May 5, 2021

Posted by in Giáo điển | 11 Comments

Lật tẩy chiến dịch truyền thông bẩn của chùa A di đà: CAO DIỆU DIỆU HẰNG DẠY CHO TỲ KHEO CHÙA A DI ĐÀ 3 BÀI HỌC VỀ PHÁP NGỮ

Kính bạch Thầy!
Con tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy khi tác pháp chiếu quang đối với những hành vi ác nghiệp, tà kiến của trang chuaadida và thuvienhoasen.
Hành động đăng những bài viết vô bằng, không chứng, bất chấp trắng đen, đúng sai với những lời lẽ chợ búa, dị hợm không thể chấp nhận được của hai trang này đã khẳng định bộ mặt thật được che đậy bởi những tên mỹ miều, lấy Phật pháp làm bình phong. Bởi lẽ, một người tu Phật luôn biết quán xét mọi sự việc, hiện tượng dựa trên chánh lý Phật đà. Nhưng những gì hai trang mạng này làm hoàn toàn trái ngược. Họ cũng không hơn gì những kẻ ngồi lê đôi mách, thích đưa chuyện, thích những câu chuyện đơm đặt, không cần bằng chứng.

Là một hành giả Phật tử họ phải nên hiểu rằng bồ đề tâm với chúng sanh là điều quan trọng nhất. Họ biết Thầy phát kiến lục diệu pháp môn đã đem đến biết bao nhiêu lợi lạc cho hữu tình trong và ngoài nước. Nhưng họ vẫn lờ đi, sẳn sàng tiếp tay cho phản đồ làm ảnh hưởng đến công cuộc hoằng pháp của vị Thầy. Họ hô hào hộ trì chánh pháp, hoằng dương Phật pháp nhưng những gì họ làm hoàn toàn ngược lại. Họ ủng hộ ác nghiệp, tà kiến tà hạnh. Những bài viết của những kẻ vu vạ, không dám xưng đúng tên, không có một chút pháp nào, họ lại đi ủng hộ. Vậy sao còn gọi là hộ trì chánh pháp?

Nếu ngụy biện rằng vì bồ đề tâm mà sẳn sàng dấn thân cùng phản đồ vu vạ vị Đạo sư là điều hoàn toàn sai lầm. Đạo sư Thinley Nguyên Thành có lục diệu pháp môn, đã và đang giúp hữu tình lìa mê và giác, họ không ủng hộ, ngược lại, họ đang phá hoại công cuộc hoằng pháp của Thầy, đang hại hữu tình.
Một hành giả đạo Phật mà bất chấp nhân quả, không thấy pháp mà chỉ cố tình tìm kiếm những câu chuyện thị phi trần trược thì thật sự không còn tư cách đứng trong tăng đoàn. Một hành giả đại thừa luôn lấy lợi ích vì sự giác ngộ rốt ráo của hữu tình làm mục tiêu thực hành pháp chứ không phải vì mục đích cá nhân mà bất chấp thủ đoạn.
Con hiểu rằng trong cơn bão thị phi lần này, Thầy và Mật gia Song Nguyễn lên tiếng không phải vì mục đích cá nhân mà là vì pháp. Bởi vì, điều quan trọng và tiến quyết nhất là Mật gia Song Nguyễn có lục diệu pháp môn theo đúng chánh kiến Phật đà mà phản đồ đã khẳng định bằng cụm từ “ăn cắp từ kinh điển”. Thứ hai là trì giới “tránh tiếng xấu”. Con hiểu rằng việc tránh tiếng xấu không phải vì bản thân Thầy và các huynh đệ mà là vì sự phát triển của Mật gia, vì sự lan tỏa tâm pháp thanh trí đến hữu tình về sau này, nhằm giúp nhiều người hơn nữa được lợi lạc từ lục diệu pháp môn, chính là từ chánh kiến Phật đà.

Thứ ba là không khoan nhượng trước những hành vi tà kiến, ác nghiệp dù đó là ai,cư sĩ hay tăng sĩ, để trả lại môi trường tâm linh thanh tịnh cho hành giả chân chính tu tập. Tất cả những bài đối luận của Mật gia Song Nguyễn đều có đầy đủ bằng chứng, luận cứ, luận chứng Phật đà, chứ không phải là những câu chuyện vu vạ, vu khống, xuyên tạc như họ đã viết và đăng tải.

