Jun 22, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, SONG NGỮ ANH VIỆT | 36 Comments

Letter from Germany: “MANY COOKS SPOIL THE PORRIDGE” (Nhiều đầu bếp làm hỏng nồi cháo)

Letter from Germany: “MANY COOKS SPOIL THE PORRIDGE” (Nhiều đầu bếp làm hỏng nồi cháo)

Letter from Germany: “Many cooks spoil the porridge”

Dear holy guru,
Thank you for your article and your great translation.

I would like to let you know about your article. In great respect and respect for your wise words, I understand this article so that a Guru / Master teaches the right method. We can trust in your great wise knowledge. We in Germany say many cooks spoil the porridge. Which means that we can not let many cooks to the pot at the same time since the result is not successful and tasty because each cook uses his own recipes. If we share our learned knowledge with half-knowledge, the result can not be successful. That is why we trust in your knowledge rather guru and in your wise and valuable words.

Tantra Mikaya

The three steps of listening to the reflect and practicing help us on the right path. These three approaches complement each other. We gain wisdom by listening; we thus acquire knowledge which we had not before, and another that of reflection, which eradicates all doubt, and a third as a result of practice. Which gives us the opportunity to recognize the true nature of the phenomena and integrate them in the mind.

Through your wise words and methods we learn the right way to go and I am grateful to go this way with you as our teacher.

May our Guru have a long and fulfilling life with great health.
May the peace of the Buddhist doctrine enter into every house.
May peace be victorious, and countries like Tibet with its diversity free.
May all beings be free from suffering.
I bow to you holy Guru and our wonderful Sangha.
With the best wishes from Germany deep from my heart

Trantra Mikaya


Bản Việt dịch:

Kính bạch Thầy!

Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Mikaya (Jane) sang tiếng Việt như sau:

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Con cảm tạ ơn Thầy vì đã cho con đọc bài viết này. Con cũng cảm ơn đạo hữu đã chuyển Anh ngữ với một bản dịch tuyệt vời.

Con xin phép được bày tỏ cảm niệm của bản thân sau khi đọc bài viết của Thầy. Con rất trân quý và ngưỡng mộ trí tuệ của Thầy. Đọc bài viết con hiểu rằng Thầy đang dạy con phương pháp đúng. Chúng con hoàn toàn tin tưởng và nương tựa vào trí tuệ uyên thâm của Thầy. Ở Đức chúng con hay có câu nói: quá nhiều đầu bếp sẽ làm hỏng nồi cháo. Câu đó có nghĩa rằng nếu để quá nhiều đầu bếp cùng nấu một nồi cháo thì sẽ làm hỏng nồi cháo, bởi vì mỗi đầu bếp có một công thức nấu riêng. Nếu chúng con học nửa vời với kiến thức cóp nhặt từ nhiều nơi khác nhau và đi chia sẻ cho người khác, thì chắc chắn chúng con sẽ thất bại. Vì vậy, chúng con hoàn toàn tin tưởng vào kiến thức uyên thâm của Thầy cũng như những lời giáo huấn đầy trí tuệ của Thầy.

…from Germany

Con hiểu rằng quy trình tam học bao gồm Văn – Tư  – Tu sẽ giúp chúng con thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Ba bước trong quy trình này sẽ bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Chúng con sẽ có được trí tuệ và mở mang kiến thức thông qua quá trình nghe pháp – đọc bài, chúng con sẽ tiếp thu được những kiến thức mới mà trước đó chúng con chưa biết đến. Thông qua bước “Tư”, chúng con suy ngẫm, hiểu được lời dạy và loại bỏ những nghi ngờ; và sau cùng là chúng con thực hành. Quy trình này giúp chúng con có cơ hội hiểu được bản chất của mọi sự vật, hiện tượng bên ngoài cũng như bản chất tâm.

Bằng những giáo huấn và phương pháp đầy trí tuệ của Thầy, chúng con được thực hành đúng theo quỹ đạo chánh pháp, và con vô cùng cảm ơn Thầy đã đồng hành với con trên con đạo lộ giải thoát với vai trò là vị Đạo sư hướng đạo cho con.

Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.

Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp lan tỏa khắp muôn nơi.

Cầu nguyện thế giới được hòa bình, các nước như Tây Tạng có được tự do.

Cầu nguyện đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

Con xin được đảnh lễ vị Thầy tâm linh tôn kính.

Đệ tử từ nước Đức thành tâm thỉnh an Thầy.

Con cầu nguyện các đạo hữu Mật gia Song Nguyễn khỏe mạnh, vạn sự cát tường.”

Tantra Mikaya

(Việt dịch bởi Mật Diệu Hằng)


Thư nước Đức: “NHIỀU ĐẦU BẾP LÀM HỎNG NỒI CHÁO” – Tantra Mikaya

 1. Dear Tantra Mikaya,

  I am happy to read your writing. I completely agree with you that “many cooks spoil the porridge”, because each cooks use his recipes. It is no doubt that a pot is made by many cooks, it is surely unsuccessful. Likewise, Buddhist practitioners learn from many masters or many sects at the same time, they are making a mess. Therefore, they can not get achievement on the path to enlightenment.

  If the Buddhist practitioners have the thought of that “the grass is always greener on the other side of the fence”, they spend all their life seeking many teachers with many methods of practice, they will never specialize in one method. Therefore, they can not master any dharma. Of course, they can not free from suffering.

  I rejoice in your faith and your respect, your devotion to Guru and his wisdom. Especially, you learn carefully Guru’s wise words through three kinds of training: listen dharma or read dharma – contemplate – practice.

  Thank you so much for your beautiful thought. I am looking forward to reading more of your writing.

  May Guru and his consort live long for the benefit of all sentient beings

  May Tantra Mikaya achieve all your legitimate wishes and get joy that arises on the path to enlightenment.

  May all sentient being achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 2. Tantra Mikaya (jane) says:

  Thank you so much for your replay. I am grateful  to read.  Yes I like the Article from the holy Guru because it is full of wisdom and  I wish a blesses time for you. I will going the right way with our holy Guru with his wise words and teaching to us. May all be happy  Nice Greetings from Berlin. May Buddha bless all

  • Kính bạch Thầy! 

   Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Mikaya (Jane) sang tiếng Việt như sau:

   “Cảm ơn các huynh đệ kim cang đã đọc bài và động viên sách tấn đệ. Đúng vậy, đệ rất thích đọc các bài viết đầy trí tuệ của vị Thầy tâm linh tôn kính. Cầu nguyện các huynh đệ kim cang nhận được ơn phước từ vị Thầy. Đệ sẽ được thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp khi có sự hướng đạo của vị Thầy tâm linh tôn quý cùng với những giáo huấn trí tuệ của Ngài.

   Cầu nguyện các huynh đệ kim cang thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

   Đệ xin gửi đến các huynh đệ kim cang lời chúc sức khỏe, vạn sự cát tường từ thành phố Berlin.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.”

   • Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:

    Kính Bạch Thầy
    Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
    Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
    Om Mani padme hum

 3. Mật Kính says:

  Dear Tantra Mikaya,

  Im so glad to read your sharing, I so rejoice in your devotion to Guru and completely trust on him when “we trust in your knowledge rather gure and in your wise and valuable words”, and I agree with you three step to help us the way of the right path and through chanhtuduy.com, we are listening the drama every day and everywhere therefore we will have the comtemplate and final step to practice to come the englightment. Thanks you for your article and hope to read more writing.

  May the Guru and his consort long live  for benefil for all sentient being

  May Tantra Mikaya,the blessing all the wishes and ultimate in next life

  May all sentient being achieve the happiness of Buddha’s nature

 4. Hi Tantra Mikaya,

  I’m so glad to read your sharing and thank you for letting me know about a very interesting adage of Germany “Many cooks spoil the porridge”. I can’t agree with you more that the porridge cannot be delectable and have true taste if it is a mixture of various recipes. The three steps you mention remind me of an analogy that our holy Guru usually teaches us: the path to enlightenment is like the process of cooking a rice pot, in which renunciation, bohdicitta and emptiness make up the three-legged stove, and for the rice to be well cooked, we need to continuously supply the fire, and it is the three steps of learning (knowledge, reasoning and practice) that keep the fire burning.

