Jan 11, 2021

Posted by in Giáo điển | 74 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP

CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN

Trong Bài 5 các trò được biết sơ lược những tu pháp cúng dường theo mô thức tâm linh truyền thống; và trong Bài 6 Thầy đã phản ánh tường tận về hình thức cúng dường trở thành tâm pháp cúng dường do Mật gia Song Nguyễn phát lồ, dựa trên nền tảng chánh kiến từ lâu đài Duy ma cật; đặc biệt không phải đợi tìm cho được 12 đối tượng, các trò vẫn thực hiện được tâm pháp cúng dường với đối thể là Quỹ hoạt động pháp sự Mật gia Song Nguyễn nhờ vào nguyện lực của Thầy, đã trình bạch trước Đức Avalokiteshvara (Quán Âm Tứ Thủ), gọi là cúng dường Pháp bảo.

Tuy nhiên, nếu chỉ có một tháng mới được thực hành tâm pháp cúng dường định kỳ một lần thì chưa thể phát huy hết tính xả ly của các trò, chưa thể gọi là “cúng dường bất khả gián đoạn”. Mặt khác, những mặc cảm nảy sinh khi danh sách ghi rõ ai nhiều và ít, mặc dù ai cũng biết tùy tâm tùy khả năng mà cúng dường. Để san bằng những trở ngại tâm lí, để tạo mọi điều kiện thuận lợi về tính liên tục tức là “bất khả gián đoạn”, để nâng cao hiệu quả tâm linh, Thầy phát kiến tâm pháp cúng dường không ngừng nghỉ (bất khả gián đoạn).

 

Thầy phát kiến tâm pháp cúng dường không ngừng nghỉ

 

Thực sự khi viết chỉ vài trăm từ cho đến một ngàn từ trở lên nhưng quá trình hình thành và phát triển qua các giai đoạn khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, kết quả.., không phải một sớm một chiều mà có được. Những tháng năm miệt mài ở tịnh trú Mật gia Trung tâm, Thầy khảo cứu nhiều kinh điển của các trường phái khác nhau trong đạo Phật. Thầy khảo sát những tu pháp cúng dường ở các tự viện Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan qua phương tiện truyền thông đại chúng, Thầy đã cảm nhận được tinh thần xả ly đáng quý, đáng ngưỡng mộ, nhưng thực sự chưa phù hợp với đạo chúng trong thời buổi hiện nay, trong quốc độ Việt Nam với tình cảnh tài lực đa số còn khó khăn. Tuy nhiên, trong lúc tưởng chừng như bế tắc, Thầy tìm ra một tu pháp cúng dường khi đọc kinh Hoa nghiêm, khiến Thầy sững sốt đến mức chấn động tâm thức như sau: “ Người tầm cầu tuệ tri thức thân tâm đừng nên tỏ ra mỏi mệt; diện kiến tuệ tri thức đừng tỏ lòng thờ ơ; cầu học với tuệ tri thức đừng sợ khó nhọc; thân cận tuệ tri thức đừng nãn chí; cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn; tùy thuận theo tuệ tri thức mà đừng sinh lòng bất mãn; những công hạnh của tuệ tri thức đừng sinh lòng hoài nghi; khi tuệ tri thức giảng luận phải lắng lòng chú tâm mà nghe; nhân thấy tuệ tri thức thể hiện hạnh phiền não đừng sinh lòng khó chịu…” (có nghĩa là nộ pháp).

Thầy mãi tự vấn làm sao có thể cúng dường bất khả gián đoạn?

Có mười loại tiên nhân tu pháp của họ là không dừng nghỉ, không gián đoạn.

Thầy đã đọc kinh “Thủ lăng nghiêm” có biết 10 loại tiên nhân chuyên thực hành tu pháp (hoặc ăn, hoặc uống, hoặc biến hóa, hoặc bào chế, hoặc hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt” không dừng nghỉ trong hằng 100 năm mới đắc đạo. Song, môi trường của họ là non bồng hải đảo, vắng bặt bóng người làm sao chúng ta làm được? Lại nữa, đạo Phật chỉ lấy trí tuệ làm nghiệp, không bám chấp trường sanh bất tử bằng cách luyện thân bất hoại như đạo Tiên thì đâu có thể phù hợp với người tu Phật? Một điều khác là họ tu luyện không ngừng nghỉ là tự tu nên tự luyện thuận tiện, nhưng tâm pháp cúng dường của đạo Phật còn phụ thuộc vào vị Đạo sư. Ví dụ như ngài Marpa muốn cúng dường cho vị Thầy của mình, nhưng phải mất 2 năm mới gặp được thì làm sao có thể cúng dường bất khả gián đoạn. Sư thầy hiện nay nhiều việc đời, việc đạo làm sao có thể gặp dễ dàng mà tác pháp cúng dường? Vậy làm sao có thể cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn? Một câu hỏi lớn chưa từng được giải đáp trong kinh điển hoặc sách luận của các Đạo sư mà Thầy từng đọc. Thời gian không ngừng trôi đi, trôi đi như dòng sông chẳng bao giờ ngừng chảy, trong tâm trí Thầy mãi tự vấn làm sao có thể cúng dường bất khả gián đoạn? Có thể không gián đoạn theo từng năm bởi mỗi năm có thánh lễ Phật đản, lễ hội Quán Âm, thánh lễ Đạo sư Liên hoa sanh, những đệ tử nhân đó cúng dường vị Thầy. Có thể không gián đoạn mỗi tháng bởi vì mỗi tháng có ngày Mồng Một và Rằm. Có thể không gián đoạn mỗi tuần bởi mỗi tuần có thể tranh thủ gặp vị Thầy để cúng dường nếu ở gần, nhưng thực sự hiếm có trường hợp này vì đời sống nhiều lo toan, cuộc sống đang khó khăn, gia cảnh còn trái ngang, công việc nhiều tất bật…Cho đến giai đoạn không gián đoạn cúng dường trong một ngày dường như không thể, trừ những tỳ kheo nhập thất ở núi cao, hang động nhưng đó là một trường hợp quá đặc biệt, làm sao phù hợp với cư sĩ tại gia như các trò?

Có trò bảo rằng comments trên chanhtuduy.com mỗi ngày tức là cúng dường rồi! Không, không phải vì rằng trước khi Thầy chấp nhận ở Bài 6 trong loạt bài “Cúng dường bất khả gián đoạn”, thì comments trước đó chỉ là một viên gạch để dần xây lâu đài Chánh kiến, chớ không phải là sự cúng dường thân, ngữ, tâm. Qua tấm gương các vị Đạo sư lừng danh ở Tây Tạng cho biết ngày nào họ cũng đọc thần chú cúng dường, họ thắp sáng đèn bơ mỗi sáng cúng dường Tam bảo. Song, chúng ta chỉ học và thực hành một đời người một câu thần chú, nên không thể thêm câu thần chú nào khác mà trái với tôn chỉ giáo pháp; còn thắp sáng bằng đèn bơ không phù hợp với thời đại và quốc độ nước ta. Hoặc giả sử cúng dường theo kiểu dùng khay nhiều tầng kèm với động tác xoay cổ tay chung quanh mỗi ngày chỉ dành cho những hoạt động tự viện, nơi vắng bóng mưu sinh. Do vậy, Thầy day dứt với cách làm hay còn gọi đúng thuật ngữ đạo Phật là mô thức tâm linh như thế nào để đừng gián đoạn. Qua những tháng năm trăn trở, tư duy, thực nghiệm cho đến ngày 16/01/2016 tức là sau 06 năm day dứt Thầy tìm ra lời giải, rồi mới phát lồ cho các trò tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn. Khởi duyên là như thế, còn mô thức tâm linh này như thế nào, Thầy sẽ giảng luận ở bài tiếp theo.

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 23/03/2019

Thinley- Nguyên Thành


Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?

Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường

Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG

Bài 6: TỪ HÌNH THỨC CÚNG DƯỜNG THÀNH TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG

Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN

Bài 8: “HEO CON XINH ĐẸP”: TỪ DÂN GIAN ĐẾN ĐẠO PHÁP

Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

 1. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ được đọc tiếp loạt bài Đệ tam tâm pháp thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN . Bài 7 : KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN .

  Qua bài viết của Thầy con hiểu được khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn ở Mật gia Song Nguyễn là khi Thầy đau đáu với vận mệnh của chúng sanh, Thầy mãi tự vấn làm sao có thể cúng dường bất khả gián đoạn mà miệt mài với những năm tháng khảo cứu nhiều kinh điển của các trường phái khác nhau trong đạo Phật . Trong quốc độ Việt Nam với tình cảnh tài lực đa số còn khó khăn này, trong lúc tưởng chừng như bế tắc thì Thầy đã tìm ra một tu pháp cúng dường khi đọc kinh Hoa Nghiêm đó là :” cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn”.

