liêng khi được là học trò của vị Thầy, ngoại đạo đắc thiền trải qua ngàn khó khăn, trong khi Phật tử giữ 5 giới đã sánh bằng, không những vậy chúng con được tu Pháp cúng dường hàng ngày “con heo xinh đẹp” mà vị Thầy phát lồ

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho chúng con bài pháp quý báu

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 39. Kính bạch Thầy!

   

  Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con hiểu được thế nào là cúng dường, đối tượng được cúng dường và “tịnh pháp nội cúng dường” được thể hiện và nhận biết như thế nào.

   

  Qua sự giảng luận của Thầy giúp con hiểu kết quả của việc cúng dường là được quyết định bởi  đối tượng thọ nhận và tâm của người cúng dường. Vì vậy dù phẩm vật của Bà Na Môn cúng dường lên Đức Phật về mặt giá trị hiện vật có thể lớn hơn rất nhiều so với nắm cát của cậu bé tung lên quán tưởng là hoa trời để cúng dường Đức Phật, hay so với bát cháo hiu là tài sản duy nhất của bà lão có được để cúng dường cho trưởng lão Ca Diếp. Nhưng Bà Na Môn với  tâm hối tiếc không nguôi thì bị hậu quả thảm hại là kiếp sau làm tỷ phú nhưng lại keo kiệt, tằn tiện như một kẻ nghèo. Còn cậu bé và bà lão cúng dường với tâm thanh tịnh thì  có được quả lành. Điều này  cũng được Thánh Giả Mã Minh chỉ dạy trong năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư:

   

  “Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm

  Thành Phật một đời chẳng khó khăn

  Nếu như làm khác đừng hy vọng

  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong.”

   

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý giá: “ Thế nào gọi là cúng dường” là kim chỉ nam, trạch pháp nhãn giúp chúng con không bị mê lầm trong màn đêm vô minh, tà kiến cúng dường sai đối tượng, càng làm càng tổn phước đến âm phước mà Ngài Bồ Tát Long Thọ đã khuyến cáo : “Dù hành vi công đức nhưng ngang qua tà kiến thì hậu quả thảm hại”. Bài pháp này cũng là chiếc gương sáng giúp chúng con soi rọi vào tâm phi đạo đức của mình để quán xét lỗi lầm và chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy Cô cũng như đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp và  sự phát triển của Viện nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Ừ, kẻ Bà na môn tệ thật!

   • Kính  bạch Thầy!  

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy!

    Con xin sám hối Thầy về  việc  viết sai  lỗi  chính  tả ” Bà na môn”. Con xin ghi nhớ và sẽ cẩn thận trọng khi viết ạ!

    OM MA NI PAD ME HUM 

 40. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: “Đệ Tam Tâm Pháp Thanh Trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 1”.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được thế nào gọi là “cúng dường” hay còn gọi là “cung dưỡng”  (cung kính phụng dưỡng), đối tượng được cúng dường và “ngoại cúng dường”,  “tịnh  pháp nội cúng dường”.

  Cùng một hành động “chia sẻ” lấy của mình gửi đến người khác (bố thí, tặng, biếu, cúng dường): nhưng khác đối tượng, khác tâm thế, khác mục đích thì sẽ mang lại kết quả giá trị khác nhau. Bố thí, tặng, biếu thì người thường, hoặc ngoại đạo đều có thể làm được, còn “cúng dường” thì chỉ  trong đạo Phật thì mới có pháp “cúng dường”. Thế nhưng làm thế nào để phát huy được giá trị của tu Pháp, cần có điều kiện cần “đối tượng cúng dường” và điều kiện đủ người thực hiện vì Bồ đề tâm với tâm thanh tịnh vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình, không phải là đánh bóng bản ngã tâm linh của mình vì lợi dưỡng, vì danh vọng.

  Con vô cùng hoan hỷ và cảm tạ Thầy đã dạy  ban cho chúng con trạch pháp nhãn để phân biệt đối tượng cúng dường. Ngày nay, Đức Phật, Độc giác, Thanh Văn, ngoại đạo đắc thiền đều không hoặc cực kì hiếm để chúng con chọn đối tượng cúng dường. Tuy nhiên chúng con vẫn còn mai mắn là cơ hội chọn đối tượng “Thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc” để cho chúng con thực hành pháp cúng dường.  Song song đó, ngày nay “đồng, vàng” lẫn lộn người tu tập nghiêm túc đúng chánh pháp cũng hiếm như sao buổi sớm còn “tà sư” đội lốp tu hành thì nhiều như cát sông hằng. Chúng con nên thấy được phẩm hạnh trí tuệ của người không vì chiếc áo thầy tu mà nhầm lẫn thì uổn công thực hành mà chẳng được chi. Chúng con vô cùng mai mắn hạnh ngộ vị Thầy đầy đủ phẩm hạnh để chúng con thực hiện “ cúng dường”. Tuy nhiên bản thân chúng con cần thực hiện với tâm thanh tịnh, để gieo hạt giống tốt xuống mảnh đất màu mỡ để được cây cối tốt tươi ở tương lai. Không đem tâm “cúng ít hối tiếc nhiều” thì sẽ nhận lấy kết quả như Bà la môn cúng dường Đức Phật rồi hối tiếc.

  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã thân chinh thực hiện “tịnh pháp nội cúng dường” chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm vì lợi ích tâm linh chúng sanh hữu tình làm gương để chúng con noi theo. Con cảm tạ Thầy đã phát kiến “lục diệu pháp môn” để chúng con noi gương Thầy  thực hành pháp “tịnh pháp nội cúng dường” ứng dụng trong đời sống.  Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày,  chúng con thực hành Bồ đề tâm định quán, Cúng dường bất khả gián đoạn, gieo duyên cho nhiều người biết đến chánh pháp qua phương tiện chanhtuduy.com là đã thực hiện được tu pháp này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 41. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài 1 “Thế nào là cúng dường?” trong tác phẩm Đệ tam tâm pháp Thanh Trí CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng giúp chúng con hiểu thế nào là cúng dường, đối tượng được cúng dường và tịnh pháp nội cúng dường.

  Đọc bài con hiểu được rằng cúng dường là “cung kính phụng dưỡng”, dâng lên bậc trưởng thượng tâm linh tùy theo tính quốc độ, dân tộc, thời đại từ những tịnh tài, vàng bạc, phẩm vật bên ngoài cho đến có gì cúng đó (ngoại cúng dường) và cao hơn là nội cúng dường tức “dùng pháp để cúng dường như chịu khổ cho chúng sanh, giữ luật giới oai nghi, hành thiện tích đức vì chúng sanh, thực hành Phật pháp và chỉ dẫn chúng sanh pháp tu thành Phật”. Về đối tượng cúng dường, trong số 13 đối tượng mà Đức Phật khẳng định xứng đáng được cúng dường (trong đó 1 đối tượng được bố thí) thì thầy tu đạo Phật chỉ cần giữ đúng 5 giới là sánh ngang hàng với ngoại đạo phải nằm gai nếm mật để đắc thiền. Và, trời, thần, quỷ không thuộc đối tượng được cúng dường. Từ đây con càng thấy được giá trị vô song khi có được thân người quý hiếm, và càng may mắn, tự hào khi được làm một hành giả tu tập Phật pháp chân chính dưới sự hướng dẫn của bậc Tuệ tri thức. Từ luận giảng của Thầy con hiểu rằng tâm thái trước, trong và sau khi cúng dường là yếu tố quan trọng quyết định kết quả thực hành cúng dường của một người, và dù phẩm vật là gì thì sự cúng dường cũng phải nên là tịnh pháp chứ không phải là cấu uế pháp cúng dường.
  Con hoan hỷ tán thán vị Thầy, bởi Thầy đã bằng chính công hạnh và Bồ đề tâm của mình soi nên một tấm gương thực tiễn giúp thấy được sự thể hiện của tịnh pháp nội cúng dường, từ sự thân giáo thực hành, chỉ dẫn Phật pháp nơi Thầy, đặc biệt là sự phát kiến và hướng dẫn Lục diệu pháp môn Yoga Thanh Trí đầy lợi lạc chính là với Bồ đề tâm rộng lớn hướng tới lợi ích của chúng sanh, chúng đệ tử học trò, hoàn toàn khác hẳn với hành động đánh bóng bản ngã tâm linh vì lợi dưỡng, vì danh vọng của bọn tà sư, là những kẻ đạo đức giả, lừa dối đội lốt tu hành, chỉ chuyên vơ vét mà phương hại đến thân căn huệ mạng của chúng sanh. May mắn được theo học Thầy giữa thời mạt pháp vàng thau lẫn lộn này, huynh đệ chúng con, những thái tử Pháp vương Hoàn Vũ, được hiểu và được có cơ hội diễn tập, thực hành cúng dường đúng pháp đến đúng đối tượng, cả ngoại và nội cúng dường. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu thế nào là cúng dường, đối tượng cúng dường và tịnh pháp cúng dường. Cúng dường nguyên gốc là “cung dưỡng” tức là “cung kính phụng dưỡng”, với hàm nghĩa “kính biếu”, “dâng tặng” những gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh. Có 13 đối tượng được cúng dường, trong đó có 1 đối tượng được bố thí. Tịnh pháp cúng dường là thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm tức là vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình.

  Thật may mắn cho con khi ở đời này gặp được vị Thầy chân chính, với sự từ bi và trí tuệ. Nhiều người tu khác không gặp được vị Thầy chân chính mà cúng dường nhầm đối tượng cho những tà sư nhằm chuộc lợi cho chính họ. Hay họ không hiểu rõ về tu pháp cúng dường cao quý mà biến cúng dường thành sự trao đổi, ban phát hay bố thí điển hình như việc đổi tiền lẻ để đi chùa, hay sự đổ xô nhau chen chúc đặt mâm cúng ở chùa… đó đều là những hình ảnh xấu xí làm mất đi ý nghĩa của cúng dường.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 43. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi hôm nay mở chanhtuduy.com lên và thấy tiêu đề bài mới: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 1…”. Thật là một duyên lành nữa khi chúng con sắp được chiêm ngưỡng một xá lợi pháp thân tiếp theo của vị Thầy về đệ tam tâm pháp, sau đệ nhị tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội. Trong lòng con vừa cảm thấy hoan hỷ, vừa dâng lên niềm xúc động trước trí tuệ và lòng từ bi của Thầy đối với chúng con và chúng sanh. Thầy tiếp tục rèn gươm báu để chúng con làm phương tiện tích tập công đức, làm vũ khí sắc bén chống lại kẻ thù tà kiến, và kho tàng Yoga Thanh trí của Viện ITA sẽ có thêm pháp liệu quý giá.

  Trong bài 1 này Thầy đã minh định cho chúng con được hiểu thế nào là cúng dường, đối tượng được cúng dường, và “tịnh pháp nội cúng dường” được thể hiện và nhận biết như thế nào. Ngang qua đây con được hiểu sự cao quý của loài người so với các đối tượng trời, thần, quỷ; chỉ có con người mới có khả năng tu tập giải thoát. Đồng thời trong các đối tượng xứng đáng được cúng dường không hề có các đối tượng trời, thần, quỷ, và “họ cũng có thức ăn và đồ dùng riêng mà loài người chúng ta không thể đáp ứng”. Từ đây suy ra các hoạt động “cúng dường” Narga hay bất kỳ một đối tượng trời, thần, quỷ nào cũng đều là “trá hình”, bản chất và ý nghĩa không thể nào đồng với cúng dường được và do đó không thể có kết quả mà là hậu quả!

  Con hoan hỷ khi được hiểu cúng dường không phải chỉ gói gọn trong những phẩm vật thường thấy, là ngoại cúng dường mà cao hơn còn có pháp cúng dường, và phải là tịnh pháp cúng dường. Ở Mật gia chúng con từ lâu đã được Thầy hướng dẫn tịnh pháp cúng dường bên cạnh ngoại cúng dường, không can dự vào những việc từ thiện, bố thí phóng sanh, tụng kinh theo mùa, lập đàn tràng cầu an, cầu siêu “phổ độ” chúng sanh như các nơi khác để rồi rơi vào vòng xoáy lợi danh, đánh bóng bản ngã, làm nhiều mà được ít, thậm chí gieo nhân tà kiến, lợi bất cập hại!

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết này. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 44. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?” của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu được ý nghĩa của cúng dường và đối tượng được cúng dường theo lời dạy của Đức Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con hoan hỷ với những luận giải trong bài viết đã nêu “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?” về cúng dường, bố thí, ngoại cúng dường và nội cúng dường hay còn gọi là tịnh pháp nội cúng dường. Và tự hào khi nhờ có Thầy mà bản thân con và nhiều huynh đệ kim cang có được cơ hội trở thành thái tử hoàn vũ, là người thực hành pháp và trì giữ năm giới vì mình và tha nhân. Và hơn thế nữa ,thông qua các phương tiện, những hoạt động thân giáo trực tiếp từ Thầy Cô, đến các tác động gián tiếp thông qua các bài viết, bài giảng phù hợp tính thời đại, quốc độ , dân tộc giúp chúng con có cơ hội tích tập công đức thông qua “tịnh pháp nội cúng dường”.

