Jul 20, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, SONG NGỮ ANH VIỆT | 35 Comments

Letter from Australia: A FEW THOUGHTS ABOUT THE MANTRA (Cảm niệm về thần chú)

Letter from Australia: A FEW THOUGHTS ABOUT THE MANTRA (Cảm niệm về thần chú)

Dear Holy Guru

these are my humble thoughts in relation to your teaching ‘One Life, One Mantra”, I thank you for the opportunity to gain knowledge and understanding through your words.

As a beginner to the reciting of Mantras I am learning a great skill that has been taught to Buddhists throughout the years. It is both humbling and rewarding to spend time focussing on a thing of such beauty and power such as reciting the six syllables, and realise that these holy words have reduced the suffering and its causes of so many sentient beings.

The examples used to highlight the power of mantras spoken in the ‘right’ way are about three very different people, with different backgrounds, different experiences and very different knowledge bases. But all produce wonderful results, beautiful peace to many people around them and peace and great happiness to themselves.

The first example is about a women of little wealth, who lived in a cave on a mountain. She had recited the same mantra to herself for many years. This had been done with patience and faith until one day she was rewarded by the simple action of a bean jumping over two baskets. This brought her such delight that the rest of her life was filled with joy. A passing lama noticed, with some wonderment I suspect, that when she recited the Mantra the cave lit up and he concluded that she had perfected it out of single-minded mantra recitation. She had been rewarded for her faith, patience and control with the light of wisdom and happiness.

Song Nguyen Tantra House at night

The second example was of a normal man, shunned by his family, who was only considered intelligent enough to heard cattle. This man was so desperate to learn about the secrets of mantras and buddhism that he left his cows and went off to meet a Lama. Such was the image of the man in front of the Lama that his assistant spoke the words of a Mantra, as he thought that he was possessed, and was hit with his beads. The man hearing these words, although not understanding them, went off overjoyed having learnt all the secrets and was filled with faith and confidence. Over the next few years he constantly practiced this mantra and used it to bring great benefit to many people by reciting it in their presence reducing their suffering and its causes. He gained a reputation as a healer and eventually met the Lama and used the mantra he was taught, by him, to heal him. This man, with little knowledge, used a Mantra with such conviction and faith that the words spoken brought an end to much suffering.

The last story was about Anan, a disciple of Buddha who, through an incantation, had lost his way. Buddha, caring for him, realised that he was lost and recited a mantra to bring him back on the correct path of liberation. Buddha showed that through purpose, love, faith, belief and focus the reciting of mantras can reduce suffering for beings from a distance and protect them from evil incantations.

What did these examples teach us?

Halos in Song Nguyen Tantra House

Firstly, that mantras, if spoken the ‘right’ way, taught to us by Gurus and Lama’s, can achieve great things. We must recite them with reverence and patience to ensure they are understood and kept holy.

Secondly, that the experience, knowledge, understanding and rank of the follower is not important. Each person was very different but what they had in common was the ability to recite in faith, with conviction, and had the patience to practice for many years. They had total belief in the power of the mantra and they knew their priority was to reduce the suffering of sentient beings and the causes of suffering.

I have only recently begun practicing and gaining knowledge in the blessings of Buddhism, and have for most of my life been involved in Christianity, so mantras are a very new concept to me. What I have found, through my limited practice, is the strength in the words spoken and the power of the outcomes that can be achieved. They bring peace and focus in my life which has already benefitted others around me. They have helped me practice the ‘right’ aspects of my life and leave behind others that do not follow the true path.

The teachings that the Holy Guru has given us have helped me understand the need, the method to use and the benefits that the recital of mantras can have for all beings. It as helped me to progress my faith and how it can give me a firm conviction in my practice for the benefit for all beings.

Mantras have been given to us by holy persons throughout history and, as the persons in the examples show us, we must speak them with truth, conviction and faith that they will benefit us as individuals and others we come into contact with.

These, Holy Guru, are my humble thoughts on your teaching and I give them to you with thanks

May the Holy Guru have good health and live a long life for the benefit of all sentient beings. May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

for your consideration Holy Guru

Steve Rogers


Bản tiếng Việt (dịch bởi Mật Diệu Hằng)

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con có được cơ hội quý báu để nâng cao kiến thức và sự hiểu biết thông qua những bài viết của Thầy. Sau khi được đọc bài viết này trong tác phẩm “Một dời người, một câu thần chú”, con xin phép được viết đôi dòng cảm niệm của con ạ.

