Mar 28, 2018

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, PUBLIC ARTICLES, SONG NGỮ ANH VIỆT | 25 Comments

Letter from India: WATER OR BLOOD? (Nước hay máu?) (Public article)

Revered Guru Jee

Om Mani Padme Hum

By your grace and pious thoughts of my friend, for me, I could overcome of my agony and mental brooding.  I am free of my delusion and doubts as well as physical inertia. I submitted the rest of my comment that were deleted. Though, I could not recreate the original one as the momentary stream of thought never comes back. Since, one cannot bath in the same river twice, in the same way one cannot reproduce the same thoughts twice. My thoughts are also not static. Hence I thought it proper to complete the comments of letter No. 219 that was left undone, due to restrain and constrain of time and the existing situation.

Revered Guru, I am thankful to you for being kind enough for sending this letter to me as it leads one to clear the mist of one’s ignorance through pointing out that man can mend his fate through his own efforts as the wrong world view (Mithya dristy) creates suffering in the worldly existence.  Taking this end in view our Guru has given a big blow on the two points, 1. The Concept of time.   2. The notion of the Ego and the war.

As I have mentioned earlier, that Time is the continuous flow of moments. Herein past and the future are interconnected through the present. Guru has advised to avoid  the two extremes (Past and future) and to live a balanced life in the present only because leaning on any of the two will destabilize the the normal way of life, hinder the prosperity and obstruct the positive thinking.  And so is with the relationship of the Guru and the disciple. If it is in the present, it will grow properly, get strength regularly and spread its fragrance in such a way that both may cherish its divine pleasure here and hereafter.

It is a fact that no one want war every one want peace. But despite that there are conflict, war and war like situation all over the world.  The reason is simple. We have gone intolerant because of the unspecified mind. Guru has said that the mind is the fountain head of all the good and bad action. A man of uncontrolled mind and senses takes away his discrimination as the wind carries away the boat, floating on the water, where ever it likes. The internal ego of a man becomes instrumental in flaming the passion, anger and hatred, which culminates in conflict. If it is not pacified it takes a violent turn giving birth to battle and war, conflict and feud.  For Buddha and Buddhism people resort to violence or war on account of passion, selfish desire, gallantry, ego and ignorance, consequently they reap the results of their evil deeds here and here after. Guru has indicated that how on account of ego and ignorance the Shakya and Koliya, who were blood relatives, were to fight for the water of a river. The solders from both  the sides were face to face for fighting the battle. Buddha averted the dispute by making both realize    that on account of ego and ignorance both are resorting to violence wherein blood shed is inevitable resulting in the loss of many lives. He asked the both the opponents which one is more costly, Water or Blood. Both replied blood. Then he said why on account water you both are in mood to shed the blood, which will result in death of many innocent solders and decay of the property. He is of the opinion that real gallantry lies in achieving victory over and one’s own ego and ignorance, passion and desire. Guru has rightly asked to win one’s ego and self. For Buddha the real victor is he who conquers his single self not he who defeats thousands of soldiers in the battlefield. Since the self is the lord of self, a person of subdued self remains peaceful at every stage of life.  The self-controlled man attains placidity of mind. With attainment of such placidity all sorrow comes to an end, mind becomes tranquil intellect withdraws itself from all sides and mind becomes firmly established in wisdom. As the water of all rivers enter the ocean, though, full on all sides, remains undisturbed; likewise a self-controlled person remains undisturbed. His all enjoyments or conflicts merge themselves without causing disturbance and he attains peace. Same is the case of Tuy Hoa city, where Guru has been invited to relax and enjoy the peaceful beauty, which has recuperated after a long catastrophic war and attained peace to wealth. This is its literal meaning too. This stage of peace and mental tranquility can be achieved through meditation.

Guru instructed Tantra Sutradaka on “Meditation on Bodhicitta”

Our Holy Guru asks the practitioner of Tantric Buddhism to get the state of Smadhi and transform their busy and disturbed mind into peaceful one. For that he has enumerated the methods to practice that will lead to serenity of mind.  They are six in number. Since he too has been benefited through these, he has opened the gait of it for all his disciples even without his prior permission.