  Bài viết cũng lần nữa nhắc nhở con tránh vướng mắc vào lỗi lầm trầm trọng xuất phát từ tâm vị kỷ, ngã mạn. Khi đó những hành vi tưởng tích tập công đức bỗng trở thành hành động gieo nhân luân hồi, trở thành một người “tầm thường” vì vị kỷ cá nhân như hai phần kệ khuyến cáo của thánh sư Gampopa đã nêu. Nhờ có các phương tiện cộng sự nỗ lực của bản thân, chúng con sẽ thường rèn được thọ trì, đọc tụng, cúng dường pháp chân thật vì lợi mình và tha nhân.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài và chia sẻ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 46. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?

  Qua luận giảng của Thầy giúp con hiểu được thế nào là cúng dường và nguyên gốc từ là ” cung dưỡng” tức là “cung kính phụng dưỡng” và đối tượng cúng dường là ai theo lời dạy của Đức Phật.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy ” Đệ tam tâm pháp thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn bài 1: Thế nào gọi là cúng dường”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy đã từ bi luận giải. Qua đó giúp cho chúng con hiểu được ý nghĩa của hai từ “cúng dường”, nguyên gốc là “cung dưỡng” tức là “cung kính phụng dưỡng”, với hàm nghĩa là “kính biếu”, ” dâng tặng” phẩm vật lên các bậc trưởng thượng tâm linh( Thầy tu, Đạo sư, Đạo sĩ, Sư phụ, pháp huynh). Con cũng hiểu rằng có 13 đối tượng xứng đáng được hưởng “cúng dường”, trong đó 1 đối tượng tượng được gọi “bố thí” là con vật. Những hoạt động trên gọi là “ngoại cúng dường”. Ngoài ra còn có “nội cúng dường” là dùng pháp để “cúng dường” như chịu khổ cho chúng sanh, giữ giới luật oai nghi, hành thiện tích đức vì chúng sanh, thực hành Phật pháp và hướng dẫn chúng sanh tu pháp thành Phật. Trong hai loại “cúng dường” thì “nội cúng dường” cao hơn “ngoại cúng dường”. Trong thời đại mạt pháp khi “tà sư” nhiều như cát Sông Hằng, những kẻ cơ hội, mượn đạo tạo đời bằng cách đội lốt tu hành, dưới hình tướng đầu tròn áo vuông. Để giúp chúng sanh phân biệt, Đại Sĩ Liên Hoa Sanh đã chỉ ra rằng ” Bậc trí hiện thân với những hình tướng bất định. Kẻ hạ trí lừa dối đội lốt tu hành là những kẻ đạo đức giả. Các người không nên nhầm lẫn đồng là vàng”.

  Qua bài viết của Thầy cũng khiến con nhớ đến kệ thứ 18 trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” rằng :

  Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm,

  Thành Phật một đời chẳng khó khăn,

  Nếu như làm khác, đừng hy vọng,

  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong!

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 48. Kính bạch Thầy, 

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường” rồi ạ. 

  Qua những lời dạy của Thầy con hiểu rõ thêm về thực nghĩa của 2 từ “cúng dường” cũng như sự khác biệt giữa “cúng dường” và “bố thí” dựa trên sự phân biệt đối tượng thọ nhận. Theo lời Đức Phật dạy có 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường, trong đó 1 đối tượng được bố thí. Tuy nhiên trời, thần, quỷ không phải là đối tượng nằm trong danh sách này. Qua đây con càng thêm thấm thía sự quý giá khi được làm người, được có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy và biết đến Phật pháp. Cho dù là những đối tượng được người thế gian sợ hãi, trọng vọng như trời, thần, quỷ nhưng họ vì không phải là người nên không đạt được công hạnh để trở thành đối tượng được cúng dường, không thể tu tập thực hành Phật pháp để thoát khỏi luân hồi sanh tử. 

  Bên cạnh đó những lời Thầy dạy đã giúp con hiểu thêm về “tịnh pháp cúng dường”, tức là thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm, vì lợi ích tâm linh của chúng sanh chứ không phải với mục đích đáng bóng bản ngã, vì lợi dưỡng hay thanh danh cho bản thân. Và nếu đó là “cấu uế pháp cúng dường” thì hành giả sẽ rơi vào 2 trong 14 thất bại trầm trọng như thánh sư Gampopa đã khuyến cáo.

  Câu chuyện ở thời Đức Phật về cúng dường của cậu bé tung nắm cát lên cao quán tưởng hoa trời dâng Phật, Bà la môn cúng dường Đức Phật rồi hối tiếc…là minh chứng cho tầm quan trọng của tâm thái người thực hiện. Với tâm cúng dường như thế nào thì kết quả sẽ tương ưng như vậy. 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu rõ. 

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh. 

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. 

  Om ah hum. 

 49. Mô Phật !

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã luận giảng  cho chúng con hiểu thế nào là cúng dường, đối tượng cúng dường và tịnh pháp cúng dường . Qua bài pháp giúp cho chúng con hiểu được ” cúng dường ” nguyên gốc là ” cung dưỡng “.

  Đối tượng được cúng dường là Đức Phật, Độc giác, Thanh văn gồm 8 đối tượng đắc thánh quả và thánh đạo từ Tu đà hoàn đến A la hán , đối tượng ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đối tượng là thầy tu  đạo Phật giới hạnh nghiêm túc .

  Riêng đối tượng con vật chỉ  là ” bố thí” không được gọi là cúng dường .

  Chúng con thật may mắn được vị Thầy ban cho ánh sáng Phật đà trạch pháp nhãn giúp cho chúng con tránh xa tà kiến không cúng dường cho những tà sư, tà quyền  và các đối tượng không đáng để cúng dường .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa giúp cho chúng con dễ hiểu hơn  về ” tịnh pháp cúng dường ” là thự hành , chỉ dẫn Phật pháp vì bồ đề tâm tức là vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình , không phải là đánh bóng bản ngã tâm linh của mình vì lợi dưỡng, vì danh vọng .

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum .

 50. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết Đệ nhị tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN . Bài 1 : THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG .

  Con cảm ơn vị Thầy đã luận giải giúp con hiểu được cúng dường tức là : cung kính  phụng dưỡng những gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh .

  Cúng dường có hai hình thức là ngoại cúng dường và Pháp cúng dường .

  Ngoại cúng dường là dâng cúng những phẩm vật bên ngoài như tịnh tài, vàng bạc, châu báu hay có gì cúng đó như giai thoại thời Đức Phật còn tại thế: một cậu bé tung nắm cát lên cao quán tưởng hoa trời mà cúng dường Đức Phật, một bà lão cúng dường bát cháo hiu cho trưỡng lão Ca Diếp.

  Pháp cúng dường là dùng ” Pháp” để cúng dường như chịu khổ cho chúng sanh, giữ luật giới oai nghi, hành thiện tích đức vì chúng sanh , thực hành Phật pháp và chỉ dẫn chúng sanh pháp tu thành Phật . Đã là Pháp cúng dường thì phải là tịnh Pháp cúng dường tức là làm vì Bồ đề tâm lợi lạc cho chúng sanh hữu tình .

  Trái ngược với tịnh Pháp cúng dường là cấu uế Pháp cúng dường tức là thực hành Pháp để đánh bóng bản ngã tâm linh vì lợi dưỡng, vì danh vọng, vì những mục đích vị kỉ hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh  chẳng khác nào như một con mèo lợi dụng điều ấy để vờn chết một con chuột . Là thất bại trầm trọng mà Thánh tăng Gampopa đã cảnh báo .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

   

   

 51. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc :” ĐỆ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ  : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ DÁN ĐOẠN BÀI 1 :THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG ?” Rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi trí tuệ đã chỉ dạy cặn kẽ cho chúng con hiểu được nguyên gốc của từ “ Cúng dường “ hay còn gọi là  “ cúng dưỡng “ tức là “ Cung kính phụng dưỡng “ những phẩm vật lên những bậc trưởng thượng tâm linh .Và có 13 đối tượng xứng đáng  được cúng dường mà Đức Phật đã dạy , có Thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc  điều này có nghĩa là hành giả đạo Phật chỉ cần giữ đúng 5 giới là có thể sánh ngang hàng với ngoại đạo đắc thiền vốn phải trải qua trăm phương nghìn  kế nếm mật nằm gai mới đạt được chứng đắc .Còn những đối tượng như trời , thần , quỷ không nằm trong danh sách cúng dường bởi họ không phải là loài người nên không thể đạt được công hạnh để xứng đáng cúng dường .

  Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được theo chân Thầy là người phật tử chân chính được thực hiện cả ngoại cúng dường và tịnh pháp nội cúng dường bất khả gián đoạn bồ đề tâm định quán , liên hoa bách bộ thần chú  Đà La Ni . .. khi đó chúng con được thực hành được tịnh pháp cúng dường .

  Và chúng con thật ơn Phước biết bao được Thầy trang bị cho đầy đủ trạch pháp nhãn để nhận biết và tránh  xa tà kiến không cúng dường cho những tà sư , tà đạo và các đối tượng không đáng để cúng dường dâng phẩm vật .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò nghĩ sai rồi! Trò chưa được cấp chứng nhận Diễn tập đừng nói gì là được Thực hành. Trò chỉ được chấp nhận đọc bài và comment thôi! Đừng viết quá sự thật khiến người khác hiểu nhầm.

 52. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này  rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum .

 53. Vũ Lê Ngọc Hương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Nhờ bài pháp của Thầy con biết thêm về “pháp cúng dường” mà trước đây con chưa được biết. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 54. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu thế nào là cúng dường, các đối tượng được cúng dường, và “tịnh pháp nội cúng dường”. Con hoan hỷ tán thán trí huệ và bồ đề tâm của Thầy. Qua đây con nhận ra một điểm khác biệt nổi bật đối với nhiều trường hợp thầy tu trong thực tế, chứng tỏ họ đi ngược lại với giáo pháp. Đó là mặc dù “pháp cúng dường” cao hơn “ngoại cúng dường”, song nhiều Phật tử đến chùa hiện nay được nhắc nhở nhiều và rõ nhất về việc thực hiện ngoại cúng dường mà không được giảng giải về giáo điển hay chỉ dẫn về phương pháp thực hành. Chùa càng to, cổng càng lớn là điều rõ ràng và dễ thấy nhất, còn đường về Tây Phương Cực lạc của cả các thầy lẫn các Phật tử thì ngày càng mờ mịt vì lậm vào tà kiến, vô minh. Thậm chí có những thầy chùa chỉ biết nhắm mắt nhận cúng dường rồi phân bổ cho cả gia đình dòng họ, sau đó tự sự rằng mặc dù kiếp này “tu tập” nhưng kiếp sau có thể về ..địa ngục. Những kẻ như vậy chẳng qua là mang chiếc mặt nạ Phật pháp để kiếm lợi bằng cách lợi dụng lòng tin của chúng sanh, là hành trạng của “cấu uế pháp nội cúng dường”. Qua bài viết con cảm niệm ơn phước không chỉ được Thầy giảng giải mọi khía cạnh đi thẳng vào tinh yếu giáo pháp trong các bài giảng, bài viết mà còn chỉ dẫn cho chúng con phương pháp thực hành. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và công đức “tịnh pháp cúng dường” của vị Thầy, với bồ đề tâm không ngơi nghỉ trong việc hướng dẫn, chỉ dẫn thực hành Phật pháp vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin sám hối trước vị Thầy về việc commen không đúng ạ .Con xin Thầy từ bi cho con được tịnh hoá lỗi lầm này . Lần sau con không tái phạm .

  Om Mani Padme Hum!

 56. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con tán thán trí tuệ và công hạnh vị Thầy đã giảng luận cho chúng con về Đệ Tam tu pháp Thanh Trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn. Bài viết đầu tiên trong loạt bài giúp con hiểu được những góc cạnh về cúng dường.

  Con hiểu rằng có 13 đối tượng xứng đáng nhận cúng dường, 1 đối tượng bố thí theo giáo lý nhà Phật. Nhưng tuyệt nhiên các loại thiên, thần, quỷ đã bị “loại từ vòng gửi xe”. Họ không phải là người nên không đủ công hạnh để nhận cúng dường. Bài viết càng giúp con thấy rõ sự sai quấy của những nơi thờ tự và cúng kiếng thần tài, thổ địa, quan công ,…với ê hề phẩm vật hằng tháng. Đồng thời con càng thêm tự hào được thân người quý hiếm với 8 tự do và 10 thuận cảnh.

  Con hiểu rằng ngoại cúng dường không quan trọng bằng nội cúng dường, tức dùng “pháp” để cúng dường. Nhưng Pháp ở đây phải là “tịnh pháp cúng dường”, tức dựa trên tâm Bồ đề mà thực hành, chỉ dẫn Phật pháp cho chúng sanh; không phải “cấu uế pháp cúng dường”, tức chỉ để đánh bóng bản ngã và thâu tóm thanh danh lợi dưỡng. Con tán thán vị Thầy đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo chúng con và chúng sanh về những hành vi bất tịnh ấy.

  Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thôi con, nhắc và viết comments làm gì cho đau lòng bởi vì Thầy đã “cúng dường” cho trò nhiều lần rồi, toàn là vào ngày Mồng 2 và 16 Âm lịch!

 57. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy từ bi sách tấn con ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om ah hum!

