Mar 8, 2019

Posted by in Giáo điển | 132 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 2: TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 2: TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

Bài 2: TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG

Trong những giai thoại Phật pháp có nhiều tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm đã để lại trong tâm thức người con Phật như chúng ta ngày nay những bài học xả ly.

Chuyện thứ nhất

Trong một tiền kiếp quá khứ, Đức Phật là vị thái tử của một nước cường thịnh. Một hôm thái tử được biết hai ngày nữa sẽ có một thánh giả đến thuyết pháp. Trước đó một ngày thái tử lạc vào rừng hoang bị một ác quỷ bắt giữ.  Khi nó sắp nổi lửa thiêu sống, thái tử nước mắt ràn rụa. Quỷ ta cười khẩy miệt thị :

 • Người được gọi là tay kiếm lừng danh, dũng cảm xông pha trận mạc mà nay trước cái chết cũng rơi lệ ư?
 • Không! Ta khóc không phải vì sắp chết mà ta thống trách mình đã không còn cơ hội được nghe thánh giả thuyết pháp. Nếu người ta cho ta về, ngày mai ta nghe xong sẽ lập tức đến đây nạp mạng!

Quỷ nghe xong liền thả cho thái tử về. Quả đúng như lời hứa, ngày hôm sau thái tử trở lại rừng hoang tìm đến hang động ác quỷ xin nộp mạng. Thái tử còn tự tay chất củi thành đống, sẵn sàng đợi lửa thiêu. Quỷ ta ngạc nhiên đến mức sững sờ bởi thấy nét mặt thái tử hoan hỷ, thái độ điềm nhiên trước cái chết, khác hẳn với vẻ sầu bi rướm lệ như lần trước. Ác quỷ hỏi:

 • Pháp có gì hay mà sao ngài khóc vì nó rồi giờ đây nghe xong ngài đến đây để chết vì nó theo lời hứa? Ngài hãy nói lại cho tôi hiểu pháp cao sâu nhiệm màu như thế nào mà ngài đánh đổi mạng sống?

Nói xong, ác quỷ quỳ xuống chắp tay lắng nghe. Thái tử đăng tòa trên đống củi mà thuyết pháp về vô thường, khổ, vô ngã mà mình đã giác ngộ. Ác quỷ nghe xong hoan hỷ tột cùng, liền xin được làm hộ pháp, từ bỏ giết người, làm lành tích đức.

Chuyện thứ hai

Một chị thợ may ở làng nọ sau khi được một thánh giả đạo Phật khai ngộ, liền thực hành pháp miên mật và đắc thánh quả. Gặp lại Đạo sư của mình sau 10 năm, nữ thánh giả chí tâm đảnh lễ và một nỗi niềm thống hối khôn xiết vì không có gì quý để cúng dường vị Thầy. Sau khi xin phép thỉnh vấn Thầy về phẩm vật cúng dường, vị Đạo sư bảo hãy dâng tặng cái gì quý nhất của con người. Không một chút chần chờ, nữ thánh giả liền cắt đầu mình dâng cúng. Vị Đạo sư liền biết đệ tử mình đã chứng đắc toàn triệt vì đối với thánh giả không có sự sống và chết. Nữ thánh giả ấy được có tên trong 84 thành tựu giả Đại thủ ấn thuộc trường phái Kim cang thừa.

Chuyện thứ ba

Trisong_Deutsen

Vị vua Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8 vương hiệu là Trisong Deuson cúng dường vô số vàng bạc châu báu thỉnh nguyện bậc thánh trí thành tựu giả Padmashambhava (Liên hoa sanh). Từ biên giới Tạng- Ấn, nhà vua cử 5000 quân tiếp đón và hộ tống ngài Liên hoa sanh về đến triều đình. Nhà vua thành kính quỳ xuống đảnh lễ và xin được làm đệ tử.

Chuyện thứ tư

Thánh tăng Atisha

Một vị vua bị quân địch cầm tù đòi tiền chuộc giá trị bằng đúng trọng lượng của thân người 80 ký. Con trai nhà vua ấy là vương tử Bồ đề quang gom góp vàng chỉ thiếu số vàng tương đương đầu người, đang đắn đo không biết làm gì tiếp theo. Nghe được tin này vị vua liền nhắn tin mật báo hãy dùng số vàng đó qua Ấn Độ cúng dường mà thỉnh nguyện đại sư thánh tăng Atisha qua Tây Tạng chấn hưng đạo Phật. Gạt nước mắt trước nỗi niềm tử biệt phân ly, vương tử Bồ đề quang nghe theo mà nhờ đó xứ Tuyết mới được thoát khỏi mê lầm tà kiến từ đạo Bon; đạo Phật được phổ truyền và dòng phái Kagyu được hình thành từ thánh tăng này bắt đầu bén rễ trên mảnh đất thiêng Tây Tạng vào thế kỷ 11.

Chuyện thứ năm

Đạo sư Marpa

Cũng vào giai đoạn trên, cùng thời với thánh tăng Atisha, đại dịch giả, thánh giả Marpa người Tây Tạng bắt đầu hành trình cầu pháp bên Ấn Độ. Lần cầu pháp thứ 3, ngài Marpa đã tuổi ngũ tuần nhưng khước từ hỗ trợ phương tiện của đệ tử, ngài một mình một ngựa vượt xứ tuyết, đối đầu bão cát, san bằng hiểm nguy sa mạc, vô úy trước hiện trạng cướp bóc thổ phỉ, băng băng đến Ấn Độ tìm kiếm vị Thầy của mình là đại sĩ Naropa. Sau 2 năm mới gặp được, ngài khóc và quỳ xuống dâng cúng 56 cây vàng. Đạo sư thánh giả Naropa hoan hỷ nhận xong liền ném hết vào rừng.

Chuyện thứ sáu

Đạo sư Atisha trước khi qua Tây Tạng, ngài đến tham bái và cầu pháp Bồ đề tâm từ Tuệ tri thức Giới hộ tại đảo quốc Sumatra, nước Indonesia ngày nay. Tại đây ngài Atisha lưu trú 12 năm học đạo trước khi cúng dường vô số ngọc báu và những món trang nghiêm như tràng phan bảo cái, trầm hương, vải lụa…Nhờ đó, người tu đạo Phật sau này mới có được trước tác hướng dẫn thực hành thiền quán đề mục “Thất điểm nhân quả” trên đạo trình tiệm tu thuộc trường phái Kim cang thừa.

Chuyện thứ bảy

Huệ Khả cầu pháp Tổ sư Bồ đề đạt ma

Thời Đường triều bên Tàu, khi Tổ sư Bồ đề đạt ma vượt sông trường giang sang Trung Quốc tìm kiếm đệ tử chân truyền gặp được sư Thần Quang, bấy giờ là một giáo thọ chuyên giảng kinh, thuyết pháp ở nhiều chùa. Sau khi ngộ được lẽ nhiệm màu đạo pháp và chí nguyện giải thoát thôi thúc, thiền sư Thần Quang quỳ mãi trước hang động Thiếu thất tại núi Trung Sơn để tỏ lòng thành. Tổ sư mở cửa bước ra, sư Thần Quang bày tỏ chí nguyện, Tổ sư ngỏ ý nên cúng dường cầu pháp. Thần Quang chặt một cánh tay cúng dường. Tổ sư chấp nhận truyền pháp đặt pháp danh là Huệ Khả, có nghĩa là hành giả có khả năng giác ngộ.

Thầy Cô ăn gì

Trưa nay Thầy Cô dùng gì?

Còn nhiều giai thoại nữa nhưng Thầy chỉ nêu ra 7 trường hợp để các trò thấy được tấm gương người xưa tầm đạo, cầu pháp như thế nào. Ngày nay chắc hẳn cũng có những bậc long tượng Phật pháp ấy nhưng thầy trò chúng ta chưa biết. Tuy nhiên, ở Mật gia Song Nguyễn Thầy hoan hỷ đã có Mật Kiên viết 2000 câu thi kệ tán thán vị Thầy xem như một sự cúng dường về ngữ. Mật Tuệ Tín và Mật Hòa đã túc trực ở Mật gia Trung tâm hơn 2 tháng để hoàn thành những công trình tâm linh mà hiện nay các trò đang thọ dụng. Những trường hợp khác như Mật Hải, Mật Thủy, Mật Viễn, Mật Tuệ Viễn, Mật Quảng Lợi, Mật Tất Kiểm, Mật Tịnh Giác, Mật Khuê Minh, Mật Chánh Tấn, Mật Chánh Hoa, Mật Pháp Khánh, Mật Khánh Liên, Mật Nguyên Tánh, Mật Huệ Pháp, Mật Diệu Hằng, Mật Tịnh Dung, Mật Hồng Nhật…và những trò khác đã chân thành cúng dường để nhờ đó Mật gia Song Nguyễn rực rỡ y báo như ngày nay. Trò Mật Nguyên Tánh từng bày tỏ cảm niệm của mình về tinh thần cúng dường Đạo sư qua bài viết chấn động tâm thức là “Trưa nay Thầy Cô ăn gì” (http://chanhtuduy.com/thu-sai-gon-trua-nay-thay-co-gi/.

Thầy hiện nay được sung túc, Mật gia Song Nguyễn bây giờ có cảnh sắc phong quang, phương tiện đi lại dư dả, phương tiện ẩm thực đầy đủ là nhờ các trò đã cung kính phụng dưỡng bậc trưởng thượng. Thầy hoan hỷ với thiện hạnh của các trò nhưng dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp. Tuy vậy, Thầy cũng còn đó nỗi niềm tâm trạng bởi có những trường hợp bị nghiêm giáo, bị nộ pháp rồi cúng dường sám hối; hoặc cúng dường để bằng chị bằng em, hoặc cúng dường rồi liền đề nghị được đáp ứng giáo pháp Thanh trí như một hoạt động dịch vụ tầm thường. Thầy cũng nhắc các trò nhiều lần, Thầy không chấp nhất ngoại cúng dường nhiều hay ít nhưng các trò không được biến “cúng dường” thành “bố thí”! Vì sao? Vì Đạo sư không phải là tha nhân, một Viện trưởng không phải là kẻ ăn mày. Cụ thể chi tiết như thế nào Thầy sẽ đề cập trong những bài sau. Kết thúc bài này Thầy cầu nguyện ngọn đuốc trí tuệ soi sáng muôn phương, công đức cúng dường đúng pháp sẽ như hạt Bồ đề theo thời gian trở thành rừng cổ thụ. Om ah hùm.

  Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 08/03/2019

Thinley- Nguyên Thành


Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

BÀI 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?

BÀI 2: TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG

BÀI 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG

Bài 6: TỪ HÌNH THỨC CÚNG DƯỜNG THÀNH TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG

Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN

Bài 8: “HEO CON XINH ĐẸP”: TỪ DÂN GIAN ĐẾN ĐẠO PHÁP

Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

 

 

 

 1. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ  !

  Qua bài viết này con hiểu rằng việc cúng dường cũng là một tu pháp xã ly  ,dù phẩm vật cúng dường là những vật phẩm vô giá, hay những gì mà người học trò cho là quý nhất đều có thể dâng cúng lên Đạo sư của mình ,bằng tất cả sự thành tâm, hoan hỷ thì đó mới chính là sự của dường chân thật ,đúng pháp nhất  không nên cúng dường với tâm mong cầu.

  Con xin tán thán thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu đã cúng dường để Mật Gia Song Nguyễn có được y báo rực rỡ như hôm nay

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om ah hum

   

 2. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc tiếp bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHÃ GIÁN ĐOẠN Bài 2 : TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG” của vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã trích dẫn một số câu chuyện về tấm gương cúng dường cầu pháp của các bậc thánh đức, giúp chúng con có được bài học về “xả ly” và nhân đó giúp chúng con quán xét lại tâm thức của mình để thể hiện qua hành vi thân, ngữ, tâm trân quý Giáo pháp, cũng như để khẳng định sự quyết tâm muốn đạt giải thoát của một người hành giả theo con đường mà Đức Phật đã chỉ ra “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy chúng con hiểu; dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất vả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường” trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho con hiểu rõ hơn về tinh thần và thái độ cúng dường thông 7 câu chuyện trong giai thoại Phật pháp về những tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm; về những bài học xả ly vốn là một trong 3 yếu tính để đạt Giác ngộ.

  Qua bài viết của Thầy con hiểu được, “dù cúng dường thân, ngữ , tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó mới  cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp” và “công đức cúng dường đúng pháp sẽ như hạt Bồ đề theo thời gian trở thành rừng cổ thụ”. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức cúng dường của các huynh đệ Kim Cang  góp phần làm rực rỡ y báo của Mật gia Song Nguyễn.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 4. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 2: TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG”.

  Con xin tán thán Công Hạnh, Trí Huệ, Bồ Đề Tâm rộng lớn của vị Thầy đã từ bi lộ xuất thêm một xá lợi pháp thân để chúng con có được cơ hội chiêm ngưỡng sự quý báu và lợi lạc này .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra những tấm gương người xưa tầm đạo, cầu pháp với tâm thế luôn sẵn sàng cúng dường lên Đạo Sư của mình những gì quý giá nhất với lòng sùng kính Đạo Sư thuần thành . Để từ đó nhận được ơn phước được thấm nhuần giáo pháp mang lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân.
  Qua những lời dạy của vị Thầy giúp con hiểu được rằng sự cúng dường chân thật, thì hành vi thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái thì đó mới là cúng dường đúng pháp và có công đức .
  Còn nếu sự cúng dường xuất phát từ việc sám hối cúng dường để bằng chị bằng em, hoặc cúng dường rồi liền đề nghị được đáp ứng giáo pháp Thanh trí như một hoạt động dịch vụ tầm thường thì kết quả chẳng được gì mà ngược lại hậu quả khó lường.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum

 5. Kính bạch Thầy!

   

  Con hoan hỷ được đọc Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn bài 2: “ Tinh Thần & Thái độ cúng dường” của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con thấy được những  tấm gương tầm đạo,  cầu pháp bằng sự mẫu mực về thân, ngữ, tâm của người xưa như thế nào qua những bảy câu chuyện. Các Ngài đã cúng dường thanh tịnh cả thân, ngữ, tâm lên Bậc Tuệ tri thức- Đạo sư chân chính.  Và chính nhân xả ly đó là nền tảng để các Ngài đạt đến sự giác ngộ.

  Như tấm gương của Ngài Marpa dù đã ở độ tuổi ngũ tuần nhưng khước từ hỗ trợ phương tiện của đệ tử, một mình, một ngựa vượt xứ tuyết, đối đầu bão cát, san bằng hiểm nguy sa mạc, vô úy trước hiện trạng cướp bóc thổ phỉ, băng băng đến Ấn Độ tìm kiếm vị Thầy của mình là đại sỹ Naropa. Sau 2 năm mới gặp được, ngài khóc và quỳ xuống dâng  cúng 56 cây vàng lên vị Thầy. Đạo sư thánh giả Naropa hoan hỷ nhận xong liền ném vào rừng.