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí làm lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

   

 2. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết, con biết được về khởi duyên của tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn ở Mật gia Song Nguyễn mà vị Thầy đã từ bi phát lồ.

  Đọc những con số và câu chữ trong bài viết, đặc biệt là con số 6 năm trong bài viết khiến con cảm phục trước tấm lòng Bồ đề tâm rộng lớn của vị Thầy. Vì mong muốn mang lại cho đệ tử, học trò và chúng sanh hữu duyên một tu pháp phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại, phù hợp với hoàn cảnh cư sĩ tại gia như chúng con nên vị Thầy đã bỏ ra nhiều công sức và thời gian để khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả. Và giờ đây, tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn mà vị Thầy đã từ bi phát lồ, cho phép chúng con diễn tập, thực hành hàng ngày, theo đúng lời dạy trong kinh Hoa Nghiêm: “cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn”. Thoạt nghĩ, phương thức diễn tập, thực hành tu pháp nhìn có vẻ đơn giản nhưng để đạt được sự đơn giản mà lợi lạc đó là những năm tháng mà vị Thầy luôn trăn trở, tư duy, thực nghiệm. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy khi vị Thầy đã luôn vì đệ tử, học trò và chúng sanh hữu duyên mà phát lồ tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 3. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : Đệ tam tâm pháp Thanh trí : ” CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN.” Bài 7 : KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN.

  Qua bài viết con hiểu được không phải đợi tìm cho được 12 đối tượng chúng con vẫn thực hiện được tâm pháp cúng dường với đối thể là Quỹ hoạt động pháp sự Mật Gia Song Nguyễn nhờ vào nguyện lực của Thầy, đã trình bạch trước Đức Avalokiteshvara, gọi là cúng dường Pháp bảo. Nhưng với 1 tháng mới được thực hành tâm pháp cúng dường định kì 1 lần thì chưa phát huy hết tinh thần xả ly. Và để nâng cao hiệu quả tâm linh Thầy đã phát kiến tâm pháp cúng dường không ngừng nghỉ ( bất khả gián đoạn ).

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 4. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Bài 7 “Khởi Duyên CủaTâm Pháp Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Ở Mật Gia Song Nguyễn”.

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã không ngừng nghỉ lao động giải thoát. Vì sự lợi lạc của chúng sanh đúng quỹ đạo chánh Pháp Thầy không ngừng nghỉ khảo cứu, khảo sát, thực hành ứng dụng, cho ra kết quả. Thầy đã lấy “chất liệu cũ” từ những tấm gương công hạnh những thành tựu của các bậc Thánh giả, Bồ tát, từ kinh Hoa Nghiêm “người tầm cầu tuệ tri thức thân tâm đừng tỏ ra mệt mỏi; diện kiến tuệ tri thức đừng tỏ lòng thờ ơ; cầu học với tuệ tri thức đừng sợ khó nhọc; thân cận tuệ tri thức đừng nản chí; cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn”. Tuy nhiên với thời đại hiện nay với cuộc sống mưu sinh và còn sống trong xã hội, gia đình  các học trò chúng con khó có thể thực hiện  được “cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn”.  Vị Thầy đã thấu hiểu cho hoàn cảnh chúng con Thầy đã phát kiến “Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn” một trong sáu tu pháp ở Mật Gia Song Nguyễn “chất liệu cũ, thực tiễn mới” phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc hiện nay. Chúng con có thể thực hành pháp nhưng không rời xa cuộc sống.

  Con cảm tạ Thầy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 5. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn. Bài 7: Khởi Duyên Của Tâm Pháp Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Ở Mật Gia Song Nguyễn.

  Con xin hoan hỷ và tán thán Thầy đã dày công nghiên cứu kinh điển và các trường phái Phật giáo trong và  ngoài nước để tìm ra pháp tu cúng dường, tuy là đã cảm nhận được tinh thần xã ly đáng quý nhưng ở quốc độ Việt Nam thì chưa thể áp dụng được vì hoàn cảnh, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. May mắn thay Thầy đã tìm ra một phương pháp cúng dường khi đọc Kinh Hoa Nghiêm làm Thầy sững sốt chấn động tâm thức là: “Người tầm cầu Tuệ Tri Thức thân tâm đừng tỏ ra mỏi mệt,diện kiến Tuệ Tri Thức đừng tỏ ra thờ ơ, cầu học với Tuệ Tri Thức đừng sợ khó nhọc, thân cận Tuệ tri thức đừng nản trí, cúng dường Tuệ Tri Thức đừng cho gián đoạn, tùy thuận theo Tuệ Tri  Thức đừng sinh lòng bất mãn, những công hạnh của Tuệ Tri Thức đừng sinh lòng hoài nghi,khi Tuệ Tri Thức giảng luận phải lắng lòng chú tâm mà nghe, nhân thấy Tuệ Tri Thức thể hiện hạnh phiền não đừng sinh lòng khó chịu…”

  Thầy củng chỉ ra rằng comment không phải là cúng dường, nó chỉ như viên gạch xây dựng lâu đài Chánh kiến.

  Cầu Nguyện Cho Mọi Người Luôn Trong Trạng Thái Tĩnh Thức!

 6. Kính bạch Thầy.

  Con tán thán trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy, đã  trải qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, đạt kết quả, Thầy mới phát lồ tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn, dễ thực hành cho người bận rộn nhưng lợi lạc  vô song, phù hợp tính thời đại, tính dân tộc, tính quốc độ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 7. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ khi biết được khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn. Qua bài pháp này con cảm nhận rõ hơn tấm lòng bồ đề của vị Thầy đối với đệ tử. Thầy không những hóa thân đồng dạng hiểu được sự mặc cảm của đệ tử mà còn luôn trăn trở chắt lọc những tinh túy giáo pháp mà các bậc Thánh đức đã để lại thành những bài pháp gần gũi với cuộc sống theo tinh thần “Pháp là cuộc sống”, đồng thời phát lồ những tu pháp phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc, dễ thực hiện mà đem lại lợi lạc vô song. Con hoan hỷ tán tán công hạnh, bồ đề tâm của vị Thầy tạo cơ hội cho chúng con có thể diễn tập, thực hành tâm pháp cúng dường một cách liên tục mà lại không bị trở ngại tâm lý ngang qua Đệ tam tu pháp Thanh trí. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Kính Bạch Thầy !
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã tiếp tục hiển lộ trí tuệ của bậc Đạo Sư Thanh Trí cho học trò, đệ tử chúng con được tận hưởng một xá lợi Pháp qua bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHÃ GIÁN ĐOẠN Bài 7 : KHỠI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHÃ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN”.
  Con vô cùng ngưỡng phục trước công hạnh, tâm Bồ đề và trí tuệ của vị Thầy, khi đọc kinh “Hoa nghiêm” mà trong tâm trí vị Thầy mãi tự vấn với câu hỏi lớn là làm sao có thể cúng dường bất khã gián đoạn? Và vì thế mà vị Thầy đã không ngừng nghỉ trải qua 6 năm để khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, kết quả… . Với phát kiến tâm pháp “Cúng dường bất khã gián đoạn” của vị Thầy, đã giúp xóa đi trở ngại tâm lý khi cúng dường, lại phù hợp với đời sống cư sĩ tại gia như chúng con. Nhờ đó mà giúp chúng con có cơ hội được gieo phước điền trên cánh đồng sùng mộ, giúp cho đời này an lạc, đời sau cực lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 9. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN”.

  Con xin tán thán Công Hạnh, Trí Huệ, Bồ Đề Tâm rộng lớn của vị Thầy với nỗi niềm băn khoăn , day dứt muốn tìm ra phương pháp làm thế nào để cúng dường đừng để gián đoạn . Với khởi duyên từ Kinh Hoa Nghiêm đó là :” cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn”.Vị  Thầy đã miệt mài qua những tháng năm trăn trở, tư duy, thực nghiệm .

  Sau hơn 6 năm miệt mài vị Thầy đã tìm ra lời giải và đã phát lồ cho chúng con tu pháp quý báu cúng dường bất khả gián đoạn , phù hợp với tính quốc độ tính thời đại với tình cảnh đa số còn khó khăn .

  Nhờ ơn Thầy chỉ dạy mà

  chúng con được diễn tập, thực hành pháp cúng dường bất khả gián đoạn mỗi ngày không ngừng nghỉ và được tiến dần trên bước đường an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài  này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ để tâm vị Thầy đã vì lợi ích cho chúng đệ tử mà trải qua bao năm tháng khảo cứu, khảo sát và nghiên tầm kinh điển để phát lồ ra tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn!

