Jan 25, 2013

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 29 Comments

Eng.1: Something about my Dharma’s day (Một ngày thực hành pháp)

I often sit on the chair at the valley of  Song Nguyen’s Tantra House in the morning or the evening. I like this place very much because it’s so quiet. That’s why I left HCM city to return to Phước Thành small village. Here I can see swimming fishes, hear songs of different birds, and write my first book “Sunyata”. I was born in a big city, where’s too many noises, so  I like a quiet life in a village.

But I still have another life: study and pratise Dhamar. Every day I practise a meditation of Tibet. What is it? For example, I read Sutras about Budhism, I recite the mantra in whispers, I recite the mantra with the breath (in and out), I recite the mantra in the footsteps. Of course, I don’t forget to look at the photograph of Avalokiteshvara – my fantastic Yidam-.

After going out from LOTUS meditation’s room , I use method to apply Dharma into the daily life for Generation of Bodhicitta:

–         When I drink, I bless the sentient beings drink Dharma’s water

–         When I eat, I bless the sentient beings use Dharma’s food

–         When I stand up, I bless the sentient beings have a Budha’s style

–         When I sit down, I bless the sentient beings sit on the Dharma’s chair

–         When I open the door, I bless the sentient beings open the door to the Dharma’s city

–         When I close the door, I bless the sentient beings close the door to the Hell…

There are the 16 actions that connect to practice Dharma. I usualy improve it every day until I become a Guru of Vajra Yana. At the moment I’m teaching this method to many people, some of them are my students.

Eng.1: Something about my Dharma’s day

I wrote one famous book for the Guru Puja that’s named “One life One mantra”. If you are free, let’s read it in the website chanhtuduy.com or you can buy it at every Buddhist bookstore. I hope that it will give you a special method, and much benefit for you in this present life and after death. One Tantra says: “One mantra can help you very much from now until you come to Great Bliss, if you have an excellent method and nice belief in Avalokiteshvara.

          We seek you blessings to become adept in Bodichitta!   

                     Phuoc Thanh village 25/01/2013

                                             By Thinley Nguyên Thành

 1. Admin
  Mật Phổ says:

  when I read posts of Guru, I bless the students of Guru will to be like in the future. Om Ah Hum

 2. matkinh says:

  We’re so happy when we have a great Guru. We’re so proud of him. I bless more and more person would be have the change to meet Guru and study from him. That’s the shortest way to attain the enlightenment…
  OM AH HUM

 3. Mật Ngã says:

  You are a Guru very good.I am very proud of you.

 4. Mật Hải says:

  I refuge on Guru from now to enlightenment. I pray for his long life, because it offers the benefit of all beings.
  OM AH HUM.

 5. Bội Ngọc says:

  I’m happy when read the ” something about my Dharma’s day”

 6. Mật Hạnh Giác says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con xin được dịch đôi dòng pháp nhũ của Thầy sang tiếng Việt. Con vô cùng ngưỡng mộ và tán thán trình độ Sinh Ngữ của Thầy, có nhiều từ chuyên môn và cách sử dụng đầy mới lạ với con. Con cảm tạ ơn đức của các Ngài luôn vì chúng sanh bất kể xa gần, trong nước hay ngoài nước mà thuận bề giáo hóa. Con xin được dịch lại bằng ngôi thứ ba để dễ cảm thụ cho người đọc hơn.

  “ĐÔI ĐIỀU VỀ MỘT NGÀY TỊNH TU

  Đạo Sư của chúng tôi thường lặng ngồi nơi triền dốc đưa lối vào mái nhà Mật Gia Song Nguyễn vào lúc rạng sáng hay chiều tà. Thầy nặng lòng với nơi đây vì cái tịch mịch khẽ khàng của nó. Đó là căn nguyên vì đâu Thầy “xả ly” thành phố Hồ Chí Minh mà vân du đến ngôi làng Phước Thành bé nhỏ. Nơi đây vẳng vẳng bên tai là tiếng róc rách cá lội, tiếng chim kêu rì rào muôn sắc muôn thanh, cũng là nơi Thầy chắp bút cho tác phẩm đầu tiên mang tựa đề “Tánh Không” của mình. Cũng vì rằng Thầy được đến từ nơi chốn thị thành náo nhiệt, ồn ào nên giờ đây Thầy tìm an trú tại một vùng quê man mác bình yên thế này.