Là một học viên mới chập chững làm quen với những câu thần chú, con may mắn được học những lời dạy tinh túy mà Thầy đã dạy cho các Phật tử từ nhiều năm qua. Con hoan hỷ dành nhiều thời gian đọc về công năng và sự vi diệu của thần chú sáu âm trong bài viết của Thầy và con hiểu rằng những âm thanh linh thánh này giúp đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

“One mantra, one life” in Vietnamese

Các ví dụ trong bài viết của Thầy nhấn mạnh công năng của câu thần chú khi hành giả trì chú đúng cách. Điều này được minh chứng ở ba trường hợp khác nhau, với căn cơ khác nhau và với những trải nghiệm khác nhau về câu thần chú cũng như có những trình độ hiểu biết khác nhau. Nhưng tất cả họ đều đạt được thành quả khi trì niệm câu thần chú đúng cách, mang lại sự bình an cho những người xung quanh họ và đem đến hạnh phúc cho riêng họ.

Câu chuyện thứ nhất nói về bà lão nghèo khó sống ở trong hang động trong rừng. Bà ấy trì miện một câu thần chú trong nhiều năm dài. Bà tinh tấn trì niệm thần chú với niềm tin kiên cố, đến một ngày bà lão đọc thần chú khiến hạt đậu nhảy qua, nhảy lại hai cái rổ tre của mình. Điều này đã cho bà  niềm vui, hạnh phúc suốt cuộc đời còn lại. Khi một vị Lạt ma đi qua hang động nơi bà ở, ngài ấy nhìn thấy mỗi khi bà lão niệm thần chú thì hào quang phát sáng trong hang động, và ngài đã khẳng định cụ già đó đã đạt được nhất tâm tam muội pháp môn trì niệm thần chú. Bà lão đã có được thành quả nhờ vào sự tinh tấn thực hành và niềm tin kiên cố, điều đó đã đem lại hạnh phúc cho bà.

Câu chuyện thứ hai kể về người đàn ông bình thường, bị mọi người xa lánh, mọi người đều cho rằng anh ta ngu dốt, chỉ nói chuyện được với gia súc. Anh ta đã tuyệt vọng vì không thể học được thần chú của Mật giáo. Vì vậy anh ta bỏ đàn bò, trốn nhà ra đi, tầm cầu học đạo, và anh ta đã gặp một vị Lạt ma. Khi vị Lat ma này nhìn thấy dung mạo của anh ta, vị ấy không nói gì vì thấy anh ta quá đần độn. Phản ứng lại sự im lặng của vị Lạt ma, anh ta văng tục một tràng vì nghĩ vị Lạt ma ích kỷ không dạy mình. Người thị giả của vị Lạt ma thấy vậy, không chịu nỗi, lấy chuỗi hạt đeo trên cổ, đập vào đầu anh ta, nói vài từ. Anh ta nghe những lời của người thị giả, mặc dù không hiểu gì, nhưng cảm thấy vui mừng khôn xiết vì nghĩ những lời mắng của thị giả là “câu thần chú” và như vậy anh ta đã học được “câu thần chú”; trong tâm liền khởi phát niềm tin mãnh liệt về “câu thần chú” đó. Vài năm sau, anh ta tinh tấn trì niệm “câu thần chú” và anh ta đã đạt được thành quả. Và anh ta trì niệm câu thần chú chữa bệnh cho tất cả mọi người. Từ đó, anh ta được nhiều người trọng nể vì đã chữa bệnh cứu nhiều người. Rồi một ngày kia, vị Lạt ma trước đây truyền dạy cho anh ta “câu thần chú” cũng bị bệnh và anh ta đã chữa bệnh cho vị Lạt ma đó. Người đàn ông này mặc dù ít hiểu biết nhưng đã trì niệm “câu thần chú” với niềm tin kiên cố nên anh ta đã giúp nhiều người giảm đau khổ.