 58. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã có bài pháp giúp chúng trò hiểu rỏ thế nào là cúng dường, ngoại cúng dường và nội cúng dường khác nhau ra sao, có bao nhiêu đối tượng xứng đáng được cúng dường và sau cùng là phân biệt giữa “tịnh pháp cúng dường” – biểu trạng của những vị Thầy tu chân chính với “cấu uếpháp cúng dường” – hành trạng của những tà sư.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh và hoạt động Bồ đề tâm không mệt  mỏi của vị Thầy vì lợi ích cho chúng sanh.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 59. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?”.

  Qua bài viết, con hiểu được cúng dường có hàm nghĩa là “kính biếu”, “dâng tặng” những gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh (thầy tu, đạo sư, đạo sĩ, sư phụ, pháp huynh) và 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường (trong đó có 1 đối tượng được bố thí) bao gồm: Đức Phật, Độc giác, Thanh văn (gồm 8 đối tượng đắc thánh quả và thánh đạo từ Tu đà hoàn đến A la hán), đối tượng ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đối tượng là thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc. Đối tượng thứ 13 là con vật nên chỉ gọi là bố thí.

  Cúng dường bao gồm: ngoại cúng dường (dâng tặng phẩm vật, tịnh tài,..) và nội cúng dường (tức dùng “pháp” để cúng dường). Con hiểu rằng dù ngoại cúng dường hay nội cúng dường thì quan trọng nhất là tâm thành. Đối với ngoại cúng dường, người cúng cần hoan hỷ, không keo kiệt, ki bo, hối tiếc. Đối với nội cúng dường, người thực hành/chỉ dẫn làm là vì lợi ích chúng sanh, không vì bản thân (danh vọng, lợi dưỡng).

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe, trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 60. Mật Liễu Nguyên says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài : Đệ tam tâm pháp Thanh trí ( CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN) Bài 1 : THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG  rồi ạ .

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh , trí tuệ , tâm bồ đề của vị Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu rõ nguyên gốc của Cúng dường  , đối tượng được cúng dường và tâm thái của người cúng dường .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp vô cùng lợi lạc .

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp xiểng dương chánh pháp vì lợi lạc cho tất cả các chúng sinh .

  Cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật tánh .

  Om Mani Padme Hum .

   

 61. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, giúp chúng con hiểu rõ hơn về các thuật ngữ Phật môn như: cúng dường, bố thí, đối tượng cúng dường, ngoại cúng dường, nội cúng dường, tịnh pháp cúng dường, cấu uế pháp cúng dường…!

  Bài pháp cũng nhắc nhở chúng con tránh vướng mắc vào những lỗi lầm trầm trọng xuất phát từ tâm vị kỷ, ngã mạn của mình; sẽ dễ rơi vào trường hợp “làm phước nhiều được ít phước”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  OM MANI PADME HUM

 62. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?

  Qua bài viết con đã hiểu được thế nào là cúng dường. Nguyên gốc từ của nó là “cung dưỡng” tức là “cung kính phụng dưỡng”. Nhờ những luận giải của Thầy đã giúp cho con hiểu rằng có 13 đối tượng được cúng dường, trong đó có 01 đối tượng được bố thí. Cúng dường bao gồm ngoại cúng dường và nội cúng dường.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 63. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc “Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?” trong loạt bài có chủ đề: “ ĐỆ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN.” của vị Thầy ạ.

  Qua bài số 1, con hiểu được về nguồn gốc và ý nghĩa của sự cúng dường, đối tượng được cúng dường đúng pháp  và đặc biệt là được biết đến khái niệm “ tịnh pháp cúng dường”. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con thấy được sự quý hiếm của thân người mà con có được trong kiếp này với 8 tự do và 10 thuận cảnh. Con càng tự hào hơn khi được là đệ tử vị Thầy, học viên viện ITA, được trở thành người Phật tử chân chính, và con hiểu được rằng khi một Phật tử giữ đúng 5 giới là có thể sánh ngang hàng với ngoại đạo đắc thiền. Lại nữa, Đức Phật chỉ đánh giá cao nỗ lực tâm linh của con người hơn tất cả các loài khác, vì khi và chỉ khi làm người mới tu thành Phật, Bồ tát, Duyên giác, Thanh văn, chứng thiền, nghiêm trì tịnh giới. Những đối tượng như loài trời, quỷ, thần không nằm trong danh sách là đối tượng được cúng dường đúng pháp.

  Con hoan hỷ khi hiểu được thêm rằng trong hoạt đông cúng dường có “ ngoại cúng dường” và “ pháp cúng dường” và đã gọi là Phật pháp thì phải gọi là “ tịnh pháp cúng dường”. Tịnh pháp cúng dường là thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm tưc là vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình. Những hành trạng ngược lại gọi là “ cẩu uế pháp cúng dường”, là 2 trong 14 thất bại trầm trọng của người tu do thánh sư Gampopa cảnh báo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 64. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Còn đã đọc bài “Đệ Tam Tâm Pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÃN ĐOẠN Bài 1: Thế Nào Gọi Là Cúng Dường ” Con hoan hỷ tán thán Trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải, ban cho chúng con bài pháp quý báu chỉ dạy chúng con giúp chúng con hiểu thế nào là cúng dường “cung kính phụng dưỡng” đối tượng xứng đáng được nhận cúng dường là dâng lên bậc trượng thượng tâm linh theo “giáo lý nhà Phật” giúp chúng con hiểu và phân biệt được đối tượng cúng dường và “tịnh pháp cúng dường” tức là thực hành chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm, vì lợi ích tâm linh của chúng sanh chứ không phải “ cấu uế cúng dường” với mục đích đánh bóng bản ngã, vì lợi dưỡng hay thanh danh cho bản thân.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 65. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?” rồi ạ. Đọc bài viết con hiểu được thế nào là cúng dường, đối tượng được cúng dường và thế nào là “tịnh pháp cúng dường” ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết vô cùng lợi lạc này ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 66. Mật Tịnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài đầu tiên của trước tác “Đệ tam Tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã vì hữu tình mà lưu xuất sản phẩm trí tuệ này, cũng như cho chúng con, những đệ tử của Thầy được có cơ hội mở rộng hiểu biết và đào sâu tư duy về thực nghĩa các khía cạnh tâm linh khác nhau của hoạt động tâm linh “cúng dường”.

  Bài viết của Thầy giúp con hiểu được nguyên gốc từ của “cúng dường” là “cung dưỡng” hay “cung kính phụng dưỡng”, quả thật ngay trong từ gốc đã cho chúng con thấy được hoạt động tâm linh này phải được thực hiện với tâm thế như thế nào. Con cũng thành tâm cảm tạ Thầy đã từ bi truyền tải lại lời dạy của Đức Phật về các đối tượng xứng đáng nhận cúng dường để chúng con từ đó ngăn ngừa được “hậu quả thảm khốc” bởi “hành vi phước đức nhưng ngang qua tà kiến” như lời xác quyết của bồ tát Long Thọ. Nếu như ở thế gian sự nhiệt tình + thiếu hiểu biết thành phá hoại thì trong đạo pháp, sự nhiệt tâm + thiếu chánh kiến trở thành tà pháp, mà mức độ hậu quả của tà pháp thì không cần phải bàn luận thêm nữa. Hậu quả của sự cúng dường sai đối tượng làm con nhớ về câu chuyện  khi Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất du hành đến địa ngục đã gặp một thầy tu ngoại đạo đang chịu vô lượng sự thống khổ, và ông ta đã cầu xin các Ngài về truyền đạt lại với những đệ tử của ông ta rằng đừng cử hành các nghi lễ cúng dường ông ta bởi bất cứ khi nào họ làm điều đó thì một cơn mưa kim loại nóng chảy lại đổ xuống người ông ta. Như vậy, câu chuyện này là một minh chứng cho lời xác quyết trên của Bồ tát Long Thọ, rằng không phải bất kỳ hành vi phước đức nào cũng đem lại kết quả tương ưng, nếu hành vi đó lệch khỏi quỹ đạo chánh Pháp.

  Người tu theo đạo Phật có lẽ không ai chưa từng nghe đến hay chưa từng thực hiện “pháp cúng dường” bởi nhan nhãn trong các chùa chiền, tự viện hiện nay là vô số các thùng công đức/thùng phước sương/thùng Tam Bảo phước điền mà không biết vô tình hay đang cố ý “nhắc khéo” thí chủ. Cũng bởi lồ lộ như vậy nên đã nhiều chùa phải “cười ra nước mắt” khi sau một đêm ngủ dậy thì thùng ấy đã không cánh mà bay, để lại bao nuối tiếc cho người ở lại. Bản thân con chưa bao giờ có ấn tượng tốt về hoạt động cúng dường trước khi được đến với Mật Gia bởi sự biến tướng ngày một mang tính “dịch vụ” với sự thô tháo và hời hợt từ cả người “phát tâm” đến đối tượng thọ nhận, mà đôi khi, cũng khó để phân biệt đó là hạnh “cúng dường” hay chỉ là hoạt động “bố thí”. Bởi vậy, khi đến với Mật Gia, được chứng kiến những tấm gương về “tịnh pháp cúng dường” với “vị Thầy xứng đáng không dễ thấy” nhưng chúng con đã tìm được, con vô cùng hoan hỷ. Và giờ đây, cũng với tinh thần mà Đức Phật đã dạy và vị Thầy luôn thân giáo rằng “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”, con hoan hỷ và tự hào khi được theo bước chân Thầy, theo tấm gương Thầy, thực hiện “tịnh pháp nội cúng dường”, vì hữu tình chúng sanh mà cũng chính là cách tốt nhất làm hài lòng vị Thầy như lời dạy của Ngài Patrul Rinpoche trong trước tác “Lời vàng của Thầy tôi”.

  Con cảm tạ Thầy vì bài pháp lợi lạc. Cầu nguyện cho chúng đệ tử con luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư chân thật và biết noi gương hạng người khó gặp thứ ba để thực hành xả ly những gì đáng xả ly, trả ơn một cách đúng pháp, không rơi vào hành trạng “cấu uế pháp cúng dường” mà tự hại đến thân căn huệ mạng của chính mình.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 67. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu thế nào là cúng dường, đối tượng được cúng dường, các loại hình cúng dường và chúng được thể hiện nhận biết như thế nào
  Qua bài viết con hiểu được rằng có hai loại cúng dường đó là
  1. Ngoại cúng dường là cúng những thứ gì mình có ví dụ như trầm, hương hoa, đèn dầu tràng phan, bảo cái cho đến thực phẩm, y phục, âm nhạc, hoặc cúng bằng tịnh tài, vàng bạc, châu báu
  2. Nội cúng dường là dùng “pháp” để cúng như chịu khổ cho chúng sanh, giữ giới luật oai nghi, hành thiện tích đức vì chúng sanh, thực hành Phật pháp và hướng dẫn chúng sanh pháp tu thành Phật…Nội cúng dường là hình thức cúng dường cao hơn ngoại cúng dường, Và đối với nội pháp cúng dường thì phải vì Bồ đề tâm thức, vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình chứ không phải vì mục đích vị kỷ của bản thân. Nếu không sẽ không đạt được kết quả gì

  Con tạ ơn Thầy đã ban cho con bài pháp lợi lạc

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 68. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “ Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn: Thế nào gọi là cúng dường?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con được hiểu về thực nghĩa tâm linh của từ “ cúng dường” cũng như đối tượng xứng đáng được cúng dường là những ai. Đặt trong mối quan hệ so sánh với đối tượng cúng dường là thầy tu ngoại đạo đắc thiền phải trải qua trăm khăn ngàn khó với đối tượng là thầy tu đạo Phật chỉ cần giữ đúng 5 giới là ngang hàng, con càng thấy rõ hơn tính ưu việt của đạo Phật so với ngoại đạo khác. Đặc biệt trong 13 đối tượng cúng dường không hề có các loài trời, thần, quỷ vì họ không phải loài người để có cơ hội đạt đến công hạnh để trở thành đối tượng cúng dường. Con hiểu rằng quy y Phật không thờ thiên thần quỷ vật bởi vậy những chùa chiền, tự viện nơi những tà sư hay tà linh đội lốt nhà tu hành dung túng hoặc cổ suý, hoặc tổ chức những hoạt động tà kiến như cúng bái cô hồn, hay những hoạt động mang màu sắc đồng cốt, kính những bậc không đáng kính, thờ những bậc không đáng thờ thì việc cúng dường những đối tượng đó chẳng những chẳng được chút phước đức nào mà còn tổn hại đến vận mệnh tâm linh để lại hậu quả nghiêm trọng. Qua luận giảng của Thầy con hiểu được rằng kết quả của hoạt động cúng dường không chỉ phụ thuộc vào đối tượng cúng dường mà còn phụ thuộc vào tâm thành chí thiết của người cúng dường. Và trong hai hình thức cúng dường là ngoại cúng dường và nội cúng dường, hay cũng gọi là tịnh pháp nội cúng dường thì hình thức thứ 2 cao hơn. Nội dung của tịnh pháp nội cúng dường được thể hiện qua việc thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm, tức là vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình không phải để đánh bóng bản ngã hay vì tham danh lợi dưỡng. Đó cũng là căn cứ để phân biệt “ bậc trí” với “kẻ hạ trí đội lốt tu hành” mà bản chất là đạo đức giả.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con ngang qua bài viết thật lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ, sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum

 69. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài pháp của Thầy: “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn, bài 1: Thế nào gọi là cúng dường” rồi thưa Thầy.