  Nhìn tấm gương của Ngài Marpa mà con tự cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Bởi con không cần phải vượt núi băng ngàn với bao nhiêu khó khăn hàng năm này qua năm khác như Ngài Marpa mới được gặp vị Thầy. Mà  mọi nơi, mọi lúc chúng con được kết nối với vị Thầy trong lâu đài Duy Ma Cật – chanhtuduy.com qua việc đọc bài, comment. Thầy đã dành hết tâm lực, trí lực, sức lực, nguyện lực xây dựng lên lâu đài Duy Ma Cât, không những thế Thầy còn chuẩn bị đầy đủ mọi cơ sở vật chất tiện nghi, thiết bị hiện đại phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc, đầy đủ những thực phẩm, tinh túy cam lồ và cả vườn  hoa đạo pháp tươi thắm, rực rỡ khoe sắc để chúng sanh hữu duyên được tận hưởng, thọ lạc tức là thọ pháp trong mọi nơi, mọi lúc. Nhờ đó được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Nhưng hãy tự hỏi bản thân con đã cúng dường vị Thầy như thế nào? Tinh thần và thái độ cúng dường làm sao ? So với những gì ơn phước mà con được nhận từ vị Thầy, thực sự chỉ như giọt nước so với đại dương bao la không đáy.

  Nhìn hình ảnh Đạo sư thánh giả Naropa hoan hỷ nhận 56 cây vàng xong liền ném vào rừng. Con liên tưởng đến hình ảnh vị Thầy cũng tương đồng, bởi vị Thầy đồng với các Ngài chẳng khác. Thầy nhận cúng dường của đệ tử là vì sự lợi lạc cho đệ tử có được công đức cúng dường và thể hiện sự biết ơn và biết trả ơn, trân quý giáo pháp. Bằng chứng rất nhiều trường hợp Thầy chỉ nhận tấm lòng cúng dường của đệ tử, học trò rồi cho lại, và hơn thế nữa…

   

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu để chúng con hiểu được tinh thần và thái độ cúng dường như thế nào là đúng pháp? Đó là tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái. Từ hiểu đúng đó mới giúp chúng con có mới hành động đúng và đem lại kết quả an lạc đời này, cực lạc đời sau. Nếu không hiểu đúng với quỹ đạo chánh pháp thì dẫn đến hành động sai với quỹ đạo chánh pháp, càng làm, càng tổn phước đến âm phước và hậu quả thảm khốc mà Ngài Bồ tát Long Thọ đã khuyến cáo.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy Cô cũng như đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp và  sự phát triển của Viện nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

   

   

   

 6. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con qua bài 2: “Tinh thần và thái độ cúng dường”. Thầy nhận cúng dường từ đệ tử  là vì lợi của đệ tử mình có công đức cúng dường và  thể hiện sự biết ơn và biết trả ơn, trân quý giáo pháp. Và con cũng hiểu được “dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”.

  Con cầu nguyện Thầy và cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 7. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trích dẫn những tấm gương cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm trong giai thoại Phật pháp để chúng trò có cơ hội quán chiếu lại bài học xả ly.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chân thành cúng dường của các đạo huynh, đạo hữu để nhờ đó Mật Gia Song Nguyễn được y báo rực rỡ như ngày hôm nay.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo huấn vì lợi ích cho chúng trò “không được biến ‘cúng dường’ thành ‘bố thí’! vì Đạo sư không phải là tha nhân, một Viện trưởng không phải người ăn mày!”

  Đệ tử hoan hỷ trùng tuyên thi kệ thứ 18 trong “50 kệ tụng súng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh.

  “Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm,

  Thành Phật một đời chẳng khó khăn,

  Nếu như làm khác, đừng hy vọng,

  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong.”

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 8. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 2, Đệ tam tâm pháp thanh trí, cúng dường bất khả gián đoạn: Tinh thần và thái độ cúng dường”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy. Qua bài viết với bảy câu chuyện được Thầy trích dẫn, là những tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm đã để lại cho chúng con những bài học về sự xả ly quí giá.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh những tấm gương huynh đệ kim cang với tinh thần xả ly đã góp phần đưa Mật Gia Song Nguyễn có được y báo rực rỡ mà vị Thầy đã nêu trong bài viết. Con ghi nhớ lời dạy của Thầy rằng” …nhưng dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó mới là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khoe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 9. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết thứ hai của Thầy: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn bài 2: Tinh thần & Thái độ cúng dường”.

  Với những giai thoại, điển tích trích dẫn trong bài viết, một lần nữa chúng con được chứng kiến tinh thần xả ly mạnh mẽ của người xưa khi cầu đạo, cầu pháp. Hình ảnh vị vua Trisong Deuson cúng dường vô số vàng bạc châu báu thỉnh nguyện đức Liên Hoa Sanh và cử 5000 quân tiếp đón, hộ tống Ngài về đến triều đình và đích thân vị vua quỳ xuống đảnh lễ và xin được làm đệ tử; hay hình ảnh ngài Marpa tuổi đã ngũ tuần một mình vượt xứ tuyết, san bằng hiểm nguy sa mạc, đến Ấn Độ tìm kiếm Thầy mình là đại sĩ Naropa và quỳ xuống dâng lên Ngài 56 cây vàng để rồi thánh giả Naropa hoan hỷ nhận và sau cùng ném hết số vàng đó vào rừng…. Những tấm gương cúng dường cầu đạo, cầu pháp này là minh chứng về giá trị bất khả tư nghì của Chánh pháp cũng như giá trị quý báu và tấm lòng Bồ đề không ngằn mé của vị Thầy – người hướng dẫn chúng sanh đi trên con đường giải thoát. Đọc những giai thoại này mà con không khỏi cảm thấy hổ thẹn khi những gì con đền đáp lại ơn Thầy chưa bằng một phần nhỏ so với những gì Thầy trao cho chúng con. Vẫn còn đó quỷ tính lẩn khuất trong những toan tính, nghĩ suy khi cúng dường lên bậc Đạo sư trong khi chúng con không hiểu rằng khi bậc Đạo sư ấy đã từ bi cho đi những giáo pháp tinh tuý nhất chắt lọc từ chính những trải nghiệm của bản thân và từ chính cuộc đời mình thì vị ấy đâu mong đợi sự trả ơn nhiều hay ít mà chỉ đợi tâm thành. Mà tâm thành đó chính là mang lại công đức, lợi lạc cho bản thân chúng con chứ không phải cho vị Thầy. Những giai thoại trong bài viết đã minh hoạ rất rõ về những lợi lạc người học trò nhận được từ việc thực hành “tịnh pháp cúng dường” lên bậc Đạo sư: một đất nước nhờ đó mà thoát khỏi mê lầm tà kiến, phát triển cường thịnh; một người thợ may nhờ đó mà khai ngộ và chứng đắc toàn triệt… . Bài viết này như một lời cảnh tỉnh chúng con cần tri hành hợp nhất hơn nữa, Tu theo đúng những gì đã Văn (nghe, đọc) và Tư (tư duy, quán chiếu) nhằm tránh hoạ gieo nhân rơi vào cõi thấp bởi tính bỏn xẻn, keo kiệt của bản thân. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này để chúng con hiểu rõ hơn thái độ và tinh thần cúng dường đúng pháp: “Dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái” và vì vậy,”Công đức cúng dường đúng pháp sẽ như hạt Bồ đề theo thời gian trở thành rừng cổ thụ”. Con cầu nguyện bản thân con và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chú niệm và chánh tâm trong hoạt động cúng dường lên bậc Đạo sư, bởi như thánh giả Mã Minh đã dạy:

  “Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm

  Thành Phật một đời chẳng khó khăn

  Nếu như làm khác đừng hy vọng

  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong”

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự phổ truyền của giáo pháp Yoga Thanh Trí mang lại lợi lạc vô song cho muôn loài hữu tình

  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ và được uống tinh tuý Cam lồ

  Om Ah Hum

 10. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Đệ tam Tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 2: TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG” của vị Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng giúp con hiểu rõ hơn về thái độ và tinh thần cúng dường mà một người hành giả nên có thông qua 7 câu chuyện trong giai thoại Phật pháp. Những giai thoại đó là tấm gương sáng về tinh thần xả ly mà bản thân con cần noi theo, quán xét các hành vi thân, ngữ, tâm của mình, đặc biệt là trong hoạt động cúng dường. Qua những lời Thầy chỉ dạy trong bài, con hiểu được rằng hoạt động cúng dường nhưng với tâm thái hơn thua hay coi đó như một hoạt động trao đổi trong thế gian thì đều là bất tịnh. Thay vào đó từ bài viết trước, vị Thầy đã chỉ dạy rằng vật phẩm cúng dường là gì đi chăng nữa nhưng để sự cúng dường được trở thành tịnh pháp thì điều quan trọng chính là tâm thái của bản thân con. Con nên quan niệm rằng chính hoạt động cúng dường của mình là vì công cuộc hoằng dương Chánh pháp của vị Thầy, của Mật gia Song Nguyễn, vì Bồ đề tâm mang lại lợi ích tâm linh cho chúng sanh hữu duyên chứ không phải là vì bản ngã cá nhân hay mục đích vị kỷ của mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho đệ tử, học trò chúng con bài pháp lợi lạc, giúp chúng con thấy được bài học về tinh thần xả ly trong hoạt động cúng dường, và ẩn sâu trong đó là tinh thần Bồ đề tâm khi con hiểu thêm được rằng cúng dường vì Bồ đề tâm, vì lợi lạc cho chúng sanh mới chính là tinh thần cao cả mà một người hành giả nên đi theo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 11. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc bài : “ ĐỆ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ DÁN ĐOẠN BÀI 2 : TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG “ của vị Thầy rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc thông qua 7 câu chuyện mà vị Thầy chỉ ra trong bài . Con vô cùng ngưỡng mộ những tấm gương tầm đạo cầu pháp bằng tất cả thân ngữ tâm của người xưa các ngài đã cúng dường thanh tịnh bằng tất cả tấm lòng “ Cung kính phụng dưỡng “ lên những bậc trưởng thượng .Qua đó con hiểu rằng tinh thần và thái độ cúng dường như thế nào là đúng pháp ? Đó là tinh thần hoan hỷ , thái độ chân thành , tâm lý thoả mái thì đó mới là cúng dường chân thật , cúng dường đúng pháp mới mang lại sự an lạc đời này , cực lạc đời sau .Còn cúng dường mà với tâm vị kỷ đắn đo suy tính và coi việc cúng dường như là bố thí thì càng làm càng tổn Phước và nhận lãnh hậu quả khôn lường .

  Con hoan hỷ với thiện hạnh công đức của các huynh đệ kim cang đã có tinh thần  góp công góp sức làm rực rỡ y báo của Mật Gia Song Nguyễn .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 12. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài 2: “Tinh thần & thái độ cúng dường” trong Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu hơn về tinh thần, thái độ cúng dường qua 7 giai thoại Phật pháp. Đó là những tấm gương sáng ngời về tinh thần xả ly để tầm cầu đạo pháp giúp cho chúng con  noi theo. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của những tấm gương huynh đệ Kim cang đã góp phần giúp cho Mật gia Song Nguyễn rực rỡ y báo như ngày nay. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con hoan hỷ với bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 2: TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG”. Và đọc bảy câu chuyện xưa về sự cúng dường của các bậc thánh sư, thánh giả với vị Thầy, với người truyền pháp mà càng bội phục bởi niềm tin của họ. Để có được pháp, họ đã không từ nan xả bỏ mọi thứ, kể cả thân mạng, của cải đôi lúc chỉ cần nghe pháp một buổi như câu chuyện thứ nhất. Và do vậy, thành tựu tâm linh mà họ đem lại không chỉ lợi lạc cho bản thân mà còn là cơ hội để lưu bố pháp muôn khắp nhờ công đức cúng dường thành tâm lãnh hội pháp, như quốc vương Trisong Detsen hay như vương tử Bồ Đề Quang, và phụ thân của ngài. Điều này minh chứng rằng pháp Phật thật trân quý, diệu mầu, vô thượng và phải được truyền trao tựa như bình vàng chứa sữa sư tử tuyết vậy.

  Con cũng hoan hỷ với hàng sa vô số các bậc tu hành nghiêm túc, thành tâm thực hành cúng dường vì pháp, cũng như nhiều đạo huynh, đạo hữu đã cúng dường đúng pháp, đúng thời điểm để chánh báo tương ưng như tại Mật gia Song Nguyễn như hiện tại. Và đó đây còn có những biểu trạng sai trệch trong việc cúng dường, biến hoạt động trân quý có thể trở thành một hành vi tạo ít phước báu bởi xuất phát không từ “tịnh pháp nội cúng dường”, như trở thành một sản vật trao đổi, mua bán. Con cảm tạ ơn Thầy đã cảnh tỉnh điều này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho giáo pháp Yoga Thanh Trí ngày một phát triển và phổ rộng khắp muôn phương tới mọi chúng sanh trong cõi diêm phù đề này.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 14. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 2 : Tinh Thần & Thái Độ Cúng Dường “.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết những giai thoại Phật pháp về những tấm gương cầu pháp, cúng dường chuẩn mực về thân, ngữ, tâm. Qua đây, cho chúng con biết được bài học quý về tinh thần xả ly một trong 3 yếu tính để đạt giác ngộ. Con xin tán thán thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu đã chân thành cúng dường để Mật gia Song Nguyễn được y báo như ngày hôm nay. Con hoan hỷ với lời Thầy dạy”  Dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 15. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 2: TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG”.

  Con xúc động khi đọc các tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm và khi quán xét bản thân mình, con cảm thấy xấu hỗ vì quỷ tính vẫn còn lẫn quẩn trong tâm trí khi thực hành tu pháp cúng dường cao quý. Những tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường thanh tịnh về thân ngữ tâm đã mang lại kết quả là sự giải thoát tối thượng. Còn khi hành giả thực hành cúng dường cầu pháp mà tâm vẫn còn bị quỷ tính sai sử thì làm sao có thể học được pháp tối thượng từ vị Thầy mà thoát luân hồi sinh tử. Nếu mang tịnh tài,  phẩm vật cúng dường so với hạnh phúc tự tâm,  hanh thông thế sự,  thành đạt xã hội,  sự giải thoát tối thượng khỏi luân hồi sinh tử,  có được hạnh phúc chân thật thì hành giả quá lời. Bởi lẽ,  tịnh tài,  phẩm vật là nguyên tố thô,  vô thường cùng thời gian,  bỏ lại sau mỗi lần luân hồi,  và những thứ đó không thể mang lại cho con người hạnh phúc chân thật,  không giúp con người đoạn trừ khổ đau sinh tử. Nếu không có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy chân chính thì số tài vật đó trở nên vô nghĩa trong chuỗi luân hồi dài dằng dặc. Chỉ khi được hạnh ngộ vị Thầy,  được học pháp thì mới có được cơ hội chấm dứt chuỗi khổ đau dai dẳng đó. Vì vậy,  nếu không xả ly với tinh thần và thái độ cúng dường đúng pháp để cầu pháp thì quả là quá dại dột. Con hiểu rằng được cúng dường vị Thầy chân chính,  từ bi và trí tuệ để cầu pháp học đạo là điều may mắn và ơn phước nhất vì nếu không vì nguyện lực từ bồ đề tâm rộng lớn độ hóa chúng sanh của vị Thầy chân chính thì làm sao con có được cơ hội cúng dường gieo phước điền,  có được cơ hội hy hữu thực hành chánh pháp để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của luân hồi sinh tử.