  Đệ tử hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi truyền trao tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn này từ mức độ diễn tập đến thực hành tùy theo căn cơ, để từ đây chúng đệ tử có thể tích tập công đức và phước đức làm hành trang về thành phố Giải thoát.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 11. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc tiếp : “ ĐỆ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN BÀI 7 : KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN “ rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí Huệ , bồ đề tâm của vị Thầy đã trải qua những năm tháng miệt mài không ngừng nghỉ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình Thầy đã phát lồ ra 6 mô thức tâm linh vĩ đại mang tính đặc trưng riêng biệt ,nhưng lại phù hợp với tính quốc độ , tính dân tộc , phù hợp với những người bận rộn trong đời sống Xã Hội hiện nay ,mà vẫn có tinh thần xả ly tu tập chánh pháp . Không những thế Thầy luôn băn khoăn trăn trở làm cách nào để chúng học trò Mật Gia Song Nguyễn hôm nay phát huy hết tinh thần ,tính xả ly theo một mô thức mới đơn giản mà không phải đi theo mô  thức của các bậc tiền bối, mà vẫn mang lại hiểu quả và tính thực tiễn cao .Vì   vậy Thầy đã phải dày công nghiên cứu kinh điển và các trường phái phật giáo trong và ngoài nước để tìm ra pháp tu cúng dường đáng quý , đáng ngưỡng mộ , nhưng Thầy nhận thấy cũng chưa phù hợp với tính quốc độ , tính dân tộc , tính thời đại khi mà tình cảnh tài lực của đạo chúng đa số còn nhiều khó khăn , mặt khác những mặc cảm nảy sinh những băn khoăn ái ngại người ít , người nhiều . Trong lúc tưởng chừng như bế tắc Thầy đã tìm ra một phương thức cúng dường khi đọc kinh Hoa Nghiêm khiến Thầy sửng sốt đến mức chấn động tâm thức đó là :” Người tầm cầu tuệ tri thức đừng tỏ ra thờ ơ , cầu học với tuệ tri thức đừng sợ khó nhọc , thân cận bậc tuệ tri thức đừng nản trí , cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn , tuỳ thuận theo tuệ tri thức đừng sinh lòng bất mãn , những công hạnh của tuệ tri thức đừng sinh lòng hoài nghi , khi tuệ tri thức giảng luận phải lắng lòng chú tâm mà nghe , nhận thấy tuệ tri thức thể hiện hạnh phiền não đừng sinh lòng khó chịu mà coi đó là sự nộ pháp kim cương .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con phương pháp tu cúng dường đơn giản mà mang lại hiệu quả thiết thực giúp chúng con phát huy hết tinh thần xả ly , nâng cao hiệu quả tâm linh về “cúng dường bất khả gián đoạn “ của vị Thầy .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 12. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ .

 13. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã chỉ dạy cho chúng con.

  Con cảm  tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp quý báu này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 14. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN” của vị Thầy.  Từ khởi duyên khi Thầy đọc kinh Hoa nghiêm và những năm tháng Thầy miệt mài lao động giải thoát, nghiên tầm nhiều tu pháp cúng dường theo mô thức tâm linh truyền thống, để rồi phát lồ cho chúng con tâm pháp cúng dường hết sức phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại mang tên là Cúng dường bất khả gián đoạn, giúp cho chúng con dễ dàng diễn tập, thực hành mà đạt được lợi lạc vô song. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn nhiệt tâm chỉ dạy và ban cho chúng con những phương pháp lợi lạc để diễn tập, thực hành nhằm đạt được an lạc đời này Cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 16. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sáng kiến ra pháp cúng dường bắt khả gián đoạn cho học trò đệ tử chúng con thực hành điều mà con cảm động nhứt là Vị Thầy đã dành thời gian đến 6 năm để nghiên cứu khảo sát ứng dụng và thực hành và kết quả .Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 17. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con hoan hỷ đọc xong bài 6 trong loạt bài  về cúng dường bất khả gián đoạn. Cúng dường là một hoạt động tâm linh nhắm tới tăng ích hạnh xả ly cũng như cơ hội tích tập phước báu, phước đức hay công đức. Song Thầy thấu hiểu những trở ngại trong thế thời hiện nay, ngay đến cả trở ngại tâm lý do có sự so sánh ít hay nhiều trong việc cúng dường nhắm tới việc duy trì và phát triển chanhtuduy.com hàng tháng thông qua đóng góp vào quỹ hoạt động của lâu đài duy ma cật chanhtuduy.com. Và để hoạt động cúng dường tâm pháp được liên tục như dòng chảy mãi không dừng thì sớm muộn sẽ có cơ hội nhập hải nhờ nương theo nguyện lực bồ đề tâm bi mẫn của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết, hiểu và có được cơ hội từ diễn tập, thực hành và cho đến truyền pháp đích thực để dù là một hành động nhỏ song lại nhận được ích lợi lớn thông qua các cách thực hiện thuận lợi.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng con luôn chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm trong quỹ đạo Thầy, Phật Pháp Tăng.

  Om Mani Padme Hum!

 18. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 19. Kính Bạch Thầy  !

  Con hoan hỷ khi được đọc tiếp bài ” Đệ tam tâm pháp thanh trí ” CỨNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN bài 7 : KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG  DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN :” rồi ạ.

  Từ duyên khởi khi Thầy đọc  từ kinh Hoa  Nghiêm và sau nhiều năm Thầy đã  miệt mài lao động giải thoát, và luôn  trăn trở và sau 6 năm  để nghiên cứu, khảo sát ,ứng dụng và kết quả Thầy đã  phát lồ ra cho chúng con tâm pháp : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN ” để chúng con được diễn tập và thực hành  để được ăn lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh  tựu hạnh phúc của phật tánh. Om Ah Hum!

 20. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 7 : Khởi Duyên Của Tâm Pháp Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Ở Mật Gia Song Nguyễn “.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết được khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát lồ ra tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn cho chúng đệ tử được tích tập công đức một cách dễ dàng phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại. Tuy xa cách Thầy về không gian nhưng nhờ những phương tiện thiện xảo của Thầy, chúng con như được thân cận Thầy mỗi ngày, được thực hành pháp Thầy ban cho.  Sau 6 năm day dứt, trăn trở cuối cùng Thầy đã tìm ra lời giải để chúng con cúng dường bậc tuệ tri thức không gián đoạn như trong kinh Hoa Nghiêm. Tuy đơn giản, dễ thực hiện nhưng hiệu quả không thể nghĩ bàn như lời khẳng định của Thánh giả Mã Minh trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư, thi kệ 21 ”

  Công đức tích tụ như hạt trở thành cổ thụ,

  Trong tương lai bạn thành tựu pháp thân,

  Bởi cúng dường Thầy không khác vị Phật “.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 21. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”.

  Qua những lời dạy của vị Thầy con hiểu rằng sau bao năm miệt mài nghiên cứu kinh điển của các trường phái trong đạo Phật, cho tới khi đọc kinh Hoa Nghiêm với lời dạy “Cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn”, vị Thầy đã ngày đêm trăn trở để cuối cùng đưa ra được mô thức tâm linh đúng theo lời dạy trên. Đó chính là đệ tam tâm pháp Thanh trí “Cúng dường bất khả gián đoạn”. Rõ ràng kinh điển ai cũng đọc, nhiều người hiểu, nhưng để ứng dụng thực hành, từ đó nâng lên thành một mô thức tâm linh phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại thì không phải ai cũng làm được. Vị Thầy với trí tuệ và lòng từ bi, vì chúng sanh hữu duyên mà không ngừng trăn trở để cuối cùng Đệ tam tâm pháp Thanh trí ra đời. Con hoan hỉ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài để giúp chúng con hiểu rõ thêm về duyên khởi  của tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 22. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con tán thán trí huệ bồ đề tâm của vị Thầy  đã toàn tâm toàn ý mỗi khi nghiên cứu phát minh ra phương pháp tu tập nào đó điều đầu tiên là phương thức dễ làm, dễ hiểu cho tất cả chúng sanh đều ứng dụng được. Điển hình như tâm pháp cúng dường không đi theo phương thức truyền thống mà được Thầy nghiên cứu giữ lại cốt lõi mang tinh thần nhà Phật, xả ly tịnh tài phục vụ cho pháp sự, phát triển Mật Gia, vận hành viện ITA…mang tính quốc độ phù hợp mọi chúng sanh không phân biệt giàu nghèo. Con cảm ơn Thầy đã chia sẻ bài viết nhiều lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 23. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy vì bài pháp lợi lạc và quý báu.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 24. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tán thán trí tuệ, công hạnh, Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã lao động tâm linh miệt mài vì chúng sanh, phát kiến nên tu pháp đầy lợi lạc này.

