Oct 27, 2019

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, PUBLIC ARTICLES, SONG NGỮ ANH VIỆT | 34 Comments

Dr. CH Lakshminarayan (Tantra Nirvadeva): TODAY’S DISCIPLE, TOMORROW’S GURU.

I bow my head at the lotus feet of Guruji.

I am delighted to read this precious article.

I would like to  specially highlight the  the precious and noble eight qualities  narrated by the great Master Gampopa, the eight qualities of an ideal  Guru or Teacher and explain and elaborate on the same. Nature is the best preacher or Teacher ( Guru ) ! Look at the fruit bearing tree. If you throw a stone at it, it will give you a fruit inspite of your assault on that.!

Another example, if you cut a Sandlewood tree by an Axe, inspite of being hurt, it gives a fragrant odour to the cutting edge of the Axe.!

Tantra Nirvadeva (Lakshminarayan) at between

Hence, an ideal Teacher’s or Guru’s compassion and kindness and patience should be  boundless even if  Teacher or Guru is insulted by a disciple by a mistake or verbally by difference of opinion, Guru should not condemn or curse  that desciple.  Instead  try to mend him ( not doing tit for tat ) in all the possible ways he could.!

A Guru should be as generous as a sea which keeps  in it’s depth the precious gems as well as weeds and corals on it’s surface and living  fishes and snakes inside it’s body without any discrimination.!

Guru and disciple’s relationship is so intervoven so that they have no independent individual identity with out each other.! No Guru with out a disciple or  no disciple with out a Guru.! Today’s disciple is tomorrow’s  Guru.!

Siddhartha also had  Gurus  in his earlier ascetic days before he attained Enlightenment and became Buddha ! So every Guru is a disciple of an another Guru before he became a great Guru ! Overnight one can not become a great Guru.!.He has to pass through several stages like Siddhartha  to become the great Buddha ! .In fact, a Guru’s name and fame will spread all over the world through his  disciples only  like Buddha’s disciples !

Then, how a disciple should Be ?. He should be like  Lakshmana to SriRama,his elder brother in Hindu mythology ‘Ramayana’ ! He should be like Parashurama who cut off his mother Renukadevi ‘s head at the order of his father Jamadagni  saint ! in Hindu mythology ! ( Of course , no Guru  will  order his disciples to kill any body or do such evil acts)

Such must be the obedience so to say !. A disciple should be sincere, obedient, and  serve while learn ! And follow the path of Buddha, Dhamma and Sangha.!

For an applause, two  hands are must equally.! Like wise,  Guru- disciple relationship should flourish in the spiritual field !

Om Mani padme hum

India, 27th October 2019

Tantra Nirvadeva

( Lakshminarayan)

………………………………………………….

…………………………………………………

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy tôn quý!

Con hoan hỷ được đọc bài viết lợi lạc này.

Thánh giả Gampopa

Con đặc biệt hoan hỷ với tám phẩm hạnh cao quý của vị Đạo sư hoàn hảo mà vị Thầy vĩ đại Gampopa đã chỉ ra, con hoan hỷ với những chia sẻ tinh tế của tác giả trong bài viết. Phẩm tính là vị Thầy tốt nhất. Ví như nhìn cây trĩu quả. Nếu ai đó nén đá vào đó, thì cái cây sẽ cho họ quả mặc dù người đó vừa tấn công vào cây. Một ví dụ khác, nếu ai đó dùng rìu cắt cây chiên đàn, mặc dù cây chiên đàn bị tổn thương, nhưng lưỡi rìu vẫn có mùi hương của chiên đàn.