I bow before his Kind Compassion.

With warm regards

Tantra Sutra Daka


Bản dịch tiếng Việt (bởi Mật Huệ Pháp)

Kính bạch Thầy

Om Mani Padme Hum

Tấm lòng từ bi của Thầy dành cho bạn con, cho con đã giúp con vượt qua được nỗi đau thể xác và tinh thần. Con đã thoát khỏi những ảo tưởng và nghi hối cũng như sự ỳ trệ của bản thân. Con xin gửi lại Thầy phần còn lại của comment trước đã bị xoá mặc dù con không thể viết lại như lúc đầu vì một người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cũng vậy không thể viết lại một dòng suy nghĩ hai lần. Hơn nữa  suy nghĩ của con cũng thay đổi. Vì vậy, con nghĩ rằng mình nên hoàn thành nốt phần comment cho bức thư số 219 còn dang dở vì thời gian và hoàn cảnh còn eo hẹp.

Kính bạch Thầy

Con cảm tạ Thầy đã từ bi viết bức thư này cho chúng con, giúp vén màn đêm vô minh trong tâm thức chúng con bằng việc chỉ ra rằng chúng ta có thể thay đổi số phận bằng nỗ lực tự thân vì sự vô minh tà kiến chính là khởi thuỷ cho nỗi khổ đau trong kiếp hiện hữu này. Để chấm dứt điều đó, Thầy đã đưa ra hai điều sau:
1. Khái niệm về thời gian
2. Khái niệm về Bản ngã và sự tranh đấu

Như con đã đề cập ở trên, thời gian là một dòng chảy liên tục các khoảnh khắc. Quá khứ và vị lai kết nối với nhau thông qua hiện tại. Thầy dạy chúng con tránh hai thái cực (hồi tưởng về quá khứ, nghĩ tưởng tới tương lai) để hân thưởng cuộc sống hiện tại với tâm quân bình. Điều này là bởi nếu ta nghiêng về một trong hai thái cực trên sẽ khiến huỷ hoại cuộc sống hiện tại của chính ta, ngăn cản những tư duy tích cực. Vì vậy, với mối quan hệ Sư-đệ cũng vậy. Nếu trong hiện tại, mối quan hệ này phát triển tốt thì cả Thầy và trò đều được tiếp thêm sức mạnh, sự kết nối từ nay đến vạn kiếp sau.