Steve Rogers

Câu chuyện thứ ba là về ngài Anan, một đệ tử của đức Phật đã bị câu Phạm thiên chú làm cho “lạc lối”. Nhờ sự để tâm của đức Phật nên đức Phật biết được sự cố và đã dùng câu thần chú để giúp ngài Anan bảo toàn được giới thể, giúp ngài Anan quay về với con đường giải thoát. Đức Phật đã khẳng định rằng tinh tấn trì niệm thần chú với niệm tin kiên cố cùng với lòng yêu thương thì sẽ giúp đau khổ của chúng sanh được lắng dịu; đồng thời việc trì niệm thần chú cũng giúp hành giả tránh xa tà lực.

Những câu chuyện kể về thần chú dạy chúng con điều gì?

Thứ nhất, câu thần chú được các vị Đạo sư là Lạt ma chỉ dạy cho phương pháp trì niệm đúng thì mới đạt được thành quả. Sau khi được các Đạo sư chỉ dạy phương pháp trì niệm, chúng con phải thực hành tinh tấn với lòng tôn kính thì mới có kết quả.

Điều thứ hai, kiến thức, sự hiểu biết, địa vị của hành giả không quan trọng. Mỗi người có căn cơ khác nhau nhưng họ đều có cơ hội như nhau nếu họ tinh tấn thực hành với niềm tin kiên cố. Họ cần có niềm tin vào công năng của câu thần chú và ý thức được thực hành câu thần chú để giúp làm dịu nỗi đau cho chúng sanh.

Con mới bắt đầu nghiên cứu đạo Phật, trước đây gần như cả cuộc đời con theo đạo Thiên chúa giáo nên khái niệm về thần chú còn mới mẻ đối với con. Điều mà con tìm thấy sau khi đọc bài của Thầy đó là công năng của các âm trong câu thần chú có thể đem lại kết quả tốt đẹp. Những âm thanh trong câu thần chú sẽ mang đến cho con sự bình yên và giúp con có cơ hội giúp đỡ những người xung quanh con. Những âm thanh trong câu thần chú sẽ giúp con hành động đúng trong cuộc sống và giúp con tránh xa những người tà kiến.

Halos in Song Nguyen Tantra House

Những lời dạy của Thầy trong bài viết giúp con hiểu được sự cần thiết để có một phương pháp thực hành câu thần chú cũng như những lợi lạc mà câu thần chú mang lại cho chúng sanh. Lời dạy của Thầy giúp con trưởng dưỡng niềm tin cũng như giúp con hiểu là cần có niềm tin kiên cố trong thực hành thần chú vì lợi lạc của hữu tình.

Các câu thần chú đều lộ xuất từ những bậc giác ngộ trong lịch sử Phật giáo và các tấm gương đạt thành tựu trong việc trì niệm câu thần chú đã cho chúng con hiểu rằng chúng con cần thực hành câu thần chú với tâm thành, niềm tin kiên cố và vì lợi ích của mình và tha nhân.

Trên đây là những cảm niệm của con sau khi đọc bài viết của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết này.

Con thành tâm cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

Con cảm tạ ơn Thầy tâm linh tôn quý đã để tâm đến con.”

Steve Rogers

 1. Dear Steve Rogers!

  I’m delighted to read your sharing. Thanks to your sharing, I once again remember the Guru’s teaching about the beauty and power of six syllables Mantra. It’s so great to see a person has been involved in Christianity before, then now being on the faith of the Guru, Buddha, Dharma, Sanga like you. I’m impressed by your sharing: “ Mantras have been given to us by holy persons throughout history and, as the persons in the examples show us, we must speak them with truth, conviction and faith that they will benefit us as individuals and others we come into contact with.” Thank you so much for your sharing!

  I am elated by Mat Dieu Hang’s translation!

  May the Holy Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings!

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddhahood!

  Om mani padme hum!

 2. Dear Steve Rogers,

  Thank so much for your sharing.

  Its very great to know that you not only understand the beauty and power of six syllables Mantra but also appreciate the teaching that Holy Guru has given us have helped us to understand the need, the method to use and the benefit that the mantra can have for all sentient beings.

  Thank a lot for Mat Dieu Hang’s translation.

  May the Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings!

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum!

 3. Steve Rogers says:

  Thank you both for your comments, it’s bringing me much happiness to be part of the Buddhist family.