  Qua bài viết của Thầy,  qua những tấm gương cầu pháp bằng cúng dường mẫu mực về thân ngữ tâm của các ngài cho con bài học sâu sắc là biết quán xét bản thân mình xem mình đã thực hành đúng pháp bằng tâm thanh tịnh hay chưa và con hiểu cúng dường lên vị Thầy chân chính đó là một ơn phước lớn lao và đừng để tâm bất tịnh, đòi hỏi, được mất làm phá vỡ tất cả. Mọi việc đều chi phối bởi luật tắc nhân quả,  gieo nhân nào ắt gặt quả đó. Bằng công hạnh,  đạo hạnh,  bồ đề tâm và trí tuệ của mình,  Thầy đã tạo mọi điều kiện,  ban cho nhiều phương tiện để con gieo nhân xả ly,  bồ đề tâm và trí tuệ để đời này an lạc, đời sau cực lạc nếu con không biết trân quý thì tự con làm mất viên ngọc như ý trong tay. Tựa như cánh đồng ơn phước của Thầy màu mỡ, đã cày xới sẳn và Thầy đã chỉ ra cho con những hạt giống tốt để gieo trồng cây giác ngộ,  con chỉ việc nghe theo,  chăm chỉ làm theo lộ trình đã được Thầy hướng dẫn sẳn thì sẽ hưởng bóng mát và trái ngọt. Vậy mà,  con vẫn còn ngu muội,  bị ái ngã sai sử,  bị quỷ tính che chắn nên tự làm thối rữa hạt giống của mình làm cho cây héo úa, còi cọc thậm chí lâu ngày chày tháng cây bị chết chìm trong bát phong,  ái ngã. Nhờ bài viết này của Thầy mà bản thân con có cơ hội nhìn lại tâm mình. Con thấy thật xấu hổ trước tấm lòng từ bi của Thầy. Con nhận quá nhiều từ Thầy mà bản thân con chưa đền đáp được công ơn của Thầy,  thậm chí nhiều lần con đã quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy,  không tuân theo lời Thầy dạy. Con sẽ cố gắng sửa đổi để không bỏ lỡ cơ hội đến đảo ngọc mà trở về tay không.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ được đọc tiếp loạt bài viết: Đệ nhị tâm pháp thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ DÁN ĐOẠN . Bài 2 : TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG .

  Con cảm ơn vị Thầy đã cho con thấy được những tấm gương xả ly tầm cầu đạo pháp của những bậc long tượng Phật pháp qua những bảy câu chuyện .

  Con ấn tượng nhất với tinh thần xả ly cầu Pháp của Ngài Huệ Khả tự chặt đứt cánh tay mình dâng lên Tổ sư để làm phẩm vật cúng dường .

  Nhìn lại bản thân con thật sự thấy hổ thẹn khi con chưa phải chặt tay để cầu pháp mà ngược lại còn được vị Thầy cho đi nhiều, cho rất nhiều đến mức nếu như Thầy là chủ nợ thì không có giấy viết nào có thể ghi nổi khoản nợ mà con đang nợ từ vị Thầy .

  Con xin được quán xét về hành vi thân, ngữ, tâm khi cúng dường bậc trưởng thượng với một tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái để cho sự cúng dường là chân thật, là đúng pháp bởi vì khi ấy người nhận được lợi lạc là tự bản thân chúng con chứ không phải là vị Thầy .

  Không ngẩu nhiên mà Đạo sư Mã Minh xác quyết :

  “Với Thầy hãy nói lời chân thật

  Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật

  Vì Phật và Thầy chẳng phải khác nhau” .

  ( 50 kệ tụng Sùng Kính Đạo Sư ).

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 17. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy viết bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN, Bài 2:  TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG.

  Con hoan hỷ với các tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm của các vị Thánh giả  được vị Thầy trích dẫn trong bài. Qua đó chúng con có cơ hội được quán xét lại bản thân tâm thức của chính chúng con về bài học “xả ly”, biết trân quí giáo pháp, tinh tấn diễn tập thực hành pháp.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy “Dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”. Chứ không phải “cúng dường để bằng chị bằng em, hoặc cúng dường rồi liền đề nghị được đáp ứng giáo pháp Thanh Trí như một hoạt động dịch vụ tầm thường”, hoặc  biến “cúng  dường” thành “bố thí”. Vì sao? Vì Đạo sư không phải là tha nhân, một Viện trưởng không phải kẻ ăn mày. Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy để chúng con biết cúng dường đúng pháp. Vì nếu không chúng con sẽ bị âm phước tổn đức như lời khuyến cáo của ngài Long Thọ Bồ Tát.

  Con hoan hỷ thán thán thiện hạnh và công đức cúng dường của các huynh đệ Kim Cang đã góp phần cho Mật Gia Song Nguyễn phát triển với y báo rực rỡ như hiện nay.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy qua những tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường và tinh thần xả ly đã cho chúng con thêm một bài học về tinh thần và thái độ cúng dường. Những tấm gương các bậc thánh đức gần với chết chẳng mảy may tiếc mạng sống, hay các ngài đã vượt nao gian nan chướng ngại, cúng dường tất cả vô số các phẩm vật quý giá giúp chúng con càng nhận ra rằng giáo pháp được vị Thầy truyền trao tựa như chiếc chìa khoá vàng mở cánh cửa thoát khỏi luân hồi sinh tử, quý giá biết nhường nào chỉ có tinh thần trân quý vị Thầy, người nắm giữ giáo pháp Như Lai và thái độ chân thành thể hiện sự trân quý mới xứng đáng được truyền trao giáo pháp. Bản thân chúng con quá may mắn khi được Thầy truyền đạt những bài học về Phật pháp qua hàng ngàn bài viết, bài giảng và luôn được cập nhật liên tục để đào sâu, hiểu rộng thêm về các đề tài phong phú. Thêm nữa tuỳ theo căn cơ chúng con được Thầy cho phép diễn tập, thực hành, truyền pháp với các tu pháp thực hành. So với các bậc thầy khi xưa phải hy sinh mạng sống, không màng máu thịt, vượt suối băng ngàn, quỳ lạy trước hang động, vv để được thọ nhận giáo pháp thì chúng con được tiếp cận giáo pháp dễ dàng hơn rất nhiều bằng nhiều phương tiện thiện xảo của Thầy. Con thật hổ thẹn vô cùng khi với tấm lòng bồ đề phổ truyền giáo pháp Thanh trí đến tất cả chúng sanh, bản thân con đã chưa có được tinh thần trân quý giáo phù hợp. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm và trưởng dưỡng tinh thần trân quý giáo pháp, không uổng phí kiếp người tu tập giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị tiếp cho chúng con “Bài 2:TINH THẦN &THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG” của đệ tam tâm pháp Thanh Trí  “CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”.
  Qua những câu chuyện  giai thoại về những  tấm gương cúng dường mẫu mực  thanh tịnh cả thân, ngữ, tâm của các bậc Thánh đức ngày xưa, để cầu pháp giải thoát lên bậc tuệ tri thức. Đã cho chúng con có được một bài học quý báu về sự trân quý giáo pháp và bài học về  tinh thần  Xả ly để chuẩn bị tâm thái sẵn sàng cúng dường lên bậc tuệ tri thức với tâm hoan hỷ không hối tiết vì  một lòng hướng đến Phật pháp, hướng đến sự giải thoát tối thượng và hướng đến sự lợi lạc cho chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh hạnh Phúc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con hoan hỷ vị Thầy với bài viết Đệ Tam Tâm Pháp: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN; BÀI 2: TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG.

  Con tán thán Thầy đã tổng hợp 7 câu chuyện Phật Pháp với những góc cạnh tâm linh liên quan đến tinh thần cúng dường cao quý của người con Phật. Con thực sự lấy làm bất ngờ khi những con người ở trong các thời đại ấy cúng dường với tâm hoàn toàn trong sáng, vượt lên mọi sự nhị nguyên phân biệt, vượt lên mọi mối bận tâm của thế gian, của thân bằng quyến thuốc, vượt lên cả sự sống và cái chết của chính bản thân mình. Tất cả chỉ nhờ niềm tin bất diệt vào Chánh Pháp.

  Con cảm niệm rằng những hình ảnh này tuyệt nhiên không thể tìm thấy ở ngoại đạo. Bởi khi người ta “dâng hiến”, “cung phụng” cho Đức Cha, cho Thượng Đế,…thì vẫn còn đó sự hứa hẹn “cứu rỗi”, khiến cho việc làm đó mang sắc màu đổi chác. Khó có sự trong sáng và có tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành như trong đạo Phật.

  Bạch Thầy, con cũng cảm niệm rằng tinh thần ấy cũng sẽ không thể phát sinh những nơi truyền bá Tà Kiến dù mang danh là tu Phật. Cho dù cúng cả chục tỷ đồng để xây chùa to, tượng lớn, nhưng những nơi không rao giảng Chánh Pháp thì ngay từ đầu đã sai về đối tượng, không thể nào là cúng dường đúng Pháp.

  Cuối cùng, con hiểu rằng tinh thần ấy cũng sẽ không thể phát sinh nơi những học trò còn nặng tính quỷ, keo kiệt, bủn xỉn, thiếu trân quý Giáo Pháp. Có thêm tình trạng biến “cúng dường” thành “bố thí” mà vị Thầy đã chỉ ra trong bài viết. Con xin lấy bài viết để quán xét hành vi Thân-Ngữ-Tâm của mình để tránh rơi vào những tình trạng như vậy. Con xin sám hối với vị Thầy đã để vị Thầy phải “cúng dường” con vào ngày “mùng 2 và mùng 16”. Cầu nguyện cho con không tái phạm lỗi lầm này.

  Con hoan hỷ với sự đóng góp của các huynh đệ Kim Cang giúp cho Mật Gia ngày càng phát triển rực rỡ hơn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

   

   

 21. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 2 : Tinh thần và thái độ cúng dường.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 22. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết của Thầy “Tinh thần và thái độ cúng dường” đã nói lên nhiều tấm gương của người xưa muốn cầu pháp như thời đức Phật hay ngài đại sĩ Liên Hoa Sanh, ngài Atisha… Sẵn sàng hi sinh mọi thứ chỉ cần được nghe pháp, được giác ngộ

  Con hoan hỷ với sự cúng của các đạo huynh, đạo hữu, Cách cúng dường với thái độ hoan hỷ, tinh thần thoải mái chứ không phải có hành trạng như là bố thí hay xem thường giá trị của bậc Đạo sư thì sẽ gây nhân xấu, mà ngày nay Mật gia được chánh báo tương ưng như ngày nay

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 23. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 24. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) hoan hỷ khi được đọc tiếp “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 2: TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG” của vị Thầy. Con cảm tạ Thầy đã kể lại cho chúng con 7 giai thoại về những tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm. Qua những giai thoại trên, con hiểu rằng Pháp Phật là vô cùng cao quý không thể nghĩ bàn, mà tiền thân đức Phật, các bậc Thánh đức, vị vua Tây Tạng xưa kia đã dâng cúng báu vật, phần thân thể và mạng sống của mình để cầu pháp, cúng dường lên vị Đạo Sư. Con hiểu rằng sự cúng dường không chỉ dừng lại ở phẩm vật cúng dường, mà thái độ và tinh thần cúng dường của người dâng cúng thật sự quan trọng.  Như giai thoại về Thánh giả Marpa trong hành trình 2 năm sang Ấn Độ cầu pháp từ vị Thầy là Ngài Naropa, Đại sĩ Marpa đã một mình vượt qua biết bao gian khó, đối đầu với bao nhiêu hiểm cảnh, và đến khi gặp vị Thầy của mình, Ngài đã khóc và quỳ xuống dâng cúng 56 cây vàng, Ngài Naropa hoan hỷ nhận xong và ném hết vào rừng. Qua đó, con hiểu rằng tinh thần cầu pháp, thái độ trân quý giáo pháp, lòng sùng mộ vị Thầy của người đệ tử thể hiện qua các hành vi thân – ngữ – tâm của họ sẽ là điều được vị Đạo sư ghi nhận, còn các Ngài không chấp việc cúng dường nhiều hay ít.

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của các đạo huynh, pháp huynh đã chân thành cúng dường lên vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được rằng “dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”. Việc cúng dường với tâm bất tịnh, đó là cúng dường với sự chi li tính toán, cúng xong rồi hối tiếc, cúng dường nhưng muốn đòi hỏi, nhận lại một điều gì đó cho mình… thì sẽ không đem lại kết quả gì, thậm chí để lại hậu quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 2:  TINH THẦN  VÀ THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã trích dẫn cho chúng con biết những tấm gương của các vị thánh giả với tinh thần cầu pháp, xã ly, cúng dường chuẩn mực về thân, ngữ, tâm.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của những huynh đệ kim cang đã góp phần giúp cho Mật Gia Song Nguyễn rực rỡ y báo như ngày hôm nay.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 26. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài 2 “Tinh thần và thái độ cúng dường” của trước tác “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”.

  Con cảm tạ Thầy đã trích dẫn bảy giai thoại là những tấm gương cúng dường, cầu pháp mẫu mực của những bậc long tượng Phật pháp, qua đó giúp chúng con thấy được những bài học quý giá về tinh thần xả ly mạnh mẽ của người xưa. Sự trân quý giáo pháp hơn cả tất thảy của cải thế gian, hơn cả mạng sống bản thân; tinh thần tầm đạo, cầu pháp bất chấp mọi gian khổ, hiểm nguy; tấm lòng sùng kính, tinh thần biết ơn và tha thiết trả ơn đối với vị Thầy khai đạo nơi những câu chuyện đã để lại ấn tượng sâu sắc cho con. Các ngài đã không ngại ngần xả bỏ những thứ quý giá nhất, đã cúng dường thanh tịnh cả thân, ngữ, tâm lên bậc Tuệ tri thức, người truyền trao giáo pháp giúp các ngài đi đến giác ngộ.

  Con thực hoan hỷ ngưỡng mộ, và khi quán xét lại bản thân, con cảm thấy hổ thẹn. Kiếp này con đã may mắn gặp được bậc Tuệ tri thức, vị Đạo sư chân chính người mang ánh sáng Thanh Trí đến xua tan màn tối vô minh, giúp con thoát khỏi những khổ đau tà kiến và từng ngày cảm nhận lợi lạc, hướng đến cuộc sống đầy ý nghĩa của người hành giả. Công ơn của Thầy không thể đo đếm, vậy nhưng bản thân con đã làm được gì để đáp đền dù chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ…. Con xin ghi nhớ những điều Thầy nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng con về tinh thần, thái độ cúng dường sao cho sự cúng dường là chân thật, đúng pháp, “dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái” và “không được biến “cúng dường” thành “bố thí”, vì “Đạo sư không phải tha nhân, một Viện trưởng không phải là kẻ ăn mày”. Con cầu nguyện cho con và các huynh đệ đều luôn giữ được tĩnh thức, chánh niệm và chú tâm, làm đúng theo lời Thầy đã nhắc nhở.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài pháp lợi lạc này. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức của các đạo huynh, đạo hữu đã chân thành cúng dường để nhờ đó Mật gia Song Nguyễn y báo rực rỡ như ngày nay.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết mới tiếp theo của Thầy: Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường.

  Qua bài viết cùng các câu chuyện Thầy kể về những tấm gương tầm cầu học đạo của người xưa đã giúp cho con hiểu được tinh thần cúng dường phải hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của các huynh đệ kim cang đã góp phần giúp cho Mật gia Song Nguyễn rực rỡ y báo như ngày hôm nay.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 28. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 2: Tinh Thần và Thái Độ Cúng Dường”.