  Qua bài viết, con càng thêm cảm phục vị Thầy đã luôn nghĩ đến làm cách nào để chúng con và chúng sanh được lợi lạc nhất từ Chánh Pháp Phật Đà, cụ thể ở đây là làm sao để “cúng dường Tuệ tri thức đừng cho gián đoạn” như lời kinh Hoa Nghiêm. Tu pháp này thực sự không xuất hiện một cách dễ dàng, vị Thầy đã dành ra 6 năm trời khảo cứu, khảo sát, ứng dụng, thực hành để có thể đưa đến cho chúng con một tu pháp đúng theo giáo huấn Phật Đà mà có thể dễ dàng thực hiện được với đời sống cư sĩ bộn bề mưu sinh như chúng con.

  Con càng thêm cảm niệm sự ơn phước quá đỗi của chúng con khi được gặp gỡ vị Đạo Sư Thanh Trí ở đời này khi Thầy dành biết bao tâm lực, trí lực, sức lực cho chúng con có được sự thực hành thuận lợi nhất.

  Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này.Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

 25. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Qua đó, con biết được khởi duyên của đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn mà vị Thầy đã từ bi phát lồ ở Mật Gia Song Nguyễn. Bằng bồ đề tâm không ngằn mé, vị Thầy luôn trăn trở nghiên cứu, tư duy để cho chúng học trò, chúng sanh có được một tu pháp phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc. Sau 06 năm, nhờ ơn gia hộ của Bổn Tôn, vị Thầy đã tìm ra phương cách sau khi đọc kinh Hoa Nghiêm mà chấn động tâm thức trước lời dạy “Cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn”. Từ đây, đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn đã được vị Thầy phát lồ và ngài từ bi cho phép chúng con diễn tập, thực hành mô thức đơn giản nhưng bao gồm cả thân ngữ tâm đem lại lợi lạc không thể nghĩ bàn. Con hoan hỷ cảm tạ và tán thán công hạnh vị Thầy bằng bồ đề tâm đã phát kiến ra tu pháp này, giúp chúng con chúng sanh được “an lạc đời này cực lạc đời sau”.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằnh dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò viết “không ngắn mé” là sai, tôi không được như vậy! Trò phỉ báng tôi!

   • Kính bạch Thầy,

    Con xin sám hối vì không cẩn trọng trong việc dùng từ ngữ làm xấu hổ vị Thầy. Con xin Thầy từ bi cho con được tịnh hóa lỗi lầm này.

    Con nguyện cầu Bổn Tôn, Đạo sư, Dakini gia hộ được tỉnh thức, chánh niệm để không lặp lại lỗi lầm.

    Om Mani Padme Hum

 26. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

  Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP

  CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN” rồi ạ.

  Con xin tán thán trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã trải qua quá trình sáu năm nghiêm tầm giáo điển, khảo sát, khảo cứu, ứng dụng, thực hành, đạt kết quả, vị Thầy đã phát lồ ra tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại , tính dân tộc, dễ thực hiện mà đem lại lợi lạc vô song.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi đã tạo cơ hội giúp cho chúng  con có thể diễn tập, thực hành tâm pháp cúng dường liên tục không gián đoạn mà không bị mặc cảm tâm lý,và dần tích tập được công đức qua tấm lòng sùng kính Đạo Sư mà có được cuộc sống an lạc đời này cực lạc đời sau.

   

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô  vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thắm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 27. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài 7, khởi duyên của tâm pháp thanh trí cúng dường bất khả gián đoạn. Con đã hiểu được phần nào những trăn trở của vị Thầy, làm sao có thể ứng dụng được lời dạy trong kinh Hoa Nghiêm “cúng dường Tuệ tri thức đừng cho gián đoạn” khi mà những phương án có sẵn còn đang giới hạn (có thể không gián đoạn theo, năm, theo tháng, theo tuần nhưng khó có thể không gián đoạn theo ngày) hoặc chưa phù hợp với tính Quốc độ, thời đại, dân tộc, với cuộc sống mưu sinh của người cư sĩ. Đây vừa là khởi duyên và cũng là một câu hỏi lớn.

  Khi hiểu được khởi duyên này con sẽ không mơ hồ về lợi ích, mơ hồ về cách thức khi thực hành cúng dường bởi những điều đó đã được xác quyết bởi các bậc Thánh đức. Con hoan hỉ tán thán vị Thầy từ bi và trí tuệ, đã vì chúng con, chúng sanh mà đi tìm phương pháp cúng dường đơn giản hiệu quả, để chúng con nương tựa vào đó mà hoàn thành lời dạy trong kinh Hoa Nghiêm, rằng:

  “Người tầm cầu tuệ tri thức thân tâm đừng nên tỏ ra mỏi mệt; diện kiến tuệ tri thức đừng tỏ lòng thờ ơ; cầu học với tuệ tri thức đừng sợ khó nhọc; thân cận tuệ tri thức đừng nãn chí; cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn; tùy thuận theo tuệ tri thức mà đừng sinh lòng bất mãn; những công hạnh của tuệ tri thức đừng sinh lòng hoài nghi; khi tuệ tri thức giảng luận phải lắng lòng chú tâm mà nghe; nhân thấy tuệ tri thức thể hiện hạnh phiền não đừng sinh lòng khó chịu…”

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài: “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN”.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bach Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy

  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tụu hạnh phúc của phật tánh. Om Ah Hum

 30. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYÊN

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy luôn vì học trò, đệ tử, chúng sanh mà lao tâm, trăn trở, day dứt để phát lồ ra những phương pháp thực hành tâm linh dễ dàng, thuận tiện, dễ thực hiện mà đem lại hiệu quả nhanh và cao nhất.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 31. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng giải .

  Om mani padme hum !

 32. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc “bài 7: Khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn ở Mật Gia Song Nguyễn (MGSN)” trong loạt bài: Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy rồi ạ.

  Con tạ ơn và tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy đã từ bi luận giải chi tiết về “Khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn ở MGSN”. Theo đó, con thực sự ngưỡng phục trí tuệ và tấm lòng Bồ đề tâm bao la của vị Thầy vì mong muốn đến “day dứt” mang lại cho đệ tử, học trò, chúng sanh hữu duyên một tu pháp phù hợp với tính Quốc độ, tính Dân tộc, tính Thời đại; Đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh cư sĩ tại gia như chúng con, khi mà “…đời sống nhiều lo toan, cuộc sống khó khăn, gia cảnh còn trái ngang, công việc nhiều tất bật…”, vị Thầy đã “miệt mài ở tịnh trú Mật gia trung tâm” trong sáu năm để khảo cứu nhiều kinh điển và các trường phái Phật giáo ở trong và ngoài nước để tìm ra tu pháp cúng dường. Qua đó, dù “Thầy đã cảm nhận được tinh thần xả ly đáng quý, đáng ngưỡng mộ, nhưng thực sự chưa phù hợp với đạo chúng trong thời buổi ngày nay, trong Quốc độ Việt Nam với tình cảnh tài lực đa số còn khó khăn… trong lúc tưởng chừng như bế tắc” thì điều kỳ diệu đến với vị Thầy khi đọc kinh Hoa nghiêm và vị Thầy đã tìm ra một pháp tu cúng dường, đã “khiến Thầy sửng sốt đến mức chấn động tâm thức…”người tầm cấu tuệ tri thức thân tâm đừng tỏ ra mệt mỏi; diện kiến tuệ tri thức đừng tỏ lòng thờ ơ; cầu học với tuệ tri thức đừng sợ khó nhọc; thân cận tuệ tri thức đừng nản chí; cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn; tùy thuận theo tuệ tri thức mà đừng sinh lòng bất mãn; nhưng công hạnh của tuệ tri thức đừng sinh lòng hoài nghi; khi tuệ tri thức giảng luận phải lắng lòng chú tâm mà nghe; nhận thấy tuệ tri thức thể hiện hạnh phiền não đừng sinh lòng khó chịu…”.