  I look forward to reading more of your sharing.

  May the Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings

  May Tantra Mikaya fulfill all your legitimate wishes and integrate dharma into real life

  May all beings be secured by the root of virtue

  Om mani padme hum

   

 5. Dear Tantra Mikaya,

  Thank you so much for your sharings. I’m interested in the image of the spoilt porridge because of too many cooks!

  Learning to cook is difficult. It’s such a luck when we meet a good teacher can help us cook delicious foods in a simple way.

  Learning the Dharma to move forward on the path to the enlightenment is more difficult. So, when we have chance to meet the Guru, who can help us improve day by day, be closer to the ultimate purpose, we should trust and follow his instructions. That’s absolutely the righteous act!

  I rejoice in your faith and devotion to the Guru. May all Tantra Mikaya’s legitimate dreams come true.

  May the Guru and his consort live long for the benefits of all sentient beings.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 6. Dear Tantra Mikaya,

  I really rejoice in your sharing in article:  “Many cooks spoil the porridge”. May all your legitimate wishes come true in the cause of diligent cultivation.

  Thank Mat Dieu Hang for your translation into Vietnamese. May you have good health and fulfill all your wishes.

  May the Guru and his consort long live for the benefit of all sentient beings.

  May all sentient beings achieve the happiness of the Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum!

 7. Tantra Upatissa says:

  Dear Tantra Mikaya
  I have read this article. It is a very interesting one. Thank you so much. May the Guru live long for the sake of all beings.

  May all beings achieve the happiness of Buddha’s nature.
  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Amishuta sang tiếng Việt như sau:

  “Thân gửi đạo hữu Tantra Mikaya,

  Tantra Amishuta hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu về Thầy và những lời dạy của Thầy. Cảm ơn đạo hữu đã chia sẻ. Cầu nguyện đạo hữu thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Một lần nữa, con xin cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được đọc những bài chia sẻ của các đạo hữu khác. Con hoan hỷ khi được đọc những trải nghiệm, cảm niệm của các đạo hữu khi được học từ Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy khỏe mạnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh và cho chúng con có được cơ hội được Thầy hướng dẫn, dạy dỗ trên đạo lộ giải thoát.

  Om Mani Padme Hum.”

 9.  Tantra Mahavita says:

  Querido Santo Guru: Estoy muy contenta de leer y poder agradecer , dia tras dia , sus articulos. Estoy totalmente de acuerdo , con usted , en que las gachas no pueden ser deliciosas y tienen un verdadero sabor , si se trata de una mezcla de recetas . El Guru , nos enseña , el camino hacia la Iluminacion , de una forma , como cocinar una olla de arroz, en la que la r

  Renuncia , La Bodhichita y el Vacio forman las tres patas para que el arroz este bien cocido. Necesitamos suministros , continuamente fuego,son los tres pasos del aprendizaje. ( conocimiento, razonamiento,y practica) Los que mantienen el fuego encendido. Dia a dia el interes , por leer sus articulos, aumentan y a traves de sus enseñanzas y sabiduria , transitamos el camino del Dharma. Estamos profundamente agradecidos por acompañarnos en el camino a la Liberacion . Que podamos integrar el Dharma a la vida real . Regocijense en su Fe y Devocion al Guru. Que todos los sueños se realicen .Que nuestro Amado Guru , viva una larga vida y muy feliz. Para beneficio de todos los seres sintientes .Que todos los seres logren la felicidad de la naturaleza de Buda. OM MANI PADME HUM

 10. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru,

  my name is tantra ashihata.  I thank you and I appreciate you for this   wonderful article you have given to us.  To many cook spoil the porage. It amazing me when I heard about it but my greatest surprised is that, is talking about the three step o f practice. We thank the holy Guru for his wisdom which made it possible to simplify the method for us in other to  acquire blessing.