  Con vô cùng xúc động trước những tấm gương của các bậc Thánh giả thời xưa về tinh thần và thái độ cúng dường “cúng dường thanh tịnh cả thân tâm”. Các Ngài không bận tâm đến tài sản thậm chí mạng sống của mình để dâng lên bậc Đạo sư với lòng sùng mộ vô biên. Cả 7 tấm gương trên vì lòng sùng mộ Phật pháp, sùng mộ Đạo sư các Ngài sẵn sàng xả ly tài sản và cả thân mạng của mình. Như trường hợp của Ngài Marpa ở tuổi ngũ tuần đã băng rừng vượt suối, không ngại đường xa nguy hiểm tìm Thầy sau 2 năm xa cách dâng cúng lên Thầy Naropa 56 cây vàng. Thầy  Naropa nhận xong rồi  vứt đi. Điều này không phải vị Thầy chê khen nhiều ít nhưng đối với vị Thầy bậc giác ngộ thì những thứ đó không giá trị. Cái các vị Thầy cần là tấm lòng của học trò.

  Ngày nay, Thầy Cô đã rời chốn phồn hoa đô thị về ẩn cư tại  thôn sơn. Điều này có nghĩa là Thầy Cô đã không còn bận tâm đến danh lợi thế gian. Đời sống vật chất của Thầy Cô không thiếu thốn. Đối với học trò chúng con sùng kính Đạo sư là nền tản giác ngộ. Nếu như chúng con chỉ ra rả nói nhưng không thực hành thì lấy gì làm thước đo chuẩn mực. Trong khi cúng dường là một pháp đem lại lợi lạc cho học trò: vừa thực hiện hạnh xả ly vừa gieo phước điền cho bản thân vừa thể hiện người biết ơn và biết cách trả ơn. Tuy nhiên để được phát huy công năng của việc cúng dường thì học trò chúng con cần cúng dường đúng pháp: thân ngữ tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành tâm lý thoải mái.

  Con cảm tạ Thầy từ bi đã viết bài, nhắc nhở chúng con để tu ít được nhiều chứ không tu nhiều nhưng được ít.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con xin tán thán thiện hạnh của các đạo huynh đạo hữu đã cúng dường, đóng góp cho Mật Gia trong thời gian qua.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 29. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Bài 2: TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG

  của vị Thầy  rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trích dẫn những câu chuyện về những tấm gương mẫu mực xả ly, cúng dường, cầu pháp qua hành vi thân, ngữ, tâm của các bậc thánh đức thời xưa giúp cho chúng con có những bài học quý giá .Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy khi ” cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”.

  Con xin tán thán thiện hạnh của các huynh đệ kim cang đã góp phần giúp Mật Gia Song Nguyễn rực rỡ y báo như ngày hôm nay  .

   

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốt trí tuệ được thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 30. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho con hiểu về cúng dường và tinh thần cúng dường thông qua 07 tấm gương tầm đạo, cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm của người xưa.  Khi cúng dường dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải giữ tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó mới là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 31. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài “ Đệ nhị tâm Pháp Thành Trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 2: TINH THẦN &THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG” Con cảm tạ ơn Thầy đã chúng con thấy được cầu Pháp bằng sự cúng dường chuẩn mực về thân, ngữ, tâm qua 7 câu chuyện trong giai thoại Phật pháp. Giúp chúng con hiểu rõ hơn về thái độ và tinh thần xả ly của người xưa khi tầm đạo, cầu pháp, các Ngài đã cúng dường thành tịnh cả thân, ngữ tâm lên bậc Tuệ tri thức Đạo sư của mình.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài học Pháp quý báu giúp chúng con hiểu hơn về thái độ, tinh thần cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp “dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mãi”.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức cúng dường của các huynh đệ Kim càng đã góp phần cho Mật Gia Song Nguyễn phát triển với y báo rực rỡ như hiện nay.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

 32. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy, kể những giai thoại về những tấm gương người xưa tầm đạo, cầu pháp bằng thân, ngữ, tâm. Và cho con hiểu rằng, cúng dường thân, ngữ, tâm điều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp.

  Con hoan hỷ ,tán thán thiện hạnh xã ly cúng dường của các đạo huynh ,đạo hữu.

  Con hoan hỷ y báo của Mật Gia Song Nguyễn ngày càng rực rỡ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 33. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Bài 2. TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG” rồi ạ.

  Qua bài này con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của Vị Thầy đã cho con hiểu được tinh thần và thái độ cúng dường thông qua 07 tấm gương tầm đạo, cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm. Con cảm tạ ơn Thầy và luôn ghi nhớ lời Thầy dạy: ” khi cúng dường thân, ngữ, tâm nên phải giữ tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp ”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum

 34. Mật Pháp Khánh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này, con cảm kính các bậc chánh đắc đã cúng dường đúng pháp, cho dù phải chặt đầu, cắt tay vẫn hoan hỷ khi cúng dường học  Pháp.

  Con nguyện cúng dường  không chỉ tầm cầu việc thế gian tầm thường mà là tầm sư học đạo, kính trọng vị Thầy để học đúng quỷ đạo chánh pháp Phật đà, đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô trụ thế vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức đạt được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 35. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài số 2: “ TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG” trong loạt bài viết có chủ đề: “ Đệ tam tâm pháp thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN.” của vị Thầy.

  Những tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm  của các bậc Thánh giả thời xưa trong 7 câu chuyện được vị Thầy ghi lại trong bài khiến con vô cùng xúc động. Qua những câu chuyện trong bài, con thấy được rằng các bậc Thánh đức khi xưa thật không dễ dàng gì để có thể tìm đến được với chánh pháp và chính vì vậy mà các ngài đã không tiếc bất cứ thứ gì kể cả mạng sống của chính bản thân để có thể tầm cầu Pháp Phật.

  Qua đây, con lại thấy được sự ơn phước  và may mắn thật không thể tính đếm được khi con được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh tôn quý, Đạo sư Thanh Trí Thinley Nguyên Thành ngay trong kiếp sống này, đặc biệt là lại đang  trong thời kỳ Mạt pháp. Có thể lấy hình ảnh sa mạc mênh mông để dụ cho sự lợi lạc mà con đã có được từ khi con gặp được vị Thầy, được Thầy cho phép thực hành và diễn tập lục diệu pháp môn thông qua Yoga Thanh Trí mà nhờ đó con có được những thành tựu trong đời sống thế sự cũng như trong thực hành tâm linh cùng người phối ngẫu. Thì hình ảnh hạt cát nhỏ bé trong sa mạc chính là để dụ cho  những gì con đã được vị Thầy chấp thuận cho phép con được cúng dường lên Ngài. Con hiểu được rằng những cảnh sắc phong quang, phương tiện đi lại dư dả và phương tiện ẩm thực đầy đủ hiện nay mà Thầy Cô có được chính là chánh báo tương ưng với công hạnh, Bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy, người đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc chúng sanh. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chấp nhận cho chúng con được cúng dường lên vị Thầy, và nhờ đó chúng con được  gieo nhân phước điền mà được hanh thông thế sự. Nhờ đó được từng bước thực hành hạnh xả ly là một trong ba yếu tính để đạt giác ngộ của người hành giả đạo Phật.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh và công đức cúng dường của  các đạo huynh, đạo hữu góp phần làm rực rỡ y báo của Mật gia Song Nguyễn.

  Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy trong bài: “cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó mới là cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp.”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 36. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài 2 đệ tam Tâm pháp Thanh trí: “Tinh thần và thái độ cúng dường”. Những câu chuyện về các bậc Thánh giả về tinh thần, thái độ cúng dường khiến cho con kính ngưỡng, giúp con suy ngẫm để thêm trân quý giá trị của pháp và tăng trưởng lòng sùng kính Đạo sư. Con xúc động trước sự ghi nhận của Thầy về sự đóng góp của chúng đệ tử Mật gia Song Nguyễn, dù so với công hạnh của vị Thầy thì cũng như giọt nước so với đại dương, nhưng Thầy luôn động viên sách tấn. Qua bài viết này con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy về tinh thần và thái độ cúng dường đúng pháp, đó là “thân, ngữ, tâm đều nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái” khi cúng dường, tránh những trường hợp cúng dường mang nặng nỗi niềm tâm trạng như một sự “chuộc lỗi” sau khi bị nghiêm giáo, bị nộ pháp rồi cúng dường, hay cúng dường với tâm hơn thua, so đo và rơi vào ngọn gió bát phong, cúng dường như một sự đổi chác, xem pháp không khác gì dịch vụ thế gian, xem Thầy như người cung cấp dịch vụ. Con cảm tạ những lời dạy của Thầy! Cầu nguyện cho chúng con sẽ luôn có tinh thần và thái độ cúng dường đúng pháp!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 37. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy:” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 2: TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu hơn về tinh thần và thái độ cúng dường qua 7 giai thoại Phật pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng giúp chúng con hiểu hơn về tinh thần và thái độ cúng dường. Những tấm gương cầu pháp cúng dường về thân, ngữ, tâm qua 7 giai thoại khiến con thật xúc động, qua đó con càng trân quý hơn cơ hội đời này được hạnh ngộ vị Thầy tôn quý mà không cần trải qua bao khó khăn giống các bậc Thánh đức khi xưa.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài pháp quý báu để chúng con hiểu tinh thần và thái độ cúng dường thế nào là đúng pháp. Sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp là khi dù cúng dường thân, ngữ, tâm đều cúng dường với tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái. Từ đó giúp chúng con hiểu và làm hành động đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 39. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài pháp: Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường” của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng giúp con hiểu được về “tinh thần và thái độ cúng dường”. Theo đó, vị Thầy đã trích dẫn bẩy câu chuyện trong giai thoại Phật pháp của những tấm gương tầm đạo, cầu pháp bằng việc cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm lên bậc Minh sư, Đạo sư chân chính, Tuệ tri thức. “và chính Nhân “xả ly” đó là nền tảng để các Ngài đạt đến “Quả” giác ngô”.

  Con tạ ơn vị Thầy chỉ dạy chúng con: “…dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”. Con cũng hiểu được việc cúng dường đúng pháp mang lại lợi lạc : An lạc đời này (đạt được 3 mục đích: (1) hạnh phúc tự tâm, (2) hanh thông thế sự, (3) thành đạt xã hội), hướng tới Cực lạc đời sau. Tuy nhiên, nếu cúng dường vì gieo Nhân từ sự “sám hối”, “để bằng chị, bằng em”, ” liền đề nghị được đáp ứng giáo pháp Thanh trí” như một hoạt động dịch vụ tầm thường, thì sẽ phải lãnh Quả báo tương ưng!.

  Con xin ghi nhớ lời vị Thầy huấn thị: “Thầy không chấp nhất ngoại cúng dường nhiều hay ít nhưng các trò không được biến “cúng dường” thành “bố thí”!…vì Đạo sư không phải là tha nhân, một Viện trưởng không phải ăn mày!”.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức cúng dường chân thành của các huynh đệ Kim Cang để nhờ đó Mật Gia Song Nguyễn (nay là Viện nghiên cứu tâm lý học và YOGA Thanh Trí – Viện ITA) được y báo rực rỡ như ngày hôm nay.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh Trí, vì thành tựu của Viện ITA Việt Nam, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp và ánh sáng trí tuệ của vị Thầy tôn quý ngày càng tỏa sáng tới muôn nơi.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 40. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn .con đã đọc xong bài viết

  Con xin hoan hỷ và tán thán bồ đề tâm vị Thầy đã luận giải giúp chúng con hiểu hơn về cách cúng dường và tâm mình phải hoan hỉ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 41.  

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được bước tiếp theo bước chân Thầy vào vườn hoa ngập tràn hương thơm đạo pháp Chanhtuduy.com, bước vào lâu đài Duy-ma-cật rực rỡ ánh tuệ quang tỏa chiếu để cảm niệm ân sủng của Đạo sư, Bổn tôn, chư Hộ pháp kim cang, của Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Con hoan hỷ được vị Thầy mở tiếp chiếc cửa thứ hai của Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN với đề tựa “Tinh thần và Thái độ cúng dường”, trong đó con thấy hiện lên những tấm gương rạng ngời của các bậc Thánh đức đã tầm đạo cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm của mình. Tấm gương vĩ đại của các Ngài mà Thầy từ bi chỉ ra đã cho chúng con thấy được tinh thần xả ly dũng mảnh cả thân ngữ tâm của các bậc thánh giả. Các Ngài coi danh vọng, của cải thậm chí mạng sống của mình nhẹ tựa lông hồng nên chẳng chút chần chừ mà phát tâm Bồ đề cúng dường thanh tịnh cả thân tâm để mong một phần nào đó có thể bày tỏ tấm lòng sùng kính Đạo sư, trân quý Giáo pháp.

  So với công hạnh vĩ đại của các Ngài ấy, và đặc biệt ngay trước mắt chúng con là công hạnh cúng dường như núi Tu di của vị Thầy, thì đệ tử chúng con trăm phần, ngàn phần, vạn ức cho đến tỉ tỉ lần phần cũng không thể bằng một được. Thế nhưng đệ tử chúng con vẫn được vị Thầy từ bi nhắc đến thiện hạnh nhỏ bé như hạt mè của mình. Đây là phẩm hạnh cao quý mà chúng con cần tinh tế học từ vị Thầy, bậc Tuệ tri tức tôn quý. dù một công đức, thiện hạnh nhỏ của chúng sanh Ngài cũng hoan hỷ mà động viên, sách tấn; dù là một ơn nhỏ của chúng sanh ngài cũng không quên huống hồ là ơn lớn… Thật xấu hổ thay cho con; Xấu hổ thay cho những ai cúng dường có chút ít thôi mà đã so đo tiêu tốn “hàng tỉ nơ ron thần kinh”; Xấu hổ thay cho tâm thức cúng dường của những ai ganh đua “cho bằng chị bằng em”; Xấu hổ thay cho tâm thức toan tính, đòi hỏi… nhuốm đỏ lòng tham của dịch vụ “đi chợ tâm linh”, của “tâm lý thị trường”. Mà có lẻ tệ hại nhất, đáng xấu hổ nhất là là tâm lý ma quỷ biến “cúng dường” thành “bố thí”. Cầu nguyện vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin gia hộ cho chúng con không rơi vào những hố thẳm tâm thức, những hiểm cảnh khốn khổ này.

  Kính bạch Thầy!

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy mà hoan hỷ y giáo phụng hành khi tác pháp cúng dường: “dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được TINH THẦN HOAN HỶ, THÁI ĐỘ CHÂN THÀNH, TÂM LÝ THOẢI MÁI thì đó mới là cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”. Từ đây con hiểu thêm về công hạnh Bồ đề của vị Thầy, về “nỗi niềm” của bậc Bồ tát khi hóa độ chúng sanh, khi biến nghiệp thành nguyện để “tịnh hóa” cho những lỗi lầm của chúng sanh. Nếu không phải là bậc Đạo sư Thanh Trí, là bậc Bồ tát Giới tử thầy của trời người thì thật “khó khăn”, và “chẳng sung sướng” gì khi phải nghiêm giáo, phải dùng đến “nộ pháp” với chúng sanh… rồi lại phải ở đó nghe chúng sanh khóc “rú” lên vì ăn năn, hối hận; phải ngồi đó mà nhìn chúng sanh rươm rướm nước mắt tác pháp cúng dường sám hối… Phải chi chúng ít ương ngạnh, nhiều “chánh niệm, tỉnh thức, chú tâm” thì có phải tốt hơn, dễ dàng hơn không?! Mô Phật! Con nỗi hết gai ốc Thầy ơi! Tâm trí và sức lực phàm phu của chúng con sao có thể uống nỗi sắt nóng, đồng sôi!

  Con kính mong vị Thầy từ bi vì “pháp thịnh” của chúng sanh chúng con mà kham nhẫn giáo hóa. Cầu nguyện vị Thầy từ bi trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con kính lễ dưới chân Thầy!