  Con tạ ơn vị Thầy đã chỉ ra: “…comments trước đó chỉ là viên gạch để dần xây lâu đài Chánh kiến, chớ không phải là sự cúng dường…”.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh trí, vì thành tựu của Viện ITA Việt Nam, vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

   

 33. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 7 : Khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn, trong Đệ tam tâm pháp thanh trí, cúng dường bất khả gián đoạn của Thầy. Qua đó con hiểu rằng, để có được tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn, là 1/6 của Lục diệu pháp môn mà vị Thầy phát kiến. Thầy đã trải qua hơn hai thập kỉ bằng tâm lực, trí lực, nguyện lực, sức lực và cả tài lực khảo cứu, khảo sát, ứng dụng, thực hành, có kết quả để chắt lọc ra tinh túy của giáo pháp, trong đó phải mất 6 năm Thầy miệt mài nghiên cứu kinh điển từ các trường phái khác nhau trong đạo Phật, từ các nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan qua phương tiện thông tin đại chúng, trong khi tưởng chừng như bế tắc, thì phương pháp cúng dường trong kinh Hoa nghiêm khiến Thầy chấn động tâm can bởi ” … cúng dường Tuệ tri thức đừng cho gián đoạn” và đó cũng chính là khởi duyên để chúng con có được tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc,  tính thời đại và phù hợp với căn cơ của tất cả chúng con.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 34. Kính Bạch Thầy. 
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh, Bồ đề tâm của Thầy đã nghiên tầm giáo điển, phát kiến nên những mô thức tâm linh dựa trên nền tảng trí tuệ và giáo lý Phật đà, nhằm tạo điều kiện cho chúng con cũng như tất cả chúng sanh hữu duyên được thực hành, diễn tập tích lũy được công đức và phước báu  một cách hiệu quả, tinh túy nhất và phù hợp với hoàn cảnh, đời sống cơm áo gạo tiền như hành giả có gia đình như chúng con.

  Cụ thể ở đây là “Tâm pháp đệ tam Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” mà vị Thầy đã phát kiến và phát lồ sau 06 năm nghiên tầm, nghiên cứu, thực hành , ứng dụng và có kết quả, giúp cho chúng con (những ai được Thầy truyền pháp) được thực hành không dừng nghỉ, không gián đoạn theo từng ngày qua lời dạy của Đức Phật  trong  kinh Hoa Nghiêm:” Người tầm cầu tuệ tri thức thân tâm đừng tỏ ra mỏi mệt; diện kiến tuệ tri thức đừng tỏ lòng thờ ơ; cầu học với tuệ tri thức đừng tỏ lòng khó nhọc; thân cận tuệ tri thức đừng nản chí; cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn; tùy thuận theo tuệ tri thức mà đừng sinh lòng bất mãn; những công hạnh của tuệ tri thức đừng sinh lòng hoài nghi; khi tuệ tri thức giảng luận phải lắng lòng chú tâm mà nghe; nhân thấy tuệ tri thức thể hiện hạnh phiền não đừng sinh lòng khó chịu ( có nghĩa là nộ pháp)…”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh  Phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 35. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài 7 “Khởi duyên của Tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn ở Mật gia Song Nguyễn” trong trước tác “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”.

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã miệt mài lao động giải thoát, qua một quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, có kết quả suốt 6 năm trường để tìm được câu trả lời cho câu hỏi lớn chưa thấy lời đáp, “làm sao có thể cúng dường bất khả gián đoạn?”.

  Con thật cảm phục trước tấm lòng của bậc Tuệ tri thức luôn đau đáu với vận mệnh tâm linh của chúng sanh, của học trò, đệ tử. Thầy thấu hiểu, và không ngừng tư duy để tìm ra mô thức tâm linh phù hợp tính thời đại, quốc độ, tính dân tộc giúp chúng đệ tử, học trò bứt phá khỏi những rào cản tâm lý, phát huy hết tính xả ly nhằm đạt được kết quả tâm linh trong tu pháp cúng dường cao quý của đạo Phật. Để từ đó, chúng trò hữu duyên dưới sự cho phép của Thầy sẽ có được cơ hội diễn tập, thực hành cúng dường không ngừng nghỉ ngay trong cuộc sống còn bộn bề lo toan của người hành giả cư sĩ.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khảo sát,  nghiên cứu,  ứng dụng và thực hành trong suốt một thời gian dài và luôn suy nghĩ cho lợi ích,  vận mệnh tâm linh của chúng con mà phát lồ tu pháp cúng dương bất khả gián đoạn phù hợp tính thời đại,  quốc độ,  dân tộc, giúp chúng con dù ở hoàn cảnh cũng có thể thực hành, diễn tập được cúng dường bất khả gián đoạn. Con hiểu rằng chính sự tinh tấn hành pháp và không gián đoạn sẽ giúp hành giả đạt được thành tựu. Nhờ tấm lòng bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy giúp con có được cơ hội thực hành chánh pháp không gián đoạn trong cuộc sống bận rộn cũng như trong thời mạt pháp hiện nay.

  Để phát kiến ra một tu pháp Thầy đã mất rất nhiều năm nghiên cứu,  thực hành và có kết quả tâm linh, sau đó Thầy mới đúc kết thành một mô thức thực hành.  Con chỉ cần tinh tấn thực hành thì sẽ giúp con vượt sông mê về bờ giác,  bởi tu pháp giúp con thực hành một lúc 3 tinh yếu giác ngộ. Do vậy,  được thực hành,  diễn tập cúng dường bất khả gián đoạn là một đặc ân,  một ơn phước mà Thầy đã từ bi ban cho.

  Nhìn lại quá trình hình thành tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn con thấy rõ được những nỗ lực cũng như tâm bồ đề rộng lớn vì tất cả chúng sanh của Thầy. Thầy đã chỉ sẳn cho chúng con phương pháp,  cách làm, ban cho phương tiện để thực hiện. Chúng con chỉ việc nghe theo và thực hành theo đúng quy trình thì chắc chắn có được hạnh phúc tự tâm,  hanh thông thế sự thành đạt xã hội, đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết “Bài 7: Khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn ở Mật gia Song Nguyễn” trong tác phẩm “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán tán công hạnh, trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy sau bao năm tháng khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả đã phát lồ tu pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” là một trong 6 “Lục diệu pháp môn” của Mật gia Song Nguyễn để chúng con có được cơ cội được diễn tập thực hành mà gia tăng công đức, vun trồng hạt giống Bồ Đề phát triển.

  Con đã hiểu được khởi duyên của tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn, từ đó cảm nhận sâu sắc tấm lòng của vị Thầy, vị Đạo sư Thanh Trí đến học trò và chúng sanh hữu tình. Tựa như một công nghệ tâm linh tiên tiến được thực hiện trên nền tảng khoa học biện chứng và những năm tháng trăn trở, suy tư, thực nghiệm sao cho phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại và đúng theo Chánh pháp Phật Đà qua kinh điển và sách luận và tinh thần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”. Con cầu nguyện sẽ có nhiều bạn đọc hữu duyên được tiếp cận những công nghệ tâm linh tiên tiến này để có cơ hội được giải thoát khỏi mọi khổ đau trong luân hồi sinh tử trong tương lai.

  Con thành tâm cảm tạ vị Thầy về bài viết ý nghĩa, lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh hữu tình thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 38. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi vì 6 năm trăn trở tư duy, thực nghiệm Thầy đã tìm ra lời giải phù hợp với chúng Con rồi Thầy mới phát lồ cho các trò tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn. Thầy đã tìm ra khi đọc kinh Hoa Nghiêm cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn, tuỳ thuận theo tri thức mà đừng sinh lòng bất mãn, những công hạnh của tuệ tri thức, đừng sinh lòng hoài nghi, khi tuệ tri thức giảng luận phải lắng lòng chú tâm mà nghe, nhân thấy tuệ tri thức thể hiện hạnh phiền não đừng sinh lòng khó chịu
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc Thành tựu Phật Tánh
  Om mani padme hum

 39. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài viết của vị Thầy

  Con thành tâm tán thán trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy tìm ra phương pháp làm thế nào để cúng dường đừng gián đoạn

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con được diễn tập và thực hành tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn mỗi ngày

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 40. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện co sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 41. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin tán thán Bồ đề tâm của Thầy đã phát kiến ra pháp tu cúng dường bất khả gián đoạn phù hợp với tính thời đại và quốc độ.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ

  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ Đệ tam tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN “. Con xin tán thán Bồ đề, công hạnh của vị Thầy trăn trở những khó khăn của chúng con, của chúng sanh mà tìm ra một tu pháp cúng dường phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại phù hợp với hoàn cảnh với cư sĩ tại gia như chúng con mà vị Thầy đã phát lồ tu pháp cúng dường theo như đúng kinh Hoa Nghiêm “ người tầm cầu tuệ tri thức thân tâm đừng tỏ ra mệt mỏi; diện kiến tuệ tri thức đúng tỏ ra thờ ơ; cầu học với tuệ tri thức đừng sợ khó nhọc; thân cận tuệ tri thức đừng nản chí; cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn “. Vị Thầy đã thấu hiểu với hoàn cảnh của chúng con đã phát kiến ra phương pháp “ Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn, một trong sáu tu pháp của Mật Gia Song Nguyễn để cho chúng con có cơ hội tích tập công đức và thực hành tu pháp cúng dường ngay trong thời đại này với  nhiều khó khăn và với nhiều nỗi lo toan trong cuộc sống