Thực tế không ai muốn chiến tranh. Ai cũng muốn hoà bình. Nhưng dù có muốn hay không, xung đột, chiến tranh hay những diễn biến tương tự đã và đang xảy ra trên khắp thế giới. Lý do đơn giản là lòng khoan dung, vị tha của chúng ta đã mất đi vì sự  vô minh của mình. Thầy đã dạy rằng tâm tạo tác, tâm làm chủ trong các hành vi thiện và bất thiện của một con người. Một người không làm chủ được tâm thức mình sẽ mang theo tâm phân biệt như gió cuốn thuyền trôi trên mặt nước tới nơi nào nó muốn. Bản ngã của con người trở thành phương tiện thổi bùng lên ngọn lửa tham, sân, si với cao trào là sự xung đột với chính bản thân mình. Nếu không quân bình được tâm thức, điều này sẽ gieo mầm cho chiến tranh, xung đột và thù hận. Đức Phật thấy rằng loài người thường sử dụng bạo lực và chiến tranh vì si mê, dục vọng ích kỷ, dũng cảm, bản ngã và vô minh. Hậu quả họ sẽ gánh chịu từ hành vi bất thiện đó ngay trong kiếp sống này và muôn vàn kiếp sau. Thầy đã chỉ ra rằng chỉ vì cái ngã và vô minh mà hai gia tộc Shakya và Koliya (vốn có chung huyết thống) đã giao tranh để sở hữu dòng sông. Quân lính của hai bên đã xông lên đánh giáp lá cà. Đức Phật đã hoá giải tranh chấp bằng cách khiến cả hai nhận ra rằng chỉ vì bản ngã và vô minh mà cả hai đã dấn vào con đường bạo lực, do vậy không thể tránh khỏi đổ máu và mất đi mạng sống của nhiều người. Ngài hỏi hai bên rằng vật nào có giá đắt hơn, Nước hay Máu. Cả hai trả lời là Máu. Ngài mới nói vậy tại sao vì Nước mà hai bên lại phải đổ máu? Sự quả cảm thật sự chính là sự chiến thắng bản ngã và  tham, sân, si. Thầy đã đúng khi dạy chúng con phải biết chiến thắng chính bản thân mình. Với đức Phật, người chiến thắng thật sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chinh phục được bản thân. Khi đó, ta sẽ luôn được an tâm ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống. Một người làm chủ được bản thân sẽ có được sự bình yên trong tâm thức. Khi đó, mọi khổ đau sẽ chấm dứt, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng vững chắc là trí tuệ. Như mọi dòng sông đều chảy ra biển lớn chưa bao giờ bị ngăn trở, một người có tự chủ cũng vậy. Thú vui dục lạc hay xung đột đều hoà tan mà không gây cản trở nào, và người đó đạt được tâm an. Trường hợp ở thành phố Tuy Hoà cũng vậy. Thầy được mời đến để nghỉ ngơi và hân thưởng cảnh sắc tươi đẹp nơi vùng đất đã phục hồi sau thảm hoạ chiến tranh kéo dài và đang trong thời kỳ hoà bình, thịnh vượng. Đây cũng là minh chứng cho ý nghĩa trên. Giai đoạn tâm an và trí sáng có thể đạt được qua thiền định. Vị Thầy tâm linh tôn quý muốn các hành giả Mật Giáo đạt được trạng thái Định và chuyển hoá tâm thức còn nhiều bất an thành tâm an. Vì vậy, Thầy đã phát kiến ra 6 pháp tu nhằm chuyển hoá tâm thức của chúng con. Thầy đã từng trải nghiệm hiệu quả của những pháp tu này và vì vậy, với lòng bi mẫn bao la, Thầy đã giới thiệu tới học trò chúng con, thậm chí cho phép chúng con đọc mà chưa xin phép Thầy.

Con kính đảnh lễ Thầy
Con
Tantra Sutra Daka

 1. Lan Trần says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Dear Tantra Sutradaka,

  I really rejoice in reading your article about water and blood. Thank you so much for your sharing.

  I hope to read more of your letters in future.

  Om Mani Padme Hum.

 2. Avinash Kumar srivastava says:

  Revered Guru Jee

  Om mani padme hum

  I am delighted to see my comment in the  shape of an article in Chantuduy.com.  It is a pleasant surprise for me. It is kind compassion of my benevolent Guru’s benediction that have been shower forth on me. You are welcomed. I am grateful to you for your warm feelings for me in such a short duration of time.

  I do not have  words to express my pleasure and gratitude to you.  I can simply say, ” have your benevolent eyes on me

  Reverently yours

  Tantra Sutra Daka

  , “

 3. Dr.C H Lakshmi narayan says:

  Buddha is my life

  Dharma is my way

  Sangha is my Spirit

  I am Tantra Nirvadeva

  Respected Guruji, I bow my head at the lotus feet of Guruji.

  The  gist of this article is Guruji stresses  to live in the present forgetting the past and future which makes one to worry and loose his peace of mind.!

  Guru  also says that the mind is the fountain head of all the good and bad actions. Ego and ignorance in men resort to violence wherein blood shed is  inevitable.! Here a beautiful episode of Water dispute quarrel between Shakyas and kolis during the life period of Buddha  is depicted, Buddha asking them which is more valuable?-Blood.Or water ?