  May our holy Guru be filled with knowledge,wisdom and understanding to continue feeding us with spiritual food in other to grow in the area of spirituality.

  May my holy Guru live long for the seek of happiness of all sentient being and may all sentient being free from suffering

  om mani padme hum.

 11. Tantra Mishataru says:

  Dear Tantra Mikaya,

  I am gateful for this message towards our Dear Holy Guru. Its true many cooks spoil the porridge. We should concentrate on one master to get his good fruits. Two or three master will spoil the good fruits.

  I bow my head to our Holy Guru lotus feet.

  Om Mani Padme Hum

 12. Momen Mohamed says:

  Dear holy, respected and honorable guru,

  Thank you so much for sharing this letter with us. I liked it so much and I felt that miss. Tantra Mikaya really appreciate and respect you. And because of that and after your permission sure. I’d like to tell her thank you in German “ ich danke ihnen viel mal für diesen Brief Frau Tantara das ist ganz schön und nett von Ihnen„

  May you have good health and live long for the benefit of all sentient beings.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May the pandemic caused by corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 13. Momen Mohamed says:

  Dear holy guru,

  Thank you so much for your reply, I speak German but not very well I studied the phase A1 and the phase A2 and I wish I could do a revision for those two phase and then start to study the phase B1. Once ago I dreamt to travel and live in Germany. Thank you so much again! 

  Lieber heiliger Guru,

  Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich spreche Deutsch, aber nicht sehr gut. Ich habe die Phase A1 und die Phase A2 studiert und wünschte, ich könnte eine Überarbeitung für diese beiden Phasen vornehmen und dann mit dem Studium der Phase B1 beginnen.  Vor einiger Zeit habe ich davon geträumt, in Deutschland zu reisen und zu leben.  Nochmal vielen Dank.

  May Guru have good health and live long for the benefit of all sentient beings.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May the pandemic caused by corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

   

 14. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru,

  my name is Tantra Ashihata.

  I thank you for this wonderful article from Germany too many cook spoiled the porridge.

  May Guru live long for the benefit of all sentient beings and may all sentient beings be free from suffering and enjoy Buddha happiness

  may the end of covid 19 come soon.

  Om Mani padme hum.

   

 15. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Nhiều đầu bếp làm hỏng nồi cháo” của đạo hữu Tantra Mikaya rồi ạ. Từ một câu nói phổ thông của đất nước mình, đạo hữu đã có sự liên hệ đạo pháp. Theo con hiểu, “Quá nhiều đầu bếp sẽ làm hỏng nồi cháo” cũng giống như người học trò muốn theo học cùng lúc nhiều vị Thầy và kết quả cuối cùng là chẳng đi đến đâu.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giáo hóa chúng con. Cảm ơn chia sẻ của đạo hữu Tantra Mikaya.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 16. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 17. Nguyễn Thị Phương Thảo(11 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Mikaya đã chia sẻ bài viết.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe vị Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 18. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ được đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu TantraMikaya rồi ạ
  Qua bài viết chia sẻ con hiểu được nếu như học trò chúng con học cùng lúc nhiều Thầy thì cũng như nồi cháo hỏng
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con những phương pháp vi diệu cho chúng con được thực hành theo đúng quỷ đạo chánh Pháp cho chúng con có cơ hội hiểu được bản chất của mọi sự vật
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh Pháp tỏa khắp muôn nơi
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 19. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này ạ.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ chia sẻ cảm niệm của đạo hữu TantraMikaya,qua bài viết con hiểu được quy trình học Văn _Tư _Tu sẽ giúp chúng con thực hành đúng theo đạo chánh pháp,giúp chúng con hiểu được được bản chất và mọi sự vật,hiện tượng bên ngoài cũng như bản chất tâm.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ .
  Om mani padme hum