  Nhưng Vị Thầy vẫn còn một cuộc đời để cống hiến: cho sự lĩnh hội và sự thực hành Pháp. Hằng ngày, Thầy thực hành các pháp tu Mật Thừa. Chúng gồm những gì? Ví dụ, Thầy nghiên cứu kinh điển Phật Môn, Thầy trì niệm chú thầm miên mật, Thầy trì niệm thần chú theo nhịp thở (hít vào-thở ra), Thầy trì niệm thần chú trong từng bước chân. Đồng thời, Thầy hoàn toàn không quên ngắm nhìn linh ảnh của Ngài Quán Âm Tứ Thủ_Đức Bổn Tôn linh thiêng nhiệm mầu_

  Sau khi dời gót sen ra khỏi Liên Hoa Đài, Vị Đạo Sư thực hiện các phương tiện áp dụng Phật Pháp vào đời sống sinh hoạt hằng ngày cho sự Phát Bồ Đề Tâm:
  @. Khi uống nước: “Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ”.
  @. Khi ăn : “Cầu mong tất cả chúng sanh được dùng thực phẩm thiền định”
  @. Khi đứng dậy: “Cầu mong tất cả chúng sanh có được thân tướng một vị Phật”.
  @. Khi ngồi xuống : “Cầu mong tất cả chúng sanh đạt được Kim cang toà”
  @. Khi mở cửa: “Cầu mong tất cả chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát”.
  @ Khi đóng cửa: Cầu mong tất cả chúng sanh đóng lại cánh cửa đi vào coi thấp”.

  Tất cả đây là 16 động tác kết nối với sự Thực Hành Pháp. Thầy luôn thực hành tinh tấn chúng hằng ngày cho đến khi Thầy thành tựu Bậc Thầy Kim Cang Thừa. Hiện nay, Thầy đang giảng dạy những pháp tu này đến cho nhiều chúng sanh, trong đó có những học trò của mình.
  Một trong số những trước tác nổi tiếng của Vị Thầy có tên là “Một đời người, một câu thần chú”. Những độc giả thong dong có thể tìm đọc tác phẩm tuyệt vời này ngay tại trang mạng Chanhtuduy. com hoặc bàn có thể tìm mua tại bất cứ cửa hàng sách Phật Giáo nào. Thầy tôi hy vọng rằng, nó có thể đem lại cho độc giả một phương tiện đặc biệt, đem lại lợi ích lớn lao cho chúng sanh được “an lạc đời này, cực lạc đời sau”. Mật Điển đã truyền rằng: “Chỉ một câu thần chú có thể đem lại lợi lạc vô biên cho những ai tầm cầu từ đây cho đến khi Giác Ngộ Tối Thượng , chỉ khi bạn có một phương tiện thiện xảo và niềm tin tuyệt đối vào Ngài Quán Âm Tứ Thủ “
  We seek you blessings to become adept in Bodichitta! (Câu này con không dịch được ạ)
  Làng Phước Thành ngày 25/01/2013
  Đạo Sư Thinley Nguyên Thành.”

  Con xin đảnh lễ tri ân Thầy vì bài viết ngoại ngữ rất tuyệt vời này. Tri kiến Anh Ngữ của con còn hạn hẹp, nếu có gì sai sót, mong Vị Thầy tư bi chỉ ra giúp con.
  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Ah Hum.

 7. Mat Kha Phuc says:

  Dear Guru,
  I am so happy to read the sharing your Dharma’s day. You have enlighten me everyday through your speech and posts as well as your caring.
  Thank so much for teaching us everyday, leading us to the right way.

 8. Karma Sonam Yeshe says:

  I really enjoyed reading this Guru. Very inspiring.