Do vậy, tâm từ bi, lòng tốt và sự kiên nhẫn của vị Thầy tân linh lý tưởng là vô hạn thậm chí đệ tử quấy nhiễu tâm tư của Thầy, bất kính Thầy do thiếu hiểu biết hoặc do bất đồng quan điểm, nhưng Thầy không bao giờ lên án hay ác ý, ác tâm với học trò mà Thầy còn dày công giúp họ sửa chữa lỗi lầm bằng nhiều phương tiện thiện xảo (không có hành vi ác ý)

Sự quảng đại, hào phóng của Thầy sâu rộng như biển khơi và chứa đựng trong lòng biển những viên ngọc quý báu, san hô, cỏ dại hay cưu mang những sinh vật sống trên bề mặt đại dương như cá, rắn; tất cả đều được đối xử bình đẳng, không hề phân biệt.

Mối quan hệ Đạo sư và đệ tử là quan hệ khăng khít hai chiều, không tách biệt, độc lập. Không có Đạo sư thì không có đệ tử và ngược lại. Đệ tử hôm nay sẽ là Đạo sư ngày mai. Thái tử Tất Đạt Đa cũng theo học nhiều vị Đạo sư trong những ngày còn tu khổ hạnh trước khi Ngài đạt giác ngộ và trở thành vị Phật. Vì vây, các Đạo sư đều là đệ tử trước khi trở thành vị Đạo sư vĩ đại. Chỉ qua một đêm, không ai có thể trở thành một Đạo sư vĩ đại cả! Vị ấy phải trải qua những bước thăng trầm như thái tử Tất Đạt Đa để trở thành vị Phật vĩ đại. Trên thực tế, thanh danh và tên tuổi của Đạo sư sẽ vang khắp muôn nơi trên thế giới thông qua các đệ tử, giống Đức Phật với đệ tử của Ngài như Ca Diếp, A-Nan…..

Vậy thì, một người đệ tử như thế nào cho đúng? Người đệ phải nên giống như Lakshmana đối với thầy mình là SriRama, người anh trai của mình trong sử thi Ấn Độ Ramayana. Người đệ tử nên giống như Parashurama, là cậu con trai ngoan ngoãn chặt đầu mẹ theo lời của bố mình là thần Jamadagni  trong huyền thoại Ấn Độ (tất nhiên, không một vị Đạo sư chân chính nào sẽ ra lệnh cho đệ tử của mình giết người hoặc thực hiện những hành vi tà hạnh). Điều muốn nói ở đây là đệ tử phải luôn tuân lời và làm theo lời Thầy dạy. Người đệ tử nên chân thành, trung thành, thuần tâm và phục vụ tứ sự cho Thầy khi đang học đạo từ Thầy, và thực hành theo hành trình giác ngộ của Phật, Pháp, Tăng.

Để có một tràng pháo tay, hai bàn tay cần vỗ đều như nhau. Cũng vậy, mối quan hệ  Đạo sư – đệ tử cần phải tương ưng trong quan hệ tâm linh.

Om Mani Padme Hum.

Ấn Độ, ngày 27 tháng 10 năm 2019

Con – Tantra Nirvadeva (Lakshminarayan)

 

 1. Mật Diệu Hằng says:

  Dear Tantra Nirvadeva,

  I am delighted to read your sharing about the Guru- desciple relationship. I bear in mind that it is so fortunate to meet and learn from the ideal and perfect Guru. As you wrote “if you cut a Sandlewood tree by an Axe, inspite of being hurt, it gives a fragrant odour to the cutting edge of the Axe.!” Likewise, following the true Guru’s footstep, the benefit we get is beyond measure.

  I strongly agree with you that “For an applause, two hands are must equally.! Like wise, Guru- disciple relationship should flourish in the spiritual field.” So when you choose one Guru (master) and follow him or her. It’s one thing to set out on the spiritual journey; its quite another to find the patience and endurance, the wisdom, courage, and humility to follow it to the end. You may have the karma to find a Guru, but you must then create the karma to follow your Guru. For very few of us know how truly to follow a Guru, which is an art in itself. So however great the teaching or Guru may be, what is essential is that you find in yourself the insight and skill to learn how to respect and follow the Guru and the teaching. (a quote from he Tibetan Book Of Living And Dying by Sogyal Rinpoche)

  Thank you so much for your sharing. I am looking forward to reading more of your writing.