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hùm

 43. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luôn vì chúng con mà day dứt, trăn trở qua 6 năm tư duy, thực nghiệm, đạt kết quả, vị Thầy đã phát lồ cho chúng con tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn.  Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 44. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm ơn  Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu

  Qua  đó  cho  con  hiểu  hơn  về  khởi duyên của  tâm  pháp  cúng dường  bất  khả  gián  đoạn  ở  Mật  Gia  Song  Nguyễn

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om Mani padme hum

 45. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết, con hiểu được khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn được Thầy phát lồ vào ngày 16/01/2016. Con hoan hỷ tán thán trí huệ và bồ đề tâm của Thầy đã trăn trở suốt nhiều năm nghiên tầm giáo điển, trải qua các giai đoạn khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, kết quả để cho chúng con có những phương tiện thực hành pháp, không chỉ phù hợp với tính dân tộc, tính quốc độ, tính thời đại mà còn giúp chúng con vượt qua những trở ngại về tâm lý để hiệu quả thực hành pháp được tốt nhất. Chúng con được tiếp cận những phương pháp thực hành dễ dàng, nhanh chóng song đem lại hiệu quả vô song như hiện nay là kết quả của bao năm tháng Thầy miệt mài nghiên cứu. Con cảm tạ ơn Thầy đã dành hết tâm lực, trí lực và nguyện lực vì sự nghiệp giáo hoá chúng sanh. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm và tinh tấn thực hành pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ.

  Đọc bài viết của vị Thầy, điều khiến con xúc động nhất có lẽ là những câu hỏi tự vấn, trăn trở của vị Thầy trong suốt 6 năm để tìm ra 1 tu pháp cúng dường “bất khả gián đoạn”. Những câu hỏi dồn dập, liên tiếp tựa như những cơn sóng cuộn trào không dứt của tấm lòng Bồ đề vì chúng sanh của vị Thầy. Để có được tâm pháp “cúng dường bất khả gián đoạn” một cách hoàn thiện, bài bản ngày hôm nay, vị Thầy đã miệt mài khảo cứu nhiều kinh điển của nhiều trường phái, khảo sát nhiều tu pháp cúng dường trong và ngoài nước. Đồng thời, vị Thầy đau đáu với nỗi niềm làm sao cho tu pháp ấy phải phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc; làm sao phù hợp với đời sống cư sĩ còn nhiều khó khăn, lo toan bộn bề; làm sao để học trò dù ở xa hay gần vị Thầy vẫn có thể cúng dường vị Thầy không gián đoạn; làm sao để tháo gỡ mọi trở ngại tâm lí của đệ tử, học trò…

  Con xúc động trước tấm lòng từ bi của vị Thầy đã quán xét trước muôn vàn khó khăn xung quanh, tựa như phá vỡ mọi rào cản dù là vi tế nhất, để người trò dù điều kiện, hoàn cảnh có khác nhau như thế nào vẫn có thể thực hành “cúng dường bất khả gián đoạn” với tâm lí thoải mái, từ đó đạt được hiệu quả tâm linh cao nhất. Con hiểu rằng tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn vị Thầy phát kiến là độc nhất vô nhị, vì cúng dường sao cho không gián đoạn “chưa từng được giải đáp trong kinh điển hoặc sách luận của các Đạo sư mà Thầy từng đọc”. Khi đã hiểu được phần nào giá trị vô song của tu pháp đã chứa đựng bao công sức và tâm huyết của vị Thầy, chúng con cần có sự trân quý và nâng niu gìn giữ, chuẩn bị cho mình là bình chứa thích hợp vì “sữa của Sư tử Tuyết chỉ được chứa trong bình vàng ròng”.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì Bồ đề tâm với chúng sanh đã phát kiến nên tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Mật Tịnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 7 Đệ tam tâm pháp Thanh Trí. Bài viết của Thầy giúp con hiểu được rằng để có thành quả là 6 phát kiến tâm linh nói chung và tâm pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” nói riêng giúp chúng con và chúng sanh thực hành Pháp đơn giản nhất mà hiệu quả nhất, Thầy đã trải qua quá trình trăn trở, tư duy, khảo sát, khảo cứu, thực nghiệm miệt mài nhiều năm tháng. Quá trình đó chẳng một ai động viên, sách tấn nhưng chỉ với một chí nguyện duy nhất là giúp đỡ cho chúng sanh, những hành giả còn tất bật với đời sống thế sự, còn khó khăn trong cuộc sống mưu sinh có thể thực hiện tâm pháp này để gieo cấy phước điền, để bày tỏ sự biết ơn và biết trả ơn của mình với vị Thầy, Tam Bảo, Thầy đã không dừng nghỉ một phút giây nào trăn trở, tư duy, không dừng nghỉ một phút giây nào thực nghiệm và thực nghiệm. Để rồi khi trí lực, tâm lực, nguyện lực đủ đầy, Thầy lưu xuất tâm pháp này từ một lời giáo huấn khó tìm lời giải trong kinh Hoa Nghiêm, rằng “Cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn”.

  Theo con hiểu không cho gián đoạn nghĩa là liên tục, nhưng thật khó để định nghĩa liên tục trong trường hợp này là như thế nào, bởi như Thầy đã giảng luận, có thể không gián đoạn 1 năm, 1 tháng, 1 tuần hay thậm chí một ngày. Nhưng nếu chỉ liên tục theo kiểu 1 năm 1 lần hay 1 tháng 1 lần thì hiệu quả tâm linh có thực sự cao hay không? Chắc chắn là không, bởi hiệu quả cúng dường không phụ thuộc vào giá trị, mà phụ thuộc vào tấm lòng của người thực hiện, so với người 1 năm hay 1 tháng mới nhớ ơn và biết trả ơn 1 lần thì tất nhiên người mỗi ngày đều nhớ ơn và biết trả ơn sẽ có kết quả tốt hơn. Hơn nữa người thực hành Pháp Phật đều hiểu rõ lý vô thường, ngày mai hay kiếp sau đến trước là điều không thể dự đoán được, nếu thực hành pháp trong sự chờ đợi 1 năm hay 1 tháng như vậy thì làm sao kính lúp có thể kịp hội tụ đủ năng lượng mà đốt cháy cỏ khô. Bởi vậy, với tâm pháp cúng dường heo con xinh đẹp mà Thầy đã phát lồ, quả thật tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho chúng con trong thực hành cúng dường, đừng nói là không gián đoạn mỗi ngày, mà thậm chí mỗi giờ nếu chúng con thường nhớ nghĩ đến vị Thầy với lòng biết ơn, cũng đều có thể thực hiện tâm pháp này. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã giải được diệu nghĩa từ giáo huấn trong kinh Hoa Nghiêm và chưng cất thành một tâm pháp tinh giản, để giờ đây chúng con được san bằng mọi trở ngại tâm lý trong thực hành hạnh xả ly và cúng dường, tích lũy hành trang công đức trên đạo trình giải thoát.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm trong hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài: Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Bài 7″ Khởi Duyên Của Tâm Pháp Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Ở Mật Gia Song Nguyễn”.
  Con hoan hỷ khi biết được khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn. Con tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã trải qua quá trình khảo cứu, khảo sát,thực hành, có kết quả,Thầy mới phát lồ tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn dễ thực hiện mà mang lại lợi lạc vô song .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi với chúng con mà hóa thân đồng dạng,thấu hiểu được những khó khăn,trở ngại sự mặc cảm trong mỗi chúng con và rồi Thầy luôn trăn trở miệt mài lao động giải thoát, tìm hiểu và chắt lọc những tinh túy giáo pháp từ các bậc Thánh đức tạo nên những mô thức tâm linh phù hợp chỉ dạy tạo điều kiện cho phép chúng con được có cơ hội diễn tập, thực hành để đừng gián đoạn lại không bị trở ngại tâm lý phù hợp với tất cả học trò, đệ tử chúng con, phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn nhiệt tâm chỉ dạy và ban cho chúng con những tu pháp lợi lạc để diễn tập, thực hành nhằm đạt được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc, hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 49. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con được đọc 11 bài về tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu sâu hơn về nguồn gốc của tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn, đặc biệt là tính bất khả gián đoạn của tu pháp đã được Thầy phát kiến dựa trên kinh Hoa nghiêm.