  Om Ah Guru Thinley Shidhi Hum.

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Dạ, kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy cùng vị phối ngẫu tâm linh là cô Mật Diệu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, phổ truyền Yoga Thanh Trí làm lợi lạc cho chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

 42. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài viết  của vị Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con một bài pháp thật quý báu để chúng con hiểu rỏ  về tinh thần và thái độ cúng dường cúng dường đúng pháp

  Con hoan hỷ với thiện hạnh xã ly cúng dường của các đạo huynh

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 43. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết số 2 ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí : “ Tinh thần và thái độ cúng dường “. Con vô cùng xúc động khi đọc 7 câu chuyện được vị Thầy ghi lại trong bài, qua đó con thấy được tấm gương của các vị Thánh đức khi xưa khi tầm cầu học đạo thật không dễ dàng gì và khi gặp được đúng chánh pháp, gặp được vị Thầy thì các ngài sẵn sàng cúng dường bất cứ phẩm vật gì kể cả mạng sống của mình để cầu Pháp. Qua đó con thấy chúng con thật may mắn được gặp vị Thầy, gặp chánh pháp trong thời đại này được vị Thầy cho phép diễn tập, thực hành Yoga ngay tại đất nước Việt Nam này  thì sự cúng dường của chúng con lên vị Thầy  không thể  nào đền đáp được ơn Thầy , so với những gì vị Thầy truyền trao cho  chúng con .Qua bài viết con xin nhở lời dạy của Thầy về tinh thần và thái độ cúng dường đúng pháp đó là “ thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái “, còn cúng dường xuất phát từ việc sám hối cúng dường để bằng chị bằng em, hoặc cúng đường như một hoạt động dịch vụ tầm thường thì kết quả chẳng được gì

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hùm

 44. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường” của vị Thầy rồi ạ.  Bảy câu chuyện mang màu sắc khác nhau về sự bày tỏ cúng dường cầu pháp của các bậc Thánh Đức đạt sự giác ngộ để ngày nay chúng con quán xét lại hành vi thân ngữ tâm mà cúng dường trên tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn ý thức cúng dường theo tinh thần toàn tâm toàn ý vì sự phát triển Mật Gia.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 45. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy. Con rất hoan hỷ và tán thán bài viết của vị Thầy tôn quý,qua 7 câu chuyện mà vị Thầy tâm linh ghi lại trong bài viết con cũng đã hiểu về tôn kính vị Đạo Sư và cúng dường phải thật sự thổi mái ạ.Con rất cảm ơn vị Thầy đã viết bài cho chúng con đọc và comment ạ. Qua bài viết này con cũng hiểu một ít về SÙNG KÍNH ĐẠO  SƯ rồi ạ

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 46. Vũ Lê Ngọc Hương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 47. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc bài 2″ đệ tam tâm pháp Thánh Trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn” rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm, trí tuệ vị Thầy đã từ bi giải luận cho chúng con hiểu về “Tinh Thần và Thái Độ Cúng Dường” vị Thầy trích dẫn 7 câu chuyện cầu Pháp của những bậc Thánh Đức đạo Phật là tấm gương sáng về tinh thần cầu pháp, và ở hiện tại, chúng sanh không dễ dàng gì tìm được vị Thầy chân chính, bời thời mát pháp tà sư nhiều như cát sông hằng, ngang qua 7 câu chuyện vị Thầy trích dẫn, chúng con quá nhiều ơn phước hạnh ngộ vị Thầy, đạo sư Thanh trí, Thầy chỉ dậy chúng con theo đúng quỹ đạo chánh pháp, ban cho chúng con nhiều phương tiện thiện xảo tích lũy phước đức, công đức,

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padmehum

 48. Kính Bạch Thầy  !

  Con hoan hỷ khi được đọc tiếp bài ” Đệ tam tâm pháp thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN bài 2 : TINH THẦN& THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG:”

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi trích dẫn 7 câu chuyện về những tấm gương cúng dường cầu pháp của các bậc thánh đức ngày xưa, giúp cho chúng con hiểu và quán xét lại bài học xả ly.

  Qua bài thì con hiểu cúng dường cũng là phương pháp để xả ly, và cho dù là phẩm vật vô giá và cho là quý nhất nhưng khi cúng dường lên vị Đạo Sư, vị Thầy  thì phải với tâm hoan hỷ, thái độ chân thành và tinh thần thoải mái thì mới chân thành chứ không phải với tâm mong cầu. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài pháp này.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

   

 49. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua những tấm gương cúng dường của các vị Thánh đức, con hiểu được rằng thái độ cúng dường cúng dường phải hoan hỷ, chân thành, chí thiết. Người mang những thứ quý giá nhất của mình, hoặc cả gia tài của mình để cúng dường mới thật sự là người chí thiết mong được cầu pháp. Bởi người đó hiểu được rằng, dù là những thứ quý giá nhất, hay cả gia tài của mình so với đạo pháp cũng chỉ là sự so sánh tượng trưng. Vì giáo pháp của đức Phật vi diệu, quý báu không thứ gì trên thế gian có thể sánh bằng. Nhưng vì tâm xả ly, hoan hỷ cúng dường chí thiết như vậy nên công đức cũng vô lượng. Do đó, một người ăn xin tất cả gia tài của họ dù chỉ là một bát cháo và khi họ cúng dường cả gia tài đó với tâm hoan hỷ, chân thành thì công đức của họ vẫn lớn gấp bội phần một vị tỷ phú mà cúng dường tịnh tài đến vài tỷ đồng. Bởi vài tỷ đồng kia không phải là cả gia tài của vị tỷ phú mà chỉ là một phần nhỏ của họ. Như vậy là họ chưa phải cúng dường tất cả những gì quý giá nhất của họ. Vậy nên tinh thần cúng dường là thể hiện người hành giả tâm thành, chí thiết cầu pháp và trân quý giáo pháp ở mức nào. Con tạ ơn Thầy viết bài với các tấm gương về tinh thần cúng dường để con được soi sáng và dần chuyển tâm thức mình học theo các bậc Thánh đức.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thữc tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 50. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Đọc những tấm gương cúng dường đi kèm với sự xả ly dũng mãnh của các bậc Thánh đức con chợt nhìn lại thái độ cúng dường của mình. Các Ngài cúng dường cả thân mạng của mình với tâm vô cùng hoan hỉ, vậy thì những tịnh tài, tịnh vật nhỏ bé mà con dâng lên vị Thầy, lên Tam bảo đáng gì để con nghĩ ngợi? Con nhớ đến những câu kệ trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư:

  17. Vì bạn xả thân tầm cầu giác ngộ,
  Tài sản, vợ con và sự sống của mình,
  Đừng hối tiếc, khi đã được truyền pháp,
  Bởi pháp tu quán tưởng vị Thầy,
  Chẳng khác nào Bổn tôn gia hộ!

  20.  Những gì mà bạn trân quý nhất,
  Chẳng nên phân biệt nhỏ hay lớn,
  Cúng dường lên Thầy không bao giờ mất.

  21.  Công đức tích tụ như hạt trở thành cổ thụ,
  Trong tương lai bạn thành tựu pháp thân,
  Bởi cúng dường Thầy không khác vị Phật.

  Qua đây con cũng hiểu được các bậc Thánh đức đã trân quý cơ hội được hạnh ngộ một vị tuệ tri thức đến mức nào. Con cảm thấy xấu hổ vì những lúc mình buông lung không biết trân quý. Con cầu nguyện cho mình bằng 3 móc chìa khoá tâm linh…

  Con cảm tạ vị Thầy vì loạt bài viết về Tâm pháp Cúng dường với nhiều lợi lạc, bởi “Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm, / Thành Phật một đời chẳng khó khăn, / Nếu như làm khác, đừng hy vọng, / Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong.” Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah.

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy,  con rất súc động  với 7 tấm gương chênh về  sự cúng dường của các ngày những tấm gương cúng dường chênh con rất súc động và hoan hỉ với  câu chuyện thư hai , sao 10 năm gặp lại Thầy mình mà không có gì qúy để cúng dường  Thầy  nên nử thánh giả thỉnh nguyện vị Thầy  và được vị Thầy bảo hãy dâng tặng cái gì qúy nhứt của của con người   nữ thánh giả không một chúc do dự liền các đầu mình để  cúng dường điều này làm con cảm thấy mình thật xấu hổ với bản thân có đôi lúc con cũng trần chừ do dự  sự cúng dường  vì tâm keo kiệt con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp thật nhiều lợi lạc . Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 52. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường” của vị Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã thông qua 7 câu chuyện mà luận giải cho chúng con hiểu cúng dường trên tinh thần hoan hỷ, thái độ trân thành, tâm lý thoải mái.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 53. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết con đã được hiểu thêm về việc cúng dường. Bảy câu chuyện trên đã cho con thấy được tinh thần cúng dường tầm đạo, cầu pháp của các bậc Thánh đức thật không dễ dàng. Quán xét lại bản thân, khi được là đệ tử vị Thầy, được Thầy ban cho những pháp tu mà vị Thầy đã phát lồ, con cần phải trân quý giáo pháp và tinh tấn hơn

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy khi cúng dường, nên giữ được tinh thần hoan hỉ, thái độ chân thành, tâm lí thoải mái thì đó là cúng dường đúng pháp

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 54. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết số 2: “Tinh thần và thái độ cúng dường” trong loạt bài đệ tam tâm thức Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn của vị Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã trích dẫn bảy câu chuyện về cúng dường của các bậc thánh đức lên vị Thầy của mình cho chúng con bài học về sự xả ly, tinh thần và thái độ cúng dường mẫu mực cả về thân, ngữ, tâm. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy cúng dường đúng pháp là “ dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh cúng dường của các huynh đề Kim Cang đã góp phần cho rực rỡ y báo của Mật Gia. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 55. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 2: Tinh Thần & Thái độ cúng dường” của vị Thầy rồi ạ.

  Với trí huệ và từ bi của mình, vị Thầy đã trích dẫn trong bài viết cho chúng con những câu chuyện, những tấm gương cúng dường cấu pháp của các bậc thánh đức để thấy được lòng sùng kính với vị Đạo sư, trân quý giáo pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu được dù là ngoại cúng dường hay nội cúng dường thì cũng đều phải giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường đúng pháp.

  Con thành thầm cầu nguyệ cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ soi sáng muôn phương.

  Om Mani Padme Hum!

 56. Kính Bạch Thầy  !

  Con hoan hỷ khi được đọc tiếp bài viết ” Đệ tam tâm pháp thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN bài 2 : TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG  DƯỜNG:”

  Con cảm tạ Thầy đã trích dẫn 7 câu chuyện về những tấm gương cúng dường cầu pháp của các bậc thánh đức ngày xưa  giúp cho chúng con hiểu và quán xét lại bản thân mình về hành vì xã ly.

  Qua bài thì con hiểu cúng dường là một phương pháp xả ly, và cho dù là phẩm vật cúng dường là vô giá và cho là quý nhất nhưng khi cúng dường lên vị Đạo Sư, vị Thầy thì phải với tâm hoan hỷ,  thái độ chân thành và tinh thần thoải mái thì mới chân thành chứ không phải là tâm mong cầu.  Con cản tạ Thầy đã cho chúng con bài pháp này

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chưa sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

 57. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 2: TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG”.

  Qua bài viết, con được biết đến nhiều tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm. Các ngài không tiếc của cải, thậm chí là cả thân mạng của mình để cầu pháp.

  Vị Thái tử (tiền thân của Đức Phật) nước mặt ràn rụa khi mình không còn cơ hội nghe Thánh giả thuyết pháp. Ngài Marpa ở độ tuổi ngũ tuần một mình một ngựa vượt xứ tuyết, sau 2 năm mới gặp được vị Thầy là đại sĩ Naropa, ngài khóc và quỳ xuống dâng cúng 56 cây vàng. Sư Thần Quang chặt một cánh tay cúng dường Tổ sư Bồ đề đạt ma. Vị nữ Thánh giả không một chút chần chờ cắt đầu dâng cúng Đạo sư của mình… Qua đó, con hiểu được sự quý giá của pháp khi các ngài không màng gian khó, không tiếc thân mạng, có trường hợp tiếc nuối vì không còn cơ hội nghe pháp và xúc động khi gặp được vị Thầy để cầu pháp được biểu hiện bằng những giọt nước mắt.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy về tinh thần và thái độ cúng dường: “Cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh cúng dường chân thật, đúng pháp của các đạo huynh, đạo hữu.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 58. Mô Phật !

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài : Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn  bài 2: ” Tinh Thần và Thái Độ Cúng Dường ” của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã cho chúng con thêm một bài pháp cúng dường với tinh thần và thái độ cúng dường. Qua bài pháp con hiểu được cúng dường là luôn luôn xả ly hoan hỷ cúng dường chứ tâm không được bấm chấp so sánh thiệt hơn, còn thái độ hoan hỷ với  tất cả các hành vi thân ngữ tâm.

  Con hoan hỷ tán thán nhiều bậc thánh đức đã có tinh thần  cúng dường  có tâm hoan hỷ lên Đức Phật , lên vị Thầy …

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp quý báu và làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh .

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo .

  Om Mani Padme Hum.

   

 59. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường”

  Qua những lời dạy của vị Thầy và những tấm gương cầu pháp của trong các giai thoại nhà Phật, con hiểu thêm về bài học xả ly qua sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm của các bậc thánh đức. Đặc biệt lời dạy của vị Thầy giúp con hiểu rằng “cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỉ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái”. Chỉ khi chúng con làm được như vậy thì đó mới là sự cúng dường chân thật và đúng pháp, thể hiện sự trân quý giáo pháp, sùng kính Đạo sư, trở thành những hạt giống tốt được gieo trên mảnh đất màu mỡ để trổ quả giác ngộ trong tương lai.

  Con cảm thấy hổ thẹn trước tấm lòng từ bi của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp quý giá, giúp bản thân con có cơ hội quán xét hành vi thân, ngữ, tâm, tránh vì quỷ tính mà rơi vào những biểu trạng sai lệch trong việc cúng dường.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 60. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) hoan hỷ đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẨ GIÁN ĐOẠN Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường” rồi ạ.

  Từ bảy câu chuyện Thầy kể trong bài viết, giúp con hiểu được rằng, việc cúng dường thể hiện sự biết ơn và biết trả ơn đối với bậc trưởng thượng, nhưng quan trọng hơn là tinh thần và thái độ cúng dường. Khi cúng dường phải với “tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp vô cùng ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 61. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ được đọc bài viết” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 2: TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG” của vị Thầy ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho con được hiểu hơn về tinh thần và thái độ cúng dường .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy và nêu ra cho chúng con thấy được những tấm gương người xưa tầm đạo, cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ,tâm, về bài học xả ly qua bảy câu chuyện trong giai thoại Phật pháp.
  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy” dù là cúng dường thân, ngữ,tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành,tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh,công đức cúng dường của các huynh đệ Kim Cang đã góp phần làm rực rỡ y báo của Mật Gia Song Nguyễn.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 62. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc 7 giai thoại về sự cúng dường mẫu mực mà Thầy viết . Con không những hoan hỷ mà còn thấy nổi da gà trước những tấm gương của các vị . Ngẫm lại mình thì con thấy thật xấu hổ , con không cần phải chặt tay , cắt đầu lại không cần vượt đường xa muôn trùng hiểm trở mà vẫn có thể gặp được vị Thầy bất cứ lúc nào thông qua trang mạng chánh tư duy , một kho tàng mà Thầy đã đặt hết tâm lực , trí lực và nguyện lực trong đó . Thật dễ dàng biết bao , từ đó con hiểu được mặc dù không bằng được một góc của các Ngài , con nên trân quý giáo pháp mà mình đã có được , ít nhất là tinh tấn thực hành , diễn tập chánh pháp theo tinh thần vui tu để thể hiện sự biết ơn và tuân lời vị Thầy . Qua bài viết này , con xin rút ra bài học là : phòng bệnh hơn chữa bệnh  , phải phòng hộ thân , ngữ , tâm trước những điều bất thiện . Con cảm tạ Thầy đã cho con bài viết ý nghĩa và lợi lạc . Con xin ghi nhớ lời Thầy khi cúng dường dù thế nào thì quan trọng nhất là tâm hoan hỷ, thái độ chân thành thì mới là cúng dường đúng pháp .