  I thank the Holy Guru for his support, instruction and kindness

 4. Dear Steve Rogers,

  Thank you for your sharing. Thanks to the stories that mentioned above, I realized the most important factors when we recite the Mantra are the faith and reverence towards the Buddha. For Tibetan Buddhism, that is the representative of the Buddha, Dharma and Sangha – the Guru. I am also impressed by your thought of the mantra to be spoken (or recited) in the “right” way. I believe the “right” way doesn’t really concentrate on the sound or the pronunciation of the Mantra but in the way it is transferred from a Guru to the disciple. We are living in the Saha world which full of ignorance and superstitious traditions so without the “right” guidance from the Guru, we cannot consider that we can set up a path ourselves by just devoting the faith and patience.

  I am delighted to know that though you are originated from Christian, you have been spending serious thoughts on learning Buddhism and the mantra in particular. Your sharing is really beneficial definitely, thank you very much for that.

  I am looking forward to reading your next article.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Dear Steve Rogers!

  I am delighted with your sharing.

  I think that anyone can practice reciting the six syllable mantra of Ariyia Avalokitesvara, but not everyone can gain the power of the mantra. It all depends on their faith, diligent practice and especially they need to receive the transmission from the right teacher.

  In addition, reading and commenting the articles on chanhtuduy is also a way to practice the Dharma, which brings happiness as well as benefits for self and others

  I hope you will read more articles on Chanhtuduy.com and share your thoughs with us.

  I am elated by Mat Dieu Hang’s translation, too.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature. Om Ah Hum!

 6. Dear Steve Rogers,

  I am happy to read your article. After reading the three stories relating to mantra recitation, you have drawn the valuable lessons which I am deeply impressed by. They are:

  “Firstly, that mantras, if spoken the ‘right’ way, taught to us by Gurus and Lama’s, can achieve great things. We must recite them with reverence and patience to ensure they are understood and kept holy.

  Secondly, that the experience, knowledge, understanding and rank of the follower is not important. Each person was very different but what they had in common was the ability to recite in faith, with conviction, and had the patience to practice for many years. They had total belief in the power of the mantra and they knew their priority was to reduce the suffering of sentient beings and the causes of suffering”

  Obviously, reciting mantra in faith with conviction and patience is helpful for practitioners on the path to enlightenment. More importantly, methods of mantra recitation only are taught by the Guru, the practitioners can get achievement. If we practice without the Guru’s guidance, we will get in vain.

  The Buddha’s teaching is immense, its transmissions are numerous, and it covers an inexhaustible range of topics. Without relying on the pith instructions of a Guru we would never know how to condense the essential points of all those teachings and put them into practice.

  “Once, when Jowo Arisa was in Tibet, Khu, Ngok and Drom asked him:

  “For someone to achieve liberation and complete omniscience, which is more important – the canonical scriptures and their commentaries, or the oral instructions of the teacher?”

  “The teacher’s instructions,” Atisa replied.

  “Why?”

  “Because when it comes to doing the practice-even if you can explain the whole Tripitaha from memory and are very skilled in metaphysics without the teacher’s practical guidance you and the Dharma will part company.”

  (quoting from the words of my perfect teacher by Patrul Rinpoche)

  May our Guru and his consort have a good health and live long for the benefit of all sentient beings.

  Thank you so much for your sharing. I am looking forward to read more of your writing.

  May you achieve all your legitimate wishes and get the joy that arises on the path to enlightenment.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 7.  

  Dear Steve Rogers,

  I’m delighted with your sharing about the mantra after reading part 3 of our Guru’s book “One life, one mantra”. I agree with you that mantras should be taught by a Guru, and be practiced with sincere belief for its effect, and “the experience, knowledge, understanding and rank of the follower is not important”.

  It’s nice to know that you involved in Christianity, but now you have great chance to learn Buddhist and connect to our venerable Guru viva chanhtuduy.com.

  Hope we share more on chanhtuduy.com.

  May all your legitimate wishes come true in the near future.

  May our Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.

  Om mani padme hum.

 8. Dear Steve Rogers!

  I deeply rejoice your writing of “A few thoughts about the mantra”. Thank you for sharing stories relating to mantra recitation. I totally agree with you that the mantra to be spoken in the right way and taught to us by Guru. I am looking forward to read more of your writing.
  May you have a good health and make progress on the path to enlightenment.

  May the Holy Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.
  May all sentient beings achieve the happiness of the Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum!