Hơn thế nữa, những bài đối luận của Thầy và các học trò Mật gia đều học theo lời dạy của đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn “Nầy Thiện nam tử ! Ông trước nói rằng : Đức Như Lai cớ chi mắng Đề Bà Đạt Đa là người ngu si ăn nước miếng. Ông không nên hỏi như vậy. Vì chư Phật Thế Tôn phàm nói ra lời gì đều chẳng thể nghĩ bàn.
Nầy Thiện nam tử ! Hoặc có thiệt ngữ được người đời mến ưa nhưng phi thời, phi pháp chẳng lợi ích, những lời như vậy đức Phật trọn chẳng nói. Hoặc lại nói lời thô vụng hư vọng, phi thời, phi pháp, chẳng lợi ích người nghe chẳng ưa thích, đức Phật cũng chẳng nói.
Nầy Thiện nam tử ! Nếu có những lời dầu là thô rắn nhưng chơn thật chẳng hư vọng, phải thời đúng pháp có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, người nghe dầu chẳng vui đẹp nhưng ta cần phải nói.”
Con tin rằng những ai thực hành pháp chân chính sẽ minh định được chân ngụy chánh tà để không vướng vào lưới ma của những trận đồ tà kiến, ác nghiệp.
Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
Cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
Om mani padme hum

Cao Diệu Diệu Hằng

 1. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con tán thán tinh thần “bi, trí, dũng” của vị Thầy; bởi vì Bồ đề tâm mà vị Thầy phát kiến “Lục diệu pháp môn” và phổ truyền để hoằng dương Chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh ; vị Thầy vì trì giới “Tránh tiếng xấu” nhằm lan toả tâm pháp thanh trí để giúp chúng sanh tiếp cận được chánh pháp Phật ; vị Thầy vì noi theo tấm gương của Đức Phật và các bậc Thánh chúng mà không khoan nhượng trước những hành vi tà kiến, ác nghiệp dù đó là ai, tăng sĩ hay cư sĩ.
  Đọc bài viết nầy của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng mà con cảm thấy thêm tự hào khi được học Yoga Thanh Trí. Bởi đối với người Phật tử thì điều quan trọng là nơi có chánh pháp để học, nơi có dạy pháp để thực hành, nơi có dạy pháp để ứng dụng vào đời sống làm lợi lạc cho mình và lợi cho người như ở Mật gia. Chứ không phải như chùa Adida chỉ có vỏ bọc Đạo Phật được xây dựng bằng gạch đá ở bên ngoài, chỉ thích gây sự chú ý bằng cách đăng tin xú uế giật tít, chỉ làm nơi địa điểm tụ tập thị phi cho cho bọn ác ngữ tà tâm ăn cơm nhà bàn tán chuyện trên thế giới, chỉ thích nghe chuyện bịa đặt của bọn thân người tính quỷ. Càng không giống như trang thuvienhoasen chỉ đăng tin tạp nham phản động, chỉ biết coppy bài vỡ nơi khác về đăng lên nhà rồi yêu cầu đọc giả nếu coppy lại phải ghi nguồn của thuvienhoasen, chỉ biết “lấy của làng làm của lệnh” khi ăn cắp tác phẩm trí tuệ “Một đời người, một câu thần chú” của vị Thầy rồi sửa tên tác giả, đặc biệt là đăng những bài bịa chuyện vu khống vô cớ của những mụ đàn bà miệng rộng, 2,3 lửa khi có cơ hội trả thù 10 năm chưa muộn bởi nỗi hận căm hờn, ấm ức mãi không nguôi. Cho nên, Tịch Thiên Bồ tát đã khẳng định rằng : “Bao lâu khởi niệm ác với một Đạo sư, bấy lâu đoạ địa ngục”.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum .

 2. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi , trí tuệ và tinh thần dũng cảm tác pháp chiếu quang đến hai trang mạng mang tiếng là đạo pháp nhưng thực chất chỉ là bình phong dựng lên để thực hiện những mưu đồ xấu xa bên trong , chỉ có tự bọn chúng mới biết được . Nhưng rồi lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát , cây kim lâu ngày trong bọc cũng sẽ lòi ra , và cũng vì lòng tham không đáy nên mới bị lật tẩy , vì muốn hạ bệ Thầy Thinley Nguyên Thành , vì muốn có tiền trong mùa dịch này nên TVHS và chùa A di đà đã bất chấp mọi hậu quả cấu kết với bọn phản đồ Mật gia Song Nguyễn cho đăng những bài vô tội vạ , không bằng chứng , không nhân xưng , toàn là lượm lặt những cái tên ở đâu đó rồi đưa vào và sử dụng những ngôn từ chỉ xứng đáng nơi chợ búa , chứ không phải là trang Phật học , bởi vì người tu Phật phải thể hiện tính cách của người con Phật , ôn hòa , nhã nhặn , chủ đích là làm lợi lạc cho chúng sanh hữu tình , chứ không phải là vung dao múa kiếm như loại người du côn , lưu manh .
  Càng ngày hai trang mạng hải ngoại này ( TVHS và Adida ) càng thể hiện đậm nét tà kiến , mượn vỏ bọc đạo Phật để thực hiện những hành vi bất chánh , bọn chúng tạo dựng những bức tượng to lớn , công phu để che mắt thế gian , lừa đảo chúng sanh để thu lợi nhuận bất chánh , bọn chúng chỉ là những kẻ đầu đường xó chợ , khi ” Biến quốc dân vong ” ( chúng cho là như vậy) , chạy loạn sang Mỹ và khoác áo cà sa , cạo trọc đầu là cơ hội dễ phục thù , cũng dễ hái ra tiền , bở chúng sanh cứ mãi chìm đắm trong vô minh , trong cúng kiến , trong bói toán , tin Phật nhưng không thấu hiểu rốt ráo về đạo Phật , cuối cùng chỉ là ” Con cờ ” để bọn tà ma ngoại đạo , tà linh dùng làm con chốt để hái ra tiền , thật tội nghiệp cho chúng sanh .
  Nhìn lại Mật gia Song Nguyễn , chúng con thật ơn phước vô ngần , có Lục diệu Pháp môn , có Yoga Thanh trí để diễn tập , có pháp để tu tập và chuyển hóa tâm thức , tránh xa bát phong , có Lâu đài Duy Ma Cật với hơn 2500 bài viết phong phú , ngút ngàn ánh sáng chánh kiến mà vị Thầy , bậc Đạo sư Thanh Trí đã phát lồ nhằm mang lại lợi lạc cho hữu tình . Chính vì vậy mà chúng con giờ đây đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ và hy hữu trong sự bất ngờ khó tin , nhưng sự thật vẫn là sự thật , như Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã từng xác quyết ” Ta chưa từng thấy ai tu đúng chánh kiến mà bị đói khổ ” .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh .
  Con cầu mong cho chúng sanh lắng dịu những nỗi đau trong cõi ta bà này .
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ .
  OM MANI PADME HUM .

 3. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ với công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Một lần nữa, những hành vi ác nghiệp, gieo rắc tà kiến lợi dụng Phật pháp làm việc lợi mình hại người của trang mạng THVS, chuaadida.com và những “hành giả cao cấp” học trò cũ MGSN đã ra đi “thanh thoát”.
  Trong kinh lời nói (Tăng chi 5, 198): Đức Phật dạy: Bậc tuệ tri thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối” và “lời nói phải có ý nghĩa mục đích của nó. Dù lời nói chân thật nhưng không có mục đich đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm vô dụng”. Ngoài ra, Thánh tăng Atisa có dạy: “nếu ở trong chùa mà không tu tập thì không được gọi là tỳ kheo, bởi vì con chim, con vượn, con cá cũng sống trong chùa được vậy”. Thì đừng nói chi đến những lời nói vô căn cứ hoàn toàn bịa đặt của họ.
  Còn họ là ai, tên giả mạo, pháp danh không có, địa chỉ, số điện thoại không có, email giả thì lấy gì bảo chứng cho lời nói của họ. Tóm lại, họ cũng chỉ là những kẻ vô công rỗi nghề, vô danh, không nguồn gốc không nằm trong tổ chức nào. Nếu hiện tại, họ mang hình tướng là tỳ kheo thì cũng chỉ là những người mặc áo cà sa làm bộ tu hành, lừa dối chúng sanh mà Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã cảnh tỉnh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và hổ thẹn.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

 4. Mật Giác Phương
  Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài và hoan hỷ với chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.