  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi giảng luận, minh định giúp con hiểu thế nào là “cúng dường”, nguyên gốc về cúng dường. Theo đó, con hiểu rằng “cúng dường” chỉ có ở trong hoạt động Phật pháp; “cúng dường” có hàm nghĩa là “kính biếu”, “dâng tặng”, những gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh(thầy tu, đạo sư, đạo sỹ, sư phụ, pháp huynh)”. Ngược lại, đối với “đối tượng thọ nhận là những người thế gian bình thường bị nghèo khó  …hoàn cảnh bi đát, gọi là “bố thí” (kẻ ăn mày, kẻ khốn cùng…). Vị Thầy chỉ ra: “hoạt động từ thiện nào cũng có bố thí nhưng hoạt động cúng dường là hiếm hoi bởi vì khó tìm ra đối tượng cúng dường. Đức Phật khẳng định có 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường, trong đó có một đối tượng bố thí”; Điều đặc biệt quan trọng là tâm thức của người thực hiện việc cúng dường, bố thí. Dù cúng dường nhiều nhưng sau đó hối tiếc thì kết quả nhận được chẳng đáng là bao nhiêu, như câu chuyện vị Thầy dẫn ra “một Bà la môn cúng dường thực phẩm Đức Phật rồi lại hối tiếc khôn nguôi, kết quả là kiếp sau làm tỷ phú nhưng lại keo kiệt, tần tiện như kẻ nghèo”. Ngược lại, do khả năng có hạn cúng dường ít “họ có gì cúng đó”, như “bát cháo hiu”, thậm chí là “nắm cát” nhưng cúng dường với tâm chân thành, thuần khiết thì kết quả lại “được nhiều”; Như câu chuyện vị Thầy đã dẫn trong bài: “…thời Đức Phật tại thế, cậu bé tung nắm cát lên cao quán tưởng là hoa trời cúng dường Đức Phật”, 200 năm sau trở thành vị vua nổi tiếng Ấn độ.

  Qua luận giảng của vị Thầy, con hiểu được về hai hình thức cúng dường; Đó là ngoại cúng dường và pháp cúng dường; Trong đó, “pháp cúng dường” là giữ giới, thực hành pháp, hướng dẫn người khác Phật pháp vì Bồ đề tâm. Do đó, “pháp cúng dường” được coi là cao hơn “ngoại cúng dường”. Nhưng nếu “pháp cúng dường” mà tâm không thanh tịnh, vị kỷ, đánh bóng bản ngã bản thân, được Thánh sư Gampopa cảnh báo 2 trên 14 thất bại trầm trọng của người tu, chẳng khác gì “thực hành chánh pháp, chịu khó nhẫn nhục chỉ vì những mục đích vị kỷ hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh thì cũng giống như một con mèo lợi dụng những thứ đó để vờn chết một con chuột” hoặc là “làm công đức chỉ để danh tiếng và phụng sự cho ái ngã của mình, cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”. Con xin ghi nhớ lời cảnh báo của Thánh sư Gampopa nêu trên để tránh rơi vào ” cấu uế pháp nội cúng dường”!.

  Kính bạch Thầy!

  Trong thời mạt pháp này, khi mà tà sư nhiều như “cát sông hằng”, dù ” người thực hành pháp Phật chân chính hiếm hơn sao buổi sớm”(Đại Sỹ Liên Hoa Sanh), nhưng con có duyên lành được hạnh ngộ nơi vị Thầy chân chánh – tuệ tri thức – bậc Đạo sư Thanh Trí – Viện trưởng Viện ITA Thinley Nguyên Thành. Với trí tuệ siêu việt, tấm lòng Bồ đề tâm rộng lớn, vị Thầy đã dành hơn 25 năm trải nghiệm, dồn hết tâm lực, trí lực, đạo lực nghiên cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả để phát minh “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh Trí” phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc, tính thời đại; Giúp học trò, chúng sanh hữu duyên dễ tiếp cận, dễ đọc, đễ hiểu, dễ diễn tập, thực hành mang lại lợi lạc vô song. Con xin tuân lời vị Thầy chỉ dạy, tinh tấn diễn tập hai tu pháp mà vị Thầy cho phép: “Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” là đọc và comments các bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com “mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm” và tu pháp “Bồ Đề Tâm Định Quán” thông qua các hoạt động hàng ngày. Đó là những phương tiện thiện xảo vị Thầy ban cho con, con xin tạ ơn vị Thầy tôn quý.

  Con tạ ơn vị Thầy về bài pháp quý báu, lợi lạc và ý nghĩa.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh Trí, vì thành tựu của Viện ITA Việt Nam, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp và ánh sáng trí tuệ của vị Thầy ngày càng tỏa sáng tới muôn nơi.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 70. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ đọc luận giảng của Thầy về pháp tu cúng dường, một pháp tu cao quý, một đại hạnh cao quý đã được Bồ tát Phổ Hiền phát lộ.

  Qua đọc bài, con hiểu được bản thân tên gọi của pháp tu, “cúng dường” hay nguyên gốc là “cung dưỡng”, đã thể hiện sự cao quý, thể hiện tấm lòng sùng kính Đạo sư, thể hiện sự chân quý đối với Giáo pháp. Tuy nhiên, đây cũng là một pháp tu rất khó thực hiện, trước hết phải cúng dường đúng bậc thiện tri thức, phải tránh được cúng dường cho những kẻ ngụy tu, trong thời Mạt pháp, nguy cơ này là rất lớn. Con cảm tạ ơn Thầy đã đã truyền dạy phương thức phân biệt bậc thiện tri thức với kẻ hạ trí lừa dối của Đại sĩ Liên Hoa Sanh. Pháp tu cúng dường cũng rất khó thực hiện bởi phải thành tâm khi thực hiện pháp tu. Con vô cùng xúc động với hình ảnh cậu bé tung nắm cát lên cao quán tưởng là hoa trời để cúng dường Đức Phật. Tấm lòng của cậu bé cao quý biết bao trong khi những kẻ của dư, của để nhưng keo kiệt, bủn xỉn hay những kẻ cúng dường chỉ để đánh bóng bản ngã của mình. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho chúng con các hình thức cúng dường, phẩm vật, tịnh tài, đặc biệt là việc dùng “pháp” để cúng dường để chúng sanh được biết đến giáo lý của Đức Phật mà tìm được con đường diệt khổ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 71. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy “ Đệ tam tâm pháp thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn bài 1 : Thế nào gọi là cúng dường “ rồi ạ. Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ của vị Thầy đã luận giải cho chúng con, qua đó con hiểu được ý nghĩa của hai từ, “ cúng dường”, nguyên gốc là “ cung dưỡng “ tức là “cung kính phụng dưỡng”, với hàm nghĩa là “ kính biếu”, “ dâng tặng” phẩm vật lên các bậc trưởng thưởng tâm linh ( thầy tu, đạo sư, đạo sĩ, sư phụ, pháp huynh) và các đối tượng cúng dường theo lời dạy của Đức Phật; ngoài ra con hiểu thêm có 2 hình thức cúng dường là ngoại cúng dường : cúng dường các phẩm vật như tịnh tài, vàng bạc và tịnh pháp cúng dường : thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm, vì lợi ích của chúng sanh hữu tình. Nhưng trong thời kỳ mạt pháp này, tà sư như như cát sông Hằng có nhiều kẻ nguỵ tu những kẻ đầu tròn áo vuông đang reo rắc tà kiến cho chúng sanh và dễ gây nhầm lẫn cho chúng sanh bởi những hình thức bên ngoài song thánh sư Gampapo đã đưa ra phương phức phân biệt như sau “ Bậc trí hiện thân với những hình tướngg bất định. Kẻ hạ trí lừa dối đột lốt tu hành là những kẻ đạo đức giả. Các người không nên nhầm lẫn đồng là vàng”. Qua đó con cảm thấy may mắn và tự hào có cơ hội được hạnh ngộ vị Thầy trong thời buổi mạt pháp này để chúng con có thể diễn tập thực hành cúng dường qua bộ môn Yoga Thanh Trí để có được đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con cảm tạ ơn Thầy .Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hùm

 72. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con rất hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn. Bài 1: Thế nào là cúng dường” của Thầy ạ.
  Qua những luận giải của Thầy con hiểu được rằng: Cúng dường có nghĩa là “cung kính phụng dưỡng”, kính biếu, dâng tặng những gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh.
  Từ đó, con nhận thấy, để hoạt động cúng dường diễn ra đúng quỹ đạo chánh pháp, mang lại công đức thì cần phải gồm đủ ba yếu tố:
  – Người dâng cúng phải “cung kính”, dùng tâm thành, ý sáng, lời ngay để thực hiện hoạt động tâm linh này.
  – Những gì được dâng cúng phải thanh tịnh, trong đó: Ngoại cúng dường là tịnh tài, phẩm vật có được bằng những cách thức chân chính. Nội cúng dường là tịnh pháp, là thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm với tinh thần “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”.
  – Đối tượng thọ nhận cúng dường là những bậc trưởng thượng tâm linh mà Đức Phật đã chỉ ra 12 đối tượng xứng đáng nhận cúng dường và 1 đối tượng được bố thí.
  Trong thời mạt pháp này, việc tìm được một đối tượng cúng dường xứng đáng vô cùng hy hữu bởi người tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc hiếm như sao buổi sớm, còn những đối tượng còn lại: Phật, Độc Giác, Thanh Văn… thì con không bao giờ gặp được.
  Thật ơn phước, trong đời này con đã được hạnh ngộ đối tượng cúng dường xứng đáng là vị Thầy đại diện cho Tam Bảo nên “cúng dường Thầy không khác vị Phật”.
  Điều còn lại quyết định kết quả của hoạt động tâm linh “cúng dường” chính là mục đích và tâm thái của con khi thực hiện hoạt động này. Nếu con “cúng dường thanh tịnh cả thân tâm” thì con sẽ có được “viên ngọc như ý” giúp con an lạc đời này, cực lạc đời sau. Ngược lại, nếu con dùng tà tâm dâng cúng lên vị Thầy những phẩm vật bất tịnh có được do trộm cắp, lừa đảo, cướp đoạt hay “cấu uế pháp nội cúng dường” thì thứ con nhận được chỉ là “đống phân dê”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài Pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Thanh Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài rồi ạh.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi sách tấn. Con cầu nguyện cho Thầy Cô được sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 74. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy “Đệ tam tâm pháp thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?”. Bài pháp của Thầy giúp chúng con biết ngoài ngoại cúng dường còn có nội cúng dường (pháp cúng dường)  và “pháp cúng dường” cao hơn “ngoại cúng dường” và dù “ngoại cúng dường” hay “nội cúng dường” thì người cúng dường phải có tâm thanh tịnh, còn nếu tâm vẫn còn nhiều quỷ tính thì không tích lũy được phước đức và thời mạt pháp này thật khó để người Phật tử tìm được một vị Thầy chân chính để cúng dường.

  Con Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sinh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 75. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN – Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG” của Thầy rồi ạ !

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh hữu tình mà luận giải cho chúng con và cho chúng sanh nói chung hiểu và nhận biết tường tận về thế nào là cúng dường, đối tượng được cúng dường và “tịnh pháp nội cúng dường”.

  Kính thưa Thầy !

  Bố thí và cúng dường là hoạt động Phật pháp mà xét theo nghĩa cử thì bố thí hay cúng dường là như nhau, nhưng người ta dùng hai từ khác nhau để phù hợp với đối tượng thọ nhận: cho với lòng hảo tâm, thương cảm thì gọi là bố thí, còn cho với lòng ngưỡng mộ, tôn kính thì gọi là cúng dường.

  – Người thực hành bố thí và cúng dường trước hết phải xuất phát từ sự hân hoan, tự nguyện.

  – Khác đối tượng, khác tâm thế, khác mục đích sẽ đem lại kết quả khác nhau trong hoạt động cúng dường.

  – Thực hiện tu pháp cúng dường chỉ thực sự mang lại lợi ích và tạo công đức khi đối tượng cúng dường xứng đáng như 13 đối tượng mà Đức Phật đã chỉ dạy.

  – Cúng dường mang lại phước báu tốt lành trong hiện tại và mai sau, bên cạnh đó cúng dường còn là một hình thức của tu tập về xả, nhằm đoạn tận chấp thủ và đạt đến ly tham, nhờ đó công đức trở thành vô lượng.

  – Đồng thời cùng với “ngoại cúng dường” thì đại Bồ tát Phổ Hiền phát lộ 10 đại hạnh với đại hạnh thứ 3 là “Quảng tu cúng dường’- ngoài hình thức “ngoại cúng dường” như thường thấy thì nội cúng dường với việc dùng “pháp” để cúng dường cao hơn ngoại cúng dường – với cách gọi đúng như vị Thầy đã chỉ dạy là “tịnh pháp cúng dường”: với việc thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm, không vì bản thân mà vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình.

  Thưa vị Thầy !

  Trong việc cúng dường còn có một yếu tố như con hiểu: đó là tính thời điểm.