  Kinh Hoa Nghiêm có giảng về hành vi thân ngữ tâm khi được học bậc tuệ tri thức, trong đó có nêu tính bất khả gián đoạn của tu pháp cúng dường đối với bậc tuệ tri thức nhưng không chỉ rõ phương pháp thực hành. Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng chỉ cho biết có 10 loại tiên nhân ở non bồng hải đảo thực hành được yếu tính bất khả gián đoạn của các tu pháp nhưng điều này lại không phù hợp với chúng sanh ở cõi người. Như vậy, tất cả các kinh điển luận bàn về tu pháp cúng dường đã không chỉ rõ phương thức thực hành cụ thể tu pháp cúng dường để đạt được yếu tính Bất khả gián đoạn, thậm chí cũng không đề cập đến sự phù hợp với đối tượng thực hành tu pháp. Chính vì lẽ này, con vô cùng tán thán phát kiến tâm linh lớn lao của Thầy về tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn.

  Tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn mà Thầy đã phát kiến vừa phù hợp với các học trò, đệ tử ở một đất nước còn nghèo, ở một thời hiện đại khác xa với những tỳ kheo, cư sĩ ở Tây Tạng nhưng bao quát được đầy đủ 04 yếu tính tâm linh là Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không và tính Bất khả gián đoạn.  Chúng con thực hành tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn được đơn giản, vi diệu như hiện nay chính là nhờ Thầy đã dày công nghiên tầm giáo điển, trăn trở tư duy để phát kiến ra tu pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được thực hành tu pháp vi diệu này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 50. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 7: Khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn ở Mật Gia Song Nguyễn”. Bài viết giúp chúng con hiểu được nguồn gốc của pháp tu “Cúng dường bất khả gián đoạn” xuất phát từ một lời dạy của đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm: “cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn”. Kinh điển đã sẵn đó, lời dạy của đức Phật vẫn còn lưu truyền đó, nhưng làm thế nào để lưu xuất thành những pháp tu lợi lạc cho chúng sanh không phải ai, vị Đạo sư nào cũng có đủ trí tuệ và đạo lực làm được. Bằng chứng là làm gì để hiện thực hoá lời dạy đó thì từ xưa đến nay chưa có lời giải đáp nào trong kinh điển hay sách luận của các Đạo sư, tôn giả. Và con thật tự hào khi Thầy là người đầu tiên đã phát lồ pháp tu siêu diệu với tên gọi ‘Cúng dường bất khả gián đoạn” này. Bài viết số 7 đã cho chúng con có thêm cơ hội cảm niệm rõ hơn về tấm lòng Bồ đề của Thầy dành cho học trò đệ tử chúng con. Để có được tu pháp này, Thầy đã dành rất nhiều năm tháng khảo cứu, nghiên cứu, thực hành và ứng dụng mang lại kết quả. Tuyệt kỹ “Cúng dường bất khả gián đoạn” chính là sự đơm hoa kết trái từ trí tuệ và tấm lòng Bồ đề không gián đoạn của Thầy dành cho học trò. Nhờ ơn Thầy, chúng con có thể diễn tập, thực hành pháp không gián đoạn trong cuộc sống mưu sinh bận rộn ngày nay. Với pháp tu này, dù cho người học trò ở quốc độ nào, thời đại nào, thuộc dân tộc nào đều có thể thực hiện một cách dễ dàng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Quả ơn phước thay khi chúng con được hạnh ngộ vị Thầy ngay trong hiện kiếp này. Con xin được viết lại lời dạy trong kinh Hoa Nghiêm như một lời nhắc nhở bản thân: “Người tầm cầu tuệ tri thức thân tâm đừng nên tỏ ra mỏi mệt; diện kiến tuệ tri thức đừng tỏ lòng thờ ơ; cầu học tuệ tri thức đừng sợ khó nhọc; thân cận tuệ tri thức đừng nản chí; cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn; tuỳ thuận theo tuệ tri thức mà đừng sinh lòng bất mãn; những công hạnh của tuệ tri thức đừng sinh lòng hoài nghi; khi tuệ tri thức giảng luận phải lắng lòng chú tâm mà nghe; nhân thấy tuệ tri thức thể hiện hạnh phiền não (nộ pháp) đừng sinh lòng khó chịu…”. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý Cam lồ