 9. Mật Kính says:

  Dear Steve Rogers,

  I’m glad to read your sharing . After reading three story which involved to mantra recitation, you already have the lesson that impressed me , “ each person was very different but what they had in common was the ability to recite in faith, with conviction and have the patience to practice for many years”, but without the instruction of Guru, without his instruction, we will lost the way therefore the Guru is the representative of Buddha, Dharma and Shangha, the Guru will guide you and teach you on the path of liberation. Thanks for your article and look forward to reading your next sharing.

  May the Guru and his consort long live  for benefil for all sentient being

  May Steve Rogers the blessing all the wishes and ultimate in next life

  May all sentient being achieve the happiness of Buddha’s nature

  OM AH HUM

 10. Dear Steve Rogers,

  I’m glad to read your writing. Mantra should be recited confidently and devotionally in the right way which is transferred from the holy Guru to bring benefits for ourselves and others, I completely agree.

  It’s such a great to read these beautiful thoughts from you, the newcomer in learning and practicing Buddhism after many years involved in Christianity. Thank you for sharing, and hope you will gain more and more benefits from Chanhtuduy.com.

  May the holy Guru and his consort have good health and live long for the sake of all sentient beings.

  May all sentient beings achieve the happiness of the Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

   

 11. Dear Steve Rogers,
  I’m very glad to read your writing.
  Although you said that most of your life involved in Christianity and Mantra is very new concepts do you, but thanks to Guru’s teachings, you could get lots of knowledge about mantra in such very short time.
  It impressed me and I think it’s admirable. I do hope you will enjoy reading articles on chanhtuduy.com and I believe it could help you understand more about mantra as well as other various aspects.
  At the same time, I highly appreciate translation of Mật Dieu Hang.
  Thank you so much for your sharing.
  May our Guru and his consort live long for sake of sentient beings.
  Om ah hum.

   

 12. Dear Steve Rogers,

  I am impressed by your understanding about Mantra after reading our Guru’s article in very short time. I hope you read more articles on chanhtuduy.com and gain more beneficial issues in life by following Guru’s teachings.

  May our Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.

  May all sentient being be surrounded by the Three Jewels.

  Om Mani Padme Hum.

   

 13. Dear Steve Rogers,
  Thank you for sharing your thougt about the Holy Guru’s teaching “ One life, one Mantra”. The teaching that Holy Guru has give us have help us understand the need, the power, the method to use and the benifit that mantras can have for beings. Mantras can reduce the suffering for beings and give them beautiful peace and great happiness. Mantras like strong walls that keep beings from bad action, speech and mind, protect them from evil things. But we have clear in our mind that without Guru’s teaching, we never can understand the method to use mantras and never receive the benifit that mantras give.
  Thank you very much for your comment.
  May the Guru and his consort live long for the sake of sentient beings.
  May Steve Rogers’s legitimate wishes come true in the near future.
  May all sentient beings achieve happiness of Buddha nature.
  Om mani padme hum.

   

   

 14. Mật Chánh Tấn says:

  Dear Steve Rogers,

  I am really delighted to read your letter. After reading the book “One Life, One Mantra” of the Guru, you have shared your thought to us and I found it very interesting. The examples have showed us the power and benefits of Mantra to all sentient beings. I really like your sharing in the letter: “Each person was very different but what they had in common was the ability to recite in faith, with conviction and had the patience to practice for many years.” This is all true that we should nurture strong faith in Guru, Buddha, Dharma and Sangha when practicing Dharma, especially reciting Mantra. Therefore, Guru Rinpoche has taught that “Having faith means accomplishing half way of success“. And more importantly, in order to understand the importance, the benefits of the mantra and the “right” method to practice, one needs to be taught by a Guru. Therefore, I fully agree with your sharing that: “That mantras, if spoken the” right “way, taught to us by Gurus and Lama, can achieve great things. We must recite them with reverence and patience to ensure they are understood and kept holy.

  Thanks for your interesting sharing. I hope you will read more articles on Chanhtuduy.com and share more of your thoughts.

  May the Holy Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.