  Con được biết một câu chuyện về Đức Phật khi Ngài là Bồ tát Tất đạt đa và đang theo đuổi con đường tu khổ hạnh – Câu chuyện về cô gái chăn dê:

  Bồ tát Tất đạt đa trong một lần tu khổ hạnh quá, Ngài đã kiệt sức và bất tỉnh vì đói, một cô gái chăn dê thấy vậy liền mang bát cháo sữa đến dâng Ngài uống, bát cháo sữa đã giúp Ngài có lại sức khỏe để tiếp tục quá trình tu hành của mình. Như vậy việc cúng dường bát cháo sữa khi đó thật giá trị vô cùng vì đúng thời điểm khi Ngài đói kiệt sức và người nhận là Bồ tát Tất đạt đa khi ở thời điểm sắp chứng ngộ Vô thượng Bồ-đề.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài !

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

  Om Mani Padme Hum !

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Bố thí và cúng dường khác nhau vì bố thí là một trong 6 Ba la mật, còn cúng dường là tu pháp đại hạnh của Phổ Hiền. Trò nghĩ sai lệch. Mặt khác trò góp vào luận điểm nữa là “tinh thời điểm” lại càng sai hơn vì lạc đề. Ở bài này Thầy luận kiến về tinh thần và thái độ, còn trò thêm vào tính thời điểm là “hiệu quả” mà Thầy sẽ viết bài sau. Nếu trò biết được há Thầy lại không biết sao? Trò nên dựa cột mà nghe để khỏi phạm lỗi bất kính vì chỉ trích Thầy thiếu kiên thức y như lỗi Huệ Pháp! Hai trò sao mà khéo giống nhau! Ừ, nên cùng nhau rời khỏi diễn đàn chanhtuduy.com cùng nhau đi!

   • Mật Tịnh Hải says:

    Kính Bạch Thầy !

    Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ ra lỗi lầm của con. Con xin được sám hối trước Thầy và mong Thầy từ bi cho con dược tịnh hóa lỗi lầm này ạ.

    Om Mani Padme Hum !

 76. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 77. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài này: Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường? Con hoan hỷ tán thán Bồ đề tâm rộng lớn của vị Thầy đã chấp bút cho chúng con có cơ hội được hiểu về đệ tam tâm pháp Thanh Trí cao diệu.

  Qua bài viết của vị Thầy, con đã được hiểu về từ “cúng dường” vốn nguyên nghĩa gốc là “cung dưỡng” tức là “cung kính phụng dưỡng”. Ngày nay hai từ “cúng dường” với hàm nghĩa là “kính biếu”, “dâng tặng” những gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh và cũng nghĩa cử ấy, đối tượng thọ nhận là những người thế gian bình thường, người nghèo khó, người lâm vào hoàn cảnh bi đát thì gọi là “bố thí”. Trong 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường thì với đối tượng ngoại đạo phải đắc từ sơ thiền cho đến tứ thiền, điều này trăm khăn ngàn khó đòi hỏi người tu ngoại đạo phải nếm mật nằm gai. Còn 12 đối tượng cao quý kia đều ở đạo Phật và kỳ diệu thay với người tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc thì đã là đối tượng xứng đáng được cúng dường. Xong, con hiểu rằng trong thời đại mạt pháp này khi mà người tu đúng chánh pháp hiếm như sao buổi sớm thì hoạt động cúng dường thực hiếm hoi bởi thực khó tìm ra đối tượng để cúng dường trong khi thật dễ dàng để thực hành bố thí trong mọi hoạt động từ thiện, trong khi nhan nhản đó đây những kẻ hạ trí đội lốt tu hành là những kẻ đạo đức giả.Tìm được đối tượng cúng dường khó khăn là vậy xong con hiểu với tâm thái bất tịnh thì việc cúng dường cũng chỉ giống như hình ảnh gieo hạt giống xấu trên mảnh đất màu mỡ nên chẳng thu hoạch được gì và cũng vậy hạt mầm tốt gieo trên mảnh đất khô cằn, bị tưới tẩm độc hại thì vạn kiếp ngàn năm cũng chẳng có cơ hội nảy mầm. Con cảm tạ vị Thầy đã cho chúng con những chỉ dẫn chi tiết để biết trân quý mỗi cơ hội được cúng dường là tịnh pháp cúng dường. Con nguyện được làm theo lời giáo huấn từ bi của thánh giả Mã Minh trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư “Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm,/ Thành Phật một đời chẳng khó khăn”. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 78. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ được đọc bài viết ạ.

  Qua bài viết con hiểu thế nào là cúng dường và đối tượng được cúng dường là những ai. Và khi cúng dường nếu với cái tâm bủn xỉn, keo kiệt thì cũng chẳng được phước nhiều mà phước cũng mau cạn. Còn nếu chúng con “cúng dường thanh tịnh cả thân tâm” thì chúng con sẽ có được “viên ngọc như ý” để an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ tối thượng.

  Om Mani  Padme Hum.

 79. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài viết vô cùng lợi lạc này ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lơi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 80. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG? của vị Thầy .
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu về nghĩa của từ” cúng dường” đối tượng được cúng dường và bố thí theo lời dạy của Đức Phật , và đặc biệt quan trọng là tâm thái cúng dường của người thực hiện để có thể tích tập được công đức,phước đức.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy giúp con hiểu về hai hình thức cúng dường là ngoại cúng dường cúng dường phẩm vật hoặc có gì cúng đó tùy theo tính quốc độ, thời đại và dân tộc và nội cúng dường ( pháp cúng dường) cao hơn ” ngoại cúng dường” nội cúng dường là thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm vì lợi ích của chúng sanh . Và cách nhận thức để hiểu ” Tịnh pháp cúng dường” từ lời cảnh báo của thánh sư Gampopa cùng cách phân biệt để không nhầm lẫn  giữa người tu chân chính và kẻ ngụy tu , bằng lời dạy của Sơ tổ Mật tông Tây Tạng đại sĩ Liên Hoa Sanh.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.
  Con cầu nguyện Thầy ,Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 81.  

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì tâm nguyện bồ đề mà chấp bút cho tác phẩm trí tuệ Đệ tam tâm pháp Thanh trí – “Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn” trân quý này, như mở ra thêm một cánh cửa nữa trong sáu cửa pháp vị diệu của “Lục diệu Pháp môn” Yoga Thanh Trí mà vị Thầy đã phát lồ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Nhờ đó mà chúng sanh gần nhất là đệ tử, học trò chúng con được tiếp cận với ánh sáng chánh pháp, có cơ hội dần được bước vào kho tàng tâm của các Bậc giác ngộ. Con kính lễ Thầy.

  Kính bạch Thầy!

  Qua bài pháp thứ nhất “THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG” mà vị Thầy từ bi giảng giải, chúng con đã được trang bị trạch pháp nhãn để hiểu đúng, qua đó mới có cơ hội hành đúng về tu pháp “CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”.

  – Trước tiên chúng con được hiểu rõ rằng, cúng dường tuy có vẻ “na ná” với hoạt động bố thí (bởi sự nhập nhằng, nhá nhem của “thùng Công đức”, “hộp Cúng dường/Tam Bảo” trong các chùa chiền, tu viện… hay các hoạt động từ thiện biến tướng ngày nay) nhưng bản chất là khác với sự bố thí. Cúng dường là hoạt động tâm linh cao quý hơn bố thí bởi nó thể hiện sự “cung kính phụng dưỡng” lên bậc trưởng thượng… Và cúng dường hiếm hoi hơn bởi khó tìm ra được đối tượng (bậc trưởng thượng) xứng đáng để cúng dường trong thời mạt pháp này. Còn bố thí thường dễ được tìm thấy trong các nghĩa cữ, hoạt động từ thiện cả trong đạo Phật và ngoại đạo hướng đến người thế gian bình thường, là những người đang bị nghèo khó, lâm vào hoàn cảnh bi đát… hoặc loài vật.

  – Tiếp đến, chúng con được thấy biết rõ về “đối tượng xứng đáng được cúng dường” là ai (Who?) mà thông qua thánh giáo lượng vị Thầy đã chỉ rõ: có 12 đối tượng đó là Đức Phật, Độc giác, Thanh Văn (gồm 8 đối tượng đắc thánh quả và thánh đạo từ Tu đà hoàn đến A la hán), người ngoại đạo đắc thiền (từ sơ thiền đến tứ thiền), người tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc và 01 đối tượng để nhận được sự bố thí là loài vật.
  Ngay đây chúng con cần đào sâu thêm chánh tư duy để hiểu thấu rằng, vị Thầy tâm linh – bậc Tuệ Tri thức – bậc Đạo sư Thanh Trí tôn quý là thuộc về, là đồng với 12 đối tượng cao quý xứng đáng được cúng dường. Bởi, “Vị Thầy đại diện cho Tam Bảo, cho Ba gốc…” – Đại sỹ Liên Hoa Sanh; “Vị Thầy từ bi hơn đức Phật” – Đạo sư A tì sha, “Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác…” – Thánh giả Longchenpa.v.v..
  Còn đối tượng để nhận sự bố thí là người thế gian bình thường và loài vật, không phải là loài trời, thần, quỷ (bởi các loài này họ có thức ăn và đồ dùng riêng mà loài người như chúng con không thể đáp ứng được.)

  – Tiếp theo nữa, nhờ ơn Thầy từ bi khai mở trí tuệ thông qua công hạnh vĩ đại của đức Phổ Hiền, chúng con được hiểu sâu rộng hơn là trong hoạt động cúng dường thì mình sẽ cúng dường cụ thể cái gì đây (What?). Đó là:

  + Nội cúng dường: là dùng “pháp” để cúng dường. Trong nội cúng dường có hai thứ mà chúng con cần phân biệt rõ tựa như vàng là “Tịnh pháp cúng dường” (thực hành chỉ dẫn Phật pháp vì BỒ ĐỀ TÂM, tức là vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình) so với cặn là “Cấu uế pháp cúng dường” (thực hành, chỉ dẫn Phật pháp nhưng không vì BỒ ĐỀ TÂM mà chỉ với mục đích là đánh bóng bản ngã tâm linh của mình vì lợi dưỡng, danh vọng)..
  Con hiểu rằng trước khi đến được với sự “thực hành mở rộng tu pháp cúng dường” như “Tịnh pháp cúng dường” ở trên, chúng con cần được vị Thầy hướng dẫn và cần bước đi những bước ban đầu của “ngoại cúng dường” thì mới mong đến được với “nội cúng dường” cao quý, tinh túy được.

  + Vậy Ngoại cúng dường là gì? Qua lời Thầy dạy, con hiểu đó là cúng dường bằng tịnh tài, vàng bạc, châu báu, thực phẩm, y phục, hương, hoa, đèn dầu, tràng phan bảo cái, âm nhạc, vũ điệu… hoặc là có gì cúng đó.
  Nhưng sự “có gì cúng đó” ở đây hàm ý qua các ví dụ thực tiễn mà vị Thầy kể ra từ thời đức Phật đến nay, chúng con hiểu rằng, nó chứa đựng cả đáy lòng thành tâm, tôn kính và bằng với những tài sản trân quý mà người tác pháp cúng dường có được (một cách chân chính) ở thời điểm họ dâng lên bậc trưởng thượng. Chứ tuyệt nhiên không phải khi con có được tiền tài, vật chất bằng thủ đoạn bất chính hoặc có nhiều của dư của để mà ki bo, bỏn xẻn rồi lại ngu muội nghĩ rằng: Ừ.. thì Thầy dạy là mình “có gì cúng đó” mà! Khi đó sự cúng dường này sẽ bị biến thành một thứ “quái thai” nữa mang hình hài của “cấu uế pháp ngoại cúng dường” đi mất!!!

  Ngoài ra, còn có những sự vi tế hơn liên quan đến tinh thần, thái độ huối tiếc hay hoan hỷ ở những thời điểm trước, trong và sau khi cúng dường thì sẽ có được những kết quả khác nhau ra sao mà điều này nằm ngoài trí phàm phu của chúng con. Chúng con hoan hỷ mong chờ được vị Thầy từ bi tiếp tục giảng giải ở những phần sau.
  Con kính lễ tri ân Thầy!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy cùng vị phối ngẫu tâm linh của ngài là cô Mật Diệu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Dạ, kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, phổ truyền Yoga Thanh Trí làm lợi lạc cho chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

     

 82. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?” Qua bài viết con hiểu được thế nào là cúng dường trong đạo Phật:
  _ Cúng dường nguyên gốc từ là “cung dưỡng,” nghĩa là “kính biếu”, “dâng tặng”, những gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh.
  _ Khi cúng dường chỉ cần “có gì cúng đó” có khi chỉ là một nắm cát, một bát cháo hiu, nhưng đừng cúng dường với tâm bỏn xẻn, ki bo, hay cúng dường rồi hối hận. Đây là ngoại cúng dường
  _ Dùng “pháp” để cúng dường như chịu khổ, hành thiện, tích đức cho chúng sanh, giữ luật giới, thực hành Phật pháp và chỉ dẫn chúng sanh pháp tu thành Phật…gọi là nội cúng dường
  _ Cúng dường đúng Pháp phải là “tịnh pháp cúng dường” – tức là thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm, vì lợi lạc chúng sanh. Ngược lại là “cấu uế pháp nội cúng dường.”

  Qua bài viết con ấn tượng với hình ảnh cậu bé cúng dường Đức Phật bằng nắm cát. Con thật tự hào vì người Phật tử không có gì cũng có thể cúng dường. Những hoạt động của “nội cúng dường” như giữ luật giới con cũng đang được thực hành, nay mới được biết đó cũng là sự cúng dường. Con hoan hỉ vì được giữ giới và đem lại lợi lạc qua thực hành đó.