  May Guru anh his consort have good health and live long for the sake of all sentient beings.

  May you be healthy and practice diligently to get joyfull and haapy on the path of enlightenment.

  May Mat Hoang Phuc be reborn in the high realms.

  May all sentient beings obtain the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

   

 2. Tantra Mishataru says:

  Dear Holy Guru, I bow my head to your lotus feet. I am so grateful for this article. I am so grateful to find someone as you, who will easily open my doors of enlightenment in my life. I shall follow your guidance and path in order to be liberated. May you live long for sake of all sentient beings.

  Om Mani Padme Hum

   

 3. Dear Guru,

  I am elated to read the article of Tantra Nirvadeva and totally agree with his assertion on noble virtues of a Guru as well as necessary qualities of a disciple in the Guru-disciple relationship.

  Even the Guru possesses all enlightened virtues and gives the disciple the highest yoga practice, still the disciple find its hard to reach the goal of enlightenment if he criticizes or have impure thoughts of the Guru, just like a cave with its entrance opened in the North direction, thus cannot attract the sunlight. Contrarily, a disciple who remove obstructions in his mind by seeing liberation virtues of his Guru and obeying his teachings will have a chance to get enlightenment and become a Guru in the future. There are typical examples of intervolven and inseparable Guru-disciple relationship such as Tilopa-Naropa or Marpa-Milarepa, etc. We need further nurture Guru’s devotion, implement your teachings and diligently practice Dharma so as to follow your steps on guiding the sentient beings on the path of Bodhisattva in the future.

  May Guru and your consort live long for the benefit of all sentient beings

  May Tantra Nirvadeva have health and achieve all righteous wishes

  May Mat Hoang Phuc be reborn in higher realms

  May all sentient beings tighten the root of good deeds

  Om Ah Hum

 4. tantra mahavita says:

  Dear Saint Guru: I bow my head to the lotus feet of Saint Guru. Grateful for this article. Deep Appreciation for finding someone like you who with his generosity, patience, kindness, tolerance, and wisdom … will open the doors and lead the way to enlightenment. I shall follow your guidance and path in order to be liberated. have a long life for the benefit of all sentient beings -May all beings find the nature of Buddha .Om Mani Padme hum

 5. Tantra Mashinaga says:

  Dear Guru,

  Thank you for this article.  I know you can put me on the path to enlightenment. I will continue reading your articles and gaining wisdom from your words.

  May guru live a long and happy life

  May all beings be free of suffering and attain happiness

  Om Mani Padme Hum

  Tantra Mashinaga (Mark Hamilton)

 6. paul yawney says:

  Another beautiful article, still learning so much thank you for guidance. I have learned each that Ihave read. Namaste.

 7. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mishataru sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy. Con hoan hỷ khi đọc bài viết này. Con thấy mình thật ơn phước khi tìm được vị Đạo sư như Thầy, người đã mở ra những cánh cửa giải thoát trong cuộc đời con. Con nguyện tuân  theo chỉ dạy của Thầy và theo chân Thầy đến khi đạt giác ngộ tối thượng.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 8. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mahavita sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy tôn quý!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết này.

  Con vô cùng hoan hỷ và ơn phước khi tìm được vị Đạo sư như Thầy, người luôn quảng đại, an nhẫn, kham nhẫn, từ bi và trí tuệ.., Thầy mở ra những cánh cửa và dìu dắt chúng con đạt được giải thoát tối thượng.

  Con nguyện tuân theo chỉ dạy của Thầy và theo chân Thầy đến khi đạt giác ngộ tối thượng.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

   

 9. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mashinaga (Mark Hamilton) sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết này.