  Con xin  hoan hỷ với công đức cúng dường của các huynh đệ để Mật Gia có thể rực rỡ như ngày hôm nay .

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ !

  Om mani padme hum !

 63. Mật Tịnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 2 Đệ tam Tâm pháp Thanh Trí.

  Những tấm gương xả ly cầu pháp của người xưa thật khiến cho con cảm thấy hỗ thẹn, đặc biệt là tinh thần “triêu văn đạo tịch tử khả hỷ” của Đức Phật trong một tiền kiếp ở câu chuyện đầu tiên.

  Chúng con đều hiểu rằng gặp được vị Thầy chân chính trong thời kỳ mạt pháp là một sự kiện vô cùng hy hữu và nếu không có nguyện lực che chở, giáo hóa chúng con của Thầy từ bao kiếp trước, thì đời này chúng con sẽ không có được duyên lành lớn lao đó, không có được cơ hội thực hành giải thoát cho mình và tha nhân. Sự kiện này tựa như “một người mù gặp được viên ngọc như ý”, nhưng thay vì cung kính dâng lên Thầy tất cả những gì chúng con có, để có được một đôi mắt sáng, có được một cuộc đời hạnh phúc với tất cả sự viên thành những ước nguyện thầm kín chính đáng khác, thì đôi khi chúng con lại do dự, đắn đo, suy tính với những tài sản thế gian vốn vô thường này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ghi nhận những sự cúng dường còn quá nhỏ bé của chúng con, dù bản thân con luôn hiểu rằng sự rực rỡ y báo của Thầy và Mật Gia là lẽ tất nhiên, tương ưng với chánh báo của Thầy. Thật sự những gì mà chúng con nhận lại từ Thầy, từ tấm gương xả ly của Thầy còn lớn hơn nhiều lần những gì chúng con đã dâng lên, như sự thọ dụng những công trình tâm linh tiện nghi, những buổi thọ lạc là thọ pháp hay những chuyến vân du tưởng thưởng. Đó là chưa nói đến sự từ chối nhận cúng dường và còn giúp đỡ của Thầy về tịnh tài với những đệ tử đang gặp khó khăn thế sự. Nếu thật sự Thầy chỉ mong cầu sự cúng dường đó vì sự sung túc của bản thân thì chúng con làm sao được đón nhận những ơn phước đó từ Thầy? Và nếu thật sự Thầy không lo lắng cho vận mệnh tâm linh của chúng con mà chỉ biết “lợi mình”, thì việc chúng con cúng dường với tâm thái như thế nào, có bị mất phước như thế nào, bị quỷ tính khuynh loát như thế nào thì đó là việc của chúng con, Thầy đâu cần để tâm nhiều đến vậy?

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy rằng khi cúng dường phải giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, đó mới là sự cúng dường đúng pháp. Cầu nguyện cho bản thân con sẽ thực hiện mạnh mẽ tinh thần xả ly đó để xứng đáng với tấm lòng Bồ đề của Thầy, cũng như luôn tĩnh thức, chánh niệm trong mọi hành vi, để không biến vị ngọt của cúng dường với tâm thế biết ơn thành vị mặn của những dòng nước mắt sám hối.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN – Bài 2: TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG” của Thầy rồi ạ !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài học quý báu về về tinh thần tầm đạo, cầu pháp và hết mực xả ly cúng dường của các bậc Thánh đức qua 7 giai thoại Phật pháp, và cũng qua những câu chuyện đó – là tấm gương mẫu mực về tấm lòng lòng sùng kính và biết ơn vô hạn đối với vị Đạo sư của mình ở nơi các Ngài.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu – với sự chân thành của mình đã thực hiện cúng dường với nhiều hình thức, dưới sự dẫn dắt của vị Thầy đã góp phần giúp cho Mật gia Song Nguyễn trở nên rực rỡ y báo như ngày nay.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng con về tinh thần, thái độ chúng dường: “thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp” – Và một khi chúng con hiểu đúng và làm được đúng như Thầy nói thì công đức cúng dường của chúng con sẽ giống như gieo những hạt giống tốt xuống mảnh đất màu mỡ.

  Con cầu nguyện Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho con và các huynh đệ luôn tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm với tinh thần trân quý giáo pháp và luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ đối với vị Thầy tâm linh tôn quý của mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài !

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

  Om Mani Padme Hum !

 65. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được vị Thầy dẫn dắt bước tiếp vào thế giới diệu kỳ, được chiêm ngưỡng một phần kho tàng tâm của các bậc giác ngộ. Bảy câu chuyện về các bậc thánh đức khi xưa là bảy tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm, là bảy giai thoại tựa như bảy viên ngọc bất hoại, tựa như bảy chiếc bình tuyệt tác bằng vàng ròng mà từ con mắt phàm phu, con thực khó có thể nghĩ tưởng đến được. Những tấm gương ấy chiếu vào tâm thức còn chất ngất như núi Tu di quỷ tính trong chúng con bài học về xả ly, con cầu mong sao ánh sáng rực rỡ ấy thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, đồng với các Ngài chẳng khác mau chóng sẽ thiêu rụi nơi chúng con mọi niệm tưởng bất thiện dù nhỏ nhiệm như dây tơ chiều. Ở thời đại mạt pháp này, khi mà người tu đúng chánh pháp hiếm như sao buổi sớm, thật khó để tìm thấy đối tượng cúng dường xứng đáng, vậy mà chúng con may mắn sao, hy hữu sao khi được hạnh ngộ vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí đồng với các Ngài chẳng khác, ban cho chúng con ruộng phước như trời mây. Nhưng con hiểu rằng sẽ chẳng nhận được gì nếu chúng con biến hoạt động tâm linh cúng dường cao diệu, thiêng liêng thành tầm thường như dịch vụ đổi trao, hay cúng dường cho bằng chị bằng em, hay bị nộ pháp cúng dường sám hối và thậm tệ thay biến “cúng dường” thành “bố thí” chúng con sẽ âm đức tổn phước nhường nào bởi mang cặn dơ bẩn của tâm thức bản thân trộn với vàng cao quý, sẽ chẳng bao giờ có được sự giao thoa ấy dẫu vạn kiếp ngàn năm. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi khuyến cáo. Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải giữ tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Om Mani Padme Hum

 66. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết tinh thần và thái dộ cúng dường của vị Thầy
  con cảm ơn Thầy đã cho con thấy được những tấm gương tầm đạo cầu pháp về sự mẫu mực bằng thân, ngữ, tâm của người xưa như thế nào qua 7 câu chuyện. Qua bài biết con cũng hiểu được cúng dường là một tu pháp xả ly cho dù vật phẩm cúng dường là vật phẩm vô giá, hay những gì mà học trò cho là quý nhất dâng lên vị Đạo sư của mình bằng thái độ hoan hỉ, chân thành thế mới là cúng dường đúng pháp nhất không nên cúng dường với tâm mong cầu.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sưj trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh
  con cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 67. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ đọc bài thứ hai của loạt bài về pháp tu Cúng dường bất khả gián đoạn ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã kể cho chúng con nghe bẩy câu chuyện rất xúc động về các bậc hành giả đời xưa. Con vô cùng ngạc nhiên và khâm phục khi thấy xuất thân của các bậc hành giả này tuy rất khác nhau, các vị vua, một chị thợ may, một vị thánh giả, một vị đạo sư, một thiền sư, thậm chí một con quỷ nhưng họ đều có lòng trân quý Giáo pháp, sùng kính Đạo sư, cúng dường vàng bạc châu báu hay cả mạng sống và thân thể của mình, nhờ đó họ đã chứng đắc, đạt đạo quả. Tinh thần và thành tựu của các bậc hành giả này đúng như Đạo sư Agvaghosa đã xác quyết trong “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”:

  “cúng dường thanh tịnh cả thân tâm

  thành Phật một đời chẳng khó khăn”.

  Con vô cùng hoan hỉ với những thiện hạnh của rất nhiều đạo huynh, đạo hữu đã đóng góp tịnh tài, phẩm vật, công sức cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy, cho sự phát triển của Mật gia Song Nguyễn. Con cũng tự hổ thẹn bởi đóng góp của mình còn quá nhỏ bé, quá khiêm tốn so với những ơn phước và sự từ bi Thầy đã ban cho con những năm vừa qua.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 68. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. Om mani padme hum.

 69. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 71. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường”. Những mẫu chuyện Thầy kể về giai thoại cầu pháp của các bậc Thánh đức ngày xưa thật là khó khăn, đầy gian khổ nhưng với tinh thần dũng mãnh và xả ly tất cả để cầu pháp cho thấy các Ngài trân quý giáo pháp hơn cả sinh mạng, học trò chúng con ngày nay học pháp thật dễ dàng nên chưa biết trân quý giáo pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sinh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 72. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con 7 giai thoại để chúng con thấy được tinh thần xả ly cúng dường bất khả dán đoạn với với một tinh thần và thái độ hoan hỉ trân quý giáo pháp. Con cảm thấy hổ thẹn khi Thầy đã từ bi ban cho Mật Gia Quảng Ninh cơ hội được trân quý giáo pháp chỉ với 200 nghìn / tháng đóng phí duy trì trang mạng  nhưng với đầy rẫy tính quỷ keo kiệt bủn xỉn trong người nhiều khi chúng con còn chậm trễ tiếc rẻ hội phí. Con xin xám hối về hành vi của mình.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vù lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phậy tánh.

  Om mani padme hum

 73. Mật Huệ Chi says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và đưa ra bảy bài học về sự xả ly giúp con hiểu rõ về tính thần và thái độ cúng dường.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 74. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 2: TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG” của Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu hơn về tinh thần và thái độ cúng dường thông qua 7 giai thoại Phật pháp.

  Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy là “Dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp.”.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho bản thân con cùng các huynh đệ Kim cang Mật gia Song Nguyễn luôn biết quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình để luôn có được tinh thần và thái độ cúng dường đúng pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 75. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài khai thị cho chúng con rõ về tinh thần và thái độ cúng dường .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om mani padme Hum .

 76. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh,trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về tinh thần và thái độ cúng dường qua 7 giai thoại.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Pamde Hum.

   

 77. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Hồng Quang hoan hỷ đọc xong ‘Bài 2: Tinh thần & Thái độ cúng dường’. Qua bài viết, con được thấy những tấm gương cầu pháp lớn bằng sự cúng dường mẫu mực về thân ngữ tâm. Và từ đó con có được nhận thức về tinh thần và thái độ cúng dường đúng pháp: tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái. Từ hiểu đúng chúng con mới có thể có hành động đúng và thực hiện tri hành hợp nhất.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài giảng vô cùng lợi lạc và ý nghĩa ạ.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 78. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã trích dẩn bảy câu chuyện về những tấm gương cúng dường mẫu mực để chúng học trò quán xét lại bản thân và xả ly đúng pháp.

  Con hoan hỷ tán thán những tấm gương huynh đệ kim cang ở Mật Gia Song Nguyễn đã cúng dường đúng pháp để MGSN được y báo như ngày nay, với đầy đủ tiện nghi .

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rỏ tinh thần và thái độ cúng dường đúng quỷ đạo và có cơ hội làm người tối thượng biết ơn và biết trả ơn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài lợi lạc cho tất cả chúng con và chúng sanh hữu tình.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 79. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ được đọc bài viết ạ.

  Qua bài viết con hiểu được rằng thế nào là cúng dường đúng chánh pháp. Khi chúng con “Cúng dường thân, ngữ,tâm đều phải giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ trân thành, tâm lý thoải mái” thì đó mới là cúng dường đúng chánh pháp.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của các đạo huynh, các huynh, các đạo hữu đã đóng góp tịnh tài,trí tuệ, phẩm vật, công sức để hỗ trợ cho con đường hoằng dương chánh pháp của vị Thầy. Con hoan hỷ với với những thành tựu của Mật Gia Song Nguyễn đã đạt được trong những năm qua.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con, luôn bồ đề tâm để chúng con hiểu được giá trị của những bài pháp qua những câu chuyện, qua những lời kể trong cuộc sống thế gian để chúng con thấy được và hiều được sâu sắc hơn.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 80. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ”.

  Qua những luận cứ, luận chứng trong bài con hiểu được vì sao vị Thầy – bậc Đạo sư xứng đáng được cúng dường.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 81. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã kể cho chúng con về những giai thoại cúng dường, giúp chúng con thấy được tấm gương của người xưa về tầm đạo, cầu pháp!

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy: “…dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp.”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  OM MANI PADME HUM

 82. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này!

 83. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ, con xin được cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con được thêm hiểu biết, được đọc những câu chuyện về tinh thần xả ly và cúng dường đúng với giáo pháp.

  Qua bài viết, con học được rằng, việc cúng dường không quan trọng là dưới hình thức nào, cái quan trọng chính là “tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó mới là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp.”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp đầy ý nghĩa,

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 84. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn, bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường”.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 85. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Đọc những câu chuyện Thầy kể, con cảm thấy rúng động tâm thức khi nhận ra được giá trị của giáo pháp, giá trị của việc gặp được một vị Đạo sư chân chính trong đời ngang qua hành vi cúng dường vượt ngoài sức tưởng tượng của các bậc thánh đức đi trước. Một lần nữa, con nhận ra rằng bản thân cần tự quán xét trong việc tri và hành. Dù cho “50 KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ” vẫn được đệ tử, học trò Mật gia Song Nguyễn chúng con đều đăn đọc tụng:

  “Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm,

  Thành Phật một đời chẳng khó khăn,

  Nếu như làm khác, đừng hy vọng,

  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong!”

  Thì con nhận ra, những biểu trạng đã được Thầy chỉ mặt điểm tên “…những trường hợp bị nghiêm giáo, bị nộ pháp rồi cúng dường sám hối; hoặc cúng dường để bằng chị bằng em, hoặc cúng dường rồi liền đề nghị được đáp ứng giáo pháp Thanh trí như một dịch vụ tầm thường…” là bởi vẫn còn đó trong tâm thức phàm phu của những đệ tử, học trò chúng con sự tính toán hay nói cách khác là sự tham lam bỏn xen, biểu hiện của quỷ tính, và điều tồi tệ nhất là chúng con dám đem tâm thức phàm phu của mình mà so đo với tâm vị Thầy. Nhiều lúc, một sự cúng dường bằng thân, ngữ, tâm nhỏ bé nào có được, tự chúng con lại có thể cho rằng nó to như thể bánh xe lửa để rồi có những thái độ, hành vi bất kính với vị Thầy khi mà bản ngã bị “tổn thương”, cảm thấy không còn được nuông chiều. Con hiểu tất cả cũng bởi chúng con còn tham đắm những thứ đó nên thấy chúng to lớn, mà đâu biết rằng đối với Thầy thì chẳng có nghĩa lý gì ngoài giúp chúng con có được công đức nhờ cúng dường đúng pháp và xả ly những gì đáng xả ly, tựa như việc Đạo sư thánh giả Naropa hoan hỷ nhận cúng dường của học trò Marpa sau đó ném hết vào rừng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con được hiểu!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ!