  The real victory lies in achieving by eradication of one’s own Ego and ignorance, passion, and desire! Hence, Guru stresses and insists to win One’s Ego and self ! A self–ontrolled person remains in a balanced mind and, peaceful and undisturbed.!

  Om Mani Padme Hum.

  Long live our beloved Guruji for upholding Dharma.

  Dr C H Lakshminarayan.

 4. Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article.

  In this article it’s very well explained how important is compassion towards each other. Why should we overcome our ego and conquer ourselves rather than wining hundreds of wars in battlefield.

  I wish all beings in this world may understand this, then this world would become paradise of heaven.

  May Guru and his consort live long and protected and get enlightened.

  May all beings be protected and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..

 5. Dear Respected Guru,

  I have read and rejoiced with the sharing of Tantra Sutradaka through the translation of the Mat Hue Phap. I am especially impressed by the story between Shakya and Koliya who were blood relatives but fighting for the possession of water from a river; and the question posed by the Buddha as “Water or Blood?” And “Why on account of Water you both are in mood to shed the Blood?”. It leads me to the real world and I am wondering why we don’t ask ourself these two questions frequently as there came many times we “bleed” our “body and mind” because of worldly worries and afflictions. “Water” stands for the temptation of Five desires, worldly concerns and eight winds that carried us away. And “Blood” stands for the beings’ encouragement, wealth, time and knowledge that they have been spending on this “battle”. If we were asked “Water or Blood?”, we would certainly choose “Blood” as those people in the story. But at times we did waste our “blood” to fight for the “water”. Thinking about that, I sincerely appreciated the chance that Guru granted me for reading articles and listening Dharma teachings on chanhtuduy.com so that I re-shape my actions (body-speech-mind) into the right track of Dharma. Thanks to those activities combined with six spiritual initiatives produced by Guru, we can maintain our awareness, mindfulness and attention to determine what is “water” and what is “blood”, as well as what is the battle that we should be engaged. I also rejoice with the sharing of Tantra Sutradaka in the image of “the water of all rivers enter the ocean, though, full on all sides, remains undisturbed. Likewise a self-controlled person remains undisturbed”. This image shows that the Buddhist practitioner has mastered himself, actively faced and not flinched at the temptations of the five desires as well as the constraints and conflicts originated from social relations.

  I sincerely pray for the health and longevity of Guru and your consort for the benefit of all sentient beings.

  I joyously praise the meaningful sharing of Tantra Sutradaka and Mat Hue Phap’s good deeds of translation.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Tantra Mahavita says:

  Querido Santo Guru: Buda es mi Vida. Dharma es mi camino. Sangha es mi espiritu. Respetado Guru, doblo mi cabeza a a los pies del Loto del Guru. Este articulo tan interesante el Guru habla de la importancia de vivir en el presente , olvidando el pasado y el futuro . Que hace que uno este preocupado e intranquilo. La Mente es la fuente de todas las acciones buenas y malas. El Ego y la ignorancia de los hombres lo hacen recurrir a la violencia, en donde el derramamineto de sangre es innevitable. El bello episodio de la disputa de agua entre Sakyas y Koliya durante el periodo de Buda simboliza muy claramente la victoria de lograr erradicar el ego, la ignorancia , la pasion ,y el deseo. Por eso el guru insiste en ganar el Uno y el Yo .Una persona autocontrolada permanece con una mente equilibrada, pacifica e imperturbable. Todos sus disfrutes o conflictos se funden sin causar disturbios y logra la paz. No tengo palabras para expresarle mi profunda Gratitud y Agradecimiento …A nuestro Guru. Que el Guru viva feliz , para beneficio de todos los seres sintientes. Que todos los seres sensibles disfruten de la felicidad y la raiz de la felicidad. Puedan ser libres de sufrimiento y de la raiz de sufrimiento. Que no esten separados de la gran felicidad carente de sufrimiento .Que habiten en la gran ecuanimidad , libre de apego , pasion ,agresion y prejuicios. Que la bondad y la compasion de la sabiduria de la no dualidad.Que la preciosa Bodhichita haya nacido en aquellos donde no lo es . Puede que Bodhichita una vez que nazca no decaiga y se expanda mas y mas. Que el precioso espiritu del despertar nazca en aquellos donde no esta. Que una vez que nazca , no se deteriore y aumente cada vez mas . OM MANI PADME HUM