  May all sentient beings achieve the happiness of the Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Dear Steve Rogers,
  I have really rejoiced in your article – “A Few Thoughts About The Mantra”.
  You have shared the valuable lessons which have been drawn from your reading of “One life, one mantra”.
  I just came to know that you have for most of your life been involved Christianity, so Mantra will be very new to you. However, you are really rejoicing to investigate it. I am delighted to hearing that it brings peace and benefits around you.
  May the Holy Guru have good health for the benefit of all sentient beings.
  May everyone in the world has good opportunity to approach enlightenment of Buddha.
  May you achieve happiness in the path of liberation.
  Thank you so much, Mat Dieu Hang. I love your Vietnamese version.
  Om mani padme hum.

 16. Dear Steve,

  I enjoy reading your article. Despite learning Budhism for a short time, you have had profound understanding about mantra. Keep up the good work. I hope I could read more thoughts from you in chanhtuduy.com.

  May you achieve all your legitimate wishes.

  May the Guru and his consort have good health and live long for the sake of sentient beings.

  May all beings obtain the happiness of Budhahood.

  Om mani padme hum

 17.  Tantra Mahavita says:

  Querido Guru .Muchas Gracias por enseñarnos la forma correcta de la recitacion del mantra. La Comprension Profunda . …Por estar muchos años involucrado en el cristianismo tenia una vision erronea de la recitacion del mantra …Y lo mas importante para entender… la importancia y los beneficios del mantra y el metodo correcto uno necesita ser enseñado por un Guru. Por lo tanto estoy de acuerdo que al recitarlos con reverencia ,paciencia , fe y devocion pueden reducir el sufrimiento de los seres. Pero claramente sin la enseñanza del Guru nunca podemos entender metodos y beneficios de la recitacion de mantras .Que el Guru tenga salud y pueda vivir muchos años para beneficio de todos los seres sintientes. Que todos los seres encuentren la felicidad y sus causas …OM MANI PADME HUM

 18. Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article.

  I understand one must have deep faith in mantra they are reciting. They may recite one mantra in their entire life span so they can be benefited from it in this life or at least coming life.

  May Guru live long and protected and get enlightened.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..( )..

  • Mật Diệu Hằng says:

   Kính bạch Thầy!

   Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Upatissa sang tiếng Việt như sau:

   “Kính bạch Thầy!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

   Con hiểu rằng khi thực hành trì niệm thần chú, hành giả cần có niềm tin kiên cố. Với niềm tin này, họ thực hành một câu thần chú cả đời thì sẽ có được sự lợi lạc trong đời này và cả đời sau.

   Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ phiền não và đạt được giác ngộ.

   Om Mani Padme Hum.”

 19. Lan Trần says:

  Dear Guru,

  I have read this article already. Thank you for your sharing. Om Ah Hum.

 20. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru,

  my name is Tantra Ashihata.  I appreciate you for this wonderful article given to us. Few thought about the mantra you made me to understand that for one to drive the blessing of reciting mantra it requires patients and focus.

  Dear holy Guru,

  May you give us the spirit of patient and focus so as to get happiness through your blessing.

  May Guru live long for the seek of happiness of all sentient being.

 21. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm tạ ơn Thầy ạ.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của Steven Rogers.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Chánh Hoa says:

  Dear Steve Rogers,

  I am happy to read your article “A few thoughts about the mantra”.

  I fully agree with your sharing: “That mantras, if spoken the “right” way, taught to us by Gurus and Lama’s, can achieve great things. We must recite them with reverence and patience to ensure they are understood and kept holy”. And I like your thoughts: “The teaching that the Holy Guru has given us have helped me understand the need, the method to use and the benefits that the recital of mantras can have for all beings. It as helped me to progress my faith and how it can give me a firm conviction in my practice for the benefit for all beings.”

  May the Guru and his consort good health and long live for the benefit of all sentient beings.

  Thank Steve Rogers for your sharing. Thank Mat Dieu Hang for your translation into Vietnamese. May you have a happy life and fulfill all your wishes.

  May all sentient beings achieve the happiness of the Buddha’s nature.

  May the Covid-19 pandemic be soon over.

  Om Mani Padme Hum!