  Con hiểu rằng Thầy đang giúp con bước đi trên hành trình giác ngộ. Con sẽ tinh tấn đọc bài viết trên trang nhà để đạt được trí tuệ từ những lời chỉ dạy của Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Mashinaga (Mark Hamilton)

   

 10. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Paul Yawney sang tiếng Việt như sau:

  Một bài viết thật lợi lạc!

  Con đang được học rất nhiều điều từ những bài viết của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, hướng dẫn. Mỗi khi con đọc bài là lúc con có thêm cơ hội để học những điều lợi lạc.

  Con đảnh lễ Thầy!

   

 11. Tantra Sagovana says:

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article.

  In this article Tantra Nirvadeva explains his thoughts on the Guru-disciple relationship.

  For the Guru-disciple relationship to flourish the disciple/follower must have strong Guru devotion and practice Dharma well.

  May all sentient beings be healthy and well and be free from suffering.

  May Guru be healthy and live long for the benefit of all beings.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

   

 12. Hunter Patterson says:

  Thank You

 13. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva .

  Con cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài . Cầu nguyện đạo hữu luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum!

 14. Tantramikaya says:

  Dear Holy Guru Dear disciple Tantra Nirvadeva. Thank you for sharing this article for us. I agree and am grateful to follow our holy guru. Why do we need a guru?
  Aspiring Dharma practitioners are very lucky today. They have a huge amount of information about the Dharma in the form of books, records, websites, and videos, all of which can be very useful.
  But for those who are serious about following a spiritual path, this is only a small part of the story. To fully and completely follow the teachings of Buddha, you must first be accepted by a spiritual master, a guru, as a disciple.
  He wants to give you very concrete advice on what to do on your way to enlightenment and when to do it. We can learn from our holy guru and work independently to expand our knowledge. Today a student and tomorrow a guru. Important is our guru to follow and teach, so take accept to the hole of all. May our holy Guru live for all living things. May all beings attain the happiness of Buddha’s nature. Om Mani Padme Hum

 15. Tantra Mashinaga says:

  Dear Guru,

  Thank you for this article. The Guru and disciple relationship is something that should be honored and cherished.

  May guru live a long and happy life

  May all beings be free of suffering and attain happiness

  Om Mani Padme Hum

  Tantra Mashinaga (Mark Hamilton)

 16. Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article. Many thanks to Tantra Nirvadeva for writing this article on Guru and Desciple relationship. It’s really good for example when one cuts down the Sandelwood tree it gives fragrance odour, the Ocean has Gems as well as creatures in it. Guru’s should have vast compassionate towards others and desciple even though they are criticized sometimes. We are lucky to find our Guru who has all good qualities as mentioned in this article.

  May Guru and his consort live long for sake of other beings.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..

 17. Tantra Mishataru says:

  Dear Guru, I am so inspired with this message. A Guru is same as Buddha and we should always respect him and trust in his ways. Every teacher was once a student. Every Guru was once a disciple. I love that.

  Om Mani Padme Hum

 18. Tantra Sagovana says:

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article.

  In this article Tantra Nirvadeva explains some things about the Guru-disciple relationship in Buddhism.

  He explains that the Guru’s compassion, kindness and patience should be boundless, and in return the disciple should be sincere, obedient, be a good student and serve the Guru while following the path of the Three Jewels.

  As my own thoughts on this from what I have learned Guru is like a wish-fulfilling gem and Guru must be the focal point of our spiritual practice (Guru Yoga). As Dhammapada Sutta’s verse 392 says we must revere the person (Guru) from who we have learned the Dharma taught by the Buddha.

  May Mat Tinh Phap overcome difficulties at present and get successful in the future.

  May all sentient beings be healthy and well and be free from suffering.

  May Guru be healthy and live long for the benefit of all beings.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 19. Phan Ngô Thùy Dung (8 tuổi) Thùy Dung says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Tantra Amitara says:

  Dear guru

  I bow my head on your lotus feet. I am thankful for this article.

