Feb 6, 2021

Posted by in SONG NGỮ ANH VIỆT | 58 Comments

LAU CHÙI BÊN NGOÀI, CÓ SẠCH BÊN TRONG?

Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy đã viết bài luận giảng cho con hiểu chánh hạnh và trợ hạnh trên hành trình giác ngộ để tránh làm mất cơ hội quý hiếm để vượt sông sinh tử. Đọc bài này con hiểu rằng hành giả đạo Phật phải tập trung thực hành vào điểm mấu chốt là trí huệ tánh không và Bồ đề tâm (chánh hạnh), không nên bám chấp trợ hạnh như thiền định mà coi đó là chánh hạnh thì sẽ rơi vào quỹ đạo của ngoại đạo. Thánh giả Thogme Zangpo đã từng khuyến cáo: “Có 05 Ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả. Bởi vậy, hãy kêt hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí huệ để khỏi lạc vào ba cõi.Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status