 23. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ đọc bài viết này của bạn đọc Steve Rogers ạ. Qua 2 câu chuyện về bà lão nghèo và người đàn ông bị mọi người cho là ngu dốt nhưng đã đạt thành quả khi niệm “thần chú”, con hiểu rằng trình độ thế gian, địa vị của người hành giả không phải điều quan trọng để thành tựu 1 tu pháp. Nhờ niềm tin kiên cố, nguyên sơ thuần khiết cùng sự hoan hỷ tinh tấn thực hành mà bà lão và người đàn ông đã đạt thành quả. Những câu chuyện trên đã tiếp thêm cho con động lực trên con đường đi tới thành phố Giải thoát. Con cũng hiểu rằng để thành tựu các tu pháp, trong đó có pháp tu trì thần chú, ban đầu người hành giả cần được vị Đạo sư cho phép thực hành và chỉ dạy phương pháp hành trì cụ thể. Đạo sư Atisha đã khẳng định rằng “Chưa được ân sủng của một bậc Thầy. Chưa thọ pháp Đạo sư gia trì. Việc khởi sự thực hành Mật điển. Tự bản thân chẳng kết quả gì” (tác phẩm Đèn soi nẻo giác). Sau đó, người trò tinh tấn thực hành với niềm tin kiên cố và sùng kính vị Thầy, với tín tâm thuần thiết, thực hành trong sự hoan hỷ và hướng tới lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nếu thực hành với tâm ý nhiễm ô, vì mục đích vị kỷ hơn là vì chúng sanh thì sẽ rơi vào thất bại trầm trọng mà Thánh Tăng Gampopa đã chỉ ra “Thực hành giáo pháp, chịu khó nhẫn nhục chỉ vì những mục đích tự ngã hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh, cũng giống như một con mèo lợi dụng những thứ đó để giết một con chuột. Đây là một thất bại trầm trọng”.

  Con hoan hỷ tán thán bài viết của bạn đọc Steve Rogers. Con tán thán thiện hạnh dịch bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe, thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 24. Tantra Mashita says:

  Dear compassionate guru,

  Thank you so much for sharing this letter with us, actually the stories are fabulous, also the Mani’s mantra is an unique mantra, I think it’s the easiest mantra, all the sentient beings can recit it, thank you so much again

  I bow my head down for you

  I devote myself to you

  I express my gratitude to you

  May you have a good health and live long for the benefit of all sentient beings

  May all the sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature

  May the pandemic caused by corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 25. Nguyễn Thị Phương Thảo(11 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ.
  Qua bài này, con hiểu rằng:Câu thần chú sẽ mang đến cho chúng sanh sự bình yên và giúp con có cơ hội giúp đỡ những người xung quanh, giúp con hành động đúng trong cuộc sống.Lời dạy của Thầy giúp con hiểu là cần có niềm tin kiên cố trong thực hành thần chú vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe vị thầy được trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Giỏi

   • Nguyễn Thị Phương Thảo(11 tuổi) says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe vị Thầy được trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
    Om mani padme hum

 26. Mật Tuấn (Nguyễn Thanh Thái)12 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani Padme hum

 27. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ được đọc bài viết của bạn đọc Steve Rogers rồi ạ
  Qua bài viết con hiểu rằng để thành tựu Pháp tu trì thần chú cần phải được vị Đạo Sư chỉ dạy về tu Pháp và thực hành
  Con tán thán thiện hạnh chuyển ngữ sang tiếng Việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đại nghiệp, hoằng dương chánh Pháp
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 28. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani padme hum

 29. Mật Khánh Tha says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của bạn đọc Steve Rogers. Qua bài viết con hiểu được chúng con cần thực hành câu thần chú với tâm thành, niềm tin kiên cố và vì lợi ích của mình và tha nhân.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 30. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạc Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ của bạn đọc Steve Rogers. Qua bài viết con hiểu được chúng con cần thực hành câu thần chú với tâm thành, niềm tin kiên cố và vì lợi ích của mình và tha nhân.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện chi dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 31. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đọc xong bài này rồi ạ .
  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Steve Rogers về cảm niệm thần chú. Qua bài này con hiểu được là niệm thần chú là một trong những tu pháp có công năng và vi diệu sẽ giúp đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu và đồng thời việc trì niệm thần chú cũng giúp hành giả tránh xa tà lực. Và còn đặc biệt hơn nữa khi những hành giả được vị Thầy truyền trao và chỉ dạy trì niệm thần chú cùng với niềm tin kiên cố và sùng kính Đạo sư thì sẽ đạt được thành tựu.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã dẫn dắt chúng con trên con đường giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ vị Thầy và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch virus Corona được tiêu trừ
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status