  Om mani padme hum!

 86. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn. Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường” của Thầy rồi ạ.
  Những ví dụ trong bài viết của Thầy khiến con cảm thấy thật xúc động và khâm phục trước tinh thần “xả thân tầm cầu giác ngộ” của các bậc trưởng thượng thời xưa. Đồng thời, con cũng hiểu được rằng, để “Pháp Phật không bị tráo”, các bậc Đạo Sư chân chính chỉ truyền trao giáo pháp vi diệu cho những ai xứng đáng, thông qua khảo nghiệm, thử thách của các Ngài.
  Trong thời đại, dân tộc, quốc độ này, học trò, đệ tử Mật Gia Song Nguyễn chúng con may mắn được hạnh ngộ vị Thầy, bậc Tuệ Tri Thức, một tấm gương sáng về tinh thần và thái độ cúng dường mẫu mực đồng thời cũng là một đối tượng xứng đáng thọ nhận cúng dường.
  Với vai trò là đối tượng thực hiện hoạt động cúng dường: Thầy chưa bao giờ dừng nghỉ, gián đoạn khi cúng dường chư Phật thông qua việc hộ trì Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh: Thầy phát kiến và phổ truyền Lục Diệu Pháp Môn, là phương tiện hiệu quả giúp chúng con trang bị chánh kiến, tích lũy công đức trên đạo lộ giải thoát. Thầy tác pháp chiếu quang những luận điểm xuyên tạc Phật Pháp của tà sư, ngoại đạo; Nã những phát đại bác dũng mãnh làm lung lay thành trì tà kiến; Vạch trần ngụy kinh Vu Lan Bồn… đem lại nhiều lợi lạc cho chúng sanh hữu tình.
  Thầy cũng là một đối tượng thọ nhận cúng dường xứng đáng với vai trò Kim Cang Đạo Sư Quán Độ Chúng. Với tâm pháp sinh cao quý, Thầy từ bi thọ nhận những gì học trò, đệ tử thành tâm cúng dường để cho chúng con có được cơ hội tích lũy công đức, thực hành hạnh xả ly. Và cũng thông qua hoạt động tâm linh này, Thầy đã không ít lần chỉ thẳng đánh mạnh, nghiêm khắc giáo huấn khi chúng con cúng dường với tâm tục sinh đầy rẫy quỷ tính, giúp chúng con nhận thấy được lỗi lầm, kịp thời xoay chuyển.
  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài Pháp lợi lạc, chỉ dạy chúng con về tinh thần và thái độ cúng dường theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Khi cúng dường Đạo sư với tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái là cúng dường đúng pháp, gheo nhân giải thoát. Ngược lại, nếu con chỉ cúng dường cho “bằng chị bằng em”, “cúng dường rồi đề nghị được đáp ứng giáo pháp Yoga Thanh Trí như một hoạt động dịch vụ tầm thường” hay tệ hơn là “biến cúng dường thành bố thí” thì đồng nghĩa với việc con gheo nhân đọa lạc vào ba cõi thấp bởi sự bất kính Đạo Sư, phỉ báng chánh pháp.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chân thành cúng dường, đóng góp vào y báo rực rỡ của Mật Gia Song Nguyễn của các huynh đệ Kim Cang.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 87. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường” trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy.

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi trích dẫn những tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ, tâm trong giai thoại Phật pháp để chúng con có cơ hội quán chiếu lại bài học xả ly. Con thật sự xúc động khi nhớ lại hình ảnh vị Thầy chỉ nhận tấm lòng cúng dường của đệ tử rồi cho lại. Vị Thầy từ bi nhận cúng dường của chúng con là vì sự lợi lạc cho chúng con có được công đức và thể hiện sự biết ơn và biết trả ơn, trân quý giáo pháp. Con xin ghi nhớ lời vị Thầy “cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 88. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài :”Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN -Bài 2: TINH THẦN & THÁI ĐỘ CÚNG DƯỜNG” rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi viết bài trích dẫn cho chúng con đọc 7 giai thoại Phật pháp nói về tinh thần và thái độ cúng dường đúng cách.

  Qua bài viết con hiểu được cúng dường đúng chánh pháp, cúng dường chân thật là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh các đạo huynh đạo hữu đã cúng dường tịnh tài, phẩm vật, trí tuệ, công sức để góp phần xây dựng Mật gia Song Nguyễn bây giờ có cảnh sắc phong quang, phương tiện đi lại dư dả, phương tiện ẩm thực đầy đủ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

  Con cầu nguyện tất cả các chúng sanh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài việc vô  cùng lợi lạc này ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 90. Mật Huệ Minh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi trích dẫn tinh thần cầu pháp, xả ly, cúng dường quán chiếu thân, ngữ, tâm của các bậc thánh đức ngày xưa. Qua bài viết con hiểu được việc cúng dường trên tinh thần hoan hỷ, quán chiếu xả ly, thân, ngữ, tâm của mình với một sự chân thành, tâm trạng thoải mái thì mới chính là cúng dường đúng chánh pháp, tỏ rõ một lòng tôn kính trưỡng dưỡng, sùng kính Đạo sư. Con cảm tạ ơn từ bi của vị Thầy cho con bài viết vô cùng lợi lạc này ạ.

  Con xin thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 91. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con biết 7 câu chuyện trên để biết được về tinh thần và thái độ chân thành trong cúng dường ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 92. Mật Khải Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường”. Con cảm tạ Thầy đã qua những tấm gương cầu pháp mẫu mực về thân, ngữ, tâm trong 7 giai thoại Phật pháp mà cho con thêm bài học về tinh thần xả ly và thái độ cúng dường. Con cảm động và ngưỡng phục trước tinh thần trân quý giáo pháp phải nói là tuyệt đối của các bậc Thánh đức và Thành tựu giả, khi các Ngài sẵn sàng xả bỏ những thứ quý giá nhất, thậm chí chẳng tiếc thân mạng để cầu pháp.

  Ở những tấm gương mẫu mực mà vị Thầy đã đề cập, con nhận thấy điểm chung là các Ngài đều hết mực sùng kính vị Thầy dạy đạo cho mình, đều sở hữu tinh thần một lòng cầu pháp, đều sẵn sàng xả bỏ những thứ không có tự tánh và đều có chung một đích đến  giải thoát tối thượng; tương ứng với những điều mà đức Phật đã chỉ ra như kính những bậc đáng kính, biết những điều cần biết, xả ly những gì đáng xả ly và tu các pháp đáng tu. Từ đó, con nhận thấy bản thân mình thật quá may mắn, khi mức độ quán triệt những điều này của con không dám sánh bằng dù chỉ một góc nhỏ các vị ấy, vậy mà con được tiếp cận với giáo pháp cùng những phương tiện phù hợp căn cơ, quốc độ, thời đại để được hòa chung một mục đích tối thượng là hạnh phúc Phật tánh, tất cả đều nhờ vào Bồ Đề Tâm không thể nghĩ bàn của vị Thầy. Con cầu nguyện cho bản thân con và các đạo huynh, đạo hữu luôn ý thức được duyên lành quá đỗi hi hữu này, từ đó có thể tri hành hợp nhất.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 93. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ với bài viết: “Tinh thần và thái độ cúng dường” của Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.
  OM MANI PADME HUM!

 94. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy ạ,

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy,Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Học giỏi, học vi cao, comment vài dòng? Chắc trò vào chanhtuduy.com với mục đích khác?

 95. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 2 : Tinh thần và thái độ cúng dường”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho đệ tử chúng con thấy được những tấm gương tầm đạo cầu pháp qua bảy câu chuyện trong bài. Con ấn tượng với tấm gương của thánh giả Marpa, dù đã ở tuổi ngũ tuần, đối diện với nhiều khó khăn trở ngại : giao thông, thổ phỉ, thời tiết khắc nghiệt, mất 2 năm mới gặp được vị Thầy nhưng Ngài vẫn vượt qua. Hoặc như thiền sư Thần Quang chặt một cánh tay để cúng dường cầu pháp. Điều này là quá sức tưởng tượng với người thường.Tinh thần xả ly cầu pháp của các Ngài là nền tảng đạt giác ngộ “17. Vì bạn xả thân tầm cầu giác ngộ. Tài sản, vợ con và sự sống của mình. Đừng hối tiếc khi đã được truyền pháp,…” (50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư – Thánh sư Mã Minh).

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy để hiểu sự cúng dường đúng pháp : tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chấp nhận sự cúng dường (thân, ngữ, tâm) của đệ tử chúng con để xây dựng nền móng vững chắc cho lâu dài giác ngộ. Con cảm tạ ơn Thầy đã tạo căn phòng Duy Ma Cật để có thể kết nối tâm linh với vị Thầy không ngăn ngại.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 96. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc Bài 2: Đệ tam thanh trí – Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn: Tinh thần & thái độ cúng dường Con xin tán than công hạnh, Bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy đã kể cho chúng con nghe những tấm gương tầm đạo cầu pháp của người xưa bằng sự cúng dường mẫy mực về thân, ngữ, tâm đã để lại cho chúng con những bài học xả ly quý báu. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con cúng dường theo đúng chánh pháp. Cúng dường với một tâm thái chân thành, hoan hỷ, thoải mái và công đức “cúng dường như hạt bồ đề theo thời gian sẽ nở thành rừng cây cổ thụ”.

  Con xin tán thán thiện hạnh của các huynh đệ Kim Cang đã chân thành cúng dường, góp phần đưa Mật Gia Song Nguyễn phát triển, rực rỡ y báo như ngày nay. Con xin luôn ghi nhớ lời Thầy dạy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Mật Thanh Trúc says:

  Kính bạch Thầy,

  Dạ con đã đọc bài này rồi ạ! Con xin tri ân vị Thầy từ bi và trí tuệ đã vì Bồ đề tâm với chúng con và chúng sanh mà luận giảng cho chúng con hiểu hơn những giai thoại Phật pháp, 7 câu chuyện về tấm gương người xưa tầm đạo, cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về than, ngữ, tâm đã để lại trong tâm thức người con Phật, để ngày nay chúng con được học về những bài học xả ly. Những câu chuyện đã nói lên tinh thần cầu pháp Giác ngộ của các bậc Thánh đức ngày xưa, được lẽ nhiệm màu đạo pháp và chí nguyện giải thoát. Các vị cúng dường với lòng thành kính, biết ơn và biết trả ơn đến Đạo sư, người dẫn dắt, truyền pháp con đường đạt đến cứu cánh giải thoát Phật đà, và vì được nương tựa nơi Tam bảo, được quay về với Phật tánh.

  Qua những mẫu chuyện Thầy nêu lên, trong những giai thoại của người xưa, chúng con mới nhận ra và thật sự xấu hổ cho sự vô minh của mình, đã không hiểu sự cầu pháp đến vị Thầy mình là cả một sự xả ly bằng thân, ngữ, tâm. Phải ngộ ra sự khổ của cõi tạm này, mọi sự muốn cũng là khổ và than xác này cũng giả tạm, nhìn sự việc như nó đang là…và cái hiểu phải tường tận bằng tư duy hiểu biết chân chánh. Để buông bỏ sự chấp ngã của mình. Vị Thầy đã đại diện cho Tam bảo, người hướng dẫn soi đường dận lối cho chúng con trên con đường học đạo cầu pháp giáo lý Phật đà. Trong con đường rất là dài trong mỗi tâm thức chúng con, phải có sự dạy dỗ, bảo ban của vị Thầy là điều quan trong nhất. Ví như chúng con là những người mù cứ mò mẫn tìm đường đi tới bao giờ cho tới.

  Ấy vậy mà chúng con không nhận thức được, đã làm nhọc lòng vị Thầy quá nhiều…Trong khi đó Thầy đã cho chúng con thật nhiều những tinh tuý giáo pháp, theo quỹ đạo chánh pháp, thật là lợi lạc và hữu ích qua lâu đài Duy Ma Cật, trang mạng chanhtuduy.com mà vị Thầy phát kiến. Để chúng con được tiếp cận chánh pháp một cách tiện lợi nhất trong bố cảnh phù hợp theo tính quốc độ, thời đại, dân tộc. Bằng những phương pháp chúng con đọc bài và comment bài đều đặn trên chanhtuduy.com đó là chúng con được đến gần với pháp, tiếp cận được với vị Thầy, với việc thực hành pháp như vậy giúp ích cho chúng con rất nhiều, tuy công việc và cuộc sống của mỗi chúng con thế nào vẫn áp dụng thực hành pháp vào cuộc sống của mình hằng ngày với phương châm “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp.”

  Không thể nào nói lên bằng lời…bao nhiêu công sức, tâm lực, trí tuệ, sự bi mẫn và Bồ đề tâm rộng lớn của vị đạo sư Yoga Thanh trí của chúng con đây, con xin ghi nhận ơn sâu dầy của vị Thầy và không thể nào trả hết được…Chúng con toàn vậy, mượn công sức, trí tuệ của vị Thầy không thể nào chúng con tính trả theo như mua và bán được. Tâm Thầy rộng lớn như cha mẹ chỉ biết cho, không bao giờ tính toán, chỉ muốn chúng con, chúng sanh một niềm tin vững chắc vào Phật Pháp, quay về nương tựa nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Và qua bài viết của vị Thầy con được hiểu “dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp” và “công đức cúng dường đúng pháp sẽ như hạt Bồ đề theo thời gian trở thành rừng cổ thụ.”

  Và con xin qua bài giảng của Thầy được tán than với những thiện hạnh và công đức cúng dường của các huynh đệ Kim Cang đã góp phần hộ pháp cho tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn. Con xin Thầy luôn giáo hoá để tâm đến chúng con, để chúng con luôn quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình trong tỉnh thức, chánh niệm.

  Con xin tâm nguyện sức khoẻ dài lâu đến Thầy Cô và trụ thế lâu dài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Con xin tâm nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 98. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết con hiểu được rằng tinh thần và thái độ cúng dường xuất phát từ sự thành tâm. Cho dù có muôn vàn châu báu vàng bạc mà miễn cưỡng dâng lên cúng dường cũng ngàn lần không bằng cúng dường vị Thầy một cốc nước.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 99. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy ! Con đọc xong bài này rồi ạ! Con cảm tạ ơn Thầy!