 9. Mật Đăng Tâm says:

  Dear Guru
  I ‘ve read this lesson. It is wonderful.
  I bless people on over the world would have lucky change to know chanhtuduy.com and find his truly place to lean on.
  I bless you and your consort are healthy and long-lived for the benifit of sentient being.
  Om Mani Padme Hum

 10. Dear Holy Guru,
  I have read your article. I am deeply moved by reading your spiritual activities in your daily life. You sacrifice your life to practice the Dharma and teach us and all sentient beings to go on the right path to the city of liberation.
  You have been practicing for 25 years and after having experienced all methods of practicing, you provide us the most simple and easiest way to practice and to connect with you daily on chanhtuduy.com. Such the simple and easy methods make it possible for us to collect countless merit and wisdom for the next life with Great Bliss in the western pure land of Amitābha.
  Every day, I enjoy the life with the balanced mind when I connect with you, the Tantric Guru who represents Buddha, Dharma, Sangha. It is an easy way for me to keep the devotion to the Guru and the solid faith in Guru, Yidam while I have a good opportunity to connect with you, Tantric Guru daily. Only does my Guru devotion with pure conception make the Buddhahood within me manifest without our having to undergo great hardships. Thus, Patrul Rinpoche wrote that: “The teacher (Guru) embodies the essence of all Buddhas throughout the three times. He is the union of the Three Jewels: his body is the Sangha, his speech the Dharma, his mind the Buddha. He is the union of the Three Roots: his body is the teacher, his speech the yidam, his mind the dakini, He is the union of the three kayas: his body is the nirmanakaya, his speech the sambhogakaya, his mind the dharrnakaya, He is the embodiment of all the Buddhas of the past, source of all the Buddhas of the future and the representative of all the Buddhas of the present. Since he takes as his disciples degenerate beings like us, whom none of the thousand Buddhas of the Good Kalpa could help, his compassion and bounty exceed that of all Buddhas.” (The words of my perfect teacher by Patrul Rinpoche)
  I am thankful for your valuable teaching and I am proud of being one of your disciples.
  May you and your consort have a good health and live long for the sake of all sentient beings.
  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.
  Om Mani Padme Hum.

 11. Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this method of meditation by praying for all beings in each and every action we do. By this method we create compassion for others.

  May many of us be able and get favourable consideration for reading book “one life one mantra”,

  May Guru live long for sake of other beings.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

 12. Tantra Citta says:

  Dear Holy Guru,

  Thank you for the very enlightened article, esteemed Master. Enjoying the beauty and splendour of Mother Nature is one of life’s true delights. It is even more of a blessing when one can enjoy, amidst the calm and serenity of Song Nguyen Tantra House. Another supreme delight is the practice of Bodhicitta, the mind of Enlightenment and the excellence of an awakened heart. It is only with the heart that one can see rightly ; what is essential is invisible to the eye. The Buddha said that we are never separated from Enlightenment. Everyone of us has this beautiful mind of Awakening, called bodhicitta. The openness and warmth of Bodhicitta is in fact our true nature and condition. In the midst of our suffering, in the hardest of times, we can contact this noble heart of bodhicitta. It is always available, in pain as well as in joy. By utilizing the practices of meditation, loving-kindness, compassion, joy and equanimity, we uncover the soft spot of bodhicitta. My wish is for all sentient beings and especially the students and disciples at Song Nguyen Tantra House to harness the kind of power that prajna-paramita brings. It will inspire and support us in good times and bad. It is like discovering a wisdom and courage we do not even know we have. Bodhicitta can, if we let it, transform any activity, word or thought into a vehicle for Awakening our Compassion. Shunyata truly is a beautiful teaching and we give Buddha our sincere thanks. And we also thank and bless our revered Guru and consort and all the sentient beings for their kindness, love and Compassion, in return. Om Mani Padme Hum 🙂 Tantra Citta (Jeffrey Bernard Forest).

 13. Dr. C H Lakshmi narayan. says:

   Respected Guruji I bow my head at the lotus feet of Guruji.

  I am Tantra Nirvadeva.

  Our beloved Guruji is an ardent lover of NATURE ! He wants to spend much of his time amidst silence atmosphere watching the beautiful Natural scenary enjoying  the play and dance of Nature  in a calm and serene background.!

  I was under the impression that Guruji may not know the English language as the translator desciples are there  doing that job. But to  my surprise by reading this article, I wonder his  English, is very simple, grammatically perfect and not inferior to any poet like  Wordsworth( a famous poet in English literature who was also known as Nature Poet writing  poems on Natural sight seeing  and play of animals  and bird’ s  singing) ! Sometimes, poets also lead  Spiritual life. One such example is the famous poet  Rabindranath Tagore of India.!

  The beautiful  pictures displayed in the article will talk of how a Guru should be a model in his appearance,  costumes and a man of simplicity and high thinking and  dignity ! Our Guruji deserves  high appreciation by mere look itself  by one and all!