  Very nicly explained by respected tantra nirvadeva. Without guru we are nothing. I am fortune to have guru like you. As he give me spectacle to see things. Offcorce it is not luck by chance to meet him but it may be my past connection with guru. No in this world formed suddenly. But in this modern world we want quick and fastest mode of technology. So we want quick blessings from guru, quick freedom from samsaraby guru and so on. Just as I am now under the guru guidance. It is my wish to give blessings in future also.

  May guru teachings spread all over the world. May guru and his concert live long for the well being of all.

  May all sensient being attain enlightenment.

  Om mani padme hum

 21. Tantra Mashita says:

  Dear holy, respected and honorable guru,

  Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

  Thank you so much for sharing this article with us which describes the characteristics of the real guru and the real disciples. And certainly I can confirm and assure for the whole world that you my dear guru has all of these unique, outstanding and fabulous characteristics and more much more than these characteristics. We are blessed and lucky by dint of you dear holy guru.

  May you have a good health and live long for the benefit of all sentient beings.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May the pandemic caused by corona virus soon end.

  Om Mani Padame hum

 22. Donald kekeke says:

  Thanks Guru for your compassion and support towards all beings at all times. we appreciate your help and mercies towards humanity.

  I pray for the longevity of Guru, and happiness of all sentient beings. And I also pray for the end of covid-19 pandemic.

  Thanks for your compassion always Guru.

   

 23. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva luôn tinh tấn & thành tựu mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 24. Mật Chân Tính( 13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 25. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bàiviết này rồi ạ.
  Mật Mai hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo hữu Tantra Nirvadeva
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum!

 26. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 27. Mật Hoa Tâm (Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng 9 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ !
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ
  Om mani pedme hum

 28. Đinh thị loan says:

  Con kính bạch Thầy.
  Con đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe vị thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cho tà linh ám hại bạn đọc chanhtuduy.com sẽ không còn hiệu lực.
  Nguyện cho dịch virus corona được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 29. Tantra Pramitdhita (Josh Hacker) says:

  Tantra Nirvadeva,

  I was very much delighted to read this article and I really like your use of analogies. I also enjoy reading your comments because you are very knowledgeable and I always learn something new. Thank you for your contribution!!

  May Guru live a long and healthy life for the sake of all sentient beings

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature

  May the global pandemic caused by the Corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 30. Nguyễn Thị Phương Thảo(11 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy1
  Con đã đọc xong bài rồi ạ.
  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nỉvadeva.Qua bài này con hiểu đệ tử phải luôn tuôn lời và làm theo lời Thầy dạy. Người đệ tử nên trung thành chân thành Vf thực hành theo giác ngộ của Phật, Pháp, Tăng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy được trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 31. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về những phẩm tính tốt của Đạo sư và mối quan hệ hai chiều giữa Đạo sư và đệ tử, không có Đạo sư thì sẽ không có đệ tử và ngược lại. Một vị Đạo sư chân chánh thì không dễ thấy bởi không dễ kiếm một vị vừa có đầy đủ giới đức, trí tuệ, đa văn, nhiều phương tiện, thông hiểu nhiều Mật điển lại vừa đủ kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ. Vì thế nếu có duyên lành gặp được thì người đệ tử nên làm thế nào cho đúng? Đó là nên “tuân lời Thầy dạy bảo đừng nghĩ đúng sai” như lời khai thị của Thánh giả Mã Minh trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, và Ngài đã giải thích rằng “Được như vậy bạn tự nhiên thành tựu. An lạc đời này và cả những kiếp sau” (trích thi kệ số 25). May mắn là trong kiếp người quý báu này chúng con có duyên lành được hạnh ngộ bậc Đạo sư chân chánh không dễ thấy. Vì thế bây giờ chúng con chỉ cần tỉnh thức, chánh niện, chú tâm làm theo lời dạy của Thánh giả Mã Minh, xây dựng nền tảng giác ngộ thì sẽ có cơ hội an lạc đời này và cả những kiếp sau. Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con luôn trưỡng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư một cách chân thật. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status