 7. Tantra Mikaya says:

  dear holy guru. I have read your article carefully and I would like to comment on this article. In this article, I realized again how important our transformation of our mind is. Yes, many things go wrong in this world and we ourselves can make a start to train our mind positively. Our own ego should be overcome because with inner peace we will be peaceful. I wish the Dharma will reach everyone. To achieve great world peace, we must begin with ourselves. With mindfulness appreciate our nature and every creature on earth. With compassion, love, dharma and bodhicitta, we will free ourselves from suffering. express the respect for the water. The water is the symbol of the stream of life. As in a river, the soul flows towards salvation. Man must raise a right relationship with nature and its elements in order to be redeemed. The blood is the knowledge that our holy guru teaches us. We are able to enrich our knowledge and be grateful for the noble Dharma taught by our holy Guru. May our holy Guru life long for the sake of all sentient beings. May all beings achieve the happiness of Buddha’s nature. Om Mani Padme Hum

 8. Tantra Mishataru says:

  Dear Holy Guru, you have addressed what i have being suffering through. Conquering our minds. Which needs us to be dedicated in meditation. Guilt comes to me and start to doubt myself. When this happen i feel some difficulties to align with my body and paying attention to it even though i know its right and i follow the way of truth and wisdom. Still i have mind battles. I need this to end. I loathe to feel shredded with negative energies which makes me not to be myself. Thoughts takes turn to turn and i fight hard being positive. I need healing and i know i will get that by always tapping in dharma and spending my most time in meditation. Please Holy Guru i request you send some healing into me and start to live a life with no judgmental thoughts.

  Om Mani Padme Hum

 9. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru,

  my name is Tantra  Ashihata.

  I appreciate you for this wonderful article you have given to us. In this article you made me to understand that  we go to war because we lack tolerant secondly you equally talk about balance mind. You advice us not to think about the past or future otherwise we will be having issue of  unbalance mind.  you asked us to think about the present which will help us to balance our mind than having unnecessary thinking of the past or the future which will bring unbalance mind.

  May Guru live long for the happiness of all sentient being.

  Om mani padme hum

 10. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru,

  my name is Tantra Ashihata .

  I appreciate you for this wonderful article you have given to  us I enjoy the word you stress about war and it consequences that attached to it. You equally explain that our egos pride and lack of tolerant that causes war.

  Dear holy Guru,

  may you give us the peace of mind by having the ability to tolerate each other for the benefits of peace,blesses and tranquility.  May Guru  live long for the seek of happiness and peace of all sentient being and may all sentient being free from suffering

  om mani padme hum.

 11. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Huệ Pháp trong việc chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka luôn tinh tấn & hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 12. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ với những cảm niệm thật sâu sắc của đạo hữu TantraSutradaka
  Con tán thán thiện hạnh của huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tạo dựng vườn hoa đạo Pháp chánh tư duy.com tỏa khắp muôn nơi giúp cho chúng sanh được nơi nương tựa vị Thầy
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy trụ thế dài lâu vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí tỏa sáng khắp muôn nơi
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 13. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani padme hum

 14. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ những dòng cảm niệm chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka ạ.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om Mani Padem Hum

 15. Vũ Ngọc says:

  Kính bạch thầy!Con đã đọc bài này!Con cảm ơn thầy nhiều!Mong cho thế giới chúng ta thoát khỏi đại dịch, sớm an bình trở lại ạ!