 21. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Mikaya khi đọc bài viết của Thầy, học nhiều vị thầy cũng giống như nhiều đầu bếp sẽ làm hỏng nồi cháo, trong quá trình Văn-Tư-Tu đọc hiểu giáo điển, suy ngẫm, hiểu được lời dạy và thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài “Nhiều đầu bếp làm hỏng nồi cháo” rồi ạ!
  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Mikaya. Qua bài viết con biết được rằng nếu theo học nhiều Thầy sẽ chẳng được gì ngoài thất bại, giống như nhiều đầu bếp cùng nấu 1 nồi cháo sẽ làm nồi cháo bị hỏng. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con phương pháp thực hành theo đúng quỹ đạo chánh Pháp.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 23. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài xong rồi ạ. Con hoan hỷ khi đọc được những dòng chia sê chân thành của đạo hữu Tantra Mikaya. Qua bài viết con hiểu được bằng những giáo huấn và phương pháp đầy trí tuệ của vị Thầy chúng con được thực hành đúng theo quỹ đạo Chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 24. Nguyễn Thị Yến Nhi ( 8 tuổi ) says:

  Kính bạch thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cảm tạ ơn thầy ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp tỏa kháp muôn nơi.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum !

 25. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con rất hoan hỉ những dòng cảm niệm chia sẻ của đạo hữu Tantra Mikaya qua bài viết này ạ. Qua những lời chia sẻ của đạo hữu, cho chúng con hiểu được tầm quan trọng của câu chuyện là,nhiều đầu bếp nếu đứng chung thì sẻ không làm ra trò trống gì,cũng như một học trò mà tầm sư học đạo nhiều Thầy tu vậy, môn nào cũng không ra môn nào, người như vậy gọi là đứng núi này trông núi nọ,nếu làm như vậy thì phí cả cuộc đời tu tập. Qua bài viết này con càng hiểu thêm về sùng kính vị Đạo Sư mà mình một lòng muốn tầm tu học đạo, không lay động, không rung chuyển cho dù tà sư và tà linh quấy phá, thì tâm một lòng hướng về vị Thầy chân chánh mà chúng con sùng kính nhất. Cảm ơn đạo hữu Tantra Mikaya đã chia sẻ bài viết
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 26. Admin
  Đinh Văn Tuấn says:

  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy!

 27. Admin
  Lê Thị Mộng Điệp says:

  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy!

 28. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Mikaya. Qua những lời chia sẻ của đạo hữu thì con hiểu rằng đạo hữu rất ngưỡng mộ trí tuệ và lòng từ bi của vị Thầy và nhờ giáo pháp đúng ,phương pháp chỉ dạy lớp lang bài bản theo đúng quỹ đạo chánh pháp, không chỉ riêng đạo hữu mà tất cả chúng con đã hoàn toàn tin tưởng vào khả năng ứng dụng của Thầy và nhờ đó mà được nương tựa vào trí tuệ uyên thâm của Thầy để tu tập chánh pháp .Và một điều quan trọng hơn nữa là chúng con không cần mất quá nhiều thời gian, công sức để kiếm tìm những kiến thức nửa vời từ những ông Thầy này ,ông Thầy kia mà chẳng mang lại kết quả gì .Cũng giống như phải sử dụng quá nhiều đầu bếp để cùng nấu một nồi cháo thì sẽ làm hỏng nồi cháo .
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Mikaya đã viết bài chia sẻ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Mikaya hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme hum!

 29. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Vị Thầy như người đầu bếp tài tình nấu ra những món ăn ngon lành cho chúng con, là trí huệ và từ bi. Cầu nguyện cho con và chúng sanh được thoát kiếp ngoại đạo .
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !
  Om mani padme hum !

 30. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Tantra Mikaya , qua bài này Mật Thúy hiểu được rằng khi chúng ta muốn nấu cháo thì nhờ đầu bếp vào nấu chỉ một người thôi thì nồi cháo rất là ngon liên qua đạo pháp thì khi chúng ta thực hạnh viễn tập thì cũng chỉ một pháp môn của vị Thầy là yoga thanh trí sẽ dúp chúng ta thông giông trên đại lộ giải thoát còn chúng ta thực hành nhiều pháp môn thì không khác gì nồi cháo bị hư thật cẩm không thể nào được thông giông trên đại lộ giải thoát được . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status