  Con xin thàm tâm cảm tạ vị Thầy vì bài viết đầy lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 83. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?” của Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thế nào là cúng dường, đối tượng được cúng dường và “nội cúng dường là dùng “pháp” để cúng dường như chịu khổ cho chúng sanh, giữ luật giới oai nghi, hành thiện tích đức vì chúng sanh, thực hành Phật pháp và chỉ dẫn chúng sanh pháp tu thành Phật…”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 84. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết cùng comment của các đạo huynh đạo hữu. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con về tinh thần và thái độ khi thực hành pháp Cúng dường. Sự cúng dường là nội cúng dường hay ngoại cúng dường đều phải xuất phát từ sự thành tâm chân thật, sự cung kính, phụng dưỡng bậc trưởng thượng. Những của cải vật chất không thể đo đếm được với tâm thành kính, Bất kỳ một gợn nhỏ mảy may vị kỷ hay nuối tiếc nào đều không mang lại bất cứ một sự tốt đẹp nào giống như hạt mầm xấu thì dù điều kiện có thuận lợi cũng không gặt hái được thành quả nào cả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 85. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hồng Quang đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con về đối tượng cúng dường, từ đó con hiểu được  sự khác biệt giữa cúng dường và bố thí. Con cũng hiểu được thêm về vật phẩm cúng dường, ngoại cúng dường và nội cúng dường, cao hơn nữa là tịnh pháp cúng dường.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài giảng thật lợi lạc và ý nghĩa.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 86. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn bài 1: thế nào gọi là cúng dường.” Con hoan hỉ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho con hiểu rõ thêm ý nghĩa pháp tu cúng dường bất khả gián đoạn.

  Cúng dường nghĩa là cung kính, phụng dưỡng, dâng tặng, kính biếu những gì đó lên các bậc trưởng thượng tâm linh (Thầy tu, đạo sư, đạo sĩ, pháp huynh). Và trong 10 đại hạnh mà Đại Bồ tát Phổ Hiền phát lộ thì có đại hạnh thứ 3 là “Qảng tu cúng dường” – là mở rộng tu pháp cúng dường, gồm nội cúng dường và ngoại cúng dường. Ngoại cúng dường là những phẩm vật hiện hữu như tịnh vật, tịnh tài…nội cúng dường thì cao quý hơn. Nội cúng dường thì dùng pháp để cúng dường hay còn gọi là tịnh pháp nội cúng dường. Tịnh pháp cúng dường là thực hành pháp hướng dẫn chúng sanh tu Phật pháp giữ giới luật, chịu khổ cho chúng sanh vì Bồ đề tâm chứ không phải để đánh bóng bản ngã, tham danh lợi dưỡng của mình, vì như thế chẳng khác gì đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho con hiểu việc cúng dường đúng đối tượng là một điều rất quan trọng và tâm thái người cúng dường cần phải luôn chân thành. Con hoan hỉ và tự hào được là người con Phật, được làm học trò và đệ tử của vị Thầy. Được Thầy cho phép diễn tập pháp tu thiện xảo vi diệu như là cúng dường bất khả gián đoạn, Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni, Bồ đề tâm định quán. Tất cả những pháp tu đó đã giúp chúng con có được “tịnh pháp nội cúng dường.”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp hay và lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 87. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc “Bài 1 : Thế nào gọi là cúng dường?” trong loạt bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh trí : cúng dường bất khả gián đoạn” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho đệ tử chúng con hiểu được thế nào là “Cúng dường” với nguyên gốc từ là “cung kính phụng dưỡng” (hàm nghĩa là “kính biếu”, “dâng tặng” những gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh). Qua bài viết, con hiểu được các khía cạnh khác của cúng dường như :

  * Đối tượng cúng dường : 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường, trong đó có 1 đối tượng được bố thí. Từ đó, con thấy được tinh thần bình đẳng và từ bi với tất cả chúng sanh của đạo Phật.

  * Hạng trời, quỷ thần do không tu tập được, không thể đạt đến công hạnh để trở thành đối tượng được cúng dường.

  * “Quảng tu cúng dường” là “thực hành mở rộng pháp tu cúng dường” gồm ngoại cúng dường và nội cúng dường. Trong đó, nội cúng dường cao hơn ngoại cúng dường vì có sự chế ngự và thúc liễm thân tâm mình. Để phân biệt giữa “tịnh pháp cúng dường” và “cấu uế pháp cúng dường” căn cứ vào động cơ : Bồ đê tâm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con được diễn tập, thực hành tịnh pháp cúng dường mỗi ngày qua lục diệu pháp môn để lợi người lợi mình, an lạc đời này-cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 88. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp:” Thế nào gọi là cúng dường”
  Qua bài viết con hiểu cúng dường có nghĩa là ” cung kính phụng dưỡng”. Theo đức Phật có 13 đối tượng được nhận cúng dường trong đó là những bậc trưởng thượng tâm linh( Thầy tu,đạo sư,đạo sĩ,sư phụ pháp huynh) còn một đối tượng nghèo khó ,thấp kém gọi là ” bố thí”. Đối tượng trời ,thần ,quỷ không nằm trong danh sách được cúng dường vì họ không phải loài người nên không đạt đến công hạnh để trở thành đối tượng được cúng dường.Vì vậy ta càng tự hào ta được là thân người quý hiếm với8 tự do và 10 thuận cảnh ta mới có thể tu thành Phật,Bồ tát,Duyên giác,Thanh văn,Chứng thiền,Nghiêm trị tịnh giới.
  Có hai loại cúng dường:” ngoại cúng dường”,” nội cúng dường”.Ta tu Phật nên quan tâm đến nội cúng dường: là dùng ” pháp” để cúng dường nhằm mang lại lợi lạc cho chúng sanh,chỉ dẫn chúng sanh pháp tu thành Phật.Vì vậy “Pháp cúng dường” cao hơn ” ngoại cúng dường”. Theo Phật pháp thì cúng dường đây phải gọi là “tịnh pháp cúng dường”
  Việc “tịnh pháp cúng dường” còn tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi hành giả,quan trọng là ý thức,thái độ cúng dường như thế nào.
  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc này
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om Mani Padme Hum

 89. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của Thầy “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường”. Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy đã viết bài cho chúng con hiểu được các khía cạnh của cúng dường. Về mặt từ ngữ thì “cúng dường” xuất phát từ nguyên gốc “cung dưỡng” (cung kính phụng dưỡng), lâu ngày đọc trại ra là cúng dường. Qua bài Thầy dạy, hoạt động từ thiện trợ giúp người khó khăn thì gọi là bố thí, và “Hoạt động từ thiện nào cũng có bố thí nhưng hoạt động cúng dường là hiếm hoi bởi vì khó tìm ra đối tượng cúng dường”. Đối tượng cúng dường được Thầy nhắc lại lời Phật dạy là gồm 13 đối tượng, trong đó có đối tượng loài vật gọi là bố thí. Điều quan trọng trong số đối tượng cúng dường có “thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc”, như vậy chúng con đã có vị Thầy để thực hành cúng dường là điều may mắn lớn, bởi vì chúng con sẽ có nhiều cơ hội để tích tập công đức. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 90. Mật Tuệ Viễn says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài 1 “ Thế nào gọi là cúng dường?” Trong loạt bài “ Đệ nhị tâm pháp thanh trí : cúng dường bất khả dán đoạn” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu thêm ý nghĩa pháp tu cúng dường, và đối tượng được cúng dường.  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết lợi lạc, Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy.

  con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 91. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy đã vì Bồ đề tâm mà khởi viết loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”.
  Với bài 1 “Thế nào gọi là cúng dường?”, Thầy đã dẫn dắt chúng con chạm vào mép cửa những giá trị vô song của hoạt động cúng dường trong đạo Phật. Con xin phép Thầy được khái quát một số ý con lĩnh hội được từ bài dạy của Thầy:
  *Thực nghĩa của đối tượng cúng dường:
  Đức Phật đã chỉ ra 13 đối tượng được cúng dường, gồm 12 đối tượng cúng dường thuộc về những bậc tôn quý và 1 đối tượng bố thí là loài vật. Trong 12 đối tượng tôn quý thì hầu hết đều khó gặp giữa đời này như “mò kim đáy bể”, chỉ có một trong số đó là tương đối “dễ gặp” hơn, vì mang hình tướng thân người, đó là thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc, bởi:
  -Đối với ngoại đạo đắc thiền không phải dễ dàng, thường là trải qua trăm khăn ngàn khó mới thành tựu. Trong khi đó thầy tu đạo Phật chỉ cần giữ đúng 5 giới là được sánh ngang hàng.
  -Khi và chỉ khi làm con người mới tu thành Phật, Bồ tát, Duyên giác, Thanh văn, chứng thiền, nghiêm trì tịnh giới. Hạng trời, thần, quỷ không thể tu được nên mới gọi thân người là quý hiếm với 8 tự do và 10 thuận cảnh.
  – Đức Phật chỉ đánh giá cao nỗ lực tâm linh của con người hơn tất cả các loài khác.
  -Loài quỷ, thần, trời là những đối tượng có thức ăn và đồ dùng riêng của họ mà loài người chúng ta không thể đáp ứng được (nên không thuộc đối tượng cúng dường hoặc bố thí trong đạo Phật).
  * Thực nghĩa của tu pháp cúng dường:
  Từ việc xác định đối tượng cúng dường, việc cúng dường đã trở thành một trong mười hoạt động tâm linh trong đạo Phật:
  -Đại Bồ tát Phổ Hiền phát lộ 10 đại hạnh, trong đó đại hạnh thứ 3 là “quảng tu cúng dường”. “Quảng tu cúng dường” là “thực hành mở rộng tu pháp cúng dường” như ngoại cúng dường là những gì kể trên, và nội cúng dường là dùng “pháp” để cúng dường như chịu khổ cho chúng sanh, giữ luật giới oai nghi, hành thiện tích đức vì chúng sanh, thực hành Phật pháp và chỉ dẫn chúng sanh pháp tu thành Phật…
  -“Pháp cúng dường” cao hơn “ngoại cúng dường”. Tuy vậy, đã gọi là Phật pháp thì phải gọi là “tịnh pháp cúng dường” chớ không phải là “cấu uế pháp cúng dường”. Tịnh pháp cúng dường là thực hành, chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm tức là vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình, không phải là đánh bóng bản ngã tâm linh của mình vì lợi dưỡng, vì danh vọng…
  Từ việc xác định các thực nghĩa trên, hành giả đạo Phật sẽ có thái độ tri và hành tương ưng. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định.
  Nguyện cầu Thầy, Cô an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM.

 92. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bách Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn: Thế nào gọi là cúng dường”.

  Thông qua bài viết, con được hiểu rõ hơn thế nào là cúng dường, đối tượng được cúng dường đồng thời cúng dường được chia làm 2 loại là ngoại cúng dường và nội cúng dường.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   HỢp đồng ai sẻ làm đôi. Nửa in Hà Nội, nửa soi Hải Phòng

   • Mật Hồng Nhật says:

    Hợp đồng chưa ổn Thầy ơi,

    Ma quân vẫn phá biết ngày nào xong. 🙂

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã để tâm.

    Om Mani Padme Hum.

    • Mật Khuê Minh says:

     Mô Phật!

     Thầy ban chưởng pháp mô hô

     Để ta quán xét hành vi của mình

     Nhờ đó tâm được quân bình

     Ma nào phá được khi mình vững tin!

     Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi đã luôn để tâm tới chúng con.

      Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

     Om mani padme hum.

      

     • Mật Hồng Nhật says:

      Bạch Thầy! Con tỉnh giấc mê

      Lời Thầy ban tặng để con được thành.

      Con xin trân quý duyên lành

      Vững tin chiến thắng tường thành Ma Quân.

      Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

      Om Mani Padme Hum.

 93. Mật Định Thuần says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ với bài viết: “Thế nào gọi là cúng dường” của Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.
  OM MANI PADME HUM!

 94. Mật Quảng Lợi says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài 1 “Thế nào gọi là cúng dường” trong loạt bài “ Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn” thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài giảng pháp quý báu này. Qua bài giảng con đã hiểu được thế nào là cúng dường, đối tượng được cúng dường và “tịnh pháp nội cúng dường” được thể hiện và nhận biết như thế nào thưa Thầy.

  Con trân quý khi mổi buổi sáng thức dậy, với niềm kêu hãnh và tràn đầy ơn phước con được thực hành pháp tu “cúng dường bất khả gián đoạn” mà vị Thầy đã phát kiến và truyền trao, con cảm tạ ơn Thầy.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 95. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài đệ tam tâm pháp thanh trí: cúng dường bất khả gián đoạn.bài 1 thế nào là cúng dường, qua bài viết con hiểu được có 12 đối tượng được cúng dường, một đối tượng là loài vật thì được bố thí.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 96. Lê Đức Tùng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 97. nguyễn thị thanh says:

  Kính bạch Thầy ! Con đọc xong bài này rồi ạ

 98. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Qua bài con hiểu được, pháp tu cúng dường là một trong 10 đại hạnh mà Bồ tát Phổ Hiền đã từ bi lộ xuất, giúp cho người Phật tử được tích tập nhiều phước báu và  công đức.
  Cúng dường gồm có ngoại cúng dường và nội cúng dường: Ngoại cúng dường là những tịnh vật, tịnh tài, vàng, bạc…tùy thuộc vào tính thời đại mà được cúng dường lên Đạo Sư, Chư Phật và các bậc thánh chúng. Nội cúng dường còn gọi là tịnh pháp cúng dường là thực hành, diễn tập những tu pháp làm lợi lạc cho chúng sanh theo sự chỉ dạy của vị Thầy.
  Trong đó Đức Phật đã dạy, có 12 đối tượng được xứng đáng  nhận cúng dường và 1 đối tượng được nhận bố thí.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 99. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Con xin cảm ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con hiểu được ” thế nào là cúng dường “,  đối tượng cúng dường, cúng dường bất khả gián đoạn.