 16. Nguyễn Thị Phương Thảo(11 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  con đã đọc xong bài rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi giúp chúng con vén màn đêm vô minh trong tâm thức chúng con bằng việc chỉ ra rằng chúng ta có thể thay đổi số phận bằng nỗ lực tự thân vì sự vô minh tà kiến chính là khởi thủy cho nổi khổ đau trong kiếp hiện hữu này. Vậy nên, Thầy đã đưa ra hai điều sau:
  1) Khái niệm về thời gian
  2) Khái niệm về Bản ngã và sự tranh đấu.
  Trong cuộc sống không ai muồn có chiến tranh, ai cũng muốn được hòa bình.Nhưng dù có muốn hay không, thì chiến tranh vẫn đã và đang xảy ra trên thế giới.Lí do đơn giản là sự ích kỉ của chúng ta đã bị vô minh che mờ mắt.Một người làm chủ được bản thân sẽ có được sự bình yên trong tâm thức.Khi đó, mọi khổ đau sẽ chấm dứt, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng vững chắc là trí tuệ.
  Và cuối cùng, con mong rằng: mọi người sẽ không bị sự vô minh che mờ mắt.
  cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka đã chia sẻ bài viết.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe vị thầy được trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 17. Đinh thị loan says:

  Con kính bach Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka một lần nữa con được củng cố lại rằng:
  1. Không tưởng về quá khứ, không nghĩ tới tương lai để hân hưởng cuộc sống hiện tại đó chính là an lạc.
  2. Tâm dẫn đầu các Pháp, tâm là chủ các hành vi thiện và ác của con người. Tâm tốt thì hành vi sẽ tốt chính vì vậy một con người muốn có cuộc sống tốt cần làm chủ tâm thức của mình làm chủ hành vi để bản thân và bạn bè xung quanh có cuộc sống an lạc. Muốn vậy con người cần phải xác định rõ nhu cầu của mình, hành vi của minh và nhu cầu và hành vi đó mang lại lợi mình lợi người hay lợi mình hại người từ đó quán tâm thiện hay tâm ác để hành động. Tâm an bình thế giới bình an.
  Con người để thoát khỏi vô minh cũng cần phải có Đức Phật gia hộ dẫn đường chỉ lối và cũng cần có thời gian vượt qua bản ngã cũng như thời gian để tranh đấu với bản thân vượt qua bản ngã để có cuộc sống an lạc.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu Phật tánh.
  Cầu cho đại dịch corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani pame hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Đinh thị loan says:

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn cho con.
    Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu cho chúng sanh thành tựu Phật tánh.
    Cầu cho đại dịch corona sớm được tiêu trừ.
    Om mani padme hum.

 18. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đọc xong bài này rồi ạ .
  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka nói về sự vô minh tà kiến trong tâm thức của chúng con và chúng sanh sẽ phải chìm trong khổ đau của luôn hồi sinh tử. Chính vì vận mệnh tâm linh của chúng con và chúng sanh mà vị Thầy đã chỉ ra cho chúng con một con đường để thay đổi số phận bằng nỗ lực tự thân đó là(1) khái niệm về thời gian (2) khái niệm về bản ngã và sự tranh đấu. Và con hiểu được một người không làm chủ được tâm thức và bản ngã của mình thì sẽ trở thành phương tiện cho ngọn lửa tham, sân ,si ,cho chính bản thân mình. Con cảm tạ ơn Thầy đã nương theo nền tảng Chánh kiến Phật đà để giúp chúng con xóa màn đêm vô minh trong tâm thức của chúng con ,và làm chủ được bản thân mình rồi sẽ có được sự bình yên trong tâm thức thì mọi khổ đau sẽ chấm dứt, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng vững chắc là trí tuệ và sẽ đạt được tâm an, và đặc biệt với sáu pháp tu mà vị Thầy phát kiến ra để giúp chúng con và chúng sanh chuyển hóa tâm thức thì sẽ đạt được giác ngộ tối thượng.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ vị Thầy và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka viên thành mọi ước nguyện chính đáng
  Cầu nguyện đại dịch virus Corona được tiêu trừ
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum !

 20. Ngà trần says:

  Thưa Thầy , con đã đọc xong . Con cảm ơn Thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status