  Om Ah Hum

 51. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài này: Đệ tam tâm pháp Thanh Trí CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN
  Con xúc động khi đọc những dòng viết của vị Thầy: “Vậy làm sao có thể cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn? Một câu hỏi lớn chưa từng được giải đáp trong kinh điển hoặc sách luận của các Đạo sư mà Thầy từng đọc. Thời gian không ngừng trôi đi, trôi đi như dòng sông chẳng bao giờ ngừng chảy, trong tâm trí Thầy mãi tự vấn làm sao có thể cúng dường bất khả gián đoạn?”. Lời kinh Hoa Nghiêm như tiếng sấm vang vọng ngàn năm “cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn”, xong con hiểu rằng, người cư sỹ chúng con trong đêm trường mạt pháp này, bị bủa vây những đa đoan thế sự, căn cơ chậm lụt làm sao có thể thực hành cúng dường bất khả gián đoạn như những mô thức truyền thống ngặt nghèo. Vị Thầy trong hình tướng cư sỹ đã thấu hiểu và đau đáu cho những nỗi niềm ấy của chúng con, đã trăn trở, đã tư duy suốt những năm tháng dài như dòng sông không ngừng lưu chảy mãi, đã qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả, đã miệt mài lao động giải thoát không ngừng nghỉ, không gián đoạn để rồi phát lồ tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn cao diệu. Con càng càng niệm mình như giọt nước bé nhỏ  hạnh phúc bao la trước biển tâm rực rỡ của các Ngài. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi cho chúng con cơ hội được chiêm ngưỡng xá lợi pháp thân vô giá ấy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 52. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết. Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN. Con hoan hỷ tán thán Trí tuệ, Bồ đề tâm và lòng từ của vị Thầy đã luôn vì lợi lạc của chúng con, chúng sanh hữu duyên, vị Thầy sau bao năm miệt mài nghiên cứu kinh điển của các trường phái trong đạo Phật, vị Thầy không ngừng trăn trở đã tìm ra lời giải để chúng con có cơ hội thực hành cúng dường bậc Tuệ trí thức không giãn đoạn như trong kinh Hoa Nghiêm “ Cúng dường Bậc tuệ tri thức đừng cho gián đoạn”. Vị Thầy đã phát lồ ban cho chúng con tâm Pháp cúng dường, phù hợp với học trò, đệ tử ở đời sống đang còn bộn bề khó khăn, giúp chúng con dễ dàng diễn tập, thực hành đem lại hiệu quả vô song.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 53. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật Dũng Tấn hoan hỷ đọc bài viết của thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy , con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh hạnh phúc trong phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 54. Cao Diệu Mật Thủy
  Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Đọc lại bài 7 về “Khởi duyên của tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy, con lần nữa xúc động với tấm lòng Bồ đề của vị Thầy đối với chúng con và chúng sanh. Để có được tâm pháp này, vị Thầy đã nghiên tầm biết bao nhiêu kinh sách, truy tầm thực nghĩa lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh nhân, trăn trở tư duy bằng tuệ tri Phật đà qua bao tháng ngày. Đó là cả một quá trình lao động giải thoát miệt mài để giờ đây, Thầy ban cho chúng con quả ngọt của mô thức tâm linh “Cúng dường bất khả gián đoạn”, phù hợp với hoàn cảnh đời sống thế sự bận rộn, tài lực vẫn còn đó nhiều khó khăn. Càng suy ngẫm, con càng tự nhắc mình trân quý tâm pháp này như món quà quý giá độc nhất vô nhị mà vị Thầy đã phát lồ và ban cho chúng con. Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 55. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về bài 7 trong Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn “Khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn ở Mật Gia Song Nguyễn”. Qua bài viết con cảm nhận được tấm lòng tư bi to lớn của Thầy. Trong lòng Thầy luôn có chúng con, Thầy luôn tự vấn bản thân làm có thể cúng giường bất khả gián đoạn? Qua bài viết này con hiểu được về khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn ở Mật Gia Song Nguyễn mà Thầy đã từ bi phát lồ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con, uốn nắn con trên con đường đến với đại lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 56. Admin
  Cao Diệu Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con xúc động trước tấm lòng bồ đề của Thầy đối với hữu tình khi đọc bài viết về nguồn gốc của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn. Trên hành trình giác ngộ, Thầy luôn nghĩ cho học trò, cho hữu tình và phát kiến ra những phương pháp thực hành dễ dàng, quen thuộc với chúng sanh.
  Ở nhiều nơi, nhiều người dùng kinh điển như một phương tiện đánh bóng bản ngã với những bài giảng luận rườm rà không đi vào thực nghĩa vấn đề, thậm chí còn có người tự tin vào tâm ý mình để thỏa mãn cái tôi hơn thua được mất, làm cho đạo Phật trở nên khó khăn trong thực hành và khó hiểu về giáo điển. Ngược lại, Thầy luôn trăn trở tìm ra phương pháp thực hành dễ dàng cho chúng sanh để hữu tình được bước đi trên hành trình giác ngộ dù họ là ai và họ đang làm gì.
  Cụ thể là tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn. Chắc chắn những ai đã nghiên tầm giáo điển nhiều năm đều đọc lời dạy của đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm nhưng có mấy ai có tâm rộng lớn vì chúng sanh hữu tình mà biến những màu xám trên giấy mực ấy thành cây đời xanh tươi thông qua phương pháp thực tế, sinh động hàng ngày? Biến những giáo lý uyên thâm thành những điều bình dị, gắn liền với cuộc sống hàng ngày và lấy chất liệu từ Ta Bà trần trược thành phương tiện thiện xảo để giúp hữu tình tiếp cận với Niết Bàn thanh tịnh? Con chưa thấy một ai!
  Càng học, càng đọc, càng thực hành con càng ngưỡng phục trí huệ và bồ đề tâm của Thầy, tấm lòng của Thầy đối với học trò, đối với tha nhân. Qua nhiều lần chứng kiến bồ đề tâm của Thầy mà con vẫn “mắt chữ A miệng chữ O” vì những lần bất ngờ; con tin rằng những gì Thầy làm cho chúng con, cho hữu tình nhiều gấp nhiều lần nhục nhãn chúng con có thể thấy được. Vì vậy, công hạnh của một vị Đạo sư từ bi và trí huệ không thể nghĩ bàn, với sự hiểu biết thế gian cạn cợt của chúng con, chúng con làm sao hiểu được! Đơn cử như tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn, lục diệu pháp môn từ bao nhiêu năm đã có ai phát kiến được đâu?
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí huệ của Thầy đã phát kiến tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn và những lao động giải thoát không ngừng nghỉ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 57. Mật Tuệ Tín
  Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài luận giải giúp con hiểu được “Khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn ở Mật gia Song Nguyễn”.
  Con hiểu rằng cúng dường là một trong mười hoạt động tâm linh của đạo Phật (lễ bái, cúng dường, sám hối, cầu nguyện, ấn tống kinh điển, nghe pháp, giảng pháp, niệm Phật, trì chú, thiền định) và tu pháp này đã có trong các trường phái khác nhau. Để có được tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn, vị Thầy đã nhiều năm miệt mài lao động giải thoát (khảo cứu kinh điển, khảo sát ở các tự viện khắp nơi) vì Bồ đề tâm với tất cả chúng sanh nhằm giúp hành giả có thể thực hành nhanh chóng, dể dàng, thuận tiện trong hoàn cảnh đời sống thế sự bận rộn và tài lực còn nhiều khó khăn.
  Có một sự thật là tâm pháp này được ấn chứng trong kinh Hoa Nghiêm : “Người tầm cầu tuệ tri thức thân tâm đừng tỏ ra mệt mỏi ; diện kiến tuệ tri thức đừng tỏ lòng thờ ơ ; cầu học với tuệ tri thức đừng sợ khó nhọc ; thân cận tuệ tri thức đừng nản chí ; cúng dường tuệ tri thức đừng cho gián đoạn ; tuỳ thuận theo tuệ tri thức mà đừng sinh lòng bất mãn ; những công hạnh của tuệ tri thức đừng sinh lòng hoài nghi ; khi tuệ tri thức giảng luận phải lắng lòng mà nghe ; nhân thấy tuệ tri thức thể hiện hạnh phiền não đừng sinh lòng khó chịu,…”. Nhiều năm trôi qua chưa ai hiểu được trí tuệ ẩn tàng của giáo lý uyên thâm này cho đến khi được vị Thầy chuyển thành phương tiện thực hành lý sự viên dung, thiết thực mà hiệu quả vô song.
  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 58. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã luôn dồn hết tâm lực, sức lực, trí lực vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp , mất 25 năm khảo sát, nghiên cứu , thực hành, ứng dụng, có kết quả để có một bộ môn Yoga Thanh trí làm lợi lạc chúng sanh trong đó mất đến 6 năm vị Thầy day dứt tìm hiểu khảo cứu nhiều kinh điển của các trường phái khác nhau trong đạo Phật để trả lời được câu hỏi của bản thân ” làm sao có thể cúng dường bất khả gián đoạn?” Để giờ đây Mật Gia Song Nguyễn có một pháp tu Đệ tam tâm pháp Thanh Trí ” Cúng dường bất khả gián đoạn” . Vị Thầy đã giải đáp được mọi khúc mắc, khó khăn trong quá trình nghiên cứu bởi tính ưu việt của phương pháp thực hành vượt qua cả không gian, thời gian , không phân biệt quốc độ, dân tộc, tầng lớp giàu nghèo giúp học trò, đệ tử tự tin thực hành với tâm thanh tịnh không gián đoạn luôn được kết nối với vị Thầy, vị Đạo sư chân chánh dù ở xa nhưng vẫn rất gần.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 59. Cao Diệu Chánh Tấn
  Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết, con hiểu thêm về khởi duyên tâm pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” của Mật gia Song Nguyễn.
  Vị Thầy đã phải tốn rất nhiều thời gian, tâm lực và trí lực qua từng giai đoạn khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả để phát kiến ra tâm pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” phù hợp với tính thời đại và cuộc sống của người cư sĩ tại gia. Nhờ đó mà đệ tử, học trò chúng con vẫn có thể thực hành pháp như lời dạy của Đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm, đồng thời rèn luyện cùng lúc 3 yếu tính giác ngộ là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh Không như vị Thầy đã luận giải ở bài 6. Quả thật, thật khó để con có thể thực hiện theo các phương pháp như thắp sáng đèn bơ hay cúng dường dùng khay nhiều tầng mỗi ngày. Từ đó, con cảm nhận được tâm pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” thực sự đơn giản, dễ làm, phát huy hết được tính xả ly và người thực hành không bị vướng vào tâm lý mặc cảm khi nghĩ nhiều hay ít, mà điểm quan trọng nằm ở sự tự giác, tùy tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát kiến ra tâm pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” phù hợp với cuộc sống của cư sĩ tại gia, giúp con có thể đạt được đời đạo song hành.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Cao Diệu Chánh Tấn
    Cao Diệu Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

    Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Huệ Liên
  Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã hiểu khởi duyên của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn do Thầy phát kiến.
  Con cảm nhận được tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn rất thuận tiện, dễ dàng thực hiện, không bị ngăn ngại bởi địa lý, tính quốc độ, đặc biệt phù hợp với những cư sĩ có cuộc sống thế sự, mà phát huy được hết tính liên tục, nhất quán, không bị mặc cảm bởi nhiều ít, xuất phát từ tâm đúng theo quỹ đạo chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 61. Cao Diệu Thanh Phương
  Cao Diệu Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy đã băn khoăn tìm ra lời giải đáp, và thành quả là pháp tu Heo con xinh đẹp đơn giản mà hiệu quả này, pháp tu độc đáo, duy nhất chỉ có ở Mật Gia Song Nguyễn, chúng con chỉ cần làm theo vô cùng dễ dàng mà lợi lạc không thể nghĩ bàn, con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu thêm về duyên khởi của pháp tu này cũn như tâm tư của vị Thầy, phải bao la đến đâu, từ bi và trí tuệ đến đâu thì Thầy mới trăn trở vì lợi lạc chúng sanh đến thế.
  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con ơn phước này, con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 62. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khảo cứu và tìm ra được phương pháp giúp chúng con có thể cúng dường bất khả gián đoạn phù hợp với thời đại, dân tộc, quốc độ ngày nay ạ.
  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 63. Mai Trần says:

  Kịnh Bạch Thầy !
  Con đọc hết bài 7”Khởi Duyên của Tâm Pháp Cúng Dường. Bất khả Gián Đoạn
  Ở Mật Gia Song Nguyễn”rồi ạ ,
  Con cãm ơn Thầy từ bi sách tấn .
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy được thành tựu dày lâu,
  Con cầu cho tấc cả chúng sanh bệnh tật tiêu trừ thành tựu hạnh phúc phật tánh,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status