  Guruji’s daily routine is Dharma Practices of Tibetan Yoga involving right Dharma practices and it’s application in every trivial daily activities like sitting , standing , drinking water, eating food , closing doors opening doors etc. draws  everybody’s  attention and appreciation !

  Unfortunately, the book ”  One Life One manthra”  is not available locally near to my place of dwelling which I am very anxious to  read and  imbibe it’s  nectar !

  Om Mani Padme Hum.

  Long live our Guruji for upholding Dharma.

  Dr. C H Lakshminarayan.

 14. Tantra Mikaya says:

  dear holy guru. Thank you for your wonderful article which was very helpful and stimulating to me. I could understand the desire for a quiet place. I myself live in the largest city in Germany which offers very much. But in me is the desire for this quiet place as you describe it. Maybe it is at my age but I am preparing to leave Germany in order to make a new life in a quiet place. It will take time because I would like to make little mistakes if possible. But I think maybe many of my travels were a kind of search or flight to find exactly what you described. That’s why I know today that only I am responsible for finding this place (which I have found in my mind) to be closer to myself and to allow this rest to me and to do good things. So is my plan. I also hear birds singing at 3 o’clock in the morning. The noise of the big city stuns the bird song. As glorious as you describe the song of the birds I do not experience it here. Cars racing past the tram squeaks on the rails and doors fall loudly into the door lock. It is a good thought that I take very much to heart to bless what is around me. I too will work on it. I have become very grateful and more respectful, and have faith in your wise words and experiences. I see many things new and try to give back the good that I encountered. I will also bless these things. From your book one life one mantra I listened and read some on our side. I know in my language there is not the book. Maybe I can buy it from you and try to read it (my English is unfortunately not perfect since I taught it myself). But I am very interested. Once again, thank you very much for your instructive article. May our holy Guru have a long and fulfilling life for the sake of all. May our Guru be in good health and happy. Om Mani Padme Hum

 15. Tantra Pramamitra  says:

  Dear holy guru,

  I indeed need to offer YOUR HOLINESS my  true prayers with my deepest respect. I am truely blessed to have  an awakened guru  like your holiness.  Your holiness’ love for nature and dharma practices are very impressive guideline for all the disciples and tooly for the innocent beings of this samsara.  I am happily blessed at all times of my life and till i find the seat in the palace of buddha amitabha. Wholely your holiness’ daily practices inspire me that why not me being a disciple of your holiness so i shall do my best to lead my livelihood with the words of buddha and your holiness.  Visualising  your holiness’ radiant figure emitting light of blessingi bow at your feet.  As a disciple i shall also practice how your holiness does every now and then, may your holiness bless me with all my devotion. May your holiness live long for the benefit of innocent beings. Om mani padme hum…

 16. Lan Trần says:

  Dear Guru,

  I have read your article already. Thank you for sharing us your dharma day.

  According to this writing, practising darhama in daily life is so simple, and we can apply this method anytime and anywhere no matter what we are doing.

  May you and your disciplines attain more and more benefits from meditating Bodhicitta through 16 daily activities.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Aman Prakash says:

  Dear guru

  Practicing dhamma in real life makes me out of suffering. I always use to read guru and feel good.day by day I have coming in believe that nothing is permanent.applying budhochita in our daily life makes life easier to adapt.

  May all sensient being get guru like you.

  May all sensient being attain true nature.

  OM MANI PADME HUM

 18. Aman Prakash says:

  Thank you guru for your appreciation and we all are greatful to have with you.

 19. Tantra Mishataru says:

  Dear Guru,

  I am grateful to have you make my enlightenment path easier.

  Om Mani Padre hum

 20. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru,

  my name is Tantra  Ashihata.

  I thank you for this wonderful article you have given to us.  You made mr to understand that during the cause of one practice yoga mantra one does not need distraction from other factors.

  May Guru give us the spirit of concentration so that we can attain the buddah hood.

  May Guru live long for the seek of happiness of all sentient being.

  Om mani padme hum

 21. Tantra Sutradaka says:

  Reverend Guru jee

  Om Mani Padme Hum

  I bow before your lotus foot.