  Ở các chùa, chúng sanh chỉ biết cúng dường, chứ không thể nào hiểu được công đức của phần cúng dường là gì. Và họ cũng không cần biết đối tượng cúng dường là ai .Thế gian mê muội không phân biệt đâu là tà ,đâu là chánh ,cứ thê đua nhau cúng dường,, ngày càng nhiều, thật là tội nghiệp.

  Mô phật! Chúng con may mắn được Thầy Cô dẫn dắt nên cuộc đời không phải rơi vào tà kiến, lại còn được an lạc về sau bởi tâm nguyện cúng dường của mình và đối tượng để cho chúng con cúng dường là ai .Thật là ơn phước vô ngần..

  Một lần nữa, con xin cảm ơn công đức đạo hạnh bồ đề tâm của Thầy Cô đã giúp cho thông suốt trong bài giảng về cách thức cúng dường.

  Con cầu mong cho tất cả đạo hữu được hanh thông thế sự và thành tựu Phật tánh.

  Con xin chân thành cầu nguyện cho Thầy Cô luôn vĩnh hằng vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 100. Mật Thuận Đức says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy cúng dường bất khả gián đoạn bài 1 thế nào là cúng dường đã giảng luận cho chúng con về cúng dường

  Cầu nguyện Thầy Cô được nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh

  Om mani padme hum

 101. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã mở lại tập “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” giúp con được tiếp xúc và hiểu được thế nào là “Cúng dường” ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 102. Tantra Mahavita says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mahavita sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết lợi lạc này.

  Con hiểu rằng có nhiều cách cúng dường như tài thí, pháp thí và vô úy thí. Nhưng khi cúng dường phải cúng bằng tâm thanh tịnh. Con hiểu rằng điều này có nghĩa là thực hành pháp vì một mục đích duy nhất là giúp chúng sanh bước đi trên hành trình giác ngộ dựa trên nền tảng bồ đề tâm, thực hành pháp không vì động cơ ái ngã, vị kỷ.

  Từ tận đáy lòng, con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

  ………………………………………………………………………………………………………

  Dear Saint Guru,

  Thank you very much for sharing such an interesting article. Surely there are different types of offerings, materials and all kinds. But these offerings have to be pure. This means that we are practicing Dharma with the sole intention of guiding all sentient beings in the path of Enlightenment on the only basis of the Bodhichita … nothing more. Without absolutely no selfish motive. Desiring it from the deepest of the heart. That our Guru has a long life. That all beings reach the nature of Buddha .OM MANI PADME HUM

   

 103. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc lại bài Pháp này của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ khi được vị Thầy khai thị về những điều căn bản đầu tiên về cúng dường: thế nào là cúng dường, những đối tượng xứng đáng được cúng dường, tịnh pháp cúng dường và cấu uế pháp nội cúng dường. Đó là những kiến thức nền tảng để chúng con nắm vững, từ đó dễ dàng đi sâu vào những ý nghĩa tinh túy bên trong.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài Pháp lợi lạc cho chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 104. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài viết của Thầy : “ ĐỆ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN BÀI 1 : THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG “

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh , trí tuệ , bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được thế nào gọi là “ Cúng Dường “hay còn gọi là “ Cúng Dưỡng “ , ( Cung kính phụng dưỡng ) , đối tượng được cúng dường và “ Ngoại cúng dường “ , “ Tịnh pháp nội cúng dường “ .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết thật ý nghĩa và lợi lạc để chúng con có thêm trạch pháp nhãn mà phân biệt đối tượng cúng dường .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 105. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om Mani Padme Hum

 106. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài ” Đệ Tam Tâm Pháp Thanh Trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN bài 1 :  Thế Nào Gọi Là  Cúng Dường :” rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã giảng luận cho chúng con bài pháp quý và ý nghĩa về việc cúng dường như thế nào, và đối tượng để cúng dường , tịnh pháp cúng dường chứ không cấu uế pháp cúng dường .

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. OM AH HUM!

 107. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn cho con hiểu được thế nào là “cúng dường”, đối tượng được cúng dường và ngoại cúng dường, tịnh pháp nội cúng dường. Qua bài viết con hiểu biết thêm 12 đối tượng xứng đáng nhận được cúng dường và 01 đối tượng được nhận bố thí.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mami padme hum. 

 108. Kính Bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã bồ tâm từ bi ban cho chúng bài pháp quý báu đầy lợi lạc .Kính Thầy qua bài viết con hiểu được thế nào cúng dường  đối tượng được cúng dường tâm thái cúng dường

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 109. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ

  Qua bài viết của vị Thầy Con đã hiểu tường tận sâu sắc thế nào là cúng dường đối tượng được cúng dường nên cúng dường với tâm như thế nào tốt

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 110. Mật Diệu Hằng
  Tantra Mishataru says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mishataru sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Giờ đây con đã hiểu đối tượng chúng con nên cúng dường là ai. Đó chính là những vị Thầy đang thực hành để đạt được giác ngộ, thành tựu Phật tánh, chứ không phải là thiên , thần, quỷ…

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy  vì bài viết hay và truyền cảm hứng này. Bài viết của Thầy dạy cho con nhiều điều mà con chưa biết, nhắc nhở con nhiều điều mà con đã quên. Hơn nữa, con đã học được thói quen cho đi với tâm thế biết ơn nhưng bây giờ con được học thực hành cúng dường các vị tôn kính, các bậc trưởng lão trong Phật pháp với chánh kiến.

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy tôn kính vì những lời dạy quý báu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

  ………………………………………………………………………………………………….

  Now i have understood who we should make offerings to. The one who is to attain Buddha hood. Not devas, asuras e.t.c.. Thank you Holy Guru for such an inspiring article. It has taught me much of what i didnt know and what i forgot. Moreover i had the habit of giving something with regretful heart but now i have leant through this dharma to Ingrid right thoughts towards giving offering to our elders in dharma.

  Thank you your Holiness Guru for this message. May you live longer healthy life for the sake of all sentient beings.

  Om Mani Padme Hum

   

 111. Mật Tấn Hỷ says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 112. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Qua bài viết của vị Thầy cho con hiểu thêm về Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn; Thế Nào Gọi Là Cúng Dường ạ.con tạ ơn Thầy đã viết bài thật là ý nghĩa và lợi lạc ạ

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 113. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: Đệ tam tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN: Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG .

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu được như thế nào là cúng dường và bố thí, con hoan hỷ khi biết người tu đạo Phật giữ 5 giới đức đã ngang bằng với ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, mà để đắc thiền là một việc trăm khăn ngàn khó,  con cảm thấy tự hào khi được là người con Phật . Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 114. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 115. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng cúng dường là gì và cần phải cúng dường đúng đối tượng ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 116. Mật Hoàng Phương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 1:”Thế nào gọi là cúng dường” rồi ạ.

  Con đã hiểu được ý nghĩa của cúng dường, các đối tượng được cúng dường và tịnh pháp nội cúng dường rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 117. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu! Qua bài, con đã hiểu được thế nào là cúng dường. Nguyên gốc của nó là “cung dưỡng” tức là “cung kính phụng dưỡng”. Có 13 đối tượng để cúng dường, 01 đối tượng được bố thí. Cúng dường bao gồm nội cúng dường và ngoại cúng dường.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô. Cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cậu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 118. Cao Diệu Mật Thủy
  Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc lại bài 1: “Thế nào là cúng dường?” trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí – Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã minh giải về cúng dường, một hoạt động tâm linh nhà Phật, cung kính dâng biếu, dâng tặng lên những đối tượng cao quý (trong đó Thầy đã chỉ ra gồm 12 đối tượng, không kể đối tượng là con vật). Vì là hoạt động cao quý hướng đến những đối tượng cao quý nên cúng dường phải xuất phát từ tâm thanh tịnh, hoan hỷ, cung kính, dùng “tâm thành, ý sáng, lời ngay” để thực hiện. Thầy cũng chỉ ra cho chúng con được hiểu cúng dường gồm: nội cúng dường (pháp cúng dường thanh tịnh không vì danh tiếng, ngã ái bản thân) và ngoại cúng dường (tịnh tài, tịnh vật), trong đó nội cúng dường cao hơn ngoại cúng dường.

  Bài pháp cũng giúp con tự suy ngẫm và quán xét trong việc thực hành tu pháp cúng dường của mình. Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

  (Kính bạch Thầy, bài này là bài đóng ạ!)

 119. Cao Diệu Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho mở loạt bài về tâm pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” để chúng trò và bạn đọc được hân thưởng, được tường tận và cảm niệm ơn phước gia trì của các Ngài thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Đệ tử cũng mong rằng những kẻ phản đồ, kẻ keo kiệt bủn xỉn, kẻ dùng tài vật cúng dường cho mưu cầu cá nhân đang lồng lộn kêu gào ngoài kia hãy tỉnh ngộ vì chính bản thân họ đã tự “đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”

  Đệ tử hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của vị Thầy vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh nCovid-19 sớm được tiêu trừ.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 120. Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi mở lại loạt bài về tâm pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” để chúng con, bạn đọc được thêm một lần hân hưởng, đào sâu thêm thực nghĩa Cúng Dường.
  Qua đó con hiểu rằng tu pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” được vị Thầy phát kiến và đã được bảo chứng từ kinh Hoa Nghiêm. Chỉ có những kẻ tâm thức đầy rác và tâm bần tiện keo bủn mới bác bỏ vì tính quỷ tham lam. Đồng thời là có sự Gato đến nũng nĩnh của một thư viên hoa hôi khi thấy người khác thì được cúng dường và người cúng dường đầy hoan hỷ cho hành động đó từ thân, ngữ, tâm. Chứ chả như ban bệ của họ phải làm đủ chiêu trò, thủ đoạn bất chánh, dùng mọi kiểu bánh vẽ mới có đủ để duy trì sự cái thân căn ì ạch Gato đó. Những kẻ đó nếu không thôi kêu gào và lo dọn rác của căn nhà tâm thức thì chẳng mấy chốc mà thành kẻ “béo phì” vì ăn nhiều Gato, nằm trên những đống rác tà kiến đợi xe nhân quả chở thẳng vào ba cõi thấp hội ngộ cùng nhau. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện đất nước sớm chấm dứt thiên tai địch họa, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om Mani Padme Hum.

 121. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về “Đê tam tâm pháp thanh tri: cúng dường bất khả gián đoạn”. QUa bài viết con hiểu từ ” cúng dường” nghĩa là “cung kính phụng dưỡng” và Đức Phật cũng khẳng định rằng có 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường. Con hiểu rằng, một điều tối quan trọng khi cúng dường là ở tâm của người cúng dường.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ chạy chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 122. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích cho con hiểu được 13 đối tượng tôn kính cúng dường và một đối tượng để bố thí qua bài này con cảm nhận được sự lợi lạc khi chúng con thực hành pháp cúng dường bắt khả giáng đọn mà vị Thầy đã từ bi phát kiến ra để học trò đệ tử chúng con thực hành và viễn tập . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm .

 123. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ được đọc “bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?” của loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả giạn đoạn” của vị Thầy ạ.
  Qua bài viết con hiểu rằng:
  + Trong hoạt động Phật pháp cúng dường hàm nghĩa là “kính biếu”, ” dâng tặng” những gì đó lên các bậc trưởng thượng tâm linh.
  + Có 12 đối tượng xứng đáng được cúng dường là Đức Phật, Độc Giác, Thanh Văn bao gồm 8 đối tượng đắc thánh quả và thánh đạo từ Tu đà hoàn đến A la hán, đối tượng ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đối tượng là Thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc và 1 đối tượng được bố thí đó là con vật. Các đối tượng trời, thần, quỷ không phải loài người nên không có khả năng tu tập để đạt đến công hạnh mà trở thành đối tượng được cúng dường.
  + Cúng dường bao gồm ngoại cúng dường và tịnh pháp cúng dường (dùng pháp để cúng dường), con hiểu tâm thái của người cúng dường trước khi, trong khi và sau khi cúng dường là điều cực kì quan trọng nó sẽ là kết quả mà mình nhận được. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 124. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 125. Mật Quảng Lượng says:

  Bạch Thầy, qua bài giảng của Thầy con đã hiểu về “cúng dường”, “ngoại cúng dường”, và “nội cúng dường” ạ!
  Con cảm tạ ơn phước Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy từ bi và trí huệ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Con cầu nguyện cho huynh đệ kim cang và bản thân luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, tinh tấn tu tập và trường dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư!
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Con cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om Mani Pahme Hum!