  Thực tế đã chứng minh Thư viện Hoa Sen không xứng là thư viện Phật học mà là tạp viện xú uế. Chùa A Di Đà không xứng là nơi hoằng dương chánh pháp mà là chùa a dua, a tòng. Đức Phật dạy rằng “Y pháp bất y nhân”. Viện ITA có Lục diệu pháp môn, Viện trưởng là Thầy có trí huệ mà bọn họ cứ loanh quanh trong những câu chuyện vu vạ về “nhân”. Quả thực là đọc những câu chuyện đó như đang tiếp nhận rác tâm thức, vậy mà phản đồ kêu gào “hãy tỉnh thức thoát khỏi thầy tà”.

  Con hiểu rằng Viện ITA phản luận không phải vì hơn – thua, được – mất thế gian, không phải vì sân hận như sự vu vạ của phản đồ. Viện ITA phản luận vì bảo vệ sự quang minh của chánh kiến Phật đà, vì lợi ích cho chúng sanh theo như lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại bát nhã ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh và kinh Đại bát niết bàn. Chúng ta phản luận vì trì giới nguyện Bồ đề tâm và muốn giúp chúng sanh dừng ác nghiệp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 5. Mật Huệ Liên
  Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy luôn từ bi giáo hoá, chỉ dạy chúng con theo đúng quỹ đạo chánh pháp, giúp chúng con lìa mê về giác.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy mạnh khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Pad Hum.

 6. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài rồi ạ.
  Con hoan hỷ với tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện cho Thầy trụ thế dài lâu.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc trong Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm dduocj tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng dành cho tỳ kheo chùa A di đà Úc châu.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã hun đúc trong chúng con tinh thần vô úy của người con Phật trong công cuộc đả tà xây chánh, vì lợi lạc tâm linh cho tất cả chúng sanh cũng như góp phần bảo vệ sự trường tồn của Chánh Pháp Phật đà.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng tinh tấn và hanh thông mọi sự đường đời và đạo.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này của huynh Cao Diệu Diệu Hằng ạ. Con hoan hỷ xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp đã tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh không khoan nhượng trước trang mạng chuaadida và thuvienhoasen cùng núp bóng đạo Phật để hoạt động trục lợi, cùng có hành vi tà kiến, huỷ hoại chánh pháp, phỉ báng Đức Phật. Qua bài viết của huynh Cao Diệu Diệu Hằng con nhận thấy BBT của các trang web chuaadida, thuvienhoasen và lũ phản đồ đương nhiên không có tư cách của một hành giả chân chính.
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Tiếc rằng những đảng viên như Vũ Hà Giang, Phạm Mai Hạnh, Vũ Văn Hải …cũng tham gia vào hi phạm Mục 73 điều lệ TW Đảng!

 9. Mai Trần says:

  Kính bạch Thầy !
  Con cảm tạ ơn Thầy ,con đả đọc hêt bài ! Cao Diệu Hằng Dạy cho tuỳ kheochùa ADiDdà 3Bài học về pháp ngử rồi ạ . Đọc qua bài con thấy Diệu Hằng nói đúng . Thầy là vị Thầy rất cao cả phân tích chỉ dạy cho chúng con hiểu ,

  Con thành tâm cầu sức khoẻ &sự trường thọ của Thầy dài lâu vì chúng sanh ,
  Cầu chúng sanh lắng dụi ,thành tựu &phật tánh
  ,

 10. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang đến chuaadida và TVHS,
  Qua bài viết đã cho thấy trang chuaadida và TVHS núp bóng Phật Pháp để trục lợi cho bản thân, gieo rắc tài kiến, hủy báng chánh pháp. Cảm ơn huynh Diệu Hằng đã chia sẽ bài viết giúp cho bạn đọc hiểu mà tránh xa ổ tà kiến mà không hủy hoại thân căn huệ mạng của bản thân.
  Con cầu nguyện nguyện cho sức khỏe và sự trườ thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua thiên và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status