   

  Gurujee, while engaging my class I heard a message tone from my mobile. This tone had magnetic effect on me. I could not check my temptation to see it. I asked my students to wait for a while, I went outside checked my mail. It was a pleasant surprise for me as it was a beautiful article saturated with thoughts and deep meaning. Realising my duties towards my students I check my temptation, and anyhow, I came back to my classroom and resumed my lecture. Whole day I was awfully engaged with different types of academic and partially nonacademic one, I could read it. In the night, after having my dinner I opened my old but very favourite laptop and sat on my reading table. Opened the article and read it in one breath as it is very brief but thematic.

  It is a fact that solitude provides an opportunity to dive deeper into the depth of the truth and delves in the pure self, i.e. the Bodhicitta. Peace is of two types inner and outer. The external dean and bustle often disturbs the inner tranquility. The noise as well as the life style of the Metropolitans creates obstacle in being calm and quit mentally. This may also have been the reason that the Buddha being obsessed with the life of township after seeing an old man, diseased, dead person and a Monk left the princely life, went to the forest in search of congenial atmosphere in the solitude of the jungle.

  With the changing time, situation and perspective and things may change, but the way of human emancipation does not. In every case man has to be detached from the bondage of time and necessity.      It becomes very difficult to cut the the threads of these amidst the life of dean and bustle of a metropolitan city. The tantrums of family and society, the cry and joy of the crowed and the worldly lucrative scenario, will never allow anyone to remain at peace. The existential situation before our holy Guru was the same as of the Buddha.  He took the similar decision and left the big noisy city and came to a small village to have tranquility, peace, calm and quite which was congenial for his further studies of Buddhist literature and practicing meditation. His regular studies of Buddhist scriptures and practice of Buddhist LOTUS meditation generated in him Unbounded Compassion Maha Karuna . Now he was not glued to the self or the family members only. With the increasing studies and spiritual his personality became universalised. Now he is not thinking for himself and for the people surrounding him rather his universal wisdom has concern for all the sentient beings. While eating, drinking, walking, sitting, standing, sleeping and so on he praises for the uplift and well-being of the sentient beings. We are lucky to be his disciples. Though we have taken a vow to sublimate ourselves by following his instructions but I personally forget to follow him entirely.  Worldly clinging are not absolutely away from thought and practices and that’s why I suffer a lot. I commit so many sins every day in life. I personally pray before you, with my whole heart and soul, to free me from all the ills and evils of my life and sublimate my situation so that  I may move on the Buddhist way of life following the foot prints of my Guru, Guide and Guardian. For that I will remain obliged to you in every birth till I am not emancipated.

  Om Mani Padme Hum

  May Mat Hoang Phuc be reborn in the high realms

  Long live our Guru along with his consort.

  Reverently yours

  Tantrasutradaka ( Avinash Kumar Srivastava)

 22. Josh says:

  Guru

  Thank you for this wonderful article.

  Om mani padme hum

 23. Momen Mohamed says:

  Dear holy Guru,

  I’m thankful for you that you shared your daily Dhamma with us that’s so kind of you. you’re such a holy and blessed person and I really love you. thank you so much.
  May you have good health and live long for the benefit of all sentient beings.
  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.
  May the pandemic caused by corona virus soon end
  Om Mani Padme Hum.

 24. Mật Tú Viên says:

  Dear Guru!

  I’m happy to read your article. Through this article, i understand that Guru practice the Dharma fully for one day without interruption.

  I thank you Guru for writing this article.

  May Guru and your Consort have good health and live long for the sake of all sentient beings.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May Covid 19 pandemic will be end soon.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Tuyết Hoa says:

  Dear Guru,

  I am delighted to read this article.

  I am thankful to you for sharing it. Through this article, I know that you have been using over 25 years for practicing and applying the Dharma of Buddha to life. And now, Guru teaches us to go on the right path to the city of liberation by a simple and easy way to practice Dharma. This helps us collect countless merit and wisdom and rise the bodhicitta up with daily activities as drinking, eating, sitting, opening the door, closing the door, etc. I feel I am lucky and will also keep in mind the chance I can follow Guru this life. Because Guru is the representative for the Three Jewels and guide us the right way on the path of Enlightenment. I only need to obey with pure devotion toward Guru. I am grateful to Guru.

  May Guru and your consort have good health and live long for the sake of all sentient beings.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May Covid 19 pandemic will be end soon.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status