 126. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , qua bài này con hiểu thiêm chúc nữa về sự lợi lạc khi chúng con thực hành viển tập tâm pháp cúng dường bắt khả giáng đọn hằng ngày . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 127. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết của vị Thầy, qua những luận giảng của Thầy con hiểu được thế nào là cúng dường, các đối tượng được cúng dường là các bậc trưởng thượng tâm linh ( Thầy tu, đạo sư, đạo sĩ, sư phụ, pháp huynh) còn đối tượng thọ nhận là người thế gian thì được gọi là bố thí. Tâm thế của người cúng dường như thế nào, hoan hỷ hay với tâm keo kiệt tiếc nuối những phẩm vật của mình, sẽ nhận được phước báo tương ưng.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 128. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, luận giải giúp con hiểu rõ thêm về Tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn.
  Qua bài viết này, con biết về 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường và 1 đối tượng được bố thí như khẳng định của Đức Phật. Bên cạnh đó, vị Thầy cũng đã luận giải về các hình thức cúng dường, bao gồm: (1) ngoại cúng dường có thể là những vật phẩm có giá trị vật chất hay tinh thần; (2) Tịnh pháp cúng dường là thực hành, chỉ dẫn Phật Pháp vì Bồ đề tâm. Cùng với đó là những lời chỉ dạy của Thánh giả Gampopa, lời dạy của Đại sĩ Liên Hoa Sanh mà người hành giả đạo Phật cần lưu ý để sự cúng dường trở thành tịnh pháp. Con cũng hiểu rằng tâm thái của người cúng dường trước, trong lúc và sau khi thực hiện cũng là một yếu tố quan trọng thể hiện rõ qua những câu chuyện về cậu bé tung nắm cát, bà lão ăn mày cúng dường bát cháo hiu hay câu chuyện về Bà la môn cúng dường thực phẩm cho Đức Phật.
  Qua bài viết, con hiểu rằng thực hành Tâm pháp Thanh Trí “Cúng dường bất khả gián đoạn” chính là cách để bản thân con rèn luyện tinh thần “biết ơn và biết trả ơn” mà Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh “Ba hạng người khó gặp”, cũng là theo đúng lời dạy của Ngài trong Tứ trọng ân (Ơn vị Thầy, ơn Tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn chúng sanh). Bởi vậy, mà không phải ngẫu nhiên mà Bồ tát Phổ Hiền phát lồ 10 đại hanh, trong đó đại hạnh thứ 3 là “quảng tu cúng dường”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 129. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được ý nghĩa cao quý và những lợi lạc thông qua hoạt động “cúng dường” mà khi xưa Đại Bồ tát Phổ Hiền phát lộ trong 10 Đại hạnh của Ngài, trong đó có Đại hạnh “Quảng tu cúng dường”, hiện nay đã được vị Thầy phát kiến trong Lục diệu pháp môn đó là “Cúng dường bất khả gián đoạn” .
  Qua bài này con đúc kết được rằng: (1) Thế nào là cúng dường :nguyên gốc là “cung dưỡng”, tức là cung kính phụng dưỡng lên bậc trưởng thượng tâm linh (2) Đối tượng cúng dường: Đức Phật, Độc Giác, Thanh Văn bao gồm 8 đối tượng đắc thánh quả và thánh đạo từ Tu đà hoàn đến A la hán, đối tượng ngoại đạo đắc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đối tượng là thầy tu đạo Phật giới hạnh nghiêm túc, và cuối cùng đối tượng thứ 13 là con vật nên chỉ gọi là “bố thí” (3) Nội cúng dường: là dùng “pháp” để cúng dường như chịu khổ cho chúng sanh, giữ luật giới oai nghi, hành thiện tích đức vì chúng sanh, thực hành Phật pháp và chỉ dẫn chúng sanh pháp tu thành Phật (4) Ngoại cúng dường: tùy theo tính quốc độ, thời đại, dân tộc như tịnh tài, vàng bạc, châu báo hoặc có gì cúng đó như thời Đức Phật … (5)Tịnh pháp cúng dường: là thực hành chỉ dẫn Phật pháp vì Bồ đề tâm, vì lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình … Và ngược lại là (6) Cấu uế pháp cúng dường: là đánh bóng bản ngã tâm linh của mình vì lợi dưỡng, vì danh vọng chẳng khác gì “thực hành chánh pháp, chịu khó nhẫn nhục chỉ vì những mục đích vị kỷ hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh, cũng giống như một con mèo lợi dụng những thứ đó để vờn chết một con chuột” mà ngài Gampopa đã khuyến cáo …(7) Cấu uế cúng dường : như những trường hợp của dư, của để có nhiều mà bỏn xẻn, ki bo chẳng dám xả ly cúng dường hoặc cúng ít rồi tiếc nhiều …
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 130. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con bài pháp lợi lạc về đại hạnh thứ 3 ” Quảng tu cúng dường” của Bồ tát Phổ Hiền, trong đó gồm có ngoại cúng dường và nội cúng dường, cùng với 13 đối tượng được cúng dường và một đối tượng được bố thí mà Đức Phật đã chỉ ra. Nhằm giúp cho chúng con hiểu được tường tận về đại hạnh “Quảng tu cúng dường” và thực hành tu pháp cúng dường đúng theo quỹ đạo chánh pháp. Để tu pháp cúng dường trở thành “Tịnh pháp cúng dường” chớ không phải là “cấu uế pháp cúng dường”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 131. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi sách tấn.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 132. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 133. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được ” Thế nào gọi là cúng dường” . Qua đây con hiểu được cúng dường khác hoàn toàn với bố thí bởi hai đối tượng thọ nhận hoàn toàn khác nhau một bên là những bậc trưởng thượng tâm linh một bên là chúng sanh nghèo khổ, một bên hiến hoi khó tìm còn một bên thì nhiều vô số kể. Điều quan trọng chúng con cần phải cúng dường đúng người nhưng đó chỉ là ngoại cúng dường bởi trong đại hạnh thứ ba ” Quảng tu cúng dường” của Bồ tát Phổ Hiển còn có nội cúng dường tức dùng ” pháp” để cúng dường và cái chúng con cần ở đây là phải chuyển hoá tâm thanh trí tịnh theo đúng quỹ đạo chánh pháp để pháp cúng dường trở thành ” tịnh pháp cúng dường” chứ không phải ” cấu uế cúng dường” như bao kẻ chỉ muốn thoả mãn bản ngã của mình với tâm hẹp hòi vị kỉ.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 134. Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi, trí tuệ minh định cho chúng con về thực nghĩa của cúng dường và các đối tượng để cúng dường. Hơn nữa qua bài pháp này, con hiểu được cúng dường cũng được chia làm hai loại là nội cúng dường và ngoại cúng dường để phù hợp với đối tượng, thời điểm. Tuy nhiên dù là nội cúng dường hay ngoại cúng dường thì vẫn cần tâm chân thật để cúng dường chứ không phải dựa vào giá trị của phẩm vật để đánh giá như trường hợp của cậu bé lấy cát quán tưởng thành hoa cúng dường Đức Phật hay bà lão với bát cháo hẩm dâng cúng trưởng lão Ca Diếp. Đồng thời việc cúng dường cần chú ý trước, trong và sau khi cúng dường, vì nếu đã cúng dường mà có tâm hối tiếc một trong ba thời đó sẽ dẫn đến kết cục không trọn vẹn, dễ trở thành “cấu uế cúng dường” và rơi vào thất bại trầm trọng mà ngài Gampopa đã khuyến cáo.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 135. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy ạ. Qua bài viết, con hiểu được rằng cúng dường nguyên gốc từ là cung dưỡng tức cung kính, phụng dưỡng bậc trưởng trượng. Ngày nay, cúng dường được hiểu là dâng tặng, kính biếu phẩm vật, tịnh tài lên các bậc tôn quý. Qua lời dạy của Thầy, con hiểu được rằng có 13 đối tượng xứng đáng được cúng dường, trong đó có 1 đối tượng bố thí. Cúng dường không quan trọng ở phẩm vật, tịnh tài mà quan trọng ở tâm thái cúng dường. Thế gian cũng có câu “của cho không bằng cách đem cho”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khoẻ và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani pad me hum.

 136. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 137. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy ” ĐỆ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ :CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN BÀI 1( THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG ) rồi ạ .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được về đại hạnh thứ 3 ” Quảng Tu Cúng Dường “của Bồ Tát Phổ Hiền trong đó có ngoại cúng dường và nội cúng dường ,cùng với 13 đối tượng được cúng dường và 1 đối tượng được bố thí mà Đức Phật đã chỉ ra .
  Để tu pháp cúng dường trở thành ” Tịnh pháp cúng dường ,chứ không phải cẩu uế pháp cúng dường ” thì người thực hành chỉ dẫn phật pháp phải xuất phát vì bồ đề tâm và lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu tình chứ không phải vì lo đánh bóng bản ngã tâm linh của mình vì thanh danh lợi dưỡng, vì danh vọng cá nhân của bản thân thì chẳng khác gì thực hành chánh pháp chịu khó nhẫn nhục chỉ vì mục đích vị kỷ hơn là làm những điều tốt đẹp cho chúng sanh .Còn ngược lại người thực hành cúng dường ,cho dù phẩm vật có giá trị hay không giá trị thì điều đó không quan trọng ,điều quan trọng cần phải khởi phát từ tâm thành chí khiết, trân quý giáo pháp .
  Và qua bài viết của vị Thầy con cũng hiểu rằng ” Cúng dường bất khả gián đoạn ” là một tu pháp để rèn luyện tĩnh thức và nêu cao tinh thần của nghĩa cử cao đẹp của người ” biết ơn và biết trả ơn ” mà Đức Phật đã chỉ ra . Hơn thế nữa ” Cúng dường ” còn là phương pháp để tích lũy công đức để làm hành trang tiến về thành phố giải thoát.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 138. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải giúp chúng con hiểu thế nào là cúng dường.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 139. Mật Chân Tính
  Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Qua bài viết, con hiểu được thế nào là cúng dường và biết về đối tượng cúng dường rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 140. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã giảng luận cho chúng con bài pháp lợi lạc về ý nghĩa của việc cúng dường, qua bài thì con hiểu được cúng dường gồm có ngoại cúng dường và nội cúng dường, và gồm có 13 đối tượng được cúng dường và một đối tượng bố thí mà Đức Phật đã chỉ ra, vì vậy muốn để tu pháp cúng dường trở thành tịnh pháp cúng dường chứ không phải cấu uế cúng dường thì người thực hành xuất phát từ bồ đề tâm vì lợi ích của chúng sanh, chứ không phải vì đánh bóng vẫn ngã, kêu mạn mà chẳng được kết quả gì.
  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con bài pháp này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 141. Mật Thanh Quang
  Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ vị Thầy từ bi luận giải cho chúng con hiểu được “cúng dường” là từ đọc lái đi của “cung dưỡng” hay “cung kính phụng dưỡng”. Đức Phật đã chỉ ra 13 đối tượng cúng dường và 1 đối tượng bố thí. Theo đó chúng con hiểu được có nội cúng dường ( chịu khổ cho chúng sanh, giữ giới, tu tập Phật Pháp, hướng dẫn chúng sanh tu tập Phật Pháp ) và ngoại cúng dường ( tùy theo tính quốc độ, tính dân tộc và thời đại, có thể là tịnh tài, thực phẩm,… ) Con hiểu được rằng cúng dường theo tịnh pháp cúng dường, không phải cầu uế pháp cúng dường. Tâm thế cúng dường vì lợi lạc chúng sanh, không phải vì mục đích bản thân và tâm địa keo kiệt bủn xỉn.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 142. Mật Như Pháp
  Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hiểu được thực nghĩa của cúng dường, những Vị mà chúng ta nên cúng dường, dù cho đồ vật cúng dường có là gì nhưng được xuất phát từ lòng sùng kính, sẵn sàng xả ly thì đều được hoan hỷ đón nhận.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 143. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài : “Bài 1: Thế nào là cúng dường” rồi ạ. Con đã hiểu được cúng dường là cung kính phụng dưỡng.
  Chúng ta chỉ cùng dường 13 đối tượng gốm Đức Phật, Độc giác, Thanh văn, đối tượng ngoại đắc đạo thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đối tượng là thầy tu đạo Phật hạnh giới nghiêm túc và đối tượng thứ 13 là con vật nên ta gọi là bố thí.
  Ngoại cúng dường là tùy theo tính quốc độ, thời đại, dân tộc mà có những hoạt động cúng dường khác nhau như trầm, hương, hoa, trái cây, ….
  Nội cúng dường là dùng pháp để cúng dường như chịu khổ cho chúng sanh, giữ giới luật,…
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệm hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 144. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.
  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh từ bi và trí tuệ siêu việt của vị Thầy đã giảng giải cho con hiểu sâu sắc hơn về Đệ tam Tâm pháp Thanh Trí, cúng dường bất khả gián đoạn , về thế nào là cúng dường ? .
  Con đã hiểu được cúng dường là ” Cung kính phụng dưỡng ” lên các bậc trưởng thượng tâm linh , như Đức Phật đã xác định gồm 13 đối tượng để cúng dường , trong đó đối tượng thứ 13 là con vật nên phải gọi là ” Bố thí ” . Và cúng dường gồm hai loại : Nội cúng dường và ngoại cúng dường , tuy nhiên người cúng dường phải thành tâm và sùng kính các bậc được cúng dường như : Thầy, Phật, Pháp, Tăng .
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ và thân tâm an tịnh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 145. Mật Đăng Toàn
  Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện cho Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status