 100. Mật Thuận Đức says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Thầy đã viết bài 2 cho chung con hiểu về tinh thần và thái độ cúng dường

  Cầu nguyện Thầy Cô được nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh

  Om mani padme hum

 101. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài Pháp này của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ khi được biết đến những giai thoại cúng dường mẫu mực về thân – ngữ – tâm của các bậc Thành tựu giả xưa kia. Các Ngài đã thành tâm hoan hỷ cúng dường để cầu Pháp không chút do dự. Phẩm vật cúng dường không chỉ là vàng bạc châu báu mà còn là thân thể, mạng sống của các Ngài. Con xúc động và nhớ tới câu kệ “Tài sản, vợ con và sự sống của mình. Đừng hối tiếc khi đã được truyền Pháp” (50 kệ tụng Sùng kính Đạo Sư). Sự xả ly vì Pháp của các Ngài thật không thể nghĩ bàn, để lại cho hậu thế tấm gương sùng mộ và trân quý giáo pháp tuyệt đối.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở. Con xin ghi nhớ lời Thầy thế nào là cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 102. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.  Con cảm ơn Thầy.
  Qua những câu chuyện về tấm gương cúng dường mẫu mực của các bậc thánh đức, trong việc xả ly tầm cầu giác ngộ,  là những bài học quý báu để cho chúng con noi theo. Mà quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp, trong thực hành tu pháp cúng dường lên bậc Đạo sư theo tinh thần xả ly và trân quý giáo pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 103. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con cơ hội may mắn được đọc những giai thoại, câu chuyện thực về tinh thần cầu pháp của người xưa. Từ đó, con nhận thấy Phật Pháp cao quý biết bao. Bởi nhờ tinh thần xả ly, cầu pháp cao quý của người xưa mà chánh pháp luôn được tiếp nối, giờ đây bản thân con cũng như chúng sanh hữu duyên mới có cơ hội được tiếp cận thông qua những tu pháp trong bộ môn Yoga Thanh Trí mà vị Thầy từ bi phát lồ. Từ tấm gương của Thánh tăng Atisha, Thánh giả Marpa đã vượt qua biết bao khó khăn để cầu pháp, con nhìn lại bản thân mình mà nhận thấy mình thực sự may mắn biết dường nào. Với những phát triển của khoa học hiện đại, việc di chuyển và kết nối thông tin không còn là ngăn ngại, giúp bản thân con có cơ hội được tiếp cận chánh pháp một cách đơn giản qua những bài viết trên Chanhtuduy.com. Nhưng lúc này đây chính là thời điểm con tự hỏi mình tinh thần cầu pháp, trân quý giáo pháp đã tương xứng với những gì mà mình nhận được hay chưa? Bởi để có thể chắt lọc được những tinh túy giáo pháp như vậy, vị Thầy đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tâm lực, trí lực và cả tài lực để giúp học trò, đệ tử và chúng sanh hữu duyên có những phương tiện, phương pháp diễn tập, thực hành và ứng dụng pháp vào ngay cuộc sống hiện đại. 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, cho con có cơ hội được đọc bài viết này để nhìn nhận, quán xét tinh thần trân quý giáo pháp của mình.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 104. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 105. Mật Hoàng Phương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 2:” Tinh thần và thái độ cúng dường rồi ạ.

  Qua 7 câu chuyện Thầy đã cho chúng con thấy được những tấm gương cầu pháp bằng sự cúng dường mẫu mực về thân, ngữ. tâm và chúng con hiểu được tinh thần và thái độ cúng dường như thế nào là đúng pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 106. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Qua 7 câu chuyện Thầy nêu, thực sự cho chúng con thấy bức tranh quá rõ nét vì tinh thần cầu pháp của người xưa.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã nhắc nhở: cho dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải giữ được tinh thần hoan hỷ, tâm lý thoải mái thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 107. Cao Diệu Mật Thủy
  Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc lại bài viết số 2: “Tinh thần và thái độ cúng dường” trong loạt bài “Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy. Con hoàn toàn bải hoải trước những tấm gương cúng dường của các bậc trưởng thượng nhà Phật xưa kia. Đặc biệt con ấn tượng về chi tiết ngài Naropa sau khi hoan hỷ nhận 56 cây vàng từ đệ tử Marpa thành tâm cúng dường, ngài liền ném hết vào rừng. Ngẫm về vị Thầy, con nhận ra hành trạng của Thầy đồng với các ngài chẳng khác, bởi những tịnh tài cúng dường mà Thầy nhận đều liền sau đó được Thầy đưa vào các hoạt động pháp sự, xây dựng các công trình Mật gia phục vụ chúng sanh, khi thì “bố thí” cho những học trò, đệ tử khó khăn, khi thì Thầy “tài trợ” những chuyến hân thưởng cho các trò, khi thì Thầy tặng thưởng, sách tấn học trò, đệ tử…, chứ không hề cất giữ hay tích trữ làm của riêng. Từ đây con hiểu rằng đó là phẩm chất, công hạnh của một bậc Đạo sư, đối tượng nhận cúng dường đúng pháp.

  Suy ngược lại, chính chúng con cần có “tinh thần và thái độ cúng dường” đúng pháp tương ưng, đó là “giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái”. Con lần nữa được suy ngẫm về lời Thầy dạy rằng: “Thầy không chấp nhất ngoại cúng dường nhiều hay ít nhưng các trò không được biến “cúng dường” thành “bố thí”, vì “Đạo sư không phải là tha nhân, một Viện trưởng không phải là kẻ ăn mày”. Con cảm tạ Thầy đã cảnh tỉnh chúng con để chúng con tránh hành vi tưởng chừng như “công đức nhưng ngang qua tà kiến sẽ gây hậu quả thảm khốc”. Con xin quán xét và điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm của mình để không mắc phải lỗi này trong tương lai.

  Con cảm tạ Thầy về bài viết. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 108. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng về Tinh Thần và Thái Độ khi cúng dường. Con hiểu rằng, dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, uốn nắn con trên con đường tiến tới đại lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 109. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 110. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua những giai thoại về cúng dường cầu pháp mẫu mực của các bậc thánh đức ngày xưa, dạy cho chúng con một bài học quý báu về sự trân quý giáo pháp với một tinh thần và thái độ cúng dường sao cho người cúng dường và người nhận cúng dường không lệch với quỹ đạo chánh pháp, và cúng dường với tâm thế tự nguyện, hoan hỷ, thành tâm, không tính toán, như vậy người cúng dường mới không rơi vào lỗi phạm là phỉ báng giáo pháp và bất kính với Đạo sư của mình.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 111. Mật Định Kiên
  Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn bài 2 – Tinh thần và thái độ cúng dường. Qua 7 giai thoại được Thầy viết trong bài con cảm thấy cảm phục các bậc thánh giả, thánh đức ngày xưa một lòng cầu Pháp đã cúng dường vị Thầy của mình với tất cả tài sản, bộ phận cơ thể, thậm chí là cả tính mạng bởi với thánh giả sự sống và cái chết là vô thường.
  Bài viết giúp con hiểu được Cúng dường đúng quỹ đạo chánh pháp là tinh thần thái độ phải hoàn toàn tự nguyện, không mang tâm lý cào bằng, không đưa sự mua bán trao đổi vào cúng dường… Chỉ cần có suy nghĩ lệch lạc sẽ vô tình dẫn đến sự thất kính và phỉ báng vị Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng vậy!

   • Mật Định Kiên
    Mật Định Kiên says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con thành tâm cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum!

 112. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về tinh thần và thái độ cúng dường. Qua đây con hiểu được cúng dường về thân, ngữ, tâm hay tịnh tài chúng con nên giữ được tâm hoan hỉ , thái độ chân thành , tâm lý thoải mái để có thể cúng dường chân thật và đúng pháp. Bảy câu chuyện vị Thầy kể trong bài cho chúng con thấy được niềm tin và thái độ trân quý Pháp của bậc đã đắc thánh quả bởi sự xả ly những thứ cần xả ly để tầm cầu giác ngộ. Việc cúng dường một cánh tay, vàng bạc châu báu hay cả thân mạng mình để cầu pháp thì 2 triệu đồng hay nhiều hơn thế nữa làm sao có thể sánh nổi điều quan trọng ở đây không phải là giá trị mà là sự trân quý, trân trọng, tấm lòng thật tâm của người cúng dường vậy mà có kẻ coi đó là to lớn, kiêu căng ngạo mạn trong khi lợi lạc mình nhận được không thể nghĩ bàn và rồi tính keo kiệt bủn xỉn đó đã khiến họ nổi lên tính quỷ tiếc rẻ cho những đồng tiền đi liền khúc ruột của mình . Chúng con cảm thấy hổ thẹn khi trong suốt những năm qua chúng con chỉ biết nhận quá nhiều từ vị Thầy nhưng chưa có đóng góp gì cho Mật Gia vậy mà vị Thầy từ bi trí tuệ vẫn luôn để tâm đến chúng con ban cho chúng con một thân phận cao quý, được nghe vị Thầy giảng pháp, được sống trong chánh pháp mỗi ngày để tích tập vô lượng công đức, trí tuệ giúp chúng con an lạc đời này và cực lạc đời sau bởi vậy trong ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” Thánh giả Mã Minh đã xã quyết:
  Vị Thầy xứng đáng không dễ thấy
  Phải gồm đầy đủ những điều sau
  Giới đức, trí tuệ , đa văn nhiều phương tiện
  Dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ.
  Miễn sao thông hiểu nhiều Mật điển
  Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 113. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  C9n đã đọc xong bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 2_ Tinh Thần và Thái Độ Cúng Dường:” rồi ạ.
  Qua 7 cái chuyện được Thầy viết trong bài viết này con vô cùng cảm thấy cảm phục trước tinh thần của các Bậc Thánh Đức, một lòng cầu pháp mà cúng dường lên vị Thầy của mình vớ những tài sản có được và quý giá nhất từ những bộ phận thân thể và cả mạng sống của mình để cầu pháp, bài viết cho chúng con hiểu cúng dường phải đúng quỹ đạo chánh pháp, với tâm hoan hỷ, không hơn thua và cũng không mang tâm cúng dường với sự trao đổi, nếu cúng dường với tâm duy nghĩ đắn đo, trao đổi thì chẳng đặt được kết quả. Trong năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo Sư của thánh giã Mã Minh đã xá quyết.
  Cúng Dường thanh tịnh cả thân tâm
  Thành Phật một đời chẳng khó khăn
  Nếu như làm khác đừng hi vọng
  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

  • Mật Huệ Liên
   Mật Huệ Liên says:

   Kính bạch Thầy!
   Con đã đọc bài “Đệ tam tâm pháp thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN, Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường” rồi ạ.
   Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu, cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ trân thành, tâm lý thoải mái. Không biến cúng dường thành bố thí.
   Con thành tâm cầu nguyện Thầy khoẻ mạnh, thân tân an lạc.
   Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   Om Mani Padme Hum.

 114. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài: “Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường” con đã hiểu được mình cần giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành và một tinh thần thoải mái khi cúng dường thì mới được coi là cúng dường chân thân và cúng dường đúng pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 115. Mật Đăng Toàn
  Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện cho Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Cầu nguyện đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 116. Mật Nguyên Đạt says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ và nguyện học tập, tu dưỡng và thực hành theo bài học này của Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường Thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covit19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 117. Mật Thái Hòa
  Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, dạy cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua những giai thoại về những tấm gương cúng dường mẫu mực, thanh tịnh cả thân và tâm của các bậc thánh đức ngày xưa, giúp cho chúng con thấy được sự cao quý của những bậc Đạo sư, cũng như những giáo pháp giải thoát mà các Ngài ấy đang sở hữu. Qua đó, dạy cho chúng con bài học quý báu về thái độ tôn kính bậc Đạo sư, tinh thần trân quý giáo pháp, cúng dường lên bậc trưởng thượng với tinh thần hoan hỷ, thái độ thành kính, tâm lý thổi mái, cúng dường đúng pháp. Tránh vào tình trạng để tịnh pháp cúng dường biến thành cấu uế cúng dường, như các trường hợp cúng dường để cho bằng chị bằng e, cúng dường rồi đặt ra điều kiện đòi hỏi về lợi ích tâm linh như một dịch vụ tầm thường, hoặc cúng dường lên bậc trưởng thượng như một sự bố thí. Do đó, cúng dường với tâm bất chánh, không những không có lợi ích gì mà còn gây nhân bất kính với bậc Đạo sư, phỉ báng giáo pháp, rơi vào nghiệp nặng.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh cúng dường thân, ngữ, tâm của các huynh, đệ Kim cang góp phần vào sự phát triển pháp thịnh ở Mật gia song Nguyễn, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh trong 6 cõi luân hồi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 118. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con bài pháp quý báu đầy lợi lạc,tinh thần và thái độ cúng dường một cách thoải mái,tinh thần hoan hỷ xả ly thái độ cung kính,trân quý giáo pháp .
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 119. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi phân tích cùng hình ảnh những tấm gương cầu đạo, cầu pháp của các bậc thánh giả, thành tựu giả, thánh chúng trong quá khứ để chúng con thấy được sự chuẩn mực trong tinh thần và thái độ “tịnh pháp cúng dường”.
  Đồng với đó, thấu hiểu bởi học trò chúng con sống thời Mạt pháp với tâm lý “ương ngạnh và nhiều niệm tưởng bất chánh”, vị Thầy đã từ bi giúp chúng con có cơ hội được cầu pháp ( vị Thầy đã dùng hơn 25 năm nghiên cứu, ứng dụng,thực hành dựa trên thánh giáo lượng), học pháp và được cơ hội tích tập công đức, thể hiện sự nhớ ơn và biết ơn qua việc được cung kính phụng dưỡng bậc trưởng thưởng. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy “Dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều phải nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, thì đó là sự cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp”. Bằng ngược lại là sự “cấu uế cúng dường” khi biến “cúng dường” thành “bố thí”, thành sự giao dịch trao đổi vì rơi vào các thất bại trầm trọng mà thánh sư Gampopa đã khuyến cáo: “Thực hành chánh pháp, chịu khó nhẫn nhục chỉ vì những mục đích vị kỷ hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh thì cũng giống như một con mèo lợi dụng những thứ đó để vờn chết một con chuột” hoặc là “làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình, cũng giống như đổi viên ngọc Như Ý lấy đống phân dê”.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm và cảm tạ ơn Thầy luôn từ bi kham nhẫn chỉ dạy chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 120. Mật Như Pháp
  Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua đây con hiểu được tinh thần và thái độ cúng dường tác động trực tiếp đến quả của một hành già nhận được. Bởi khi cúng dường bậc Đạo sư mà tâm tiếc nuối, đắn đo, đó vẫn là một người mang tính quỷ chưa đạt đến giác ngộ. Qua những tấm gương sáng của các Bậc Thánh giả trong những câu chuyện giúp con càng thêm trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo Sư, có được thái độ kính ái tới vị Thầy để không làm mất đi đường truyền tâm linh kết nối tới vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 121. Mật Phước says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã dẫn chứng giúp chúng con, những hành giả có bài học về “xả ly” qua 7 giai thoại về những tấm gương cúng dường cầu pháp chuẩn mực trong thân, ngữ, tâm. Cũng như ở Mật gia Song Nguyễn, con hoan hỷ với thiện hạnh của nhiều pháp huynh, pháp hữu đã thực hiện tinh thần cung kính phụng dưỡng vị Thầy, bậc Trưởng thượng.
  Qua khai thị của vị Thầy giúp con học được rằng, dù là cúng dường thân, ngữ, tâm đều nên giữ được tinh thần hoan hỷ, thái độ chân thành, tâm lý thoải mái, đó là cúng dường chân thật, cúng dường đúng pháp. Và ngược lại, cúng dường sai pháp là cúng dường bằng cái tôi (của tôi, do tôi, vì tôi), với tâm lý cào bằng, hoặc cúng dường để đòi hỏi, yêu cầu, đổi chát như một hoạt động dịch vụ tầm thường mà biến hoạt động “cúng dường” cao quý thành “bố thí” , chẳng khác nào “đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”, rơi vào lỗi lầm bất kính với Đạo sư. Cho nên con hiểu rằng, cúng dường không đúng pháp sẽ lợi bất cập hại, hậu quả hơn là kết quả, như lời khuyến thị của Pháp Vương Gyalwang Drukpa rằng: “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ xảy ra rắc rối”.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status